25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURTVl1» 15 Hazinn •«'• Siz de, daha güzel olabilirsiniz... Tuvalet 'Sabununu kullanmakla! Cildinizin birsynema yıkiızınki gibi yumuşak ve pürüzsüz olmasını arzu eder misiniz? Dünyanın her yerindeki sinema yıldızları gibi LÜKS Tuvalet Sabunu kullanırsanız siz de daha güzel bir cifde temiz ve cazip bir tene sahip olabilirsiniz. LUKS Martine Carol LÜKS Tuvalet Sabununu kullanan yıldızların (onda dokuzu) «. T. S09 Tanınmış en güzet •sinema yıldızları gibiMarHne Carol de cildine LÜKS Tuvalef Sabunu ile ihtimam gösteriyor. Diyor ki : « Ben, tenim için, daima LÜKS Tuvalet Sabununu kullanırım. Bu çok sâf sabunun cilde kolaylıkla nufuz eden ve tesirli köpüğü sayesinde, mesameler her nevi \oz ve kirden femizlenir ve teniniz femiz, toze ve cazip olur. Siz de, Sinema yıldızları gibi nefıs kokulu bol köpüklü LÜKS Tuvalet Sabunu ile teninize ihtimam gösteriniz 1689 sinema yıldızının (onda dokuzu) tercih ettiği güzellik sabunu. i % 100 neticeli her türlü haşaratı itlâf eden Hitf" •übletleri ve PIROFU R A MOR Fare, zehırli macunu yeniden gelmiştir. Dr. R. MAAĞ 3.A. DİELSDORFZÜRİCH Türkiye Umum Mümessili: Melih tipi ve Veysi Midil dört Eczacı Kollektif Şirketi Necatibey Caddesi Gür Han No. 8 Galata Telgraf: Midütipi Galata Tel: 45837 Y E N İ K Ö Y Tam formunda! Çünkü, daima, sabah ve akşam kahvaltılarında, bol SANA sürülmiiş birkaç dilim ekmek yer. Kalorisi ve A, D vitamini bol SANA margarini sayesinde spor yaparken, sarfettiği enerjiyi kolaylıkla telâfi ediyor. Türkiyenin en modern fabrikosında, en sıhhi şartlarla imal edilen SANA hem çok lezzetli hem de fevkalâde besleyici bir kahvaltılık. margarindir. Siz de, onun gibi, daima sabah ve akşam kahvaltılarında, bol SANA sörülmüş birkaç dilim ekmek yemeği âdet edininiL SAHİL GAZİNOSU ve otali çalısmo yerlerînde lanılacak ASTRA ampulleri parlak rir. gözleri yormaz cerevan sarfeder Bu akşam muazzam programına ilâveten Hakkı DERMAN Şerif İÇLİ Şükrü TUNAR ve arkadaşlarının içtirakile MUALLÂ MUKADDER ATAKAN'ı İftiharla takdim eder. NOT: Tepebaşı seansından sonra P Diş Teknisyenleri Derne ği İdare Kurulundan: • Cemiyetimizin yıllık umuml kongresi 25 6.955 tarihinde cumartesi günü saat 15 de Taksim Sıraselvilerdeki D. P. ilçe salonunda yapılacagından teşriflerini ehemmiyetle rica ederiz. ' İdare Kurulu NOT: Ekseriyet olmadığı takdirde kongremiz 26.6.955 pazar günü saat 10 da ayni salonrja yapılacaktır. Kahvaltılık margarın 250 çromı 95 krş.tur AMPULLERİ Kıbrıs Hava Yolları Uçunuz Cypnıs Airivays Ihtlyatlı yolculsr Kıbnı hava Yolları ila tayahat adarlar çOnkU: 1. Orta Doju memlekettennin hcrhangi W jehrine pderken, r uçakların tam saat kaçta vardiklarım ve hareket ettiklerini önceden bilmeyi tercih ederler. 2. Kıbrıs Hava Yollan tarafından ıstihdam edilen tecrübeli Injiliz pilot ve mütehassis mühendlslere itimat etmeyi tercih ederler. 3. Yolculuk boyonca hosteslerin temin ettikleri harikulâdc ve birinci sıntf servislch we fosterdiklcjri misafirperliji terdh ederler UNıLEVERıŞ TuRK LTD. ŞT.. (BAKIRKOY) ile Hiç kullanılmamış 1/2 tonluk M«ris ve çok temiz vaziyette Volkswagen Beyazıd Beyaz Saray garajı Telefon: 21715 Satılık OTOLAR SATILIK Her Şantiyeye Elverişli.55 Kv lık Az Kullanılmış Elektrojen Grupu 70 beygir 600 devir/dakika MODAG iki zamanlı dizel Mötörüne akuple 55 KVA 400/231 volt pellizari Generatörü tablo dahil bütün techizatı ile satılacaktır. Gurup ehil ellerde ar kullanılmıstır. Fazla malumat ve müracaat için: TAMİŞ TÜRK A. S. Galata, Telefon: 45696 OPON Eczacı kalfası aranıyor Pratiği kuvvetli kalfa aramyor. Küçükpazar ERGUN Ecanesine müracaat. CHAMPION «t«luiols nOftstSE*i.0tomobil BUÜİLERİ EŞSİZOİR Ticareti T.A.Ş. !st*nbwl Bitat Utnk n Tar âyirtnak fefn »a«1ıe« ttyslut KintalariM vsyt BEA latanbul Ayaspafa Kun Palaı Na. 1 MOraeaat adlnlz. Ttlafon: 8238182982. Ankara: Zafar mtydarn Yani«thlr T«L: 2 8 4 0 2 Satılık Lüks Süper Buick Otomobil Yaluu lstanbul içinde hususide kullanılmıs yeni vaziyette, kırmızı renkte 4900 kilometrede 952 modeji radyolu Süper Buick marka Lüks otomobil satüıktır. Taliplerin 87352 No. lutelefona müracaatları.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle