12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ADINA KAMULAŞTIRMA İLANI 1) Aşağıda özellikleri ve mahkememizdeki dosya numaraları belirtilen Ardahan ili, Merkez ve Merkeze bağlı köylerinde bulunan taşınmazların TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ (TA NAP) güzergâhında kamulaştırma işlemlerinin gerçekleşmesi için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden, TANAP güzergâhında kalan ve Mülkiyetdaimi irtifak hakkı tesis etmek üzere kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki, zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında anlaşma sağlanama dığından bahisle BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tesciline ka rar verilmesi istemi ile dava açılmıştır. 2) İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hata lara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri; Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği, 3) Açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği ve adresinin BOTAŞ Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Nergis Sk. No: 7 Via Tover Kat. 23 Söğütözü/ANKARA olduğu, 4) Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Ardahan Şubesinde açılacak mevduat hesabına, karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı, 5) İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunmave delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, 6) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği, Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilgililerin duruşmanın yapılacağı 29/09/2017 günü saat 09:00’da Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Yasası’nın 28 ila 31. maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/08/2017 SIRA ESAS KÖY/MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ MALİK, ZİLYED, 49 YILLIK MÜSTAKİL VE MÜLKİYET HAKKI NO: NO 2017 HİSSEDAR(DAVALILAR) DAİMİ NİTELİKLİ ÜST HAKKI 1 569 Balıkçılar Köyü 103 71 Tarla 2 533 Balıkçılar Köyü 103 126 Tarla 3 611 Halilefendi Mah. 187 28 Tarla 4 643 Halilefendi Mahallesi 131 38 Tarla 5 675 Ortageçit Köyü 110 566 Tarla 6 627 Halilefendi Mah. 127 89 Tarla 7 631 Halilefendi Mah. 127 131 Tarla 8 541 Balıkçılar Köyü 108 145 Tarla 9 543 Balıkçılar Köyü 108 161 Tarla 10 547 Balıkçılar Köyü 108 165 Çayır 11 605 Halilefendi Mah. 185 127 Tarla 12 531 Balıkçılar Köyü 108 124 Tarla 13 561 Balıkçılar Köyü 103 34 Tarla 14 559 Balıkçılar Köyü 103 31 Tarla 15 661 Kartalpınar Köyü 102 41 Tarla 16 609 Halilefendi Mah. 185 131 Çayır 17 603 Halilefendi Mah. 127 74 Tarla 18 601 Halilefendi Mah. 127 72 Tarla 19 613 Halilefendi Mah. 187 41 Tarla 20 623 Halilefendi Mah. 127 76 Tarla 21 633 Halilefendi Mah. 130 76 Çayır 22 617 Halilefendi Mah. 187 71 Çayır 23 621 Halilefendi Mah. 187 107 Tarla 24 625 Halilefendi Mah. 127 78 Tarla 25 577 Halilefendi Mah. 120 36 Tarla Sabri Kaçar, Huriza Kaçar, Remziye Kaçar, Feramuz Kaçar, Seyfullah Kaçar, Lahzar Kaçar Münire Değirmenci, Kemal Aydemir, Fikriye Aydemir, Buhanettin Aydemir, Seyal Koç, Sibel Türk, Hasan Aydemir, Tuncay Aydemir Arslan Balcı İsmet Avcı, Yaşar Avcı İdris Mamo Rahim Kahya Adnan Bayraktar, Maliye Hazinesi, Özgür Ateş, Mustafa Ateş, Alev Ateş, Mehmet Doğan Ateş Şevket Kürkçü, Nargüzel Kürkçü, Ahmet Kürkçü Hayriye, Medet, Nevruz, Huri, Mehmet, Kibriya, Allahverdi Mülkinaz Balıkçı mirasçıları, Fehminaz Balıkçı, İskender Balıkçı mirasçıları, Güneş Balıkçı, Gülnaz Balıkçı mirasçıları, Lala Balıkçı mirasçıları, Süleyman Balıkçı, Nazhanım Balıkçı İsrafil Karabağlı mirasçıları,Yeter Karabağlı mirasçıları, Zernişan Karabağlı mirasçıları, Paşa Karabağlı mirasçıları, Ali Karabağlı mirasçıları,Aliasker Karabağlı mirasçıları, Hacı Karabağlı mirasçıları, Nizam Karabağlı mirasçıları Peri Balıkçı mirasçıları, Muhlis Balıkçı, Yadigar Balıkçı, Gülgez Balıkçı Kemal, Seyfettin, Alaattin, Tükez, Nurettin, Bilal, Yunus, Nebat, İsrafil, Azizgül, Arap, Nebigül, Narhanım, Mehmet, Nigar, Hayrettin, Gülli, Kızhanım, Ayşe Kurban, İtibar Hasan Aydemir, Gülfikar Özdemir, Seyal Koç, Sibel Türk, Kemal Aydemir, Fikriye Aydemir, Vezir Özdemir, Münüre Değirmenci, Risalet Özdemir, Tuncay Aydemir, Mürsel Özdemir, Buhhanettin Aydemir, Musmina Özdemir, Hasan Özdemir mirasçıları, Şah Murat Özdemir İsrafil, Necat Uğurlu mirasçıları, Kemal Uğurlu, Maksut Uğurlu mirasçıları, Nazire Öner mirasçıları, Sadedin, Yakup Uğurlu mirasçıları, Celal Uğurlu, Hanım Hatice Çakmak, Safiye Pekmez mirasçıları, Eşref Pekmez, Zikri Pekmez mirasçıları, Tahsin Pekmez, Musa Pekmez, Selahattin Bekmez, Ahmet Bekmez, Murtaza Pekmez mirasçıları, Hasibe Güzel mirasçıları, Bahattin Şentürk, Alaattin Şentürk, Gönül Yılmaz, Gülsen Ulutaş, Naringül Özdemir mirasçıları, Necmettin Günal mirasçıları, Pantuş Günal mirasçıları, Şahzer Günal mirasçıları, Fehimdar Günal, Zinnet Günal mirasçıları, Seyfettin Günal mirasçıları, Hilmi Günal mirasçıları, Halil Çelik, Adalet Kaya mirasçıları, Fikrane Altun, Necati Güngör, Rivayet Ünal, Ufuk Güngör, Enver Güngör, Ercümen Güngör, Eda Güngör Avşar, Bülent Güngör, İbrahim Çelik, Nilgün Aktaş, Armağan Yıldızlı, Gülhan Ergül, Gülsen Doğanlar, Enser Güngör, Tavus Güngör, Yaren Güngör, Gülnaz Güngör, Ender Kürşat Güngör, Melahat Güngör, Nerman Akay, Serpil Timur, Talat Güngör, Necla Erdoğan, Kızyeter Güngör, Güzin Güngör, Nurettin Güngör, Metin Güngör, Işık Güngör, İsmail Çelik, Zafer Güngör, Öznur Çelik, Kaya Güngör, Murat Güngör, Özlem Bay, Naciye Güngör, Hürmiye Güngör, Sibel Azizağoğlu, Emine Gönül Güngör, Mete Güngör, Gülçin Özcan, Yunus Ersayın Güngör, Ömer Güngör, Nebahat Güngör, Gülnur Güngör, Nermin Günal, Teoman Güngör, Oğuzhan Çelik Seyhat Demir, Ferahnaz Demir, Rafel Ünlu mirasçıları, Laçin Demir, Casim Demir, Yavuz Demir, Şevket Ünlü mirasçıları, Ferniyaz Demir, Selvi Ünlü Cemil Çakmak Serpil Aktaş Vedat Bayraktar, Alpaslan Bayraktar, Sünbül Yılmaz Ali Demirci Selim Balcı Mehmetali Kayatürk Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 661807) 11,95 348,42 434,59 2.448,50 1.182,48 1.228,13 357,93 359,09 289,77 385,23 793,55 92,49 744,23 327,47 1.274,12 236,95 749,21 870,38 1.950,91 1.008,69 1.308,54 913,80 134,92 669,74 534,03 16,37 91,66 13,39 19,37 19,18 20,48 20,50 38,36 20,50 45,83 11,41 T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ADINA KAMULAŞTIRMA İLANI 1) Aşağıda özellikleri ve mahkememizdeki dosya numaraları belirtilen Ardahan ili, Merkez ve Merkeze bağlı köylerinde bulunan taşınmazların TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PRO JESİ (TANAP) güzergâhında kamulaştırma işlemlerinin gerçekleşmesi için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden, TA NAP güzergâhında kalan ve Mülkiyetdaimi irtifak hakkı tesis etmek üzere kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki, zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında anlaşma sağlanamadığından bahisle BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının BOTAŞ Genel Müdürlüğüadına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır. 2) İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve mad di hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri; Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahip lerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği, 3) Açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği ve adresinin BOTAŞ Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Nergis Sk. No: 7 Via Tover Kat. 23 Söğütözü/ANKARA olduğu, 4) Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Ardahan Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı, 5) İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, 6)Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği, Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilgililerin duruşmanın yapı lacağı 06/10/2017 günü saat 09:00’da Ardahan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Yasası’nın 28 ila 31. maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/08/2017 SIRA NO: ESAS NO KÖY/MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ MALİK, ZİLYED, HİSSEDAR (DAVALILAR) 49 YILLIK MÜSTAKİL VE MÜLKİYET HAKKI 2017/ DAİMİ NİTELİKLİ ÜST HAKKI 1 615 Halilefendi Mah. 187 69 Çayır Seyfettin Topçu mirasçıları 723,55 2 575 Halilefendi Mah. 120 34 Tarla Halis Keskin mirasçıları, Latif Keskin mirasçıları, 753,47 20,50 Zakir Keskin, Lütfü Keskin mirasçıları 3 635 Halilefendi Mah. 130 79 Çayır Selahattin, Mürsel, Ali Osman Baltacı, Rüstem, Kudret 83,93 4 619 Halilefendi Mah. 187 73 Çayır Reşat Karabağ, Alirıza Karabağ, Gülay Ünlü, 1.208,74 Badegül, Fikret Karabağ, Seyfettin, Gülmehmet, Emin Karabağ, Alican, Muhittin, Alişan, Şenay Karabağ 5 629 Halilefendi Mah. 127 91 Tarla Zekeriye Karadeniz mirasçıları, Fahrettin Polat 1.320,23 14,23 mirasçıları, Ümit Yaşar Polat, Asım Us mirasçıları 6 645 Halilefendi Mah. 132 28 Tarla Ali Osman Baltacı mirasçıları, Selahattin Baltacı mirasçıları, 372,82 Mürsel Baltacı mirasçıları, Rüstem Baltacı mirasçıları, Kudret Baltacı mirasçıları, 7 647 Halilefendi Mah. 138 24 Tarla Rabia, Arslan Uzun mirasçıları, Tuntul 324,71 8 649 Halilefendi Mah. 138 108 Tarla İrfan Uzun, Rabia, İlhan Uzun, Tuntul 217,54 21,86 9 653 Halilefendi Mah. 185 14 Çayır Recep, Fatma, Necep, Gülsüm 1.283,68 10 651 Halilefendi Mah. 183 31 Tarla Belgin Avcı, Naciye Demirel, Nermin Demirci, Cengiz Demirel, 3419,25 31,92 Yavuz Selim Demirel, Saltanat Aktürk mirasçıları, Kıymet Yılmaz, Netice Altun, Hidayet Demirel, Atila Demirel mirasçıları, Muhammed Demirel, Şinasi Demirel, Özcan Demirel, Özer Demirel, Semiha Ballı, Nurcan Dedetürk, Erdinç Demirel, Serpil Demirel, Çeşminaz Aydın, Kudret Demirel 11 641 Halilefendi Mah. 131 29 Tarla Akife, Nusret Alkan mirasçıları, Ruseyde, Nizam, Rabie 168,33 12 667 Kartalpınar Köyü 106 367 Tarla Sultan mirasçıları, Mihrali mirasçıları, Cabbar mirasçıları, 1.093,93 3,58 Cabbar mirasçıları, Süsem mirasçıları, Senem mirasçıları, Karip mirasçıları, Cevahir mirasçıları 13 669 Kartalpınar Köyü 106 368 Tarla Senem, Karip mirasçıları, Cevahir mirasçıları, Mihrali mirasçıları, 465,97 16,92 Sultan mirasçıları, Süsem mirasçıları, Cabbar mirasçıları, 14 593 Halilefendi Mah. 123 4 Tarla Musa Pekmez mirasçıları, Eşref Pekmez, Tahsin Pekmez mirasçıları 1.775,97 19,18 15 589 Halilefendi Mah. 122 15 Tarla Raziye Çeğil mirasçıları, Mehrali Çeğil mirasçıları, 976,27 21,86 Musa Çeğil, Fuat Çeğil 16 587 Halilefendi Mah. 122 8 Çayır Nuri Keskin mirasçıları 8,92 17 663 Kartalpınar Köyü 102 50 Tarla Fahrettin Polat mirasçıları, Gülbeyaz Polat, Kıymet Şimşek, 451,76 497,00 Birgül Polat, Özcan Polat, Özkan Polat 18 671 Kartalpınar Köyü 106 376 Tarla Şemsettin Polat mirasçıları, Seheddin Polat mirasçıları, 670,93 Yüksel Uğurlu, Efruze Uğurlu, Sibel Jale Korkut, Kenan Kılıç, Tufan Tatar mirasçıları, Yavuz Polat, Tazegül Uğurlu, Hakan Uğurlu, Münevver, Engin Uğurlu, Fatma Uğurlu, Güllizar, Rasim Uğurlu mirasçıları, Muhlis Uğurlu mirasçıları, Sadegül Karataş 19 673 Kartalpınar Köyü 106 380 Tarla Kudret, Esfender Karataş, Sona Karataş mirasçıları, 208,21 Nado Karataş mirasçıları, Nuteber Mema, Kasım Karataş mirasçıları, Muhtesim 20 657 Kartalpınar Köyü 102 11 Tarla Nuri Işık 165,78 19,18 21 659 Kartalpınar Köyü 102 15 Tarla Bahtiyar Uğurlu mirasçıları 1.637,41 20,50 22 557 Balıkçılar Köyü 103 29 Tarla Nurettin, Bilal, Narhanım, Alaattin, Mehmet, Hayrettin, Gülli, 206,08 19,18 Kızhanım, Tükez, İsrafil, İtibar, Seyfettin, Nebat, Yunus, Ayşe, Kemal Nigar, Nebigü, Azizgül, Arap, Kurban Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 661913) C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle