13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA ALTT: «UüMHlJIUYETî 23 Afustos 1971 Türkiye Bînicilik Şampiyonasında Aldo Baldini hüyüK 2. ve 5. Törkiye Lig! Balkon Bosket Şampiyonasında ftaşatı sagladı ürkiye Binicilik Şampiyonasına dün Ayazağa Süvari Yarışmalar Grubu müsabaka parkur sahasmda yapılan yarışmalarla devam edilmıştır. Günün ilk yarışmasında îstanbul bölgesi yüksek smıf engel atlama fampiyonluğunu alan Aldo Baldini, önder ve Peterpan ile büyük başan elde de etmiştir. 1 Aldo Baldini (Önder) 4 ceza puanı; 2 Aldo Baldini (Peterpan) 15,5 ceza puanı; 3 Levin Okcuoğlu (Golden Rod) 19,5 ceza puanı; 4 e Tunç Çapa (Calibiri) 20 ceza puanı. Orta sınıf junior binicilerin katıldığı müsabakanın derecelenmesinde üç yansmacı ikinci urayı almıştır. 1 Metin Kalmık (Atom) Hatasız; 2 Fevtei Atabek (Peterpan) 7 ceza puanı; 2 Halim Seyalıoğlu (Çapkın) 7 ceza puanı; 2 Hayal Gonenü (Leyla) 7 ceza puanı. Türkiye şampiyonasına dahil 1.40 metre yüksek atlama müsabakasmı hatasız bitiren Astsubay Nurettin Yaran kazanmıştu. 1 Nurettin Yaran (Tunca) Hatasız; 2 İbrahım Murat (Yük sel) 4 ceza puanı; 3 Atillâ lnoğlu (Yen) 7 ceza puanı; 4 Kafet Can (Bilge) 8 ceza puanı; 4 Ateş Dağlı (Ulaş) 8 ceza puanı. Gunun son Yüksek/A yarışmasında butün müsabıklar elenmış ve birinci yarışı kazanan Aldo Baldini buraya da adını yazdırmıştır. Aldo Baldini 4 ceza puanı alırken Önder de gunun ikinci baSansını elde etmiştir. Yarışmalara Çarşamba günü devam edılecektir. i *L. Galata'mn Beyoğlngpor'n 30 yendiği maetan bir an. (Fotoğraf: AU ALAKUŞ) \ SARIYER: 0 ANTALYA; 5 • T HAKEMLER: Müşfik Talag (6), Yener Soyral (•), Teoman Orbay (6), ANTALYASPOB: Cevdet (7) B. Rkri (6), Tahsin « 0 AH Rıza (7), Ismail (6), ( B . Hüseyin 7), Mustafa (6) • Yavnz (7), Erkan (8), K. Hüseyin (8), K. Mehmet (7), Metin (8). SARIYER: Ekrem (4) • Mustafa (4), Eyüp (S) • Emin (6), K. Metin (4), Garo (5) • B. Eyüp (4), Recep (5), Andon (6), Mustafa (6), Cengiz (7). GOLLER: Metin Dk. 5 ve 85, K. Hüseyin Dk. 32, K. Mehmet Dk. 43., B. Hüseyin Dk. 75. Dördüncü olduk VİDİN, (Özel) Balkan Basketbol Şampiyonası dün gece yapılan karşılaşmalarla sonuçlanmış ve fınal maçından DUnya Şampiyonu rakibini güç de olsa mağlup eden Bulgarıstan birıncılıği kazanırken, son maçında Yunanlstan'ı 8980 yenen Mılll Takımııruz sonunculuktan kurtulmuştur. Yunanistan karşısında başanlı bir oyun çıkaran basketbolcularımız, baştan sona önde göturdükleri maçta farkı bir ara 14 sayıya çıkarmışlarsa da karşılaşmanın sonuna doğru Yunanlılar arayı kapatmış ve 8980'lik skor takımımıza 4. sırayı kazandırmıştır. Balkan Basketbol Şampiyonası'nın genel klasmanı şoy ledir: 1 2 3 4 5 Bulgaristan Yugoslavya Romanya Türkiye Yunanistan 40 ON YIL ONCE Verem aşısı 23 Agustos 1932 tarihü S POSTA Ue gelen Pran ftleml pek uzun zamandan berl I Yunanistan'ı 8980 yenen Millî Takımımız so nunculuktan kurtuldu. Bulgaris tan Şampiyon... • • sız gazetelerl, ilmin yeni bir bu isle meşguldür. Şimdlye kazaferinden babsediyorlar. dar bu aşı hakkında 3 X X kitap X) (B.C.G.) verem asısmın seneler ve risale yayınlanmış, bir çok den berl tecrlibelerinin devam komisyonlar, hattâ milletleraraetmekte olduğu malumdur. Şim sı konferanslar toplanmış, bindl bu tecrübelerin kati ve par lerce doktor tarafından yüzbinlak bir basanya ulaştığı bildirü lerce tecriibeler yapılmışür. F* mektedir. kat şimdl bu tecrübelerden niB.C.G. verem aşısı meselesl hal ve başanlj sonuçlar ahadıyenl bır mesele değildir. Tıp ğı müjdelenmektedlr. • ŞtŞLl ile ZincirUknyn arasında yen) blr merarlık yapılması kararlaştınlmıs ve bn sabada sıhhl bir beyet tarafından tetkikat yapılmıştır. Heyetin hanrladıfı raporda bnrada böyle bir mezarlığm yapılmasında bir aakınca bulnnmadığı büdirildiğinden pek y * kında işe başlanacaktır. • BOMBAY'dan bildirildiğine göre, Hlndlstanda yeni bir eereyan başlamıstır. Bu habere göre Pencap eyaletinin Hindistandan ayrüıp Afganistan gibi yatan Müslüman devletleri ile birleşmeyi kolaylaştırmak için çalışılmaktadır. Bu ytlzden eğer bir çarpışma çıkarsa îngiltere duruma derhal el koyacağını bildirmistir. • ALMANYANIN müdafaa ordusunn yenlden knnna te> sebbüsünde buJunduğu ve bn ordunun ilk defa son» baharda büyük bir manevra yapacafı baber verilmektedir. Bn baber Fransızlan telâşa düşurmüstür. . &DEMÎŞSPOR: 1KASMPAŞA:0$ J STAD: (Odemiş). HAKEMLER: Rafi Önemli (6), Merih Yficesel (•), Neset Doğrusöz (6). ÖDEMİŞSPOR: Ali (6) Cahit (6), Samim (6) • AU (6), Halim (7), K. Hüseyin (6) • Ibrahim (5), Yasar (5), Erdal (6), B. Hüseyin (7), Mehmet (6). KASIMPAŞA: Necmettin (6) • Bülent (5), Erdoğan (6) • Vedat (7), Utku (6). Ahmet (5) • Çağlar (6), Muharrem (7), Erkal (5), Emin (6), Seban (4). GOL: Dakika 18 Hüseyin. * İ^BULMACS bîr böcek. Belli olr işl yaprnay» yarar vasıta. 7 Kskı İstanbul'uo adlarından blr tanesı 8 Candan içten sevgl dolu oJarak. Bir rota. 9 İsvıçre'yi teskıJ eden eyalet lere verilen isim. YUKARIDAN ASAĞIYA: 1 Keman allesinden olan çalSiların en irisl ve sn kalın seslısl. 2 Denizcilikte velkenlcri mürakün olduğu lcadar rızgân» vererek seyretme. Birinin isteğini kabulla nip dilegini yerıne Reürraek <EsJU dıl). 3 TERSf klmyad* mangenezin slmgesi \nenic 4 Etra Iında olup bitenlerden habeıi oL mayan. Ikidebirde cayrilntdî ka} Koz oynatmak. 5 Kimyada ra. donun sımHesi. TERSÎ bir rcnk. iki gözü Eormez. 6 Kanunlar (Cogul eski dil). 7 Esklden heSOLDAN SAĞA: sap bilmeyen esnafın (atısı saşır. İçin blr dal. tahla 1 Esas ve temel l$lerl konuj mamak Ozerlne altjgı mak üzere bir kurumun vey» to. centfkler ve SeKkulun belli zamanlarda ve Ke. centlkle.oe h« rekUkçe yaptığı genel toplantı. «ap. 8 EsKimyada helyum. 2 Ağaçlıklı ki TUrklerde buyuk alan. Bir clns ağaç. 3 fcıral. KimyaTERSt kimyada kalayın eimgesL da molibderüB Kdpeklere musallat blr parazit. sim»psl. s 4 Islâmlyette eski dmlerden detiTEBSt blr jerek gelme veya duîunuj tarzlacesit t»ynir. rının, sısteralerinin bc^ka baska TEHSÎ Itlmolması «ıbi blrçoK sebeplerden orEvvelkl ırünlrO vada nikelio taya cıkmıs meslekler 'Joktrtnlrr bnlmacanın simgesl. 5 Katma, eldeme. 6 Parazit hallcdilmij jekll • 6789 | • DİĞER SONUÇLAR İKİNCİ LİG: Altınordn: 0 . Ad. D.S.: 0 Kütahyaspor : 3 l'şak : 0 Kocaelispor: 1 T. td. Y.: 0 Balıkesirspor: 0 K. Îd. Y. 1 A>dmspor: 0 Sivasspor: 1 Manisaspor: 1 . Izmir S.: 0 Antalyaspor: 5 Sarıyer: 0 Af>onspor : 1 Denizli : 0 Konjaspor: 0 Kayseri: 1 Hatayspor: 1 . P. T. T. : 8 Sakarya S.: 0 Ordn S . : 1 Ank. D.S.: 1 . Iskendernn: 0 Trabzon: 2 Bandınna: 0 Not: Gençlerbirlığı Guneşspor maçı 5 Aralık tarihıne ertelenmiştir. ÜÇÜNCÜ LİG: Beyoğlnspor: 0 . Galata: 3 ödemisspor: 1 K. Paşa: 0 Nazillispor: 0 Burdnr: 0 Tokatspor: 2 Çornmspor: 0 Divarbakır: 2 . Urfaspor: 1 Nevşehir: 2 . Esk. D.S.: 1 • „ İArkası 7, Sayfada) Bnrsa'nın (Baştarafı Spor Sayfasında) • Kaloperoviç'in bir hatası da 11. dakikada atılan bir golfln 79 dakika süre ile üzerine yatmanın şansa bağlı kalması idi. Efer bir Fenerbahçe ikinci y a . rıda eline geçirdiği fırsatlan deferlendirmiş olsaydı Bnrs». nın kaçıracağı galibiyetinden sonra gornmln aramak gerekecekti. Ligin ilk sahnesinden 90 d a . kikanın hikâyesi işte böyle... Fenerbahçe için henüz bir ?ey kaybedilmi? değil. Üstelik Fentrbahçe'nin kaçırdıfı iki pnan için Bursalılann bir teselli sar kıları var: cBursa'da yenilen takım şampiyon olur. Geçen yıl tfa Galatasaray ilk mağlubiyeti Bursa'da tatmıştı..» Iste Fenerbahçeliler de bn te «elli «arlusı ile dönüjoılar 9 sa'dau.. Snipe Şampiyonasmdaa bir an... Norveç, Avrupa Gençler Snipe Şampiyonu oldu Avrupa, Afrika Gençler Snipe Şampiyonası dun yapılan musabakalarla sona ermiş v e genel klâsmanda Turk ekipleri 2., 3. v e 5. s u ralarda yer almışlartfır. Şampiyonanın son gununde iki müsabaka yapılmış ve sabahki yarışmada su sonuçlar ahnmıştır. 1 Orhan Tüker Hakan Bılgiseven, 2 Mujdat Temilli ö m e r Yanık, 3 Levent Karabeyoğlu „ Şelcuk Arıcan, 4' îspanym* &<4r's Norveç. Öğleden sonraki yanşlarda • i s e : 1 Norveç, 2 Orhan Tü• ker, 3 Mujdat Temilli, 4 . H Portekiz ve 5 Levent Kara• beyoğlu ekipleri olmuştur. 2 Genel klâsman ise şöyledir: • O Norveç ekibi gj d Orhan Tüker ekibi • 0 Mujdat Temilli ekibi 5 O Ispanya ekibi • O Levent Karabeyogln ekibi. AT YARIŞI SONUÇLARI 1. KOŞU: Zambak, Emrehan, Nurbey G. 145; P. 1.15; 1.55; 2. KOŞU: Yellow Rose, Takura, Ülke, G. 6.35. 3. KOŞU: Hide (Narçiçegl, Tul gan.ÎG; 2B5; H. l.Û, 1.3(1 2.20 4. KOŞTJ: Golden Beatle, îd. manyurdu, Bazoka, G. 10.40; P. 5 10, 5.70. 5. KOŞU: Kocakız, Burçak, Yamtar, G. 6.65; P. 1.90, 2.05, 3 00. 6. KOŞU: Dolores. Figenfe, Last Decisıon; G. 9 80; P. 3 25 4 25. 7. KOŞU: Ender, Soydan, Nec me, G. 7 90; P. 1.95, 2 55, 2 00. 8. KOŞU: Sunshine, Golden Sun, Tolga, G. 2 05; P. 1.20, 170. 9. KOŞU: Huzur, Gunaydın Munt, G. 6.90; P. 3 05; 4.00; 3.55. 1. Ikili 2/5 4 75, 2. Ikili iptal edüdi, 3. tküi 2/4 5 35, 4. lkili 3/5 99 60; 5. îkili 4/12 9 30: 6. lkili 4/5 65 90; 7. IkiU 3'7 2210; 8. lkili 1/3 2 90; 9. lkili 2/12 63 30. 1. Çifte 2/4 3010; 2. Çifte 3/4 31 85; 3. Çifte 4/3 67 65; 4. Çifte 1/12 14 65. 6Uı GANYAN: 3/4/4/3/1/12 ALDO BALDİNİ BİR ENGELİ AŞARKEN (Fotograf: Ali' ALAKUŞ) •••••»••••••••••I sonra ne dediler? REMZİ AYDIN Tek erkeklerde JVİaçtan Remzi Aydın şampiyon Tahsin Gürsoy 3 setfe mağlup oldn !•••••••••• •••••••••• radyo 05.55 06 00 07 00 07 05 07.30 07.45 06 00 08 10 08 30 08.45 09.00 09.20 09 40 10.00 10 05 10 20 10.40 1100 11.30 11.45 12 00 12.10 12.25 1240 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 14.45 15 00 15.05 15.30 16.00 16.15 16.30 16.45 05.55 06 05 07.00 07 05 07.30 07.45 08 00 08.07 08^7 0900 09.20 09.40 10 00 Açılış; program 17.00 Gunaydın 17.05 Koye haberler 17 25 Turkuler; oyun havalan 17.50 Haberler; hava durumu 19 00 Bu sabanın melodılerı 19 25 İstanbul'da bugun Beraber sarkılar 19 40 Keman soloları Soner Özbın Bilge Şan'dau 20 00 turkuler 20 20 Ev için 20 40 B. Dıkencik'ten sarkUar 21 00 Arkası yarın 2110 Haberler 2140 Çocuk bahcesl 22 00 Hafıf Batı müzlil 22 45 Turkuler 23 00 Kuçuk konser 23 45 M. Kovancı'dan sarkılar 23.55 Saz eserleri 24.00 Haberler B. Uçardan türküler R. haiıl muzık orkestrası 16 55 G. Kasacı'dan garkjlar 17.00 Haberler. Resml Gazeta 17.30 Dans müzlgi 18 00 Reklânj programları 18 30 Guven Aydın orkestrası 19 00 Y. Gürses'ten sarkılar 19 30 San soloları 20 15 N. Camlıdag'dan turkuler 21.00 Haberler 2145 Üniversıte korosu 22 00 Muzik 22 30 Beraber. solo türküler 23 00 Barok muzık 24 00 T. Yakar Çelik'ten sarkılar 00.30 Hafıf Batı muzjğl 0100 ÎSTANBUL Haberler Koy odası Karma faslı Reklâm programları Haberler: hava durumu Atatürk'le beraber Muzık R. Erten'deo sarkılar Bır varmış Bu toprağın sesl Geçen hafta Oda muziğl 24 saatln olaylan Beraber, solo sarkılar TBMM'nde geçen hafta Reklâm programlan Haberler Gece konseri Gece müziği Gunun onemlJ haberlerl Kapanış Açılış: program Dıskoteğimizden Kuçuk konser Gençlere muzik Senfonık muzık Hafif Batı muzlgl Pop dünvasından Aksam konseri Operaya gidelim Ülkelenn muzıği Sfaıon ve Garfunkel lküisi Operet melodıleri Gece ve muzık Barok müzik Hafıf Batı müzigl Program ve kapanıj Gözfepe: 0 Samsun: 0 STAD: Alsancak HAKEMLER: Hilmi Ok (7), Güngör Tunçel (7), Özcan Gürkaynak (7) GÖZTEPE: Ali (6) . K. Meh met (6), Çağlayan (4) (Cudl 5) Özer (6), B. Mehmet (4), CKeızat 5) Ayhan (6), K. Ali (6), Ertan (6), Fevzi CT), Gürsel (6), Mehmet 3 (7) SAMSUNSPOB: Tekin (7) Barbaros (6), Cengiz (4) Rifat (6), Ali (4), K. AU (6) Sami (4), Salih (5), Temel (4), Nuri (5), Adem (5) İSTANBÜL tL Sadettin ATEŞ «4. defadır Türkiye Birincüiğlni kazanıyorum. 1 ay önce Ankara'da yapılan klasman turnuvasmdaki finali de Tahsinie yapmjştım. Şans yine bana güldü. 2. setin ortalarında maçı kazanacağımı anlamıştun. Tahsin bugün çok kotüydü. 2. sette âdeta maçı bıraktı. l>i hazırlanmıştım, çok mutluyum.» TJluslararası Tumuvadaki maçlan izledikten sonra, Türkiye Şampiyonası finalinde tenısimizın zavallılığını iyice anladık. Karşılıklı 3 kereden fazla gidip gelmeyen top, kâğıt hafıflığindekı smaçlar, j'erini bul mayan volelerle dun TED kort larınrfa zevksiz ve kalitesiz bir Turkıye Birinciliği vardı. İst. Spor (Baştarafı Spor Sayfasında) İlk yarıda oyun üstünlliğünu eline geçiren tstanbulspor, daha 8. dakikada galibiyete ulaştı. Cemil'ın şahane şutu Ankaragucü filelerıne takıldj. İkinci yarıda oyunda dengeyi kuran Ankaragucu 61. dakikada Coşkun'un kafa şutu ile beraber lığı sağladı: 1.1. Maç da bu skorla son buldu. Çetin GÜREL TAHSİN GÜRSOY «Imtıhanlarım nedeniyle çalış(Arkası 7. SajfadaJ ŞamDiyon Remzı Aydın fınal maçında.. (Fotoğraf: AU ALAKUŞ) BEYOGLU AS (47 63 15 Harbije) 1 Be. nl Neje Seçtin E. Wülıams RİS. 2 Kara Guneş J. Brovrn • B. Ta\lor . RİS. ATLAS (44 08 35 Beyoğlu) Krakatoa W. Schell . RO DÜNYA (49 93 61 . Bevoğlu) Sayılı Fırtına E. BorginindRİ EMEK (44 84 39 . Bejoğlu) 1 Çılgın Dun>a S. Traffi RİS 2 Hajdut Avcısı L. V. Cleef RİS FİTAŞ (49 01 66 . Beyoğln) 12 Kahraman Haydat J. Browa L. Marvin • RİS KON/VK (48 26 06) Kolejli SevgUl S. Dee LÂLE (44 35 95 Beyoflu) Ellcr Yukarı Y. Guney N. Çehre LEVENT (64 06 99 4. Levent) Sabata L. V. Cleef . RİS MISTIK (46 15 14 Beşiktaş) 1 Ezo Kalesi I. Kajaman RTS 2 Korkunun Parmakları T. Morell RTS ÖZLEM (48 47 33 . Mecidijekdy) 1 Surtuk H. Kocyiğit E. Bora. 2 Bir Çuval Para T. YifcU C. Gaffari EÜYA (44 54 57 Beyoğln) 1 Kaatil Kim 1. Gunay N. Soray. 2 Ah Mujgân Ah S. Alışık E. Puskullu SARAY (44 16 56 Bejoğln) 1 Kaptan Nemo R. Rujam Rt. 2 Bir Defada Öldur D. Mc. Callum Rt SİTE (17 69 47 . Şls'i) 1 Hır. çın Mtıcadele RİS. 2 Kahra man Şerif G. Gemma RIS YENt AR (49 64 72 Beyoğlu) 1 Gecelerin Hâkimi E. Kolcak Y. Duru. 2 Ciiâlı Ibo Kızlar Pansi>onnnda F. Karakaya YENt MELEK (44 42 89 Bejogltı) Bana Se\dl|ini So>le C. Dene\ue S I ÎSTANBUL AYDIN (21 52 58 . Çapa) 1 Nevada Kaatilleri S. Me Quinn RTS. 2 002 Itfalyedler F. Franchi • RTS. GUNDEŞ (27 71 86 • Şehzadebaşı) 1 Roma Ateşler Içinde L. Osret RTS. 2 Buyuk Istilâ G. MitcheU RTS 3 Atillâ S. Loren A. Quinn • RTS GUL (27 71 86 Şehzadebaşı) 1 Sayılı Dakikalar B. Doruk . A. Işık 2 DudakUn Kalbe C. Arkın . H. Koçyiğit. 3 Kaderden Kaçılmaz T. Yiğit. HAKAN (23 43 33 . K. Gümrük) 1 Adada Şenlik G. Gemma RTS. 2 Ya Hep, Ya Hiç C. Ardisson • RTS İPEK (22 25 13 • Çemberütaş) 1 Bana Sevdiğinl Soyle C. Denevue . RT. 2 Masum Bir Gencin İttrafları C. Denevue RT. ISTAVBUL (21 23 67 K. M. Paşa) Babar Yağmarn A. Quinn A. Delon RTS AS KADIKOY (36 00 50 . Kadıkoy) Eurgün KadırJar Adası M. Mercier . RTS ATLANTİK (55 43 70 Şaşkınbakkal) Oldunneğe Yemlnliyün L. V. Cleef RİS HAKAN (36 45 89 Kadıkö» Taşa Saplanan Kıiıç W. Disney RT KE.VT (36 96 12 . Kızıltoprak) Korkunç Cinajet P. Davis RO ÖZEN (36 99 94 Kadıkoy) Mev. sime Hazırlık Dolajısiyle bir sure kapalıdır. REKS (36 01 12 • Kadıköy) Kadınlar B. Bardot R . Fr. SINEMA 63 (55 10 84 Kuçükyall) Nefes Kesen Dakikalar P. Bor. ke • Rİ SUNAR (33 06 18 Kadıkoy) Feza Cana\arları A. Kuba • RTS. StREYYA (36 06 82 Kadıköy) Noıaro'nnn Topları A. Qoinn G. Peck RİS İNCİRDİBİ İNCİ (Kumkapı) I Yaşamak Korkusn R. Welch • RTS. 2 Korkunç Golge S. Forsth C. Sonmartin . RTS KINAY (58 38 51 . Caddebostan) Yaşamak Korkusu R. Welth RTS SARAY fŞehremini) 1 Baade. VTI Ö. Senf RTS. % Nefe» Kesen Dakikalar C. Wayt • RTS. SCATPARK (47 81 90 . Beşiktaş) 1 Golgedeki Adam A. Işık S. Guneri . K. 2 Yaralı Kalb E. Hun F. Akın. SVREYYA BAHÇE (36 «6 82 Ka. dıkdy) 1 Cinayet Kasırgası . RIS. 2 Siyah Gözler BİŞ ECZANELER • BAKmKÖY: Zafer, î s t a s yon (Yeş. Koy); Gungören (Kuç. Çek.), Şıfa (Safraköy); Osmaniye, Atalay (Kanarya); Gungören; Haznedar (Bah. Evler); Başaran (Şir. Evler): Esenler • BESIKTAŞ: Ferah; Gül (Ortakoy): Cem (Bebek) Murat (1. Levent) A BEYOĞLU: Taksim; Vatan, Sıhhat A EYÜP: Güven, Büyük (Sag. mal ); Servet (Sağmal.): Umit (Ramı)i Sebat (Alıbeykoyu) A FATtH: Yeni Akdeniz, Öz. turk, Sağlık (Fındıkzade); Vallde fAksaray): Dotus (Ko. Mu. Pa.); Ayvansaray m GAZİOSMAVPAŞA: Karlj • tepe, Goçmen (Kü. Köy) « KADIKÖY: Carşı, Emniyet, Catalçeşmc; And (Çiftehavuzlar); Ihsaniye (Fikirtepe) « KARAKÖY: Izmtr • SARIYTR: İstikamet, Merkez (İstınye) • ŞİŞLİ: HUseHn Kamil, Işık, Sargın; Nur; Güvenevler (Mec. Koy): Enrin (Gültepe): Yeni İtimat (O Köy): Çagtayan • ÜSKİJDAR: Yeni. GümüJ, Kuzcuncuk; Nur (Üznranlye) Remzi, yabancı kortlarda ka j zandığı tecrübesiyle çok daha | İZMİR üstündü. Rakibinin zayıf kondis I Alsancak Stadındaki maçta yon ve «Nasılsa kazanamıyaca j GSztepe, Samsun ile yenişemedi ğım> havasına çabuk büninüp | ve 0 0 berabere kaldı. maça asılmaması ile de bilhassa [ 1. setten sonra maça ağırlığını iyice koydu. Tahsin, 5/4 galip durumda iken bir servisini kaptınnca, ilk seti 7/5 kaybetti. tkinci sette ise 0/4'e varan oyunu oluruna bıraktı: 1/6... 3. sette zaten so g STAD: Boln Şehir. nuç belli olmuştu. 2 «game»denB HAKEMLER: Nihat Ozblrfazlasına ulaşamadı. 2/6 S gfil (7), Tılmaz ö n e n (7), Tahsin Gürsoy . Beyazıt An 5 Taşkın Yalçınkaya (7). bar çifü, Yıldırak Daş . Bülent • BOLUSPOR: Mehmet (7) . Alünkaya'yı 3/6, 6/3, 6/2, 6/2 ye B Ibrahim (7), Rkret (6) . Rab nerek çift erkeklerde Türkiye • bani (6), Lutfü (7), Ahmet Birincisi oldular. • («) Cengiı (7), Vadi (6), Tek erkeklerin 3.1ük maçında S Soner (6), Nadim (7), Çetin ise Ziya Kıpkızıl kolundan sakat • olduğu için korta çıkmaymca, • (8), Bülent Altınkaya Türkiye 3. sü S KARŞIYAKA: Ekrem (7) . oldu. 2 Erkan (6), Erol (6) • Erdinç Doğan •••••••••mS (6), Gfinay (7),K. ügnr (7) • Burnan (6). (6), Rasim (7), Cengiz (6), Yücel (6), (Ynsnf 7). I BOLUSPOR KARŞIYAKA :1 :0 Açılış, proeram Gunaydın Koye haberler Sabah turkuleri Haberler: hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sanatçılardan birer sarkj Ç. Turk hafif muzigi Ev ıçın A. Akkılıçtan türküler Arkası yann Ara haberler Muazzez Abaci ve Kenan GUner'den jarkılar 10.30 1055 Çesitll müzik Turkuler 1M0 Z. Taskent'ten sarkılar 11.30 Konser saatı 12.00 Ara haberler 1205 H. Bulus*tan türküler 12 30 Beraber, solo sarkılar 13 00 Haberler: Resml Gazete 13.15 Hafif müzik 13.30 Reklâm programlan 14.00 Ögle konseri 14.15 K. Payaslı'dan sarkılar 14.35 Plâklar arasında ANKA R A 15 00 Ara haberler 15.05 C. Cevher Ciçekien turkuler 15 20 Çesıtlı müzik 15 45 M. Everes'ten sarkılar 16 05 Çocuk bahçesi 16 20 5f. Kıp'ten sarkılar 16.40 Albumlerden seçmeler 1700 Ara haberler 17.05 Yurttan sesler 17.30 Koy odası ı 7 ^ 0 Reklâm programları 19.00 Haberler: hava durumu 19.25 Atatürk'Ie beraber 19.35 Selçuk Sun üçlüsa 19.50 Oğuz Kagan'dan Malazgırt'e <5) 20.20 Geçen hafta 20 40 Turkület eeçidl 20.55 Bir varmıs 21.00 24 saatin olaylan 21.05 Mikrofonda tiyatro 22 03 TBMM saatl 2245 Haberler 23 00 Ooera albOmünden 23 45 Gece müziği 23 55 Gunun önemU haberlen 24 00 Kapanıs İZMİR 05.55 06.00 07.00 07.05 0730 07.45 08.00 08.05 08.25 06.45 09.00 0950 09.45 10.00 1005 10.30 1100 11.20 11.45 1200 12.05 12.23 12.43 13 00 13.15 14.00 14.23 14 45 Açılış; program Gunaydın Koye haberler Sarkılar; oyun havalan Haberler; hava durumu Turküler ReçidJ Ege'de bugun Sabah İçin müzik G. Batu'dan sarkılar Türkülerden bir demet Ev için Sarkılar Çocuk bahçesi Haberler Yurttan sesler Konser saati îki sesten sarfcılar Hafif Batı müzigl A. Günday'dan türküler Haberler D Balkan'dan ;arkılar Öele müziği DSrt «esten türbüler Haberler. Resm] Gazeto Hafif müzik Küçük konser M. Demirkıran'dan sarbılar N Yrlmaz'dan türküler 15 00 15.05. 15 30 16 05 16 25 16.45 17.00 17.05 17.30 19 00 19 25 19 30 19.40 20 00 20 20 20 40 20 55 21 00 21 10 21.30 2150 22 05 22 25 22 45 23 00 23 30 23.55 24 00 Haberler Senfonık müzik Halıl Atlar'dan sarkılar Hafif Batı mıizigl Koru ve solo sarkılar Solo türküler Haberler Incesaz Koy odası Haberler; hava durumu AtaturkHe beraber Hafif müzik M Sentop'tan sarkılar Arkası varın Halk müzıgı Roroıu Turkce melodiler Bir varmıs 24 saatln olaylan Küeuk fcoro Geçen hafta N OSuz'dan rürküler TBMM'de eeçen hafta M ErsesteD sarkılar Haberler Türk müzİRt Hafif melodner Gıinün onemli naberlert Kapanıs Doğan ÖNER Boln'dan bildiriyor S0NUÇLAR1 Vefa Mersin Id. Y. Ist. Spor Ank. Gücü G. Saray Esk. Spor Göztepe Samstın Adanaspor Altay Giresun Beşiktaş Bursa • Fenerbahçe Boluspor . Karşıyaka Altınordu Ad. D. S. Sakarya • Orduspor Aydın . Sivas Konyaspor Kayseri Hatayspor PTT (M) o (11) 0 (11) 0 (00) 0 (21) 1 (00) 0 (10) 1 (10) 1 (00) 0 (01) 2 (01) 2 (01) 2 (10) 1 rAZLIK SİNEMALAR BAHAR (45 35 98 . Mecidiyekoy) 1 Damga Z. Aksn S. Alışık. 2 Sevımli Serseri BARBAROS (47 04 79 . Ortaköy) 1 007 James Bond S. Con. nery BTS. 2 Çllgın Hayat J. Lewis . RTS. BUYUK SİNEMA (46 57 33 . Gayrettepe) Hayatım Sana Feda T. Şoray R. ÇAMLISET (Ortakdy) 1 Ömrüm. ce Unntamadım F. Akın K. Tibet R. 2 Melikgah C. Arkın Ligin iddiasız ekibi Boluspor Karşıyaka'yı 10 mağlup etti. Kırmızı Beyazlılarm hâkim oynadığı maçın tek golünü 60. dakikada Vadi attı. MARMARA (22 38 60 . Beyazıt) 1 Cana^arın O|lu RTS 2 Bir Tabanca Yuz Tabut P. Lavrence RTS SİNEMA SUR (23 67 12 Topkapı) Tadilât dolayısiyle kapalıdır. ŞAFAK (22 25 13 Çemberiitaş) 1 Feza Kahramanlan E. Just . RTS. 2 Ölüm Bekçile. ri G. Hilton RTS. YILDIZ (21 11 37) 1 Telemark . KahrajnanJarı. 2 Aile Yolu ADANA ALTAY 2 1 ADANA, Birinci Ligin yeni takımı A danaspor, kendi sahasındaki ilk maçta Altay'ı 21 yendi. Maçın gollerini 18. dakikada Miliç. 20. dakikada da Ali Osman attılar. kıkada da 11 Osman attılar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle