23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CurrihurîYet BASIN AHLÂR TASAS1NA U Y M A Y I TAAHÜT ED E R oaniDi: NAZIMB NADt « Genel T ı y m Müdarü! ECVCT # Sorumlu Yazı tglerl Muduru: EROL DALLJ ] • Basan ve Yayan: CUMHURtYOT BÎATBAACU.IK v« Gazetecilık T. A. S. Cagaloglu Hattevi «okafc No. 3911 tLLERt: Kücöksaa» Meydacı Edırne Hanl Adana . Telefon: 4550 * AMKARA: AtatürB Bulvarı Yener Ap. Yenişehlr Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 m IZMİB: Gazi Bulvarı No 18 Tel: 31230 BÜROLAR ABONEveİLÂN Senelik 6 aylık 3 aylık Turkiy» 75.00 40.00 22.00 Harid 198.00 99 00 49.50 Başltls (Maktul 200 ülra a 3 4 5tadsahtfelerde (santıml 40 6 7 n d sahifeler 35 Nişan, Nikâh. Evlenme, Doğurn (Maktn) 75 ÖlUm. Mevllt. Tesekkur ve Kayıp arara» Scm 80 Kavıp (Kelimesl) 1 SAYISI 25 KTJRUŞ Milli Piyango'nun 15 Ocak 1967 çekilisi dün Ankara'da saat 13.30'da yapUmıstır. tkramive kazanan numaraları aşagıda bil diriyoruz: 370554 Numara 1.000.000 Lıra 231528 Numara 300.000 » 133572 Numara 200.000 > 100.800 Lira Ikramiye Kazanan Numaralar : 139316 288116 308588 310922 50.000 Lira îkramiye Kazanan Numaralar : 097887 101920 110500 114397 266287 274510 326493 335079 346360 391956 20.000 Lira lkramiye Kazanan Numaralar : 004656 041701 056505 107700 130517 133059 136912 153211 171595 179550 199163 215102 250967 263752 266708 300291 312513 317959 371791 375872 10.000 Lira Ikramive Kazanan Numaralar : 000632 011350 015879 041616 045099 051942 052447 053462 054582 057784 058783 076059 106470 107634 108572 111793 121147 123127 127489 135083 138467 150795 153973 154733 155269 170338 176900 184825 191390 200762 207194 214169 234928 242375 247656 272602 276059 288049 298201 303318 ?27877 335650 355663 360763 368279 370532 378429 398203 R08601 399561 S.0O0 LİRA ÎKRAMIYE KAZANAN NUMARALAR: 027635 031437 034793 0352Î6 035407 036157 041152 052115 053768 055023 057375 063444 073532 074466 077678 079439 079635 084313 094146 095775 100286 107120 108198 111413 114576 115945 119027 131693 139751 140098 141258 147169 148051 158382 158612 177313 183264 185275 186777 191124 201279 203063 204094 218988 220776 223152 238802 240890 245041 246375 249538 25*1376 252399 259223 265025 268057 268576 269008 270946 272901 274074 277817 281533 284660 297453 30İ585 312737 3269.53 349096 356313 359278 359688 365275 374772 374870 375350 376235 393418 394713 396076 2.000 Lira ikramiye kazanan nnmaralar: 000828 002782 006950 011076 015263 010597 016926 018552 019152 019963 020607 027909 029326 029341 030377 037964 039567 041597 043114 044045 044584 047562 049935 050215 051269 051327 051465 053640 054592 055456 055851 056819 056842 061731 061955 062126 064010 066565 066884 068519 €71711 072681 075785 076385 079554 080313 083902 089101 091536 095586 099752 100729 103237 106181 107549 107707 109567 111927 112577 118002 119566 121005 121521 129653 130930 131048 131631 136019 141971 142767 143718 145419 147630 151349 154786 156452 156926 157368 158018 159332 160038 160772 162843 164321 166754 172559 177352 177614 177995 179003 179665 185366 185669 186803 186818 18P905 187661 188390 189186 190761 100790 191814 195495 196099 196239 196187 200195 201218 204864 207108 211541 212166 215531 215707 216575 217524 220180 220485 221677 225270 226936 227575 230821 232081 233043 233364 233881 239850 241001 244752 245343 246796 247597 248160 249866 251376 252143 252557 254140 255407 257504 259362 262352 263071 265961 268261 269045 271247 275277 277020 278841 280766 284721 286438 288433 293857 296845 297653 300839 302262 303133 303191 306747 307992 309168 311050 312112 316767 321344 322798 323537 325153 328116 331415 332161 335813 338464 340247 344952 345221 345734 347488 348075 355565 360397 363195 363274 365812 370516 375758 376284 387484 382161 383844 389114 391324 394436 395487 398408 398746 1.000 Lira lkramiye Kazanan Vumaralar : Son dort rakamı (0400, 3104, 3199, 3367. 4407, 4454. 6256, 9300) lie nıhayet bulan 320 numara bıner lira; 200 Lira Ikramiye Kazanan Numaralar : Son uç rakamı (244. 539, 751) ıle nıhayet bulan 1200 numara ıkışeryuz lira, 100 Lira lkramiye Kazanan Numaralar : Son ıki rakamı (04, 08, 36. 76) tle nıhayet bulan 160O0 numaıa \uzer lıra, 50 Lira lkramiye Kazanan Numaralar : Son rakamı (0, 3) ile nıhayet DUİan 80.000 numara ellışer lıra ıkramıve alırlar. Millî Piyango tliın çekildi Gozi ümer (Bastarafı l. rnci Sahifede) candan opulen ellerden ve dudaklardan çıkan bir takım sesler.. Gazı Omer Babamız, dudaklanndan uzaklaştırdığı elleri sıkı sıkıya tutmuş konuşuyordu: «Senı dunya gozüyle bır kez daha gördum kumandarım..» înönu de soyle dedi: «Memnun oldnm.. Memnun oldom...» Onu bilmem ama, ben, Ecevıt, Çetin Ozbayrak, Mustafa Istemı ağlamakh olmustuk.. Daha bızler yok iken, Mustafa Kemaller, İsmetler, nıce nıce Ömer'ler, Hasanlar, Fatma'lar, Mehmetler bır şeyler vapmıslardı, bızı ozgur bır vatana kavuşturmuşlardı.. Yıllar sonra bırısı kurduklan Başkent Ankara'da, Kızılay'da, karşıhğı buymuş gıbısıne avuç açıyordu.. bır dığeri bambaşka bır savaş içindeydı.. Üzgundü bız gelmeden uzgundu, daha bır çokmuş gıbıydi. Bır hoş soluk ah\ orda.. Keyifsizdı.. «NE HARP HİKAYELERİ» Bır an duşunmüştum otomo bılde, ne savaş hıkayeleri dın leyecektık şimdı.. Dinledıklerımız sunlar oldu: İnonu Afiyettesin inşallah? Omer Sağolasın efendım, senı bır kez daha gördüm dunya gozuynen.. İnonu Bu aksam gıdıyormuşsun ha? Bız Evet gidıyor Paşam.. İnonu Kıyafetı Mılli Savunma mı düzdü? ömer Çok iyi gördum senı kumandanm.. İnonu Torunların var mı, torunların? Ömer Bır kızım var İnonu Torunların var mı? Omer Var kumandanm.. Çok şukurler ossun senı bır kez daha gördum, göruştuk . Keyifsizdı İnonu, ara sıra Iz mır CHP orgutunden gelen bıldırıye tlalıyordu.. Izninı istedık.. «Haydı bakahm» dedı.. Yenıden opüştü eskı ve yem savaşçılar... İnonu kevifsızdı.. Bir hoştu.. ömer gerı gerı gıttı, sonra dönüp ilerlerken bir kez daha dondu kumandarına baktı, baktı.... Bulent Ecevıt, kapıya kadar uğurladı Gazı Ömer'ı.. Otomobil hareket edınceye kadar kapıda bekledi.. VER ELtNİ KÖY.. Gazı Ömer, gazeteye «Daıre» dıyordu «Daıre» >e geldık. Arzusu üzere bır ılmuhaber vazdık muhtara lutaben. Olan lan bıtenlerı anlattık... Bo> le ıstemıştı Ömer Baba. Sonra ceketının ıç cebıni ıhkledık, yetmezmış gıbı bırde ığne vur duk ceketın cebıne, pekleştırdık. Öyle ıcabedıyordu da... Dahp dahp gidiyordu koltukta.. Otobüsunün harekel saatı 22.00 idi.. «Bayram namazına Kayserıye jetişir mıyım acep'» diyordu., Temenni ettık yetişmesını.. ömer'in, ve O'nun gibılerinın kurtardığı vatanının Sivas sehrinde. Şarkışla ilçesınde kurtarılan köylennden bin olan Behnı Hasan köyunde okul yoktu daha.. Kaç yıl oldu acep vatan kurtulah? Polis Cezayirli liderin kaatilini tesbit etmiş MADRİT (a.a.) Madrit'te yavınlanan «Ya» gazetesının bu sabah yazdığına gore, «Muharamed Hıdır'ın kaatilini tspanyol polisi bilmektedir. Polis kaatilin kimliğini ögrenmistir ve simdi Ispanya'yı terkedip etmediğini öfrenmeye çalısmaktadır. Kaatil, tspanya'yı terketmemişse tn tnklanması ihtimal dahilindedir.» Ote \andan, ba>an Hıdır'ın avukatı Juan Del Ro«al da. gazeteye verdiği demeçte şunları soylemıştır •Cezayır'lı lıderın oldurulmesıne para sebep olmuş tur. Bu olum, sebebı ne olursa olsun, Ceza>ır muhalefet sailarındakı çeşıtli eğılımler arasında bağların sıkılastırılma'sına yardım ettığı muhakkak olduğuna gbre. ıstenılenın tersı bır etkı varatmı^tır » AP Mi'let Mec isi (Baştarafı 1. inci Sahifede) bıldıreıek ıstıfa etme\e yanaşmamaktadırlar. Öğrenıldığme göre Başbakan, kabınenın toptan ıstıfa etmesı goruşune karsıdır. Başbakan, Kabıne toptan ıstıfa ederse, yenıden hükumet programı hazırlamanın ve bıraz karışık durumda olan AP Meclis Grupundan guven oyu alma nın güçluklerını hesap etmektedır İKTtSADİ KONVLARDAKI GENEL GÖRCŞMEYE DEVAM EDtLİP EDİLMİYECEG1 BL'GCN BELLt OLACAK AP Mıllet Meclısı grupu uzun bır aradan sonra salı gunu saat 10'da bır toplantı ' yapacaktır. Bılındığı gıbi son AP grupunda Grup Başkanvekıli Prof. Aydın Yalçın'ın verdiği iktısadi du rumla ilgıli goruşme açılmasını ısteyen onerge gdruşülmeğe baş lanmış ve ılk konuşmaları A\dın Yalçın ıle Başbakan Demırel yapmıştı. Genel göruşme nın başlaması gerekirken Başbakan Demırel'ın yurt ıçınde vaptığı çesıtli gezıler buna engel olmuştur. Yarın yapılacak AP Grupunda da bu genel goruşmeye devam edilıp edılmıye ceğı kesınlıkle bılınmemektedır. AP Meclis Grup Yonetım Kuru lu bugun toplanarak ba konuda bir karar verecek ve Grup Genel Kurul toplantısının gundeminı hazırhyacaktır. Öte yandan son günlerde AP lı Mılletvekıllerı arasında Aydın Yalçın'ın verdiği iktısadi konularda genel goruşme onergesı ı gı^ını kaybetmis ve Grup Başkanvekıh aleyhine bır hava varatılmasına febep olmıistur Bazı AP h Mılietvekıllerı «Avdın Taloın. açılıs tfirenlerinin flıtisadi çensrneve işaret olmayacasını söyledi ama kendisi de ba törenlere katılmayı ihmâl etmedi» demektedirler. ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Moskova Buyükelçılığımız Müstesarı Sadı Coruk'un intıharı olayını ıncelemek üzere Moskova'ya giden Bakanlık Bas Hukuk Müşaviri Prof. Suat Bilge ile Büyükelçi Rıfat Ayanlar'ın onümüzdeki birikı gun ıçinde Ankara'ya dönmelerı beklenmektedir. 8 ocak pazar çünunden berı Mo^kova'da esıarlı ve karısık intıhar olayı etrafında sorusturma ve ıncelemelerde bulunan Bakanlığın ıki yüksek derecelı memuru, henuz Ankara'ya, ça , lısmaları konusunda ayrıntılı bir bilgı vermemıslerdir, llgililer, | Bılge v e Ayanlar'ın Ankara'ya ddndükten sonra bir rapor haaırlıyacaklarını ve Bakana sözlu olarak bilgi vereceklerıni ifade ! etmektedirler. I Öte yandan Sadi Coruk'un esı • Halet Coruk da, küçük kızı ile birlıkte Ankara'va dönmek ıçın, Bakanhktan bıletını ıstemıştır. j Muntehirın esı ıle kızı ıkı gun içınde yurda doneceklerdir^ Moskova'ya giden tahkik heyetinden istenilen bilgi henüz gelmedi AMERİKA'NIN KALKINAN ÜLKELERE ASKERİ YARDIMI AZALTMASI İSTENDİ ASHİNGTON Demokrat Senator Joseph S. Clark. «bütün drtnyada bölgesel rekabetleri besleyen» Amerıkan askeri jardımlarının kısılmasım ıstemıstır. özelhkle Ürdun, Israel. Milliyetçı Çin. Guney Kore, Hindıs* tan ve Pakıstana vapılan askerî yardırm anlamsız bulan Clark, Lâtin Amenka ulkelenne yapılan yardımın Amerıkanın prestıjını zedeledığını soylemıştır. Senatore gore Afrıkava yapılan kuçuk çaptakı vardım asla artırılmamalıdır. Clark. «Asy» ve Lâtin Amerika Ulkelerinde toplumsal şartlar degişikliği hazırlarken Amerikanın bugünkfi durumu sürdürmeye kararlı olan askerî liderleri tntması, bu ülkeier halkının Amerikayı liderlerle aynı nitelikte förmeBİne yol açmaktadır» demiştır. Clark'a göre, Amerikan askerî yardım programının en yaygın ve en vahım sonucu, bütün dün» yada sılâhlanma yanşına hız ver* mek olmustur. Clark, şdyle devam etmiştir : • Amerikan askerı yardımı, Ortadoğu. Czakdofn, Güney Asva. Afrika ve Lâtin Amerika'da bölgesel anlaşmazlıklann alevlenmesi için yakıt yerine geçti. DOnyanın herhangi bir yerinde komünist olmayan, aralarında geleneksel bir düşmanlık bulunan iki filke bulun, Amerika bir <arafa, daha büyttk bir ihtlmalle iki tarafa birden silâh satmış ya da vermijtir.» Clark'a göre. Pakistan ve Hındıstan, daha sonra Ürdün ve 1*rael, Amerikadan sağladıkları siJâhlarla birbirlerine karşı çarpışmıslardır. DİSK bir bildiri •vaymladı Bankİs, Ba5inIs <tO Basınlş (Ank.), Gıdals iht.), Denızls (l«t.), Madenls (Ist.). Madenls (Zonguldak), Lâstıklş (Ist.), KımyaIs (Ist.). Petkım Is (Ank.), Parjcarlş (Ank.). Tekstıl (tst.). T. Geneltş (Ank.), ToprakSu (Ank ), T. Tasıtls (Ank.), Yapılş (Ist.) ve Yapı îs (Ank.) sendikaları şubelerinın yetkili yönetıcileri, yeni bır isçi konfederasvonu kurduklarını açıklamı^lar ve >enı federasjona Türkive Devrimci Işçi Sendikaları Konfederasvonu (DİSK) adını vermislerdır. Soz konusu sendıkalar, dun yajınladıkları ortak bıldirıde. Turkls'ı yermışler ve Turklş'ın ışçı sınıfının etkin bır rol oynamasını önlemeye çalıştığını ılen surmüslerdır. Bıldıride ozetle şoyle denilmektedır : «Konfederasyonnmuz, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması ve yücelmesi için çalışacaktır. Anayasada ön(çörülen köklü dönüsümlerin mutlaka gerçeklestirilmesine biımet edecektir. Konfederasyonumaz, Türkiyenin geri kalmıslıktan kurtanlması için bilimi en ?eçerli 5nder sayacaktır. İşçi sınıfının hizmetinde Türkiyenin her bakımdan tam bağımsrzlıfı, özirürlü|ü ve mutlulutu için yola çıktık.» (Dış Haberler Ser\isi) W Coğlayangil (BaşUrafj 1. inci Sahifede) yersiz ve zamansız olduğunu ileri surmüşler, Türk Dışişleri Bakamnın Nâsırın ayağına bun ca davramştan sonra gitmesınin doğru olmıyacağını belirtmişlerdir. Ancak Çağlıyangü ve Dışişleri yoneticilerı, Türkiyenin gütmekte olduğu taraf sız Ortadoğu polıtikası gereğince Kahireye gıtmenin fayda sağ lıvaağı sonucuna varmışlardır. Şırndı. Ankarada, Dışişleri Ba kanı Çağlıyangıl'ın Kahıre gezı* sinde Turkiye'ye sağlıyacağı faydaların ne olacağı merakla beklenmektedır. Dışişleri çevre lerine göre, bu görüşmelerden Nâsır yönetimınin, Makarioscu tutumunun yönü değıştirilerek Sovyetlenn, «Adada iki millî cemaatin varlığını tanıyan fede ratif bir Kıbns Cumhuriyeti» seklındekı görUşunü benimsemesı sağlanacaktır. Çağlayangilin demeci KAHİRE Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çaglayangil, Kahira hava alanında basın ve ıadyo televizyon mensuplarına aşağıdakı beyanatı vermiştir: «Dışişleri Bakanı s.ayın Mahmud Riad'ın nazık dâveti uzenn» Kahireve gelmekten çok bah tıvarım. Sayın meslekdasım ve Bırleşık Arap Cumhuriyeti hukümetınin dığer uyelen ıle burada yapacağımız goruşmelenn memleketlerimız arastndaki ili"=kilerin gehşmesıno buvük katkıda bulunaoaâı^a fnıınıın Turk halkmın BırJeşjk Arap Cum I huriyetı halkma karşı besledığı derin dostluk ve kardeşllk duygularmı yenıden behrtmeme bılmera lüzTim var mı? Asırlar boyunca memleketlenmiz yakın bir şekılde beraber olmuflardır. Kultür bakımından Türkler ve Mısırlılar aynı kaynalctan faydaianmıs'.ardır. Her iki halk da, tarıhın aynı guçluklerı ıle karsılaşrnışlar ve benzer sıyası ve sosyal değişmelere uğramış lardır. Âdıl ve devam] ı bir sulh için müj terek arzuja ve halklarımızm hayat seviyesini yük«eltmek için aynı azme sahibiz. Türk halkı işte bu düşüncelerle cesur Mısır halkının yarattığı sıyası ve sosyal eseıi ve mılli bağımsızlığını tam olarak kazanmak için kahramanhk ve sevk ile yürüttüğu savaşı hayranlıkla iz lemiştir. Karşıhklı ilışkılenmLzin o!umlu gelişimmden kıvanç duymakta ve temaflarımızın sıklaşması gerektığıne inanmaktayız. Bırçok sahalarda verımli bır ışbirlıği yapabılırız ve yapmalıyız." Ankara Valisi, Bankaları okul yapmağa dâvet etti ANKARA, <a.a.) Ankara Vahsi Celâlettın Coşkun, dün Keçıoren Kuşcagız Gecekondu Mahallesınde yaptınlan ilkokulu hizınete açmış ve bu mUnasebetle yaptığı konuşmada «bankalarımın okul yapmaya* dâvet etmlatır Daha şonra. Ankara Valisi^Cel^lettın Coşkun, özeüe^iunları sdjrr lemiştir: " «Bankalarımızm, bilhasm gecekondu bölpelerindf yapacaklan ilkoknllarm arsalannı, Vilâyet olarak ücretsiz vereceğiz. Buralarda meydana getirilecek okullara bankalann kendi adları verilecektir. Bu suretle, bir taraftan millî dâvâmıza yardımcı olacak bu tesekküller. di^er taraftan kendi propagandasını da yapmak fırsatını btüacaklardır.» Bir özel Volejin. yuksek insaat bolümü öğrencilerinden A K.. dün polis tarafından biri 12. diğeri 14 yaşmda iki erkek çocuğuna tecavtiz etmekten sanık olarak yBkalarunış tır Fatlh, Hahcılar Caddesinde. önNezaret altma alınan 22 yaşındaceki gece bir taksi elektrik direki öğrenci. iki çocuğun Taksimde ğine çarpmış ve kaza sonunda bir kendisine satıldığını. ancak tecavüz klşi ölmü?. 4 kişi de afır suretetmediğini ve böyle bir niyeti de te varalanrruştır. olmadığını soylemiştir. Bağdat cad desinde geee yansından sonra, poGece yansından sonra içinde 4 yolcu olduğu halde Hahcılar Cad lis ekıpleri tarafından durumlann dan şüphe edilerek yakalandıktsn desinden geçmekte olan şoför sonra. A. K. nın kendilerini eve gö Necdet Türksever vönetiınindeki türerek tecavüz ettiğini bildiren 34 HC 682 plftkalı taksi, ansızın 12 yaşmda N. S. ıle 14 yaşında A. S. tretuvarda bulunan elektrik direk•Bizi TakMmden aldi. Beşiktasa gö lerinden birine olanca hızıyla çarp turdü. 5 lira verdl. Kendisi içki irmıştır. Kaza sonunda ön tarafı tl. Sonra da evine götürdü. Gene parçalanan taksinin şoförU, tıastahaneye kaldınlırken ölrcUş yol kendisine gitmemizi söyledi» demişlerdir. culardan Halas Kurtuluş, Pehmi Doğan, Ismall Çalpan ve Mehmet Metm, yaralanmıştır, Olayın, şoför Necdet'in dikkatsizliSi veya içklil olması yUzUnden meydana DEMİRCİ Bayramdan beri geldıği sanılrr.ak^aciır havaların yağışlı ve soğuk gıtmesı aç domuz «ürülerinm Çoğurler köyune saldırmasına sebep olmuştur. Domuz «ürulen, 15 yaşındakı Mehmet Göktepe'nm baftırsaklannı deserek agır yaralanma^ma sebep olmuştur. ANKARA Gazi Eğitim EnstiKoylüler. bunun üzerine silâhlatusu Öğrenci Demeğı Baskanı Fık rıvla ateş etmek «uretiyle 10 doret Ünlil. yaptığı basın toplantısmmuzu olriurmü'ttir. cia, bugünden it.baen «Simdilik detsiert girmevi ve Boykettim vaz (f«çn»eyi ııygun gbrHukloriBl» açık lamıştır Elektrik direğine çarpan taksinin şoförü öldü, 4 yolcu da yaralandı Kapah Salon \tletizm Kulup ler Bolge Bırıncıhğı rnuyabakaları Havdarpasa Lısesmde yapılmıs ve su sonuOar eıde edılmistir: Yıldızlar: Uzun atlama: 1 İZMİR Özel sektör 1987 yı Alı Özer (Fenerbahçe) 5.06. 3 adım atlama: 1 Bırol Melı içınde îzmir'de 250 milyon liııh (Beşıktaş) 10X. Yuksek atralık yaürım yapacaktır. Yapılalama: 1 Hüseyin Sojl°mez cak vatınmlann buvuk bir kısmı (Galatasaray) 150. Gnlle atma: nın otomobil yardımcı sanayiine 1 Vedat Şerifoğlu (Galatasaaynlacağı açıklanmaktadır. ravi 12 24. Şehrimizde tcurulması kesinlücTakım tasnifi: le ıfade olunan otomobil yardım ', 1 Fenerbahçe 30 puan, cı sanayüeri şunlardır: 2 Galatasaray 29 puan, (T) 20 30 milyon lıraya çıka3 Atakoy 12 puan. cak olan jant fabnkası, j Gençler: Uzun atlama: 1 (5) BMC tarafından uışa ettırıHaluk Bayram (G. Saray) 5 70 lecek olan motör blok fabnkası, (3) 10 milyon liranın üstünde j 3 adım atiama: 1 Haluk Bavram. <G. Saray) 12.56, Yüksek bır yatırımla yapılacak olan otoatlama: 1 Ismaıl Baştuğ (G. mobil şasisi fabrikası. Saray) 175, Gulle atma: 1 (î> Çelık civata fabrikası. Ahrrvet ölçen {F. Bahçe) 12. Diğer taraftan, gene 1967 yılı Takım tasnifi: içerisinde otomobil ve bisiklet fa1 Galatasarav 34 puan, n ima! edecek olan fabrika ile 2 Fenerbahçe 28 puan, bır motosıklet montaj fabrıkası3 Atakoy 10 puan. nın da ınşası için ön çalışmalara Buyukler: Ûzun atlamn: 1 geçılmış bulunmaktadır. Murat Kaçar* (G. Saray) 5 70, • 3 adım atlama 1 Mehmet Gessaş (G. Saray 1 12 60. Yuksek atlama: 1 ömer Gıraygıl (G Sarav) 175. Gülle Atma: 1 Mehmet Geşsas (G. Saray) 10 59 Tskım tasnifi: 1 Galatasaray 37 puan, 2 Fenerbahçe 9 puan, 3 Beşıktaş. 6 puan. Özel Sektör • lzmirde 250 milyon lirahk yatırun yapiyor SPOR Kapalı salon müsabakaları Bir Kolejli öğreiıci 2 çocuğa tecavüzden sanık olarak yakalandı Okullararası kros müsabakası Haydarpaşa ve Zeynep Kâmil parkurlarmda yapılan okullar kros grup lıgi final yarışmalarının teknik sonuçlan şöyledır: Erkek Liseler (3*00 M.) 1 özkan Atalay (H. Paşa) 0 14^ Takım tasnifi: 1 Kabataş Lisesi 106 puan 2 Haydarpaşa Lisesi 112 puan 3 Bakırkoy Lisesi 125 puan Erkek ortalar (1300 M.) 1 Tuncay Berker (Altunizade Orta> 4 33.8. Kız Liseler (1000 M.) 1 Oya Solmaz (Usküdar Kız) 3.03.4. Takım tasnifi: 1 Üskudar K17 Lisesi 36 puan Kız Ortalar (660 M.) 1 Nımet Hatip (Göztepe) 2.25 Takım tasnifi 1 Göztepe Orta 107 2 Beylerbeyı Orta 140 Domuz sürüleri bir çocuğu öldürdü Eğitim Enstitüsündeki bovkottan vaz^eçildi Fenerbahçe mağlup Çu En Lay İki Yunan şilepi Ege'de kayboldu ATİNA (AP) Içlerınde 19 <ifi bulunan ıkı Yunan sılepı Ege demzınde kavbolmuş ve arastırmalar sımdıje kadar soIUÇ vermemıştır. Deniz Ticaret Bakanlığına îore, 1226 tonılato'uk Avıo* Nıîolas 7 gun evvel Püos'dan Port Saıd'e hareket etmı«tır Gemıie 11 Yunanlı ve 4 Mısırlı 15 deiızcı bulunmaktaydı. 10 gun evvel 4 kışıl.k murettejatı ıle Mılcs adasından Pıre'v e ;ıtmek üzere ayrılan kuçuk A.103 Atanasyos şilepının de bat •nıs olmasından korkulmaktadır. 'iemılerm açık denızde buluniukları sırada Ege'de hızı saatte 110 km'vi bulan fırtınalar hu*;um surmekteydı. (Baştarafı 1 ınci Sahifede) 1945 yılmda Çin Komünist Partisı Baskanı M o Ce Tung. şıırierınden bırınde Cengız Han gıbi buyük Asyalı liderler devrinin geçmiş olKayserıden Şarkışlaya geçe duğunu belırterek Daha gereekcektı otobusle Gazı Omer. Oçi \e asil olmak icin. buçüne, buradan dört saat yayan yururaja bakmalı\i7 dıyordu. Ancak, vup köye varacaktı. Bürodan Çınrîeki garip çalkantılar, 1949 yıSıvas Valisıne telefonlar edıl lında komünizmin Çinde kunılma di. Vali bey de Şarkışla Kavsından bu yana 700 mılyon Çınliyı makamına telefon edecektı, yonetmış olan Mao'nun devrinin Kaymakam da otomobil peylede yakında kppanmış olacağını düyecekti Gazı'yi köyüne iletşundürmekıedır. rnek içın.^ 1%) kasım.ndan bu vana. ozellık le 1966 ağustosunda dünyanın kaKorna çaldı otobüs lab?lık üikesi Mao'nun verdiği adÇetın Ozbayrak uğurladı Ga la bır «Kulturcl İhtilnl» içinde çal zi Ömer'ı Cumhunyet Ankara kanmaya başlamıştır. Sonuçlan ne olursa olsun neticede Mao devrilse, Burosu adına. Otobuse kadar ya da dunımunu daha sağlamlaşgetınlmesınden' bır hos olmuş tırsa da. bu karısıklıklar bir ülkeÖmer Baba, herkese ayn ayrı selâm soylemış, sonra bir kor y çökuntuye götürecek nitelıktedır. na çalmış otobus, sonra bir iki ırgalanıp hareket etmış. Son günlerde alınan karışık haberlere rağmen, Amenkalı «Çin uzNE DIYORDU BAKAN? manlan». şu noktalarda şüphedei '1 Ne diyordu «Milli Mfidafaa uzaktırlar: Vekili?» bugün hayatta 6500 e Lider kim olnrsa olsun Çin yakın îstiklâl madalyalı Gazi Komünist kalacaktır. var. Yüzde seksenbeşi böyle Çindc bilc ulkede ne olup bitti , yoksul. » ğiııı anlıjan pek az insan vardır. ı «Sembolık» olarak Gazı Ö Bıiyuk capta bir iç savaş ihtimer, Gâzılere yarasır bir ya m.ıli kuv\etli değildir. çantıya kavuştu, yüzde seksen İhtilal, Mao tarafından. iilkede beşı temsılen.. ihtılâl ruhunu canlandırmak için Bu ayıp, bır ulus'a \eter de başlalılmıs. nıuhalefetin temizlenartar bile.. mesi amacmı guden bu hareket daha sonra bir iktidar kavgasına çev «Muhterem Parlamento üjerilmistir. leri, geçmiş ruübarek Bayra Ihtilâl, .'Mao'nun geri plâna itii mınızı canü yürekten kntlar, mcsi sonucunu vermiş değildir. çolok çocufunnzla nice nice Açıkça belirtilen muhalefet ise, Bayramlar diler. yassmayan ve de yaşıyor sanüan bu va Mao'nun kısa deıreli kazaııçlara karşılık. nufuzunun bir kısmını tanın knrtarıcılarını, mübarek ka> bedilebileceğıni gostermekteSeker Bayramında sükran \e dir. minnetle anarım..» Karısıklıklarm onemî, j a da neSavgılanmızla... , denı" Mao, 1956 yılında. «Yüzierce çi |1 çek açsın ve 180 çeşit fikir yayıl 1 Dr. KEMAL ÇAĞLAR sın» demıştı. O tarıhten bu yana tdraı VoUan *e remsfl) Ç.nde o kadaı çok tenkid çiçeği aç HasUUkJan Mötehasstsı mıstır ki. Mao «Sıhhatli olmayan ' bazı eğilimler ortaya çıktı, bir za Galatasaray Turnacıbaşı Sok manlar pek moda olan Marksizm No. 12 Uğur Apt. Saat 1012 devrini kapamış görünüyor» dı\e ve 13 • 18. Tel: 44 14 36 yakınarak sert bır reform hareke I I (llâicıhk • 7841/592) I tıne gırısmıstır. ' Lise mezunları hâlâ diplomalarıni alamamışlar! İZMİR Izmir'de muhtelif liselerden mezun olanlann büyük çoğunluğu bugüne kadar diplomalannı alamamışlardır. Bakanlıktan gelmediği gerekçesiyle MilH Eğitim Müdürlüğu tarafmdan diplomalsnn öğrencilere verilmeyişi. yüksek okula devam edenlerle ış hayatına atılan öğrencilerin güç durumda kalmalarına sebebiyet vermektedır. Yunanistan'ın tutumu " TİYATROYU KAPATIN ,. MALATYA Şehrimızd» bir sure once kurulan ve oncekı gun perdesim «Vatandaş Oyunu» ıle açan Malatya Bolge Tnatrosu yonetıcılen, bir tehdıt mektubu almışlardır. Dun ımzasız olarak gelen mektupta, şunlar vazılıdır: «Gazetelerden v e duvarlara yapıştırılan'ılânlardan anladığı* mıza göre. Malatja Bölge Tivatrosu adı altında bir tiyatro kurmossunuz. Zanıaııımızda tiyatro dinsiz ve imansızların yuvalandıği yerdir. Ba bakımdan bizler her ne pahacına olursa ol sun. sizlerin bu faaliyetlerine mâni olacağız. Bu mektnbn alır almaz, ya imana gelir, ya da tiyatrovu açmaktan vaz seçersiniz! Tivatro binasını. e£er sözlerimiıi dinlemezseniz sizlere mczar vapacadz.» Atina'da Eşim YÜKSEL ULUFEB'in hamileliğinde yakın ilgi. teşhis. tedavi ve dojumunu başarı ile y«parak bize oğlumuz EMRE'yı kazandıran Istarbul Hastahanesının kıymetl! .'ınekoloğu Opr. Dr. dogumda ilgl ve çabasını csirgemc\en Dr MÜNK SEN'CER ıle doğum sonrası tedavisini başarı ıle u>gulayan Dr SUEYDA SENCER e, ebe Canan IÇOZ vp BEHİCE ALTTNTAŞ'a mlnnet" ve sükranlarımı sunarım. Vamlk Clnfer Curahuriyet 607 ATİNA (AP) Bir Yunan Kralıyet Meclısının Kıbrıs'la ılgüı gelişmeleri gözden geçirmek üzere birkaç giine kadar toplantıya çagrılacağı söylenilmektedir. Ankara ve Atina hukumetlerinln itıraz ve uyarmalarına rağmen Makarios yönetimlnln Çekoslovakya'dan edindlği silâhlan Kıbns Rum polis gücune dagıtmak yr> lundakı kararı durumtı gerginleştırrniştır Kral Constantine'in başkanlık edeceği oiağanüstü toplantıya, sıyasi parti şefleri ve silâhlı kuvvetler liderleri katüacaklardır. Kıbns Cumhurbaşkanı Makariosun da toplantıya çağrılması mürnkün görülmektedir. İsrail'de hava gergin KTJDt'S. İSRAİL KESİMİ (AP) Israil Kabmesi Suriye hududunda gerginleşen durumu görüsmek uzere dun olafanüstu bır toplantı yapmıştır. Gerginlik Cumartesi günü bir hudut kapısında bir mayın patlaması ıle artmıştır. Mayın sabotajcılar taraiından kasabarun stadına yerleştirilmiş ve bir seyırcı olmüş, ıkı oyuncu da yaralanmıştır. İsraüliler olaydan Suriye'yı sorumlu tutmaktadırlar. ATİNA Duşurülen Stefanopulos hukumetı taraftarı «Elefteria» gazetesı «Stefanopulos ile Markezinis, Kıbns konusunda yeni bir kanşıklık devresini mümkün çörüyor» başlığı altmdaki haberlerine ?unları eklemektedır: «Stefanopulos, Kıbns meselesinde yeni bir kanşıklık devresini mümkün gördüğünü belirt mistir. ayrıca Markezinis de, \e ni bir gerfinlikten du.vdugu en diseleri öne sürmüş ve bu durumun hükumetin düsmesine vol açabilecetini eklemistir. Stefanopulos, Doeu Akdenizin ufuklarında bulutlar ^ördifürnden jenel seçimlerin bir an önce yapılması lüzomnna isaret et t mistir. Stefanopnlosa göre Kıbns me j ı selesi etki ve sonuçları önceden kestirilemiyecek venı bir t kanşıklık devresine girebilecek tir. ö t e yandan Markezinis te çazetecilerin sorularını cevaplandırarak, hükumetin düsraesine vol arabilecek endise verici çelismelerin mevcut olduşunu sdy lemiştir.» TALHA YÜCEL'e [Baştarafı SPOR «ahifesındel Bütün bun 1 ara kalecı Alı'nin (Yarım takım) hüviyetıne burünerek yaptığı fevkalâde kurtarıslar eklenince maçm neden 10 sonuçlan dığı Jtolayca anla^iır sanuız.r: Göztepe yağan«hBr ile birBkte oyuna ıji başlamıştı. SanKırmızılılann sağh sollu yaptıklan akınlar Fenerbahçe defansını guç durumda bırakıyor ve Lemiç'in maıke etmesi gereken Ertan, iste dığı gıbi rahat oynuyordu. Nitekım 10. dakikada Sükrü'yü geçen Halil' ın ortasını Gürsel. Ercan'a yaptığı obstrıksiyon ıle Ertan'a bırakmış ve bu oyuncunun da dur durmadan attığı sol sut bir anda Fenerbahçe ağları ıle kucaklaşmış tı. 10. 15. dakıkadan itibaren sonmeğe başlayan Gdztepe aktnlan ile birlikte Fenerbahçe. bindirdikçe bindirmiş fakat sonuca gidememisti. 18. dakikada Ogün'un nefis bir k.a fa şutu avuta çıktıktan sonra 40. dakikada Seref ın çok sert bir şutunu harıka bir müdahale ile kor nere atan günün yıldızı Ali. devrenin 10 kapanmasını sağlamıştı. îkınci yarı Fenerbahçe forveti ile kaleci Alı arasında geçmişti. Genç kaleci 46. dakikada Ogün ve 84. dakikada da Yaşar'm golluk şutîarını kurtararak gol yemeyeceğini ilân etmisti âdeta. 71. dakikada Ya^ar'm kafa şuiu direkten avuta çıkacak, 78. dakika da ise Lemiç bomboş durumda topu kafa ile dışarı atarak bir fırsatı daha harcıyacaktı. SarıLâavertlilerin umitleri bir yana kanaatimizce maç iki saat de oynansa kaleci, dünkü Ali olduktan sonra Fenerbahçe'nın gol atması hayalin de ötesındeydı.. İZMİR Kusadasmda salyanfioz alıcıUrının kılo basına 150 kurus vermelerı uzerine ozellık le kenar mahalleierrie halk, salyangoz seferberlıği ılân etmıs ve gecelerı luks îâmbalanvla salyangoz toplamaya baslamı«tır Toplanan salyangoz'ar kamvonlarla Izmıre, tzmırden de başta Fransa olmak uıere dığer Avrupa ulkelenne gonderilmek SALYANGOZ SEFERBERLIĞI JAMES BOND MECMUASI i i HESİMLİ IAN FLEMING JAME3 BOND'UN TURKIYE'DEYAYINHAKKI BJYUKFEDAKÂRUKLARLA ALINAN HARICUIADE RESİMU MCER.4URI 75 KURUŞ BAŞAK YAYl\tVİ ACI KAYBIMIZ Durrî Mehmet Efendi. Esat, Eşref, Sadullah. Hurşıt ve sefır Mahmut Nedim Paşalar ahfadmdan merhıım Nurettin Bey ve Nejır Hanımın kızı, Bahriye Yoklamacısı merhum Emın Bçy gehnı, merhum Dr Zeki Aksoy e«i. diş tabıbi Nurhayat Ayça, T C D D Istanbul Mağazası Muduru E'ref Aksoy. Belkıs İlker, Enver Aksoy. Amasra Liman Başkanı Necatı Aksoy. Dr. Necmıhayat Aksoy, Denızeilık Bankası doktorlarından Nurettın Aksoy'un bıricık anneleri. Nııri Ayça. Faifca Aksoy, Lâtıfe Aksoy'un kayımalıdeleri, insanlık tımsalı, n:elek kadın Çıkaran: BAŞAK TAYNEVİ Cmumî Bayi: t'NVERDf KoU. Şti. (Feza ReklâTi . 650/(302) Estia BURKHARD GANTENBEIN ve Şki. MüdüriyetMuhasebeAsansör ve Ticaret şubeleri HELVETIAYANGINveLAFEDERALENAKLİYAT Sigorta şirketleri 16 Ocak 1967 iarihinden itibaren KABATAŞ, MECLISI MEBUSAN CAD. 147 TÜTÜN HAN KAT 3 (Kabataş Vapur iskelesi karşısı) ADRES DEGIŞIKLIGI , ' I ı 1 • NAKLETTİĞİNİ BİLDİRİR Markezınız t?raftaıı «Estia» gazetesı «Teblike Çanı» başlık lı bır yorumunda, «Kıbns dâvâsını herkesdrn iyi bilen tlericiler Partisi Lideri, teblike çanını çalmıştır» dedikten sonra şunları ılâve etmektedır «Gerçekten de Lefkose ve Kahireden alınan haberler, dost ve müttefiki Kanellopulos'nn plânlarından cesaret alan Maka rios'un Çek silâhlan üzerindeki Yunan kontrolünü reddetmeğe basladığina ve Ynnan kuvvetlerinin Adadan aynlışını bazırladı^ına hiç siiphe vermemektedir.» Papandreu taraftarı «Ta Nea» gazetesı ıse, «Türkiye müdahaleye mi hazırlanıyor?» başlığı altındaki haberinde şunları ılâ ve etmektedır: «Atinadakı bazı siyasî unsur» lar da Kıbrısta muhteme! kanşıklık ve gerEinlık tehhkelenn Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünden Asağıda cırsı, mıktarı, muhammen bedell ve geçıci temınatlan yazıh alü kalem tnalzemenin 2490 sayılı Kanun gereğınce eknltmelen hızalarmdakı gun ve saatlerde îstanbul VUâyeU bahçesı dahılındekı merkez bınamızda yapılacaktır. Şartnamelen mesaı laatlerinde aynl yerde görülebılır Istekülenn Kanun! şekılde hazırlıyacaklan teklıf mektuplannı thale saaUnden bır saat ervellne kadar Komısyon Başkanlığına vermelerı ve posta fiecıkmelennın kabul edılmıyecegı ilân oiunur. Muhammen Geçicl Bedeli Teminatı thale thale C i nt i Adet Lira Kr. Llra Kr. Gün Saat şekli 1 Büvuk Silindir dBner kâjıt partatma cihazı 1 8.500, 23.1J967 1030 Kapalı 2 18X24 eb'adında komple reprediksıyon şasesı (Durst ağrandızör ıçın) 3 Banvolar ıçın frıgorıfık tesısat TOPLAM 1 Büyük kollu saç makan 2 Tezgâh matkabı 3 Kompresörlü e l boya tabıneası TOPLAM 1 1 1.250 15.000 24.750,, 2.250 400 850 3.500. İFFET AKSOY ıızım zamandanberi müptelâ oî duğu hastalıktan kurtulamıyarak 15 Ocak 967 günıi vefat etmiştir. Azız na'şı, 16 Ocak 967 gBnü oğ!e namazını muteakıp Kadıköy Osmanaga camıınden alınarak Sahravıcedit kabnstanındaki e bedi ıstırahatgâhına tevdi olunacaktır Ulu Tann rahmet eyleye Aksoy ailesi Xot Sevgili babaanneciğimln kaybından oturu uzuntum sonsuzdur. Ayli 1^56,75 1430 262,58 Açjk eksiltnae 1 1 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle