12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
V Türkiye liginde bugün I moç var \ Beşifctaş lıılı. Gficü SAAT 14.45'TE DOLMABAHÇE STADJNDA OYNAVACAK KARŞILAŞVIATA TAKIMLABIN ŞU KADROLARI İLE ÇIKMALABI BEKLENİYOR: BEŞİKTAŞ: SABBİ DAVÜT; ZEKERİYA MUSTAFA; İHSAN; VEDAT MUZAFFEB; ERGÜN; NİHAT; SANU; LÎNDHOLM. ANKARAGÜCÜ: AYDIN MEHMET; tSMAİL ERMAN; MÜJDAT; ZAFER SAKIF; SELÇUK; METİN; COŞKUN; KÖKSAL. eşiktaş futbol takımı, bugün j Ankaragücü ile Türlriye Ugl için karşılaşacaktır. Finli futboîcu Lindholm İle kadrosunu güçlendiren Beşıktaş, Göztepe ile başlayan galibiyet serisini devam ettirmek isterken, bu yıl, eski formundan uzak görünen Ankaragücü, beraberlik hesapları yapacaktır. Saat 14.45'de Dolmabahçe Stadında başlayacak maça, takımlann su kadroları ile çıkmalan beklenmektedır: Beşiktas: Sabri Davut, Zekeriya Mustafa, thsan, Vedat Muzaffer, Ergün, Nihat, SanVL, Lindholm. Ankarafficfl: Aydın Mehmet, Ismail, Erman, Müjdat, Zafer Sakıp, Selçuk, Metin, Coşkun, Köksal. Boskefbol figi yorın başlıyor Bu yılda şampiyonluğun en büyük adayı Finlândiyah futbolca tindholm'n da kadrolanna dahll ederek geçtiğimiz hafta Göztepe karşısmda Z puan alan Siyah.Berazlılar; bugnin de aynı başanyı SanLâcivertliler önünde lekrarlamaya çahşacaklar. Fotoğrafta; KaraKartallar bir m&çtan önce görülüyorlar. ITU BEŞİKTAŞ: lÖNFTİCt Ccvat Çangal ANTENÖR: Ünal Büyükaycan. BASKETBOLCITLAR: Ü nal, Ateş. Fehmi, Battal, Abdullah, Iren, Necmi, Ümit, Hurjit, Tom Davis, Faruk, Faruk n . Ünal Büyökaycan'ın yenJ sezon için göriisü: « Her şeye rağmen sampiyonluğa oynayacağız, Arkadaslanmız gereken gayretl gösterirse mutln sona kavnsmamamız için hiç bir sebep yok.» Dinamo ile revanşı oynayacak olan iı Türkiye'de ikinci popüler spor haline gelen basketbolu her yıl en iyi * şekilde veren Cumhuriyet bu yıl da en iyi şekilde değerlendirme I azmindedir. Cumhuriyet, tüm takımlara candan başanlar diler. I I Spor malzemesi I I ve gümrök... I I I D Abdülkadir YÜCELMAN ıs Ekonomik lliskiler Bakanlığı, Akdeniz Oyunlanndan önce masa tenisi v e yelken malzemesi hariç, tüm spor malzemesinm giimrüksüz olarak ynrda ithaline izin vermişti. Akdeniz Oyanlanndan sonra ise bn iain kaldı. rılmış bolnnuyor. Spor ile nzaktan yakından ilçisl olan herkes gördü ki, spor, bir memleketin en büyük p r o . paganda nnsnrndnr. Ve tüm dünya milletleri spor vasıtasiyle yakın ilişkiler knrmakta ve p o litik serginliği spor yoln ile çöznmlemeğe çalısmaktadırlar. Ve yine tüm dünya milletleri spoTun önemini benimsediklerinden, milyonları hattâ milyarları spor nfrona sarfetmektedirler. Yakın komşnmnz Bulgaristan'm bir yıllık spor yatırımı 300 milyonun üzerindedir. Ve bnna karşılık bizdeki yatırım yılda 50 milyon c i v » n n . dadır. Işte bu nedenledir ki, Bnlgaristan, son Tillarda sportif sahada atılun yapmış ve dünya cpornnda bir yer edinmiştir. Bugün tüm Avrupa memleketleri çoenk b e ginleri ile spor malzemesini gümrük resminden mnaf tntmaslardır. Yabancılann spora verdikleri önemin derecesi böyle iken biıde spor malzemesine gayet ağır vergi konnlması, spornmnxn baltalayan en önemli faktörlerden birisidir. Gerek Spor Bakanlıgımızın, gerekse Beden Terbiyesi Teskilâtımızın bu konuda yapacagı cahsmalar, v e reform sloçam ile işbsşına gelen hükümetimizin alaeağı karar v e takınacağı t a . vır, gelecek nesillerin kaderini etkileyecek k a . dar önemlidir. Günün proğramı 13.00 14.30 14.30 14.30 (Dolmabahçe Stadı) Feriköy Şekerspor (19 Mayıs Stadı) Toprakofis üşakspor (Adana'da) Ad. D. Spor Kocaelispor (Vefa Stadı) Kasımpaşa Galata I ESKIŞEHİRSPOR bugün • Rusya'ya I I gidiyor • I • Moskova Stadının 50 Cm. karla örtülü olması nedeni ile maçın Kiev veya Taşkent'te oynanması teklif edildi ESKİŞEHİR larşamba gunü Moskova Dına mo Takımı ile Avrupa Kupa rGalipleri tumuvasının ikinci tur revanş maçmı oynayacak oJan Eskişehirspor futbol takımı bu sabah özel bir otobüsle Ankara"ya geçecek saat 12.30'da da uçakla Rusya'ya hareket edecektir. Es^ı^ehır'rte macı 10 kp''1"1" den Eskis'hirsporlular revans'ta bütün güçlerıni ortaya koyarak iyi bir sonuç alma çabasını gostereceklerıni soylemislerdir. Öte yandan Eskişehirspor . Dinamo maçının yeri henuz bellı olmanuştır. Moskova Stadının 50 santim karla ortulmesı nedeni ile Eskisehirspor'a macın Kiev veya Taşkent'te ovnanma sı teklif edilmiştir Eskisehır sporlu vöneticiler bu stadlanr 5'erlerini gördükten sonra karaı vereceklerdir I I I • I I I I I <L ' Jk MPlJâ* '*4 tiJ 7* I Türkiye Deplâsmanlı Basketbol Ligi, Pazar '•günü üç şehirde yapılacak karşüaşmalarla başlayacaktır. Lige İstanbuldan İTÜ, Galatasaray. Fenerbahçe, Beşiktaş, PTT, Ankaradan Şekerspor, Ankaragücü. Muhafızgücü, DSİ. Spor, Ankara Kolej tzmir'den Altay ve Altınordu istirak edecektir. Bu sezon sampiyonluğa tek aday oiarak yine İTÜ gös terilirken, yeni transferleriy le kadrolarmı güçlendhen Kolej ve Galatasaraya da şans tanınmaktadır. 6 G. SARAY: YÖNETİCt: Oğuz Imregün ANTRENÖB: Cavit Altınav BASKETBOLCULAR: B. Nur, K. Nur, Nedret, Fuat, Muzaffer, Mehmet, Doğan, Nusret, İzzet, Semih, Mariak, Selçuk, Turgut, Bertan Alünay'ın bu yıl için görüşü: « Geçen yıl genç kadromuzun tecrübesizliği yüzünden arznladığunız sonucu ya pamadık. Fakat bu yıl hem gençlerimiz tecrübe kazandı. hem de İzzet gibi bir elemanı kadromuza dahil ettigimizden sampivonluga oynayaoağız.» KOLEj: TÖNETİCİ: Kaya Demir ANTRENOR: Birol Ongör • lbrahim Ortaç BASKCTBOLCULAB: t b rahim, Serdar, Doğan, Yavuz, Ali, Erdinç, Adnan, îlhan, Deniz, Cengiz. Tansev, Barış. Öngör'ün bu yıl için göruşu: « Takımımızda uzun adam sıkıntısı var. Fakat buna rağ men kadromnza aldığımt* Banşia kuv\'etimizl geçen se neye nazaran biraz daha artırdık. Şampiyonluk Içia İTÜ ve Galatasaray ile çekişiriz.» I I AT YARIŞLARI 1. KOŞU: Favori: Dantelâ, plâse: Andromeda Sabrına, sürpriz: Tayfun 2. KOŞU: Favori: Meymenet, plâse: Karaböcek Titi, sürpriz: Fırtına 24 3. KOŞU: Favori: Farandole, plâ se: Tunç Malhatun, sürpriz: Aydan 4. KOŞU: Favori: Seyran 4, plftse: Canbey Merih, sürpriz: Cuma 5. KOŞU: Favori: Kudret 4, plâse: Şenkız 12 Reyhan, sürpriz: îlyas 6. KOŞU: Favori: Şiiristan, plftse: Faik tntimate, sürpriz: Rascator 7. KOŞU: Favori: Cosiun 6, plâ se: Volga • Şanlan, sürpriz: Çetln 12. Yütsel ERt'Ç Eskişehir'de oynanan ilk tnaçta takım kaptanlan hakemlerle beraber görülüyor I I I I I Federasyon tarafından hazırlattırılan • Şampiyonluğun cn büyük adayı İTÜ YÖNETİCİ: Cavit Savcı, Raıf Durak ANTKENÖR: Şengün Kaptanoğlu BASKETBOLCULAR: Cihat, Kemal, Nuri, Habib, Ze ki, Serdar, Haluk, Osman, Ünal, Öner, Reşat. Erdoean, Turgay, Selçuk. Ömer, Huseyin Alp. Kaptanoğlu'nun yenl sezon için görüşü: • Namağlup olarak hcrkesin bizden beklediği şampiyonluğu alabilmek için lıü tiin gücümüz ile çalışacağız. Aırupa kupasındaki maçlarımızda başanlı olabllmemiz için ligde arzulanan formu tutmalıyız. Bu arada benim bütün ağrasım genç öaskotbolcu yetiştirmek olacaktır.» BOKS LIGİNE FEDERASYON ilgi göstermiyor Kasım'da başlayıp Mayıs'ta sona ermesi gereken ligin henüz kuralan bile çekilmedi. 1KUU; '1974 için hazırlanıyoruz,, Milli takım antrenörü: <Biz daha batılı standartlara ulaşmadık. Orada futbolcu takunından hazır olarak gelir ve raaça iki gün kala kampa katılır, Bizde bunu tatbik etmek imkâ' j yoktur» dedi. Milli Takım antrenorü Cihat ArmaD «1974 Dünya Ş a m piyonası için hazırlanıyoruz» demiştır. Ümit Milli Takımı nın başanlı bir ç a Jışma düzeyine g e l diğini belirten Arman, sözlerine şoyle devam etmıştır : «Ümit Milli Takımı. nın «A» Milli Takımını yenmesini normal karsıladım. D a Jıa eanlılar ve kollektif futbola daba vatkınlar.. Onun için «A» Milli Takımda da bir gençleştirmeye gidilecektir. Ş i m . di önümüzde Arna. vutluk ve Polonya maçlan var. Ancak bu karsılaşmalardan sonra daha realist bir revizyon yapma imkânı olacaktır. Devamlı kamplan ben de lüznmsnz b o . luyoram. Ama biz daba Batılı standart. lara nlaşmadık. O . rada futbolcu takımı ndan hazır olarak jrelir ve maça iki gün kala kampa k a . tılır. Bizde bunu tatbik etmek imkâ. nı var mıdır?» F. D. VE FİNN İSTANBUL BÖLGE ŞAMPİYONASI... Akdeniz Oyunlan nedeni ıie yapılamayan F. D. ve Fınn î s tanbul Bolge Birinciliği dun neticelenmiştir. Teknık sonuç lar şoyledir: F i n n : 1 Levent ö z g e n (G. Saray), 2 Haluk Kalkıs (1. Y. K.), 3 Murat Etler ( K a lamış). F l y i n s Dntchman: 1 N ı hat Yener ekibi (I.Y.K.). 2 Gürhan Tüker ekibı (F.B.). • I • I İ.T.U.: F. BAHÇE: YÖNETİCİ: Nejat Saffet Akdarı. Ekit. ANTENÖB: Mehmet Baturalp. BASKETBOLCLTAK: tlker, Ferhan, Tunç, Engın, Akın, Hür, Tufan, Erdim. Er. dal, Hakkı, Hüseyin, Taner. Rüştü. Baturalp'in yeni mevsim için görüşü: « Genç kadromnza tecrSbeii elemanlarla takviye ederek güçlü bir ekip kurduk. Fakat şampiyoniuktaki şansımız tTÜ. Galatasaray ve Kolefden daha az. Buna rağmen bütün gücümüzü kul lanarak taraftarlanmm scvindireceğiz.» A. ORDU YÖNETİCİ VE ANTRBNÖR: Uğur Apaydın. BASKETBOLCULAR: Meh met, Rıza. Ercan. Mehınet Erdeniz, Ergin, Ferit, Tahjr. SüJeyman, Cengiz. Apaydm'm yeni mevsim için görüşü: • Bu sene gayemiz Ok bese girmek. Fakat ge«ea seneki elemanlarunızdan Halil, Battal, Nuri ve Sabrinin aynlması gücümüzü azalttı» Sampiyonlnk için adaylaran İTÜ ve Kolejdir.» B Genç kayakçımız Ahmet Kıbıl; bir müsabakadan önce görülüyor Genç kayakçımız Kıbıl dertli! Federasyon beni de harcamak isliyor,, • Balkan Şampiyonasında 4. olan kayakçımız, Türkiye'de müsabakalara sokulmamaktan şikâyetçi. Yalçın PEKŞEN Türk nullî kayak takımının en genç ve en kabiliyetli elemanı olan Ahmet Kıbıl bugunlerde çok dertli Kayaktan, dağdan uzak Beyoğlunda bir mağazanuı tezgâhtarhğını yapıyor. Geçen Balkan Şampiyonasında gençlerde 4. olan millî kayakçı, Türkiye dabilindeki müsabakalara girememekten şikâyetçi. I oks Federasyonu Başkanı . Yusuf Mergen tarafından ' Federasyon üyesi thsan Biricik'e hazarlattınlan Türkiye Boks Ligi yine Federasyonun ilgisizliği vtızünden bir türlü başlatılatnamaktadır. Biricık'in hazırladığı yönetmeliğe göre Kasım ayında başlaraası ve Mayıs ayında sona ertnesi gereken lıgm henüz kur'alan çekilmediği gıbi, başlatılması için bir karar almmış daiıi değildır. 13 BÖLGE KATILACAK Bu yıl ilk defa başlıyacak olan Boks Ligine Türkiyenin 12 bolgesi iştırak edecektir. Kuvvetli ve zayıf takımlar şeklinde 2 grupa ayrılacak olan takımlar, her 15 gunde bir deplâsmanlı olarak karşılaşacaklar. Galibiyet 2, beraberlilc 1 ve mağ lubiyet 0 puan hesabına göre ortaya çıkacak puan durumu, neticede şampiyonu ortaya çıkaracak ve her sezon sonunda 2. kümenin birincisi ile 1. kümenin sonuncusu yer değiştirecek lerdir. KARLI BİR İŞ Biricik'in hesaplanna göre 550 bin üraya mal olacak takam halinde 72 maçhk lıg 600 bir. lira hasılât geürecek, bu para bölgelerin alacaklan derecelere göre takımlara taksim edilecektir. Boks Liginin hazırlayıcısı olan İhsan Biricik, Federasyondan şikâyetçi. «Gecemi gundüziimfi vererek hazırladığım ve Mart ayında Ankaraya gönderdiğim proje hâlâ ele alınmadı. Bu durumda en erken Ocak ayında başlayabilir. Boks sporunu çok çeliştirecek olan bu faa liyete bizzat Federasyonca ilgi gösterilmemesi çok yazık. Velhasıl kendileri yapıp, kendilerj bozuyorlar.» I • • DSi. SPOR: YÖNETİCİ: Zekl Hakyemez. ANTRENOR: Turan Çelik BASKETBOLCULAR: Aydm, Türkay. AbduUah. Necdet, Halil, B Necdet. Emre, Süleyman, Hüseyin. Sait, Bü lent. Çelik^n bu sezon için g3rüşü: « Geçen yıl layıf kadromuzla 7. olduk. Bu yıl da en kötü ihtimalle 7. oluruz. Şam pivonluk icin tek adayun var. o da İTÜ.'dir^ BfiSKETBOL 2. DEVRE FIKSTURÜ T A R f B 31/10/1971 P a z a r Saat 16.00 17.30 19.00 20 3U 16 17 19 20 16 17 19 20 I S T A N B O L Kurtuluş Darüş. Modaspor . K.Köy PTT . İTÜ G Saray F.Bahçe Saat A N K A R A Saat 18.00 19.30 1 Z M t R Göztepe K.Yaka Altınordu Altay 17.00 Yenisehir J. Gücü 18.30 M. Gücü Ank. Gü 20 00 DSl.Spor Kolej 18.30 DSİ Spor . M Gücü 20 00 Şeker Ank. Gücü 00 Vefa Darüs<=afaka 30 Moda Kurtuluş 00 G Saray . PTT 30 Besîktas İTÜ 00 30 00 30 Vefa Modaspor Kadıköy Kurtuluş F.Bahçe PTT Besiktas G.Saray Darüssafaka Moda Kadıköv Vefa F Bahçe Beşiktaş İTÜ . G.Sarav Kurtuluş Vefa Kadıköv . Darüş?. PTT . Besiktaş fTÜ . F Bahçe 7/11/1971 P a z a r 14/11/1971 Pazar 18 30 Reker DSl.Spor 20.00 Kolej M Gücü 21/11A971 P a z a r 16 00 17 30 19.00 20 30 16.00 17.30 19 00 20 30 18.30 Ank.Gü. DSl.Spor 20.00 Kolej Şekerspor YÖNETİCİ: Bnb. Besim Alpay. ANTRENOR: Turan Çelîk. BASKETBOLCULAR: S e rafeftin, Yalçm. Alâettin, Savrul. Mustafa. Ali. Sadri, Sinan. Ömer B ömer, Yaşar, Demir. Dönmez. Celik'in bu vıl için görüşü: « Elimizdeki genç kadro ile bn sene ancak ilk sekis takım arasına gireblliriz. Sarnpivonluk için adayım İTÜ'dir.» M. GUGU ANK. G'JCÜ : YÖNETİCt: Kemal A n * ANTRENOR: Orhan Girgin. BASKETBOLCULAR: ö n der. Halil, Firuz, Mehmet, Tulay. Hayri. Özean, Osman, Ilgaz. Vezir, Rüçhan, Burhan. Ender Girpin'in yeni sezon İçin görüşü: • Gecen seneki kadromnru iyi fafcvive ettik. Gayemİ7 İlk S'e frfrmektir. tTÛ A vrupa Sampivonasındakf maclan dolayısiyle lige çete ken önemi veremivecektir. Simnivonlnkta Kolej ve Galatasarav da söz sahihidir.» 28/11/1971 P a z a r 4/12/1971 Cumartesi 18.30 M. Gücü Şeker 20.00 Ank. Gücü Kolej 1R 30 Be^iktaş . Kolej 20 00 F Bahçe Ank. Gu 1600 17.30 ipnn 20 70 Gücü K. Yaka YŞehir . Göztepe M r,ficc . Altav DSÎ Soor .. A Orrtu J 5/12/1971 P a z a r 17.30 Be'iktas Ank Gü. 19.00 F.Bahçe Kolej Bir garip hikâye Sankamış'ta kayağa başlayan Ahmet Kıbü, îstanbula geldikten sonra Istanbul bolgesi adma Sarıkamıştaki Doğu grubu kayak müsabakalanna gidiyor. Yarışlarda birinci olmasma rağmen Federasyon Başkanı Kurdakul: «Sen tstanbul Bölgesindensin, do ğu prubnna giremezsiıı» gerekçesi ile Kıbü'ın derecesini iptal ettiriyor. Arkadan Batı grubu müsabakalan için Uludağa gelen Ahmet Kıbü'ın karşısma aynı başkan bu defa şu sözlerle dikiliyor: «Sen nasü olsa millî takımdasın. Batı grubu müsabakalanna giremezsin.» Gariplikler komedyası bu kadarfa bitmiyor. Bu defa Erzurumda yapılan Türkiye Birincüik lerine de çağnlmıyor Kıbü. Bu dunrmdaki Ahmet Kıbü şimdi dert yanıyor: «Bir yıl Için» de yapılan hiç bir müsabakaya resmen giremedhn. Bir kayakcı ne kadar mfisabaka yaparsa, o ka dar başanlı olur. Bizde ise iyi kayakçılar tam terstne müsaba' kaya »okulmuyor. Böyle giderse bırakacağtm bn sporu.» Işte harcanma yolunda olan bir sporcumuzun bikâyesi daha. 18 30 ÎTÜ M. Gücü 20.00 F Bahçe . DSİ Spor 17 30 F Bahçe M Gücü 19 00 İTÜ DSİ Spor 18.30 Besiktaş Şekerspor 20 00 G Sarav . A.Ordu 17 30 G Sarav . Altav 19.00 F B a h c e Şeker 1R30 PTT M Giirü 20 00 G Sarav . DSİ Spor 1G00 PTT DSİ Spor 17 30 G^arav M GücO 19 00 İTÜ . Sekerspor .T Oüeü Gfiztepe ifiOO Y Sfhir . K Yaks 17 30 M Gficü A Ordu T O D S l S o n r Altav QO 7R3O Şekerspor PTT Tı on Knlei G Sarav 19.00 Ank.Gü. G Saray 19.30 17.00 Altay Beşiktas A Ordu Beşiktas t'nvanları tehlikeye giren şarapiyon SADETTİN Minimo, Sadettin'in ünvanlarına göz dıkti A Crown ü ç l ü Taç) ünvanlannı elinde | tutan, şampıyon kısrak Sadettin'in bu ünvanları yılın kısrağı Mınimo'nun başarılan u zerine tehlıkeye girmiştir. A s n n atı Nijinsky'nin aygırlığa a y n l m a [ sı, Sadettin'in y a n ş hayatından sakatlığ» n e deni ile uzaklaşması üzerioe bütün klâsik kosuları kazanan Minimo, Sadettin'in ünvanlanna göz dikmiştir. Gazi ve Cumhurbaskanhğj kupaları gibi iki klâsik koşuyu kazanan Minimo, g e lecek hafta yapılacak Başbakanlık Kupasını kazandığı takdirde 3 büyük klâsik koşuyu kazanmak şerefi ile beraber Sadettin'in (Triple Croivn Üçlü Taç) ünvanını elde e decektir. Bu dururada Minimo, Başbakanlık Kupasını kazanırsa Avrupamn er süratli safkanı unvanjnı da Sadettin'in ehncTen alacaktır. vrupanın en suratli safkanı ve (Triple 18 30 Ank. Gönı PTT 20 00 Kolej tTÜ 17 30 Kolei PTT 19 00 Ank Gucü İTÜ 18.00 Altay Kolej 19 30 A Ortfu . F Bahçe 17 30 Altav F.Bahçe 19.00 A.Ordu Kolej * 18 00 Ank. Gücü Altav 19.30 Sekerspor A Ordu 17 30 Sekerspor Altav 19 00 Ank Gücü A.Ordu YÖNETtCİ: Yiiksel Onaran. ANTRENOR: RuştO Yüce, BASKETBOLCULAR: N a dir. Seyfî. Akın. Tinroçin, Gürkan. Polat. Müfit. N u rettin. Pano, Fikret Kemal, Onaran'm bu yıl İçin go» rüşü: « Küme diismemeye çalı<acaeız Şampiyonluk fçin adayım İTÜ.» 4 * 17.00 GBztepe Ad D.S. t 18 30 Altınordu PTT J 20 00 Altav tTÜ ' 13 00 K Y a k a Ad D 14 30 Altav . PTT 16 00 Altınordu . İTÜ 18.30 Beşiktaş M. GCcö 20 00 G.Sarav Seker 18.30 Beşiktaş DSl.Spor ANTRENOR: Faîk BASKETBOLCULAR: Fafk. Deniz, Kemal Hüseyin, tsmail, Hüseyin Sen Hayrullah. Tekin, Orhan, Hamdi. Engin. ALTAY S. t t f ADANA'DA YAPILACAK İKİNCİ ÜG MACLARI TAFSİLÂT YARIN 12/12/1971 Pazar 25/12/1971Cumartesı : 16 00 : 18 30 Ad. DPtılrspor • Yenişehır Ad. Demirspor • Jandarmagücu YÖNETtCt: Nihat TanyeL ANTRENOR: Erol Demir* oma. BASKFTBOLCULAR: EIivo. B. Ahmet Tuneer, Nihat, Ramit. B Sfilevman. K. Ahmet K Sîîlpvman, Üker, ll« ya, Süha, Atüla. PTT:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle