13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
miTifiTnı ffiif 1 Siyah Beyazlılar ilk yarıyı 10 yenik kapadılaı Dünya Güreş Şampiyonası • Uçfinefl ve dördtincü turlarda 11 yenflgiye karşıkk aneak 4 gaHbiyet alabüdik. S e f e r B a y j ı n , Hasan Kahraman, Hasan Sevinç, Nİhat Kabanh, Tnran Şahin, Mefamet Güçlü, Giyasettin Tılmaz ve Alâettin Yıldınm rakiplerlne yenilerek elendiler. Beşinci tura Dünya Şampiyo numtu AH Rıza Alan 5.5, Mehmct Uzun ise 0 fena pu anla giriyor. A' lan'ın bugünkü ra kibi Japon, Romen, Iran, Rus ve Bulgar güreşçilerinden biri olacak. Uznn ise Rus, Bulgar, Moğol, Alman, Romen veya îranh ile güreşecek.. 100 SSS KİLODA s= GIYASETTÎN = = YILMAZ S= ARJANTÎNLt' = = Yî DE = VENEREK SSİ ÜÇÜNCÜ == TURA ŞSŞ BÎR == KÖTO = PUANLA S GÎRMtŞTÎ s ; AMA = AMEBÎKALI Ş= İLE S= PASÎP S= GÜREŞTÎĞÎ ss tÇÎN S= DÎSKALÎFtYE = EDİLİP, : = ARKASINDAN S5 DA BULGAR = = TODOROV'A = tTrtFAKLA j== YENİLİNCE S= ŞAMPİYONA = i DAN == ELENDt. = POTOĞRAFTA = = GIYASETTtN S = YILMAZ == ARJANTİN'== LÎYt = YENDİKTEN = SONRA = AYAĞA = KALDIRIRKEN= GORÜLUYOR. = (TELEFOTO: = UPI == CUMHURİYET ) S = Beşikta oyununo geldi: 11 Stad : Dolmabahç* Hakemler: Nevzat Tansuk (T), Teoman Par*r (7), Talât Tokat (7) BEŞÎKTAŞ : Sabrl (3) Davut (5), Zekeriya (5) Mustafa (4), Ihsan (4), Vedat (8) Ergün (5), Yusuf (7), Nihat (4), Sanlı (4), Faruk (4) BOLUSPOR : Mehmet (6) îbrahim (4), Fikrct (6) Vadi (6), Lutfü (5), Ahmet (8) Cengız (4), Rıdvan (5), Vedat (6), Nadim (6), Çetin (4). Turgut GÜNGÖR KARŞILAŞMANIN GOLLERİNİ 11.DAKİKADA NADİM, 60. DAKİKADA DA ERGÜN KAYDETTİLER.. «AÇMAZ.* Işte masalımız b5yle baslıyor. Kimi akıl oyunlannda yer alan bir kavramın Besiktas'ın büyuk adı, havası, teknik direktor «Baba» EI ve tribünlerdeki seyircisiyle eli kolu bağlamşını anlatıyor.. Ve gol kapısına uymayan bir anahtann bulunamayışım dile getiriyor... Biz ne yazsak 90 dakikada Gundüz Kılıç'ın futbolcularına anlatmak istediğine ulaşamayız.. Sahaya çıktığında alkıı tufanıyla boğulan, tribünlerde portresine guleç yüzle bakan, saçlanna ak düşmüş adam, maçtan sonra ikmale kalmı? oğrencinin uzüntüsuyle ezilıyordu.. Ama bu hiçbir şeyi değıştırmiyor ve Konuk ekip bılıncinin mahsulunu Kadri Aytaç'ı omuzlarmda tasıyarak «lıyordu.. Beşıktas bir parladı Yusuf* un da hücuma katılmasıyla «Ergün, Nih»t, F»rnk» for^eti «Vedat, Sanlı» orta saha adam. ları ve «D«vnt, Mnstafa, ttasan, Zekeriya» defansıyla bir saman • MUSTAFA'nın Bolu kalesine gönderdiğl topu, defans uzaklaştıramayınca kale sahası alevi orneği.. Ama sonra sön içinde pozisyona hâkim olan Ergün, sert bir şutla mcşin yuvarlağı filelere taktı .. du. Hem d*e çabuk. Tüm hatlarıyla.. 424'un ter« dönüsü giESKİŞEHİR : 6 bi acele.. Ve bir formül bulaGİRESUN : 2 madı, bozuklnğa, cksikliğe, golsürlüğe.. STAD: Ataturk (Eskişehir) Boluspor beraberlik istedi, ESKİŞEHİR: Taşkın (6) tl•rzusuna ulastı. Hücumda saha han (6), Abdurrahman (6) markajına onem reren, defansK. Burhan (7), îsmail (7), Nuta adam adtma oyniyan Kırrı (6) Halil (6), Vahap (7), mızı . Btyazlüar erken k*. Fethi <8), B. Burhan (8), Şevzandıklan golfln ğtrlginl, forki (7) vet oytıncularını da gerl çekeGÎRESUN: Fevzi (6) . Farek getirmedi. Kondisyonunu ruk (5), B. Îsmail (6) Naci çok iyl kullanan Bolu Beyinin (5), Erol (6), Oğuz (6) [Akif hedefi bir puandı T * arrutunu (6)] Îsmail (5), Doğan (5), gerçeklestirdi. Ahmet (6), Mazlum (5), Orhan (6). Oyunun hıtma ayak uyduran Boluspor, maçın başında bekleGoller: Fethi (Dk. 9, 35, 63), mediği tayıya 11. dakikada kaŞevkı (Dk. 68), Vahap (Dk 70), vuşunca, ijler ter» döndu ve h«Erol (Dk. 72}, Akif (Dk. 78), saplar değışti. Cengız'in sağ kaB. Burhan (Dk. 88) natta yakaladığı topu, ceza çizSAMSUN gisi dışında alan Fîkret «Al da : 0 vur» dercesine Nadim'e uzaünca BURSA : 0 bu oyuncunun plâsesi ağlan bul du: 10 STAD: 19 Mayıs ' Artık Boluspor defansa çekilSAÎHSUN: Tekin (7) Barmiş, Bejiktaş gerideki 4 adamı dı baros (7), Cengiz (7) . Rıfat çında bütün oyunculanyİA rakip (6), B. Ali (6), Nuri (7) . Sayan sahaya sıİcısmıştı. îît« bunmı (6), K. Alı (6), Temel (8), dan yararlanmasını bilen BoluNayman (6), Adem (6) spor kısa paslar ve ağır verkaç BURSASPOR: Osman (7) larla ilk yarıyı galip kapamasını Mufıt (7), Vahıt (6) Sacit (6), bıldi. Haluk (6), Cengiz (6) Hayİkinci yanda Bejiktaş/m arzusu rettın (6), Sumer (7), Hamdi kendi saha ve sejircisi önünd» (6), Orhan (6), Necati (6). beraberlik aramaktı. 50. daki• MUSTAFA, raklp defansla mücadele eder kada Yusuf un gönderdiği topu ken. (Fotoğraf: THA) SPORTOTO Ergün çutladı fakat kaleye yollayamadı. Hemen ardmdaki bir SONUÇLARI: pozisyonda Sanlı'nın ortasınd» ANK. GÜCÜ, GEÇEN Fenerbahçe . Vefa (20) 1 Nihat'ın kafa vunışu Mehmet'in K.Yaka Gdztepe (00) 0 YILIN ŞAMPİYONUNU kucağında kaldı. Guneşspor Antalya (10) 1 Ve Siyahbeyazlılar 80. dakika PUANSIZ GÖNDERDİ Beşıktaş Bolu (11) 0 da beraberhği sağladı. Vedafıa Altay İstanbulspor (10) 1 sağdan pasuu Mustafa ceza saA.Gucü G Saray (10) 1 hasına kadar gönderdi, defanMersın Atfanaspor (22) 0 sın kaçırdığı topu Ergün çutlaEskışehir Gıresun (62) 1 yarak bir puanı kurtardu 11 Samsun Bursa (00) 0 Bu iki gol maça damgasmı vuDenizli lzmirspor (11) 0 ruyordu. Bir film peridi dönüyor, Zonguldak Balıkeslr (11) 0 fakat îîiktan geçmediği icin seKonya l.Y. Kocaeli (11) 0 yirci ıslık çalıyor ve geceler îskenderun Kütahya (00) 0 <Gnndüz>e haram oluyordu. I 5. tura iki güreşçi ile katılıyoruz ı »• * SOFYA, (özel) yenen Sefer Bavgın, ikinci guresinde Moğol'a yenilerek elendl. Ali Rıza Alan 53 kilo: Ali Rıza Alan ilk güreşlnde B. Almanyalı rakıbini sayı ile yenmesine rağmen, ikinci güreşinde Moğol'a 5 dakıka 46 sanıyede yenıldi. 5,5 fena puam olan Alan'ın bugünkü rakipleri Japon, Rumen, îran, Rus ve Bulgar gureşçilerinden bıri olacak. li'yi ise 2 dakika 25 saniyede tuşla yenerek 5. tura geçmeye hak kazandı. 0 fena puanı olan Uzun'un bugünku rakıplen Rus, Bulgar, Iranlı, Moğol, Alman ve Rumen gureşçilerinden biri olacak. evski Stadında devam eden Dünya Serbest Güreş Şampiyonasının 3. ve 4. turunda dökülen güreşçilerimizden sadece ikisi 5. tura girmeye hak kazandL Bugün yapılacak olan 5. tur güreşlerinde 52 kilo güreşçimiz AIi Rıza Alan 5,5 fena puanla, 74 kiloda ise Mehmet Uzun 0 fena puanla mücadele edecekler... Turan Şahin «5 kilo: Turan Şahin, Isveçli rakiblne sayı ile yenilerek elenenlenn safına katılmıs oldu. I Hasan Kahraman 57 kilo: Hasan Kahraman 4. turd* Kubah rakibme ittifakla yenilerek elentfi. Mehmet Güçlü 90 kilo: Mehmet Guçlü, B. Aîman rakıbine 8 tfakika 43 saniyede tuşla yenilerek elendl. Hasan Sevinç 62 Mlo : Kübah ve B. Alman rakiplerıne sayı ile yenılen Hasan Sevinç de elenmekten kurtulamadı. Gıyasettin Yılmaz İM kilo: Gıyasettin Yılmar, Ameri. kalı rakibi ile yaptığı maçta pasıf gureştiği içın diskalifiye edildi. Arkadan Bulgar Todorov'a ittifakla yenilerek elendi. Nihat Kabanlı 68 kilo : Nihat Kabanlı Amerikah Gable karşısında pasif güreştiği içın dıskalifıye oldu ve lampiyonadan elendi. Alâettin Yıldınm Ağır siklette: Alâettin Yıldınm 4. turda Rus Medvet ile karsılastı. Şampiyonanın belki de en hızlı güreşinl cıkaran Medvet, Yıldırım'ın sırtmı 1 dakika 38 saniyede mindere yapıştırarak elemeye muvaffak oldu. Dunkil güreşlerde şojledır : alınan sonuçlar Sefer Baygın 48 kilo: Sefer Baygın ilk güreşlni Macar'a karşı yaptı. Macan sayı ile Mehmet Uzun 74 kilo: Mehmet Uzun, îngiliz Shocklady'yi 2 dakıkada, Lübnanlı Gous İst. Spor Altay'a tek golle yenildi • Siyah beyazlılara iki puanı kazandıran golü K. Mustafa attı STAD : Alsancak HAKEMLER : Ertnğrul Aybay (6), Erol Esentürk (6), Altan Tekel (6) ALTAY : Tanzer (6) Îsmail (6), Necdet (7) Enver (6), Zinnnr (7), Ayfer (6) K. Mustafa (7), Mithat (6), Hıdır (7), CShat (6), B. Mustafa (6) İSTANBÜLSPOR : Mete (6) Hayrettin (6), Alp aslan (6) Türker (7), Tayfun (7), K. Ahmet (6) Kasapoğlu (7), Yakup (6), Müjdat (7), Cemil (7), Dimitrl (6) İZMİR Altay, ilk yarıda çıkardığı oyun ve attığı golle îstanbulspor'u 10 yendi Siyah Beyazlılar, özellıkle birinci devrede girdıkleri gol pozısyonlarından ancak biruıi değerlendirebıldıler. 27. dakikada K. Mustafa maçın tek golunu atü. G. Saray mağlup oldu:01 r; İLK YARISİ 00 SONA EREN KARŞILAŞMANIN TEK GOLÜNÜ 48. DAKİKADA BEHZAT KAYDETTİ ANKARA, Galatasaray, ilk yarım saat Ankaragucu karşısında tehlıkeli olmasına rağmen, rakip defansın bilinçli hareketleri sonucu arzuladığı gole kavuçamadı ve ikinci devrenin hemen başında yediği golle de 19 Mayıs'tan puansız ay. rıldı: 01. Oyuna San Kırmızıhlar süratli başladı. Ancak ilk tehlikeli atağı yapan taraf A n . karagficü oldu ve 6. dakikada gelişen bir kontratakta Behzat'ın ters çutunu Nihat zorlukla önledi. 8. dakikada Mehmet sağdan kaydı, topu ortaladı, kaleci Aydın hatalı çıkıs yaptı. Bır anda Ankaragücü ceza sahası içinde biten Aydın topu boş kaleye gdnderdi ı«e de son anda Îsmail ayak k o . yarak tehlıkeyi kornerle kestı. 30. dakikadan sonra oyunda hâkimiyet kuran Ankaragucu, Coşkun'un ayağından mutlak bir gol porisyonunu comertçe harcayınca ilk yarı golsüz kapandı. İkinci yanya Ankaragücü çok süratli başladı ve 48. dakikada Behzat'ın ayağından galibiyet golüne kavuştu. Ankaragücü bu golden sonra da baskılı oyununu sürdürdu, ancak bir ikinci golü kaydedemedi. Galatasaray ikinci d'evrenin hemen başında yediği golle mağlup duruma düşünce oyundaki hâklmiyeti de kaybetti ve beraberlik golünü kaydedemeyince sahadan 10 mağlup ayrıldı. STAD : 19 Mayıs HAKEMLER : Fehmi Pazarcı (6), Mstout Abadan (6), Halıl Atalık (4) ANKARAGUCÜ : Aydın (6) Mehmet (4), İsmaıl (7) Erman (6), Müjdat (5), Muzaffer (6) Koksal (6), Metin (6), B. Coşkun (6), Abdullah (6), Behzat (7) GAUTASARAY : Nihat (6) Bülent (5), Savaş (5) Muzaffer (6), Aydın (6), Olcay (6) Ayhan (6), Ahmet (5), Gökmen (5) Mehmet (5), Metm (6) Vural SAYGILI r~ V» » j * \ / | 1W H M V |.iJn"¥ MERSİN: 2 ADANA: 2 STAD: T. Sırrı Gur (Mersin) HAKEMLER: Doğan Babacan (7), Zeki Etye mez (6), Mufıt Sun (6), MERSİN ID. YURDU: Fıkret (6) Halıt (6), Cihat (6) Akın (7), Refüc (6), Mustafa (6) Ayhan (7), Güvenç (6), Zeki (7), Guray (7), Oner (6), ABANASPOR: Gungor (6) Necip (6), Erdinç (6) Behçet (7), Tufan (6), Orhan (6) Harun (7), B. Selâhattin (6), A, Osman (5), Müiç (7), Se • GEÇEN yılın lig sampiyonu Galatasaray, ikinci maçında Ankaragucu'ne 10 jenılmekten kurtulamadı. Fotoğıafta, Sankırnuzıh defans, Ankaragücü'nün bir atağını önlerken lâhattin (6). GrUer: Zeki (Dk. 41, 49), Ali Osman (Dk. 54,64) gorıilüyor. (Telefoto: THA) SARIYER MANISA MAÇINDAN BIR AN... SARIYER: 0 MANİSASPOR: 0 Stad : Dolmabahçe Hakemler: Ahmet Ulugul (8), Necati Bılgıç (8), Ahş Ergunsü (8) SARIYER: Zeki (7) Mustafa (7), K. Metın (6) Recep (7>, Emın (7), B. E y U p (7) Yusuf (8), Garo (7), K Mustafa (6), K. Eyup (7), Cengiz (7) MANİSASPOR: Ercan (7) Ahmet (6), Sedat (6) Atillâ (7), Hıkmet (6), Ersan (6) Annan (6), Yılmaz (6), Timur (6), Engin (7), Mithat (7) Hakemin Sanyerli Cengiz'i oyundan attığı maçta taraflar gol ka; Jedemecfiler. DİĞER SPOR HABERLERİ 6. SAYFADA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle