16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
; 4IIIIIIKIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIII1•••••• ttestmıı nomuc ıot» • ••lıııııııııııtnaı D a w ıv ••tiMiıııııııııııııfiıııııııııııııııııııııııaaaıaaaaıııaaaaaaaaıaaaaaaaaaaaaaııaıaıaaaaaııaaaaıaaaaııaıaıaalıaaıaaaıaaaaıaafaıaıaaaaıaaaaaaııaııaaıaıaaaaaaaaaaaıaaaaaıaaaaa MMl ya, onlar kayıp bıhyorlar Mer yemı. Bulamıyorlar bir turlu Meryemi ellerine geçiremedıklerı muddetçe de, emnıytte demektır Velı Reıs Çunku Azız de, babası di, ımkanı yok, ınanmazlar, Velı Reuın, Meryemın yerıni bılmedığlne Ne iyi etmış Zehra hanım da <kayıp bızım kız> dıye yaymış ortahğa Yerinı bulamadıklan mud detçe, Velı Reısle karısından baş ka, kımse yok, Meryemın nerede olduğunu soylıyecek Onlar da soylemiyor Kayıp, bllmıyoruz dıyor. Tamam Ne Aziz, ne de baba sı, bunu yutmıyacaklarını gore, bakarlar kılına halel gelmesın Ve lı Reuin de, sonunda, hem yerinı soylesın kızın, hem de onu Azize vermeye razı olsun Demek Meryem saklı oldukça Veli Reise bir fenahk yapamazlar Fazla fazla ezıyet ederler adama, soylesın dı ye Ama gurultuye kolay papuç bıraltır mı ya Velı Rel»? Hem o da bılır, dılini çozmemek lazjm gedılğını » • Hapfuu'» ded) ı ce rden bır ses Guldu Ahmet Sonra birden, her şey sıiındı kafasından Yuzunde hep o mesut ıfade, uyuyuverdı 160 bır yana Ama yapışmıştı bır kere, genç adama sülük gibi Az sonra gene ustune devrılıyor, salja su muk ağhyordu öyle de büyüktu kı derdı' Marmarada ameasının oğlu vardı Emın de, yanına ıkı arkadaşını almış, gezmeğe gelmıştı bır akşam evvel Gezmek, yanı hıç durma dan, Avsa şarabıyle rakıyı kafaya dıkmek Bır ara, bu şekılde «muhabbet» ederlerken, ameasının oğlu gorun muştu Hemen onu da almışlardı aralarına Ev sahıbı, koy sahıbı o olduğu halde, «onlar ona» ıkram «tmışlerdı fste, tam muhabbetın en hara retlı ânında, bu amca oğlu, bır toz çıkarmıştı eebınden Emının, o sa rışın arkadaşı da gormuş «Ben de ıstenm!» demıştı Ve «Duşun be canım kardeşım O benım amcamın oğlu olacak Be nım arkadaşımdan bır nefeslık tozu esırgedı Vermedı Ne demek bu? Bu mu ınsanhk? O Erdege gel dığınde, ben canımı koyarım onu ne, sofraya meze yaparım Bız boyleyız, erkeğız arkadas1 Y o ne >aptı? Benım arkadaşımdan, bır nefeslık tozu esırgedı Ne demek bu' Bu bana demek kı Sen eşşoğlu e r şeksın demek1 Anama babama sovmek, oyle degıl mı ya' Ben getırmışım bır arkadas, orava Onun ıstedığı benım namusum demek Ulan sen benım kanımdansın, am camın oğlusun Benım getırdığım adam kızkardesını ıstese vermen gerek Sırf benım şreefımı namu sumu beş parahk etmemek ıçın1 Ne yaptı o? Bır nefes tozu esırge dı Demek kı bu bana hakaret' «Arkadas senın bu koyde bır metelık kıymetın yok» demek Ben de kaldırdım vurdum şışeyl ba^ı na Zor kurtardılar elımden Ama kaç para' Sıfır artık benım kıvme tım arkadaşın onunde Büeydım, gelır mıydım' Egleneceşız dedık Bır gecede, ıçkıydı, kagıttı beş altı yuz lırayı erıttık îşte bak Amca oğlu da, bunu yaparsa Hey gıdı ınsanlık' Tu senın suratına Tu Tuuu » Ai.vpynıhı opera mundı Rouff Konakta Kont, damadı, kızı, Romıllon ve Denıse yemek odasının vanındaki kuçiık salonad toplanmiflardı. O sırada bır oşak içen girdi ve: •Genç bır adam geldi. Mösyo Romıllon'u gbrmek ıstıvor» dedı. Romıllon hemen yerinden kalkarak musaade aldı \e difarı çıktı.. Kendısını bekliyen Françoıs tdı. Romillon sordn «Benı istetnissinız'1» iE\et efendlm. Sızden kardeşım Lncien Morel'ın adresıni rıca edeeeğım » Romıllon şoyle bır ırkıldP ve Françoıs'va hayretle bakarak: «Sı* Lucıen'in bıraden mısiniz"» dne sordn. Sonra birden şüptaeye duserek: «Peki bana mnracaat etmenizi lize kim tavsıye etti?» dedı. Françoıs: «Vıgnotte muhlarına vaıdıtn. Bakın ne ce\ap verdı» dedi ve eebınden nnhtann raektubunu çıkararak Komıllon'a uzattı. Ihtıtar ekudu ve «Evet sizın FrançoU Morel nldugunuza gorüyorum, fakat Şey Maalesef Her ne ı«e bemsırenııı çağırayım gorunüz.» Hemşırem burada mı? Tabn «Demse Denıte Gel bak burada kım vsr.» lhtiyar, ıçeri gıren kızı FrançoU'ya doğrtt gotUrerek: «Bu deiikanlıya lyı bak, dedi. Tamyaeak muınız?. Kardesıniz Françoıa degil mi?» Bu eotler fiıerıne Denise sevıçten bağırarak kardeşinın boynuna atıldı. Komillon d* yavaççacık dıçarı çıktı (Atkası var) Sigara üstöne apayrı bir göruş Sigara o kadar zararlı değildir ranın bu hastalığa yol açtığı hak kında kesın hıç bır dehl yok bugune kadar Şehırlerın havasındaki pıslığının bu ışte daha bellı bir sorumluluğu olduğu şuphesız Tiryakiler için pratık bır ılâç Dıyehm tırvakısınız Çok sigara ıçıyorsunuz Bundan vazgeçemıj or •unuz da Zararı azaltmak ıçın bant bir »ey var Her fırsatta ağzınızı ya su, ya da çayla çalkalaSon yıllarda sıgaraya yuklenmı mak tkıtı de katranı ve ağızda yen suç kalmadı Mıde hastalıkla bırıken zararlı tortuları gıderırrı, başağrısı, kalb hastallkları, hat ler ta kanser' Sigara, butun bunlara sebep oluyormuş Oysa sigara bu kadar zararlı dtgıldır Yalnız bır şartla. Pazla lçmemek şartıyle Butun butun bırakabılıyorsanız ne ala Ama bırakamıyorsanız bunu dert etmeye de luzutn yok Yeter kı fazlaya gıtmeyınız Gunde bır paket fazladır Heie ıkı uç busbutun DKURLARLA Churchill 25 yaşında, KUba'da gazeteci iken, oranın «yemek üstüne bir sigara» yı âdet etmişti. Omrünü uzatan şeyin bu olduğunu sbylüyor Bır paketten a» ııe zarar »ermek soyle durıun, lyılık bıle yaDinlenmek yalnız çalışmamak, oturmak, hattâ yatmakla olmaz. Bir par Nıkotin xekaya esuılılık verir takım şartları vardır. Bu şartlar yerine ğetirilirse ancak, insan gerçekSigara beynı ve sınırlerı canten dinlenir. Gerçekten dinlenince de içi dışı rahat eder. Yazın son 15 landırır. tçındekl nıkotin »inlrlerın ış!eyışıoı hızlandınr Sigara gününde bile bunu yapabilirsiniz. savesinde dutuncelerınız durulaşır kolaylasır Tutun sındınmı de hızlandınr Yorgunlugu bırakmayınız su ken dınlenmeyı oğrenınız Yaz var Her koltuğa çokuş her yatmak Onunla temasa gelen mukoza pep rup gıtsın Yıpranır erkenden yaş ken çunku en gu^el dınlenme za bır dınlenme degıldır çunku sın ve klondrık ıfraz eder lanırsımz Daha onunuzde yaz var manı >azdır Oğrenınız, evet Bambaşka şejdır dinlenmek AVe pekliği aaaltır merıkada ojlesıne onemlı bır prob Yemek ustune ağır ağır, tadını çılem sayıhr kı bu yorgunluğa kar ks'a rıkar» bır sigara içersenız şı teknık savaş açılmntır Sınırlerı torpuleyen vıkan bacakları! bez bebeğe donduren, kadın tenır.ın butun tazeliğını alan, çızgılerı geren derınleştıren hayatı kara goEteren o sınsı şeyl yorgunlugu jenmeğe çalışılıjor Butun bu ug raşmalardan elde edılen çe^ıt çe$ıt metodlar var Her gun daha basıtı, daha kolayı aranıjor Turkı>e Mıllı Talebe FedeOyuncular» bu uluslararası Vereceğımız metod, yarım saat rasyonu nun duzenledığı « 6 festıvalın de sempatı toplıyan le 4 eleman ıstıyor Uluslararası Kultur Festivali» ekıpı oldular nın en başarılı ekıplerınden • t Ü.T B. GENÇLtK TÎa) Sessızlık l>ı, tam bir sessız«Ljon Unıversıte Korosu» «Ca YATRO8U : Musahıpzade Celık ama uzakta, bu sessızlığı ınsaFoscan Tıyatrosu» tngılız cS lal ın «Kafes Arkasında» oyu na daha kuvvetle duyuracak, cırD A Tıyatrosu», «Zagreb Ünınu ıle Festıvalde azçok başa cır boceğı seslerı, kuş cıvıltıları, ıılı bır varlık gosterdl versıte Tıyatrosu» ndan, geçen derınızın tatlı sesı ya da dallaryazılarımızda (*) soz açmıştık • İSVİÇRE ÖGRENCt Tl da yaz ruzgarının hışırtıları ola Bugun, gerı kalan dığer başarıYATROSU : Shakespeare'ın rak Yanı tam bır yaz dekoru lı topluluklardan kısaca bahseçağında yasamış bılınmıven bır Boyle bır yer elınize geçmıyordeceğız yazarın oyunu olarak sundu sa kuru sessızlıkte onu nayal eğu «Faveıshamlı Arden» ıle • STUTTGART TEKNtK debıhrsınız Butun mesele »essızCNİVEKSİTE OKKESTRASI : «Compagnıe Salamalec» adlı lığın ıçınde yaşamak değil, onu ya tsvıçrelı genç eanatçılar, sah Sef Manfred Muller ıdaresınşamaktır tster gerçekten, ıster nede zaman zaman sevıjelı bır dekı 48 kışılık bu genç orke»ha\al kuş denız, bocek, dal sesoyun çıkardılar tra karsısında, yaman bır senlerı bunu duyuracaktır • «Strasbourg Ünıversıte • V fonık orkestra dınlemıs olmab) Hava Serın bır koşe bulma Koroso» nun ba<=arısı Lyonun nın muspet etkısı altında kallı Yanı başınızda bır bardak sokıne varamamakla beraber dık Programındakl J Chrısguk meyva suyu Arada bır yuanlaşmış sesler manzarası gostıan Bach'ın «Re maj Senfonıdumlajacaksınız Ve sennı duyaChurchill terdı sı», Paul Hınderoıth'ın «Spıelcaksınız T.M.G.T. Korosu, kısa za mıdenızı yağlanmış bır makıneye musık No 3» Mozart'ın «Senc) lyı bır nefes Nefeslerınızı manda bır havlı ılerlemış fa dondurur Wınston Churchill 25 fonı No 32 Sol maj KV 318», kontrol edeceksınız Derın nefes kat eksıklerı olan çalışkan bır \aşında bır genç gazeteci iken Beethoven ın «Prometheus ualacak, alırken vucudunuzun kasekıp T.M.T.F. Korosu ıse veKuba'da bulunmuş Kubahlar gıverturu», Schubert ın «Rosalarını sıkacaksınız Nefes verırken tersızhğı ıçınde degerlı oğret bı verrek ustune bır sıgara tuttur munde Op 26» \e Haydn ın gevşek bırakacaksınız Üç dakıkamen merhum Hulusı öktem'ın raejı adet etmış Uzun jaşayışını • Senfonı Re maj No 101 (Sa adını taşımakla kadırbılır dav lık bojle bır kontrollu nefesle yabu adete borçlu olduğuna inanıat)> gıbı senfonık repertuvarım saathk dınlenmenızden en geranmıs Utreeht Koro ve Orrın seçkın ve zorlu eserlerın nıs olçude faydalanırsmız kestrası daha zıvade Bach'ın başarıyle ustesınden gelen bu Sıgara bağırsaklarınızı kuvveteserlerınde kendını gosterdı d) Ve bır hamak Hamağa o kengençlerı ne kadar ovsek azdır lendırır ve ışletır Çunku sem«Robert Kolej» ve dığer topdmızı bıakış, kolları yanına salıStuttgart Teknık Unıversıte paMko sınırlerıne etki yapar Kahluluklar gucİPrı kadar Festivaverış yok mu bır dınlenme ılacıTıyatrosu gençlerının ıse, aynı valtıdan sonra içılen bır sıgara li susledller dır âdeta Kaslar kendılığınden çatının muzısyen gençlerı kabajırsak tenbellığinı duzeltir gevşer sınırlerden gergınlık geTıv atro koro orkestra ve dar başarı gosteremedıklennı Sıgara mukemmel bır antısep çer tlkın vucutta bir rahathk baş folklor topluluklarmın katıldı soylıyebılirız tıktır Terkıbındekı tanenle burun lar Yavaş vavaş ıçınizı kaplar bu ğı ve ses renk, ısık ıçınde bır bogaz mukozlarını kuvvetlendırir Bır umursamazlık gelır insana Ta • GENÇ OTTJNCULAR : leştıgı bu gıbı şenlıklerden da salar kuçülur O kadar uzen nr eYanı mıkroplara girış kapılannı ha guzel ne olabılır' Gunumu Kurulduğundan beri başarılı seleler kuvvetlerinı yıtırirler gokapar zun yorgun dunyasına bıraz neoyunları ovulmus olan şehrızunuzde onemsizleşır hattâ gulunç se, dınamızm ve hayat katan \ma butun bu ıvılıkier az ıçermızın cGenç Oyuncular» tıyatleşırler Neden oyle uzulmuşum gençlığe umut veren bu şen senız olur Sıgara 'avısım çoğaltro topluluğu Festıvale 15 kışılıklerden oturu sanatçı gençdiveceğınız gelır Bır hoşgorurluk tınız mı zararlar da başlar lık ekıpıyle katıldı ve yabanlerı candan ovmek gerekır Bu gelir sıze cı gençlık truplarına karşı U\kusuzluk kerdını gosterir Festivali başarıyle duzenlemış Turk gençlerının sanat prestıMıde u'serı hattâ kalb Srizi tehTam dinlenmedır ışte bu olan Turkıve Mıllı Talebe Fejını layıkıyle korumuş oldu iıkeleri oaş eö=tereblllr Fakat derasyonuna teşekkür etmek Atıllâ Alpoge'nm yazdığı «ÇubunUr aşırı hava ve tutune karşı ve onu tebrik etmek sadece sa ruk Elma» adlı oyun ve Mehb r <,eşıt »lerıısı otan ınsanlards Top biçimi tekerlek natseverlerın değıl, herkesın met Akan'ın yazdığı «Kıraz pnru'ur Sırndı ınsanda bovle bir borcudur Çıçek Açıyor Ajkırı Dal UsMobilya ayaklarına tekerlek yealcrıının olup olmüdığını meydaSelmı ANDAK tunde» adlı ve ozellıkle Kov rıne kuçuk toplar konuluyor Bu ns ko\an Tİml testler var elde SiTıyatrosu yolunda bır araştırtoplar hangl >ana çekılırse doneE^ra ıçer»»nız kalbınızin tehllkema tarzmdakı o>unla Erdek (*) 28 30 ağustos tarıhh gaze bılıyor Ustehk tekerlekler gıbı \e rlu^up duşmedıgini açığa vuru Q enlıklerının gozbebeğı «Genç temızde tozları, ıplık uçlarım da toplamıvcr jor Ak^ıger kanserıne gelınce sıga Taz ffiiıtleri bilmedeu sahiden dinleniniz Hamağa • keridini bırakış vok mu? Baflıbaşına bir dinlenmenln ilaeıdır. Küitür festivali büânçosu (II) Ertesı eabah, erkenden kalktı Ahmet Bır ıkı lokma blr şey yedı öyle pek fazla da konuşmadı kadınlarla «Hadı bakalım ben gıdıyot§tanbul'dan bır mahtar yaz 5 kııılık bır aılenın geçım vası rum Uğraşacağım bir şeyler yapGerek 27 Mayıs 1960 ınkılâbın tası olan bu maasm, 12/8/1961 gu mağa Velı Reıs ıçın Aman siz de den once yapılan seçımlerde, ge nu Zıraat Bankası Ankara mer çok dıkkatlı olun • dedı, fırladı dı rek Ana\asa oylamasında bır kezıne havale edıldığı bır yazı ıle sarı çok kımsenın oyunu kullanamadı bana bıldırıldı Bu tarıhten 15 Önce gıttı Kadenmın basına ğı seçımleıe ıştırak nıspetlerının gun kadar sonra bu bankanın Yenı kalkıyordu Osman Az ılerde azlıSından ve o zaman vapılan şı Kartal şubesıne ba'jvurdum maa gelıp demırlemıştı kırmızı tekne kavetlerden anlaşılm ştı Bu şişım henulz gelmemıştı Radyolar Butun olanlardan sonra Azızın, onkâjetler uzerıne yapılan lncele da yap lan banka reklâmlarıj le ların peşını bırakmak şoyle dur melerden butun suçun geçmen tam gelışme halınde olan bu ge sun saldırı^larını busbutun kuvvet kutuklerının ıyı duzenlenmeme eikmemn sebebını bır turlu anlı lendıreceği bellıydı sınde ve duvarlara asılan geçmen yamadım «Osman » dedı Ahmet •Bugün lıstelennın yeterı kadar halka balıga çıkmıvacagız Zaten goru«Sağlığımız futbol duyurulmamasında olduğu mey yorsun, namussuzlar gene gelip, didana çıkmıştı Yeni bır eeçkn akılmısler tepemıze Bosa benzin topuna döndü» nfesınde bulunuyoruz Seçmen Bandırma'dan bır oknrumn» ya yakmamış oluruz Ben Erdeğe gılisteleri yenıden atıldı Buna rağ «ıvor: decegım Bakalım raotor bulursam men bu olavdan kımsenın haberı Buler, Bandırmaya çok yakın Hayır, bızım tekneyle gıtmek ısteyok Radyolarımız, aabah öğle semt olan (600 Evler) mahallesın mıyorum Herıfler de takılmasın Erdek rıhtımına adımını attığı akşam butun yayınlarında lıstelc de oturuyoruz Otobusle 10 • 15 peşıme Sen burada kal bugun Mo zaman, dayak yemış gıbıydı Ahtoru pek yalnız bırakma Şımdı gırın asıldığını, herkesin listeleri dakıka suruyor iakat sıvrısınek met gozden geçırerek kendı adının o ve karasınekten ne gunduz, ne ge delım senın eve bana hem Velı rada yer alıp almadığıru. 'konr ce rahat yuzu gorebılıyoruz Çolu Reüin balıklarının parasını ver, o Derın bır nefes aldı Hemen baş trol etmesi gerektıgını halka du £umuz çocugumuzla devamlı bır uç bın bılmem kaç lıravı Hem ladı, sağa sola koşmağa Hakıme Herhalde bu de avrıca benım payımdan bır gıttı Savcıya gıttı Erdekte ne kayurmalı, hatta bu ışı gazeteıer tehlıke fçlndejız' dar EOZU geçen adam varsa, uğradı vasıtası ıle de yapmalıdır Bari sıvrısınek ve karasıneklerın bır yuzluk ver Hadı davranalım bıraz hepsıne bır bır Hıç bır raakam Gecıkmıye>ım » bu sefer ol.un e«lcı hatalardan kaynağı olmalı Sonra, gene Hakıme gıttı, yalvarbızlerle cıddi olarak ılgılenmıyor ders alalım Paraları alıp koynuna soktuktan Sıtma Mucadeleye başvuruyoruz, sonra, ındı gene kıyıya Ahmet E dı Savcıya başvurdu «Hıç olmazCEVABIMIZ Radyolarımız kadar partilerimi Beledıyeye atıyor Belediyeye gıdı pey zaman, motor aradı, Erdeğe sa, kefalete bağlayıp, çıkaralım aMucadelenın üstu gıdecek Nıhayet baktı, Kaderim damcağuı, yaşhdır, dayanamaz» zın de bu ı»e onem vermeıı hal yoruz, Sıtma kı uvarmaeı ve seçmen lıttelerını ne atıyor Sağhğımız bu ıkı mues den kuçuk bır tekne, harekete ha dıye dıl doktu durdu Ama netıce, hep aynıydı Uğragozden geçırmeğe teşvık etmesi »ese arasında mekık dokuyan fut zırlanıyor Hemen koştu Erdekh bol topuna dondu Bazı soylentı dıfanacı Bekirın kavığı Ama ağ dıgı her yerde, hatta, bazılan ona gerekmsktedır lere gore Beledıye depoları (Dia falan yok kıçustunde Dumende tamamen hak verdıklerı halde alzınon) ıle dolu imiş Ancak para Bekir, uç de gençten adam ıçerde, dıgı cevap hıç değışmıyordu Sürat asnnda verenlenn evme sıkılıyoTmus aynlıyorlar, ıskeleden (Arkası var) bankalanmız CEVABIMIZ «Nereye'» Bandırmanın bu iki sorumlu muPendik'ten Asım Atmaca Taz «Erdege > Gazetenızın 27/7/19*1 tarihli sa essesesı, futbol merakını bır yana «Aman benı de alın » B U L M A C A vısında çıkan feryadım, Işçı Si bırakarak halkın saglıgı ıle uğraşAtladı kavığa Bakındı etrafında gortalan ilgılıleri taralından go sa daha ıjı eder kllere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rulmuş olacak kı ertesl gun, yanı Erdeğın zengınlerinden sayılan, 28/7/1961 tarıhınde, tel ile, eşımın bır fabnka sahıbınin yanaklannRCNKÜ ^FOTOĞRAF da ayva tuyu bıle çıkmamış oglu ve çocuklanmın hâlen sağ olup olmadıklarına daır mahalle muhEmın, gene oralı bır Çerkes delıTEKNIKCOLOR tarından bır ilmuhaber alıp gonkanlı, bır de başka, hıç tanımadıdermem istendı Bunun nedenlgı bır sarışın genç SlNF¥*CıüK.*ı.fOrQfiWr,iLIK LTD 5Iİ nı anlamamakla beraber hemen Hepsı en yenı urbalarını gıymiç o gun postaladım Aradan jine 16 AMATÖfT lel 22 74 lü ' SİNEMA ler, bellıydı, 1gezmeğe geldıklerı gun geçtı nıhavet, 1/7/1961 tari «Meraba » hinde elıme geçmesi gereken ve «Meraba'» IL 7403 4044 Yol verdı Bekır îkı buçuk saatten fazla surdu yol Ahmede, bır yıl gıbı geldı O, kendı derdıne duşmuştu, yanıyordu «Velı Reue, nasıl yardım edeSOLDAN SAÖA: ceğım'» dıve Ama bir dakıka raFtdel Kastro'nun dlktatör olhat vermedı, otekıler Hele o E 1 duju memleketin bagkentinin halkın mın1 t S T A N B U L fıf rauzık 7J0 Haberler 7 45 dan 2 Beygıre atlayıp hareket eBır kere hepsı sarhoştu Hem ne 7 27 Açılış ve program 7J0 Şarkı ve saz 8 15 Her sabah Bır bıçım' Çerkes delıkanlıyla, o sarı di« (ikı kelıme) 3 varısıçesıt denız tkı marş 7 35 Sabah plakları bır marş 8 20 Hafıf Vıyana nakllye vasıtasınm eskiden şın genç, çok geçmeden başladılar, haremlerde vaşıyan kadınlardan 4 8 00 Haberler 8 15 Turku muzığı 8 45 Şarkılar 9 15 ıçlerındekı zehırı çıkarmağa Nıs Genış meydan ve saha, damızlık erler 8J0 Bale muziği 9 00 Sabah muzığı 9 45 Turkuler peten en avıklan, Bekır de, avaz kek keçı 5 «üstün gelır ve zafer Kapanış 10 00 Kapanış avaz bağırmağa koyuldu «Sanda kazanır» mânasına bir fiıl her eve 1157 Açılış ve program 12 00 1157 Açılış \e programlar lımı kırletnorsunuz » dıye ve bınava lâzım olanlardan 6 Ertkı marş 12 05 Şarkılar (Zekı 12 00 Muzıkle oğle tatılı 12 30 Az sonra, Çerkes delıkanlı «cart» kek tedler (çogu!) bir «ıfat takı»ı Muren) 12 30 ö g l e melodılerı Gunerı Tecer den şarkılar dıve, yırttı, guzelım beyaz gomle 7 Bulgar paralan (çogul) 8 13 00 Saz eserlerı 13 15 Ha 13 00 Haberler ve Turk basının gını, bır çekışte Verdı goğsunu Saltanat devrinde «yüzde onı mânaberler 13 30 Yurttan sesler dan ozetler 13 15 Kuçuk kon vergı idı ruzgara serınlemek ıçın Bır mud sına gelen bır çeşıt annelerden (e«kı 14 00 Haftanın oda muzığı kon ser 13 45 Kemal Karasulev usul çogul) büvük 9 det oyle durdu, nıhayet yıkıldı Gırdıgı ve aksettıftl yeri aydınlatan gerı 14 30 Kadın saatl 14 40 manoğlu dan turkuler 14M boylu boyunca, teknenm ıçine, sız maddeler ıçın «ank» ve insanlar ıçın îspanyol ve Portekız melodılerı Çeşıtlı hafıf muzlk 14 30 Musdı «aptalca» mânasına gelır 15 00 Kapanış tafa Sağvasar'dan şarkılar \UKARIDAN AŞAĞIYA Sanşın genç kıçustunde oturu16 57 Açılış ve program 17 00 15 00 Kapanış 1 «Yanlış lsler goren» kargılıeı yordu Çıkardı az sonra ayaklarınDıskotekten mıkrofona 1750 16 57 Açılış ve programlar dan, yepyenı ıskarpınlerı, peşpeşe ikl kellme 2 Sukunet durgunluk Konuşma 17 30 Şarkılar (Necfırlattı suya Sallandırdı ayakla yahut tembellık hareketı bır ışaret det Cıcı) 18 00 Kuçuk Orkes 17 00 Esen Altan dan şarkılar rını, kupeştenın uzennden denıze «ıfatı 3 Ödev karşılıgı bir kelime 17 30 Nur Karapınar dan hafıf tra 18.20 Şarkılar (Penhan gnıpu (çogul) Devrıldı bır yana, serıldl kaldı o nın ıkı başı validelerşevı düzenlı ve Altındağ Sozerı) 18 45 Haber melodıler 17 45 Nurettın Çam4 Herhangi bır da lıdag'dan turkuler 18 00 Dın muavven ^amanda almak ıcın muler 19 00 Çeşıth studyolardan ve ahlak uzerıne konuşma Esas çılesı de, o zaman başladı kavele vapmış olanlar (çogul) 5 19 30 Olavlar ve \ankıları 18 15 Sızın ıçın 19 00 Haberler Ahmedın Tersı «manevı ınanç» kar^ıhg'dır 19 45 Şarkılar (Nusret Ersoz) tersi «mevcut> 1915 Yaşadığımız gunler Emın, o tuysuz oğlan, konuşacak 20 00 Percy Faıth ve Aldemaro mânasına bir ke başka kımse kalmadığı ıçm, yanaş19 25 Bu akşamın plağı 19J5O Romero orkestraları 20 30 lımedır 6 Çe\ tı Ahmede Ötekılerden bıle çok Sarkılar ve saz eserlerı 21.00 Olaylar ve yankıları 19 45 Murılince Habeşı=ıçmıştı ama, ne hıkmetse, sızmaazzez Turıng ten turkuler Radyo Tıvatrosu 22 00 Çeşıtlı tanda Nıl nehrı mıştı Yapıştı Ahmedın koluna studyolardan 22 30 Radyo Oda 20 15 Melodıler 20 30 Çocuklarne kaynak olan Sarıldı boynuna Başladı delı debır golün adıdır Orkestrası (Beethoven «1 Sen la başbaşa 2035 Latın Amerıll konuşmağa, dert yanmağa O hoş ve güzel 7 fonı») 23 00 Haberler 2315 ka muzığı 21 00 Turk muzığı kadarla da yetınmedı Çok geçmeTersi bır ıddnvı Dans ve caz muzığı 2355 Prog ozel programı 21 50 Mıkrofonden bır ağlamadır tutturdu Hem ıspat ıçın ılerıvp ram 24 00 Kapanış da tıyatro 22 45 Haberler 1 ne ağlamak Ahmedın boynunda, 23 00 Bır bestecı ve eserı (SchuA N K A R A Oanko buimacanın surulenle'dendır Erdeğe gelene kadar surdu, bu alhallrdllmls şekll bıtkı ıpligı 8 6.57 Açılış ve gunun program mann «1 Senfonı») 23 30 Caz kol kokan gozyaşları Zivava sahıp olma durumuna gırer ları 7 00 Gunavdın 720 Ha muzığı 24 00 Kapanış Bır ıkı kere, ıttl Ahmet, oğlanı (ıkı kelıme) 9 Dışlerı ile vontan Yine seçmen listeleri İMTOBU6ÛNKÜPR06RA, BAY OSCAR: .nııaaı ı nıııııaıaılıııııaıaılııııııııaBaaaaıaaaaaaaaaaıaaıaaaaıaıaaBtBiaııaaaaaaaaaaıaaıaııııııaaıaıl • • • Miıaıaaa ••• ıllıııııııllllıl P A I T I 359 PEOF. NlMBÜS'üıı MACERALARL îııaıııaııiBiııaiBaaıaıaınıaaaaııtfiaıaıaıaaaaaıaııaaıaBaaaıaıııııaaaaaaaaıaaaıaaaııaaaıaaıuııııııııiMaaaaıaaaBBiaaıaııaıaıaaaıaıaaaaııııııaııııiMaııaıaaıaııııııaaıaaııııııı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle