09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 18 Haziran 1937 Sinekler hastahk ve pislik gretirir. Tahtakuruları geceleyin kaniDizı emer. Hamam böcekleri yemeklerinizi, erzakınızı kirletir. Pireler sizi ısırır. Güveler elbiselerinizi, eşyalarınızı didikler, harab eder. Haşerat insanlara vt hayvanlara muzurdır. FAYDA İLE Ö L D Ü R Ü N Ü Z . K k s lâtif leke y p a. Bütün haşarat öldürücü mayiatın fevkindedir. Adi gazı ve buna benzer boyalı mayileri Avrupa ve Amerika o uu a mz markalı süslü kaplar ve gaz tenekesine koyarak FAYDA yerine satıyorlar, ve herkesi aldatıyorlar. Çok dikkat ediniz. Taklidlerinden sakınınız. SEFALİN RADYOLiN VARKEN Dişlerinizi tecrübe tahlasi yapmanın manası yoktur ELBİSELERİMİ L İ R AD AN BAŞLIYAN 4 Başı çok ağrıyordu, ona SEFALiN tavsiye ettiler. Derhal aldı Bakınız, şimdi ne kadar neşelidir. I H H A T Radyolin dişleri temizlıyerek sağlık ve güzellik vermekte, sizi, şu veya bu diş macununu deniyerek dişlerinizi bozmaktan kurtarmıştır. Radyolm terkibinin kudret ve halisiyetine rağmen azamî ucuzluğu ve s C A Z • B E azamî tazeliği temin ederek sizi yabancı ve pahalı macunlardan kurtarmıştır. Radyolin mikrobları öldürerek diş etlerine ve bütün ağza temizlik ve sıhhat kazandırır ve bu neticeyi garanti eder. KUMAŞLARINDAN YAPTIRIYORUM SEFALİN baş ve diş ağrıiarı, grip ve nezleyi derhal geçirir. Mideyi bozmaz. Eczanelerden ısrarla isteyiniz. Içel Ilbaylığından: Karaisâlı kazasmda mamul altı ormanda kesilecek 6100 metro mikâb gayrimamul kerestenin imalıyesi, ormanlar ayrı ayrı ihale edilmek üzere pazarlık suretile haziranm yirmi birinci pazartesi günü saat 15 te ihale olunacağından talıblerin teminat paralarile birlikte gelmeleri ilân olunur. (3486) RADYOLİN Baytar Aranıyor Aydırı Belediye Reisliğinden: Aydın Belediyesi için 80 lira aylık ücretle fakülte mezunu bir baytar aramlmaktadır. Bu memuriyete talib olanların: 6 X 9 eb'adında bir fotoğraflarile beraber kısa hal tercümelerini kendi el yazılarile yazacakları bir istidaya iliştirerek Aydm Belediyesine gönder meleri ve istidaya diploma ve sicil numeralarım da kaydetmeleri ilân olunur. (3336) 19 Haziran Cumartesi akşam yedinci senei devriyesi münasebetile S U A D i Y E PLAJI YERLI MALLAR PAZARLARI FEVKALÂDE ^ ^ N A VER N R E refakatile CAZ ^ ^ Hergiin meşhur şantöz tertip edilmiştir. EĞLENCELER C HASTABAKICI ARANIYOR, Ankarada hususî bir hastane için diplomah bir hastabakıcı hemşire ara I I nıyor. Isteklilerin 4153â oumaraya telefonla Bay Remziye müracaatları. p j |
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle