09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1(1 CUMHURIYET 18 Birincikânun 1937 1 Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükâfat ile zafer hişanım; diplom donör ve altın madalyayı kazanan ve bu suretle birinciliği bihakkın tasdik olunan HASAN MEYVA OZU !• •• ViTAMiN HASAN ÖZLÜ U N L A R I Türlü ozu özü KALORİ G I DA SIHHAT Irmik özü Yulaf özü Pirinç özü Dl/ıniz paslı, mideniz Badem özü bozuk!.. her yçryekien Çavdarözü sonra HASAN meyvçıözü İçiniz L Buğdayözü Patates özü Şişe 25 büyük 40, dört misli 60 Bezelye özü Mercimek * HASAN GAZOZ ÖZÜ Limon, Portakal, Mandalina çeşldleri vardır. Meyva usarelerîn'den yapılmıştır. Şarapanya gibi lezzetli ve midevidir. Misafirlçrinize Hasan Gazoz Özü ıkram ediniz. Yakında Ananas, Çilek, Muz, Frenk üzümü, Kayjsı, Ağaççileği nevi leri çıkacaktır. Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur. ' Allahın yarattığı saf hububattan alman vitaminl ve kalorisi, kuvvei gıdaiyesi çok olan HASAN ÖZLÜ UNLARINA 'doktorunuz şehadet eder kl hayatın ve tabiatın en mugaddî ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan Özlü Unları çocuklarınıza tam afiyet temin eder. Neşvünemalanna yardım eder. Onlan çabuk büyütür. Neşeli, tombul, hastalıksız yapar. Hasan Özlü unlarile çok leziz mahallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka HASAN markasına dikkat. ' göğils nezlelerine EN KIYMETLI YILBAŞI HEDİYESİ NE O L A B İ L İ R ? KATRAN HAKKI EKREM ÂKSIRIK, NEZLE •%••••• Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz Butun gogus hastalıklannın kara habercîsidir. •• v •• SAÇ EKSiRi KOMOJEN Saçlann koklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri taınamen giderir ve büyüme kabiliyetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif, kullanışı kolay bir saç eksiridir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOGLU ISTANBUL Açık Eksiltme İlânı Belediye Sular Idaresinden: Hastalık ihtimallerini Mutlaka söylememi istiyorsan, beni | en çok memnun edecek hediyeniz bir " VEBOLİD .. olacaktır. GRiPiN alarak yok edebilirsiniz. Grîpin, Radyolin müesseselerinde fevkalâde itinalarla hazırlanır. Rahatsızlıkları, ağrıları defetmekte bir panzehir kudreti gösterir. Kalbinize, midenize ve böbreklerinize yorgunluk vermez. İdaremizin bir yıllık kırtasiye malzemesi ihtiyacı açık eksiltme ile satın ahnacaktır. 1 Bu husus için tanzim edilen şartname ile kırtasiye malzeme cetveli parasız olarak Levazım servisinden almabilir. Ve nümuneleri görülebilir. 2 Açık eksiltme şartname hükümlerine göre 22 îlkkânun 937 çar şamba günü saa,t on beşte Taksimde İdare binasında müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. (8420) KİREÇLİ SU FİLİTRE CiHAZLARI GÜZELLİGİN S VEBOLİD IHHATiN CFPVFTÎN • ALETUALLHOVAGiMYANDantelden Lüks hakikî SKANDAL GENLER ve SUTYENGORJLAR gelmiştir. Mütehassıs korsetyef Bayan tarafından ısmarlama LASTEKS ve kumaştan son moda korseler, sutyengorjlar ve sıhhî kemerler yapılır. » • • • • • • H BİR TECRÜBE KÂFİDİR. Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Merdiven köyünde 42 numaralı hanede mukim iken 24/11/937 tarihinde ölen Muharrem karısı Zehranm mirasçılarının üç ay içinde hâkimli ğimize müracaat edrek sıfatlarını beyan eylemeleri alacak ve borçlularının bir ay zarfmda alacak ve borçları kaydettirmeleri, aksi halde mirasın hazineye devri ve alacaklılar hakkında K. M. 569 uncu maddesi hükmü tatbik olunacağı il'ân olunur, (8424) VEBOLİD LiMiTED İDARE MERKEZİ : Istanbul, Galata, Voyvoda caddesi No 4042 SERVETıN MUHAFIZIDIR. icabında 3 kaşe alınabilir. Ve her yerde ısrarla gripin isteyiniz. Takiidlerden sakımnız. Sahib v» Başmuharrtriı Yantu Nadi Umuml nejriyaU idara eden Yazı tglert Mudurü: Hikmet Münif Cumhurtyet malbaan Pariste A. KLAVERi'nin lâslikli 437 Beyoğlu tstiklâl caddesi Tel. 43752 Ankara şubesi : Ankarada Bankalar caddesi Ankara satış yerleri: Vehbi Koç Ticaret Evi ve Şark Merkez Ecza Deposu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle