20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHtFE ALTI S Ekim 1966 HAJİF MÜZİK Hazırlayan: Yener SÜSOY Rahcıt modeller Sade, şık ve pratik kı/afetler bu kış çok moda NECL SEYHUN ünün her saatinde rahatça giyilebilecek kıyafetler bakımından 1966 1967 moda mevsimi gayet zengin. Tayyörler, robmantolar, ve elbiseler belkı hiçbir yıl olmadığı kadar değisik, zevkli ve trahat». Etekler plilerle açıhyor. Beller ne çok bol, ne çok dar. Yakalar rahat ve gevşek. Garnitürler sade ve zarif. Kıyafeti tamımlayan aynı kumaştan şapkalar hem sık, hem değısık. Tweed'in yerini bu mevsim balık sırtı kumaşlar alıyor. Koyu renk düğmelerle suslenen balık sırtı rob manto ve tayyörler gayet pratik. Ekose etekler üzerine giyilen düz renk ceketler de çok moda. Hemen daima dikişlerle suslenen bu ceketleri aym kumaştan çenenin altından geçen bir bandla tutturulan viziyerli küçük bonekasketler tamamlıyor. Bu tarz kumaş şapkalar arasında «kulaklıklı» modeller de pek gözde. Aynca kumaştan bereler de prjtik gündüz kıyafetlerinin en ayrılmaz garnitürü. 3 Ekim 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Türk Iran hududunda hâdiseler cereyan etti Anadolu Ajansı, Iran hududunda eşkiyalık ve tecavüz hâdiselerinın tekerrür etmekte olduğunu ve çetelerin hudut üzerinde her an fırsat bekledikle rini bildirmektedır. Ajans haberi şöyle devam etmektedir: «Bu gibilerin komşumuz îranın hudut bölgesinde himay« edildiklerini ve tran hükumeti nin ciddî yardımına mazhar olduklan kuvvetle rivayet edilmekte ve cereyanı hâl de bunu göstermektedir.» Anadolu Ajansının bu haberi Türkiye efkân umumiyesınde elîm bir t«sir husule getirmiştir. Çünkü Iran gibi kardeş bir milletin hükumetinin Türkiye huhuduna musallat olan eşkiyalara yardım edeceğı kimsenin aklından geçmez ve ihtimal verilemez. Diğer taraftan îran Şahı Rıza Han Pehlevi'nin Tebriz'de bu lunduğu haber ahnmıştır. Bu seyahatin hudut hâdiseleri il« alâkah olabileceği söylenmektedir. Sold»: S a n kotle jerseden dik yakalı, son derece pratik ve şık bir elbise. Safda: Eflâtun üzerine beyaz garnitürlü bir başka rahat model. te şık, rahat elbiseler var. Yakalar balıkçı yakaları tarzında dik. Çok kere bir veya iki duğme ile süslü. Bu yakadan aşağı, göğse doğru hafif bir bolluk veriliyor. Bel kemersiz. önde yarı bele kadar ınen uzun bir fermuar. Kotle jerselerde enıne, boyuna kullanılan çizgıler modellere buyük bir sadelik içinde gayet cazip ve değişik bir görünuş kazandırıyor. G az boyunca; türlü olaylaıla çalkalanan, tatlı acı anılarla dolu olan yazlık lokaller, kapılannı kapatalı henüz birkaç gün oldn. Buralarda çalışan; topluluklar, solistler, biraz dinlendikten sonra, çalıy*lanna yeniden, daha bir giiçle başhyacaklar. Yeni sezon açıldığında, ilk kez dinleyicl karşısına çıkıyormuşcasına çarpacak yürekleri. Günler, StMETRİK KUPLAR * 7 olaylar, birbirini izleyecek, ayrılanlar, banşanlar olacak Ve bir de Yılın özelliği yandan kapanışbakacaksınız ki, kış mevsimi de bitivermi? . ları hemen bütün modacılar tuÖnceki yazımızda da belirttiğimiz gibi hemen bütün topluluklar, yetuyor bu mevsim. Yakasıı moni iş yerleri ile anlaşmalarını tamamladılar. Bir iki orkestranın durudellerde yanda iri düğmelerle mu da bu hafta içinde kesinlikle belli olacak. Kimi orkestra lse çıktıktutturulan mantolan, döpiyesleları Anadolu turnelerinden daha ri bu kış çok göreceğiz. ler var: Bir süre önce aynlan donmedilcr. Aynca ikı renk karmalan da bascısı Atillâ Erben tekrar orkesKiM NEREDE? tradaki yerini aldı. Aynca Elekgene çok moda. Yaka, kol kapatrogitarda ise askerden yeni dönen ğı ve etek kenannda bordür olaDurumu kesin olarak belli olan Melih Gürok var. topluluklar ve kış boyunca çalışarak beyaz yünler çok kullanıhcaklan lokaller şoyle: Aynca, Şerlf Yüzbaşıoğlu orkesyor. S a n beyaz, eflâtun betrasmdan ayrılan Aylâ Dikmen, Erol Büyükburç: îzmir turnesinyaz, kırmızı beyaz ve tabil sishowa çıkroak üzere Batı Klüp'le den yeni dönen Büyükburç, kış yah beyaz ahengi yılın modasezonunda da eski yerinde çahşaanlaşma yaptı. Dikmen'e piyanoda sı. Tflnlfiden etefi plilerle açılan cak. Genç şarkıcı, yaz ve kış se Ayhan Yunkuş eşlik edecek. «kıvrak» ve sık bir tayyör. DüğBir de kotle jerselerden yapılonları için, Fahrettin Aslan'ın meler ve eep kenarlan siyah. lan son derece sade ve o nispeteğlence yerleri için anlaşma yapmıştı. Bu duruma göre Büyükburç'u Maksirn ve Tepebaşı Cumhuriyet Gazinolarmın sahnelerinde göreceğiz. Bunların yanısıra çe»itli yerlerde de konserlere çıka0 Ünlü Beatles grupu geçen ay cak Büyükburç. Bugün Suareden İtibaren içinde Oskar armağanını kaŞerif Yüzbaşıoğlu: Yaz mevsimi zandı. Bu armağanı kazanan boyunca Moda Deniz Kulübünde Büyük bir aşk v e macera filmi topluluğun «Peperback Writer» çalışan Yüzbaşıoğlu orkestrası ye Renkli, Ingilizce, Sinemaskop adlı şarkılan da yılın en bani mevsim için kendisine Hilton şarılı şarkısı ünvanını kazanEoofu seçti. Topluluktaki önemli dı. Beatles topluluğunun şimdeğişiklik, şantöz Aylâ Dikmen'in di dillerde dolaşan şarkısı ise aynlması. Yüzbaşıoğlu, Dikmen'«Yellow Subraraine» adını taden boşalan yere, yeni bir şarkışıyor. cı almıyacağmı ifade ediyor. Öte(The Hunter») 0 27 Ağustos 17 Eylül tarihleri ki solistler gene aynı: Sermet Ünarasında Italya'da düzenlenen el, Oğuz Kayhan ve Rober. «Canteuropa» adlı gezi oldukKanat Gür: Kapanan sezon boça başanlı geçti. Yolculuğa yunca Istanbul'lu müzikseverlerkatılanlar arasında Gigliola den uzak kaldı Kanat Gür. IstanCınquetti, Little Tony, Bobby bul'a olan özlemini bu sezon çalıSeanslar: 12.00 215 4.30 6.45 9.15 Solo, Rita Pavone, Domenico cağı Batı Klüp'te dindirmeğe çaModugno vardı. Bu meşhurlar SOYSAL FİLM lışacak. Avrupa'nın büyük on dört şeh Erkut Taçkın: Bir süre Avruparinde konserler verdiler. da çalıştıktan sonra yurda dönen Radar Reklâm: 1034/11560 0 Bir sene kadar önce Ulvi TeTaçkın, geçen aylar içinde kenmel orkestrası ile çahşmak dini kabul ettirmesini başardı. Adı üzere Holânda'ya gitmiş olan çeşitli gönül olaylanna da karıMuhittın Paydaş, bir anlassan Taçkın, şimdi, yeni açılacak omazlık sonucu yurda geri lan Playboy Klüp.te çahşmaya ha dönmek zorunda kaldı. Genç Bugün Matinelerden İtibaren ıırlanıyor. Kendisine aym toplusaksafoncunun şimdilik nereluk eşlik edecek: Durul Gence ve Yalnız 2 gün mevsimin en kuvvetli programı de çalışacağı belli değil. beş deli. 1 TABANCALI SERSERİ (Renkli Türkçe) # Festivaller Beldesi îtalya'da İsmet Sıral: Sıral orkestrası her Montgomery Wood Fernando Sancho bir müzik festivali daha netiraman olduğu üzere, gene Hilton celendi. Her yıl düzenlenmek2 KOCA PEŞİNDE (Renkli Türkçe Sinemaskop) Şadırvan salonlarında müzik yate olan Napoli Festivalinde Debbie Reynolds Steve Forest pacak. Topluluktaki tek değişikbu yıl dereceye giren müziklik piyanist Ayhan Yunkuş'un ay5 Ekim Çarşambadan itibaren çiler şunlardır: nlması oldu. Solistler gene Lâmia (T) Bella (Sergio Bruni ve RoPiyesi bütün yıl devam eden Yerli Filim Hârikası Doyran ve Özdemir Erdoğan. bertino), Ertan Anapa: Anapa orkestrası(2) A'Pizza (Aureilo Fierro ve nı kapanan mevsim boyunca BoGiorgio Gaber), ğaz'daki bir klüpte dinlemiştik. (5) Che chiagne a'ffa (Mario Y1LDIZ KENTER EKREM BORA SEMA ÖZCAN Anapa ve arkadaşları önümüzdeki Trevi ve Tony Astraita). SEANSLAR: 11 1 3 5 8 10 da günlerde Galatasaray'daki Hisar Bu sanatçıların dışında BoKlüp'te çalışmalarına başlıyacakTel: 36 51 86 nagura ile Daisy Lumini'nin lar. Toplulukta değişiklik yok. birlikte söyledikleri «FemmeSelim Özer: As Klüp'te başanlı ne o tammorre» adlı şarkı ise Ilâncıhk: 6157/11538 bir devre geçiren Selim Özer orteselli armağanına lâyık gökestrası, bu sezonda İstanbul'dan rüldü. ayrıhyorlar. Özer ve arkadaşları# Vasfi Uçaroğlu topluluğu yanı Intim'de alkışlayacak Ankaralı pılan değişikliklerden sonra, müzikseverler. en son biçimini aldı. Buna göYavuz Özışık: tstanbul'dan Anre orkestrada yer alan elekara'ya göç eden bir orkestra damanlar şöyle: ha. Özışık ve arkadaşları Suna Piyano: Turgut Dalar Klüp'te sahneye çıkacaklar. Bas: Erdoğan Serdar Ergun Özer: Daha önceki bir Trompet: Erol Sıdal haberimizde, sizlere Ergun Özer'in Eşyanın cinsi AdeJ Sax: Nevzat Yılmaz Beyrut'ta çahşmak üzere tsrael'e Davul: Vasfi Uçaroğlu Roche Tonik Şişesi gideceğini haber vermiştik. Ne ol40000 Solist: Berkant ve Nevzat Yadu ise oldu, genç piyanist bu yollaz. Kaya Cam Sanayii ve Ticaret Koll. Ş. nin Gider Verculuktan vazgeçti. Büyük bir ihti# Davulcu Salim Ağırbaş'ın gileri Daıresi Müdurlüğüne olan Gider Vergisi borcundan malle onları Kennedy Otel salonjazz müziği yapmak üzere kur larında dinleyeceğiz. dolayı Kâğıthane Köyü Uğur sok. No: 11 de haciz edilen muş olduğu dörtlü çalışmalaDoruk Onatkut: Geçen sezon yukarısa cins ve evsafı yazıll eşyasının mezkur mahalde rına devam ediyor. Solist oİçinde «sessiz ve derinden giden. 6183 sayı âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kalarak önce Ömür Göksel dübir topluluk havasında göründii Şünülmüştü. Ancak, Göksel'nun hükümlerine göre 13/10/1966 tarihinde saat 14 de paOnatkut orkestrası. Istanbul Hisar in bu dörtlüde çalışmasına Ya zarlık suretiyle satışı yapdacaktır. Klüp'ten, M. Ali Restoranda çavuz Özışık izin vermediği için Fazla malumat almak isteyenlerin Karaköy Necatibey lışmak üzere Izmir'e uçtular. Ağırbaş'ın bu plânı suya düşcaddesindeki Gider Vergileri Dairesi Müdurlüğüne müraÜstün Poyrazoğlu: Poyrazoğlu tü. Adı geçen topluluk için orkestrası yeni sezonda, As Klüp'caatları ilân olunur. (Basın 21211/11551) solist olarak şimdi Yüksel ün kışlık lokalinde sahneye çıkaKolcu düşünülüyor. cak. Orkestrada bir değişiklik yok. Şantörleri gene Ümit Güven. Sevket Uğurluer'in eski orkestrası: Bu başlık umarız ki size çok garip geldi. Ama Uğurluer'in askere gitmesinden sonra orkestraya yeni bir ad konmadı. Klüp 12 nin sürekli orkestrasmdakı değişiklik, sözünü ettiğimiz gibi Şevket Uğurluer'in askere ahnması Çarşamba 16.IS den itibaren oldu. Onun yerine, Onatkut orkestrasının solisti Özer Çehreli'yi aldılar. Bu arada Klüp 12 de çeşitli show programları da hazırlanmış durumda. Buna göre programda yer alan aslar Tanju Okan, Gönül KOMEDİ 3 PERDE Turgtıt ve Ayferi. Sahneye Koyan: Adapte Eden: Ferdi Özbeğen: Geçen mevsim ZİYA KESKlNER MELİH VASSAF çahştığı Çınar Otel'de, bu sezon •Numarah Biletler Satılmaktadır. Tel: 22 62 46 • da çahşmaya devam edecek. AnHeriş: 271/11562 cak orkestrasında bazı değışiklik Yeni sezon açılırken EROL BÜTÜKBURÇ VE ARKADAŞLARI Y Iran Şahı Rıza Han Pehlevî Ekmek ucuzladı Şehremanetinin verdiği karar üzerine «kmek dünden itibaren 17.5 kuruştan 16,5 kuruşa indirilmiş ve bu yeni fiat üzerinde satılmaya başlamıştır. Garib bir karar Şehremaneti yeni Belediye Zabıtası talimatnamesinde halkm yol üzerinde durmasını menetmiştir. Emanet, Köprünün v e yolların ötesinde bensinde <lurup konuşanları v e bu suretla geçenlere mâni olanları cezalandırmaya karar vermiştir. Bu gibi hareketleri görülenler, Belediye Zabıtası memurlan tarafın» dan yapılacak zabıt varakalan ile para cezasma çarptırılacaklardır. Bu gibilerden alınacak para cezası 2 ilâ 3 lira arası olacaktır İki tren yoldan çıktı Evvelki gece Edirne'den gelen iki marşandiz katanndan biri Hadımköyünde devrilerek 21 vagonu, ikinci tren de Korfalı'da yoldan çıkarak 3 vagonu parçaIanmıştır. îki kaza neticesinde 6 kisi varalanmıstır. Haberler Olaylar F İ T A Ş FİIİMCUİK SİRKETİTAKBİM EDER ATLAS SİNEMASINDA Göklerin Hâkimi 'ııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııın İ S T A N B Ü L 6.25 Acılıs 6 30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Oyun havalarl 7.2S Sabah melodfleri 7 4S Haberler 8.00 tstanbul'da bugün 8.05 Sabah türkuleri 8 20 Kuçük llânlar 8.25 Bu sabah sizin İçin 8 40 tstanbulun sesl 9.00 Çocuk bahçesl 9.15 Piyano soloları 9 30 Sorunlanmız 9.50 Bağlama tokımından türküler 10 05 Kısa haberler 10.10 Opertt sahnelerinden 10.30 Arkası yarın 10 50 Gülizar Ersel'den sarkılar 11.10 Sabah konMtl 11.4* Trafik 11.45 Ögleye doğru 12.10 Türküler 12 25 Küçük Oanlar 12 30 Çesitli Türk tnüziğl 13 00 Haberlçr 13.20 Oyun havalan 13.35 Trsfik 13.40 Güzide Kasacı'dan jarkılar 14 05 Eğitlm radyosu 15 00 Kapanıs16.55 Açıhs 17 00 Salih Oygundan türküler 17.15 Sonat saatl 17 40 t ; dönüsfl 18.00 Karma fasıl topluluğu 18J0 Serbest saat 18.35 Kemal Koldas'tan türküler 18.50 Reklâm programları 20.00 Haberler 20.40 Küçük llânlar 20 50 Radlfe Erten'den sarkılar 21.10 24 saatln olayları 21.15 Fatma Türkân'dan türküler 21.30 Uygarlık yolunda lnsan 22.00 Rek. lâm programları 22.45 Haberler 23 00 Günümüzün besteellert 24.00 Kapanıj. tSTANBUL İL RADYOSTJ 1«.S5 Açılıs 17.00 Dlskotekten seçmeler 11J30 Konçerto «aatl 18 00 îyl aksamlar 18.30 Küçük konser 19 00 Türklyeye hoş geldiniz 19.30 Senfonik müzik 20 00 Beraber seçellm 21 00 Akşam konser! 21.45 Fransızca sarkılar 22 00 Gece konserl 23 00 Caz müzigi 23 30 Hafif müzilc 24 00 Çesitli melodller 00.30 Gecenln ardından 1.00 Kapanıs. ROBERT MİTCHÜM ROBERT WAGNER MAY BRİTT RİCHART EGAN YILDIZ KENTER PEMBE KADINOA Üsküdar LÂLE Sinemasında ANRARA 6.25 Açıhs 6.30 Günaydın »esler 17.50 t s dönüşü 18.10 7.00 Köye haberler 7.05 Sabah Yaşar özel'den sarkılar 18.30 müziği 7.25 Oyun havalan Küçük konser 18.50 Reklâmlar 7.45 Haberler 8.00 Ankarada bu20.00 Haberler 20.40 Küçük ilânlar gün 8.05 Sabah konseri 8.20 20.45 En son plâklar 21.00 UyHer telden 9.00 Küçük ilânlar kudan Snce 21.05 24 «aatin olay9 05 Hafif müzik 9 20 Sorunlanları 21.10 Açık oturum 21.50 mız 9.40 Bedia Akartürkten turTürküler 22.05 Melodiden melodiye kııler 9 55 Kısa haberler 10.00 22 30 Vedat Gürserden sarkılar Arkası yarın 10.20 Eğltim radyo 22.45 Haberler 23.00 Opera alsu 11.15 Çocuk bahçesi 11.30 bümünden 23.45 Gece yarısına Mustafa Geceyatmaz'dan türküler doğru 24.00 Kapanış. 11 45 Konser saatl 12.15 Kıbrjs ANKARA b , RADYOSTJ sati 12 25 Küçük llânlar 12 30 16.55 Açılıs 17 00 Sevilen v o Beraber v e solo sarkılar 13.00 Haberler 14.20 Plâklar arasında kalsiz melodller 17.30 Barok mü13.30 Reklâmlar 14.00 Çocuk bah zik 18.00 Blr solist. bir topluluk müzik 19.00 çesi 14.15 Müzik dinllyelim 18.30 Senfonik Asya Yayın Birliği Etnik müzik fes14J0 Fiitret Kozinoğlu'dan sarkılar tivali 19.50 Hafif müzik 20.00 14.50 Osman Türen'den türküler Küçük konser 20.20 Avrupa'da bir 15.05 Eğitim radyosu 16.00 Kısa gezi 21.00 Batıya bakış 22.00 haberler 16.20 Yıldız Ayhan'dan Gece konseri 23.00 Dünyanın ddrt türküler 16.35 Dündar Balkan'dan bucağından 23.30 Gece yarısına sarkılar 16.55 Kısa haberler doğru 24.00 Gece v« müzik 17.00 Dans tnüzigi 17.20 Yurttan 1.00 Kapanıs. PEMBE KAD1N PEMBE KADINDA BÜYÜK SANATÇI YILOIZ KENTER SEMA OZCAN x İKİ AYRI YÜZ İKİ AYRI KİŞİLİKTE TUrk Anaları! Bu FilmSizinHikayenizdir K I T A 5 Bejoflu Yeni £>ehzadebaşı Lâle Üskudar Tınaztepe Bakırkoy Çelıktas Maltepe Gezı Sarıyer 5/10 Çar^arnba 5/10 Çarşamba 5/10 Çarşamba 6/10 Persembe 6/10 Persembe 5/10 Çar;anıl)a Reks Kadıkoy tstanbul K M P. Mete Eyup Barbaros . Ortakoy Zafer Kasımpaşa 3 ıu çarşamba 5 1 0 Çarşamba 5/10 Çarşamba 6'10Pcrşembe 10/10 Pazartesi Istanbul Defterdarlığı . SATIŞ İLANI (Reklâmcılık: 38S2) 11527 Nerede • Ne zaman • Ne var Aşk Bahçesi (Nathalic Wood) EFES: (36 35 84) Sonsuz Aşk Cengâver R.T. (B. Halsey. S. Berker) R.T. ZAFER (Beykoz): Anjelik ve (22 35 13) KADIKÖY: (36 49 24) Gürültü Kıral AYSU: (21 19 17) 1 Aşkın SAFAK (Ç. U ş ) : Tabancalı Serserl (FernanDuvan (S. Pleshette, T. HarGözyaşları (Y. Tezcan, E. do Sancho) R.T. din) 1. Efekan), 2 • Komsunun Ta. ATLAS: (44 08 35) Masura 5IK: (22 35 42) 1 . Severek OPERA: (36 08 21) Milyone. vugu (T. Şoray. S. Allsık). Suclu (Jeffrey Hunter) R.İ. Döğüsenler (E. Hun, S. Ferrin Kızı (T. Yiğit, L. Tun TEPEBAŞI TİYATROSU DÜNYA: (49 93 61) A. 009 Ca BULVAR: (21 35 78) Askın dağ). 2 Gurbet Türküsü ca). Gozyaşları (Y. Teczan. E. «uslar Pençesinde (S. Gran(44 21 57) MARİUS Pazar. TINAZTEPE (B.Köy) (71 65 18) ÖZEN: (36 99 94) Aşkın GözEfekan). ger) R.l. Pazartesi. Çarşamba. Cuma TabancaJı Serseri (Femando yaşlan (Y. Tezcan, E. Efe 21, Pazar 15 30 da. EMEK: (44 84 39) Tâkip (Syd GÜNEŞ (Aksaray): (21 61 40) Sancho \ R.T. kan). ney Chaplin) 1. YENt KOMEDİ TİYATROSU Milyonerin Kızı (T. Yiğit. YENİ (Bakırkoy): (71 68 26) FİTAŞ: (49 01 66) Tabancalı (44 04 09) İSGÜZAR CumarREKS: (36 01 12) 1 . Kansı L. Tunca). 1 Askm Gözyaşlan (Y. Serserl (F. Sancho, N. Na KULÜP: tesi. Pazar, Pazartesi 21, ve Sevgilisi (J. Leigh, V. (22 72 77) Askın Tezcan, E. Efekan), 2 Bey. varro) R j . Pazar 15 30. CANAVAR SOFJohnson) İ.. 3 Cinayet Gözyaşlan (Y. Tezcan, E. oğlunda Vuruşanlar (K. TiİNCt: (48 45 95) Askın GdzRAS1 Çarşamba, Persembe, Efekan). Oyunu bet, G. Yazar). yaşlan (Y. Tezcan, E. Efe MARMARA: (22 38 60) Tâkip Cuma 21, Cumartesi 15.30. YENİ (Sehzadebası) (22 58 92) SİNEMA 63 (Küçükyalı): TATtH TİYATROSU (22 0171) kan). (Sydney Chapin) T. Aşk Dersl (J. Fonda, C. Ro(55 10 84) Müşterek GUnah NUHUN GEMİSİ Hergün 21. (21 58 76) KONAK: (48 M 06) Cesur MELEK (Eyüp): bertson) R.T. (C. Cardinale, J. Suarez) F. Pazar 15.30 da. Pazartesi 1 Allahaısmarladık İstanKadın (B. Davis. K. MalSUNAR: (36 03 69) KaliYug günleri oyun yoktur. bul (A. Işık. G. Ok), 2 den) t. İntlkam İlâhesi Uçurumdaki Kadın (O. Gün ATLANTIK: (55 43 70) Askm LÂLE: (44 35 95) Takut GozSÜREYYA: (36 06 82) Hint ÜSKÜDAR TİYATROSU şıray, F. Akın). Gözyaşlan lü Kedi. (36 55 11) ÇATALL1 KÖY Mâbedinin Esrarı RENK: (21 15 25) 1 . Cesur ÇELİKTAS: (53 35 07) Askın LEVENT: (63 55 39) Askın Hergün 21, Pazar 15 30 da, SÜREYYA (Cep Sineması): Kadın (Bette Davis) R.T. 2 • Gözyaşlan Gözyaslan (Y. Teczan. E. Cuma günlerl temsU yok(36 06 82) Yedl Yenilmez Efekan). tur. LÜKS: (44 03 80) Severek tSTANBUL TİYATROSU Döğüsenler (E. Hun. S. Fer(44 22 36) MİSTER VELİdağ). VAN Hergün 21 15 te, ÇarRÜYA: (44 84 39) 80 Günde şamba 15 te matine. PazarDevriâlem (D. Niven. Cantesi temsil yoktur. tinflas) R.l. Devlet DemlryoUarı Haydarpaça BEYOĞLU: Tepebaşı, Candan. KENT OYUNCULARI SARAY: (44 16 56) GrlnfO (36 04 75). Sirkect: (27 00 50), DeNemU. (44 36 63) VER ELINİ YENt Vâdiler Kaplanı (G. Gramu, nlzyoUarı: (49 18 96) (Tatü günlerl DÜNYA Çarşamba hariç her E. Stewart) R.İ. EMİNÖNO: EvUyazade. Bey«zıt .44 02 07). Sehlr Hatlan: (44 42 83). gun 18 de, Pazartesi 18 v e SÎTE (47 77 62) İhanetta Halk, Sultanhamam. S a n m . Türk Hava Yollan Bilet Satıs: 21.15 te. Sonu (O. Welle*. J. Greco) L EYÜP: Yeni Eezane, Merko, Yeni, (44 47 00), (Oanısma: 44 02 96) SAN: (48 67 92) AUahaumarDORMEN TİYATROSU Nümune. (Hava alanı: 73 82 8 0 7 3 84 40), ladık tstanbuJ (A. Iıık, O. (44 97 36) BUGÜN GİT YAflkyardım Hastahanıel: (49 60 00), FATİH: Karagumr'k. GOndoğdu, Ok>. RIN GEL Hergün 21.15. CuDivan, İtimat, Cerrahpasa, Herhaba, Nümun» Hastahsnesl: (36 59 00). YENİ ATLAS: (48 65 03) S«T. martesi 15 te. Pazar 15 Sifa. Gureba: (21 65 00) Hasek) (21 26 80) da ÇüeH (K. Tlbet). 21.15. tscl Samatya: (21 62 50). Belediye GALATA: tnzdr. TAN (48 07 40) Cehenncm GENAR TTVATROSU Santral: (22 45 60) Bffledlye Zabıt» Yolculan (O. Madison) R.t GAZİOSMANPASA: Karlıtepe. (49 31 09) IKİ EL ATES Müdürlüğü: (22 67 74) Ueteorolojl: YENt AR: (49 64 72) Vâdller Hergün 21.30. Çarşamba 18 KADIKÖY: Mınrlıoğlu. Halk. ÇİJ(Tl 86 84), Trafik Şlkâyet: (44 10 67). SUShsSru (R. Canuran. R. de, Cumartesi, Pazar 15 te. dem, ÇlftehavuzlaT Tanyer. Uttnbu) ttfalyed: (21 43 33). Calhoun) R.T. GÜLRİZ SÜRÜRÎ ENGIN KASIMPA5A: Halk. Yeni. YENt MZLEK: (44 43 8») thm. CEZZAR TOPLULUĞU (ElSARIYER: Yenlkoy, Bttrukdn*. netin Sonu (O. W«lle», J . hamra Tiyatrotu): (44 22 36) 3ÎSLİ: Büyük Barbaroı, Hürnyct BAKIRKOY: T a ı t Yesüyurt, O*. Greeo) J. «PALTO» Carsamba h»riç, Sargın, Maral. manlyt. GÜREL (Befürtaı): (4TMM) hergün 18.15, Cuma 15 v e BC8İKTAB: Ml«7man Rcc«p. Çı1 . S«ver«k Dojü»enl»r (E. ÜSKÜDAR: ttUhat. 8tf«. Merkes. 18.15, PazartMİ 18.15 ve nar. B«İMk. OOL Hun). 1 S*vdab Kaba21.15. ZTYTtNBURmi: Sümer Sıhhat. SİNEMALAR dayı (İ. Gunay). tSTANBUL BETOĞLU TIYATROLAR; Gönül Ülkü Gazanfer Ozcan Sülüman Bacanak S İ N E M A S I N D A Ekim Persembe Saat 21 'de 21 KADIKOY Lüzumlu Telefonlar CEK FİLARMONİ ORKESTRASI 15 Ekim Cumartesi saat 21'de 20 Ekim Cuma saat 21'de Ş A N EflREL flNCERL $ef ZDENEKBUCâl so.»t AYLA ERDURAN PROKOFIEFT DVORAK DVOİWK Romco ve Julıette Kc.njn Konçerlosu N c i . Dunva Senfonısı mBELANCEBL . AYŞEGüt SARICA SMETANA Satılmış Nişanlı Uvertür TCHAJKOVSKY Pıvano Konçertosu No. I BRAH.MS Senfonı No 1 sois, IVAN MORAVEC Moldau (Vltava) Pıvano Konçertosu N o Senfom No 5 S.N1ETANA BEETHOVEN TCHAIKOVSKY NOBETCİ ECZANELER BiLETLER: ŞAN SİNEMASI GiŞELERiNDE ( 4RKON) BAÜmmlıkt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle