12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 17 Hazîran 193T AYNI denece soauhluh için o Z DEFA DAHA AZ İSLER KELVINATGR 50GUKLUK DERECESİ 5OCUKLUK DERECE5İ 18 Ay veresiye satış S A H İ B İ N İ N S E S İ B y ğu ve acentaları eo l ANKARA ADANA BURSA ESKİŞEHİR Vehbi Koç Ticaret Evi Ş. Rıza îşçen, Yeni Mağaza Mehmed Hüzmen Hasan Alanya İZMİR KAYSERİ KONYA ANTEB Artur Vetter Ismail ve oğullan Cmgıllı A. Mücıb Dölen Naci ve Ahtned Dai kardeşler MERSIN Jorj Satel SAMSUN C. Celâl Özlü, S. Kemal Sezen. ZONGULDAK İsmet Ağartan, Ahmed Yuksel. DÎYARBEKİB Celâl Ayyıldız BANDIRMA Ahmed ve Bahaeddin Bereketkardeş ler. TRABZON Dedeoğlu Sami, Hami ve Pulatanalı Kardeşler. Hakikî dostun tavsiyesi budun O L i N Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati tesise nîçin ve nasıl muvaffak oldu? Çünkü «RADYOLÎN» in terkibi yüksek bir kimya şaheseridir. Çünkü bütün «RADYOLİN» kullananların dişleri temiz, sağlam ve güzeldir. Çünkü «RADYOLİN» emsalsiz rağbeti dolayısile hiç stok yapmadığı icin mütemadiyen taze taze piyasaya çıkar. Çünkü «RADYOLİN» diğer ma cünlara nazaran çok ucuzdur. Artık bütün bunlardan sonra «RADYOLİN» kullanan on binlerce kişinin ne kadar haklı olduğunu anlamak kolaylasır. ZARARLI SİLMELERDEN SAKININIZ! Kulağınıza küpe olsun! HAKİKÎ V İ M ZARAR VERMEDEN TEMİZLER Alclâde temizleyici maddeler satıhları çizerler, fakat nemli bir bez parçasına bir az Vim koyub hafifce silerseniz yag ve pislikten eaer kalmaz. Hakikî Vim kullanmak zahroetsiz bir işdir ve temizlenecek eşya çizgilerle bozulmaz. Şu eşyamzı temizlemek için daıma VİM kullanınız. KAB. TAVA, ÇATAL. B1ÇAK TAKIMLARI BOYANMIŞ YERLER TAHTA AKSAM, MADENÎ EŞYA, PORSELEN EŞYA CAM EŞYA kullanmakla kabildir Bir hamlede Baş, nezle almak ve gripı mafsal, suretile geçirir. adale Harareti süratle diş, sinir, NEVROZiN icabında günde 3 kaşe alınabilir. a düşürür. ağnları ancak N E V R O Z I N defedılebilir. Taklidlerden sakınınız Sarıyer Malmüdürlüğünden: Sarıyerde İskelebaşı Piyasa caddesinde halen Liman dairesinin işgalı altmdaki bina yanında bulunan rıhtımlı arsanın bir tarafma duvar çekilmek suretile kazino olarak bir sene müddetle kiraya verileceğmden talib olan larm pazarhğa iştırak etmek üzere c9» lira muvakkat teminat akçelerile beraber 24 hazıran 937 perşembe günü Büyükderede iskele üzerinde Sarıyer Malmüdürlüğü daıresmde mütesekkil Komisvona saat «14» te müracaatleri ilân olunur. (3450) Kat'î Tesir çarçabuk Giinde iki defa fırçalamayı ihmal etmeyiniz MİDENİZE Evlerinizi yüksek zevkinize göre süslemelisiniz. Bunun için BAYANLAR r Yenı 1 ürkıyede oturmak bahtıyarlığına eren' dikkat ve IYI HAZIM ediniz. Çabuk, ıyi çığnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve bıberlı yiyenler, bühassa içki içenler midelermı tahrış ederler. Ve EKŞILIK, HAZIMSIZLIK, ağırlık ve baş dönmeleri hıssederler. POKER bıçakları vardır. Dayanıklığı ve keskinliği bırer birer kontrol edildığınden hepsi de mütesaviyen keskm ve dayanıklıdırlar. Şayet onlardan birı, sizi tamamen memnun edemedi ise "Poker w biiâmünakaşa değiştirecektîr. Yalnız " i Y i „ E. i. Du Pont de Nemours et Cie. de Nevvburgh, N.Y. mamulâtı çok zariff «CC U I M T O»t S HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK ve ' YANMALARINî GiDERiR. MAZON isim, H O R O S markasına dikkat. MAZON MEYVA TUZU INK1BAZI defeder Bugünden bir şişe MAZON alınız. Hıçbır mümasil müstahzarla kıyas kabuJ etmez BU YÜZDE YÜZ BİR G A K A I N I İ U İ K Ankara Anafartalar caddesi Kınacı Ham altında Bekir Hamamcı mağazasında satılan perdeliklerle beraber Du Pont mamulâtı sotra bezlerini de görmelisiniz. Du Pont Fabrikasının yaptığı mallar çok dayanıkh ve tamamile yıkanabilir Benzerlerinden sakınınız ve markasını ısrarla isteyiniz. Du Pont mamuâtı Istanbuida aşagıda yazıh ma^azalarda satılıyor. Etablisman OrozdiBak Istanbul Lazaro Franko Mahdumlan Beyoğlu Yordan Ayanoğlu A.D. Zaharyadis Hasan Alanya Dilber Kardeşler Müessesatı PERDELİKLERİNİ ARAYINIZ. A R Ş İ M İ D Î S M Ü e S S e S e S İ Beyoğlu Istiklâl caddesi No. 3 C M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle