18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AIT1 CUMHÜRÎYET 25 Ağustos 1361 ARJANTİNDE: İstanbuî yttzme şampiyonası bitti 3 giin devam eden şampiyona sonunda Erkeklerde G. Sarav, Bayanlarda ise Modaspor birinci oldular îstanbul Yüzme Şampiyonası dün Moda'da yapılan müsabakalarla son buldu. Çok sdnük geçen müsabakaları az bir seyirci takip etti. Dünkü müsabakalarda 200 metre sırtüstünde bayan büyüklerde Münevver Etiler 3.18.1 ile ve yine »ynı mesafede bayan gençlerde Canan Ateş 3.47.7 ile yeni Türkiye rekorlarını kırmağa muvaffak oldular. Teknik neticeler : 50 m. Serbest Bayan Küçükler : 1 Ayşe Şuben (Ğ.S.) 54.8 50 m. Serbest Erkek Küçükler : 1 Musa Tarakçı (Beykoz) 32.6 50 m. Sırtüstü Erkek Küçükler : 1 Osman Emil (Beykoz) 46.9 100 m. Kelebek Erk. Büyükler : 1 Engin Ünal (G.Saray) 1.14.6 1500 m. Erk. Serbest Büyükler : 1 Engin Ünal (G.Sary) 22.46.6 100 m. Kelebek Erkek Gençler 1 Yaşar Albayrak (Beykoz) 1.23.4 Beşiktaş dün japtığı antreamanda (İbrahim KÖZ} 100 m. Kelebek Bayan Gençler : 1 Akgül Artunkal (M.Spor) 2.18.2 100 m. Kelebek Erkek Ortalar : 1 Mehrnet Kalmuk (G.S.) 1.32.4 200 m. Sırtüstü Bn. Büyükler : 1 Münevver Etiler (F. Bahçe) 318.1 (Yeni Turkiye rekoru) 200 m. Sırtüstü Bayan Gençler : 1 Canan Ateş (G. Saray) 3.47.7 (Yeni Türkiye rekoru) 4x50 m. Kanşık Bayrak Erkek Küçükler : 1 Beykoz Takımı 3.01.8 4x50 m. Karışık Bayrak Bayan Küçükler : 1 Galatasaray Takımı 4.07.4 4x100 m. Karışık Bayrak Erkek Büyükler : 1 Galatasaray Takımı 5.13.6 4yl00 m. Karışık Bayrak Erkek Gençler : Ayrıca akşam üstü kampa gir»n dn, Bilgin v> Yılmaz'ı oynatamı1961 1962 Millî lig maçlarının 1 Beykoz Takımı 5.40.6 başlamasını bir kaç gün kala bu Siyahbeyazhlar B. Erdoğan'ı yacağı için müşkül durumda kal4x100 m. Karışık Bayrak mışlardır. tdareciler asker futbolhafta maçları olan takımlar dün kadro dısı bırakmışlardır. Erkek Ortalar : cular hakkında çıkacak olan karason antrenmanlarını yapmışlardır. G. Saray'ın dünkü tnaçı 1 Galatasaray Takımı 7.00.6 rı beklemekteriirler. Bu hafta Beykoz ile çetin bir Dün Ali Sami Yen stadında SarıFeriköy bnçün kampa giriyor Erkek Büyüklerde G.Saray takı musabaka yapacak olan Beşiktaş kırmızılılar çalıştıktan sonra anAlpullu'dan hugün gelecek olan mı 147 puvanla, Bayan Büyükler futbol takımı dün Şeref stadında trenörleri Coşkurı Özan'nın nezade de Modaspor 47 puvanla birinci çslısmıştır. retinde Deniz Gücü ile bir antren Feriköy futbol takımı bu akşam oldular. TJ. ÜNAL man mnçı yapmışlar ve 21 galip kampa girecektir. Bunların haricinde Beşiktaş kar gelmişlerdir. llk devreyi Nuri'nin attığı gol şısına iddialı çıkacak olsn Beykoz ile 1 0 galip bitiren De:iizgücü ta takımı da dün çalışmışttr. kımında milli futbolculardan Mus tafa, Aydın. Tarık, Zekâi ve Galatasaraylı Nuri yer almıslardır. Suat. Ergun, B Erol ve Cengiz ile takviyeli Galatasarav genç takımının gollerini ikinci devrede B. Erol atmıştır. Futbola karşı ilgi azalıyor Buenos Aires, (Huiusi) Arjan tin'de futbola karşı ilgi gittikçe azalmaktadır. Arjantin Futbol Konfederasyonunun yaptıfı son istatistiklere göre, 1954 e nazaran maçları takip eden seyirci miktannda c ,c30 bir azalma vardır. Dünyanın en kuvvetli futbol memleketlerinden biri olmasına rağmen Arjantin, Güney Amerika Şampiyonası hariç, hiçbir beynelmilel turnuvada şöhretine lâyık bir derece alamamıştır. Halbuki dünya kulüplerinin futbolcu ambarı olarak tanınan ve her yıl vasati 30 oyuncusunu yabancı ekiplere kaptıran Arjantin, futbol tarihinin en büyük yıldızlannı yetiştirmiştir. 1934 r e 1938 de üst üste iki defa Dünya Kupasını kazanan ttalyan takımmın yarısından fazlasmı Arjantinli futbolcular teşkil etmekteydi. Millî lig için takımlar dün antrenman yaptılar Ktzlüpler asher futbolcular için verileceh hararı behliyorlar, Beşiktaş kampa girdi İstanbul allelizm takımı bu sabah Ankara'ya gidecek METİN BOLOGNADA, Bu hafta pazar günü ligdeki ilk maçrnı yapacak olan Metin ve takımı Palermo Bologna'ya eitmiş ve kampa girmiftir. Resimde, Metin'i bir satıcı ile görüyorsunuz. ıtOKta (CEK) ler (CAK) lar Kendimizi bep (cek), (esk) larla avutuyoruz. Btrkaç misal vererim. Tüıbinlik stad yapıla(cak), yüzme havuılarımız ola(cak), atletizm pisti yapıla(cak), modern kapalı salonlar tesis edile(cek), federasyon reisleri seçimle işbaşına gele(cek), adara kayırma olmıya(cak), varılan kararlardan vazgeçilmiye(cek).. Hep (CEK) ler ve (CAK) lar. Masrafsız ve rabat. Ne ncnz değil tni? Sıkışınca bozdur bozdnr knllan! Abdfilkadir TÜCELMAN ••••••••••••••••••••• Yiume müsabakalaıında bir yarıg deparı ıtbrahun KÖZ) Karagümriik mUşkiil durnmda Karaçümrük futbol takımı dün sabah Eyüp sahasında antrenör Bulent Eken'in nezaretinde çok sıkı bir şeklide çajışmışlardır. tstanbulspor maçı için bugünü istirahatle geçirecek olan Kırmızısiyahlılar takımda buhınan asker futbolculardan Zekâi, Tarık, Ay Talebe kafileleri dün Sofya'ya hareket ettiler Sofya'da yarın başhyacak olan talebe oyunlarma katılacak olan ilk kafüe dün sabah saat 7 de otobüsle Sofya'ya hareket etmistir. Bunu takiben öğleden gonra da bir kafile otobüs değiştirmek furetiyle şehrimizden ayrılmıştır. Cumartesi ve pazar günü Ankarada yapılacak elan Kızlar Ferdî Türkiye Şampiyonası ile Erkekler tstanbul Ankara Izmir ve Anadolu karması puvanlı yarışmalanna katılacak olan tstanbul kafilesi Eşref Aydın'ın, baskanlığında bugün 8.30 da Haydarpaşadan otobüsle Ankaraya hareket edecektir. Kızlar Ferdi Şampiyonasında de Milli futbolcu transfer ücretlerinin taksitle verileceğini söyrece alacak olan atletler 2 3 eyliyerek teklifleri kabul etmediğini açıkladı lülde Bursada Büyükler Ferdi Türkalacağım kiye Şampiyonası arasında Yunatspanya'da ve ttalya'da herhan kendisine 10.000 dolar nistan kız milli takımı ile yarışa gi bir kulüp ile anlaşamıyan Fe ve bu paraya da Fransa'da oynaetmediğini söylemi? cak kız mi'li takımımızı temsil e nerbahçeli milli futbolcu Şeref mayı kabul deceklerdir. Has dün saat 15.20 de uçakla şeh ve artık Fenerbahçe'de oynıyacarimize dönmüştür. Hava alanında Emı sözleri.Tî ilâv e etmistir. kendisi ile konuşan gazetecilere i Şeref, îspanyol kulüplerinin trans; fer ücreti.ıi taksitle ödemek istej diklerıni bünun haricinde Fransız Nimes kulübünün ceman 26.000 dolar verebileceğini bu paradan ! Bask»tbol Ajanlıiının tertipleİtalya, Çekoslovakya'yı diŞi teşvik müşabakaları 9 eylulrie, lig maçUrı ise 30 eylulde başSon kafile ise bugün Sofya'ya ha32 yendi lıyaraktır. • rek»t edecektir. Udine (İtalya), 24 (AP) Mit Diğer taraftan basetbol rıakera Talebe takımı kafilesiyle birseçimi de yapılmıştır. likte Beden Terbiyesi Umum Mü ropa Beynelmilel Futbol Turnuva komitesi »ında dün Udine'nin Udinese adlı Komiteye stı zevat seilçmişlerdir dürü Bekir Silâhçılar ve tstanbul îtalyan takımı, Çekoslovakyanın Recep Ogan, Osman Kermen, GünBölge Müdürü Sait Salâhattin Ci Kladno takımını 32 mağlup etmiş düz Aktug Y»dekler: Nurhar Demirdögen, Cahit Tezer. hanoğlu da Sofya'ya gitmişlerdir. tir. Şeref de dün yurda döndü Basketbollig maçları 30 eylülde başlıyor •••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.*.•.• L RENK GUZELLİĞİ ŞEKİL GÜZELLİĞİ SES NETLİĞİ SES AYARI ZERAFET • • • • • • • • • • • • • • • Senelerden beri Ostönlöğünö bOtön dünyaya kabul ettirmiş bir hakikattır paketlerınden keseceğinız 5adet Aşçıbaşı resmlnı açık adreslolzle (Posta Kutusu 825 • Izmır) Adresine yollayıp Ikramlye^ çeklllşıne katılınız TELEFONLARI TÜRKİYE UMUMİ MÜMESSİLİ: » • • • • • • I ••.••.••' MURAT TAKi SANAYİ ve TİCARET GALATA NECATİBEY CAI). 108 GÜR HAN tŞTANBUt TE1,: 44 01 31 44 72 47 Ankara Çocuk Sağlığı Derneği Komisyon Başkanlığından: Saatte 1850 M3 hava verecek 1/2" statik basıncında yazın 15 'c soğuk hava kışm 36°c de sıcak hava verecek kapasitede komple merkezl bir klimatizasyon cihazı teklif alma suretiyle acele olarak satın alınacaktır Mevcudu bulunanlann 28 ağustos 1961 tarihine kadar Hacettepe Çocuk Hastahanesi Emanet Inşaat Komisyonu Baş kanhğına müracaatlan ilân olunur. (Basın 5410 A. 13619 3777) Senelerce, devamlı çalışmalann temin etüği ileri tecrube, yüksek bilgi ve tekâmul.NORGE buzdolabtnda kendilerini bariz bir tarzda göstermektedir. N O R G E buzdolabında, maldneBİnden en ufak teferruabna kadar, herşey, müstesna bir titizlilde ele alınmış, dü şünülmüş ve ideal bir tarzda hazırianmıştır. Modern gösterişine, zerafetine, sağlamlığına ehemmiyet verilmiş olduğu gibi elektrik sarfıyatının da asgariye indiriJmesine muvaffak olunmuşhır. Neticede: NORGE şaheseri vücude getirilmiştir. OEUTSCHER.INNEN UND AUSSENHANDEL BERLIN N ' 4 CHAUSSKHSTRASSE 111/112 '• DEMOKRAT ALMAN CUMHURÎYETİ İHRACATÇISI : 310 Eylül 961 Leipzig sonbahar Fuannı ziyaret edinız. Sayesinde kaybolmuş işitme hassasıma tekrar kavuştum ^ » •• • •» • • • • •• • • • • • • • • • ^ •• » • • »• • • • • » • • • • • • • • • • iîarsus Hmtrfkan Koleji Müdürlüğünden: • Okulumuza İstanbul Edebiyat veya Ankara Dil, Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun bir Edebiyat Öğretmeni alınacaktır. İsteklilerin resen veya yazı ile okul müdürlüğüne başvurmaları ilân olunur. Cumhuriyet 3766 Ağır işitenlere İŞİTME CİHAZLARI SAYIN DOKTOR v« ECZACILARA Or Lo ZÂMBELETTI. M1LAN0 LAB0RATUARIN1N XAMAMINA Kutu veya gözlük şeklinde Reklâmcılık (1448/3794 ^»«•«•••••••«••••••«•••a« •••«•*••«••« ( 8 ChlOfOtheophylllnat» d« t'6th«r b«nzohydril B yy (DenizUçak Otomobil tutmalarınaGebelik kusmalarma karşı) adlı müstahzarı depolara tevzi edllmlştlr. Itntiyaz »ahlbl ADİLNA T. A. Ş. P. K. 931 Galata Utanbul T e l : 44 08 87 (20 KomprimellU kutu p«rak«nd« 440 kuru*) { • • S • I Dr. Lövenlhal 28 agu^tostan itibaren sayın hastalannı tekrar kabule baçhyacaktır. Taksim Lamartin eaddesl 11/4 İL 8168 3760 i NORGE* un 34 senelik tecrübesine itimat edebilirsiniz.. OTOROT KolU Şti, Topçu Cad. 1/B İSTANBULİTel. 477388 Telg. KolektBr IL 8193/3786 • 15 ton 20X30 et'adında 107 Litre l • KOK TENEKE ALlNACAKTlR PAKSO\ LTD. STİ. Rıhtım caddesi 155/1 Galata. Tel: 44 10 84 İL 8201/3785 T ?EFE? ^ •• • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • •• • • • • • < ANKABAda GÜB TİCARET LTD. Sti Bankalar caddesi 14 Tel: 14156 İmir Fuannda Danimarka pa\yonunda standımızı ziyaret ediniz. Cihazlarrmızın tecrübesi ücretsiz yapılmaktadır. İL '8207/3798 Reklâmcılik (1588 3779 LİBKA TİCARET A. Ş. lstiklâl Cad. 308 Beyoğlu Tel: 49 52 00 Genel distrlbOtarü:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle