12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
cnvmuRhnET 4 Temmuz 1951 MESHUR ALMAN MAMULÂTI buz dolablan, malzeme itibarı ile diğer markalardan yüksek oldugu iesbit edilmiştir. Buz dotabi her sene a lınmadığı için maîzemeye dikkat etmeden almağa karar verilmemelidir. Buz dolabı almadan evvel servisinin nerede yapılacağını tesbit ettikten sonra satın alm aya karar vsrilmeiidir. BOSCH markah buz dolabını görmeden buz dolabı almakta acele etmeyiniz. Yüksek malzeme Çok az sarfiyat Hususî maki nelerle âyarlanan, çahjma yalniz BOSCH buz dolablarında bulunur. Adres: Fangaltı Dolabdere Yunusbey sokak No. 37/43 BOSCH servis istasyonunda Alman mühendisinin nezareti altında hususî kontrol m.iincîeri ile servis yapılmaktadır. Fiatı: Gayet ucuzdu r. Tediyede .olayîıV yapılır. Miktarı gayet az olduğundan 41442 ve 4^234 No.lı telefonla acele sîraya yazılmanızı tavjıye e*«riz. TÜRKİYE UMUMÎ MÜMESSİLİ: A1BMET Taksim, Acentalarımız Adnan Baykent Izmir Makine Elektrik Evi Ankara Makine Elektrik Evi Eskişehir Mehmet S. Malatyalı Samsun Ali S. Koçibey Zonguldak Bayram Ticaret Ort. Gazianteb YELİ Cumhuriyet MEIVGER Meydanı 9/1 7 8 9 10 11 12 13 Selâhaddin Altmışdört Trabzon Siracettin Kâtiboğlu Antakya Sami Kıhç Konya Şahab Buminoğlu Karabük Mustafa Serminli Kayseri Mürşit Ticarethanesi Adana Oto Günay îstanbul BAYİLER: 1 Muhsin Ozan Bandırma, 2 öğünç Ticareti Bursa. 3 Mehmet Cumah Balıkesir 2481012 Beygir Kuvvetinde ünyanın en meşhur dıştan takma ı Deniz Motörleri PENTA Satışa arzedilmiftir. Deniz Motörlenrün Yüksek kalitelerinden bazılan: 1 2 3 4 5 Asırarî benrin sarfiyah. 70080* devirli pirinçten mımnl iiç kanadlı büyük pervane. Pirinçten mıunul uzun şatt. Denizden çtkışında saftı Utlı ra ile yıkamağa ihtiyaç yoktur. Sessi* ealışma TS. VS. «SAHİBİNİN SESİ» V. GESAR ve ORTAKLARI Beyoelu, İsHklâl Cad. 392 Tel: 44934 KÜÇÜK MMJUITI MÜJDE BAYRAMLIK ^ 800 1000 îyak 17 kilo gü I müj ağırhğında H51 paıçadan mürekkeb Vıyana mamuiâtı 24 ki$Hik komple bıçak. çaUl ve kaşık takımı sa*ı ıktır TekmıI li akaju ve «nstallı bır kutu içindedir. Kutunun ıçı deve derisindendır. ristı, kutusu ve | konduğu sofrasıle beraber 5000 liradır. Gayet i?yaalı ve şık bir moble, laat 1115 arasında 25918 numsraya teıefon edılmesi. ParkıiKİa Bayram Stirprizi programı mıza ilâveten kiymetiı ses sanatkânmız Le>lâ Müzesyen Senar ve Arab ileminln meşhur rakkaıesi NOT Paıar günleri tekmil kadr^ ile İçkisiz Aile Matınesi. T •1: 8 5 771 MUZiTYIN SENAR LEYLÂ HÜSNÜ ^KİRALIK Kaloriferli S odab bir dairt kirahktır. Ctğaloğlu, Çata'.çe?me »okak I No. 4648: Telefon: 23035. «* ÜiÜNTİJfiİJlÜ 30% tf&MF*/*... Büyük Şehirlerde AKÜMULATÖRLERİ BOTON D O N Y A D A OLDUÛU GİBİ MEMLEKETİMİZOE 0E EN ÇOK GOVENİLEN VE FAZLA KULLANILAN AKOMOLATÖRLERDİR. KIZILAY AFYONKARAHİSAR MADENSUYU için başbayi aranıyor Herkesçe tanman ve sevilen Afyonkarahisar Madensuyu vc tabıi sodası İstanbul, Ankara ve diğer İl merkezlerinde başbayiler vasıtasıle sattınlacaktır. Istcklılerin şartlannı bıldırmek ve goriışmek üzere Ankarada Kızılay Genel Merkezine müracaatleri rica olunur. prestigc NACAR SAATLARI PERAKENDE SATIŞ FİATLAR1: , Erkek kol aaatı. ufak saniyeli, çelik 42. Erkek kol saatı, crtadan saniyeli, çelik 52. Erkek kol saatı, altm kaplamah 75. Kadın kol saatı, iltın kaplamah 75. Nacar ceb saati, krome # 42 En son modelleri gelmiştir. Saatçilerden ısraıla iste>iniz. YAKUP SOYUGENÇ KarakBy Palıı karjuı 86 • BalıU Tilgr.: SOYUGENÇ • Ubnbul TeJtfon: 42046 TIZLA IÇMELERI Bayram tatilinden faydalanmak kaynaklandır. Otei ve lokantalan istırahatlerini temın edecektir. için en elverisli sağlık ziyaretçilerin arzu ve fm DENİZ MERAKULARINA MÜJDE * Türkiye Umum MOmesslli NİJAD SERVEN ve Şerikleri Komandıl Stı. Adaya, Modaya, Yalovaya gidemedim dıye boş yere üzülecek ne var. Salonlu, yataıc odalart tam manasıle konforu haiz ve bir aıleye elverışh mücedded tekne ve yeni 145 beygir kuvvetinde CRIS CRAFT makıneli deniz motorü satılıktır. Talibler her gun Kuçuk Bebek Yalı Gazinosunda gorebılirler. B u A k s a m 4.7.951i CA\LI BALIK'ta Büyük Surprız Sanyer: Te!: 32101 Kadıköy, Altıyolağzı Muessesemiz Bayram çin hususî surette NEFİS Bayicm şekerleri, baklava, hamur tatlılan, NEFİS tavukgoğsu ve sutlu tatlılar. Turk usulü kaymaklı dondurma, Vıyana usulu meyvah dondurmalarile mejhur VİYANA çeşıdli dondurmasıru jmışterilerımizın takdir edeceği »urette imal ettığmi bıldırır. NEFİS PASTANESİ ! fiaşltca mutfak eşyası niağaîalartnda satılır. (jTT L L U R I Ş , t Fıncancıler Rıza Paga Han 7V2
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle