09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 0 maglubiyetin rövaıışını 2 0 aldık Balkan Baskelbol Gençler Şampiyonası Amalör Takım Yugoslavyayı yendi ORHAN 9EREF JtRJlK konuştu Î U B U I A S P A J C O V Ü /UN'tlCtMC'L Spoyic İki golümüzü de Fuat kaydetti STAD: 19 Mayıs HAKEMLER: Vasil Dimitrescu (6) M. Gerçeker (8), S. Lâdikli (8). TÜRKİYE: Mfimin (8) Yetik (7), İsmaU (6), Şevki (8), Zinnur (8) Burhan (8), Fuat (8), Selçuk (8) Erdoğan (7), Jaruk (9), Hamdi (7). YUGOSLAVYA: Lazov (9) Dugeli (5), Firabernik (6), Traçkovgili (6), Voliç (6) Vitanorobiç (5), Voliç (6) Kostiç (5), Dujnriç (5), Antonijeviç (6), Jonkoviç (6). MIK FARKH :7456 İZMİR (Çetin Gürel bildiriyor) Gençler Balkan Basketbol şam piyonasının ikinci günunde takımımız Bulgaristanı da mağlup etti. İlk yanyı 33 28 önde bitiren Basketbol Genç Müll Takımımız ikinci yarıda da üstün oyununu devam ettirdi ve sahadan 76 56 galip ayrıldı. TÜRKİYE GENÇ: Şanal 1, Barış 10, Necmi 0, Süleyman 9, Cihat 16, Kemal 26, Fuat 7, Türkay 5, Mehmet 0, Fehmi 0, Nur 0, Semih 0. BULGARİSTAN GENÇ: Janahov 4, Valantın 2, Vlademır 8, Zarov 4, Guergliev 6, Yankov 16, Yankalov 6, Kostov 2, Slavçev 2, Glavov 4, Krestov 0, Tatarov 2. Gunün ilk maçında ise Yugoslavya Yunanistanı 7 1 5 8 maglup etti. Maçın ilk yarısuıı Yugoslavlar 34 25 önde bitirdi. BUGÜNKÜ PROGRAM Bugün takımımız istirahat edecektir. Maçlann programı şu şekıldedir. 19.30 da Romanya Yunanistan 20.45 de Yugoslavya Bulgaristan. "MillîTakımı sabote edeıı antrenör Spayiç idi,, TMTST bir bildiri yayınlıyarak Spayiç'i protesto etti. Yugoslav antrenör bugün basın toplantısı yapacak. eşiktaş futbol takımı antrenörü Lubija Spayiç'ın Holânda'da yayınlanan DE TIJD adlı gazetede çıkan ve CUMHURÎYET vasıtasiyle halk oyuna duyurulan dikkat çekici beyanatı yurtta büyük tepkiler uyandırmış, başta Futbol Federasyonu olduğu halde, Türkiye Millî Talebe Spor Teşkilâtı, Beşiktaş Jimnastık Kulubü. Genel Mudurluk ve Hükümet ılgılenmıştır. Apak geçen cumartesı günü Ankarada yaptığı basın toplantısında Milli Takımı sabote ettiğmden bahsettiği yabancı antrenörün Spayiç olduğunu açıklamış ve tahkikat açıldığını belirtmış, TMTS Teşkilâtı Spayiç'i protesto etmiş, Beşiktaş Kulübü bugün saat 11.00 de Spayiçın kendini savunmak için Türkiye Spor Yazarları Genel Merkezinde bir basın toplantısı yapacağını açıklamıştır. ) Besıkias zo arm 5 als de mıeren \ lorlbtıl '« Tn,ı, i 1 j "Pcfiid, gmetesine demışhi: Sesıkıos dilenci kstor » «Türkiyede seyirci de, idr gazeteci de feci kir 30 Ali ABALİ Amatör Millî Takımımızın başanlı Fotoğraf: HA Telefoto (Ankara bir oyuncusu olan Faruk'un kafa şutu avuta giderken B nadın?) şeklinde çıkıştığı v e bu oyuncuyu azarladığı bize intikal etmışti. Bunu kapalı olarak beyan etmiştim. Bunun üzerine Federasyonumuz kendisine sual açmıstı. Holânda'mn (DE TİJD) gazetesine verdiği beyanat neresinden bakılırsa bakılsın, utanç vericidir. Gazetenızdeki bu yayını ıhbar telâkki ettik ve ikı konuyu birleştirerek S o a v c hakkında penPİ tahkikat açtık.» GENÇLÎK TEŞKİLÂTI DÎYOR Kİ TM.T. Spor Teşkilâtı dün II başkan imzasıyla Spayiçle ilgili asağıdaki tebliği yayınlamıştır. «26 eylul 1966 günü Holândanın DE TIJD gaze(esinde yayınlanan Beşiktaş antrenörü Lübişa Spayiç'in yaptığı röportajı 26 ekim 1966 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde hayretle okuduk. Türkiyede kalma sebebini sadece aldığı çok paraya bağhyan ve bunu söylemekten çekinmiyen böy le bir insanın vazife anlayışmdan, mesuliyet duygu sundan, ve şahsiyetinden şüphe etmemek elde değildir. Hilâfi hakikat ve ahlâktan yoksun ifadelerle, Türk spor yöneticilerine, spor yazarlarına, sporcularına ve spor sever seyircilerine yöneltilen bütün ithamlan Türk kamu oyunda, Türk Yüksek öğrenim sporcu gençliği adına şiddetle protesto eder, meselenin en kısa zamanda aydmlığa kavuşabilmesi için yetkili kişileri vazifeye dâvet ederiz.> BASIN TOPLANTISI Beşiktaş Kulübünün antrenörü Lubije Spayiç bugün saat: 11.00 de Türkiye Spor Yazarları Genel merkezinde bir basın toplantısı yaparak Holânda ga zetesinin yayını ile ilgili olarak kendini savunacaktır. APAK'IN AÇIKLAMAS1 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Beşiktaş antrenörü Spayiç hakkında Futbol Federasyonunca tahkikat açılmıştır. Tahkikatın açılmasına sebep, antrenörün daha qnce bir oyuncusuna «Milli Takımda neden oynadın?» şeklinde çıkışması ve gazetemizin dünkü sayısında iktibas edilen bir Holânda gazetesine yakışıksız beyanat vermesinden ileri gelmektedir. Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak bu konuda şunları söylemiştir : «Daha önce Beşiktaşh Sanh'ya Spayiç'in (Neden sakatım demedin de Millî Takımda oy Eskişehir*de maç olduğu için AP Kongresi erkene alındı ESKIŞEHİR (İsmail Sadık büdiriyor) Bu pazar günü şehrimizde yapüacak Eskişehir • Beşiktaş maçının heyecanı her gün biraz daha artmaktadır. Eskişehire hareket edecekler îşçisinden memuruna, esnafından köylüsüne kadar tüm Eskilerdir. Teknik sorumlular «Beşik şehirli işini gücünü bırakrp mataş yorgun. Üstelife. bazı oyuncuçın sonucunu tartışıyor. Bu dulanmız bu maçta oynıyanııyacak. rum Eskişehtrde daima hareketli Bu bakundan neticeden çfckiniyokongreler yapmaya ahşık olan Es ruz» şeklinde konuşmuşlardır. kişehir A P lilerinl kara bir düBEŞtKTAŞTA MACARLAK şünceye sevketti. Olacak bu ya. OYNTfACAK Demirerin Eskişehire yapacağı Beşiktaşta bu hafta Macar iki gezi yine çok önemll bir maçın futbolcu, Kuzman ile Szalay da arifesine düşmüş oluyor. Evet ay oynıyacaklardır. Bu arada Yusunı gün Demirel Eskişehire gelefun da takımdaki yerini alraası cek ve A.P 11 koneresinde bir ko muhtemeldir. nuşma yapacak. Partîliler derhal bir çözüm yolu buldular. Kongre yi erken başlatmak. Başka çaresi yoktu bu lşin. Çünkü seçimlerde kulis yapacak olan bir çok hizipli AJ» liler «Biı konpeyi bırakıp maça gideriz» demiş. Ve salonun boşalabileceğinl ihtar etmislerdi. Şimdj bütün A.P. il kurullanna haber gönderildi. Pazar sa bahı saat 6.30 da Eskişehirde olmaları istendi. ESKİŞEHfR KAMPTA Beşiktaş maçına iddialı hazırlanan Eskişehırsporlular dün kampa gırmışlerdir. Eskışehırliler; «bizı, kendi sahamızda yenecek kımse yok» demektedirler. BEŞİKTAŞ YARIN GİDİYOR Eskişehirspor karşısına Yavuz ve Yusuftan mahrum bir kadro ile çıkacak olan Beşiktaşlüar bu akşam çalıştıktan sonra yarın sabah saat 9.00 da motörlü tren ile ANKARA « | | | M a y ı s ' a dün gece pek az | Tr seyirci gelmişti. Rakiplerimiz ünlü Yugoslavyanın temsilcileri idiler. Nasıl olsa yenileceğiz deniliyordu. Ama öyle olmadı, göğüslerine al bayrağı takan 11 genç stada gelenlere futbol ziyafeti çektiler. Takviyeli gelen Yugoslavlara da iyi bir ders verdiler. Yerini bulan pas lar ve bol şut... Amatörlerimizde her şey vardı. 433 ü tam mânasiyle tatbik ettiler, takdir topladılar. 424 sistemi ile oynayan Yugoslavlar müdafaada başarıh, hücumda ise zayıftılar. Mutlak hezimeti, farklı mağlubiyeti kalecileri önledi. İLK DEVRE Amatör milli takımımızın 433 dizilmesine karşılık Yugoslavlar 424 ü tatbik ediyorlardı. İlk yarı Türkiyenin bâriz üstünlüğü altında geçti. Ancak 3 direk önünde şahane kurtarışlar yapan Yugoslavyanın kalecisi takımımızın gol yapmasına engel oluyordu. Daha henüz ilk dakikada Selçuk çalım sevdasına düşerek bir fırsatı kaçırdı. 12. dakikada Hamdinın 35 metreden çektıği voleyi kaleci şahane bir şekilde kurtardı. Hemen iki dakika sonra Selçukun bir şutunu daha kurtaran Yugoslav kalecisi takımmı bir golden kurtarmış oldu. 20. dakikada Yugoslavların geliştirdiği bir akında sağaçıkUrı takımmı bir golden etti. Nihayet 44. dakikada Zinnurun sağa uzattığı topu santrhaflan kesemedi, fırsatı kaçırmayan Fuat da yerden çektiği şutla amatör millî takımımızın ilk golünü kaydetti. Ve ilk yarı 10 Türkiyenin lehine kapandı. ÎKİNCİ DEVRE tkinci yarıya millilerimlz yine hızlı başladı. Bu yarının 4. dakikasında Faruk soldan inerek topu ani olarak Erdoğana geçirdi. Bu oyuncunun şutu az farkla avuta çıktı. İyi oynıyan Amatör Milli takımımız aradığı gole 56. dakikada kavuştu. Geriden uzanan bir topu yakalıyan Fuat Erdoğan ile paslaştıktan sonra çektiği âni şutla meşin yuvarlağı ikinci defa Yugoslav kalesine soktu. (20) Bu golden sonra takımımız iyice coşmuştu. 59. dakikada Hamdinin volesi kaleciyi geçti, üst direkten avuta çıktı. 64. dakikada yine Ham dinin şutunu kaleci havada uçarak yakaladı. 73. dakikada Erdoğan'ın soldan ceza sahasına kadar sokulup attığı sert şutta top doksandan ağlara takıldı. Yugoslavyalılarm dahi santraya yöneldikleri sırada hakem bîlinmiyen bir sebepten dolayı bu şahane golü iptal etti. 90 dakika bittiği zaman 19 Mayıs'ta toplananlar isimsiz 11 ayyıldızlı genci ayakta alkışlıyordu. Balkan Kupası maçında Yaşar'ın golleri ile Fenerbahçe, Rumen UTAyı 31 yendi SEYİRCİ: 7942 kişi HÂSILAT: 16305 lira, HAKEMLER: Nejat Şencr (5) Sermet KafUncı (5), Şemsettin Tnncay (4). F. BAHÇE: Radoviç (S) (Hazun 5) Ozcan (5), Şükrü (5) Şeref (6), Ercan (4), Yılmaz (6; Ogün (6), Abdullah (6), Yaşar (6). Birol (7), Selim (4), Canan (5). ITA Gornea (5) Birau (4), Bakos (6) Igna (t), Comisar (4), Metkaç (i) Czako (5), Jac (3), Karlea (4), Chivu (7), Akjente (3). sokmayı başardı 31 Maçın bundan sonraki dakikalarında Sarı Lâcivertliler gay ret göstermelerine rağmen, başka gol çıkaramıdılar Türkiye Spor Yazarları İzmir Şubesi tZMİR Türkiye Spor Yazarları Uerneği Izmir Şube Kongresi önceki gün yapılmıs, çok olgun bir hava içinde geçen kongre soDun • da îdare heyetine: Başkan: Erdoğan Sungur, 2 tnd Başkan v e Muhasib: Çetin Gürel. Genel Sekreterliğe: Gündoğan Kaplan, Denetçiliğe: Ünal özer, Yedek: Altan Santepe seçilmişlerdir. Eskrimci R. Üstel Oümpiyat Şampiyonu Rıısu mağlup etti BELGRAD 22 23 Ekim tarihleri arasında burada yapılan Uluslararası Epe Turnuvasına ıştirak eden Türk Milli takımı büyük başarı kazanmış ve buradaki eskrim otoritelerinin takdirlerini ka zanmıştu:. Türk eskrim takımından bilhassa Remzi Üstel, çok basarılı müsabakalar çıkarmış ve 42 Epeci içinde dömi finâle kadar gel miştir. Dömi fjnâlde Olimpiyat şampiyonu Rus Kryss ile karşılaşmış ve bu müsabakayı 5 3 kazanmağa muvaffak olmuştur. Remzi Üstel dömi finâlin diğer müsabakasında yenilerek nihal klâsmanda dördüncülük gibi çok kıymetli bir sonuç almıştır. Otoriteler Epecimizin dördüncülüğünden çok Rus Kryss'i mağlup etmesini büyük olay olarak ni t el emektedirl er. Öte yandan diğer epecimiz Nefi Güven de aynı müsabakalarda besinci gelmiştir. Ercan TURCAN ugune kadar şehrimize gelen en zayıf takımlardan biri olarak gördüğümüz UTA karşısında zaman zaman iyi oynayan Fenerbahçe, Yaşar'ın attığı üç golle rakibinı yeimeyi basararak Balkan Ikincilerı Tur nuvasında liderliğe yüks«ldı. B ketınden yararlanan sağ açık Czako'nun ortaladığı topu santrafor Korlea, mermj gıbi bır kafa şutu ile Hazım'ın kalesine ilk yanda bir iki basit paslaşmanın dışında hiç bir varlık gösteremij'en DTA karşısında SanLâcivertliler İyi "utbol oynamamalarına rağmen hâkimdiler. Fenerbahçenln geri hatları normal oyununu çıkanrken forvet hatfı Ogün bariç beklenilenl veremiyordu. 20. dakikada Abdullahın pasına dalan Yaşar'ın şutu avuta çıktıktan sonra 25. dakikada Abdullahın şutu kaleciden döndü. 30. dakikada Fenerbahçe ilk go lünü kazandı. Birol'un çektiği fri kiği Selim kafayla aşırmca topu kaybetmeyen Yaşar, ilk golü çıkar makta güçlük çekmedi 10. Bu gol den hemen beş dakika sonra Sarılâcivertliler ikinci gollerini attılar. Ortadan dalan Ogün'ün sağa verdiği topu iyi tâkip eden Yaşar, hafif, fakat köşeyi bulan bir şutla golleri ikiledi ve devre bu sonuçla kapan dı. İkinci devre de üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe, 64. dakikada üçüncü golünü attı. Santradan aldığı topla dolan Yaşar, santrahafı ekarte ettikten sonra sert bir şutla takımının ve kendisinin uçuncü golünu attı 30 Üç farklı bir galibiyetten son | ra gevşeyen SarıLâcivertliler, 72. dakikada tek golü yediler. Yılmazın lüzumsuz bir hareFotoğraf: Tulây DİVİTÇİOĞLU YAŞARIN ATTIĞI BİRİNCİ GOL UTA KALESİNE GİRERKEN Bursa B. Beyi maçı iptaVedildi ANKARA Bu naftaki SporToto kuponlarınuı 15. sırasında yer alan Bursaspor Beylerbeyi II. Türkiye ligi maçı İptal edilmiş tir. Pazar günü Bursa Atatürk stadyomunda yapüması gereken bu müsabakarun iptal edilmestnin sebebi, stadın çimlenme işinin pazar gününe kadar tamnminnıı. mamasıdır. TllRK FUTBOLUNDtt n Hi: ı n Mışılciııııviiıı: Istikrar lıılii^ıliiııııyiiıı: Profesyonellik Yazan: Erdoğan ARIPINAR I lardan birisi de bu olmuştur. (Hâlen Avusturya, Batı Almanya, Holânda, S. İrlanda. Isviçre ve tskandinav ülkeleri yan profesyonellerdir) Bir ekoIü olmayan, halkmın millî geliri 2000 lirayı bulma yan (O zaman daha da düşüktü), futbol tesislerinden, modern spor malzemesi sanayiinden yoksun biı ülkede bu, lüks demekti. Profesyonellik ilk defa amatör olan kulüp yöneticileri tarafından tam anlaşılmamış, tam tatbik edilraemiş, sonra asıl bedet olan futbolcu tarafından tam anlaşılmamış. profesyonelliğin anlamı kavranamamıstır. Üçüncüsü tatbi katçı mevkiinde olan teskilât bu konuya çok aremi başlamış eksiklerini tridermek için gerekli cabayı da sarf etmemiştir. Bugün: # Profesyonelliğin kabulünden 15 yıl sonra Türkiyede (İmkânsız) denilen transferler yapılabilmekte. # Profesyonel bir futbolcu, kulübünden hakkı olan transfer parasını ve tnaaşını alamamakta 0 Knlüpler en büyük millî görev olan vcrgilerden ancak (B.M.M. sinin kabul ettiği aClarla) kurtulabilmekte, 0 Vergî kaçakçıhğı için küçük meblâğlar KÖsterilerek büyük transfer paralan ödenmekte, 0 Oyuncularla kulüpler arasında çıkan ihtilâflardan millî takım zarar görmekte. 0 Profesyonel biı memur, işine geç gitse görevinden çıkanlmakta, profesyonel bir futbolcn ekmek parası bu olduğu halde barlarda gecelemekte, otellerde basılmakta, haddinden çok yemek yemekte. icki içmekte. kilo almakta, yine de takıma gîrmekte. # Profesyonel Futbolcular Sendikası henüı batı anlamında bir güç olmaktan çok uzakta bulunmakta, \ 0 Türkiyede gerçek anlamda bir tek amatör futbolcu bulunmamakta, gizli profesyonellik mubah sayılmaktadır, Belirmemiş bir meslekten ve onun erbabından is beklemek de büyük bir hayalperestlik olacaktır (YARIN: FUTBOLUMUZUN GRAFİGİ) j Skandinavya güzeli seçilen Finlândiya Jimnastik Federasyonu Baskanı Fıniândıya Jimnastık Fed. Başkanı Skandinavya Güzellik Kraiıçesi seçıidı HELStNKİ. ( ö z e l ) • sveç, Danımarka, Njrveç, İ İzlanda ve Fınlandıyanın 1 katıldıkları Skandinavya guzellik yanşması bmncıliğinı Finlândiya jımnastık Federasjonu başkanı Finlândiya guzelı Satu Östrıng kazaomıştır Fınlândıyalı gençlerın sağlam bır vucud güzeüığıne sahıp olmalarını temın gayesıyle Federasyon Baskanlığıoa ge len ve bu yolda eenış taalıvet gosteren Satu genç nesle önderUk »tmistir • Bu müsabaSaya gınsımın tek gayesı iımoastik vapan bır kımsenın mukemmel cır fı zığe sahıp oUoıleceSını ısbat etmektı Bugün Skanriınavya guzelı seçılerek y y c m e ulaşmış ve ıddıamı tsbat etmış oldum» dıven Satu Östrıng 5Öz>rını «Daha vıllarca nmnastık yaparak vucuo guzel'ıSımı koruy»c*Jım» ın«nıyorum» Öl yerek bitünzufUr, DÜNKÜ SONUÇLAR 1. KOŞü: Pehlivandobi, Ceylan, Amasyalı G. 2.95, P. 1.50, 1.40 2. KOŞU: Dilara, Cengizhan, K. Kıran G. 3.35. P. 110, 1.25, 1.10 3. KOŞÜ: Karasu, Aşlan, Akpı nar. G 4.30, P. 1.05, 1.20 4. KOŞU: Victorio, Nevin, Guer zan G. 2.15. P 1.40. 1.75. 5. KOŞU: Sakiye. Aksu, Kopa ran G 1 15, P 1.10, 1.10, 1.30 6. KOŞU: Competan, Gudüm. Ergene. G. 1.45, P 7.30, 1.45. 7. KOŞU: B. Güzeli, Fatih, Bilge G: 15.80, P: 3.60, 1.60, 2.15 1 mcı ikılı: 2/3 10. 2 ncı ıkih: 8/10 3.65 3 üncü lkili: 1/11 4 90 4 üncü ıkili: 3/9 12.30 1 ıncı çifte: 39/8 8.10 2 ncı çıfte: 5/11 9.85 3 üneü eiite: fr«'« 22 90^ ZOJuel ERÜÇ Spor Totoya yılda 2 milyon lira sağlıyacak bir teklif yapıldı Adana'da bir nikâha dâvetliler futbol kıyafeti ile gidecekler ADANA Turkıyede ilk defa olarak bır futbolcunun nıkâh törenin^ futbolcu arkadaslan, sahaya çıkar gıbi formalan ve toplan ile gideceklerdir. Köprüsporlu damat Cengiz Turcan ile gelin, nikâhtan sonra, futbolcuların top yağmuruna tutulacaklardır. Kulup başkanı Cemil Sizlı, «Bir de hakemleri giydirip getirebilsek, nikâhtan sonra dâvetlilere bir maç bile yapsrız» Necat Akdemir admda 48 yaşlannda îstanbullu bir avukat, Beyoğlu 8 inci Noterliğı vasıtasıy le Spor • Toto Müdürlüğüne, Spor Işlerini Tedvire Memur Devlet Bakanı Kâmil Ocak'a çok ilgınç bir teklil yollamıştır. 2 MİLYON LİRA Avukat Akdemir ile noterde kunuşan bir Cumhuriyet muhabırine. Akdemir: «SporToto denilen müşterek babsi rürkiyede tahsil) li .tahsilsiz genç vaşlı hattâ gazete okumıyan kişiler de ovnnvor. Kuponlar elde en çok gezen basıb evraktır. Buraya konulacab ilânlar Türk sporuna her vıl en az 2 milyon lira net para getirecektir. Teklifim ile ileilenitecefcîni ve dik katr »lın»catıaı sannedlyoram» NECAT AKDEMİR'İN TEKLİF ETTİĞİ SPOR TOTO KUPONU KOMPOZİSYONU dman Cemiyetleri ittifakı; çalıştıncı konnsunda biraz istikrarlı davranmıj İngiliz ekolünü tercib etmiştir. Fakat sonradan gelen teskilât tek millî Türk ekolu konusuna hiç olmazsa çalıştıncı yönünden; eğilmemiştir. 1924 den 1966 ya kadar geçen 42 yıida A millî takımımızı 6 yerli: (Necdet Erdem 19511960, Giindüz Kılıç 1957, Cihat Arman 1957.., Coşknn Özan 1961, Şeref Görkey 1962. ve Adnan Süvari). 5 i tngiliz ve İskoç, 3 ü Macar, 4 fi İtalyan, 2 sJ Yugoslav 14 antrenör (Billy Hunter 1924, Tod Bella 1928, Pegham 1932. Donolly 1936, Molnar 1948, Molloy 1949, Mc Cormick 1950, Puppo Sandro 19521954 1959, Szekelly 1933, Mihailoviç 1953. G. Varglian 1956, Remondini 1957, Spayiç 1962, Puppo Sandro 1965) hazırlamışlardır. GÖRÜNEN KÖY Çalıştıncılann ekol yapısı yönünden zik takları. futbol bilgileri görüş açılan daha kısıtlı olan futbolcularda daha da büyümüş ve Türk takımlarının millî forma altında kollektif futbol oynama larıııı önlemiş, alınan kötü sonuçlar kadar iyi sonuçlar da (tesadüf) sıfatmdan kurtulamamışlardır. Bunun yanı sıra; Türk spor politikasını ctzme leri gereken üst sorumlular bu zik zakları yönetimde de yapmışlar, istikrann çok şeyler getîreceği Futbol Federasyonunun Başkaıılannı her iki yılda bir değiştirmişlerdir. 1924 yılından 1966 yılına kadar geçen 42 yılda Futbol Federasyonn makamına 20 kişi otnrmuş, 1957 den sonra bu tâyinler gülünç bir hal almış., 1957 İle 1966 arasında 9 yıl içinde 9 Federasyon Başkanı değiştirilmistir. Yönü tâyin edecek liderî olmayan bir kuruluştan istikrar ve periyoc'ik gelişim beklemek biras hayalperestliktir. PROFESYONELLİK ANLAY1ŞI ı Türk fntbolnna profesyonellik 1951 yılında sokulmujtur. 1950 den soora atılan uunansu adım I NECAT AKDEMİR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle