11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHÜRfTET 13 Birinriteşrin 1937 Piyango keşidesi bitti Büyük ikramiyeyi 24411 Lik hafta numara kazandı Tevzi edilen mükâfat ve amortiler Tayyare piyangosunun yirmi üçüncü tertib, son keşidesine dün de Beyoğlunda Asrî sinemada devam edilerek bü tün numaralar çekümiştir. Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan iki yüz bin lira 24411 numaraya çıkmıştır. Buna nazaran dünkü dört büyük ikramiyenin son üç numarasmdan başka 411 le nihayet bulan biletler de iki yüz bin liralık mükâfattan istifade ederek biner lira alacaklardır. Gene en büyük ikramiyenin son numarası tek olduğu için sonlan tek olan biletler de yirmişer lira amorti kazanmışlardır. Elli bin liralık ikinci mükâfat da en son çekilen yüz numara arasmda taksim olunmuştur. Bunlar beşer yüz lira kazananlar arasmdadır. Dünkü keşidede ikramiye ve mükâ fat kazanan numaralar sıra tertibile aşağıdadır: 24241 24643 24653 24712 24910 25344 25456 25623 25815 25880 26207 26218 26458 26460 26681 26803 27137 27353 27609 27688 27771 27967 28065 28100 28129 28169 28329 28425 28546 28534 28672 28695 28773 29077 29130 29224 29225 29598 29757 29828 30126 30130 30357 30398 30634 30817 30912 31308 31405 31426 31977 32056 32513 32543 32606 32904 33057 33150 33170 33313 33373 33384 33436 33441 33821 33959 33990 34044 34313 34130 34471 34693 34764 34846 34932 35122 35273 35408 35491 35769 36482 36503 36594 36661 36666 37077 37182 37382 37399 37521 37755 37859 37963 38052 38102 38203 38291 38394 38504 38624 38963 39224 39534 39566 39672 25182 25983 26770 27708 28165 28569 29143 30019 30780 31716 32625 33360 33918 34301 35050 36075 36782 37627 38108 38773 maçları bu başlıyamıyor İtalyan notasından sonra Ingiltere ve Fransa yeni tedbirler alıyor Universite mes'elesi Talimatnamenin gadrine ugrayanlar çoğalıyor 200 bin lira 112 206 281 631 632 641 678 727 744 751 781 792 942 1058 1127 1142 1267 1373 3 bin lira 1466 1621 1739 1804 1809 1908 1915 1967 1989 2020 2028 2056 2067 2163 2175 2220 2361 2388 2454 2590 2612 2641 2709 2803 1500 lira 2851 2900 2942 2944 2957 3002 28896 31637 8464 27993 3331 3422 3529 3571 3733 3842 4141 4240 4298 4340 4406 4539 1000 lira 4680 4864 4982 4901 4964 5043 2995 6533 10358 16521 30299 35173 5303 5314 5390 5448 5497 5501 35680 5562 5585 5589 5608 5681 5999 6030 6053 6176 6264 6399 6515 500 lira 6561 6795 7057 7161 7204 7253 142 637 951 1068 1482 1599 7272 7320 7344 7423 7453 7479 2304 3420 3723 4201 4526 4896 7508 7531 7554 7555 7602 7656 5977 6348 6822 6949 6968 7400 7680 7806 7842 8072 8227 8232 7522 7895 8325 8348 8527 8678 8270 8276 8353 8389 8400 8450 8921 10231 10240 10447 11444 12004 8459 8535 8550 8595 8950 8983 12433 13306 13627 14260 14371 14446 9003 9045 9149 9356 9388 9431 14495 15492 15721 17897 1816219020 9461 9779 9899 9927 9991 10002 20206 19286 19365 19512 19859 20023 10029 10036 10098 10122 10141 10158 20261 20530 20663 20812 21062 21266 10195 10397 10643 10811 10821 11041 24079 21536 21704 22383 22856 23970 11134 11171 11207 11364 11431 11458 24270 24303 24395 24473 24523 24703 11547 11718 11867 12000 12224 12282 27790 25211 25432 26362 26614 27263 12374 12434 12623 12720 12826 12873 28788 27876 27949 27999 28022 28427 12874 12889 12916 12959 13064 13174 31444 29355 30334 30494 30952 31408 13734 14029 14174 15182 14233 14356 31745 32189 33172 33266 33602 33817 14357 14447 14505 14644 14659 14765 38025 33965 34062 34211 35263 36783 15043 15053 15126 15167 15285 15325 38748 38763 39202 39974 15332 15366 15387 15396 15410 15565 15611 15645 15839 15895 16159 16168 16449 16510 16552 16575 16621 16622 969 2133 5567 7321 6658 7096 16654 16951 16973 17015 17044 17418 7219 7833 8388 8755 8756 10481 17488 17496 17642 17723 17791 17798 10902 12255 12373 12926 13923 14200 17805 18101 18167 18178 18429 18450 14778 16224 18732 19099 19174 19341 18490 18683 18689 18877 18882 19126 19509 22381 22600 23472 23531 24062 19150 19155 19203 19321 19521 19565 28109 28118 28289 28374 28574 29646 19694 19950 20019 20045 20063 20064 29763 30181 32883 33480 33693 33787 20068 20076 20233 20234 20328 20370 33839 34568 35059 38011 38269 38275 20730 20782 20784 20787 20842 20843 39665 20964 20993 21059 21074 21163 21167 21298 21326 21328 21337 21406 21415 21583 21660 21702 21791 21915 21929 596 886 1814 1862 2638 2789 22032 22408 22762 22829 23154 23212 3160 3410 3516 3709 3743 3870 23280 23290 23362 23371 23464 23481 3924 4335 4527 4624 4636 5292 23653 23704 23734 23955 24005 24020 6163 7370 8297 8637 8762 9331 24077 24243 24272 24291 24294 24598 9709 9905 10374 10452 10566 10635 24805 24809 24826 24883 24920 24925 10686 10970 11099 11656 11717 11870 24930 25002 25008 25028 25035 25066 11918 12314 12367 12544 12741 13333 25136 25189 25203 25226 25248 25414 13439 14057 14399 15180 15773 15836 25540 25541 25594 25804 26015 26032 15884 16204 16275 16350 16645 16793 26112 26154 26278 26292 26381 26453 17063 17136 17703 17888 1811318306 26599 26625 26755 26775 26800 26824 18568 19015 10062 19129 19483 19841 27113 27125 27310 27422 27501 27520 20111 20203 20620 20714 21479 21656 27535 27687 27792 27820 27857 28021 21658 21995 22070 23016 23215 23292 28031 28035 28117 28175 28214 28224 23330 23339 23440 23563 23825 24152 28384 28472 28671 29023 29154 29199 26174 24686 25245 25684 25988 25998 29207 29214 29283 29331 29467 29578 27133 26208 26446 26485 26713 27057 29659 29721 29726 29813 29870 30137 28990 27595 27989 28317 28349 28402 30140 30206 30208 30341 30403 30444 30404 29559 29573 29859 30069 30170 30492 30520 30606 30621 30645 30723 33077 30709 30747 31482 32370 32571 30896 31175 31318 31338 31519 31534 33743 33149 33460 33466 33526 33728 31585 31763 31788 31866 31927 32023 34833 33854 34003 34272 34675 34829 36103 32052 32068 32151 32209 32264 32377 34871 35130 35232 35255 35967 37417 32556 32565 32655 32683 32731 32761 36988 37205 37245 37407 37410 39319 32798 32898 32991 33066 33210 33294 37599 38179 38359 38370 38990 33456 33470 33510 33536 33555 33675 39442 39484 39945 33714 33754 34019 34318 34467 34481 34822 34849 34854 34898 34976 35003 27 115 157 763 913 1100 35112 35159 35163 35171 35260 35582 1313 1427 1493 1667 1677 1720 35644 35685 35827 35846 35919 36079 36401 36415 36512 36554 36585 36606 1747 1749 1803 1924 2258 2283 36698 36952 37046 37071 37195 37265 2581 2903 2962 3626 3779 3881 37290 37306 37443 37719 37759 37881 3903 3960 4091 4209 4364 4404 37901 37965 38132 38443 38517 38575 4627 4853 4933 5244 5402 5549 38638 38656 38733 39086 39177 39337 5576 5654 5708 5722 5749 5752 39360 39375 39390 39393 39416 39508 5909 6035 6086 6279 6281 6303 39607 39729 39914 39921 39939 39999 6412 6445 6404 6540 6620 6730 6747 6796 6859 6940 6973 7005 Talihliler 7330 7368 7590 7599 7601 7617 200 bin lira, Taksim Abide karşısm 7843 7866 8598 8747 8810 8929 da tütüncü Ferid akrabası Pakize, Gü9040 9299 9343 9563 9691 9792 müşanede tüccar Mehmed Yüce kar 9891 10123 10595 10820 10994 11511 deşler. Uşakta Şükrü, Dersim seyyar 11703 11704 11950 12111 12115 12179 jaindarma alavı hesab memuru Emin. 12226 12392 12394 12489 12689 12756 40 bin lira, Sen Benova Fransız mek12811 12980 13073 13156 13202 13205 tebinde muallim Ferhunde, Beyoğlu ts13350 13403 13527 13607 13747 13920 tiklâl caddesinde boyacı Necib ve Ka 13944 14081 14093 14282 14510 14674 dir, Edirnede îbrahim, Hasan, Niyazi, 14715 14839 14910 15002 15347 15469 Jak. 15495 15521 15680 15757 16156 16615 25 bin lira, tzmir Karakaş Tahsin ma16708 16840 17221 17486 17619 17928 ğazasında 12 amele müşterek, Galata 18207 18272 18286 18303 18524 18590 Merkez Rıhtım han avukat yamnda 18629 18756 19320 19425 19439 19587 daktilo Semiha, Tokatlıyan karşısında 19716 20187 20220 20225 20242 20436 berber İstavridis yanında manikürçü 20546 20820 21339 21385 21400 21572 Kiryaçiça, Bandırmada uncu Süleyman 21886 22117 22453 22734 22910 22941 ve kumusyoncu Tayvıb. 93295 23311 23377 23683 23773 24108 20 bin lira İzmir B U r " ^ n d a elb'se 24411 40 lira 29570 200 lira 70 lira 50 lira (Baştaraft 1 Inct sahifede) Gönüllülere gelince, gönüllü kaydinin ferdî mahiyetten başka bir mahiyet ikti Bu derdi esasından halletmek için talimatnamede sab etmesi şüpheli görülmektedir. Fransaya gelince, millî fabrikalar, Ie tadilât yapmakla beraber talebenin yurdlarda vazımını Fransız ordusuna tahsis mecbuFutbol Federasyonunun 1 7 teşriniev riyetinde olduğundan tspanyaya yalnız barınmasını da temin etmek lâzımdır velde lik maçlannın başlaması hakkında hususî fabrikalar serbestçe malzeme veverdiği karara rağmen bu hafta oyunlann rebileceklerdir. Kaç gündür profesörlerin fikirlerini ve mizi kimse aklına getiremez. yapılması ihtimali çok azdır. Londranın tatbikı tarzlannm sıraya talebenin derdlerini sıralıyarak açıkça Böylece bugünkü gayritabiî vaziyetin Birinci likteki Hilâl takımile, ikinci konulması hususu kendisi ile biliülâf tes ortaya koyduğumuz Universite meselesi düzelmesini beklerken, bir taraftan da likten Altınordunun vaziyetleri halledil bit edilecek olan böyle bir teşebbüsü tas hâlâ bir adım ileriye, ve çok şükür geen çok müşkülâta maruz kaldıkları görümedikçe yeni mevsim maçlarına başlana vib edeceği söylenmektedir. riye de gitmeden olduğu yerde duruyor. len Hukuk ve Fen fakülteleri talebelerini Paris ile Londra arasında kat'î itilâf mıyacaktır. Futbol Federasyonile, IstanFakat bu arada bir yandan haksızh mevzuubahis imtihan usullerinden başka hasıl olduktan sonra Londra komitesine bul mıntakası arasındaki bu ihtilâf umuğa, bir aksak talimatnamenin gadrine yoran ve sarsan amiller mevcud olup olmî merkezde görüşülerek halledilecektir. havale edilecek ve Fransa ile Ingilterenin uğradığını iddia eden talebe yekunu, bir madığmı araştırmak lüzumunu duyduk. İkinci reis Adnanm manevralarda bu ıstikbalde Akdenizdeki hareket serbestitaraftan da imtihan usullerindeki sakat Çünkü Üniversitenin verdiği hesaba lunması dolayısile umumî merkez de bu si mahfuz kalacaktır. lıklann sayılan envaı artıp duruyor. göre bu sene Tıb fakültesinde mukayyed hafta içinde toplanamıyacağına göre, Valensiya hükumetinin bir notası talebenin hemen hemen hepsi imtihana lik maçlannın gelecek haftaya kalması Londra 12 (A.A.) îspanyol se Meselâ dün matbaamıza gelen bazı girmiştir. Ve bunlann ancak yüzde onutalebeler şöyle diyorlardı: zarurî olacaktır. firi, Hariciye Nezaretine bir nota tevdi z na yakını muvaffak olamamıştır. Biz F. K. B. sınıfında iki senedir tstanbul spor mıntakası lik maçlannın ederek M. A acarate'ın gönüllülerin çeayni dersten dondüğü için bugün ÜniverBu rakamın önünde durup düşünmek yapılacağı sahalan tesbit maksadile Ka kilmesi meselesi hakkındaki beyanatını siteden koğulmuş gencleriz. İki senedir lâzımdır: dıköy, Taksim ve şeref stadları müdür îtalyanların tefsir tarzını protesto ebnişmuvaffak olamayışımız belki birdenbire O hade Hukukta mukayyed 1160 talerini perşembe günü toplantiya davet tir. edecektir. Valencia hükumeti, bu notasında pren üzerinizde aksi bir tesir yapabilir. Fakat lebenin neden 880 i imtihana girmiş de hayatta kendi gücünden başka bel bağyansından Türk spor kurumu mimarlığı sip itibarile Ispanyadaki mücadeleye iş lıyacak hiç birşeyleri olmıyan bizler is 280 i girmemiş ve girenlerinşekilde Fen fazlası dökülmüştür. Ayni tirak etmekte olan bütün muhariblerin geAtletizm Federasyonu ikinci reisi Şi ri çağınlmasına müteallik umumî bir plân tikbalimize kıymadıkça, yahud aklımızı fakültesinde mukayyed 1454 talebenin nasi Reşid, Türk Spor Kurumu mimar çerçevesi dahilinde kendi saflannda bu kaybetmedikçe çalışmazlnk edemezdik. neden 1077 si imtihanlara girmiş de lığına tayin edilmiştir. lunan ecnebi gönüllülerin geri çekilmesini Bu sebeble inanınız ki çalıştık, çok ça 377 si girmemiş, bunlann da yansına yaBirçok mıntakalarda gelişi güzel ya temine amade olduğunu beyan etmekte lıştık. Yalnız bir dersten kalıp ötekiler kını muvaffak olamamıştır. pılan saha ve oyun yerleri bundan böyle dir. den geçişimiz dc bunun bir delilidir. Evet Tıbda bütün talebe imtihan ol Spor Kurumu mimarlığınca yapılacaktır. Fakat her yerde tafsilâtile anlatarak sa mağa koşuyor da, Hukuk ve Fende taleBu gönüllüler üzerindeki mutlak oto Şinasi Reşidden boş kalan Atletizm Fe ritesini Milletler Cemiyetinde ilân etmek katlığını ispata hazır olduğumuz bir imbenin ancak dörtte üçü imtihana giriyor, derasyonu ikinci reislığine de gülle atma suretile Valencia hükumeti, bütün gönül tihan usulüne kurban olduk. Şimdi, ne üst tarafı meydanda görünmüyor. Sonra rökordmeni Galatasarylı îrfan getirile lülerin geri çağırılması için yapılması memleketlerimize dönmeğe yüzümüz da girenler sapır sapır dökülüyorlar? cektir. muhtemel bir plânın tatbikına ihlâskârane kaldı, ne de burada sürünmeğe takatimiz. Bu mesele etrafında yaptığımız tetkik' yardım etmek niyetinde olduğunu ispat Haklı olduğumuzu ispat için bir heyet lerde, Üniversitenin en salâhiyettar er tstanbul eskrim ajanhğı huzurunda derhal imtihan olmağa hazı kânından itibaren, işin içinde bulunan Kuleli askerî lisesi beden terbiyesi mu etmiştir. Bu plânın tanzimi ve tatbikının kon rız.» herkesten ayni cevabı aldık: allimi yüzbaşı Hüsameddin Istanbul estrolu için Valencia hükumeti, prensip itiMustarib olanlar yalnız bunlar değilkrim ajanlığına seçilmiştir. «Hukuk ve Fen fakülteleri talebeleribarile, beynelmilel bir teşekkülün müda dir. Hukuktaki, Fendeki diğerlerini de ni yalnız talebe haline koymak lâzımdır. İzmirde şild maçları halesini kabul edecektir. Bu takdirde derdlerile uzunuzadıya yazdık, anlattık. Çünkü bunlann yüzde doksanı Istanbulİzmir (Hususî) Şild maçları bu mezkur hükumet, «ecnebi» kelimesinin Bütün bunlan tekrar savmak istemi da bannabilmek için hayatlannı kazanhafta epeyce heyecanlı geçti. Maçlardan tarifi için yalnız Îspanyol pasaportunu yoruz. Çünkü bu şikâyetleri dinlemele mak mecburiyetindedirler. Bu mecburibiri, Alsancak (eski Altay), Üçok (es hâmil olmak veya olmamak değil, ana li rinden fayda umulan salâhiyettar ma yet onlan çok müşkül, ağır şartlar altmVi Altmordu) gibi eski iki rakib arasmda sanı gibi afakî ölçülerin tatbikını kabul kamlann artık meseleyi kökünden hallet da çalıştırmaktadır ki, bu vaziyette bulugeçeceği için sahada oldukça büyük bir edecektir. mek niyetile bu işe el koyacaklannı şüp nan bir gencin derslerine ayırabileceği Tetkik edilen yeni teklif hesiz addediyoruz. kaîabalık toplanmıştı. zaman pek kıttır. Tıb fakültesi talebesiLondra 12 (A.A.) İngilız Franlik karşılaşmayı Ateşspor Yamanlar Evvelce de işaret ettiğimiz veçhile, nin ise yüzde doksanı Talebe Yurdun sız notasına verilen İtalyan cevabı dola Üniversitenin içinde bulunduğu bugünkü dadırlar. Bu genclerin derslerinden başyaptılar. Her iki genc takım zaman za mn hakimiyeti mütekabilen alarak müsavi yısile fıkirleri sureti umumiyede mülhem şeraite uymadığı ileri sürülen usullerin ka hiçbir düşünceleri yoktur.» denecek bir oyun çıkardılar. Ateşspor olan Yorkshire Post gazetesi, gönüllüler şerrine uğrıyanlar rasgele üç beş kişi deBu kısa, fakat hakikatin ta kendisine müdafaası daha kuvvetü idi. Fakat mu meselesının tetkikinin ademi müdahale ğil, fakat sayısı beş altı yüzü asan yüksek dayanarak bir derdi deşen tahlil karşı hacim hattı anlaşamıyordu şütör oyuncu komitesine bırakılması hakkındaki İtal tahsil gencidir. sında sorulamaz mı: Hukuk ve Fen fadan da mahrumdu. Bu itibarla sık sık elyan telkininden gayri bir teklifin halihaHayatlarile, arzularile, istikballerile kültesi talebelerinin de Tıb talebesi gibi, de ettiği fırsatlan kullanamıyordu. Ya zırda tetkik edilmekte olduğunu işrab et daima çok yakından alâkadar olmamız yurdlarda barındırılmalan mümkün de manlar muhacimleri daha tecrübeli, da mektedir. icab eden bu gencleri ihmal edebileceği ğü midir? İspanya hükumet merkezi ha iyi anlaşmış bir oyun çıkardılar ve 90 dakikalık iki devre sonunda maç 22 beBarselona naklediliyor raberlikle bitti. Hakem oyunu yanm saat Cerbere 12 (A.A.) îspanyadan Seyid Rızanın ilk muhakemesi uzatınca, takımlar var kuvvetlerile çalış gelen malumata nazaran İspanya hüku IBaftaraft 1 inci sahife&e] Ben de korktum. «Bundan sonra aşimağa başladılar. Fakat yamanlar yo met merkezi yakında Barselona nakle « Yedi evlâdım vardı; hepsi gitti. rete, elinizin yetişemediği yere, el uzatrulmuştu. Ateşspor bir gol daha çıkararak dılecektir. oyunu 2 3 kazandı. Bu tedbir neticesinde Başvekâletle en Şimdi yalnız bu Hüseyin var. Mahku mayın, taş ağırdır. El atmayın» dedim. Sonra dedim ki, bugün hükumet kızAlsancak ve Üçok fakımlan sahaya mühim nezaretlerde değişiklikler olacağı miyetim yok» dedi ve «rica ederim reis başım agrıyor, şapkamı vurayım» diye mış bir demirdir; çok kızmıştır. Asker çıkınca, nazar noktaları Alsancak lehine temin edılmektedir. gelmiştir. Biraz sükunet bulsun, gidip tesilâve etti. çevrilmiş bulunuyordu. Daha doğrusu Katalonya devlet reisi çekiliyor lim olalım. Abbas Uşağmın nüfusunu Alsancağın galibiyeti mevzuubahsti. Barcelona 12 (A.A.) Katalonya Seyid Rızadan sonra oğlunun ve diHer iki takım, oyun başlar başlamaz, devleti reisi Companys, bir beyanname ğer avenesinin tayini hüviyetinden sonra bilmiyorum. Ben kimim ki hükumete akarşılıklı, seri ve enerjik akınlarla avan neşrederek intihabatın tehir edilmiş ol esas geçildi. Müddeiumumî iddianame yak direyeyim. Haşa.. Haşa.. Reisliğim tajı elde etmek için çahşmağa başladılar. masına binaen devlet reisinin şimdiki sini okuyarak halb silâhla isyana teşvik yoktur. Oturduğunuz post, sandalye büOyun, her iki tarafı tutan seyirciler ara parlamento tarafından seçileceğini ken ve asilere kumanda ve saireden dolayı ce >üktür. Hiçbir şeyden haberim yoktur.» smda uzun tezahürata vesile oluyordu. disinin istifa eyliyeceğini ve tekrar inti za kanununun 149 uncu maddesi muciBundan sonra diğerlerinin isticvabına lik golü Üçok attı. Bir korner vuruşunda hab edilmek istemediğini bildirmiştir. bince tecziyelerini istedi. Suç delilleri o geçildi. Seyidin inadlı «haşa» sı diğerleSaid topu, gayet nefis bir şekilde doğru Bir şehir daha bombardıman edildi larak da mektublan, zabıt varakalarını rine de sirayet etmişti. Hep haşa diyerek dan doğruya kalenin direği dibinden içeValencia 12 (A.A.) Reuter A ve şahidleri gösterdi. Hatemi bundan suçlannı inkâr ettiler. Diğer aşiret reis riye soktu. Alsancak buna biraz sonra jansmm muhabıri bıldiriyor: sonra Tuncelinin tarihteki mevkiini, bu lerinin evrakile tetkik ve tevhid edilmek mukabele etti. Fakat Üçok hasmını tazOviedo civarında kâin Cangas de ra halkının öz Türklüğünü tahlil ve tet üzere muhakeme önümüzdeki cumaya yik ederek devre nihayetlerine doğu ikin Onis şehri, asi tayyareleri tarafından kik ederek ilk isyan alâmetleri olmak ü bırakıldı. ci sayıyı çıkardı. Bahri Turgud zere Mahmud köprüsünün nasıl yıkıldıbaştanbaşa tahrıb edilmiştir. İkinci haftayım başlar başlamaz, tağını ve reislerin gizli içtimalarını ve ez CUMHURİYET Seyid Rıza k'.mlardan birinin galibiyeti garantiye Paris sergisi rogbi turnuvası cümle tahrikâtçı asilerin kirli mazilerile hakkında Müddeiumuminin taleb ettiği ceza kanununun 149 uncu maddesi jubağlamak, diğerinin de beraberlik sayıParis sergisi münasebetile tertib edilen şeni tahrikâtlannı anlatfc. Bir kilisedeki dur: sını çıkarmak maksadile azamî şekilde beynelmilel roğbi turnuvasının birinci işlemeli haç ortasına konulan ve Imam çalıştıklannı görüyoruz. Bugün iki takıHüseynin parmak kemiği olduğu söyle Madde 149 Her kim hükumet aturunda Romanyalılar 4 3 5 Holandamm en muvaffak oyuncusu Said, bir frinen nesnenin isyanın manevî tarafı üze leyhine halkı silâhla isyana veya Türkiye lıları, Italyanlar da 450 Belçikalılan kik vuruşundan topu üçüncü defa Alsanrindeki tesirini ve bundan istimdad edıl ahalisini birbiri aleyhine silâhlandırarak mağlub etmişlerdir. cak kalesi ağlarına takınca galibiyeti gadiğini söyledi. Reis bunlara karşı ne dimukateleye teşvik eylerse on beş seneden rantiye bağlamış oldu ve ikinci devrede Tomi Far îngiltereye döndü yeceğini Seyid Rızadan sordu. Sergerde aşağı olmamak üzere ağır hapse konulur. başka gol çıkmadı. Bu maçlar dömifinalGeçen ay, Amerikada zencı boksör cevab verdi: Eğer bu teşvik neticesi olarak isyan di. Gelecek pazara Ateşspor ve Üçok, fi Joe Lui ile dünya ağır sıklet boks şampiveya kıtal zuhur etmişse buna sebebiyet « Hasta hasta ispat edin. Cezama nale oynıyacaklardır. yonluğu için çarpışar. ve mağlub olmakla razıyım. Efendim rica ederim gücenme. veren, yahut asilere kumanda eden kimberaber çok müsaid tesirler bırakan îngiliz Biz buralara hiç girmemişiz. Bize tarif seler idam olunur. ci Cemal. Yako. Beyoğlu Velizade so boksörü Tomi Far dün vapurla Ingiltere eden de yoktur. Okuduk amma binde bir Bu cürümlere yalnız iştirak etmiş olankak Mehmed, Bigada papuççu Sabri, nin Sutampton limanma gelmiş ve büyük ışittik. Aduvlanm, garezkârlanm olduğun lar altı seneden aşağı olmamak üzere aMarpuççularda manifaturacı Varon, bir halk kütlesi tarafından tezahüratla dan bu ifadeler onlarındır. O fikirle de ğ:r hapse konulur. Kadıköy Ortayol Şahkulu sokak İsma'l. karşılanmıştır. halet ettim ki hükumet hukukumu araya. Zonguldak Kozlu dispanser hekimi Fransa: 2 îsviçre: 1 Düşmandan intikamımı anyayım. Ne aNazmi. Beyoğlu Suterazi sokak Sümer Önümüzdeki pazar gün Amsterdam şiretleri teşvik, ne de telefonları kesmi apartıman No. 6 da Nurten. Meccanî lisan dersleri da Holanda millî takımma karşı oynıya şim. Ben hükumete derim ki eğer hükuBeşiktaş Halkevinden: 15 bin lira, îzmir Yemiş çarşısmda aEvimizde açılan fransızca, ingllizce, almele Hüseyin ve David, Kadıköy Hal cak olan Fransız millî takımı evvelki gün mete tüfek atmışsam Allaha tüfek atam. Kimse inanmadı. Sin karakolunu bastı manca derslerine 18/10/937 pazartesi gunü altı 17/19 numarada ahçı çırağı Hamid, Pariste Îsviçre millî takımına karşı bir b&şlanacaktır. Kurslara devam eden taleÜsküdarda Melek. lecrübe maçı yapmıştır. Binnci devreyi Iar. Adam gönderdim. Kimse görünme benin kayıdlarını yenilemeleri ve yeniden 10 bin lira, îzmirde mütekaid binbaşı 10 mağlub bitiren îsveçreliler bir aralık miş. Kim yaptı bilmiyorum. Bunlan er devam etmek istiyenlerin de hergün saat Mehmed Hamdi, Sultanhamam 2 nu berabeliği temine muvaffak olmuşlarsa kânıharb Neşet biliyor. Haydaranlı mah 12 den aksama kadar Evimiz idare memurmarada Manifaturacı Ali Cevad, Gala da neticede ikinci bir gol yiyerek 2 1 kummuş. Onlar yapmış diyorlar. Haşa ki luğuna müracaatle kayıdlarını yaptırma ta Doğruyolda Edirneli Mişon. mağlub olmuşlardır. Fransızlarm iki go hükumetimize karşı durmadık. Allahtan ları lâzımdır. 200 bin liralık büyük ikramiyenin bir lünü Parisin Rasing kulübünden Venan korkmazların yalanına inanmaym. Iftira Kongrreye davet parçası tstiklâl caddesindeki Yıldırım atmıştır. Fatlh Gencler Birligi umumî kâtibliğin ile ocağımızı yaktılar. Korkuya tâbi olgişesinden satılan 24411 numaraya çıkdum da, teslim olmadım. Allaha yemin den: Ayni milletlerin B millî takımlan da mıştır. Bu biletin sahibi Hozatta seyyar Blrllğimizin umumî kongresi 16/10'937 ayni günde Lozanda karşılaşmışlar, bu ettim, kanmadılar. Yüzbaşı demiş ki ben cumartesl gttnü saat 15 te akdedileceğinden jandarma hesab memuru Emin Karasudur kendisine telgrafla malumat ve maçı da Fransızlar 3 2 kazanmağa mu Seyid Rızayı Konya ovasına gönderip bütün azanın birlik merkezine teşrifleri rigebertirim. Karısı Besi güzelmis; alırım. ca olunur. vaffak olmuşlardır. rilmiştir. Federasyonla mıntaka arasındaki ihtilâf halledilemedi (Çajjrılar, Konferanslar, konpreler)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle