13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Yasm ' # Kırmızı Siyahlılar Dinamo maçından 320 bin lira hasılat elde ettiler... Haşmet Inöntepe Eskifehlr'den bildiriy«r MuKavelesi feshedilirse 80 bin lira tazminat ödeyeceklerini söyleyen Özbay: ilk kez Samsun'dan bir oyuncu seçjldi » Miin Takıma ı ı Eskişehir'i ovdu ŞKVKÎ MÜCADELE EDETCKEN ESKİŞEHİR GOL ARARKEN çahşmaya mecbnrnzt Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü: «1972 yuınm Haziran ayına kadar Millî Takunımızın alacağı her türlü sonuca razı olmak zorundayız» dedi. ı utbol Federasyonu yaptığı son top"lantıda bır kez daha Millî Takım Antrendrü Cihat Arman'ın durumunu görüşmüş ve Polonya ile îsviçre maçlarının tek sorumlusu olduğu kanısına varmış, fakat 1972 yılı Haziran ayına kadar süren mukavelçsinden ötüru gorevine devamına karar vermiştır. Hasan Polat'ın başkanlığmda yapılan toplantıda Polonya ve îsviçre maçlarının durumunu daha sakin bir sekilde inceleyen Futbol Federasyonu muşahit raporuyla basında çıkan yazılan da gözönüne alarak yerinde gerekli müdahaleyi yapmadığı gerekçesiyle Cihat Arman'ı suçlu bulmuştur. Bir süre önce Teknik Komitenin de dağılmasıyla «Başantrenör» sıfatı verilerek tek başına sorumluluk yüklenen Cihat Arman'ın durumunu inceleyen Futbol Federasyonu, 1972 yılı Haziran ayına kadar olan maaş tutarını gozonüne alarak «işe devam» kararı vernıiştir. MAAŞLARI TLTAR1 Cihat Arman'ın Futbol Federasyonu ıle olan mukavelesi 1972 Haziran ayında bıtmektedir. Antrenör bu süre için. de her ay 10 bin lira maaıj almaktadır. Bugün mukavelesinin feshl halinde kendisine 8 aylık maaşlarının karşılığı 80 bin lira ödenmesl geTektnektedir. NÂZIM ÖZBAY NE DİTOR? Futbol Federasyonu basın sözcüsü Nâzım Özbay bu konuda yaptığı açıklamada, « Cihat Arman, Federasyonumuzun paralı antrenörüdür. Kendlsinin her ay maaşı vardır. Bugün kendisi bütün günabı ve sevabt kabul etmiş ve işine devama karar vermiştir. Mukavelesini fesbedersek 80 bin lira kadar bir tazminat ödemek zorunda kabnz. Bu da çok büyük bir para tutuyor. Mecburen Haziran ayına kadar Cihat Arman göreve devam edecektir. Bu süre içinde ahnacak millî maç sonuçlarına da nıa göstennek zorundayız» demiştir. öte yandan Federasyon ılgilileri, Arman'ın yanına bir teknik direktörün verileceğini belırtmekte ve millî takım kadrosunun her milll maçta değiştirilmesini dofrnılamadıklarını söylemektedirler Samsun'un başanlı futbolcusu Temel TEMEL: "Bana guvenenleıi mahcup etmiyeceğim, • Kırmızı • Beyazb futbolcunun, Arnavutluk maçı için göreve çağnlması Samsun'da sevinçle karşılandı. AHMET GÜLVEREN, SAMSÜirdaı bUdiriyor D inamo'nun onuruna, geçtiğimiz gece verilen ziyafette Lev Yaşin'in 42. yaş günü kutlanmıştır. Eskişehirspor'un da katıldığı kokteylde Dinamo' nun Teknik Direktörü Yasin, rövanş maçı için yaptığı konuşmada çok zarif bir görüşte bulunarak, oldukça alkış toplamts tır. Yaşin, maçı eleştirerek «Her iki takım da galip gelmek için oynadı. tkinci yan Esklşehirspor daba üstündü. Ancak blx sanslıydık. Moskova'da oynavacagımız maçta d» Eskişehirspor'un şanslı olmasını dilerim» demiş ve Eskişehîrspor'u övmuştıir. Eskişehirspor'un Dinamo 8nünde kaçırdığı galibiyetin üzüntüsü içinde maçın kritiğinl kendi aralarında yapan futbol. cular da şanssızlıktan yakınmışlardır. Vahap. «Adam adama oynamamız büyük hata idi» derken, dığer futbolcular rakiplerini gözlerinde büyüttüklerini, bu yüzden de ilk yan heyecanlı olduklannı, ancak ikinci yarının ortalanna doğru kendilerine gelebildiklerini belirtmişlerdir. TARAFTARLAR ÜZGÜN Eskişehirspor'un Dinamo karşısında beklenmedik bir şekilde mağlup olarak Avrup» Kupa Galipleri Turnuvasında 3. tur şansını azaltması, taraftarlar arasında uzüntü yaratmıştır. HASILAT 320 BÎN LÎRA Eskişehirspor Dinamo maçını 10 bine yakın seyirci izlemiş ve 320 bin lira hasılat olmuştur. Bu paradan Kulüp hissesine net olarak 234 bin 882 lira düşmüştür. Y •o KAZAN KAYNIYOR G. Saray, Kraliçe için hazırlanıyor • Yarınki karşılaşma için İngiliz antrenör Birch, «Hayatımın en heyecanlı 90 dakikasım yaşayacağım» dedi. alatasaray antrenörü Brian Birch takımını Altay maçında Ingiltere Kraliçesi Elizabeth II için hazırlamış ve Sarı Kırmızılılar dün yaptığı çalışma dan sonra kampa girmiştir. Ali Sami Yen Stadından Dohna bahçe Stadına alman müsabakada Galatasaray Kulübü Başkanı Selâhattin Beyazıt bir altın rozeti Ingiltere Kraliçeâ Elizabeth'e vermek üzere teşebbüse geçmiştir. Sarı Kırmızüı yöneticiler în giltere Kraliçesi önünde vatandaşı olan bir antrenörün sınavdan geçeceğini ifade ederek: « Altay'ı mutlaka yenmek için oynayacağız. Sahaya bu amaçla iki puan için çıkacağız» derken, Birch: «Hayatımın en heyecanlı 94 dakikasım yaşıyacağım» şeklinde konuşmuştur: FENEBBAHÇE TERTİBtNÎ KURDU.. Pazar gunü Boluspor'la oynayacak Fenerbahçe bu hafta ilk kez yeni transferi Muharrem'e for ma giydirecek, bunun yanında kadro dışı bırakılan Yüinaz ile Fuat da muhtemelen takımdaki yerlerini alacaktır. Teknik direktor Sabri Kiraz, geçen hafta yapılan Türkiye Ku pası ve Galatasarayla lig maçmda 6 elemanın sakatlandığmı söy lemiş, bunlarm kısa süre içinde tedavilerinin yapıldığını bildirerek: « Bu hafta Muharrem'in de katılmasıyla ideal bir terüp kuracağız. Daha doğrusu sezon başından beri çeküğimiz solaçık sı kmtısı giderilmiş olacaktır. Ostojiç oynamaktadrr. Yılmaz ve Fuat da öteki arkadaşlanyla beraber çalışmakta ve formlarmı düzeltmektedir. demiştir. Beyazıt, Altay maçını izleyecek olan Elizabeth'e, kulübün altın rozetini verecek ıllardır «A» millî futbol takunmııza bir tek futbolcu çağnlmayan Samsunspor'dan TemeVin çağnlması Samsun'da sevinçle karşüanmıştır. 14 Kasım tarihinde Arnavutluk'la yapacağımız, Avrupa kupası için Millî Takıma çağrılan Temel «Bana güvenenleri mahcup etmeyecek ve millî formamn hakkmı vereceğim» demiştir. TEMEL İÇÎN GEÇ BtLE KALINDI Yeni yönetim kurulunda görev alan ve görev taksiminde Samsunspor genel kaptan lığma getirilen Nuri Ceritoglu, Temel'in milli takıma çağrılmasına son derece memnun olduğunu belirtmiş ve: • Temel, Samsun spor'dan «A» milli takunımıza çağnlan ilk futbolcu ünvanını almıştır.. Yıllardır meşin yuvarlağı başan ile koşturan bu futbolcumuzun böylc mnkaddcs bir göreve davetinde ge« bile kalınmıştır. Her seye tağmen Temerin millî formammn hakkını vereceğine Antrenör Birch; takımını yannki Altay maçına hazırlarken sörülüyor. IFotoğrat: Ali ALAKUŞ) I G 1) Böylesi düşman başına Akdeniz Oyunlannda grekoromen rausabakasmda Ömer Topuz, şampiyon olduğu gün Samsun yolu üzerinde otobüsü bır trafik kazası geçirmiş ve hasara uğramış... Ankara'da trafik polisi olarak görevli bulunan Ömer Topuz, bir yanda 80 bin liralık hasara uğrayan otobüsüne mi yansın, öte yan. da 80 lira değerindeki altın mad'alyasıyla mı avunsunî Böylesi düşman başına... Rkdenfe Oyunlarınm I R K I 1 E D E HENÜZ YENİ GELİŞEN JUDO'DA GÜÇLÜ RAKIPLER ARASINDA 5 SİKLETTE DERECE ALMAMIZ EN B Ü Y t K SEVİNCLMtZ OLDU. H.4LTERDE HÂL\ BİR SAIİH SÜVAR'A BEL BAĞLAYAN YÖNETİCİLER ALDANIYORLAR. ZİRA 52; 56; 60; 75; 90 VE 11» KİLOLARI LNUTMUŞA BENZİYORLAR. ATLETİZMDE İSE TUNUS VE MISIRLI ATLETLERİ GÖRt'NCE; NE KADAR GERİ OLDtJĞUMUZ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI. 1 Vefa antrenörü Hilmi Kiremitçi: «Önce korkuyu yenmeliyiz» Vefanın yeni antrenörü Hilmi Kiremitçi gorevine başlaması nedeni ıle yaptığı açıklamada «ilk yapacağımız iş içinuzdeki korkuyu yenmek olacaktır» demiştir.. Ba2i çevrelerin Vefayı küme düşecek takımlar arasında gormesini yersiz ve erken bir karar olarak karşıladığını ileri süren Kiremitçi konuşmasına devamla şunlan soylemiştir. «Futbolcularda bulunan moral bozukluğunu ve ezıklıği gidereceğim. Hiç bır ayırım yapmıyacağım. Formda olan futbolcu takıma gırecektır » ı Güreşçilerimiz, Münih Olimpiyatları için hergünkampyapacak • Federasyon Başkanı Turan Yavçan, «19^f4'âe Türkrye'de yapılacak Dünya Şampiyonasında eski gücümüz tekrar ortaya çıkacak» dedi S JUDO 'ederasyon Başkarandan, an•trenörüne, teknik yöneticisinden sporcusuna değin yeni bır sponın ilk kez güçlü ve iddialı ra. kıpler önünde 5 siklette de derece alması en büyuk sevincımiz oldu. 63 kıloda Ali Demır üçüncü, 70 kıloda Süheyl Yeşilnur ikinci, 80 kıloda Namık Ekin Uçüncü, 93 kiloda Kâmil Korucu ikinci ve Ağırda M. Ali Berber üçüncü sırayı bu ışe inandıklan için aldı. Raklplerimiz Avrupa ve dünya şampiyonalannda adlannı duyuran Italya, Yugoslavya ve İspanys bizden çok birbirleriyle yaptıkla rı mücadelede kaybetti... ttalya ik birinciük, Yugoslavya iki birinci lik, iki ikincilik, İspanya bir bi rıncihk, bir ikincilik ve bir üçün culükten öteye çıkmadı» Altın madalya alan haltercimiz Suvar, Almanya'ya döndü Akdeniz Oyunlarında 67.5 kiloda Türkiye ve Akdeniz Oyunlan rekorunu kıran ve 100. altın madalyayı kazanan halterci Salih Suvar, dün Almanya'daki işine gitmek üzere yurdumuzdan ayrümıs.tır. Resti çektiler... Ankara'nın en çok taraftarı bulunan kulübü Hacettepe'nin futbol takımında sporcular pasif direnişe geçeceklerıni açıklamışlar.. Bunun için de once Idman yapmıyacaklarını, sonra maçta oynamıyacaklannı ve daha da ileri gıderek, gerekirse maça çıkmayacaklarım bildirmişler» Sebep: îki aydır maaş almıyorlarmış.. Peld transîerde satılan futbolculardan kazanılan 180 bin lira cereye gitti dersinlz? MEHMET TÜMKAN Atletizm Atletlerimiz sadece beklediğimiz, alabileceğimizi tahmin ettiğimiz dallarda madalya kazanırktn, cıntte iki sporcumuzun kürsüye çıkması, 50 kilometre jnirüyüşte Hasan Öz'ün, Mehmet Tümkamn 1500 metrede üçüncu olması müsbet yönde, Tümkan'ın 800 metre seçmesinde elerunesi, Aşkın Tunanın da üç adımda dereceye girememesi menfi yönde notlardı... 13 ülkeden 277 aüetin katıldığı yanşmalarda 17 Akdeniz Oyunlan rekoru kınlırken, yalnız iki Türkiye rekoru yenilendi, bir Türkiye rekoru da egale edildi. Atletlerimiz rakiplerinin yanında ancak kendi güçlerini ortaya koyarken, yapabileceklerinin bu kadar olduğunu kendi seyircisi önünde gösterdi. ttalyan, Yugoslav, İspanyol, Fransız ve hattâ Yunan atletleri bir yana Tunus ve Mısırlılarc'^ki gelişmeye bakarak atletlerimizin ne kadar geri olduklan bir kez daha ortaya çıktL Yanşmaların yabancılar yönunden ilginç yanlan vardı: Tunuslu rekortmen Gamudl 5000 metrede bir tspanyol tarafından hem de rekor Mrarak geçilirken, 10.000 metreyi &i tamamlıyamadan terk etti. Bir başka Tunuslu atlet Guettaya 800 ve 1500 metrelerde Akdeniz Oyunlan rekorunu kırdı. Mısırlı Asaad gülle atmada AI:deniz Oyunlan rekoruyla birincl olurken, disk atmada da ikinci sırayı aldı. Sonuç olarak atletizmde kazanılan 6 madalyayı yine de bir başan olarak kabul etmemiz gerekir. URUGUAY'DA GÜNÜN KONUSU OLDU Balkan Kupası Futbol Şampiyonası Ağustosta yapılacak Balkan Futbol Kupası İcra Komıtesi, dun yaptığı toplantıda, bu organizasyonun 1972 yıh Ağustos ayında yapılmasım kararlaşünnıştır. Türkıye, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya Futbol Federasyonu üyelerinın katıldığı toplantıda tam bir anlaşma sağlanmış ve «Balkan Kupası» ıle, Balkan Gençler Futbol Şampiyonası statüleri tesbit edilmiştir. Bir kadın futbolcu erkek takımında oynamakistiyor • Mahallî futbol yetknileri, meselenin Uluslararası Futbol Federasyonunun toplantısında görüşülmesini istiyorlar. MONTEVİDEO Estern Vidal adında Uruguayh bir kadın futbolcunun erkek takımıncfa top koşturmak istemesi, Uruguay'da günun konusu olmuştur. Mahallî futbol yet kilileri, futbol nızamlarında, takımda kadın oyuncu bulundurulmasmı ön leyen hiç blr hüküm bulunmadığını açıklamışlar ve meselenin, Uluslararası Futbol Federasyonunun toplantısında görüsülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Uruguay Futbol FederasvOnunda Jose Maria Codesal, karma {utbol t a . kımları kurulmasını ve erkek futbol takımına kadın oyuncu alınmasını yasaklayıcı hiç bır hüküm bulunmadığını belirtmiş, uluslararası futbol kaıd*elerinde futbol takımlarında oyuncu sayısını smırlayıcı hükümler bulunduğunu, ancak oyuncularm cinsiyetin) belirleyen hic biı hüküm olmadığın, soylemiştir. Bayan Vidal, şimdi devamlı olarak antrenman yapmakta ve önümüzdekı futbol seLonunda Güney Amerika'nın en iyi oyuncusu olmaya cahşmaktadır. HALTER u sporda yeni kabiliyetlere yönetaıedikçe günden güne gerileyeceğimiz son olarak Akdeniz Oyunlarmdaki müsabaka ve derece sıralatnasında iyice anlaşüdı BI üreş Federasyonu Başkanj Turan Yavçan, güreşte Akdeniz Oyunlarında ahnan sonuçlaruı iyi bir başlangıç olduğunu belirterek: «Araüksıı çalışmalanmız, 197* yılmda Türkiye'de yapılacak Dünya Şampiyonasında eski gücümüzii tekrar ortaya çıkaracaktır. Bir vü süre ile yapacağımız kamp, Mflnih Olim piyatlannda iyi bir sonuç almamızı sağlayacaktır» demiştir. Güreş Federasyonu asbaşkanı Halim Uğurlu ise güreşçilere iyi imkân tanındığı takdirde kendilerinden faydalanma oranının yükseleceğini söylemiştir. Güreş Federasyonu asbaşkanı, daha sonra teşkilâtın çalıjmalan daha ileri bir yöne soktuğunu ve çeşitli bölgelere güreşle ilgili çaîışmalar yapacak kişiler gönderileceiini belirtmiştir. Ufurlu aynca dış temaslara da önem verileceğini söylemiş ve: «Selânikte yapılacak RCD Kupasnva, Paris'te Rogel Coulon'un ölüm yıldönümü, Medvet'in jübile programı için düzen Ienecek güreşlere ve İran'da Aritner tumuvasına takımlar gön dereceğiz» demiştir. 49 Kasım 1971 tarihlerinde Selânik'te yapılacak SUâhlı Kuvvetler arası Dünya Serbest Güreş Şampiyonasına katılacak olan Silâhlı Kuvvetier Güreş takımımız Ankara'da çahşmalara baslamıştır. Şakir Deniz'in nezaretinde Dünya Sampiyonasma hazırlanan Silâhlı Kuvvetier Mil li Güres takımında, Akdeniz Oyunlarında şampiyon olan Salim Bak, Erdal Karakaş, Mehmet üzun ve Mehmet Güçlü de bulun maktadır. TAlAT TDNÇALP Federasyonu Başkanlığı için Tunçalp duşunuluyor isiklet ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Necdet Baykut'un istifa etmeye karar vermesi uzerine, başkanlığa eski Federasyon Başkanı Talât Tunçalp'in getirileceği söylenmektedir. Bu konuda kendisi ile g5rüştüğümüz Tunçalp şunlan soylemiştir: Bisiklet B İTÜ ve Beşiktaş'ın hazırlıkları ilerledi Salih Suvar, arkadaşmuz Turgut Giingörle beraber görülüyor Bir Salih Suvar'a bel bağlayanlar hâlâ Almanya yolculanmn başansiyle övünme çabası içinde, 52, 56, 60, 75, 90 ve 110 kilolan unutmuşa benziyordu. Ali Tan ağırda 427,5 küogramla üçüncü olurken Mısırlı Hafez'in derecesi 505 kilogramla birîncilikti. Rakiplerimiz fırtına gıbi esti ve özellikle Mısırlılar ilk üç sırada yer alarak ttalya ve Fransa ile çekişti. ITU ve Beşiktaş basketbol takımlan Avrupa kupalannda yapacaklan maçlar için çalışmalannı hızlandırmıştır.. İTU, Avrupa şampiyon kulüpler turnuvasında Viyana'nın Urk takımı ile 4 Kasımda îstanbul'da yapacağı karşılaşma için yeni antrenörü Şengün Kaptanoğlu nezaretinde sıkı bir şekilde hazırlanmaktadır. Beşiktaş ise Avrupa Kupa galipleri turnuvası ilk turunda Yunanistan'm AEK takı mı ile yapacagı karşılaşma için iddialı bir şekilde hazırlanmaktadır. 4 Kasımda Atina'da, 11 kasımda îstanbul'da iki maç yapacak olan Beşiktaş basketbol takımı antrenörü Ünal Büyükaycan AEK'in çok güçlü bir takım olduğunu belirtmiştir. , « Czun yıllar bisiklet'* yaptığım hizmetler ortadadır. Bu güne dek benim attığnn temeller üzerine bir tuğla da» hi konulmamıştır. Eğer baskanlığa gelirsem, attığım temele uzun bir aynlıktan sonra yine ben tuğla koyacağmı» Federasyon Başkanlığı içüı bir teklif yapıldığı taktirde kabul edeceğini belirten Ttmç alp bu konudaki göruşlerinl de şöyle ifade etmiştir: •Ben. daha önce yapılan teklifleri Ulvi Yenal Genel Müdiirlükte çalıştıgi için reddet tim. Bupriın Ulvi Yenal olma dığina göre başkanlığı kabul ctmem icin bir engel kaimıyor. Bu spora daha uzun yıllar se ve seve hîzmete Türkiye; Yugoslavya; Bulgaristan; Yunanistan; ve Romanya Futbol Federasyonu üyeleri Balkan Kupası için yaptıklan toplantjda göriilıiyorlar. •••••••••••••••••••••••••••
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle