09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 Xisan 1971 rCUMHURİYET: *»»»•»»•»»»»»»»»••»»»»»•»»»»»•»*»•••>»•••»»•»•••••••••»•••••»•••••»•••»•»••»•••••••« :SATFA ALH istanbul 2. Amatör Kiimede bulmaca eğrt kule. 9 Maden kömurunden elde edılen seker tadında be>az bır toz YUKARIDAN 1 Kalemle tartısma, edebt kavga yayın yolu ıle munakaşa (Yabancı dılden) 2 Yurdumuzun Asya'da kalan kısmı. 3 Kım> ada sodyumun sııngesı Merbut eklı manasına. 4 Ingıltere'nın denız'er hakımiyetl mucadelesın de Ispanyolları denızde ve sahılda uslennde vurarak memleketıne hız» met etmış bır kaptan Karıçık renk» h 5 Eîektrıkte dırenç bırımı. TERSf tesbıh gıbı şejler yapımında Reçen sert bır sus agacı. 6 Satrançta veva bir munakasada maglubıjet Merkez. Geometrıde daıre hesaplarında Reçen değişme* SOLD\N S\ĞA: bır sa\ı. 7 Yapma. Bir ırk. brnmun sımgesl. 1 Kaş guz el yuz hareketlerl 8 Kımyada bır asalet unvanı. jestler \e ışaretlerle o>nanan soz Afnka'da 9 CeUân. suz tı>atro. 2 Bozulmuş bır şeIslâm yasa yı duzeltıp tekrar 15e yarar hale sında her getırmek (Yenı dıl) 3 Bır nota Ilkel kavımlcrde kullanılması muslumanın yasak olan şey 4 TEBSt bır çeher yıl fakır5it sekerleme. 5 Atomların yılere dağıtmalc gılması, bırleşmesıyle tesekkul ezorunlıiKun den maddenın butun ozellığını tada olduğu şıjan \e cısunlerı mejdana getımal \ e para ren cevher. 6 As>a'da bır nehır. fazlasının Bıtkılerden çıkan veya çıkarılan kırkta bıri. Errelld ozsu 7 Soy sop nesıl mânasına. Ulusal gunlerde caddelere kurulur. bulmacanın 8 Kazanın buyuğu. Italya'daki hallcthlnıls «kll A. Ordu, Mimarsinan engelini aşli: 31 Stad : Vefa ÎUIİU 123456789 Yenişehifi 1Oyendi STAD: Şeref. eHAKEMLER: Cemil Yıldız (8), Drahşan Arda ( 7 ) , Hasan Alkın (7). TUZLA: Rasım (7) • Sadettin (5), Rıza (6), AIi (7), Dinçer (7), Ragıp (6) • Nedret (6), Sadi (5), Osman (7), Ilvas (5), Ender (6). YEMŞEHIR: Omer (7) . 41i Ihsan <5). Kenan (6) • Tahir (6), Keğam (5), Nısan (5) . Enver (6), Yılmaz (6), Mustafa (4), Miran (5), Veton (5). i H a k e m l e r : O Se\iı Tunç (7) Özen (7), Orhan Turgay (7), Mehmet ALTINORDU : Soner (6) . Oguz (7), Tacettın (7) Kâmıl (7) Mehmet (6), Esat (6) Huse\ın (6) [Burhan (7)], l l >as (6), Bahrı (6), Ercan (6), Orhan (6) M. SİNAN : Burhan (5) îbrahım (5), Tacı (7) Fendun (7), Sa\ıt (5), Erdoğan (6) Ismet (5), Hasan (7), Selım (6), Ha\dar (6), Tanju (6). Gol : I h a s (20 dk ), Kamıl (30. dk ), Bahrı (57. dk ), Ferıdun (88 dk penaltıdan). T t N C A T GÜNGÖR Once sahayı düzelttiler sonra çıkıp maçı oynadılar • Sumerspor sahasındakı çukurlar nedemyle J maçm hakem tarafmdan oynatılmama ıhtımalı ^ uzenne Istıklâllı futbolcu ve taraftarlar taşıdık. * ları kum ve toprakla zemını duzelterek karşı * laşmalarını yapmışlar, Sıle>ı 2 1 yenmışler4 d:r. Resımde Istıklal onbırı • Fatih, Hilâl'e « galip Emirgân: 0 Bakırköy: 0 STAD Vefa HAKEMLER: llhan Önercan (7), Orhan Turgay (7), Mehmet Tunç (7) EMIRGAN Sadettin (7), K Suha (6), Z n a (7). Ercurnent (7). B. Suha (6), Necati (6). Sahh (7), AUar (6), Hasan (6), Omer (6), Fevzi (6). B\KIRKOV: Bekir (7), Selâhattın (7). Tamer ( 6 ) , Özcan (7). Yurdakul (7). Erkan (6), Alâattin (5), Ya\uz (6). Sefa (6), Sabri (6), Halit (5). GOL: Yok. Yalova: Selimiye: 2 1 Unkapanı: Kurtuluş: I ST\D: Alıbeikov HAKEMLER K. Gok. çav (7) 1. Kara (7), t\ Bo\acı (8). K L R T L L I S . Ha\alanbas (6) . Mustafa (6), •\ictor (6) tnavet (5), Nejat (5). I ç a l (6) Hris to (6) Erdal (6), Hasep (8), \sım (6), Şemset. tın (6). l N K A P A M : \lı (7) Mehmet (6), Metin (6) . Burhan (7), Alâettın (6), Ahıdın (6) Mu>>tafa (6), Mrhmet (S), Kemal (7), Ertufcrul (7), Mehmet (7) Goller: Dk 5 Alâettin, dk. 76 Kernril dk 88 Hasep. Z t L F Î K A R TANER SAHA: Maltepe HAKEMLER Celâl Çerezci (9). Gültekin Tırjakı (8), HüseŞeref Stadında dun ovnanan rin Cavuş (8). maçta Tuzla, Yenışehır'ı 10 YALO\ A: Muzaffer (6) . Şamağlup ederken ortaya m o hin (7), Sadık (7) . Ender (8), Ce\det (8), Raşıt (7) Engın dern futboldan ornekler k o y (6) (Mustafa 5) Alâattin (9), du. Tuzlalılar bılhassa kaleci Mehmet (7), Turker (8), Ayhan Rasim, A l ı \ e Osman'ın başa(8) rılı oyunlan ıle d"aha farklı bır SELIMIYE Sezer (4) Yılnetıce elde edemedıler'e bu bemaz (3) (Erol 6), Coşkun (7) cenksızlıklennden değıl, şansErol II (7), Mustafa (6), Bora '•hklarından doğmuştu. M a (6) • Yıldırım (5), Ersın (8), çın t e k golu 41i (7), Reşat (6), Ahmet ( 3 | , penaltıdan o l . (Sulevman 6). du. 37. dakıkaGOLLER Dk. 4 \Ii, Dk. 42 da kazanılan bu Ayban, Dk. 85. Alâattin. ceza vuruşunu Sami KAVAK Ragıp guzel bir Maçtan sonra Selımıjeh ta şutla gole ç e . raftarlar hakemın uzenne vu virdı: 10. nımuş fakat Emnıvet Kuvvetlerı tarafından olay buyumeden Tuzla Yenışehir karşılaşmasından bir an.. (Fotoğraf Ali ALAKUŞ> onlenmıştır Mesut ÖZKURT 49 • STAD: Fenerbahçe • HAKEMLER: Tuncar Sozer (7). Alâaddin Çokmez (7), • Nuri Cerrahoğlu (7) tal (1ı Haluk • (6). Şevket (6) Erdoğan (6), An£ (6), Seraıh (7) Tamer (6), Mahmut (6), Kerim (7), • Kasım (6), Taci (6) • HİLÂL: Nebil (4) . Naci Faüh'ın üstun • <6), Zeki (3) Zekerıja ı4). (Nazmı 5), Bulent (5), Cem oyunu ile devam ^ (4) Kenan (5), Nuri (7), eden karşılaş J Cahit (6), Osman (4), Recep manın 61. daki • (5). kasında skor • • GOLLER. Kasım Dk. 24, 31 ıken Hı "*" vef Kerım Dk. 37, Cem Dk 40, Nuri hakem ta • (Kendı kalesıne), Cahıt Dk. lâlh Cahıt rafından oyun, + dan çıkarü • mıştır. Ancak Hılâl takunının ıürazı \e o y u n * dan atılan futbolcuların sahadan çıkmaması J uzerine orta hakem, macı tatıl etmışür. « radyo 05 55 06 00 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 05 08 10 08 30 08 45 09 00 09 20 09 40 10 00 10 05 10 30 1130 12 00 12 10 12 25 12 40 13 00 13 15 13 30 14 00 14 15 14 30 14 45 15 00 15 05 16 05 1R30 17 00 17 05 Kartal, Çamlıca'yı l 3 / mağlup etti l Kartal, çıkardığı guzel bır oyundan sonra J ÇamUca'yı rahat bır skorla mağlup ettı: 30 • STAD: Fenerbahçe HAKEMLER: Zeki Gur kan 19), Abdurrahim Ozer 18). Bedn Atav (8) KART4L Ertekin (6) Selım 16) (Zafer 5), Mehmet (6) tbrahim (7), Alı Rıza (7). Ender (6) Celâl (6). Sua\i (8), S e ref (4) {Husevin 6), Abidın (6). B Ahmet (7). C4MLICA: Mehmet (6) . Nadır (6), Ergun (6) Arıf (61. Omer |6), Zeki Halil 16). Muhittin (6) (Sa lih 4), Ahmet (6) (Ali 5), Haşim (7), A>dın (7). Bordo Be\azlıların gollerini Fevzi ( 2 ) Akın (2) \e Nezih (2) kaydetti Lider ÎTÜ, AyYildız'a gol yağdırdı: 60 STAD : Şeref HAKEMLER : Salih Durusov (7). Coskun Turhan (6), ö n d e r Yannmlar (JJ. Dursun (8). Sedat (7) Mustafa (6), Yunus (8), Nezıh (7) Ft\zı ( 6 ) , Mehmet (7), Akın (8), Nafız (7), Oral (5) (Hıkmet 7) AYYILDIZ : Coskun d) (Erol 3) Sukru (6), Necıp (5) H u s e i i n (6). Hıkmet (4) Saban (4) Zekı (6), Ferhan (6), Mesut (5). Erdoğan (5), Hasan (5). GOLLER: Dakıka 17 \ e 47 Fe\zı dakıka 32 \ e 61 A kın, dakıka 54 \ e 74 Nezıh Kumkapı'dan aldı: 51 Gedıkpaşa lıg başından berı ılk galıbıjetmı dokuzuncu maçında Kumkapı'dan açık faıkla 51 almıştır Sekız maçta hıç gol atamamanın hıı^ım Kumkapı'dan çıJtaran Öedikpaşaldar. ılk \a rı\ı 41 galıp bıtırmışlerdır. Gedıkpaşa sahaja kovduğu guzel ovununu 5 dakıkada Mehmet, 22 dakıkada A\adıs. 26 dakıkada Velı, 42 dakıkada Gungor, 73 dakıkada Hacedur un gollerı ıle sus lemıştır Kumkapı'nm seıef «" ısmı ıse 43 dakıkada Yuk sel atmıştır G. Paşa, ilk galibiyetini Eminönü Yenikapı ST\D: Alibejkoj: HAKEMLER: İhsan Bevgel (9) H. Verdi Hamur (9) Huse^in Sarp (9). E M I N O N T J : \dil (7) Ali (6) • • • • njGER MİÇLAR 2. Amator kumeiuri dua ç« • şıtlı sahalarda oynanan dıger karsılaşmalarında şu netıceler alınmıştır. Rumelıhisar. 0 . K. Çeşme: 0 4dalar: 3 Cerrahpaş.a: 0 PTT. 1 Çınarspor. 0 Gokspor: 2 Bmukdere: 0 Ilkadım. 2 Iskudar: 1 Çatalca 1 . Telsiz 0 O O Paşa 3 Ki. Burnu 2 Örnekspor 2 • Lânjfa: 1 Çırçır 2 Iskenderpaşa: 1 \lemdar 1 Vardar 0 D Şafaka: 1 • Tarab*a. 1 O. Cezmi (7) Suphı (7) Huse>ın (6) Seref (7) Rasim (7) l u c e l (8) Mehmet (6) Kâmıl (8) • Hıkmet (6). \ E M K \ P I : Mehmet (6) . Sadrettın (6) Erol (7) . Mesut (6) • Zeki (6) • Ali Osman (6) Mehmet (6) Ismaıl (6) \ a r \ert (7) Serkıs (6) Mithat (6). GOLLER: Dak. 15 Kâmil, Dak. 36 Kâmıl, Dak. 59 Serkis. • Açıhş. program Gunaydin Koye haberler Turkuler, oyun haialan Haberler hava durumu Hafıf batı muzığı Istanbul'da bugun Reklâm spotlan Beraber şarkılar Keman sololan Turkuler Ev ıçın Şarkılar Arkası yarın Haberler Kuçuk konser Okul radjosu Şarkılar, saz eserleri Haberler Turkuler R Muzık Orkestrası Beraber, solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete D?ns muzığl Reklamlar G A\dın Orkestrası Şarkılar Şan sololan Turkuler Haberler Okul radyosu Şaıkılar Muzık Haberler Koy odası İSTANBUL 17 25 17 50 19 00 19 30 19 40 19 55 20 00 20 20 20 40 21 00 21 10 21 40 22 00 22 45 23 00 23 45 23 55 24 00 Karma faslı Reklamlar Haberler. ha\a durumu Hafıf muzık Şarkılar B ı r varmıs Bu topragm sesi Geçen hafta Oda muzığı 24 saatın olaylan Klâsık Turk Musıkisi TBMM'nde geçen hafta Rek'âmlar Haberler Gece konserl Gece muzığı Önemlı haberler Kapanış 16 55 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 2015 21 no 21 45 22 00 22 30 23 00 23 30 00 30 01 00 Açılış ve program Dıskotegımızden Kuçuk konser Gençlere muzık Senfomk muzık Hafıf batı muzıği Akşam konserı Pop dunvasından Çeşıtlemeler Ulkelerın muzığı Operet sahnelerınden Oda muzığı Caz muzığı Gece ve muzık Hafıf batı muzıği Program ve kapanıj tSTANBÜL tL A N KA R A 0555 AçılıŞ, prorrsm 06.05 Gunaydın 07 00 Koj'e haberler 07 05 Sabah turkulert 07 45 Sabah muzığı 08 00 Ankara'da bugun 0S07 San atçılardan şarlc 08 37 Hafıf muzık 09 00 Ev ıçın 09 20 Turkuler 09 40 Arkası yarın 10 00 Ara haberler 10 05 Şirkılar 10 30 Okul rad\osu 1130 12 00 12 05 12 23 12 30 13 00 1315 13 30 14 00 14 15 K o n s e r saatı Aıa haberler Turkuler Reklâmlar GOLLER: Suavı Dk. S, Alı • Rıza Dk 78, Mehmet Dk. 82. T\RIK TURKAY • Agaspor: I İ Ü SK :0 STAD Fenerbahçe Hakemler. Erden Balrın (8), Abdurrahım ö z e r (8), Ünal Basaran (8) AGASPOR: Sadi (5) E . rol (6), Sınan (6) Cenk (6). Şerıf (6). Zafer (6) . Mustafa (6), Hakkı (6), Tnfan (7), Yusuf (5) ( Akın 6), Yılmaz (4) (Ahmet 5) İST. t M V E R S Î T E S Î : l l ker (7) Fehmı (4), Ferruh (6) Muhıttın (6). Ihsan (6), Sabri (6) Zıhni (6). Sahh (5), Ve>sel (6), Ulvi (7), Alı (6). GOL: Tufan (Dk. 28) Lider Zeyrek, Özfatih engelini de astı: 2 0 Lid'e Ze\rek, 85 dk da Kamıl m ajağından bır p e naltı kaçırmasına rağmen s a . hadan 20 galıp ayrıldı. RAMi, LEYEKT'i I 0 YENDi Ramı dun Seref Stadında rmıanan karşılasmada Le\ent'i 1 0 mağlup etmeie mmaffak olmuştur. Resımde Rami onbiri gorulu\or. Kulespor Şişli: I STAD: Alibevköy. HAKEMLER: A. H. Ural (8) . t . Brnacı (8) • I. Kara (6), KLLESPOR: Necmi (7). Ismail (6), Vahit (6), Osman (7), Sukru (6), t l k u (6), Yaşar (7), Hasan (7), tzzet (8), Adnan (7), Turput (7). ŞİŞLI: Manavil (6), Garbıs (6), Armen (5), Mehmet ( 5 ) , Sukru (6), Arşa\il (6). Hıraç (7), Osman (6), Hasut^en (9), Karabet (7), Mustafa (7). GOLLER: Dk. 56. Hasan, Dk. 57 Uku., Dk. 67 Hıraç. Beraber, solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete Hafıl muzık Reklâmlar Öğle konserl Şarkılar 14 35 Flâitrar ara&ndb T5 00 Ara haberler 15 05 Okul radyosu 16 05 Kuçük konser lfi 20 Şarkılar lfi 40 Albumlerden seçmeler 17 <ıo Ara haberler 17 05 Yurttan sesler 17 30 Koy odası 17 V) Reklâm programlan Haberler, hava durumu 1<J TO 19 fflReklâmlar 19 35 Selçuk Sun üçlüsü 19 =O Bır varmış İ 19 55 Şarkılar 20 20 Geçen hafta 2n 40 Turkuler geçıdl 21 'K> 24 saatın olavlan 21 05 Mıkrofonda tıyatro 22 05 TBMM saatı 22 45 Haberler 23 45 Gece müziğı 23 55 Önemli haberler 24 00 Kapanış ı x b l • • • • • » • • • • • • • • • •• • »» »• • • » • » • • » •»• •• • » • • • » » » • • • • •• • • • • • • • • • » • •»•» • • •• •• • •• »» • » • •• • • •••• • • • îstanbul 9 cu İcra Memurluğundan Fabrıka ıhtıjacı ıçın senelık Makıne jağlan Rulman V kajışlan Makkap uçlan Toma kalemlen Kla\naz Clvata Somun Elektnk ampullerl Flueresan Duson, ruanya v j . Yemekhane ıçın zahıre teklıf alma usulu ıle satın alınacaktır. Fazla tafsılât ve şartname içın muracaat: Akfil Sanayı ve Tıcaret A Ş. Osmanıve Yedikule Yolu & Bakırköy 71 53 37 Ylldlz. 136 3469 GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Dos\ a No. 1965 442 Be\oğlu, Kocatepe Mahanesının Şehıt Muhtar Bey Sokağında Es. 3, Y. 1'4 Taj, 56 kapı No lu, 49 Pafta, 524 Ada, 7 Parsel savıh 213 25 M2 sahalı, 2 bodrum, zemın, S kat v e 1 çekme katlı buro v e depolan olan 8 daıreli kargır apartmanın kat mulkıjetıne çevrılen 6/182 arsa pa\lı A B C. harflı depolar, 10/182 arsa paylı 1 bodrum 1 No lu me=ken, 20/182 arsa paylı zemın kat buro, 14/182 arsa pajlı zemın kat 2 No lu tnesken, 22/182 arsa paylı 1. kat 3 No lu mesken, 22/182 arsa paylı 3 kat 5 No lu mesken, 22/182 arsa paylı 4 kat 6 No.lu m e s ken, 22/182 arsa pa\ lı 5 kat 7 No lu mesken 22/182 arsa pajlı çekme kat 8 No lu meskenı ıhtıva eden ve cem'an 160/182 arsa pajlı bulunan gaynmenkul (Bu ga\rımenkulun 22/182 ar^a pajlı 2. kat 4 No lu mesken ıpotek harıcl olup satışa dahü değıldır ) ekonomık zaruret ve fazla değer kazanması bakımından bır kalemde v e bırıncı derecedekı ıpotek borcundan dolayı açık arttırma ıle satışa çıkartılmıştır tMAR DL'RUMU: Dosja'inda mevcut 1104/1230 sayı v e 4 3 1971 gunlu bor arsa ıçin v e n l m ı ş ımar durumu vesıkasında bu parselın program dışında ıskan sahasında olduğu. krokı>:ınde gosterıldığı uzere bıtısık nızamda 21.50 M. yukseklığınde ınşaata musaıt bulunduğu anlaşılmaktadır E V S A F : 2 bodrum ve çekme katı ıle beraber 9 katlı ve her katı bır apartman daıresı olarak ınşa edılmış v e kavden kat mulkıyetlı mesken olarak tesçıl erfılmış olan bu g a y n m e n kul sonradan tadıl edılerek otel halıne getırılmıştır G a y n menkul halen BUYUK TRUVA O'eh adı altında otel olarak kullanılmaktadır Bına be'onarme karkaslı, gerıs cephell, arkası bahçelı, ıçınde asansor, sıcak hava ıle te«hın ve kıhma tertıbatlı, elektnk, su, havagazı v e telefon tesısatlı olan t u rıstık luks otel 38 odalı ve 90 kadar yataklı olup odalann ıçınde banyo ve jıkanma \erlen v e tuvaletlen vardır Bınanın dışı mermer ve cam mozaık kaphdır BODRUM KAT: Otelm holunden genış doner merdlvenle ınılen cadde cıhetınde onu kuranglezlı, pavyon, Bsr Aaıerıkan, vestıyer v e kahve ocağı, tuvaletler, onu bahçelı genış gazıno v e vemek salonu ıken dekore edılmış taverna v e gece kulubu hahndedır Bu kattan merdıvenle ıkıncı bodruma lmlmektedır Ikincı bodrumda 150 kışılık yemek verebılecek kapasıtede buyuk ve modern bır mutfak ıle dolapları, çıft bovler ağır mazotlu kdzan daıresı çıft boyler su depolan santrıfu] tulumbalar, erkondışın tertıbatı, fan ve tesısatı 'htıva etmektedır ZEMİN KAT: Demır tamekanlı v e ıkı cıhetten kapılı, ıçınde bankolu muracaat burosu arka cıhette mudurı\et ve buro olarak kullanılan odalar ve tuvaletı bulunan kısmm cadde cıheti otehn bekleme ve oturma salonudur Holde katlara çıkan kabınının ıçi alımunyum kaplı asansor mahallı bulunmaktadır İPOTEKLİ 1,3,4,5 KATLAR: Bu katlann taksimatı bırbırının benzerı olup korıdor ve 6'şar odaıian muteşekkıldır Odalann 3 t a n f i enmme hanvolu riıger 3 adedi de duşludur Odalann zemınleri parke v e uzerleri karpet odalann onlen balkonludur. kaphdır. Arka TAKDİR OLUNA.N KrTMETt: Tapu kayrfına gore Kat Mulkıyetlı olarak tesçıl edılen v e bılahare tamamıyle şekıl değıştırerek bu>uk ma<;rafla otel halıne getlrılmlş bulunan bu taşınmazın bulunduğu mevkıın Taksımin merkezı bır s e m tınde bulunması v e buna benzer dığer faktorler ıle lmar durumu ve jılda getırebıleceğı gelır goz onunde bulundurularak otel olarak her katın değerı: 1) I ci bodrum 2) 2 cı bodrum 3) Zemın kat 4) Normal katlar 5) Çekme kat Ipotek harıcı otel halınrfeki 2 cı kat 4 No lu daıre Butun katlar dahıl olmak uzere 1 hınamn Otel olaralc ele&eri . 1X157 000 =. 157 1X262 000 =, 262 1X892 000 =. 892 n 4XT76OO0 2 m 1X555 000 = 555 000 000 000 ooo 000 Lıra Lıra Lıra Lıra Lıra • Sakarya, D. Spor'la 22 berabere kalan Tayfun lur atladı SUAT GONCÇ ENİendıler 18 Nı«an Sıvas Orduevı Sakarva Demırspor'la temdıtın ıkıncı devresınde Havret tın m attığı golle 2 2 berabere kalan Tophane Tayfun tur at G. Sarav, Beşiktaş'ı lamışhr. 32 yendi Normal surenın 2 1 bıtmesm• den sonra Istanbul'dakı ılk istanbul Kızlar Voleybol { Lıgme dun İTU Spor salo i maçı Tophane 10 kazandığı ınunda yapılan musabakalar 5 ç,ın temdıt yapılmıs \e 15 er la devam edalmış % Beşık j e dakıkalık ıkı devreh temdıt m taşı 3 • 2 yenen Galatasaray • ıkıncı devresmde Kemal'm ye3 olmuştur. j rıne gıren Hayrettın takımmm Maçların netıcelen şoyle i tur atlamasını sağlayan golu dır atmıştır. Galatasarav 3 Besıktaş 2 Goller Orhan 16, Alpav 23 Eczacıbaşı 3 IETT: 0 • (D Spori, Yaşar 21, 107 Hay• rettın (Tayfun) Cumhurıyet 3479 KAYTP Dıplomamı kaybettım. Hukumsuzdur. HıiMjin Eroğlu Cumhurıyet 3486 4.170 000 Llra 57b 0U0 Llra TÜRKKABLO A.O. Taksımdeki Genel Müdürlüğünde çalıştırmak üzere aşağıdakı vasıfları haız = 4 746 000 Llradır •••• •»••••••»••••••»< • • • » • • • • •• » İSTANBUL HALTER BİRİNCİLİĞİ (Baştarafı Spor Savfasında) Hafif Sıklet: 1 Adıl Şenel (Altınay) 205 (70, 55, 80) 2 Ah Kurturel (Yeşılkoy) 192 5 (60, 57, 75), Orta Sıklet: 1 Sedat Mısket <Bakırkoy) 310 (95 85, 130^ 2 Çmar Yazıcı ( F Bahçe) 265 (80, 85, 100). Yarı Ağır: 1 Osman Mert (Dz H Ok) 395 (135, 115 145). 2 Nuri Bılgehan (F Bahçe) 287 5 (100 80 107,5) Orta Sıklet. 1 Dıkran To pa'oglu (Şışh) 312,5 (102 5, 90, 120) 2 Hıkmet Sezer (IETT) 292 S (100 80 112 51 3 Hahl Duman (F Bahçe) 275 (95 75, 105) Agir: 1 Mehmet Huseymoğ lu (F. Bahçe) 340 (115, 95, 130). 2 Yuksel Kuran (Fatıh) 290 (90, 90, 110). = = Bu değerden, ıpotek dı*ı ve satış harırı olan 2'cl kat 4 N u . marah katın değerı olan 576 000 llra ıle bu katın otel bınası butunu Içınde başka bır maksatla kulldiulması ıhtımalı halınde bu durumun otel değennde yapacajı Kiymet duşuklugıi olarak takdır ecnlen 150 000 llra tenzıl edılmek suretıyle satışa çıkarılan ıpoteklı 160/182 arsa pa\h ve Kat Mulkıvetlı katlann otel olarak satışa esas değen 4 020 000 Itra olarak takdlr edllmıştır Açık arttırma şartnamesı ılân tarıhinden ıtıbaren açık bulunduruldcaktır ihale pulu, dellalıye resml, t<tpu harç v e masrafları ıle tahlıje masraflan ahcıva aıt olaca^tır thaleye ı>=tırak ıçm takdır olunan 4 020 000 lıra kıvmetının °,o 10'u n ı s betınde temınat verılmesl lâzımdır. tlk açık arttırması 22 5 1971 Cumartesı gunu saat 11.15'ten 12 Oü'ye kadar İstanbul Adalet Sarayı 9'uncu lcra Daıresınde yapılacaktır tlk açık arttırmada teklıf edılen bedel, muhammen kıvmetının ''o 75'ını bulmadığı takdırde, en çok arttıranın taahhudu bakl kalmak şartı ıle arttırma 10 gun daha uzatılarak onuncu 16 1971 Salı guru vıne tstanbul Sultanahmet Adalet Sarayı 9'uncu tcra Daıresınde saat 11.15'ten 12 00'je kadar yapılacak, tkıncl arttırmada en çok arttırana ıhale edılecektır. tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgıhlerın ve ırtıfak hakkı sahıplerının haklarını, faız ve masrafa dahıl olan lddıalarını davandığı oelgelerle 15 gun ıçınde tcra Daıre«ıne hıldlrmelen ıcap eder Aksı halde hak. lan Tapu Sıclll ıle sabıt olmadıkça satıs bedelınln pavlastırılmasınrian harıç kalırlar Talep edıldığl ve 100 kuruşluk posta pulu yollandığında şartnamenın bır orneğı gonderılebılır D a ha fazla bılgı almak lstevenlerın 1P65/442 dosva numarası Ile Memunyetımıze muracaatlan luzumu Ilân olunur Şartname tlân tarıhmden ıtıbaren açıktır. (Basm 2472 3439) Gençler (Bastarafı Spor Sajfasmda) regın ustunden dışarı çıktı . Ikıncı \ a n ıçm de fazla b u şev so^lenemezdı Gençlerımlz ele geçırcfıklerı hava toplarından du^en fır<=atları değerlen. dıremedıklerı gıbı daha z n a d e bu juklenış uzun bovlu defans adamlanndan kurulu Bulgarların lMne \arıvordu 53 dakıkada ceza sahası dıçından kazanılan frıklğı Mehmet çok sert bır sutla kale\p gonderdı Kaleci Azoja j u m rukla kurtardı.. 81. dakıkada Sua\ı, kaleci. den sokulen topu avuta gondererek >on fırsatı da kaçırınca maç golsuz sonuçlandı.. 1 İTHALÂT MEMURU ASKERLIKveTAHSlLLE 1ÜŞİĞ1 OLMAYAN ASGARI LISE MEZUNU. İTHALÂT MUAMELELERINDE TECRUBELI (Ingıhzceye vukuf tercıh sebebıdır 2BAYAN SEKRETERLER SERI DAKTILO YAZABILEN MUAMELATA VAKIF (Ingılızce ve Steno bılenler tercıh edilır ) Tjlıplerın, Gumufiuyu C»d No tffl Tmksım, Ittanbul adreııne grazılı hal tercumesı ve bır fotojnfl» «n fe( 26 Nısan Paurtesı tarıhın« kadar mektupla muruaat etmclcrı rıca olunur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle