19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 CÜMHUKIYET 13 BMnciteşrin 1937 Tayyare piyangosu bir N İ M E T tir. Fakat bu N İ M E T yalnız Gişesinden alacağımz bir biletle sîze gelir, Son keşidede NİMET gişesinden bir bilet alıp zengin olanlar: numaralı bilet sahibi Nişantaşında Lâle sokağında B. Cemal 1 24411 200,000 Lira 2 26694 numaralı bilet sahibi Beyoğlunda B. Sami 40,000 Lira 3 38021 numaralı bilet sahibi Dolabderede 22 No. da B. Koco 20,000 Lira Şansınızı, istanbulun en şanslı gişesi olan N i M E T gişesinin şansı ile birleştiriniz. Birinci keşidede kazananlar: 8369No.lı biletle Taksimde Zafer apartımanında Hasan Raif'in hizmetçisi Bayan Hacer Dördiincü 33494 No.li keşidede kazananlar: Hastanesi biletle Çorlu Kızılay Başdoktoru Bay Halil 3 0 0 0 0 Ha r 32333 No.h biletle Malatyada Karadeniz fırını sahibi Bay Ragıp 5 0 0 0 0 Kra 33494 No.h biletle Kalyoncukulluğunda 46 No. da Bay Aleko 1 5 0 0 0 Ma r İkinci keşidede kazananlar: 10773 No.lı biletle Beyoğlu, Cürmümeşhud Mahkemesi kâtibi Bayan Edibe ve Mübad ele Komisyonu Reisi B. Şahab 5 0 0 0 0 U a r 38522 No.h biletle Bursa Çekirge otelinde garson Bay Robert (1/5) 4 0 0 0 0 üra 12947 No.Ii biletle Yemişte hamal Mehmed 1 0 0 0 0 Beşinci keşidede lira kazananlar: 1 2 0 0 0 Ua r 1 0 0 0 0 lira 38522 No.h biletle Yavuz gemisinde yarbay Abdi 18072 No.h biletle Besler Bisküi fabrikası amelesi Uçüncü keşidede kazananlar: 5228 No.h biletle Kadıköy Kuşdili caddesinde 22 No. da Bayan Nuriye 1 0. 0 0 0 U a r 7988 No.li biletle amele Bay Sabri 5 0 0 0 0 U a r 29489 No.h biletle Düzcede Bay Rahmi işte bu vatandaşlar, N İ M E T G İ Ş E S İ N D E N aldıkları bir biletle 23 üncü tertibin birinci ikinci, üçiincii, dördüncü ve beşinci keşidelerinde en büyük ikramiyeleri kazandılar. 4 5000 10000 Yeni Tertib Biletlerimiz Gelmiştir. 1 Liradan satılmaktadır. Adrese dıkkat: istanbul, Eminönü No. 16 Telefon: 22082 NİMET GiSESi Sahibi Bayan NİMET OZDEN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle