07 Aralık 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

M Ü Z İ KLASİK MÜZİĞİ GENCLERDEN DİNLEYİN Klasik Türk Sanat Müziği'nde Unutulmayan Besteciler adlı diziyi keşjedenler çok beğeniyor. Aralarında Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Cevdet Çağla ve Sadettin Kaynak gibi bestecilerin bulunduğu dizi yıl sonuna kadar dokuz kaset e çıkacak. eçen yıl ilansız reklâmsız, scssiz sedası/. piyasaya çıkan "Klasik Türk Sanat Müziği'nde Unutulmayan Besteciler"in eserlcri son /amanlarda kaset mağazalarından, TRT vc özel radyolardan "Yeni Seslerlc" yükseliyor. Halkın kulağında, gelenckscl ama demode olmayan escrlcrin seçildiği söz konusu kaset serisinin müzik yönetmeni Istanbul Radyosu sanatçılarmdan Frgin Kızılay scslcndirme için konscrvatııvardan. kendi dcyimiylc "kabiliyetli, mii/iği ciddiye alan, bu alanda birikimli gençlcrle" çalışmış. "Bu, ticari değil, idcalist bir çalışmam oldu. Böylc bir konuyu kabul ettiği için Hrmayı kutlamak lazım. Pop müzik kasctlcri en fazla bir yıl dayanır, bunlar ise geçici değil. 'Bir Bahar Akşamı' ben çocukkcn de seviliyordu, şimdi de. Şirkete iyi kazandırmış olmalı ki dcvam etti ve bu yıl bitmcdcn üç bestekara daha başlayaeağız" diyor Ergin Kızılay. Dokuz bcsteciden toplam on tanc kaset serisi yapma projesini gerçekleştiren Göksoy Plakçılık sahibi Kamil Gök ise bize, "Tepkiler 10 numara, satış I" diycrek ticari başannın düşük olduğunu, devamını yapmayı düşünmediklerini söyledi: "Binlerce mektup geliyor ama mektup sayısı kadar satış yok. Beni kurtarması için 50 bin satması lazım, 6,7 binde kalıyor. Münir Nurettin gibi bazılan on bini geçebildi. Çeşitli sanatçılar okudu ve onlara yüklü ücretler ödedim, amme hizmcti yaptık adeta." Bu alandaki boşluğun da etkisinden olsa gerek, dikkat çeken olumlu tepkiler alan bu serinin başanlı olan ilk dört kasetini scslcndircnlerdcn Nazire Yağız, Aylin Vıtankoş ve tsnuül Hakkı Fencioglıı ile görüştük. kiye'yi temsil cden Aylin Vatankoş Klasik Türk müziğinin yanısıra pop müzik de söylüyor. Kaset serisinin favori isimlerinden Nazire Yağız 9 yaşındayken radyo çocuk korosuna girmiş, konservatuvarda çalgı ve ses eğitimi almış. Arkadaşlannın "ud virtüözü" dedikleri tsmail Hakkı Fencioğlu solistliğinin yanısıra önüne ne gelirsc çalıyor; ud, saz, cümbüş. tambur, keman... On tanesi TRT repertuanna geçmiş yirmi bestesi var. Radyoda okunanlann dışında iki bestesi de Meral Mansur ve Samime Sanay taral'ından kasette okunmuş. OŞirket yctkilileri kasctlerin çok ilgi gördüğünü ama satış yapmadığını, sizlere de yüksek ücretler ödedikleri için zarar cttiklcrini söylediler. Nazire: Şarkılann dışında vokalleri de yaptık, ki vokal ayrı bir iştir. Biz bunlann hepsi için aldığımız toplam paraya bakınca parça başı 200 binden aza ' ?T)RK MUSİKİ'SİNİN > gelmiş oldu. İINUTULMAYANBESTECİLERF/; tsmail Hakkı: O zaman tam profesyonel düşünemiyorduk, bira/ da ismimiz olsun, bir çalışmamız olsun diye balıklama atladık işe. Türk Müziği Klasiklcri AntolujİM ile birlikte dört kaset seslendirdik. Baktılar ki satış oluyor devamını yapmaya karar verip yine bize teklif ettiler. Bu kez kişi başı onar milyon lira istedik aslında bu da az bir para kaset piyasasına göre, kabul etmediler. Aylin: "Bundan sonraki hayatımızda bize başanlar" diledikicrini söyleyerek radyodaki arkadaşlara gittilcr. Meşhur etmek istedikleri kimsc olmadığı için, böyle bir amaçlan olmadığından reklâm harcamaları yapnıadılar. Nazire: Seslendirdiğimiz bu serinin disklerini de çıkardılar, satışı olmayan kasetlerin diski çıkmaz. Arkadaşlanmız önlerine gelen notayı okuyabilen insanlar olduğundan firma stüdyo harcamasından da kazandı. Çünkü stüdyoda saat ücreti ödeniyor, ne kadar çabuk biterse o kadar az ücret ödeniyor. • Besteciye göre alınıyor kasetler, kasetlerin üzerinde adınız görünmediği için sizi tanımıyor dinleyici. tsmail Hakkı: Şirkctin hakkını yememek lazım, kasetin kapağına resmimizi koyuyorlardı; ama okulu bitirmek üzereydiîc ve devlet korosundan bize teklif gclmişti. Devlet korosunda televizyona DERGİ 5 ARALIK 1993 SAYI 4 0 2 G Umail Hskfcı Fmcloğlu v* Nazir* Yağız (Ustts). Aylin Vatankof (yan sayfada). Üçü de Bekir Sıtkı Sczgin, Alaaddin Yavaşça ve Tülin Koıman, hocalan olduğu için kcndilerini şanslı kuşak olarak değerlendiriyorlar. Hepsi tTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü '92 me/unlan. Nazire ve tsmail Hakkı aynı okulda yüksek lisans yapıyorlar. Geceleri çalışarak müzikten geçimlerini sağlayan bu gençler iki yıldır Kültür Bakanlığfnın Nevzat Atlığ yönetimindeki İstanbul Türk Müziği Devlet Korosu'nda konserlere katılıyorlar. Kariyer yapmak için iyi bir basamak olduğundan çalışmalara seve seve düzenli olarak katılıyor ama kadrolu olmadıklanndan ücret alamıyorlar. tsmail Hakkı Fencioğlu ve Aylin Vatankoş, Emel Sayın ve Yıldınm Gürses'le vokalist olarak çalışmışlar, Nazire Yağız da halen Muazzez Abacfnın vokalistliğini yapıyor. Geçen yıl Eurovision şarkı yanşmasında birinci olan Yaz Bitti'yi seslendirerek Isveç'te Tür 10 C U M H U R İ Y E T
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle