13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Spor röporlajı Spor fotoğrafı \ \ Koşulları CUMHURİYET, a) YARISMASI KOŞULLARI son yıllarda gittikçe gelisen sportif olayları gite önün. de bulundurarak okurlarının katılabileceği büyük bir jarışma düzenlemiştir. Bu yan5rai>a katılmak isteyen okurlarnnız, kendi bulundukları bölge veya revrclerinde izledikleri sportif olayları resimliyccek veya kaleme alacaklardır. Okurlanmızut (Cunıhuriyet G£*etesi SPOR Servisi Yanşma CAĞALOGLU/tstanbnl) adresiııe tönderecfkleri eserler. alt yargıcılar kurulu tatafından degerlendirilecek ve beğenilen eserler gazetemizin spor sayfasında yayınlanacak ve yayınlaııacak her esere tellf ücreti ödenecektir. 26 maç golsüz, 34 maç 10, 17 maç ta 11 sonuçlandı Saha avantajını en iyi Bursa ve Eskişehir kullandı. Göztepe'nin bir dev rede yediği golü P.T.T. bir maçta yedl.. YARIŞMA , Yariîmaya çazetemizin mensvpları ile profesyonel gazetecnerin dı;ında bütün okurlanmız k?rt)sbileceklerdir. b) Fotoğraf varışmasına girerrk okurlarımız, çekml; olduklan spor fotoğraflarını fühnleri ile birlikle göndereceklerdlr. c) Röportaj yansmasına girecek okurlanmızın eserleri bir daktüo sayfasını ajnııvacaktır. d) Yanşmanın siiresi 30 Hazhan 1971 tarihinde bitecektir. Bu tarihten sonra postaya veriimis olan eserler, yanşma dışı kalacaklardrr. e) Yanjmaya iştirak için okurlanmız, spor sayfamızda yayınlanacak bir fişi dolduracaklar ve eserleri ile birlikte göndereceklerdir. Fişsiz eserler kabul edilmiyecektir. \arı;maya katılanlar, takma ad kullanmıyacaklardır. f) Okurlarunız yarısmaya âiledikleri kadar eserle katılabileceklerdir. En ç o k g o l u t a n Galcıtcıscırcıy cırrıa En iyi defans Göztepe'de Ercan TURCAN pürkiye ligi maratonunun ilk perdesini geride inrakırken, 10.800 dakikalık heyecana sığaa 120 karşılaşmada 212 gol atıldı. 26 maçın 00, 34 maçın 10, 17 maçın 11 berabere bittiği ilk yarıda atılan gollenn 80'i İstanbulda kaydedildi. Diğer gollere Ankarads 23 maçta 39 gol, Izmirde 22 maçta 24 YARIŞMA ARMAGANLARI Y ARIŞMAYA katılacak eserler alt yargıcılar kurulundan geçtikten sonra, büyük yargıcılar kurulunun cleğerlendirmesi sonucu birinci olacak sahipleri, Ekira aymda İzmir'de yapılacak «Akdeniz Oyunları.nı gazetemiz adına izliyecek ve ayrıca keııdiletine birer altın madalya verilecektir. Yansmada ikinciliği ve iıcünıülüğü kazananlara da birer gümüş kupa armagan edilecek ve kendileri Tıırkiyr'nin herhangi bir yerinde yapüacak bir müsabakayı dâvetlimiz olarak izliyercklerdir. Ti Spor yazarları bir basketbol turnuvası düzenledi. •• Tiirlciye Spor Yazarları Derneğinin Düzenlediği «Spor Yazarları Kupası» Basketbol Turnuvasınm protokolu dün Gazeteciler Cemiyetinde imtaJanmışıtr. İTÜ, G. Saray, F. Bahçe ve Beşiktaş ara sında yapılacak olan turnuva'nıtı protokolu dernek baskanı Necmi Tanyolaç, beden terbiyesi İstanbul Bölge Müdiirü Turan Barlas, Basketbol Federasyonu as başkanı Cem Atabeyoğlu ise ÎTÜ adına Raif Durak, Fenerbahçe adına Neİat Arpad. Galatasaray sdına Oguz Imregün, Beşiktaş adına Cevat Çangal arasında imzalanmıştır. 2324 Ocak tarihlerinde Spor Sarayında yapılacak olan turnuvanın programı şöyledir: 23 Ocak cumartesi: İTÜBeşiktaş. GalatasarayFenerbahçe. 24 Ocak pazar günü ise iki karşılasmanın galipleri ve mağluplan karşılaşacaklardır. Türkiye Spor Yazarlan Derneği turnuvada şampiyon olacak kıılübe 1,15 metre yüksekliğinde bir kupa verecektir. Turnuvanın biletleri 15 ve 7,5 lira olarak tesbit edilmiştir. Spor Yazarları temsllcileri ünza toreninden önce l.'ye verilecek kupa İle birlikte... Galatasaray ve F.Bahçe'yi eksikleri düşündürüyor lürkiye Liginin devre arası tatilinden istifade eden 2 ünvanına Sanyer. puan nerbahçe, şimdi bütün hızlarını Türkiye Kupasına harcamak üze re faaliyete geçmişlerdir. T: FENERBAHÇE Fenerbahçe takımı dünkü ça lışmadan sonra Sosyal Tesislerde bu haftaki Türkiye Kupasında ' rakibi Altay için kampa girmiştir.. Antrenör Teasca, «Ligde başarıls olamayan rakibimizden çeG. Saraylı futbolcukinmiyoruz.» demiştir. ların 2 eşofman giydi ği antrenmanda, InSarı Lâci%'ertli takımda Datgiliz antrenör Brian cu, Sasu ve Ercan yer alamayaBirch geleneğini boz cak, sakathkları geçen Şükrü ve Ziya'ya şans tanınacak, kaleyi ıııamış ve üzerine Yavuz koruyacaktır.. MonJgomeri ve kısa şortundan başka bir Fenerbahçe takımı bugün öğleden sonra tekrar çalışacak ve şey giymemiştir. yarın sabah İzmir'e gidecektir. < Fotoğraf: Ali ALAKUŞJ ... VE G. SARAY Galatasaray, Sivas Demirspor ile Pazar günü oynayacağı Türkiye Kupası maçı için bu akşam üç sakat, bir hasta futbolcusuyla Sivas'a hareket edecektir. Ergün, Muzaffer ve Olcay'ın sakat lıkları yanısıra Ayhan da hasta bulunmaktadır. Teknik Direktor Coşkun Özarı. her şeye rağmen ANKARA takımından galibiyet beklediğini Gençlik ve Spor Bakanı tsmet Sezgin, «Yursöylemiştir. Özarı, «Zor bir maç dumuzda iik kez yalnız futbolu içine alan bir F. Bahçe'nin son yaptığı çalısmadan bir an görüŞura toplanacaktır. Burada eski Başkan O. Şe olacak ve rakibimiz »ütün avantajlarını kullanacaktır. demiştir. lüyor. I Fotoğraf: Ali ALAKLŞ) ref Apak'tan geçerli bir teklif gelirse yararlanılacaktır> demiştir. Bakan Sezgin, kişiler üzerinde değll, fikirler üzerinde durulduğunu belirterek, tŞuraya 250 civannda eski ve yeni kuşakları temsil eden kişiler çağırıldı. Bu bakımdan tartışmalı olacak ve yeni görüşler ortaya çıkacaktır. Göreceksiniz bu Şura sağ duyunun, biiimsel çalışmanın, gerçekçi görüşlerin işleneceği ve uygulanacağı bir dır.. Bu ekibin bir diğer özel dan ayrılmıştır. Yeşildirek bütoplantı olacaktıı» şeklinde koliği de bütün liglerin en az gol tün ligîerin en çok. gol yiyen en nuşmuştur. az da gol atan ekibi durumunürkiye Liglerinde Istanbul yiyen takırnı oluşudur.. da bulunmaktadır. YEŞtLDİREK un tek namüğlup ekibi İstanbul'm iki ekibi böylece Üçüncü Türkiye Ligi beyaz ünvanım Sanyer, puan alamaj'an takırru hüviyetine de grubunda puan cetvelinin son Üçüncü Ligden seslerini duyurr } aptığı 12 maçta makta ve Sanyer «en iyi» buYeşildirek sahip bulunmaktadır. sırasuıda Federasyon tarafından millî Sanyer, yaptığı 12 karşılaşma mağlübiyetiyle en altta bulunan nun yanmda Yeşildirek «en kötakmunuzı çalıştırmak üzere bir da rakiplerine baş efmezken. Yeşildirek degil galibiyet, be tü» sonuçlara sahip bulunmakyerli antrenör bulma görevi veYeşildirek aynı maç sayısında raberlik bile almadan sahalar tadır.. rilen ve şu anda millî takımlar beraberlik sevincini bile tadateknik sorumlusu olan Saim mamıştır. Kaur, yerli antrenör bulamadı SARIYER ğim takdirde Federasyona yabMKi hoca tavsiyesinde buluna Üçüncü Türkiye Ligi kırmızı bilirim. Son karar Federasyogrubunda liderlik tahtmda bunun olacaktır» demistir. lunan Sanyer, 3 beraberlik ve İstanbul'un 9 galibiyetle puan cetvelinin en tek üstünde yer alırken aynı zamannâmağlup da İstanbul'un tek nâmağlup tatakımı kımı hüviyetindedir.. Sanyer Sanyer Türkiye Ligi ve Türkiye tkinci Ligiyle üçüncü ligde mücadeFutbol Federasyonu aldığı ye le eden 20 İstanbul takımı içinnl bir kararla Ankara ve tstande böylece erişilmesi güç bir bul Üniversitelerinde «Futbol rekora da sahip bulunmaktaKurulları Semineri» duzenliyecektir. Futbol Şurasında APAK'dan da yaratlanılacak gol, Eskişehirde 7 maçta 13 gol, Mersinde 8 maçta 14 gol, Burssda 7 maçta 14 gol, Samsunda 8 maçta 15 gol, Boluds 8 maçta 13 gol atıldı. Türkiye liginin ilk yansının en kısır haftası 10. haftaydı. 7 gole sahne olan bu haftaya mukabil 15. haftada 23 gol atıldı. Saha ve seyirci avantajını en iyi kullanan ekip!erin başında Eskişehirspor ile Bursaspor geldi. Her iki takım da kendi sahasında oynadıklan 7 karjılaşnıada 12 pu»1» e i â e ettiler. EN , ÇOK GOL ATAN TAKCVI: Galatasaray 25 gol lErgün 5, Metin 4, Olcay 4, Gökmen 5, Uğur 2, Ahmet 2, Aydın 1, Cengiz 1, Suphi 1) EN AZ GOL ATAN TAKIM: Karşıyaka 7 gol (Burhan 2 Cengiz 2, Erol 2, Atüllâ l^ EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM: PTT 25 gol (TomLslov 11. Aydoğan 8, Selâhattin 6) KN AZ GOL YİYEN TAKIM: Göztepe 7 gol (Ali 7 goU EN AZ MAĞLCP OLAN TAKIM: Fenerbahçe 1 maç.a (Bursaspor 20) EN ÇOK M A G L Û P OLAN TAKIM: PTT 9 maçta fGöztepeye 20, Fenerbahçeye 30, Eskişehirspora 10, Pursaspora 21, Vefaya 32, Samsunspora 10, Bursaspora 21, Vefaya 32, Samsunspora 10, Al taya 20. İstanbulspora 10, Galatasaraya 71). EN ÇOK GALİP GELEN TAKIM: Galatasaray 8 maç '.Vefayı 20, Altayı 20, Istanbulsporu 21, Uemiryporu 51, Ankaragücünü 10, Samsunu 10, Bo lujporu 21, PTT'yi 71) EN A/ GALÎP GELEN TAKIM: Demirspor 1 maç (Boiujporu 10). EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM: Ankaragücü 10 maç (Bolu 00, Beşiktaş 33, Istanbulspor 08, Görtepe 11, Karfiyaka 00, Samsun 11, Mersin 00, Bursa 2i, Fenerbahçe 00. Âltay 00). LN AZ BERABERE KALAN TAKIM: PTT 3 maç (Bolu 22. Beşiktaş 11; Karşıyaka 00K DIŞ VE tÇ SAHAL.\BDA KENDt SAHASDCDA EN ÇOK GOL AI4N TAKIM: Galatasaray 16 gol. KENDİ SAHASINDA EN AZ GOL YİYEN TAKIM: Ankaragücü 3 gol. RAKtP SAHADA EN ÇOK GOL ATAN TAKIM: Gaîa'asarav 9 gol RAKİP SAHADA EN AZ GOL ATAN TAKLM Beşiktaş. PTT, Karşıyaka, Boluspor, ve Altay 2 ser gol. RAKtP SAHADA EN FAZLA GALÎP GELEN TAKIM: Galatasaray € maçta 3 galibiyet. RAKİP SAHADA EN AZ GALİP GELEN TAKIM: Feneıbahçe, Altay, tstanbulspor, Eskişehirspor 1 er dcfa RAKİP SAHADA HİÇ GALtP GELEMİYEN TAKIM: Beşiktaş, Demirspor, Bolu, Karşıyaka, PTT, Mersin, Sanısun, Ankaragücü. KENDİ SAHASINDA EN FAZLA GALÎP GELEN TAKIM: Fenerbahçe, Galatasaray, Eskişehirspor, Bursaspor, Istanbulspor, M. 1. Yurdu, Samsunspor 5 maçta. KENDÎ SAHASINDA EN AZ GAIİP GELEN TAKIM: Demirspor ve Vefa 1 er defa. EN ÇOK OYNAYANLAR Ligin ilk yarısmda oynanan 15 karşılaşmada takııniaımda oynayan futbolcular ş,unlar oldu: GALATASARAY: Ekrem, Muzaffer, Ergün I'ENERBAHÇE: Nedim, F.SKİŞEHİRSPOR: Abdurrahman BLRSASPOR: Osman. Müfit, Haluk, îsmail. Mesut. ir>«l, Sinan GÖZTEPE: Ali, K. Mehmet, Özer, Mehmet 3. İSTANBÜLSPOR: Cemil. MEBSİN î . Y.: Fikret, Alp, Mustafa, Osman, Muharreın. BEŞİKTAŞ: Sabri, Erkan, Mehmet, Güray SanU S A.MSUNSPOR: Tekin, Mustafa, Cengiı. BOLUSPOR: Lutfi, Cengiz. ALTAY: îsmail, Ayfer. KARŞIYAKA: Burhan VEFA: Nedim, Fikri, Erdinç DEMİRSPOR: Timuçin, Kadir. PTT: Cevdet, Haydar, Feridun, KöksaL BİR DEFA OYNAYANLAR GALATASARAY: Nihat. FENERBAHÇE: Erkan, BURSASPOR: CemaL Mithat, Sacit, İSTANBULSPOK: Yıldınm, İbrahim, VEFA: Sedat, Ömer, Nurtttin. KARŞIYAKA: îrfan. ALTAY: Uğur, Hüseyin, PTT: Ekrem. ANKARAGÜCÜ: Adnan, Müjdat, GÖZTEPE A. İhsan, DEMİRSPOR: Raşit, Aydın, Hüseyin, MERSİN: Remzi, Taner, Naşit, BOLUSPOR: Sami. Zeki. BİR MAÇTA 3 GOL ATANLAR Osman (Mersin), Gökmen, Ergün (Galatasaray) ve Sanlj (Beşiktaş) bir karşılaşmada 3 gol =»tarak, bir mnçta en fazla gol atan futbolcu ünvanmı elde etmişlerdir. Haftamn karmasma en fazla seçilen oyunculardan kuruiu ilk yannın onbiri şu şekildedir: KALECİ: Ali (Göztepe) 2 defa BEKLER: Müfit (Bursaspor) 4 defa, Aydon (GaUtasaray) 4 defa HAFLAR: Kamuran (Eskişehirspor) 3 defa, A Tuna fSınsaspor) 3 defa, Güray (Beşiktaş) 3 defa FORLAR: Mesut (Bursaspor) 3 defa, Osman ('.îer&m) 3 defa, Cemil (İstanbulspor) 3 defa, Er?un (Galatasaray) 3 defa, Sasu (T. Bahçe) 4 dcfa KALECİLER KAÇ GOL YEDt? GALATASARAY: Yasin 14 maçta 10 gol, FE>:ERBAHÇE: Datcu 12 maçta 9 gol, Yavuz 3 maç ta 2 gnl, ESKİŞEHİRSPOR: Taşkın 9 maçta i gol, Mürran 6 maçta 3 gol, BURSASPOR: Osman 13 maçta 9 gol, Mithat 1 maçta 1 gol, GÖZTEPE: Ali 15 maçta 7 gol, ÎSTANBULSPOR: Mete 8 maçta 12 gol, Ydmaz 7 maçta 3 gol, MERSİN: Fikret 15 mpçta 10 gol. Taner 1 maçta 1 gol, BEŞİKTAŞ: Sab :i 15 maçta 11 gol, Şükrü 1 maçta 2 gol, SAMŞUNSPOB: Trkin 15 maçta 13 gol, ANKARAGÜCÜ: Ay cun 10 maçta S gol, Baskın 6 maçta 5 gol, BOLUSPOR: Mehmet 10 maçta 8 gol, Güngör 5 maçta 5 pol. ALTAY: Tanzer. 14 maçta 10 gol, Hasan 2 maçta 2 gol, KARŞIYAKA: Erden 11 maçta 6 gol, Ekıcm 5 maçts 7 gol, VEFA: Semih 10 maçta 12 gol, Raduloviç 6 maçta 9 goî, DEMÎRSPOR: Altay 14 maçta 17 gol. Hüseyin 1 maçta 2 gol, PTT: Tomislov 9 mfçti 11 gol. Aydoğan 5 maçta 8 gol, Selâhattin 4 maçU: 6 goL Dünya Sasu Almanya'ya kaçtı Romen futbolcu Sasu'yu fki gündür evinde bulamayan Fenerbahçeli yöneticiler, sonunda daha önceki isteğinl düşünerelc bu futbolcunun Almanya'ya kaçtığı kanısına varmışlardır. Frikik atışlanyla mucize yara tan Sasu, Yönetim Kuruluna baş vurmuş ve araba almak istediği ni söyleyerek Almanya'ya gidiş izni istemiştir. Fakat yöneticiler bu konuda karara varmadan da ğılmış, bunu öğrenen Sasu'da beraberinde eşi olduğu halde bankada biriken parasını da çe kerek ortadan kaybolmuştur.. Kimseye haber vermeden Tür kiye'ye gelişi gibi, gidişi de bir sır haline gelen Sasu'nun hangl yolla yurdumuzdan aynldığı ke sin olarak öğrenilememlş, otomobil almak üzere Almanya'ya gittiği tahmin edilmiştir.. Sasu'nun tekrar kaçmasına ku lüpte kimsenin manâ veremediği söylenmış ve bütün bir gün boyunca bu meselenin tahkikatı ya pılmjş, ancak kesin sonuç alına Laver, Newcomb'ıi da maglup etti: 32 ROCHESTER ( \ e w York) Avustralyalı tenisçi Rod laver, vatandaşı John Newcomb'ı klâsik şampiyonlar serisi ikinci maçında 32 yenmiştir. (64, 62, 46, 57, 64) Laver ayni turnuvada geçen hafta Ken Rosewall'i da yenerek 10.000 dolarlık (150 bin TL.) mükâfatJ kazanmıştı. mamıştır İstanbul Genç Basketbol Takımı açıklandı İSTANBUL 89 Şubat tarih lerinde Izmitte yapılacak Genç Karmalar Turnuvası için tstanbul takımına şu sporcular çağırü mıştır: Erdim, Rüştü, Taner. Nezih <T. Bahçe), Ömer, Osman, Erdoğan, Turgay. Selçuk (I.T.Ü.), Utku.Tu ran, Sinan. Ali (K. Spor), Karni, Kemal <M. Spor), Selçuk (Eczacı başı), Altemur (Alünyurt). Lee Evans bir yarış sırasında G. Saray'ın Macar masörü Nagy kaçtı Galatasaray'ın Macar masörü Nagy hiç kimseye haber vermeden Roma'ya kaçmıştır. Macaristan'dan Türkiye'ye iltica eden Nagy SanKırmızılt Kulüpte masörlük görevini almış ve kendisini iyi bir yasama şartı saglamıştı. Kilosunda Macar Halter Şampiyonu olan ve FizücKondisyon Okulunu bitiren Nagy'nin Kulübü terkedişi hayretle karşılanmıştır. LEE EVA1SS DÜ1SYA REKORU K1RD1 SAN FRANCİSCO Halen 400 metre dünya rekorunu elinde bulunduran Amerikalı zenci atlet Lee Evans, Amerika salon atletizm şampiyonasında kendisine ait olan 500 yarda dünya rekorunu 54"4 ile kırmıştır. Lee'nin eski rekoru 54"5 idi. ANKAKAGÜCÜ: Yok. Luigi Riva, antrenmanlara başladı CAGLİARİ (İTALYA) 31 Kasımda Viyana'da yapılan Avusturya İtalya Millî maçında ayağı kırılarak yeşil sahalardan uzak kalan Cagliari ve İtalya Milli takımının as futbolcusu Luigi Riva, tekrar antrenmanlara başlamıştır. Hâlen ligde 16 puanla 3. durumda olan Cagliari idarecileri şampiyonluk ümitlerini Şubat ayında takımmdaki yerini alacağı tahmin edilen Riva'ya bağlamışlaıdır. Türkiye Kupası Basketbol maçlarına devam edildi Türkiye Kupası basketbol maç larına dün akşam Spor ve Sergi Sarayında yapılan müsabakalar ile devam edilmiş ve şu sonuçlaı ahnmıştır: Şişli Deniz Harp Okulu 7053 (3224) Beyoğluspor Altmyurt: 7446 (3626' İstanbul Üniversitesi . Boğazici: 5746 (2720» •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a istanbul'un tek nâmağlup takımı SARIYER 3. Türkiye Liginin Beyaz Grubunda ise en kötü İstanbul ekibi yer alıyor: YEŞİLDİREK Saim Kaur yabancı antrenör düşünüyor I Üniversitelerde futbol semineri düzenleniyor Özel Şişli Kolejinde 3 ayrı sporun şöhreti birleşti: Faruk Morkal, Hidayet ve İsmail. Özel Şişli Kolejinin futbol takımında, üç ayrı spor branşınm şöhreti birleşti. Galatasaray'ın eski futbolculann dan Hidayet, Milli yüzücü Faruk Morkal ve itfaiyeli voleybolcu Îsmail. Galatasaray'da top koşturup ün kazanan Hidayet, Okul takırmnda şimdi kaptan. Geri hatlan voleybolcuya teslim etmiş. İtfaiyenin defişmez ası İsmail burada da başarılı. Yapılı cüssesiyle ne top bırakıyor ne de adam. lleride, sol açıkta ise bacaklannın kuvvetine güvenen Millî Rekortmen jüzücü Faruk Morkal var. Resimde 3 şöhreti Şişli Ko leji forması altında görüyorsunuz. [••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I 5 •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle