19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
' ' ~f", ...V ' .»•... İ'f Kayak Federasyommun garipsenen kararı Ligin 2. perdesi bugiin açılıyor Fenerbahçe İstanbulspor Dolmabahçe'de ürkiye liginin ikinci yansı bugün oynanacak iki karşılaşma ile başbyacaktır. Günün en önemli maçı, lig ikincisi Fenerbahçe "ile İstanbulspor arasında oynanacaktır. BeşiktaşG.Saray . oynuyor T Türkiye Basketbol , Liginde bugün f ilgisini boşnna ; bekliyorlar.. Ank. GiÎGİi çetin bir miicadeleye girecek Dolmabahçe Stadmda saat 14,30'da başlayacak olan kar. sılaşmada Fenerbahçe ile î s . tanbulspor son 21 gun içinde 3. kez karşı karşıya gelmiş olacaklardır. Fenerbahçe: Yavuz Serkan. Numan Selim, Ercan, Levent . Vaşar, Ziya, Nedım, Fuat, Ogün Istanbnlspor: Mete Celâl, Alpaslan Türker, Tayfun, K Ahmet Ali. Kasapoğlu, Cemıl, K. Bulent, Bilge. Doimabahçe'de ürkıye deplasmanlı basketbol lıgme bugun Ankara ve Istanbul'da yapılacak 4 karşılaşma ile devam edılecektir. İSTANBUL'DA îstanbul Spor ve Sergi Sarayında saat 19.00'da İTU Modaspor, 20 30'da Beşiktas Galar tasaray ile karşüaşacaktır. Geçtiğimiz hafta ilk mağlubtyetini Beşiktaş'tan alan İTU, Mo daspor karşısında favori gosterilmektedir. Ligde ikinci devreye formda başlayan Beşiktas ıse Galatasaray karşısmda galibiyet için mücadele edecektir. ANKARA'DA Ankara'da ise Atatürk Spor Sa lonunda ligde kalmak için mücadele eden DSİ Spor, saat 19 00 da Ankaragücü ile ovnayacaktır. Gecenin ikinci maçında ise, sampiyonluğun iddıalı ekıbi Kolej Muhafızgücü karşısmda galibivet almak için çalışacaktır. PUAN DURITMTJ Kolej 13 11 0 1006 872 35 970 793 34 İTÜ 12 11 0 F. Bahçe 13 10 0 3 1049 881 33 Beşıktaş 13 8 1 4 907 848 30 G. Saray 12 7 0 5 933 838 26 A. Ordu 12 6 1 5 939 914 25 P. T. T 13 4 1 8 922 1027 22 M. Gücü 13 4 1 9 939 957 22 A Gücü 13 4 0 9 879 968 21 DSt. S. 13 3 2 8 903 1019 21 Altav 12 3 0 9 855 958 18 o ^ . ,„ M . Spor 13 2 0 11 791 1018 17 Bugün Ankara, tzmir ve ıstanbul'da yapılacak karşılaşmalarla baslayacak olan ikinci ligte günün proeramı söyledir. Spor ve Sergi Sarayı 17 30 Kadıköv • Vefa Ank. Atatürk S. SsHonn 17.30 Sekerspor J. Gücü tzmir Atatürk Salonu 17 30 Goztepe • Kurtuluş 19.00 PTT Karşıvaka İk/güç/üekipdah Ankara'da 19 Mayıs Stadmda saat 14 15' te başlayacak olan maçta PTT. ligin en fazla berabeıe kalan takımı Ankaragıicü ile karşı. laşacaktır G. BIRLİĞt SAKARYA Bu maçtan once saat 12.30'da Gençlerbirlıği ile Sakaryaspor karşılasacaktır. retilecek Yalçuı PEKŞEN alf Kurdakul'un başkanlığında yeniden kurulan Kayak Federasyonu onumuzdeki sezondan itibaren Doğu Anadolu'yu ıçıne alan sosyalızasyon bölgesindeki sağlık teşkilâtına ve bılhassa köy ebelerine kayak öğretilmesi »çin hazırlıklara girişmiştir. MAZLUM Orta sahanın bevni. Giresun'un hedefi 1 inci EROL Geri dörtliinün temel direği. İki senedir şamph onluğd o>nayan Giresunspor, bu sene arzu ettiği şampiyonluğa erışecek güçte görünmektedir. En büyük özellikleri oyun ıçinde çok canlı ve maç kazanma hırsı içinde oynamalsrıdır. Bu durum takımın diNhCVU ğer teknik eksikliklerini kapatmaktadır. Trabzon'un her KALECİLER: Fevzi, Hıfzı şeyirü bağladığı ikisı de gdsterişsiz, fakat fayadam. dalı oîaıak vazıfe görmekteler. GERt DÖRTLÜ: Faruk, Erol, Orhan, Hüseyin, Sadtttin. Kenar bekler defansta gayet iviler, ancak olumlu zamanlarda ofansif aksiyon• BASKETBOL Türkıye Ortaokullar Basketbol Şampiyonası Antalya'ya devam etmektedır. Dün akşam yapılan karşılaşmalarda şu sonuçlar alınmıştır: Antalya: 52 Adana: 41, tzmir: 47 • Kony*: 33, Ankara: 48 • Eskisehir: 36. ATLETİZM Antalya'da açüan atletizm antrenor kursu başarıyla devam eünektedir. Kursa kıtılan atletler şunlardır: Tahsin Albayrak. Cenıriz Akıncı. Merdol Gercin, ömcr Giray. Nurullah Candan, Canan Açıkada, Nurullah Ivak Mehmet Çelikkol, Semih Oııur, Cengiz Kurt. Recep Kalender. • BOKS Boks Federasyonu Başkanı Yusuf Mergen, Federasyonun eski yöneticilen tarafından beden terbiyesi yonetmeıiklerini çığnemekle suçlanmıştır. v * GERD JIÜLLER Ccza alsa dahi Türkije'ye karşı oynayacak Korodeniz lakımlorını eleslirdi lara katılmıyorlar. Libero ola rak oynayan Erol iyi bir futbolcu olmasına rağmen ke'idıne aşırı güveni takımına pahahya mal olan hatalar yapmasma sebep oluyor. ORTA SAHA: Naci, Osjıız, Mazlum. Hepsi faydalı fu»bolcular, yalnız topla çok oynuyor ve oyunu çok sıkıştmvorİar. Kontra toplara hiç rağbet etmiyorlar İLERİ ADAMLAR: Zorbay, Tânk. Faruk, K. Orhan. Çabuk girgin ve tecrübeli futbolcular. Kale onlerinde gereken yerlerde pozisyorüarı aceleden değerlendiremîyorlar Zamanında ve gereken çabuklukta yer değiştirmeleri çok az oluyor. TRABZON HERŞEYİNI NECMI'YE BAĞLAMIŞ Çok emeğim geçen, *ürlü nedenlerle benliğıni ve yerini bulanııyan sevdiğim sansstz bir takım TRABZONSPOR. Birinci devrede soyret tiğim Trabzonsporun nasü bir oyun düzeni uyguladığını çâ zemedim. Kadrosunda kıymetli elemanlar bulunan bu takım bir kişiye çalısmakta ve ondan medet ummaktadır. Necmi gayet iyi bir eleman Takımın tek ydnlü oynamaya çalışması netice almasını çok zorlaştırmaktadır. 2. amatör küme maçları bugiin başlıyor " stanbul 2 Amator Kuma Lıgı bugun başlayacaktır. Altı grup içinde >apılacak karşılaşmalara 57 takım katılacaktır. Bu yıl. 2. Amator Kumenm yenı takımları Gedikpasa. Rami, Büyükdere. Cibangir. Talova ve Selimiye'dır. Bu takımlar 1. Kumeden dusmuslerdır. Bugun \apılacak maçların prograniı so\ledır : Seref Stadı : 13.00 Tarabya . G O Pa«a, 14 45 Ayyıldız Cerrahpaşa Fenerhahçe Stadı : 14 30 Kartal Çırçır Vefa Stadı : 14.30 Çıksaln Eminonü Pasabahçe Sahası : 14 30 Çamhca Alemdar Sümerspor Sahası : 14 30 Vardar Yenikapı 3 ay ceza alacağı sanılan I GERD MULLER TÜRKIYE YE KARŞI OYNAYACAK Gökhan BAHŞİ (Hamburg) eru maçında hâdise çıkardığı için oyundan atılan ve hakem raporu ile Alman Putbol Federasyonuna sıkâyet edilen Mul j ler hakkmda henuz bir karar venlmemış olmasma rağmen, ceza alsa dahi Türkiye'ye karşı oynatılacağı açıklanmıştır. Dün kendısi ile telefonla görüştufümüz Alman Futbol Pederasyonu genel sekreteri Dr. Schreider Muller hakkmda bir katar vermek uzere bugünlerde toplanılacağını açıklamış ve şunları söylemıştir «Müller'e Peru maçında Mrosko ile yumruklaştığı için 3 ay kadar müsabakalardan tnen cezası Termeyi düşünüyoruz. Ancak bu FIFA maçları için geçerli olacak, CEFA orpnizasyonu olan \vrupa Milletler Kupası müsabakalannda aygulanmaTacaktır. Bu »Ü7den Müller Arnavutluk ve Tfirkiye maclarında eğer form gösterirsc takımındaki yerini alacaktır.* R AT YARIŞLARI 1. Kosu: Favori: Kırses. Pla?e: Ebcer. Surpriz: Atakan 2. KOSB: Favori: Ladisya 3. Koşu: Favori: Leonara Plase: PTestis«imo. Sürpriz: ButeV 4. Ko;ı: Favon : Gündüz 7. Plase Sisükır Sürpriz: Efe X 5. Koşn: Favon • Türkan 2. Pla. se: Bacı Cebbar. Sürprız: Jubule 6. Koşn: Favori• Larissa. Plase: Sagnak Zabar». Sürpriz: Anujka 7. Koşu: Favori Belma. Plage: Selda Letafet. Sürprız • Hiicumbot. t. Koşn: Favori Fırfır. Plase: Zühal. Sürpriz• Meral 2. Ko?n: Favori: Süvari. Plase: Serden. Sürpriz : Mihr« 3. Kosu: Pavori Boran. Plase: Sellm. Sürpriz: Kaynak 4. Koşn: Pavori: Canbey. Plase: Mebruk Sürpriz: Levlâ 5. Koşn: Favori Bıanca Capel. lo. Plase: Senloren. Sürpriz Dubarry 6. Koşn: Pavori: Alyoş. Plase: Hucum Kovvar. Sürprız • Alceylan. Tnksel ERÜÇ P Kurdakul'un plânına göre, ilk ış olarak Doğuda vazıfe gören ve ulaşım bozukluklan ytiztinden geniş bir alanda etkılı olamayan ebeler, belli bölgelerde kamplarda toplanarak kayak dersleri alacaklardır. Bunun geTeklerıni «5S yıl önce Türk ordusunun Allahüekber dağlarında donmasında» bulan Raıf Kurdakul, «Artık bir zaruret haline gelen bu meselenin önümüzdeki sezondan itibaren tatbik sahasına konulaeajpnı» açıklamıştır. TENKİD EDİLÎYOR Yeni Federasyonun kby sbeleri ile ilgıli bu kararı kayak çevrelerince şiddetle tenkıt edıknektedır. Malzemesızlikten ve kayak calışmalarınm yetersızliğınden şi kâyet «den> ılşılıler,' «Birçok problemi el sürülmemiş vazîyette bekleyen kayak sporund» Federasyonun köy ebeleri ile uğra.şmasım garip karşılamaktadırlar. Ortada henüz bir millî takım yok, her gün bölge müdürlüklerine verilen cevaplardan anlaşılacağı gibi malzeme yok. Buna rağmen Kayak Federasyonu ebelerle uğraşrnaktsdır. Bu iş hangi kampta, hangi malzeme ile yapılacak tır?» demektedırler. *«••••••••••••••«•••••••••••• Kısaca.,. KLPASI Tü»kıye tKuRası ügtincü tur lutbol karşılaşmalanmn gün len Futboı Federasyonu tarafından tesbit edılmıştir Ta nhler: 24 Şubat: Balıkesır Goztepe, Eskişenirspor G. Saray, 3 Mart: Bursaspor Adanaspor galıbi Beşıktaş, Goztepe • Balıkesirspor, Boluspor F. Bahçe, Galatasaray • Eskişelurspor, 17 Mart: Beşıktas Bursa • Adanaspor galıbi, Fenerbahçe Boluspor MİLLİ KADRO AÇKLAND1 17 Subat'ta Arnavutluk ile karşılaşacak olan Alman MiHi Takımı 22 kişflik bîr kadro îte Hofheim şehrinde kampa ginniş bulunmaktadır. Kampta şu oyuncular bulunmaktadır: Kaleciler: Maier, Gross Bekler: Vogts, Sieloff. Fichtel, Russman, Weber, Höttges, Patzke, Bella Haflar: Beckenbauer. Müller. Roth, Overath, Löhr, Flohe. Forvetler: Grabowski, Libuda, Netzer, Heynckes, Dietrich, Held. Tarab>alılar emektar yöneticileri Açop Arad » • • • • • • • •ile beraber görülüvorlar. » » » » • • » • C M U İ E J Birinci Türkiye Ligi ikinci yarı f ikstürU U H RY T TARİH 13 Şnbat/1971 Cnmartesi 14 Şnbat/1971 Pazar 20 Şnbat'19îl Cumartesi 21/Şubat 1971 Pazar 27'Snbat'1971 Cnmartesi 2«/Şubat/1971 Pazar 6/Mart 1971 Cnmartesi 7 Mart/1971 Pazar 13/Mart'1971 Cumartesi 14 Mart 1971 Pazar 20/Mart 1971 Cnmartesi 21'Mart/1971 Pazar 27 Mart/1971 Cnmartesi 28 'Mart '1971 Pazar İSTANBULDA tstanbulspor F.Bahçe Vefa . Beşiktas G.Sarav . Bursaspor •«tinhnl'Tinr Beşiktas VVfa . G.Sarav P Rihi'» Karşıvaka tstanbnlspor Vefa R<>siktas Hemirsnor tfHnhnlcnrı fi SflraV \Vfa F Bahce ^KARA'Dİ PTT Ankarmficü Demirspor . Goztepe İZMİfi'DE Karşıvaka . Altsv ESKİSEHİRDE Eskisehir . Samsnn BURSA'DA * MERSİNDE SAMSUN'DA BOLU'DA Boluspor Mersin Iri Vd Karşıvaka . Göztene Demirspor . Ankaratücö Ankaraeücü . Rolnspor Demirspor . PTT \nkaraefieii . Beşiktas l Tiemirsoor Altav PTT Fskisehir Dcmirsnor Vefa Ankaraeücü Goztepe Karşıvaka G.Sarıv »l*»v t<tanhn1«nnr Ankarasriioii . Karvıvaka PTT Beşiktas PTT Karşıvaka OeıniriDor . Samsnn *nkarariie3 . Bnr«» riomircnnr . Mersin n>«mir«tınr . tctanhnlsnor PTT PTT Samsnn . Altav Göıtepe Eskîsehir m flnri*nf> F RflYipp Altav . F.Babçe GBıtepe . PTT *Hsv . r».«!arav Altav . Göztene Karşıvaka • Kskisfhir Eskisehir . Mersin Bursaspor . Eskisehir Mprsın . P T I Samsun . Boluspor Samsun . Bnrsaspor ^lArsm . Samsun Knlıisnor Hnrcücnıır tsHnhıılspo'" ^.Giicü PRshre PTT fî Sarav B(><nl»tas n Sarav OpmirsDor Vefa 4.Giicfı c Rolı^» . Rnrcıenor tsttnhnlcnnr , Fcl,;«:ı»hir R»sil;ta« Bnln«nor O «J^rav . M^rsin Vfffa . Bnliisnnr •«t^nhnlspor . Goztepe " Rahre Mersin Vefa Altav P R^h'c G Sarav \>fa . PTI O.Sarav . GÖ7tı>ne (i Sarav . A,Gün" F.RahcP F«ki«fhir GöTtene Vefa *Uav . Samsun GSrtene Besiktas «•«HeMılr . Rn'nsT»or Rnrsasnot Mersin Mersin • tstanbnlspnr Samsnn . Karşıvaka Hnlııspot K<ırsı\akd KıtrcnnnT . 1*1*1 rtursaspor Oemırspor Mersin . Alta» samsnn F.Rahee 3 Nısan'1971 Cnmartesi 4'Nisana971 Pazar 10'Nisan'1971 Cumartesi ll/Nisan/1971 Pazar 1 Mavıs/1971 Cumartesi 3'Mayıs/1971 Pazar 8/Mayıs/1971 Cnmartesi 9/Mayıs/l971 Pazar 15/Mayıs '1971 Cumartesi 16/Mayıs/1971 Pazar 2*/Mayıs '1971 Cnmartesi Fskisrhir Vpf? Knlnspor PT1 Samsnn . Ankararflrîî Karsıvska . PemîrsuoT Altsv . BnrsB Eskisehir . G.Sarav GÖ7tene . Boln Karşıvaka . Resfkta» Altav . Bolnspor Bursaspor Istanbnlspor Mersin • Ankaragücü vcl.ısPhir . *ltav "•••"•»B . tct»nhnt«TMir Mnlusnor . F.Knhce Bnrsaspor . Besiktaş Mersin • (jflztepe Vefa . BnrsaspoT Istanbnlspor . Karşıvaka Resiktas . Mersin Kesiktas . Altav İstanbulspor PTT G.Sarav . Balnspor Vefa . Samsun F.Babçe . Be>1kta« 23/"Mayıs/1971 Pazar 29/Mayıs1971 Cnmartesi 30 Mavıs/1971 Pazar 5/Haziran/1971 Cnmartesi 6/HMİran/1971 Patsr \nkaraeücü F.Bahçe Samsnn G.Sarar Mersın . Vefa KnlüSDor Demirspor Demirspor F.Bahçe GSttepe Samron Ksnuvaka . Mersin Gskisehir Ankaraeücü Rnrsaspor • Karşıyaka PTT . G.S»r»y AlUy . Anksrasnea Eskisehir . Demirspor Bursarpor GSıtepe Bolaspor . İstanbulspor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle