11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 Şubat 1971: rCUMHURİTET: sSATFA ALH »•»»»•M istanbul 2. Amatör Kümede 5/ yendı HAKEMLER: Mithat Çat«lka\a (7). Erol Polat ("),Feyzullah Soğukoflu (7),. ZEYREKSPOR: Okan (7),Zeki (6). Kşref (6), Mehmet 1. (6), Molzi (6), Cemil (7),Mehmet. 11. (7),. Serdar (7),Kondi (7), Resat (8), Kâmil (7),. LEVE.VTSPOR: Recep (5),Orhan (7), Semih (5),(Adil) (6), Bâki (6). Adem (6). Ferhat (6),. Sadettin (5). Ekrem (5),. Şerrf (5),(Bülent) (7), Tuyan (6), llhan (6). 40 YIL ÖNCE 22 Şubat 1932 tarihli • i j Zeyrekspor, Leventspor'u | G. Osmanpaşa Fatih'e puan vermedi: 2 0 HAKEMLER: Yılnuz Tuğhan (6). Erol Polat (7), tshak Kara (7),GAZIOSMANPAŞA: Erciiment (7), HayruUah (7),Güner (7), Abdnllah (5),İhsan (5), Yusuf (6), Şahsuvar (6). Muhittin (7),Mehmet ('),. Ismet (6), Şevket (7), DIGER MAÇLAR Şile: 0 Cerrahpaşa 0 Çamlıca: 1 Eminömr 1 Yalova: 5 ~ Darüşşafaka. 0 Ornekspor. 1 Kumkapı: 1 Uskudar Cihangir (Tehir) Adalar: 0 İstiklâl: 0 İTÜ: 1 Büyükdere: 0 Telsiz: 2 P.T.T.: 2 Altınok: 1 İlk adım: 2 Vardar: 3 Çıksalın: 2 Kulespor: 1 Özfatıh: 0 Ayvansaray: 1 Çatalca: 0 Ayyıldız: 0 Altmordu: 0 Langa: 2 Gedücpaşa: 0 Zaferspor: 2 Yenişehir: 1 Kuruçeşme: 1 Agaspor: 0 Kireçburnu: 0 Hilâl: 0 R. Hısar: 1 tst. Unv.: 0 Emirgân Tarabya (Tehir) Ramı: 3 Şişlı: 0 Gokspor: 2 Mimarsınan: 2 Tuzla, Kıırtuluş'a acımadı: 41 STAD: Şeref HAKEMLER: Asaf Öıtan ( 8 ) Şerif Çiçekler (7) Ender Yamanlar (8) TUZLA: Rasim (7). Sadettin (6), Rırc» (7). Ali (6), İlker (6), Ragıp (7)Mesa (7), Recep (8), Osman (9), llyas (7), Ender (7). KURTCLUŞ: Jak (5)Nejat (5), Vikto (6) tsmet (6) (Erdal 6). Jani (5), Rıfat (5) Mustsfa (6), Yaşar (5), Abdullah (5). Azmi (6), Ahmet (5). (•^(•^(MB •a^HMBaM Bakırköy:3 Selimiye:2 STAD: Alibeyköy HAKEMLER: Erhan Sümer (9) • Fevai Çakmak Tatar (8) Yusuf Kubul (9). BAKIRKÖY: Bekir (6) Yurdakul (7) • Cem (6) Ahmet (6) • Tamer (6) Yavuz (5) Sefa (6) • Erkan (7) • Kenan (7) Halit (8) Ekrem (8). SELİMİYE: Tezer (6) Ahmet (6) Coşkun (7) • İsmail (6) Bora (6) Ramazan (5) • Ali (6) Turgay (7) • Cemâl (6) Yıldırım (7) Süleyman (7). GOLLER: Dak. 57 Ali. Dak. 69 Yıldırım, Dak. 70 Erkan, Dak. 81 Kenan, Dak. 83 Sefa. ZÜLFİKAR TANER Cumhuriyet Şeker ihtikârı H Kartal: 5 İskender.P.: 1 STAD: Fenerbahçe HAKEMLER: Ahmet Ateş (7), Hüseyin Zemheri (7) Yüksel Bostancı (7). KARTAL: Ertekin (5) Abdi (t), Osman (6) (K. Ahmet 7) Tarık (7), tbrahim (6), Alirıza (6) Celâl (7), Zeki (6), Snavi (7), Hasan (6), B. Ahmet (5). İSKENDERPAŞA: Şükrii (6) Osman (6), Mesut (6) Mulaffer (7) (Sıtkı 6). Ahmet (6), Selâhattin (4) Mehmet (8), Şinasi (C), Mnhammet ( t ) , Tıimaz (6), Cihan (6). TARIK TÜKKAY GOLLER: Cıhan (Dk. 13), Celâl (Dk. 31 40), Suavi (Dk. 63 73), Hasan (Dk. 71). ÜKÜMET ithalatın tahdidi tadır. Hükümet şeker fhtikân tedbırıne başvurdugu za hakkında tahkikata da başlaman ıhtikâra mâni olmals mıştır. Haber aldığıınıza göre üzere bır de kanun yaymlamış Mart kontenjanına bir miktar tı. Şimdı ıse giimrüklerde pek şeker fcoymafc suretiyle gümçok şeker buhınduğu halde bır rüklerdeiu stok memlekete soşeker ihtücânna kalkışıiması mânasızlıgı derhal anlaşılmak„. ....... fcuiabüecektır. EVVELKİ gün Yunanistandan şehrimıze gelen kurşun sanayıl sermayedarlanndan Mister Gibson, dünya buürsnı ftakkırda şunlan soylemıştır « Bütün dünyada ıstihsalât fazlalıfuıdan üeri gelen bır buhran vardır. Bunun önüne geçmek ancak istihsalât ve ıstihl&kât dengelemesı ile mümkün olabilecektir. • SON zamanlarda Bursa ipekçüi|inde bfiyuk bir gelişme ka.vdedilmiştir. l'eni açılan bir fctunaş {abrikası ipekli krnnaş imalîne başlaımştır. Z • FATtH: Irfan (6),. Haluk (6), Şevket (8), Rasim (6),Arif (5), Yekta (6ı. Mahmut (6), Metin (6).. Sedat («),Osman (5), Mustafa (6). • • • • • • • bulmac nonma! haıeketler dısı harekei •den adam hakkında »erilmls hükuro belirir. 8 Tersl kedinin dört bucakta aradıgıdır: b!r erke6ın adı. 0 E3I tüfekli vanı kopeklinın elde etmek icin TO'» C 1 '" tığı: tersl cyemln» demektte. YUKARmAN AŞAĞfTA: 1 BiriniD malını fcanuna ırrjrun vollardan zoria elinden alma hareket) feskî terim). 2 Benzerf parmakla sayılacak kadar az» »nlaınına 1kl töz. 3 Cevrillnc» «çok bavaSrt »klldeld kıskanma ve c^kememe duyeusu» «nlamm» iki söz belirir. 4 Bir kumasın genisiik «yön« 0: Idare bölüralerimizden: bir seyi vapma hareketi. 5 «Kolun vOcutla birlestiei k8SOLDAN SAĞA: senin Osrün» »eriestlr!» mânasın» 1 Havadan yere yıldız düsO iki sözlü bir emir. 6 Fbtofrafcıyarmtiî gibi ışıklar taçarak yer de nın çektikleri: vahut ressamlarm ğiştiren gdktasları (çogul). 2 vaptıklan (çoguh. 7 «Onun ö Bir işi jrapmak konusunda tenbel nıidinl bosa çıkaracak hileler vap'» Iik duygusu altında kalarak hare karsılıgı bir emlr 8 Gerçek^e ol. kete ge^meme: bir emir. 3 dujh] « 1 1 a1> Tevfik Fikret'in tstanbul'a hitap çi k ve be!H ederfk lstibdat devrini vermek için durumda (es« yazdığı bir sürin baslıgı: «Ttık ki terlm): bir yaramazllktan vazgeç'? anlamına hav VAHITI ko bir emir. 4 «Co«"k sahibi kanuru. 9 dının bırakıp gittigl verlesmis kalTersi «•Ostön mıs tesir» karşılıgı iki söz: bir soeelir ve maülub eder» mS> ru edatı. 5 Yük hayvanını gavnasına bir « rete getirmek Için ltip kakıstırma. kimdir: h*rt Bir çocuk hikâyesinde adı ^'welk1 rtınkH han^i bir ?ö« gw;en •Büdü» nün arkadası: kırmızı elbıse Kİymi» bir bayan kaIralmaeamıı revi verin* labalık içtrisinde bu eözle ayırt retirme isl. edil«rek gSsterılır. 7 Cevrilince balledttmls sekn 123456789 GOLLER: (Dk. 6.) Şevket, (Dk. 48.) Muhittin. TUNCAY GLNGOR GOLLER. Dk. 18. Kâmil (Dk. 28. ve 85 > Reşat (Dk. 55.) Mehmet 2. (Dk. 72.) Serdar (Dk. 63.) Bülent. GOLLER: Dk. 30 Mesa, Dk. 63, 73, 78, Osman Dk. 83 Erdal MESUT ÖZKURT •»»»»»•«»»«•••»+»»»»•»•>»•••»»••»««»<><»•»••»»»••«» »»•»»»»•»»•»•••••»»•»••»»»••» ••••• *X gene aldılar azandılaf M.2. E 1945? 30327 ' S T Birincisi 16 Kasım 1970 de yapılan BERECKİVİ pillerinin hediye çekilişlerinden ikincisi 15 Şubat 1971 tarihinde İstanbul Birinci Noteri Sayın Fahıre Akman huzurunda yapıldı. BEREC ve KlVl pillerinden alanlar muhtelıf hediyeler kazandılar. Kazanan taühlilerin kuponlarını, isim ve adreslerini taahhütlü olarak BERECKİVİ Pil Batarya Sanayii T.A.Ş. Gaziosmanpaşa Uluyol 104/14 İstanbul adresina postalamaları rica olunur. Hediyeteri adreslerme gönderilecektır. 15 Haziran 1971 tarihine kadar gönderılmeyen kuponlar hükümsüzdür. radyo İSTANBUL 05.55 06 00 07.00 07.05 T7J0 07 45 08 00 08.10 08 30 08.45 09.00 09.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12 00 12 10 12 25 12.40 13 00 13 15 14 00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 16.05 16.30 17.00 17.0.5 17.25 05.55 06.05 07 00 07 05 07.30 M.3. R 46139 M.5. E 49291 BUZDOLABI M.I. H388I4 M.2.R26769 M.2.S41325. M.2. V12694 041632 M.4. !36548 M.5. R37437 ÇAMAŞIR MAKİNASI M. I. A29962 M.2. V 19545 M.2. V30820 M.3. H.2. G M.2. H M.2. I M.2. KM.2. K25794 13485 12895 28164 M.2. K 45793 M.2. L 4044» M.2. U 47538 M.2. V 2026? M.3. ( 3'494 24198 M.3. H I79?S M. 3. H. 38187 M.3. I 14837 M.3. V 3713? M. 4. I 03582 M. t. I C5283 M.4. F 26956 48305 M.4. Y 45426 V.4. 2 04547 2?5O? M.5.D 44051 07405 M.5. HI2?4I M.5. L08481 M.5. T45032 M.5. t M.5. U 02150 M.5. V "21107 M.5. 2 41860 M.2. J 40431 M.2. J 44270 M.2. K 04?04 M.2. K 17003 M.2. L 07444 M.2. L 24302 M.2. M 07250 M.2.M 07250 M.2. M II171 M.2.M 23250 M.2. O 00555 M.2. P 17540 M.2. P 27666 M.2. P 4M57 M.2. S 04004 M.2. S I8İ62 M.2. S 24618 M.2. T 18681 M ?. T 25009 M.2. T 30410 M.2. U 04702 M.2. U 19471 31681 M.2. U 34040 M.2. V 21043 M.2. Y 00507 M.2. Z 07362 M.2. Z 49204 M.2. Z 30250 M.3. A 24481 M.3. B 25501 M.3. D 32057 M.3. O 07829 M.3. E 22991 M.3. E 37 110 M.4 . M.4 M.4 DİKİŞ MAKİNASI M.I. D 15409 M. I. M20128 M.I. Z25039 M.3. D İ9098 M.3. 124956 FİLM GÖSTERME , MAKİNASI M.I. A34637 M.I. A36859 M.2. 010973 M.4. Z47019 M.5. U 41734 BİSİKLET FUTBOL TOPÜ M.I. A M. I. C M. I. F M. I. GM.l. HM.l. J M.I. A41810 M.I. H34095 M.3. F43837 M.3. V49471 M.3. Z23547 M.5. L13752 PİLÜ RADYO 44430 49938 0?234 34142 25244 23240 M.l. K 0W45 M.l. K 16148 M.I. K 17690 M.l. M 05287 M.l. M 47724 34270 M.l. O 38468 M.l. O 30110 M.l. t 03310 M.I. S 13420 M.l. S 27870 M.l. T 38742 M.l. T 47230 M.l. T 19992 M.l. U 05351 M.I. V 27942 M.I. V 39364 M.l. V 04452 M.l. Y 28913 M.5. l 0 9 5 » M . l . Y 01721 M.5. L 38523 S».l. Z 30170 M.5. H 29045 Vt.l. Z 48150 M.5. « 38301 »».I. C37230 «K.I. Z 49991 M.5. T 12253 M.I. E «153 rt.l. Z 14090 M.5. U 23157 M.I. H 285*2 *.1. A 36130 M.5. U 48735 M. I. • 19958 *.7. A 10788 *.l. I 1646? M.2. t mn A.2. I 18051 M.2 I 01075 *.i. I 37845 M.2. S29785 M.I. A 18354 M.2. Y06783 M. I. A 35440 . *.2. 1 27840 A.2. C 24340 M.3. ( 0tl2O M.l. * 35547 ^.2. C M.S. O 02841 M.I. I 109 U 17614 M.3. 14(034 M.l. C 3M4I 27753 t.7. M.3. L 24*2» M.l. G 04745 A.2. D 28318 M.3. L24908 M.l. G 30454 *.2. E 22055 09587 M.S. 0 34574 M.I. I *.2. f 00481 M.3. S 07402 M.l. I 27082 tı.7. f 03150 M.4. ( 203(5 M.l. l 0(702 A.2. C 31590 2t?l5 M.4. l 0(341 M.1. •*.7. G 4108? M.4. l 25562 M.I. Z 10132 *.l. H 30588 M.4. 0 36029 M.2. A 04475 24150 M.4. T 013(5 M.2. A 38354 M.:. M.4. U 103(2 M.2. I 0774? M.2. I 31121 M.S. ( 40241 M.2. C 2?80? M.2. J « 7 7 1 M.3. FM.3. H 46 113 4837? M.3. I M.3. M.3. M.3. M.3. M.3. M.3. M.3. M.3. M.3. M.3. M.3. V.3. M.3. M,3. M.3. M.4. K 45012 M 08170 O 14459 O 38580 R 20321 « 40108 • U 16112 U 48527 V 12015 Y 07013 Y 19570 Y 39443 Z «7251 Z 20351 Z 37»4I A 02825 KÎ9I20 « 33 12 I « 35517 M.4 S 453 15 M.4 U 07023 M.4 V 13331 M.4 Y 03310 M.4 Y09675 M.4 Y 41280 M.4. Y 43368 M.4. Z 15401 M.5. A24230 M.5. C 077» M.5. C 49370 M.5. 0 03317 M . 5 . G 16820 M.5. H 03259 M.5. H 3?672 M.5. H 48420 120214 M.5. 1 37544 M.5. J 14281 M.5. K 14341 M.5. K 17473 M.5. K49866 M.5. L 23052 M.5. M 18820 M.5. M 40? 17 M.5. O 415(1 M.S. P 16 101 M . 5 . R . 43017 M.5. S . 29176 M.5. T 13S27 M.S. T43457 M.5. T49370 M.S. U35534 M.S. V04445 M.S. V04853 M.5. Y 33 115 M.5. Z255(3 M.5. Z 24(41 M.5. Z 34745 Z49121 M.S. M.5. M.I. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. 027824 P 1525 I f 18152 II 10252 t2(0(2 S 10752 S 48382 T 28724 T48207 U02445 V 10000 U 15250 V34887 V 43(07 Y232(4 Y320*0 DOLMA KALEM M.2. A 20103 M.2. A 22334 M.r. C 33424 M.2. C 4(515 M.2. D 12002 M.2. D I27S8 M.2. D 18102 M.2. D 28204 M.2. E 27216 M.2. E 48223 M. 2. F 27427 M.2. F 428(2 M.2. G 01423 M.2. G 24732 M.2. G 31313 M.2. H I I I 1 2 M.2. I 23241 M.2. L 18728 M.2. l 23782 M.3. N M443 M.3. N 19999 M.3. N 22012 M.3. N 48(73 M.3. O 04(72 M.3. O 1029? M.3. O 11110 M.3. O 45013 M.3. T •08454 M.3. P • 10102 M.3. P • I I I I 2 M.3. X •01212 M.3. R • 14152 M.3. S ••0112 M.3. S • 14443 M.3. S • 18014 M. 3. T • 10102 . M.3. T • I0M2 . M.3. T • 10109 M.3. T • M.3. T •4(252 M.3. \J 01(54 M.3. U •27252 M.S. V ' 2(313 M.4. C 10152 M.4. C IM66 M.4. C I777( M.4. C 38874 M.4. C 48103 M.4. D 10777 M.4. D 22322 M.4. D 2S022 M.4. D 35183 M.4. E 1(1*2 M.4. E • 18252 M.4. E 22724 M.4. E 28873 M.4. F 22852 M.4. F 28252 M.4. G 14187 M.4. G 1 I 104 M.4. G 18872 M.4. G 34722 M.4. H 10100 M.4. H 10702 M.4. H loaas M.4. H 28102 M.4. H 29102 M.4. H 33418 M.4. H 38020 M.4. I 10152 M.4. I 26252 M.4. J 32828 M.4. J 32882 M.4. K0105» M.4. K01025 M.4. K1 0 1 5 0 M.4. K48515 M.4. K 48516 • 46613 M.4. KM.4. L 14381 M.4. L • 22439 M.4. L 27127 M.4. L 28252 M.4. L 28833 M.4. l 33<H4 M.4. L 38872 M.4. t. 4H0I3 M.4. M 17252 M.4. M • 4(272 M.4. M 1 2 M.4. N 10117 M.4. N 27438 M.4. N 2773S M.4. M.4. M.4. M.4. M.4. M.4. M.). M.4. M.4. M.4. 10788 M.4. Y 22734 M. 4. 2 10102 M.4. Z 10987 M.4. 2 17252 • M.4. Z • 27027 M.4. 2 27820 M.4. Z 28784 M.5. A 00027 M.5. A 01411 M.5. A 08451 M.S. A 10802 M.5. A 10854 M.5. A 11272 M.5. A 12012 M.5. A23820 M.5. A 24387 M.5. I 10102 M.5. 8 10(82 M.5. I 13333 M.5. 8 14272 M.S. I 24872 M.5. C 08422 M.5. C 108(2 M.5. C 17852 M 5. C 47321 M.S. D 09854 M.5. D 10815 M.5. D 14244 M.5. E 22224 M.5. E 38254 M.5. E 47228 M.S. E 48084 M.S. E 4998? M.5. F 10107 M.5. F 12502 M.S. F 20108 M.5. F 30108 M.5. G 101II M.S. G 10112 M.S. G 2 ( 1 5 2 M.S. H 01110 M.S. K 0 2 ( 4 0 M.S. H 08782 M.5. H 10124 M.5. H 23925 M.S. H 24012 M.S. H 42370 M.S. H 48(24 M.S. I 10152 M.S. I 10253 M.S. I 10982 M.S. I 1(802 M.S. I 182(2 M.5. I 19822 M.S. I 27470 .M.5. I 33323 M.5. I 37224 M.5. I 42373 M.S. J 27073 M.5. J 2 8 8 4 i M.5. K 1 0 ( 0 7 M.S. K 10844 M.5. K 1110* M.S. K II108 M.S. K28385 M.S. 101401 M.S. L 01444 M.5. L 18102 M.S. L 24838 M.5. 1278*2 M.S. l 32042 M.5. L 47824 M.S. L 47(38 M.5. M 10001. M.5. M 1(018 M.S. M23822 M.5. M 24082 M.5. M28274 M.5. M 32824 M.5. M 37428 M.S. M 48322 M.5. N 10872 M.S. N 20152 M.S. N 23014 'M.5. O 10672 M.S. O 10(73 M.5. P I O H I M.S. P 17254 M.S. P 27252 M.5. P43243 M.S. P 48387 M.5. * 12223 M.I. k 12253 M.5. t 24781 M.5. R 24785 U.5. K 42112 M.S. R44012 M.5. S 22844 M.5. S 27333 M.S. S 28224 M.S. S28324 M.5. T 19998 M.S. T 49999 M.5. U07441 M.5. U18243 M.S. M.5. M.5. M.5. M.S. t*.S. M.5. Y 28(32 Y 239(0 Y 3 8 124 Z22102 Z 28782 Z 34343 Z38244 TÜKENMEZ DOLMA KALEM M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. I M. M. M. A 07273 A 38274 t47342 C 11385 C 15012 C 224 12 C 2722? 0 1 8 100 D 280 12 E 12012 E 37108 f 177 10 F 22890 PARKER DOLMA KALEM M. 1. A 10107 M. I A 43287 M. I A 48227 M. I (00012 M. I (0444S M.I (27270 M. I C 10203 M. I D 10102 M. I. D 37082 M. I . D 47 152 M . I . E01102 M . I . E01453 M . I . E 25 111 M. I. E48013 M. 1. F01453 M . I . F234M M . I . F27(84 M. I . F 38228 M. I . H 33424 M. I. H 43227 I 10107 M . I . I24011 M . I . f 24228 M. I . f 42008 M.I. M. I . J 00012 M. 1. J 10152 M. I . J I(W4 M. I K M>407 M. I K 22720 M. I K27832 M. I L H04( M. I L20108 M. I 123520 M. I L 2(018 M. I. M KI52 M. I. N 10510 M. I. N IIM2 I. I. O 0145» M. I. O 04044 M. I. O 1404» KUMAŞ M.4. A 18541 M.4. A 41230 08149 M.4. 08717 M.3. 15521 M.4. 27578 M.4. 34361 M.4. 14894 M.4. M.4. C 29263 M.4. D 14091 M.4. 0 25548 M.4. E 25798 M.4. F • l?473 M.4. F 17504 25938 M. 4. FM.4. F 28294 M.4. F 32517 M.4. G 43385 •44540 M.4. G .444*4 M.4. G M.4. H 04058 M.4. 1 .124(3 M.4. I . 153)7 M.4. I 1(504 M.4. IC 23220 M.4. l 18527 M.4. M 34147 M.4. M 44454 M.4. N 18421 M.4. O 19958 M.4. f 17545 M.4. t 32274 M.4. K 25974 M.2. N 2221? M.2. O 18252 M.2. O 28428 M.2. * 18124 M. 2. * 32245 M.2. K 48731 M.2. S 18152 M.2. S 20112 M.2. T 34(82 M.2. V 18157 M.2. V 4(728 10855 M.2. Y 20150 M.2. Y 48822 M.2. Y 49282 M.2. Z 27784 M.3. A 28228 M.3. A 34182 M.3. A 10102 M.3. t IO2S2 M.3. ( 42252 M.3. ( KMM M.3. C 12444 M.3. C 42882 M.3. 0 28252 M.3. E 47282 M.3. F 4(59? M.3. F 102(8 M.3. G• 10102 M.3. M 19990 M.3. H 24338 M.3. H 27252 M.3. H 4 2 ( 3 0 M.3. 1 10II 2 M.3. 1 II152 M.3. t 32012 M.3. J 43878 M.3. K 2 ( 3 2 4 M.S. L 07424 M.S. L 10(52 2(3(0 M.3. L 2(477 M.3. L 17772 M.3. M M.2. M IOI ıı M.2. N 10112 M.3. M ı M.3. Y •23051 M.3. Y 32182 M.3. Y• 33344 M.3. Y•3(427 M.3. Y 38724 M.3. Z •00102 M.3. Z • 15508 M.3. Z • 37342 M.S. Z• 37343 M.3. Z• 38342 M.3. Z39228 M.4. A'00102 M.4. A' 10107 M.4. A.• 22010 M.4. A•28145 M.4. A• 29507 M.4. 8 . I 0 I I I M.4. ( • 23847 M.4. t '42738 M.4. N 46938 M.4. O 12101 M.4. O 18012 M.4. O 22224 M.4. O 2(274 M.4. O• 38001 M.4. O 43227 M.4. 01024 M4. 02431 M.4. 24(73 M.4. 2(2(4 M.4. 44023 M.4. 48053 M.4. • 00001 M.4. 00115 M.4. 01254 M.4. 02341 M.4. S 04933 M.4. S 27252 M.4. T 14012 M.4. T 18252 M.4. T 28014 M.4. T 2(242 M.4. T 42882 M.4. T 48282 M.4. U 17102 M.4. U 22887 M.5. 0 U23242 2(2(4 •M.5. D U27108 32048 M.5. O U28370 38428 M.5. D U42674 42325 M.5. O V2247» 42427 V28348 M.5. E 07332 V28478 M.5. E 10108 V3954? M.S. E Y 10752 M.S. E I I 102 Y 10872 M.S. E 17002 17001 TÜKENMEZ KALEM M. I . F 24102 M. I . G 18023 M. I . G 49981 M. I . H 29981 M. I . H 34027 M . I . I 00988 M. I . I 10883 M . I . I 23051 M. I . J 1(840 M . I . K 01880 M . I . K 38102 M . I . K 44110 M. I . L 03870 M. I . L 22888 M. I. L 24 102 M. I . L 48102 M.I. M 24102 M. I . M46804 M. t . N 22018 M. I . N 438 (4 M. I . O 1210 I M. I. O 24014 M. I . O28141 00012 M.I. M.I. 11221 M.I. 01512 M.I. 19985 M.I. 42099 M . I . S 01440 M . I . S2201? M. I . S 24480 M. I . S 28101 M. I . T 01444 M . I . T 3(109 M. t. U 11001 M. J. U 22738 M. I . V 0003 I M. I . V 06240 M. I . V1019? M. I . V 1 125 8 M. I . V19817 M. I. V 28 125 M. I. Z 10102 M . I . Z 171 I I M. I . Z 3 8 N7 M. I . Z 43 190 M.2. A I8IC4 M. 2. 8 • 4343 I M.2. E 43222 M.2. H 1 112 0 M.2. I 20201 M.2. I 28821 M. 2. I 32420 M.2. J 10102 M.2. J 18127 M.2. J 23021 M.2. J 28827 M.2. K 04889 M.2. K 10088 M 2. K2211? M 2. K28102 M 2. L33443 M.2. L 43100 M.2. M 27252 M.2. M 44180 M.2. N 01020 M.2. N ' 10081 M. 2. N 43102 M.2. O 00712 M 2. O 2??t2 M.2. P 10107 M.2. r 43119 M.2. * 32820 M.2. K 47883 M.2. S 10254 M.2 S 10(80 M.2. T 018 II M.2. T 22201 M.2. T 42018 M.2. î 49011 M.2. U 00150 M.2. U ıo 11? M.2. U 28100 M.2. V M.2. V 12134 M.2. Y 42285 M.2. Z 24415 M.2. Z 07374 M.2. Z 1088) M.2. Z 3 8 K » M.S. ( 49152 M.3. C 101 12 M.3. D ıo 111 M.3. D 4480? M.3. D 48731 M.3. E 4909? M.3. E 1000? M.3. E 20104 M.3. F 28810 M.3. G 28224 M.3. H 43478 'M.3. J M.3. K 34182 M.3. L 47013 M.3. M 21088 00891 M.3. M 10781 M.3. M 09838 M 3. M 28102 M 3. M 28224 M.S. M 29901 M 3. M 43100 M.3. N 10773 M.3. O 48013 M.3. P 12413 M.3. « 00155 M.3. » 00182 M.3. R 10222 M.3. S I8III M.3. S 184(1 M.3. P 00031 M.3. P 37012 M.3. U 10827 M.3. U 14127 M.3. V 10107 M.3. Y 10102 M.3. Z 12015 M.3. Z 22012 M.4. A 09454 M.4. A 19)02 M.4. A 19902 M.4. A 44043 W.4. 8 32248 M.4. (• 3 2 8 ( 8 M.4. 8 38102 M.4. C 2 4 0 ( 0 M.4. D 44152 M.4. 0 45454 M.4. E 1010? M.4. E 34102 M.4. F 11018 V.4. F 19880 V.4. F M.4. F 19981 M.4. F 41102 M.4. G 44102 M.4. G 2312? M.4. G 34382 M.4. M 43102 M.4. L 2810? M.4. J 11242 23102 M.4. M.4. M.4. M.4. M.4. M.4. M.4. J 32152 K 01888 K 27120 K 27(23 L 12102 L 28? 12 L 43172 M.4. M.4. M.4. M.4. M.4. M.4. M 22288 N 01488 N 14 188 N 33 102 O 12109 O 19 310 TÜKENMEZ KALEM M.4. P 47100 M.4. * 28001 M.4. S 00043 M.4. S 04823 M.4. S 28012 M.4. T 220)0 M.4. T 24012 M 4. T 44444 M.4. U 17870 M.4. U 23107 M.4. U 28002 M.4. U 28812 M.4. U 27824 M.4. L 44 102 M.4. V 04802 M.4. V 10102 M.4. Y 13083 M.4. Y 20t02 M.4. Y 31031 M.4. Y 32731 M.4. Y 4801? M.4. Z II102 V.4. Z 12790 M.4. Z 21481 M.4. Z 280(0 M.4. Z 37824 M.5. A 11102 M.5. A 27104 M.5. A34102 M.S. 8 • 00005 M.5. C 08454 M.5. C 12254 M.S. C 14152 M.5. C 15702 M.5. C M.5. D 3 ( 8 8 8 M.S. D 07858 M.S. D 12897 M.5. E 22018 M.5. E 24222 M.S. F 48102 22014 04445 M 5. G M 5. G 77102 M.5. H 2299İ M.5. H 33430 V 5. H44103 M.5. H M 5. I 02642 M 5. I 38 128 M 5. J 09832 M 5. J 47278 M.5. J 48001 M.S. K 09010 M.S. k 48018 M.S. L 22001 M.S. M 0128? M.5. • 17180 M.S. M 28102 M.5. M 2BI2O M.5. N M082 M.5. N 180 10 M.5. O 10773 M.5. O 10600 M.5. O 24371 M.5. O 28472 M.5. O 38102 M.5. P 01641 M.5. P 27001 M.S. t 28888 M.S. R 00902 M.5. R 0 1 8 . » M.S. R 18810 M.5. * •48012 Açılış. program 17.50 Reklâm programlan Gunaydın 19.00 Haberler, hava durumu Koye' haberler 19.30 Hafıf müzik Türküler, oVtm navaları 19 40 Haberler.'hav» duTumu 19 55 Bir varmış." bir'î'okmus Mıchele Üçlüsü 20 00 Bu toprağın sesl Istanbul'da bugün 20 20 Geçen hafta Beraber şarkılar 20 40 Oda muziğı Keman soloları 21 00 24 saatin olaylan Turkuler geçıd' 21 10 Klâsik Türk "Musikisi Ev için 21 40 Parlamentoda geçen hafta Şarkılar 22 45 Haberler Arkası yarın 23.00 Konçerto .«aati Haberier 23.45 Gece müzıği Küçük konser 23.55 Günün önemli haberlerl Okul Radyosu 24.00 Kapanış. Şarkılar ve saz eserleri İSTANBUL tL Haberler Türküler ... Açıhş ve program 16.ao Diskoteğimizden Hafıf muzik orkestrası 17 00 Küçuk konser Şarkılar 17.30 Gençlere müzik Haberler. Re=mî Gazete jg 30 Senfonik müzik Dans müzıği 18.30 Hafif Batı müzıği Güven Aydın Orkestrası 19.00 Akşam konseri Sarkılar 1930 Pop diinyasından Şan foloları 2015 Ceşitlemeler Türküler 21 00 Ülkelerin müziği Haberler 21.45 Operet sahnelerinden Okul Radyosu 22.00 Sonat saati Sohstler geçidı 22 30 Caz muziği Müzik 23 00 Gece ve müzik Haberler 23 30 Hafıf Batı müziği Koy Odası 00 30 Program ve kapanıg. Karma fash 01 00 Açılış. program Gunaydın Köye haberler Sabah fürküleri Haberler, hava durumu Sabah müziği Ankara'da bugün Sanatçılanmızdan şarkı Ev için Türküler Arkası y a n n Ara haberler Şarkılar Okul Radyosu Konser saati Ara haberler Türküler Beraber v e solo şarkılar Haberler. Resmi Gazete Hafıf müzik ö g i e konseri Şarkılar Plâklar arasında ANKAR A Ara 15 00 15.05 16.05 16^0 16.40 17.00 17.05 17.30 17^0 19.00 19 35 19.50 1<) 55 20.20 20 40 21 00 21 05 22 05 22 45 23 rto 23.45 23 55 34 00 M.S. R M.S. R M.S. S •490(1 M.5. S 2 3 ( 7 2 M.5. S 24012 M.5. T 4 3 102 M.5. T 09454 M.5. U 17777 M.5. U 18012 M.5.V 2(11? M.5. V 0 0 ( 8 3 M.5. V M.5. V 23?52 M.5. V 27110 M.S. Y 44014 M.S. Y 00720 M.S. Y 1(087 M.5. Z 28012 M.5. Z 1 o ı: ı M.S. Z 28 102 36102 07 45 08 00 08.10 09.00 00.20 09.40 10.00 10.05 10.30 11.30 12 00 12.05 12.30 13.00 13.15 14.00 14.15 14.35 haberler Okul Radyosu Küçük konser Şarkılar Albümlerden seçmeler Ara haberler Yurttan sesler Köy Odası Reklâm programlan Haberler. hava durumu Selçuk Sun Oçlüsü Bir varmış. bır yokmu» Sarkılar Geçen hafta Türküler geçidi 24 «aatin olavları Mıfcrofnnri;) Tıvatro T B M M saati Haberler Opera albiimünden Gece müziği Günün önemli haberlerl Kananı* TURKİYE RADYO TFLEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜSÜNDEN 1 Kurumumuzca; TV. FotoFilm ünitesindc kullanılmak üzere, 16 mm.lık sesli ve sessiz fılm alıcılan kapalı zarfla ve tekhf alma suretiyle satınaJınacaktır. 2 Şartnameler; 25, TL. bedel mukabilînde mümessillik belgesinin ibrazı şartiyle. Genel Müdurlük Malzeme Müdürluğünden ahnabilir. 3 Teklifler en geç 15 Nisan 1971 günü saat 14.00'e kadar ıcTRT Kurumu Genel Evrak Müdürlüğiı, Mıthatpaşa Caddesi No. 37 ANKARA» adresine makbuz mukabilinde teslım edilmış veya iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderılmiş olacaktır. 4 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yaprnamakta, kjsmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın: A.584811340/1546) hediye dağıtımına devam ediyor. 3. çekilişimiz 15 Mayıs 1971 de Bu çekilişe katılabilmek için siz de BEREC ve KİVİ pillerinden alın. kazanın. Kuponlarınızı muhafaza etmeyi unutmayın. I*.S. M.S. M.S. M.S. M.5. M.5. M.5. M.5. U48750 U48U2 V23828 V23882 İLÂÇ KIMYA ITRIYAT SANAYİCİLERİNE 8yrıca muhtelıf şişe. plâstik kap doldurma, kapama maklneleri, Mettler terazi ve baskuller anbalâjmda satılıktır. METAL TİC4RET KOLL. ŞTİ. Tersane Cad. Hed. Sok. 7 T E L : 49 71 95 44 76 68 ^ (Cum'unye:. 1552) V • 23925 V32882 V 42388 Y0044? Kalite ve Hediye BEREC ve KİVİ pillerinde. , KOMPLE AEROSOL TESİSİ tTHALİ YASAKLANMIŞ OLAN.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle