13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sofya 30 (Telefonla) Kız ve erkek basketbol takımlarımız bugün iki ayrı sahada karşılaştılar. Gerçi Fenerbahçe Galatasaray 1 oluyorlardı. Doğrusunu söylemek ancak kale içinde kontroluna a! Slivnitza'da yapılan erkekler ma maçıydı bu, ama gerek rni. \ leleJ icap ederse Fenerbahçe takımı mıstı. 1 0 çında takımımız Hollanda'yı farkBu golden sonra şaşıran Galalo dün yoksunluğu, gerekse alâkas,ızlığı " normal oyununu çıkarabilseylı bir şekilde mağlup etti. 8755. ile karşılaşma, hiç bir zaman ezeli di maçın neticesi muhakkak ki da saray karşısında Fenerbahçe oyu Sahaya .Hâşim, Ateş, Erdal, Or na hâkim olmuştu. 30. dakikada rekabeti canlandıramazdı. Nitekim ha farklı kapanırdı. han, Metin» ilk beşi ile çıkan ta canland.ramadı da... Galatasarayın eksik bır kadro Bülent degaj yaparken ceza saha kımımız 1. dakikada yaptığı iki Bu müsabakanın hususi mahi ile çıktığını kabu] etmekle beraber sına çıkınca Faruk Talu'nun verdibasket ile öne fırladı Fakat Holyette olması maalesef o her jaman çıkardığı oyun tatminkâr olmak ği frikikte Lefter oldukça ıyı ya landalılar 4. dakikada 64 galip du ki havayı vermemişti maça. Bu tan çok uzaktı. Her hattı ıle kötü pılmış bir barikata rağmen fevka ruma geçtiler. Oyunculanmız bun 30 Erkekler Basketbol S o { y a futbol oynayan Sarıkırmızılı takı lâde bir plase ile ikinci golü si sebeple Fenerbahçe olsun, Galatadan sonra hızlandılar. 7. dakikada karşıîaşmasında Hoüanda'yı rasarav olsun normal oyunlarını çı mın netıce alamamasında forvetin makta gecikmedi. Devre bu şekil durum 166 lehimizde iken 13. da hatça mağlup ettik. Aslmda oyun karamadıkian gibi lüzumcuz bıı berbat oyunu büyük rol ovnadı. 9t de kapandı. kikada durum 1818 oldu. Tekrar culanmız heyecanlarını üzerlennöakikalık müddet içinde Sarıkırsertliğe de başvurmuşlardı. Dakikaları geçtıkçe Sarıkırmu açılan takımımız devreyi 3522 lehi den atabilmiş olsalardı farkın bir mızılı takımın netice alamamasın lıların açılacağı beklenıyordu. Fa Fenerbahçe 2 0 galip gelmesıne mize kapadı. rağmen evvelki haftalarda çıkar da forvetin berbat oyunu büyük kat her geçen dakika Galatasara hayli fazla olması gerekirdi. tkinci yarıda tbrahim'in arka ar dığı oyunlara nazaran başarısız gö rol oynadı. 90 dakikalık müddet yın daha kötü not almasına sebep Zaten bu teselli grupuna oyun içinde Sarıkırmızıhların ıleri a oluyordu. 65 dakikada Bülentin kaya yaptığı basketler ile arayı cularımızın heyecanlanmaları ve rünmüş ve iyi not alamamı.ştı GeLefterin frikikten attığı eol G Saray kalesine girerken damları Fenerbahçe kalesine tek sert şutu ü&t dırekten döndü. Bunbir hayli açarak maçı 8755 kazan koçumuzun kaprisleri ri haltarda Naci ve tsmail bilgilı yüzünden maya muvaffak oldu. ve canlı görünürken forvette 37 ya şut dahi atamadılar. Dünkü maçta dan sonra sahada ne yaptığını bidüştük denilebilır. Galatasaray takımında normal o len tek futbolcu olarak kalan Lefşına rağmen sadece Lefter güze) Sayılar: Hâşim 23, Ateş 10, Er Bugünkü karşılaşmada da neıe bir oyun çıkarmıştı. Dün hakika ! ™ n " " u ° 7 n a > ' a n sadece Bahri ile ter'in iki güzel şutunu Bülent zor dal 14, Orhan 2, Metin 6, Ercan 10. rteyse hukmen mağlup oluyorduk. ten çok kötü bir günlerinde olan B. Ahmet vardı. Yoksa iş yeni önledi ve zevksiz karşılaşma da Ibrahim 13, Akın 0, Bülent 7, Yur Oyunun bitmesine birkaç dakika Hilmi ve Yuksel'in yanında Mus transferlere kalsaydı Galatasara ilk devrede atılan iki gol ile Fe dun 2. kala farkh bir şekilde galip duyın durumu daha da kötü olurdu. nerbahçenin lehine kapandı. 2 0 tafa ile Selim takıma daha faydalı Kızlar müsabakasında ise Porumdayken oyuncu degi»ti<>'eJı Oyunun başlamasiyle FenerHakem: Faruk Talu lonyahlara farklı bir şekilde mağ oyuna K. Erdal'ı soktular. Halbu bahçe ilk golü atmış, oyuncular Fenerbahçe: Şükrü Atilla, Is lup olduk. Üstün oynayan rakıp kı K. EriHİ'ın ismi idareciler tada dahil herkes çaşırmıştı. Daha mail Necati, Naci, Kadri Muslerimiz karşısında kızlarımız her rafmdan hakem masasina bildirılbirinci dakika dolmadan Fener tafa, Hilmi (Bülent), Yuksel, Lefzamanki gibi gruplaşınca neticede memiş yâni 12 kişilik yazılı olabahçenin başladığı oyunda Cande ter, Selim. 9928 yenildik. mirin geri verdiği pası kaleci BüGalatasaray: Bülent Candemir, rak verilen takımda yer almamışîlk devre 4417 aleyhimize bitti tı Bereket hakpmler anlayış gos lent yanından geçerken müdahale K. Ahmet A. thsan, Bahri. B etmeyip meşin yuvarlak kaleye Ahmet Erol (Ugur), Mete, Talât, Madalya dnrumu terdiler ve başfea bir oyuncunun Beşiktaş: Erol Ekrem. Münür Ankara, 30 (a.a.) SporToto' girerken müdahalesini yapmıştı 4 lü turnuvanın iKincl gununde girdi. Takımlar Altın Gümüş Bronz ismi sihndi K. Erdal yazıldı. Bun bırinci haftasına ait tasnif so ama iş işten geçmiş, kendisi topu l Selçuk (Recep), L'ğur (Niyazı). 37. dakikada Senol'u: çelme ile (Önder) . Yüksel. Süreyya, Kaya ilk nıaç dün Dolmabahçe stadında Ekrem KARPAT Rusya 6 9 ua ermiş ve kati netice ahnmıştır. Beşiktaş ile Be.vk»z arasında yapıl duşuren M. Ali'nin hareketini ha (Cemil) Arif. Güven, Şenol, Ön Japonya tdaresizlık her tarafta var. 9 2 Kati neticeye göre. 13 maçı doğder (Münür), Ahmet. d;. 3 gün evvel milli lig için kar kem penaltısla cezalandırdı. ŞeTramplen atlama müsabakalarına Romanya 2 2 ru tahmin eden 24 kışıden ikisinin şılaşan 2 rakiplen B°şiktaş 1 . 0 nol'un şutu 2. ci golü temin etti. katılan Turel Aygün'e komitece Beykoz: Muharrem . Vural, Kâ Almanya 1 2 Ankara, dördunün Bursa, ikisinin galip geldiei maçın revanşını dün Devre 2 0 Beşiktaşlıların üstün mil • Hasan, Saim, M. Ali . Nus Çekoslovakya eleme olmadığı bıldirilmiş ve Tü 0 2 Eskiçehir, ondördünün îstanbul, bivermedi ve Beykozu bu sefer de lüjüyle kapandı. rel Türkiye'de tatbık edılen Olim ret. Erol. Cevdet, Nedim (TurgutV rinin Mer=in ve birinin de Sakar4 3 yendı Kalite itibariyle vasat 2. devrede Beykozlulann hücum AMullah. pik usule göre ilk beş atlayışını HASAf ya'dan olduğu anlaşılmıştır. olan bu karşıla*.mdda her iki raki ları sıklaştı. 59. dakikada Cevdet kolaylardan yaparak 50.08 puvan Kati neticeye göre. beher derecebin karşılıklı hücumlarla birbirle ve 65. dakikada Abdullah vasıtaalmıştı Bu beş atlayıştan sonra nin miktar ve ikramiye miktarı ile rine yaptıkları 7 gol taraftarları siyle 2 gol atarak beraberliği teTurele 9. olarak elendiğini söyle13 maçı doğru bilenlerin kupon na heyecanlı dakikalar yaşattı. min ettiler. mışler. 6. olan Bulgar 90 puvana numaralan aşağıda gösterilmiştir : Beşiktaşlıların 2 • 0 galibiyete Bu arada Munür ıle Önder yer sahıp olduğuna göre Türel irlare1 13 maçı 24 kişi bilmiş ve beulaştıktan sonra aevşemeleri kar değiştirdiler ve Beşiktaşlılar tek5i/liğe kurban gitmemış olsaydı herine 6.328.50 lira şısında Beykozlulann ranlanıp raj üstünlüğü ele aldılar. Bir dadığer yapacağı zor atlayışlarla 90 2 12 maçı 404 kişi bilmiş ve beberaberliği tenıın etmeleri maçın kika ara ile 73. dakikada Güven puvanı geçer 5. veya 6. olurdu. en enteresan tarafıydı. Oyunun 3. ve 24. dakikada Münür 4. golü herine 375,50 lira Sitenın içinde buluna n atletizm ilk anlarından itibaren rüzgârın yapmakta güçlük çekmedüer. 79. 3 11 maçı 3477 kişi bilmis ve besalıasında bütün devletler çalışma da yardımiyle Beykoz kalesine yük dakikada herine 43,50 lira Kaya'nın yerine giren larını hızlandırmış bulunmakta4 10 maçı 17827 kişi bilmis ve belenen Beşıktaşlılar bekledikleri Cemil, kendi ceza sahası içinde to dırlar. Tamara Press çok formda herine 8,50 lira gole 9. dakikada Ahmedin şutuyla pu elle kesince hakemin verdiği gorünüyoı. Brumel buraya gelme 161085, 78402, 728913, 592214, 678233, ulaştılar. genaltıdan Nusret, Beykozun 3. de n önce antrenmanlarda 227 yi 514425, 895114, 944049, 281994, 389442, Ani Beykoz hücumlarından bi golünü attı. Ve oyun Beşiktaşın geçmiş, antrenörü burada 2.30 u 376474, 741605, 858333, 972787, 313244, ile son rinde 16. dakikada Cevdetin şutu Beykoza 4 3 galibiyeti aşacaktır demektedir. 324446, 364030, 364027, 810308, 334318, üst dirrktPiı drindükten sonra 2 1 bulriıı. ( 300960, 3871589. 5R1672, 812830. Hakem: Zeki Özcan. dakikada Nedimin yerine Turgut Beşiktaşın gollerinden biri Candemir ilk colü kendi kalesine sokarken Ali ABALI Zevksiz ve kalitesiz geçen maçın sollerini Candemîr ve Lefter attı F. Bahçe: 2G. Saray: 0 Spor Totonun kati neticesi AITI CUMHÜRÎYET 31 Ağustos 1561 Basketbolde dün de Hollândayı yendik Kız basketbolcularımız Polonyaya da 9928 mağlup oldular T. BENOKAN ve A. ABALI bıldırıyorlar Brumel ve Tamara Press Sofyada Beşiktaş revanş maçında Beykoz'u 43 mağlup etti BAYINDIRLIK BAKANLIGI DSI GENEL MUDURLUGUNDEN ^ U • • • t HER TÜCCAR PAVYONUMUZDA S.S.C.B DE ÎMAL EDİLEN HER TÜRLÜ MAL İÇİN MÛKAVELE YAPIP SATIŞTA BÜLUNABİÜR EKSK4VİİÖFIER. SONOH MAKIKA14RI. KAIOIRMA VEYÜKIEME CIH411İRI M0I0P0MP11R. KOMPRESÖRUR. 0İ1EIIENERA7ÖRIERİ. PNÖMâîiK fttCTlER. EIEKTRİK VE OKSI. |!H KİYNAK CIHİMARI.DIIfl MOIORIABI SERITIESIFRKR. NAK1L V4SIIİ14RI. MİDfH IStEYEH IESIERE VE EÜEIER., TESVIYECİ AIEIURİ. CİJttEttERt. MlKKAPUR. 0P1IK i i n i f R IIRA41 K4KIH»IİRI.IE1G»HL*R. RUIMAH14R. M R I B U NMİHHİRL «OSIIM SODİ UYFI CIKAIUR. KİMYEVİ 6ÜBREIER, 1IBBI İIEHER,IUCI»R, S81VEY SOOİ. S W . IEIIK BOYAIAR.VUIKAKİUMUCURUH HI|TE. NIK ISPfNCIYlRIVE CERRAHİ E$YA. IABAIHI MuHSUS ALAT. SERUM AMPUllERİ VESAİREtERt. Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü tarafından Amasya şehrl içtede bulunan muhavvile merkezlerine aşağıda belirtilen malzemenin fiyat teklif isteme usulü ile satm ahnması işi teklifler uygun göriilraediğinden yeniden ihaleye çıkarılmıştır. Bu i ; için gerekli döviz Idare tarafından temin edilecektir. îhale suretiyle satın alınacak aşağıda belirtilen malzeme bir bütün olarak mütalâa edilecek ve bir veya birkaç kalem için verilecek teklifler nazan itibare alınmıyacaktır. 1 1 adet tran^formatör 400 KVA. 33 4^»'o5/6.6 KV, 3 faz, 50 Hertz, kısa devre voltajı o,î>5.65 dahili, 2 1 adet transformatör 125 KVA. 33^«/«5/6.6 KV, 3 faz, 50 Hertz, kısa devre voltajı »/o8, dâhîli 3 1 adet geksiyoner, 3 kutuplu, 30 KV, 200 A 4 2 adet seksiyoner, 3 kutuplu, 10 KV, 200 A 5 6 ariet akım transformalörü, lü KV, 5"i;3 A. 15 VA CL 0S 6 3 adet akım transformatörü, 10 KV, 60/5 A, 15 VA CL 0.8 7 3 adet akım transformatörü, 10 KV, 15/5 A, 15 VA CL 0.5 8 1 adet Dısjonktor, 10 KV, 600 A, 150 MVA 9 3 adet ampermetre 0 • 50 A (50/5A) 10 2 adet ampermetre 0 • 20 A (15/5A) 11 1 adet voltmetre, anahtarıyle, 08 KV (6.6/0.1 KV) 12 1 adet COS F metre 0.5 1 • 0.5 13 1 adet sayaç, 50/5A, 6600/100 V / 14 1 adet sayaç, 60/5A, 6600/100 V 15 Gerekli irtibat malzemesi «) Malzeme Türk gemilerinin usıadıgı bir limanda FOB <>!«• rak teslim edilecektir. b) Muvakkat teminat 5.000 TL. olup, malzemeyi imal eden firmanın memleketindeki bir bankanın kontrgarantı.ıne istinaden Türkiye'de kâin bir banka tarafından verilmış olataktıı c) Şartnameler bedelsiz olarak Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Daıresi Reisliği (Bestekâr sokak No. 25) den bir dilekçe ıle temin edılebiür. d) Teklif vermek istiyenlerin teklif edıleıı malzemeyi ımal edecek firmanın mümasil malzemeyi imal ettıîine dair tatmin edıci malumaîı havı brosür, katalog v.s belgeleri 5 Ekım 1361 Peiçembe Eünü saat 12 00 ye kadar vereceklerı dilekçe ıle'ehlıyet belpesi almak üzere yukarıdakı adrese müracaatları lazımdır. Ehıl cnruien fırmalar 6 Ekim 1961 Cuma günü saat 14.01) te ılân edilecek ve ehlnet b^lşpleri gönderılecektir Evvelce mümasil malzeme için Barajlar ve Hıdroelektrik Santrallar Dairesi Reislişince ehil görülmüş olanların sartname talebi için yazacakları dilekçede bu hıısusu belırttıklerı takrtirde. 5 Ekim'e kadar yeniden müracaatlarına lüzum yoktur. e) Teklifler en geç 7 Aralık 1961 Perşemhe günü saat 12.U!i ye kadar DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Daıresi Reısliğıne levdi^edilmiş olacaktır. (Basın 5554. A. 13806/4023) Benden mi? Evet, herkes terler. Her zaman, her yerde ter kokunuzla başkalarını rahatsız etmeniz ve işiu fenası bunun farkıaa un\n vurmanıanız mümkündür. Boyle bir nıahcubiyeti göze almanıza ne lüzuın var? ODORONO Spray, en sür'atli ve eo emin koku gidericidir. ODORONO bütün gün boyunca tere kar.~ı mukavemet sagiar ve tesın yüzde yüz kat idir. ODORONO kuilandığınız zaman kendinizden a>\a şüphe etıııiyereksiniz. OÜOKONO, kaüın, erkek, ailenin bütün fertien iyin ıdeal bir cazibe bekçisidir. ^ı... Devlet Orman İşletmesi Bolu Aladağ Müdürlüşründen: 1 İşletmemizin Seben Bölgesi Merkoz ve Güneyce son depolannda mevcut cem'an 29fi M3 birinci sınıf normal boy Çsm Tomruk 191. liradan 1380 M3. ikinci sınıf normal boy Çam Tomruk 140 liradan, ve 421 M3, evsafı düşük Çam Tomruk 110. liradan 36 parti halinde açık artırma suretiyle satışa çikarılmıştır. 2 Açık artırma 13 eylül 1961 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 14 de Seben Bblge Merkezinde foplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 İhaleye iştirak edeceklerden her parti için % 7,5 geçici teminat alıntr. 4 İhale günü saat 12 den sonra teminat alınmaz. 5 Bu işe ait çartname Bolu Başmüdürlütü ile İstanbul, Ankara. Adapazarı, Düzce, Kuılcahamam, Hendek ve Beypazarı İşletme Müdürlükleri ile İşlermemizde VE Seben Bölge Şefliğinde görülebilir. 6 İsteklilerin muayyen gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (Basın 5673/4037) İskenderun Kara As. Sat. Al.Kom. Bşk. lığından: Aşağıda yazılı yıyecek maddelen kapalı zarf usulü üe satın alınacaktır Hepsi bir ıstekliye verileoileceği gibi, ayrı ayrı istekliye de verilir. Evtaf ve şartnamesı Komis yonda görülür. Teklıf mektuplannın ihale saatinden bir saat önce Komisyona verilmesı şarttır. Vesil mercimtK M.bedeli M.teminatı İhale günii S3ati Garnizon Ton I.ıra Lira Gaziantep Maraş İâkenderun İslahiye 7750 8000 350U0 7000 İşçi Sigortaları Kurumu İslanbul Satınalma Müdürlügiinden: 1 Kurumumuz İstanbul Hastahanesinin bir yıllık ihtiyacı olan kuru iaşe maddelen, kapalı zarf usulü ile, ihale edilecektir. 2 thale, 8/9/1961 Cuma günü, saat 15.00 te Müdürlüğümuzün bulunduğu Beyoğlu, Balıkpazarı, Kalyoncu Kolluk Caddesi, Mallı Han, Kat: 4 teki Satınalma Komisyonumuzda yapıla caktır. 3 Bu işe ait fenni ve idari şartnameler, her gün mesai saatleri dahilinde, Komisyonda görülebilir. 4 Usulüne göre hazırlanacak kapalı zarfın en geç ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi veya tâyin edilen gün ve saatte Komisyonda bulunacak şekilde pıfeta ile iadeli • taahhütlü olarak gönderilmesi lâzımdır. 5 Postada vaki gecikme kabul edilmez. 6 Kurumumuz Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununa tâbi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dıledigine yapmakta serbesttir. (Basın 5637/4035) • • • • • • • • • • • • • • »•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •» » • • • • • • ODORONO günliik itiyatlarınızdan olmahdır Faal 2054/4021 585 ) 600 ) 2625 ) 525 ) 1191961 Izmir Belediye Reisüğinden: Encümen Muamelât Müdürlüğündeki kpşif ve şartnameleri gereğince: 1 Konak sitesi dahilinde (209) ada (4) parsel sayılı gayri menkulün yıkımı alana ait olmak üzere enkazı kapalı zarf usulü ile arttırma suretiyle satılacaktır. Keşif bedeli ((122032,42) lira ve geçici teminatı (7351,62) üra olup, işin ihalesi 15/9/1961 cuma günü saat (12) dedir. İsteklilerin (2490) sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarakları teklif mektuplarını ihale günü en geç saat (11) e kadar Encümen Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 2 Tiyatro binasmda beton dökülme işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İstekblerin ihale tarihinden üç gün evvel Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla belge almaları şarttır. Keşif bedeli (42650,81) lira ve geçici teminatı (3198,81) lira olup, işin ihalesi 15/9/ 1961 cuma günü saat (12) dedir. İsteklilerin (2490) sayjJı kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacaklan teklif mektuplarını ihale günü e a geç saat (11) e kadar Encümen Başkanlığına vermeleri ilân olunur(Basın: 5713. 1. 21577/4036) İskenderun Islâhiye 20 10 50000 30000 525 ) 4250 ) 2250 ) 1191961 12 Nohut Ton Gaziantep tâkenderun Maraş Islâhiye 5 25 5 10 K.Fasnlye Ton 10 65 15 2ü f İşci f Sigortaları i Emlâk ve İnsaatKurumu İstanbul Mîidurlüğiinden: Kurumumuzun Fmdıklıd? Atatürk Kız Lisesi karşısındaki iş hanınm lüks lokanta kati ile yazıhanelen '<iraya verilecektir. Teşvikiye Kâğıthane cad. No. 110 na müraacat (Basın 5804/4047) 4250 22500 4500 8000 320 ) ;R90 340 ) 600 ) 13 91961 Konya Satın Alma Komisyon Başkanlığından Askeri ıhtıyaç için 60rı0 ton buğday kırma^ı işi kapalı zarfla yapılacaktır. Tahmin bedelı 300.000 lira. geçici teminatı 17750 lıradır. tha12 1391961 lesi 11 Eylül 1961 pazartesı günü saat 16 da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler Ankara, tstanbul Levazjm Âmirlikleriyle Komisyonda görülebilir. tsteklilerin teklif mektuplarını ih=ıleden bir saat (Basın 5303 1333/4027) (1306 Basın 4993/4029) evvel Komisyona vermeleri ilân olunur. Gaziantep tskenderun Maraş tslâhiye İöonn 910!i') TBOOO 28000 975 5800 135(1 2100 ) ) ) )
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle