12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Hakiki bir Isviçre fabrikası mamulâtı olan ORATO »51 SAATLERİNİ Terçih ediniz 313 SAVAŞ ÇİL İLÂCI Guezlleştınr, cıldi yumuşatır. Topkapı harıcmde beş dakıka mesafede, 1500 yemış ağscı, gunde 50 ton su verpn 3 kuyusu bulunan 44000 M2 bostan satilıktır. Mutavassıt kabıiı edılmez Istan» bul posta kuturu No 840 a m yazı ıle muracjat. Satılık BOSTA YEPYENİ SANTRİFOJLO MAYFAIR ÇAMAŞIR MAKİNASI • Yıkama »• ı ı k n ı t«mamil* otomatlktlr. • 6 dakikada S kilo kunı çamafir yıkar. a Kelaylık, a Çabukluk, a Tamizllk, a Kenfer tomln adar ^ffmonmdo tttdbirli" KÎavronmok*daimcwttaWor*tıcıyırlıdırj 8u, her gün maruz kalobileceğimiz, tehlikeler için ^a bHhü'ssö'Fgörlerimtz» /îçin varittir. fenc* bir îjık, /atfınd© »htrpolonan Çözler; çobuk yorulur, tfof o5fm ve asabiyet doğurur. Gönej, ışiğd kadar^ ^rohot bir ıjıktveren TUNGSRAM ampullerı*?fce çözunüzür» en emin koruyucusudur. TUNGSRAM; ampuller?«hem görunüzü hem de kesenizt kollar,' 2'ra en az cereyan tfarfedetv .ampuh gene «mpulOdur. TALEBE İÇIN ODA Sultanahmed Şehidmehmeflk ş u 21 nomaraya ' muracaat: fUZUNUZUN OUZEILIGINI SAÇLAR TAMAMLAR TUıklyt Urmım ŞEREFETTİN ALEMDAR ve KARDEŞLERİ •AHÇEKAPI KUTLU HAN Tal. 22*81 T»lar. ALEMDAR latanbul Dünyada mevcut olanlann «n mUk«mm«lidlr, UNGSRAM EN AZ PARAYA . EN BOL AYDINLIK SAÇLARINIZIN PARLAKLIĞINI " • B U A KŞ A M i""« BÜYÜKDERE BEYAZ PARK'ta Saz Caz Varyete Skeç Kahkaha SABİTE T U R ve saz arkadaşlan konseri. Konserden evvel Ses Tiyatrosu sanatkârlanndan MÜRÜVVET SIM KENAN ve MUALLÂ FOSFOOROĞLU Skeç topluluğu. Çıngeneler Şen kaıdeşler ve saz arkadaşları Sesle Çızgıler sanatkân Celâl Şahın Muhtehf var>'ete ve mıllî oynnlar takdırn olunacaktır. Sabite Tur Tepebaşmda okuduktan sonra ffbrfe» BRİYANTİNİ MUHAFAZA EDER. Jh Amerıkan mamuiâtı salon, yemek salonu, ve yatak odası eşyaıan. Gormek içu» her gun oğleden sonra saat 15 ıle 17 arasında Nışantaşı, Eytam caddesı, Krıstal Apartımanı 17 2 numaraya muracaat. Satılık MACARİSTAN Mocar*Makme Dış Ticoret Müessesesi Budapvşt* V. Dereltyo • U. 6 • T«l. Adr«si ı Technoimp«x • Budapcşt* İZMİR SERGİ SARAYINDAKİ MACAR PAVYONUNÜ ZİYARET ETMEüi İHMAL ETMEYİNİZ. İSTENİLEN HER TüRLü İZAHAT MAHALLİNDE VERİLECEKTÎR. İZMİR FUARINA AŞAGlDAKİ MACAR MüESSESELERî ISIÎRAK ETMEKTEDİR. Teknilc Mamull«r Macar Ticor*i ^irk*ti Budapaşt* V, M«rl»g.U. 2. P. K. 33. 466 T«l. A d r M i ı F*rtınion • B4idap«f t« M«nsucat Mamultori Ihracat Mücss«tesi Budapeş«• V. Dorettya • U, 4 P. K. 51. 12 Tel. Adresiı Mungaretes • Budapeft* Macar Ihracat, Ithafât Şirkoti El«ktrik Malz«m«si v« Hassas ÂUtfer Macar Ticar«t Şîrk»ti Budapofte V. NodorU. J21 P. K. 51, E/O. B. 4 Tel. Adresiı Elektre • Budapefte •udapeşte V. NadorU. 31 P. K. 5. 45 Tel. Adreıiı Artex • Budapefte İHRAÇ ETTİĞİ MADDELER İHRAÇ ETTİĞI MADDELER Elektrik makineleri Makineler, âletler IsHma makineleri Ziraat makineleri ve traktörler Kamyonlar Sanayi makineleri İHRAC ETTİĞI MADDaER : CSEPEL Motosiklet ve blsikletlerl CSEPEL Diki? makineleri Bilumum küçük sanatlar için âletler Hırdavat Lâmbalor Dokuma sanayii için yedelc parçalan Yazıhane levazımatı Ağaçtan mamul eşyalar Inşoat malzemesi Kalorifer kazanlan ve radyotörleri Çinıden sıhhi malzeme Ev eşyası HEREND porseienleri İHRAÇ ETTİĞİ MADDaER: Van mamul mensucat Mamul mensucat Hazır glylm ejyalanMujamba, simili derl. İHRAÇ EHİĞİ MADDELER . Elektrik malzemesi Telefon malzemesi Ampuller ve elelctronlk tüpler Kimyevi ve ispençiyari her nevi cam laboratuar âletleri Optik ve hassas âletler Tıbbi âletler ve cihazlar E1 işleri Döşemelik kumaşlar Elde dokunmuş macar halılan (TORONTO) Bebekler Dericiliğe ait malzeme Cevahircililc ve kuyumculuk Spor eşyası Mobilyalar Antika eşyalar Musiki âletleri Her nevi fırçalar Sepete ve hasıra ait eşyalar Çocuk arabaları
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle