13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T. Fall'un dev romanı 20 lıra ASLANLAR ŞIRKETI DÖRT FOMAN HABORA KİTABEVİ P.K. 6 Beyazıt İstanbul Reklâmcılık 1738/7695 Dört büyuk yazarın romanı bır arada 20 lıra umhurive Kurucusu: JTUNUS NADÎ ["""GÖKKUŞAĞI > f yazan MARI&^SIMMEL'ın Kapışö&n fotabi YALNIZ HAVYARLA YAŞANMAZ Almanca aslından, eksıksız çevın ALT1N KITAPHR Y4YINEVİ tst. 48. yıl, sayı: 16925 Telgraf ve mekttrp adresi: Cumhunyet istanbul Posta Kutusu: îstanbu] No. 248 Telefonlan 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 22 42 98 22 42 99 18 Eylül Cumartesi 1971 1. baskı tükenmek üzeredir Imar Limited Şirketinde büyük yolsuzluk u Şirket hakkında j soruşturma açıldı | Yılmaz GÜMÜŞBAŞ ANKARA Turkıye Emlâk Kredı Bankasma bağh Ankara îmar Iimitea Şırketı yonetıcılerl hakkında, müfettiş raporlanna dayanılarak dün, tmar ve îskân Bakanı Selâhattin Baburoğlu'nun emrıyle, soruşturma açümıştır. otomobilde bir kişi boğuldu İÇINDE 5 KIStNtN BULUNDUĞU OZEL OTOMOBİLİN SAHIL TOLUNDAN DENIZE UÇTUĞU XEB VE KURTAKMA FAALİYETL. Olüm dönemec! haline gelen Zeytınburnu Çımento fabnkas onunde dun sabaha kargı Alı Fıstanlı yonetımındekı 34KF060 plâ ka sayüı ozel bır otomobü ıçınde (Arkan Sa. 7, Sü. 2 de) AP, Erim'in istemine karşı GENEL İDARE KURULU, REFORMLARIN KARARNAME YERİNE, KANUNLARLA Y A P I L M A S I N I UYGUN BULDU ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Nıiıat Enm ıle A.P. Genel Baskanı Süleyman Demırel arasında yapılan konuşmaları lncelıyen AJP. Genel Idare Kurulu, Başbakan Enmın, kanun kuvvetınde kararname çıkanlması istemine karşı çıkmış ve A.P. nın reformlara taraftar olduğunu, ancak bunlann «Kanun kuvvetınde kaUe değil, kanunlarla ramarae ile yapılmasının zarurî bulunduğnnu» açıklamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Şirket yonetıcüerının, AP* li bazı Bakan ve Bakanlık yetkılılerının de baskısıyle bır firmaya büyuk çapta usulsuz odemede bulunduğu, ayrıcalüdar tanıdığı, hissesının tamamı devletın olan şırketı zarara soktuklan öne surulmeK. tedır Konuyla ılgılı olarak hazırlanan mufettış raporlannda, Ankara tmar Limited Şirketı tarafından bazı taşaron flrmala. ra yaptınlan bınlerce sosyal konut ve ınşaatın yüzde 40 60 oranında vasıfsız olduklan, kalitesız ve eksik malzerae kullanıl. dlğı belırtılmektedir. îmar îskân Bakanhğı ve Turkıye Emlak Kredı Bankası mufettışlerınm ortaklaşa hazırladıkları Ankara îmar Limited Şirketi lle ılgılı geniş raporda, îmar ve İskân Bakanhğı lle Tur kıye Emlak Kredı Bankası denetımındekı şırket yoneticıleri. nın başında eski Bakanlık mus. teşarlanndan Turan Alpdemır* m bulunduğu Ansoy fırmasına çeşitll ve usulsuz ayrıcalıklar tanındığı, temınat mektupsuz ış verıldığl, usulsuz avans odendîğı ve fazla malzeme tahsısı (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) YILMAZ ALTUG Prof. Dr. Yılmaz Altuğ'un «Dış Olaylar» başlığı altındaki larını 3. sayfamızda yorum* bulacaksımz Babüroğlu, ı sahte bir I mühendisi | ortaya 1 çıkardı | ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) = = îmar ve îskân Bakanı Sela = s hattın Babüroğlu, Bakanlık Alet = îşlerl Genel Müdürlüğünde g o = revlı bir mühendisi dun maka» ~ mında bızzat imtınan ederek ^ Ş dıplomasının sahte olduğunu or ^ ^ taya çıkamuştır. Aslmda sade ^ E ce Teknik Okuldan mezun olan ^ = Gurbuz Bıkmaz, Polis'e teslım = edılmiştır z^z Babüroğlu, Afet îşlerl Genel = Mudurluğünde gorevlı Gurbuz EEE Bıkmaz adındaki mühendısın = bazı hallennden şüphe edıldığı ı : ^ nı oğrenınce dün sabah saat ^ S 10 30 sıralarında kendısınl ma ^ = kamına çağırtmış ve bazı soru s : lar sormuştur Dosyasında mu hendıs olduğu, Amenka'da «Mas = tır» yaptığı ve çok güzel ingıuz = ce büdıgı yolunda bdgiler ve ^ = ; muhendıslıgıne ıli'şlnn dıpioma ^ lotokopılen bulunan Gurbuz ~ ~ (Arkası Sa, 7, Sü. 4 de) = Cumhuriyet bir soruna daha erjildi İKİ MUHABIRIMİZ HIKMET ÇETİNKAYA VE MEHMET MERCAN, DEPREM BÖLGESİNDEKİ DURUMU İNCELEDİ Se/edıye /a$ofr// Ve uygulamalar Deprem Bölgesinden dönen Erim konuştu: = = «Felâkeizedeler, 1 ÖZCAN AĞABEY (Bırıncı) Türkiye'nin Ortok Pozar'o teklifi • KARAKAŞ, ANLAŞMANIN BAZI HUKUMLERINÎN DEĞİŞTİRİLMESINI, AKSt HALDE DIŞ TICARET AÇIĞIMIZIN EN AZ 2 KATINA ÇIKACAĞINI BILDIRDÎ içki ve sigara = içen valandaşlar sayesinde kışı rahat geçirecek) ANK4R4 (a.a.) Başbakan Prof. Dr. Nıhat Enm, Bingol ve Varto deprem bolgelennde oncekl gün yaptığı tetkıkleri hakkmda dün verdıği demeçte, «Bur dur ve Bıngölde bulunan felâketzedeler, kışı, sigara ve ıçki içen vatandaşlanmız sayesinde sıcak ve rahat koşelennde geçırmek imkâmna kavnşmak uzeredırler. Bundan bir sure önce Tckel maddelerine yapılmış bulunan zam dolayısıyle, yalnız sıgara ve içkiden yüda 480 milyon üra a(Arkası Sa. 7, Su. 5 de) Acaip bir hargaşalık var BingÖVde. Herkes en geç 1 ay sonra baslayacdk kısın telâsı içinde Hacılar köyünde yapılacak 122 konuttan ancak 5Hnin sıvası bitmis durumda Yazan: İlhan KAFTANCIOĞLU ASUMAN AKBABACAN (îkmcı) Darüssafaka 'giris sınavında ikincüiği bir kız kazandı m BtBİNCİLIĞÎ KAZANAN OKSUZ OZCAN AĞABEY, «AMACIM, OKUYUP ZENGÎN OLMAK VE FAKİR OĞRENCİLERE YARDEM ETMEK» DIYOB 1745 öğrencının kaüldığı Darüssafaka Kolejı gırış sınavında en yuksek puanı Özcan Ağabey adın. da bır ogrencı almıştır. Mezun olduğu Burhaniye Ataturk îlkokulunu da bınncüıkle bıüren Ağabey en buyuk amacının okuyup zengın oLmak ve fakır oğrencılere yardım etmek olduğunu so\lemıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) BRUKSEL, (THA) Turkiye'nın Ortak Pazar Parlaraenter Komıtesı üe Ortak Pazar >etkıMen arasında dun Bruksel'de yapılan toplantıda, Turkıje'nın Ortak Paearia japtıgı geçıcı ujelık anlaşmasınm bazı hukumlerının degış. tırılmesı ıstenmıştır. Ulaştırma Bakanı Cahıt Karakaş baskanlıgındakı Turk heyetı, Ingıltere, Irlanda, Danımarka (Arkası Sa. 7, Sü. S de) Y u k a n d a k i F a t l h Eskişehir'de «Lâk Lâk» yasaklandı ESKIŞEHtR Eskişehır Sıkıj onetım Komutanlığı Basın ve Halkla tlışkıler Şubesl Başkanlıgı dün yayınladıgı bır açıkIama ıle • Lâk.Lâk» oyununu yasaklamıştır. Açıklama aynen şoyledır: (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) y çekflmistil, S e j 7 a r ŞCrbetçiden bır bardak îerbet: bankta oturan simıtçiden de bir simit alıp kamınızı dojurabılırsiniz Ikisının de satıjı yasaktır ama, bu da sozde ya da kağıtta kalmaktadır. (Fotoğraf: Tulay DİVİTÇİOĞLU) Orel tekrarladı: || "Tek ders için = alınmış bir || karar yoktur,, g ANKARA (T.HJV.) MüU E = ğıtım Bakanı Sınası Orel dün ^ S THA. muhabınne, «Tek ders = konnsonda alınmış hıç bır ka * rar yoktur. Talım Terbıye Daıre sı Ue goruşmeden de hıç bir ka = = rar veremem» denuştır ^^ Bakan, tek dersten ve İJd ders = = ten kalanlarla ılgılı soylentilerın ^ ^ tumünün de asılsız olduğunu E S sozlerme eklemıştır ^^ Bakan tek dt.rsten kalanlara = bır sınav hakkı daha verüdıgıne = daır haberlerın gerçes olup ol = maAgı sorusunu şu şekılde ce vaplandırmıştır (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) YENI YAPILACAK APARTMANLARA Ortak televizyon anteni kurma mecburıyeti kondu Televızjon antenınden doğan anlajmazlığı gıderm'k ıçın Beledıye Zabıta Talımatnamesı degıştınlmış ve >enı \apılacak japılara, butun daırelerın faydalanacagı {eküde «Ortak Televızjon Aııtenı» kurma mecburıyeti konulmugtur. (Arkssı Sa. 7, &U. fa da) Yazar, «DÖNTEMEÇ» konusunda şöyle diyor: «Kendi köyümü, kendi kendimi, köyümün okumak, ille de okumak isteyen dört çocuğunu ve eğitim yeteneklerimizin dengesizliğini anlatmağa çalıştım... Bu, bana, size, onlara ait bir sorun değil.. Milyonların sorunu» YarınCUMHURİYETte
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle