26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bazı oyuncıılar gelemiyor ALMANLAR ENDIŞELI Besiklaslı Faruk milli fakıma alındı Özel muhabirimiz ÜXAL TOLUN bildiriyor STLTTGART ünya ikincisi Almanya futbol takımı, 12 Ekim Çarşamba günü Istanbulda Türkiye millî futbol takımı ile yapacağı karşılaşmaya sıkı bir şekilde hazırlanmaktadır. Ingilteredeki büyük başarı ve dramatik final maçından sonra Almanlar, oynıyacakları bu ilk millî maça çok önem vermekte olup, 19 Kasımda Köln'deki Norveç millî maçından evvel, bütün futbolseverleri Îngilteredeki başarılarının akabinde sukutu hayale uğratmamak için Türkiye maçı üzerinde titizlikle durmaktadırlar. MAHCU İlk defa sonunculuktan kurtulduk li'imi: \iiiiiini\liiiri 5•2 ypndik D Fotoğraflar: Erkan TÜZÜN C4NÜ GÖNÜLDEN Çarşamba günü Almanya ile karşılaşacak olan A milli takımımız ile Ümlt millî takımımız halen Boluda kampta bulunmaktadırlar. Takımların Şeref Görkey nezaretinde çalışacakları sahanın temizliğine memur edilen tatlı gülüşlü köyli' kadınlar, can ü gönülden çalıştılar ve «Aman Alamanyaya karşı bizi mahcup çıkarmayın e mi?» dediler. (Yukarıda) saha temizlenirken, (altta) millî namzetler antrenmanda.. BRAŞOV (Özell muhabirimiz bildiriyor) Balkan Masa Tenisi Şampiyonasma katılan Türk milli takımı tarihindeki ilk başarıyı dün burada kazanmış ve takım müsabakasmda Yunanistam 52 mağlup etmeye muvaffak olmuştur. Erdem Günay, Danyal Kiper, Koço Yuvanidis'den kurulu Türk ekipi maçı hep önde götürerek Balkan Şampiyonasmda sonuncu luktan kurtulmuştur. Kafile Başkanı Ali Abalı: «Masa Tenisi Türkiyede Federasyon olarak genç bir spordur. Yeni teş ki'âtlanmış olan ekipimizin mütevazi ve iyi adımlar atmasından memnunıız» demiştir DİGER MÜSABAKAL.1R Balkan Masa Tenisi Şampiyonasının diğer erkek maçlannda: Romanya Yunanistam 5 0, Bulgaristan • Türkiyeyi 5 • 0, Yugoslavva Bulgaristanı 5 • 0. Ki7larda: Yusoslavya Bulgaristanı 3 0, Yunanistan • Türkiyeyi 30, Romanya • Bulgaristanı 30. Yugoslavya • Türkiyeyi 3 0 yenmişlerdir. Balkan Şampiyonası ferdl müsabakalarla devam edip yarm so na erecektir. SF.F.I/F.R Almanların golcü santrforu Seeler, Almanyanın en popüler sporcuları arasındadır. Hattâ antrenmanda dâhi sık sık imza meraklıları tarafından rahatsız edilen Seeler, Ankara'da Almanların en büyük kozudur. Resimde, Seeler bir antrenmanda... sol acığa k o y a i e n prvun gol ş a n s m m çok elduğunu « U A Ş ü n ü ^ i ü e loLdii günü Vanat olsjak; mıstı. Maçta. KAM. MET o k a d a ı c o k ' gol lea.«jırclı iti fc>irisi tTifc>ü.ncie da. " G.Oİ Ç a n s ı yol< ınubareğui.» Spay iç ' < AHMETİ ^ ikıncigolii .ce h a i a s ı oian 3 Süjevy k a f a s ı m t o p r a ğ a s o k m a ş gUbi öy. leeine IJII S n e l=ala. Ln loJcli Mağlubıyetfibo. Z'u.la.ntoirt a r a f t a r " Sok kafam sok Zater deveku^una cLonduk l c ı r ı faiz. l T , < i n, Gelgelelim Alman takımının teknik idarecilerini ve antrenör Helmut Schön'ü düşündüren biıçok problem vardır ortada. Ingilterenin muvaffak onbirini bir araya getirmek mümkün olmıyacaktır Ankarada. Dünya şampiyonasınm Italyan lisansh yıldızları Haller. Schnellinger v e Brülhs'ü Alman idarecilerinin Italya liginin başladığı şu günlerde Türkiyeye getirebilmeleri pek düşünülemez. Bu üç yıldız oyuncunun eksikliği yanında kupanın muvaffak birçok oyuncusunun ise formdan uzak olduğunu ilâve edersem Almanların problemi ortaya çıkar. Birçok eksperin ortaya attığı bir sual vardır bugün Alman futbol camiasında. Türkiyeye yepyeni bir takımla mı gitmek.. Fakat bu maceraya antrenör Schön katiyetle yanaşmamakta ve sormam üzerine. Türkiye maçı için düşündüklerini şöyle açıklamakta : «tnsilteredeki onbirin otomaiikman takıma girmesi beklenemez tabii. Takıma yeni, genç rlerrranlann alınması. Meksikadaki Dütıy» Şgmpiyonasına d»ha dört sene vakit olmasına rağmrn zarnridir. Gflçelelim tstanbnldaki maça vaktimiz sıkışık olnp, Italvadaki Schnellinşrer hariç, Îngilteredeki müdafaayı aynen tutmak isterim. Schnellinçer'in yerini ise Lutz. Heidemann, hattâ bu sene büyük bir form ;österen 20 yasındaki Vofts'a emanet etmeyi düsiinüyorum. Haf hattında Beckenbaner ve Overath deîişmiyecek isimler. Beni düşündüren forvet ovuncuları oluyor. Haller ve Brühls'ün yokluklan karşısında Held ve Emmerich'in form düsüklükleri ile akla direkt eelen yegâne isim tlwe Seeler olnyor. Seeler'in yanına yepyeni birkar isim koymak lorundavım. Türkiye maçı için. Gerhard Müller buçün elimizde olan en formda oyuncu. 22 yasındaki Mürrhli fntbolcu vıırucu ve elâstik futbolu ile bem hücam. hem müdafaada Türkivede en muvaffak olabilecek bir eleman.» FARUK'A İZİN VERtLDt ANKARA Çarşamba günü çehrimizde Almanya ile oynayacak clan A Millî futbol takımı kampı Pazartesi Ankaraya nakledilecekdir. 15eden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cezalı olan Faruk'a izin vermesi ile Boluda'.ii kamp kadrosu 17'j'e yükselmiştir. Takımı ziyaret eden Federasyon Başkanı Apak «Toplu halde pek çalışmadık amma: iyi bir oyun bekliyorum» demiştir. 3 lü Atletizm yarışması başladı TÜRKtYE LtGİlSDE BVGÜN CAN LAZİONUN ATAR DAMARI VE BEYNİ... REHA ERUS Romadan yazıyor /st. Spor Vefa F. Köy G. Birliği D. Spor G. Tepe ürkiye liginin sonunculuk cetvelinde gözüken iki takımı ile yine cetvelde istikrarlı takımlar arasında bulunan Feriköy ile Gençıerbirliği bugün Ali Sami Yen Sta dında karşılaşacaklardır. İSTANBUI.SPOR VEFA Saat 13.30 da Ali Sami Yen Stau.naa karşılaşacak Istanbulspor ile Vefa. ligin en mücadeleci oyununu göstereceklerdir. Istanbulspor bu maçta beraberlik için oynayacaktır, Vefa ise tek galibiyetini aln.uk için büyük bir çaba gösterecektir. Şimdiye kadar ligte 3 mağ lubiyet alan Yeşilbeyazlılar bu maçta da puan alamadıklan takdirde fena duruma düşecekler ve kulüp.e de karışıklıklar başhyacaktır. ILRİKÖY . GENÇLERBlRLlĞt Saat 15.30 da yapılacak karşılaş rn, yr genç ve kondüsyon bakımın d.'tiı iyi durumda bulunan Feriköy, iddialı çıkacaktır. Her ne kadar Gençlerbirliği ligte daima 3 büyükler arasında mücadele eden bir takım hüviyetinde gözüküyorsa da kuvvetli rakibinden kolay sıyrılamıyacaktır. DEMİRSPOR • GÖZTEPE Saat 15 de Ankarada yapılacak bu maça Demirspor kadar Göztepe de iddialıdır, bu maçın berabere bitmesi en kuvvetli ihtimaldir. T Bursa (Yıldırım OZBOGA) Türkiye Birleşik Arap Cum huriyeti ve Bulgar genç milli atletizm takımlannın katıldığı üçlü milli yarışmalar, dün saat 15 te törenle başlamıştır. Genç atletlerimizin başarısı ile başlayan yarışmada şu sonuçlar alınmıştır: 110 Engelli: 1 Murat Kaçar (Türk) 15.5, 2 Cananof (Bulgar) 15.9, 3 Esat Sultan (BAC) 15.9 100 metre: 1 Orhan Aydın (Türk) 11, 2 Vidanov (Bulgar) 11.1. 3 Abdel Nabi (BAC) 11.2 Gülle: 1 Muhammet Meral (BAC) 14.68, 2 Negi Aset (BAC) 14.34, 3 Lazanov (Bulgar) 13.58 400 metre: 1 Muhammet Fethi (BAC) 49.7, 2 Bülent Dumlupınar (Türk) 51.9, 3 Bejev (Bulgar) 52.4. 1500 METRE: 1 Solima Atilla (BAC) 4.04.5, 2 Radie AbraUa (BAC) 4.06.2. UZUN ATLAMA 1 Bvitanov (Bulgar) 6.97, 2 Adel Mustafa (BAC) 6.61. CİRİT ATMA 1 D. Pektov (Bulgar) 58.50, 2 C. Mliajov (Bulgar) 56.31. YÜKSEK ATLAÎVL4 1 Sait Seyyat (BAC) 1.91, 2 E. Bogdanov (Bulgar) 1.91. 4 X 100 BAYRAK 1 BAC 43.3, 2 Türkiye 43.3 (Yeni Türkiye rekoru), 3 Bul garistan 40. Günün sonunda puvan durumlar ı: 1 BAC 78 puvan 2 Bulgaristan 62 puvan 3 Türkiye 50 puvan. HEPSİ CAN'DAN BAHSF.DİYOR Yukarıdaki kupürler İtalya muhabirimizin hafta sonu İtalyan gazetelerinden kestiği başlıklardır. Bütün başhklar futbol elçimiz Can'dan bahsedip onu rr.ethetmekte ıTürkLazio» demektedirler. m sekr^rteriCıhat p py d.ö)Tu.ete öars je f ba.lka.rc e n» da g öncesi korıgreye liraLkısartmış V İ N / a r i S c i s gezirvüvi iazla. ica.c,3i"a.n ; , r e t a r i n ı î z . Sarajevo b e n i nı\/e METtN Mİ, UĞUR MU? Balkan bısiklet pıyonası suasjnd sıkietcımiz G . İ . IO Ü soy t ı eiabın >r yolu.na g'derkeıı uzak t.a.n b a k m ı ş l^ı b ü i seyırcileı e l l e r ı ı r i e baı datc la.r 1a. bısıklet: y Tabu dui"ma.l< olmaı, < . l i^aı^etle başını 3 ul o a ğ ı y a ciöl<ü.n., S e y i r c i l e r <ie tu'yu kadıo harici bırekan Lazio antrenörü zor durumda kalıp Can'ı takıma koymuştur. Pazar günkü LECCO maçında takımda yerini alan Can, hem Lazio'nun galibiyet;nde büvük rol oynamış ve hem de seyircileri büyülemişt.ı. \ Bütün gazteıer Can'ın takımın en iyi oyuncusu olduğu üzerinde ittifak etmişlcr. «ölçülü ve yerinde paslarla takımı besleyen Bartu, sanki Lazio içLı bir atar damardı» tâbirini kullanmışlar ve onun bir beyin vazifesi yap'ıîma işaret etmişlerdir. Antrenör Mannocci, Can'dan çok memnun o'.duğunu belirtmiş. Laziolu oyuncular: «Can satılacak diye çok üzülmüştük. Ş'mdi sevinçliyiz. O takımımızın moral enjektörüdür« demişlerdir. EN BÜYÜK MÜKÂFAT Lazionun galip geldiği hafta henüz adı açıklanmayan bir toto merakhsı İtalyan SporTotosu TotoCalcio'da 13 bilerek tarihin en büyük mükâfaatı 3O3.465.0OO. Liret kazanmıştır. B uıada yaymlanan MOMENTO SERA adh gazetenin açtığı «CAN'dan FAYDALANJN adh kampanyaya diğer gazeteler de katılınca Bar CİHAT USKAN KRİZ GEÇİRDİ ANKARA Güreş Federasyonu Başkanı Ci hat Uskan, önceki akşam Rusya maçına hazırlanan güreşçilerimızin çahşmalarmı izlerken anl olarak kriz geçirmiş ve kızının evinde istirahate çekilmlştir. Güreşçilerimizin her şeyı İle tek tek uğraşan ve en faal Federasyon Başkanlanmızdan birisi olan Uskan, doktoriarm tavsiyesi ile üç gün istirahat edecektir. CUMHÜRİYET Cihat üskan'a âcil şifalar diler... İTALÎAN BASIN1 Basketbol skandalından bahseden kupürlerden biri Kısaca, # Vefa Kupası boks maçları bu gect Vefa Kulübünde yapılacaktır. Bu müsabakalara Fenerbahçe, Beşiktaş, Feriköy, Boks Ihtisas. Altın Eldıven, Agaspor, Unkapanı ve Vefa takımları katılacaktır. • Mahalli lıg maçlarına bu gün Vefa Stadında yapılacak maçlarla devam edilecektir. Program şu şekildedir : 13.30 da Yedikule Gençlik Yesıldırek 15.15 te Taksım Süleymanıye. Gökay skandali ] ttalııan basınında Faih Gökay EmekMiğini istedi! ANKARA por tarihimizin en enteresan olayınm kahramanı, Basketbol Federasyonu Başkanı. Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi üğretmeni Faik Gökay, aynı okulda görevli bulunan eşi Pakize Gökay ile birlikte emekliye ayrılmaları için resmen müracaatte bulunmuştur. Gökay, eşi ile beraber, emekliye sevkedilmeleri için dilekçeleri vermelerine rağmen, bu durumu gizlemekte.«böyle bir şey yok» demektedirler. Buna karşılık Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürü Nuri Ersoy, «Her iki öğretmen, resmen bize yaptıkları müracaatle emekliye ayrılmalarını istemişler. dilekçeleri muameleye konulmuştur» diye konuşmuştur. İTALYADA ROMA Basketbol Federaşyonundaki skandal hâdisesi. Italyada günün konusu olmuş ve gazetelerde yer almıştır. ttalyan gazeteieri «bir basketbol idarecisinin baske.t faul'ü» başlığını tasıyan yazılarında olayı okuyucularına renkli şekilde duyurmaktadıriar. S BEŞIKTAŞ'TA SPAYİÇ DONDU \\^İ s e r i n l e s ı n diye l l l b 15 EkiMide " . n t a l y a ya.pıJa.<=aü< Türkiye a t l e t i z m : a .j iyonası > Tp n a Va taa n o ı «a.tlet l e ı de ka.tilacak.6uarada i i Formozâl) *r )= > a.v âI ^ «atlet de mize g malara 8unu y kj~ yetlcılı jı kuUğımua "Aileiızm takımımı ıın Formozo ya. gıtme Sİ ıçııı A toi r g,i t m e d ı ğ ü n i z oı Yarın Ali Sami Yen Stadında yapılacak iki büyüklerin maçı icn t"aflar dün çalışmışlardır. GALATASARAY Galatasaray, Beşiktaş maçı için dün akşam Ali Sami Yen Stadında son çalışmasını yapmıştır. Teknik yönetici Gündüz Kılıç'ın nezaretinde yapılan çahşmalara milli takımda bulunan 5 Sarıkırmızılı futbolcu katılmamıştır. Gündüz Kılıç, Beşiktaş maçı ko nusunda şunları söylemiştir: « Bir Ajax maçı, Beşiktaş hakkında bir fikir ve remez. Biz Beşiktaşı eski Beşiktaş olarak görüyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz.> Teknik yönetiei, takım çahşmalarına değinerek: '.Milli taKimdaki oyuncularımızın durumlarını bilmiyorum» demiş ve: «Forıelte değişiklik olabilir» şeklinde konuşmuştur. Haber aldığımıza göre teknik yönetici, hâlen milli takım kampında bulunan forvet elemanlarmdan Yılmaz. Ayhan, Ergin ve Ergünün formda ılduklarmı görerek Metin ile Uğura forvette yer aramaktadır. Beşiktaşa karşı Galatasaray forvetinde ya Metin, veya Uğura yer verilecektir. Teknik yöneticinin bu iki futbolcu hakkında nasıl bir karar vereceği merakla beklenmekedir. BEŞtKTAŞ Beşiktaşhlar dün Şeref Stadında yaptıkları antrenmanla büyük maçın hazırlığmı bitirmişlerdir. Böylece Ajax maçından sonra toplu halde tek antrenman yapan Siyah Beyazlılar 5 gün içinde 2 önemli ve çetin karşılaşma çıkarmış olacaklardır. SPAYİÇ DÖNDÜ Ajax maçından sonra soyunma odasında ağlıyan futbolculara sert konuşan antrenör Spayiç, üzüntüsünden istifa lâfı da etmiş ve bu. Beşiktaş çevresinde sürpriz yaratmıştır. Kulübü ile herhangi bir ihtilâfı olmadığını söyliyen Spayiç. Beşiktaş'ın dünkü ar.trenmanına katılmif ve daha sonra toplu halde kampa gidilmiştir. (12.30) KOŞU: 1 FavVri: Lâtife II. Plâse: Ümit VIII. Saadet XII. Sürpriz: Necmi 24 (13.00) KOŞU: 2 Favorı: Baboş. Plâse: Alhan. Sürpıiz: Yıldız 25 (13.35) KOŞU: 3 Favori: îlona. Plâse Brosio. Sarıyakut. Sürpriz: Eden Rock. (14.10) KOŞU: 4 Favori: Bucalı Plâse: Siyahinci Sürprız: Veliefendı. (14.45) KOŞU: 5 Favori: Eser IV Plâse: Yılmazruseri. Karahan. Sürpriz: Mazlum (15 20) KOŞU: 6 Favori: Perestişkâr Plâse: Cihanriar. Sürpriz: Besalet. (1555) KOŞU: 7 Favori: Şehlâ 1 Plâse: Sevitn 41. Neriman IV. Sürpri?:• Benlikız I (16.30) KOSU: S Favori Sarısülüm. Plâse: Janriark Sürpriz: Primrose (17.10) KOŞU: 9 FavDri: İnceali. Plâse: Vehefenrii. Nazan, Sürpriz: Hanedan Ozan NimPt TYKEN Karstyaha; A. İhsan, Qxer ve TarıhHn peşinde... İZ.MİR Kadrosundaki elemanlarm pek randıman vermemesi yüzünden, veni futbolcular aramak zorunda kalan Karşıyaka, Fenerbahçeli Ali thsan ve Özer ile Galatasaray'h Tarık'ı transfer etmek için harekete geçmiştir. Kulüp Ba;5kanı Pertev Molay, bu futbolculann ara transferde Karşıyika'ya girebilmelerini saâlamak maksadıyle tstanhul'a gitmistir Hâlen tstanbul'da bulunan Başkanm her üç futbolcu ile pren?ıp MniHşmasına vardığı bildirilmektedir. Bugün bu mevzuda kendısiyle konuştuğumuz kulüp yönetu1!lerinden Sedat Kahrnnıan. «Başkanımız tstanbul'dadır. Vr hazı futbolcularla temas kurmustur. Bu yıl Karsıyakanın kadrosuna oldukça kuvvetlendirmck kararındayız. Onnn için ar3 transferde büvük bombal.ır patlatatağımızı söylcjebilirim.» fc»l İS.&1 ITllÇrtl . # , Be§iktajuı antrenmanına dün Spayiç de katılmiştır. Resimde, SiyahBeyazlı futbolcular antreıunanda.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle