13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
• POLONYA ve ÎSVfÇRE île • Millî takım antrenörü yapılacak millî maçlarm hazırhkları tamamlamyor îlerde Zîya'yı kadroya alacağını açıkladı Millî Takunımızın, Polonya ve Isviçre maçlanitt iyi r hazırlandığım söyleyen antrenör • > Cihat Arman. ı Ankara'daki özel maçta ARMAN'a, tam yetki A Millî takım kadrosu Anadolu ile oynuyor Polonya ve Itviçre ile karsılaşacak olan Mil lîler dün Cihat Arman nezaretinde Ali Sami Yen Stadında bir antrenman yapmıslar dır. Fotoğrafta, çalısmadan bir an görülüyor. Beşiktaş Ank. Gücü'ne 31 yenildi SARI LÂCİVERTLİLERİN ÜSTÜN OYNADIĞI KARŞILAŞMADA GOLLERİ FARUK, REMZİ, KÖKSAL VE MEÜH KAYDEHİLER.. STAD: 19 Mayıs HAKEMLER: Ömer LfitfB ' cer (7), Hasan Akyüz (7), Mehmet Tavuztürk (7) A. GÜCÜ: Baskm (7) (Osmav 6) . Remzi (7), tsmail (7) Erman (9), Adnan (6), Selçnk (7) . Sakıp (6), Coşkun (6) (Tuq cay 7), Melih (7), Aldoğan (7), Koksal (S) BEŞtKTAS: Şükrü (5) Davut (3), Ahmet (5) Mustafa (6), İhsan (6), Vedat (5) Ms* zaffer (7), Ergün (fi), TuğnU (S), Bülent (6), Faruk (5) verildi.. M illî Takun Antrenörü Cihat Arman, dün yaptıgı basm toplantısında Türk futbol tarüünde ilk defa olarak bir antrenörün MU11 Takımı çalıştı.masma kimsenin kansmadığını söylemls, «İlk bedefimiı Polonya maçıdır> demiştir. Cihat Arman, yaptıgı açıklamada futbolculan n kulüplerden hazır olarak gelmesi gerektiğini ifade etmiş, «K&mnran iyileştiği ve takımında oynadığı için kadroya çafınlmıştır. Ziya'mn Jae nkatbğı sünnektedir. Bu demek değildir td, Ziya 6mrü boyunca bir daba Millî Takıma çağırıtanayacak tyilestifi gün düşüneceğimiz ilk isimler arastnda yine Ziya gelecektir» şeklinda konusmuştur. Futbol Federasyonunun btitün imirâninn hanrladığını ve başanlı gonuç almak içın gerekll olan her şeyi ortaya koyduğunu belırten Millî Takım antrenörü, «Bütün futbolcular benim taratımdan seçilmekte ve takunlar benim taraftmdan yapümaktadır. Ba isin günahı ve sevabı bana verilmistir. Bir bata da varsa benim tarafımdan yapılmıştır. Ama şimdi önfimüzde Polonya maçı bulnnuyor. Ba rrapts nmidimiz kalmamts degüdir. thtimal neticeleri bir araya gelirse şampiyon olacağnnız sonncona da varabfliriz. Bfitun çahsma ve çabamız da bnnun içindir» demiştir. BDGÜN ANADOLTJ ÎLE OYNUKORLAR Sabah Konak sinemasında TUrkiye • Almanya maçının fılminl lzîeyecek Millî Takun aday kadrosu saat 16'da Dolmabahçe Stadında Üçiincil Lıgden Anadolu Gençlik ile özel bir maç yapacaktır. PAZARTESl GÜNtî GÎDİYORLAR Polonya ve Isviçre ile karşılaşacak Millî Takım kafilas! Paaartesi sobahı Istanbul'dan hareket edeoek, Fenerbahçe ve Galatasarayh futbolcular dahft sonra Avrupa Kupalarındaki maçlar içın Budapeşte ve Moskova'ya gondenlecektir. »»•••••••»»»••»•••»•»»••••••»••••»»•••••»••••••»•••••»»•••••••»»• Fotoğrafflars RIZA TAŞOL ESSEN • • • • Türkiye Yüzme ve | Atlama Şampiyonası. 1 dön başladı tZMtR, 1971 Türkiye Genç ve Büyükler Yüzme ve Atlama Şampiyonası bugün kapah yuzme havuzunda başlamışür. Bir Türkiye rekorunun da kırıldıgı ilk yarışmalarda aunan teknik sonuçlar şoyledır: 1500 Metre Serbest Erkek Gençler: 1 Ertuğrul Çelebi 21.38.0 (Ankara), 2 Haydar Serezli 2158.9 (îstanbul), 1500 Metre Serbest Erkek Büyükler: 1 Ahmet Sulu 2154.4 (Îstanbul), 2 Ahmet Gokbuket 21.30.3 (Adana), 400 Metre Serbest Bayan Genç ler: 1 Nur Pahia 5505 (Îstanbul) yeni TUrkiye rekoru, 2 Çığdem Suluçikoğlu 5.58.5 (Îstanbul). 400 Metre Serbest Bayan Büyükler: 1 Eser Gökçay 650.6 (Îstanbul), 2 NU Okan 655.0 (îstanbul), 40S Metre Kansık Ferdi Erkek Gençler: 1 Pandeli Briçevski 6.195 (Îstanbul), 2 Fik ret Sagun 6.20.9 (îstanbul), 400 Metre Kansık Ferdi Erkek Büyükler: 1 Harun Güran 5.46.4 (îstanbul), 2 Sadık Karaboga 5.485 (Ankara), 400 Metre Kansık Ferdi Genç ler: 1 Nur Pahia 651.4 (îstanbul), 2 Nükhet Turhan 755.0 (İstanbul), 3 Nur Güray 7.56.6 (îstanbul). 400 Metre Kansık Ferdi Bayan Büyükler: 1 Eser Aktulga 6.46.4 (îstanbul), 2 Eübap Ozkan 7.245 (Îstanbul). 4X100 Metre Kansık Bayrak Erkek Gençler: 1 îstanbul Takomı 5.16.7, 2 Ankara Takımı 5.40.0, 4X100 Metre Kansık Bayrak Erkek Büyükler: 1 Îstanbul takımı 4.38.1, 2 Adana Takımı 457.3, Balkan Binicillk Sampiyonasmm Finalleri bugün yapılacak • Dünkü konkur komple snnfı arazi müsabakasuu Assubay Ismail Samsa ile Assubay Erdal Alkan bitirdiler.. BELGRAD, (özel) 4. Balkan Bınicilik Şampiyonasının üçuncü gunünde konkur komple sınıfı arası (kros) musabakası diin yapılmış ve yanşı Assubay Ismaıl Samsa ile Assubay Erdal Alkan biUrmıslerdir. Yugoslavya'nın 3. Turkıye, Romanya ve Bulgaristan'ın 4 biniciyle ıştırak ettiğı müsabakaların finalleri bugün yapılacaktır. Avrupa Basketbol Şampiyonasınm (C) gTubu klâsman maçlanna dua 'oa^lanmış ve dokuzunculuk içın Fransa ile karşı karşıya ge FRANSA'YA 8260 YENİLDIK len Basketbol VLd mız karşılasmayı 82 60 kaybetmistır. Basketbol MiUl Takımımız bugün israU Ue ll.Tik mücadelesl yapacaktır. + Dün oynanan diğer maç • lardan sonra îtalya'yı yenen J Rusya ile Folonya'yı yenen • YugoslavjTi finale kalmıştır. • Buljar maçıJ nın sinirli o* yuncularından • biri de AbdolJ lata olmuştor.# Fotoğraf. sinirJ li oyunca yüJ zünden bir var* lık cöstereme]' yen Abdullah,! [ bir hava atışın» • da rakiblnden' > • • • • Basketbol Millî Takmum> aın Avrupa Şampiyonasnıd»ki en olayb karsıiasman Bulgaristan maçı obnostor. Millî Takunımızın iddiah oldoğu bu maç çok çetin ve zaman zaman da olayh geçmiştir... Bazı yöneticUerüı taşkm hareketlerini antrenör Mehmet Baturalp dahi güç^ lükle bastırmıştır. Fotofrafta, sinirlerin gergin olduğu bir sahne görülüyor... Batnr Alp, basketbolculannı teskin ederken, Teknik Direktör Granit, taşkm nareketlerd* bulunan bir yöneüciyi salondan dısan ç> kartıyor... " r ~""'^ 1 Kafüe belli oldu L önceki gün dresaj müsabakasmda ikinci olan Alâattin Aydın bir yanş sırasında förülüyor. I Halter Millî Takımımız belli oldu Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Nazım özbay'm başkanlığındaki kafile şoyledır: Giyasettın Şebman (Teknik yöneücı), Cihat Arman (Anttrenor), Scyfi Baca (Doktor), Minal Birgır (Masdr), Ercan, Yavuz, Muzaffer, Metın, Sanh, Yusuf, Nihat, Zekeriya, Cemil, Turker, Fethi, Abdurrahman, Kâmuran, Ismail, Vahap, Ali, Mehmet, Necati, Mehmet (Ankaragücü). Millî Takım uçakla Var§ova'ya gidecek, oradan Katovıç'e geçecek daha sonra otobusle Krakov'a varacaktır. ANKARA Dün 19 Mayıs Sta dında oynanan ozel maçta An» karagücü, güçlü rakıbi Beşik«ı taşı guzel bir oyundan sonra 31 mağlup etü. Karşılaşmaya iki tarat da süratli bir tempoda başladı ve ilk uç dakika>T Beşiktaş kalesi önunde geçiren Ankaragucü, 5, dakikada mağlup dunıma düştu, Sağdan gelişen bir Besiktaf. kontraatağmda Bülenften ceza sahasma uzanan top, bombos bek leyen Faruk'u buldu ve bu oyuB cunun sert şutu bir anda Ankaragucü fıleleri ile kucaklaşb» Golden sonra toparlanan An» karagücü, Beşiktaş yan nahasırm yerleşti ve sağlı sollu ataklarla Siyah Beyazlı kaleyi jut yağmuruna tuttu. 25. dakikada Sakıp Ankaracıcü hesabma mut lak bir golü harcarken, iki dakika sonra Sarı Lâcavertli ekip baskısmın karşılığmı aldı. Ankaragueu sağbeki Remzi, sağdan serı çalımlarla Beşiktaş onsekizine kadar süzüldü ve yerden sert bir şutla Ankaragücünufl beraberlik golünü Beşiktaş ağlarma gonderdı. Ankaragucü golden sonra oyunu iyiden iyıye rakip yan sahaya aktardı ve 33. dakikada da 21 öne geçti. Sola deplâse olan Köksal'ın Beşiktaş kalesina doldurduğu şahane bir sutla Begıktaş kalesinin üst ağlannı havalandırdı. Maçın ikinci yansma güzel başlayan Ankaragucü, bütün hat larıyla Beşikta; sahasına yerleşmiş, bunun ödülünü ise 67. da kikada aldı. Behzat'ın sağdan yapüğı ortayı onsekiz içinde yakalayan M4 lih, bir Beşıktaşlı oyuncuyu da da geçtikten sonra kaled Şükrü' nün solundan Ankaragücünün ü çüncü golunü attu Maç da bu sonuçla son buldu. fI İZMİR Halter Millî Takımımız belli olmuştur. Halter Federasyonu Başkanı Arif Nusret Say'ın açıkladığma gore, Akdeniz Olımpiyatlarına katüacak 9 kişılik millî kadromuz şoyledır: 52 Kilo: Ahmet Gulal, 56 Kilo: Goker Alkurt, 60 Kilo: Bılâl Doğan, 675 Kilo: Salih Suvar, Kayhan Santur, 75 Kilo: Sedat Misket, 825 KUo: Meh met Suvar, 90 Kilo: Osman Mert, Süper Ağır: Alı Tan. gıun çoCgas CLAY, BİR YILA KADAR BOKSU BIRAKACAK SAO PATJU) Eski Dünya Ağır SlMet Boks Sampıyonu Clay, düzenledıgı basm toplantısmda, «Bir yıla kadar boksu bırakacağım» açıklamış, bundan sonra kendini dme vererek, bütün rencileri müslüman yapmak ıçm uğraşacağmı bildırmiştir. • Clay, basm toplantısmda, bokstan çok as soz etmış, zencileri ve zenci müslümanlann savunma ^ sını japmıs, Frazier ile yaptığı karşüaşma için «Aslmda benim kazandığım bu karşüaşmanın galıbi FrazieT ilân edıldi. Ancak, siyasl inançlar benim karşımdaydı. Bu da, benim maçı kaybetmeme yeterli neden oldu» demiştir. Altay Beşiktaş bu akşam karşılaşıyor İZMİR Haftayı boş geçirmek ıstemeyen ıkı renktaş takım, Altay ile Beşıktaş'ın bu gecekl özel karşılaşması hakkında Altay'ın yönetıcılerinden Esın özgenel şöyle demiştir : «Altay, kendi sahasında va yeni Beşiktaş karsısında belki zorlanacak, fakat yenilmiyecektir.» Karşılaşma saat 20.00'de baslayacaktır. • Izmir Akdenis Oyunlarından sonra GüNGOR bozı federasyon başkanlarını değiştirecek ANKARA Eeden Terbıyesi Genel Mudüru Ismail Hakkı a Güngor, «Akdeniz Oyunlarmdan sonra başarısız Federasyon Başkanlannı değiştireceğim» demiştir. Genel Mudürlüğe atandıktan sonra Federasyonlann çaUşmalarını yakuıdan ve dıkkatle ızledığini bebrten Gungor, şimdıye kadar her Federasyonun bılhas sa yurt dısına millî takım gonderme teklıflenne olumlu cevaplar verdığını soylemiş ve «Akdemz Oyunlarma milli takımlarımızm iji hazırlanabilmelerini sağlamak için bunu yaptun. Şimdi bu oyunlarda ala caklan sonuçlan merakla bekliyorum» demiştir. Akdeniz Oyunlannda başarüı olamayan dahn Federasyon Başkanmı hemen değıstereceğıni sozlenne Yonetim Kurulunun tutuekleyen Gungor, şoyle konuşmundan ve antrenörün ağır muştur: ıdmanlanndan yakman Ga«Bütün temennim oyunlarda latasaraylı futbolcular, «Bu Türk sporcusumın yüzümüzü iş böyle yürümez» demlşlerCÜIdürmesidir. Birçok branşdır. Iarda ümitliyim. Fakat ümitli Isımlerinin açıklanmasını olmadığım çok dal var. tşte bu istemıyen futbolcular, bu kodallar için artık karar verme nuda, şunlan söylemislerzamanı gehniştir. Bir Federasdır: yon Başkanı, spornnun nasıl ge lişeceğini bümediği takdirde «İsimlerimizin açıklanmaonun o sporun başında durmasını istemiyornz. Çünkü, Insı yersiz olur.» giliz antrenör bir taktı mı Genel Müdurlük çevrelennbir daha takıma koymuyor. den sızan haberlere gore, BınıBaşunızda bir ağabey yok. cılık, Boks, Atıcılık, Güreş, BıYönetim Kurulu içindeki ba siklet, Jımnastık, Voleybol, Kü zı olaylar bizi tedirgin edirek, Atletızm Federasyon Basyor. Bu şartlar altuıda bu kanlan değıştirilecektir. iş zor gider. Her zaman tam bir ahenk ve kardeslik bağt olan kulüpte, son günlerde bu bağda gevsemeye başlamıştır. Bir an önce tedbir alınmasiBi istiyoruz^ İkinci Türkiye Ligine buÖte yandan CSKA Dınamo gun Ankara'da oynanacak Genç rövanş maçına hazırlanan lerbirlığı Konyaspor karşıGalatasaraylılar dun AU Sala^ması ile devatn edılecektır mi Yen stadında, antrenör Musabaka, 19 Mayıs StadınBrian Bırch nezaretinde, bir da. saat 15 30'da baslayacaktır çalışma yapmışlardır. AnÜÇÜNCÜ TÜRKİTE LlGt trenmanı, kolu sakat olan Seref Stadı : Vasin saha kenanndan izle15.45 Beyoğluspor Burdurspor miştır. AnkaragucU Stadı: 13.30 Yenimahalla Eskiçehir . ^m^m^^^^^^^^fH^HttHaHaBB^Bİ zın en faydalı oyuncusu Hüseyin* Alp olmuştur. Fotoğrafta, BulçaJ rtetan maçında bir hücum ribaun• d n n a Jıayır^^ınan A l p gÖrUİÜyor* ^ Avrupa şampiyonasmda takımımı*. • • » » • • • • » • » » » » • » • • • • • • • • • • • • • • • • » » » • • • » • • • • • • • • » • • » » • » • • • • • • • • • • » Dünya Turu.. 6 Saıaylı futboîcolar ağır idmandan şikâyetçi!.. İngiltere'de bir uçuncu lig takımı hasılat rekonı kırdı Ingiltere'nin OçCncü Ligde oynayan takımı Aston Villa geçen mevsim «Ingiltere ligle. rinin en fazla hasılat yapan t a . kımı» unvanını kazanmıştır. Geçen mevsim 84 bin sterlın (3 milyon 350 bin TL.) net kâr sağlayan Aston Villa'mn bu başansırda, üçüncü lig takımı olmasını rağmen Kupa finaline kadar y selmesi sebep olmuştur. Sıdece bu maçtan 52.996 sterlin kazanan Aston Villa, üçuncu ligdekı maçlannda da topl'.m olarak 31 bin sterlin (1 milyon 240 bin TL.) kazanarak bu rekoru kırmıştır. Konu ile ılgili olarak Aston Villa Kulubü Başkanı Douglas Ellıs şunlan söylemiştir: «Aston Villa bu yıl VVembley Knpası finaline kadar yükselmesine rağmen, üçüncü ligde dördüncü sırada kaldığı için aslında başansızlığa nğramıçtır. Ancak kazandığınuz mnazzam para. larla kendimiıi biraz teselll edebiliyoruT. Bu yüzden 1971 . Amatör Millîler Kırıkkalespor'u 2 0 mağlup etti ANKARA Polonya Ümit Takımı üe Çarşamba günü 19 cak olan Amator Millî TaJumıMayıs Stadyumunda karşılaşamız, dün üçtincü lig takımlanndan Kınkkalesporia yaptığı hazırlık maçını 2 • 0 kazandı. Amator MillUerin üstünlüğa altında geçen maçta gollerl 64, dakikada santrfor Ali ve 75. dakikada Sinan attılar. Ata Bahrı, Yılmaz Dinçel «a Kayhan Bora'nın yonettiği karşılaşmayı taraflar şu kadrolan ile oynadılar: Amatör Milll Takım: Ekrem (Nıko) Müjdat Hamdi • Timuçin Baykul (Zafer) Âdem4 Mustafa Ali Ali Sinan. Kırıkkalespor: Salih Battal* Yurdaer Mehmet Nevzat e Erol Zekâi Burhan • Ekrem • İrfan Cemal. Tesisler Amerika'dan, sporcular İtalya'dan ROMA (Rafet ALTINDAG) Sporda genış bır hamleye gırışen Italyan spor teşkilâtı, işın kolaymı buldu. Tesisleri Amenkalı askerler tarafından yaptınlan sahalarda, Almanya'dan getirtilen hocalarla, spor, ükokuJlara kadar sokuldu. Şimdiden 70 Italyan şehrinde başlayan geniş çaüşmalar her 4 yüda bir yapılan Gençler Olimpiyatında netıcelendlrihnektedir. îlk olarak Almanya'dan getirtilen Ludwıg Jahn spor sistemini temsil eden hocalarla muayyen bir seviyeye ulaştınlan kuçuk öğrencUer, Amerika"mn yaptırdıgı 60'tan fazla tesıste çali'jmalannı yürutmektedirler. Bugun îtalya'da 1000 okulda spor faallyetıno katılan öğrencüerin sayısı 1 milyondan fazladır. Antrenörler Almanya'dan Türkiye liglerinde bugün 3 maç var Su nltmda kınlon rekoıi AT YARIŞLAR! 1. Koşu: Favori: Scaramoucha. 2. Koşu: Favori: Mihre 62. P14se: Süveyma 17. 3. Koşu: Favori: Çaglar. PlftsMI Cesurhan. 4.Koşu: Favori:: Atalay. Plâse:: Yıldınm 102 • Cihangir 6.. Sürpriz: Bucalı. 5. Koşu : Favori: Maa. Plâseî Gülay. 6. Koşu: Favori: Yamaç. Pl&se: Zışan Ustrumca. Sürpriz: Sevan. 7. Koşu: Favori: Jasmln. Plâseî Farandole. 8. Koşu: Favori: Duygu. PlâsM 5ahsuvar • Fırat 13.. Sürpris: Incı 30lüksel FRÜÇ ATLETİZM VE FUTBOL 10.000 metre eski dünya rekortmeni Ken>alı at. let Philip Ndoo, atletizmi bırakarak fntbol ant. renörlüğüne baslamıstır. Bu is için Atrika'dan Almanya'ya gelen 31 stajyer antrenör arasındj yer alan Ndoo, Bonn yakınlarında bir sehirde diploma almaya çahşmahtadır. Resimde Ndoo, çalışma esnasında jörülüyor. 72 snonu diyebUirizji semerell (eçmistir Enzo Maiorca adlı bir Sicilyah geçenlerde sade. ; ce ciğerlerinin knvveti ile su altına dalma ve ; en uıun miiddet kalma rekorlanm kırmıştır. En. : zo 71 m. ile Jacques Mayol adlı bir Fransıza ait : olan rekoru 80 metreye dalarak kırtnış ve bu ; arada 2 dakika 3 saniye su altında kalarak «tü = biî cığerlerle su altında en uzun kalan adam> : unvanını da kazanmıştır. Normal göğüs genişli. ; ği ile «işrrilmis göğüs genisliğı arasında 25 cm. E fark olan Enzo'nun cigerleri 8^ litre hava almak. ; tadır (normal bir adamın iki tnisli). Resimde, '80 metre derinlikten su yüzüne çıktıktan sonra : dokteriar tarafından muayene edilen ve tama. ; men Bormal bnlnnan Enzo, muayene esnasında.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle