20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Vcırın Polonya ile oynayacak olan Miîler # MÜIUerin dünkü antıenmamndan bir an Istanbul seyircisi daha üç yıl çile dolduracak D. BAHCE 1974de OLACAK 80 bin kişilik hale getlrilccek olan Dolmabahçe'nin tribünlerl ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Beden Terbiyesi Genel Müdüriı Ismail Hakkı Güngdr, Dolmabahçe Stadmın genişletilmesi için Faruk Ugaı'ın teklıfe Devlet Plânlama Teşkilatıyla, Tesısler Deiresınden izın venlmeyeceğmi soylemış: «İsUn bul'a 100 bin kişilik Stad hayal etmek gercekten hayaldir. Fakat Dolmabahçe Stadı daha önceden cıkanlan ve hazırlanan plânlarır la 80 bin kişilik hale getirilecektir. Butçe Konıisyonuudan çıkanlarak tahsisatla 1974 yüında Istanbul scyircisi ga bin kişilik bir stada kavuşmuş olacaktır» demiîtır. Istanbul'un büyük bir Stada ihtiyacı olduğunu Dolmabahçenın kademeli olarak 3 yılda 80 bin kişilik hale getirileceğini itade eden Ismail Hakkı Güngör bu konuda şöyle konuşmuştur: • Hazırlanan plânlara gör» Dolmabahçe Stadının genişletilmesi için deniz tarafmdak) İki ku lc arasındaki yerden 6 bin kişilik, piste kadar yapılacak basamaklarla 12 bin kişilik ve Maçka sırtlanna kadar j ükseltilmesivle 18 bin kişilik bir genişletme olacaktır. Bütün bu işlem yapılırken müsabakalara ara verilmeye rek 1972 yılında ilk 6 bin kişilik kısım yapılacaktır. 1973 yılında bitirilmesi düşüniilen yer 12 bin kişilik olacaktır. Bu iki dönemi kapsayan sürc içinde Maçka sırt• Dolmabahçe'deki özel lanna doğnı genişletme devam edecek ve Dolmabahçe Stadı 19J4 karşüaşma saat 14.30 yılında M bin kişi olacaktır.» da başlayacak Beden Terbîyesi Genel Müdüru bütün bu işlemin serçekleştirilebL' Fenerbahçe bugün Denmark mesi için Bütçe Komisyonundan Alliance takımı ile Dolmabahçe gerekli tahsisatm çıkması ve IsStadmda saat 14.30'da özel bir tanbul Belediyesinin şehrin gükarşüaşma yapacaktır. zelüğıni bozmadıeına dair rapor Polonya maçı nedenıyle lige vermesi gerektiğini bildirerek ara verilmesı üzerine haftayı sozlerini bitirmistir boş geçirmek istemeyen S a n Lâcivertliler yurdumuzda bulunan Dammarka takımtyla oynamaya karar vermiştir. Teknik direktor Sabri Kiraz yabancı takımlarla oynamaktan büyük yararlar sağlandığını soy lemış, «Bugünkü maça Ziyanın dışında bütün ovunculan. mız ve en kuvvetli tertibimizle çıkacağız» demiştir. SanLâcıvertlıler sahaya <Datcu Niyszi, Serksn Levent, Ercan, Yümaz Fnat, Ostojiç, Osnum, Nedim, Muharrem» tertibıyle çıkacaktır. Alman bosınma göıe : Gribe yakalandıgı için devamlı doktorların kontrolü altında bulundurulan Ender, takımdaki yerini alacak... İZMİR UEFA Kupasında grubumuzun son maçını Millî Takırmrmz yann tzmir'de Polonya'ya karşı yapacaktır. Atatürk Stadmda oynanacık karşılasma için Minî Takımımız şu j&kilde tespit edümıştir: Tasin Elcrem, örer, Muzaffer, Zekeriya Âyfer, Mehmft, Vedat (Kâmuran) Metin, Cemil, Ender. Başantrenör Petrescu, takımı bu şekilde tespit etmesine r*ğmen. son anda değişiklik yapabilecegini söylemistir. Polonya' mn golcü elemanı Lubanskı uz^rinde duran Rumen çalıştıncı, bu futbolcuyu tutmak için Vedat ile Kâmuran'ı düsünmek tedir. Polonya maçına hazır olan Milliler, dun d« Petrescu'nun ybnetiminde bir idman yapmışIardır. ENDER, İSTİRAHAT EDİYOR Gribe yakalanan Ender, günunü dinlenmekle geçirmektedir. Doktorlar tarafından devarrüı kontrol edilen millî futbolcu, Pazar günü oynayacaktır. Gribe yakalandıgı için; millilerin öncekı giın yaptığı hazırlık maçında oynayamayan Ender: arkadaşlannı saha kenanndan izlerken gönilüyor. Doktorlar; millî futbolcunun sağlık dıırumunun maç gününe kadar düzeleceflni açıklamışlardır. Frankfurt'a hızgetirdi • Kicker Sport Magazin, Milli futbolcumuz için «Bütün zincirleri kıran akıncı» diye yazıyor. Almanva'nın ünlii spor dergisi «Kicker Sport Magazin» halen Polonya milli m a ç ı ı ç i n memleketimizde bulunan millî futbolcu Ender'ı oven bir yszı yayınlamıştır. Ender'den «Btttftn slncirleri kıran skıncı» diye bahseden mecmua, «Şim. di Frankfnrt'nn Wa!d Sladyomuna gelen takımlar korku içinde. Eintracht, Ender saytsinde AI. man liglerinin korknln takımı oldu» şeklinde jazmakta ve şoyle devam etmektedır: ••• • Şampiyon Kulüpler Voleybol Turnuvası ••• Eskişehir malî kriz İçinde • Kırmızı Siyahlı futbolcular maaşlannı alamadılar. ESKİŞEHİR, (Hasmet İNÖNTEPE) Eskısehırspor'un maç hasılatlarının tumu Beden Terbiyesi Genel Mutfurluğu tarafından 100 bin lırahk borcuna karşılık bloke edildiğinden, K u . lup büyuk bir mali bunalım içinde kalmıs, futbolculann bu aykl maaşlannı dahı odeyememiştir. Esklşehirspor Kulübü Başkanı Celâl Solpuk dun yapmış olduğu açıklamada maç hasılatının tumunün 100 bin liralık borç nedeniyle Beden Terbiyesi Genel Müdürluğu tarafından alın Denmark Alliaııte ile oynııyoı F. «Bngün hançi takım Eintracht Frankfurt ile oynayacaksa ayağını sıkı bassın. Zira Eintracht bu sezon oynsdıfı 15 maçın 11 inde 1.0 çalip geldi. Bunların 8 tanesinde Eintracht'ın golü ilk 8 dakika içinde atıldı. Halbuki geçen sezon yapılan ilk 15 maçın 10 tanesinde Eintracht bir tek gol atamamış ve bn maçlardan sadece 2 tanesinde JPorto takımı dün yaptığı antrenmanda galip gelebilmisti. Iste bütün bn degisikliklerin sebebi, Uzak Türkiye'nin milli takımından transfer edilen Ender. Avnstnryalı milli müdafaa oyuncusu Parits ve Almanya'nın milli futbolcnsu Grabowski'dir.» Tesis sıkıntısı çekildiği için ADANA VALiSi SPOR BAKANINA MEKTUP GÖNDERDİ Adana, (Çoban Yurtçu) Adana Valısı Osman Merıç, Gençlık ve Spor Bakanına bır mektup gondererek Adana'nın spor tesisleri ne olan üıtiyacını anlatmıştır. Merıç, mektubunda, «Adanaspor, Türkıye Ligıne geçtıkten ?onra, mevcut stad ıhtıyaca cevap veremez hale gelmiştir. Halen stadın normâl kapasv tesi 9.600 kışiliktır» c e mekte ve sıkıntıyı belirtmektedır. G. SARAY, BUGUN PORTO ÖNÜNDE • • • alatasaray Voleybol Takımı, Avrupa Şampıyon Kulüpler Turnuvası için bugün Portekiz'in Porto esı'oı onüne çıkacaktır. Spor ve Sergı Sarayında saat 15.30 da başlayacak karşılaşmada her iki takım da ıddialıdır. Porto dört yıl Cevamlı Portekiz Şampiyonu ol muştur. Buna karşılık Galatasaray, rakıbını eleyerek yarı finâlde oynamak arzusundadır. Sarı Kırmızılılar yan fınâle kalırlarsa bu grupts bu lunan Çek, Yugoslav ve Fran sız takımları Türkiye'ye ge'e rek grup maçlannı oynayacaklardır. Galatasaray'ın bugunkü muhtemel ilk altısı şöyledir: Haldun, Mustaia, Nizamettin, Arslan, Yalçın III, Nedret. Maçın Başhakemliğiru Sovyetler Birliği Federasyonun (Fotoğraf: Alı ALAKUŞ) 6 lşt«; Alman kadın futbolculardan ikisi mücadele ederken • • • S San Kırmızüüar, Portekiz rakibi karşısına Haldun, Mustafa, Nizamettin, Arslan, Yalçın III, ve Nedret altısı Edvuart, yardımcılığını ile çıkacaklar dan da Haluk Tuncay yapacaklardır. Bu maçtan once saat 14.00 de Galatasaray Beşiktaş kız takımları karşılaşacaklardır. • • • • • • • • • • • • Kızlararası Ifutbol, Avrupada1 I salgın halinde I I I I Avcıloıın nobzı... M. Aziz BOLEL K Ziya iyileşiyor Geçen hafta yapılan Mersin İdmanyurdu maçında Gürayl'a çarpışarak hafıf bir beym sarsmtısı geçiren Penerbahçell Zıya Şengül'un sağlık durumu dıizekniştır. Bir hafta boyunca devamlı yatakta istirahat eden Ziya, dün Uk defa olarak eşiyle birlikte hafif bir gezmti yapmıstır. Bugüne kadar Türk takımları neyaptılar? I I Bugün Batı Almanya'da 73 lisanslı kadın futbolcu var. bin 800 METRE SERBESTTE DÜNYA REKORU K1RILDI SYDN'EY, (a a) Sydney*li 15 yaşındaki yuzucu Shane Goulo, Drummoyne Pool'da serbest stıl 800 M. Kadınlar Dunya Rekorunu kormıştır. 800 metreyi 8 dakika 58,7 saruyede yüzen Shane Goulo Amerıkalı yuzücü Ann Sımmons'ın bundan üç ay once kırdığı dunya rekorunu 1,3 samye fari;la egale etmıştır. Shane Gould ılk 400 metreyi, 400 metrede kendi Avustraiya rekoru olan 4 dakıka 26,2 sanıyede yuzmüştür. 3. tura geçen tek takım: G. Saray vrupa Şampiyon Kulupı ler Voleybol Turnuvasın\ da en çok oynayan 1 urk takımı Galatasaray olmuştur. Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasına yurdumu7dan ılk kez 1962 yılında Galatasaray katılmış, ikinci turda elenmlştır. 1963 de Darusşafaka Avrupa'ya çıkmış, bınnci turda elenmıştır. San KırmızıUlar 1964, 1965, 1966 ve 1967 de Avrupa Şam pıyon Kulüpler Tumuvasın:n devamlı takımı olmuş, ancak ikinci turlarda elenmıştir. Ga latasaray 1968 yılında 3. turu oynamıştır. 1969 yılında Muhafızgüeu ikıncı turu oynamış, 1970 de ıse İETT, birıncı turda kcımıştır. Maaşlannı alamadılar dığını, bu arada sınema gelirlerının de kaldınlması ile malî bir krİ7. içinde bulunduklarını belirterek şunları söylemiştir: «Ender'in maçında 49 bin lira hasılat oldn ve para kazanalım derken 90 bin lira zarar ettik. Biz her zamankinden fazla mali yardıma mnhtacız!» I A • • Giireş Ligi bnyfin 3 ilde başlıyor • Yeşil gruptaki müsabakalar Tokat'ta, mavi gruptakiler Çorumda ve kırmızı gruptakiler de İzmir'de yapüacak. Memleketimizete ilk defa bu yıl dıizanlenen Türkiye Gureş Lıgimn 3 grupundakı müsabakalar bugunden :tıbaTen 3 şehırde eaş'.aıa caktır. Bugun ve varın yapılacak olan müsibakalann progranu şoyledır' Yeşil Grup: Tokafta Tokat • Maras, S<vas • G. An'ep, Msiat ya Erzunım, Sıııt Erzmcarı, Maraş • bı vzs. G. Antep Malatya, Errurum Surt. Mavi Grup: Çorum'da Çorum • Adana, Saın suıı • Istanbai ( B ı , Konya • Zonîmlrîak, Ankaıa (7) • Çorum, Adana • Samsun, Istanbul (B> Konja. Kırmızı Grup: tzmir'de Ankara (Bl • îzmır, Sakarya • Denızlı, Istanbul fA> Bur*a, Intaha Ankara (B>, Izmır • Sa^arvn. Deni2h îstanbul (A). Türkiye'de ilk kez düzenlenen • • Üçîincü ligde h n 4 maç var Türkiye Üçüncü I i g maçlanna bugün İstanbul ve Ankara'da yapılacak 4 karşılaşmayla devam edilecektir. Müsabakaların programı şöyledir: (Vefa Stadı) 14.00 Galata Lüleburgaz (Şeref Stadı) 12.30 Beyoğluspor Hasköy 14.15 Beylerbeyi Eyüp (19 Mayıs Stadı) 14.00 S. Barbaros Sitespor TCRKtTE BASKETBOL LİGİ Sper ve Sergi Sarayı: 18^0 Beşiktaş • Kolej 20.00 Fenerbahçe Ank. Gücü Selim Sırn Tarcan Saloııu: 19.00 Muhalızgücü • Altay 20.30 DSt Spor • Altmordu İKİNCİ LİG Ankara S. S. T. Salonn 16.00 Jandarmagücu • K. Yaka 17.30 Yenisehir Göztepe TÜRKlTE VOLETTBOL LİGİ tzmir Atatürk Salonu: 18 .J0 PTT S. Sigorta ''<) oo Ckj?tepe Muhafıztrücu Tokat Spor Salonu: 19.00 Tokatspor • ÎETT ı I I I f a ünyamız erkekler dünyası idi bir zamanlar. ••Erkekler dünyası olduğu için de, kızların Wfutbol oynamaya başladığını tebessümler, 'futbol başladığ gülücükler ile karşıiadı dunya. Fakat bugün Avrupadaki salgın görenlerin tebessümleri dudaklarmda donuyor. Zıra kızlar işi gerçekten cıddiye almışa benziyoriar. Ortaya çıkışı çok yeni oltnasına ragmen bugun dünyada futbol oynıyan kadınlann sayısı \uzbinlerle ilade edılmekte, 1 milyona yaklaştıkları tahmin edilmektedir. Meselâ kadın futbolunun en fazla tutulduğu ve en ciddiye alındığı memleket olan Fedeıal Almanyada lisanslı kadın futbolcu sayısı 73.000'dir. îddialı lig maçları, millî roaçlan, Avrupa ve dünya şampiyonalanndan sonra kadın futbolu yeni problemlerini de birlikte getiriyor. Meselâ saha kenarlarında annelerini bekliyen yavrular bunlardan biri. Fakat bunlara aldıran kim. Zira artık futbol kadınlar için bir oyun olmâktan çîktı. HBfc ı I I I I I endim bizzat yaşadığım için çok iyi biliyorum, ki avcıların en çok sevdikleri, hoşlandıkları, kendileriyle buluşup konuşmak, sohbet et mek için can attıkları insanlar yine Avcılardır.. Avcüık duy gulanna, içinde yer veren insanlar, ister otomobilde, is» ter trende hattâ isterse uçak ta olsun, gözleri daima, etrafında av yapılabilecek sahalar varsa oralarda ve uçan kuşlardadır.. Bu suretle de av craın zevklenme, ilgilenme, olaylarm içinde olma gibi daT ranışları: hemen hemen bütün günlerinde vardır. Gözler daima avla ügili yerlere kayar. Avcı, avma başladığl za« man, bütün dıkkati av üzerinedir. Yer yüzünün bütün olanakları. ona sadece av konusunun süzgecinden geçenleridir. Avcı, sadece avlannıakla avunur. Hafta başından itibaren baslayan bekleme heyecanı, her gün biraz daha kabanp. kabına tazyik yapan (gazl misali pazara ka dar zor zaptedilir. Hele Cumartesi günleri avcılar için bir nevi (arifeldir. Birçok avlaklardan birini feçme pünü olan Cumartesi SÜnlerinin; avcılann hayatmda çok önemli bir değeri vardır.. Bir birini arayıp konuşmalar. telefonlaşmalar, randevulaşmalar. hazırlıklar. hattâ. pazar günü yapacağı avn sanki yasantısının içinde ovanlar. hiç uvumamıs olmalanlar gece uykusu tutmasına rağmen sabahın erkeT saatlarmda dinç ve zinde. ne. şeli ve sevinç dolu olarak arkadaşlarının yanma ko îanlar... Günleri dolu dolu geçe avcdann . Gecmiş günlerini anılarınm tazeliei geçmeder Relen günlerin heyecanı bi birine eklenir. Bu '.atlı hal kalann zincirlesmesi avcıla pın havatını anlatır bizlere K'e mutlu nabzj fAVCI) olî rak atsnlara.. Rastgele avcı kardeşler AT YARIŞLAR1 1. KOŞt: Favorl: Paprika. Plase: Modesty Blaıse. 2. KOŞU: Favon: Veyis. Plase: Aslanbey. 3. KOŞU: Favon: Red Tıger. Plase: Nazenın. 4. KOŞU: Favon: Ercıyeş. Pıase: Medet • Mahmutbey. Sürp rız: Apo. 5. KUŞL: Favori: Merzufca. Pıase: Karaböcek • Titı. Siuprız: Hanzade 3. 6. hOŞU: Pavorı: AnJrotnecia. Plase: Ozgüç Nadide. Sürprız: Canko. 7. KOŞU: Favon: Feryal. Plise: Zıçan Serap 16. Sürprız: Ebcer. Vüksel E R t Ç I J ••»»»»»»••••»•••»»•••» SIVAS Sivasspor ikinci devre maçlannda daha iyi sonuçlar almak için dun Fenerbahçe Kulübünden Ümran'ı sezon somına kadar 90 bin liraya kırala mıştır. Siyas, F. Bahçe'den Ümran'ı kiraladı Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorlar Kocaclispor Kız Basketbol Takımı, Kulararası Basketbol Sampi\onasına ıddialı hazırlanmaktadır. Antrenör Niyazi Turan tarafından çalıştırılan Kocaelisporlu basketci kızlar, sık sık özel maç yaparak tecrübelerini arttırmaktadırlar. Foto|rafta, Kocaelispor Kız Basketbol Takımı antrenbrlerı Niyazi Tnran ile birlikte Altınordu maçından önce topln halde görülüyor. (Fotoğraf: Cevat ÇETİN Izmıt) Batı Anadolu Boks Birinciliği bugün Manisa'da başlıyor 19 bölgeye mensup boksörlerin katılacağı Batı Anadolu prubu ferdi boks birinciliği bu gun Manısa Kapalı spor salo nunda başlayacaktır. Sakaryalı gureşçller Uğe
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle