09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AIT1 CDMHT7RÎTET 13 Afastos 1961 Cezmi Or Eniernasyonal yanşları başladı Atinadaki yarışlarda ise Gürkan Çevik ve Mehmet Ay yeni Türkiye rekoru kırdılar Atinadaki müsabakalar Genç yaşında kaderın pençesin 2 Malama Hamlacı (Turk) 100 m. kız: Atına 12 (Telefonla) Turkıye den kurtulamıyarak pistlerimız400 M. engelli yanşında Fahir Özgüden İtalyan rakibi ile çekisiyor. (Mustafa ÎSTEMİ) 1 Ülku Okay (Turk 13.2; î Yunanıstan genç mıllî atletızm muden ebedıyen aynlan merhum atsabakalan bu gece Averof ttadın)et Ceznu Or adına her tene ter Vuslat Bılgin (Türk) 13 9; Gülle atma: da yaılmıştır. Teknik neticeler ş5ytıp edilmekte olan atletizm naüsa1 Grossı (ttalva) 14 83 ledır: bakalarınm 16. sı bazı sohretli at2 M. Ali Aydede 14.36 letlerin gelmemesine rağmen par400 metre: 1 Gurkaa Çevik 49 6 Cirıt atma kızlar: lak başladı. (yeni Türkıye rekoru). 1 Mana Dıti (Rumen) 54 86 100 metre: 1 Yalçın Akgün 11 1 Atletiztn için kalabahk sayılabi2 Kann Sovyak 29.72 110 engelli: 1 Saralobıdis 15 9, lecek bir seyircınin takip ettığı 800 metreCırit atma: 1 Oroladıs 55.84. yanşlarda Tıirk ve yabancı atlet1 Ekrem Koçak 1.52 8 3000 metre: 1 Mehmet Ay 8 48 lert zaman zaman iyi perfonnans2 Dımıtri Styanof (Bulg) 1 55.3 (yeni Turkive rekoru), lar gosterdıler. ilk Fener golü (îbrahiın KÖZ) 3000 metre: Uzun atlama: 1 Manoladakis Bunlar arasında Fahir özgü1 Çukru Saban 8 232 6 58 den'in 400 metre engellide 53 8 i, 800 metre: 1 Apostopulo«1.59 9 i Erdenay Oflas 8 57 8 hakkaktır. 100 metrede Aydın Onur'un 10 8 1, Gulle atma • 1 Laoropıdis 13 84 Bu yarışlar aynı zamanda railll Tunçer BENOKAN bildiriyor jiHinnıınnnmamıiHnnmmı 800 metrede Ekrem Koçak'm 1.52 8 4x1300 bayrak: 1 Yunan takıtakım seçmesi mahıyetınde oldu1 ve 3000 metrede Şükrü Saban'ın mı 43 8 (yeni Yunanistan rekoru). ğu ıçın musahakada dereca alan8.23 2 8 memnuniyet verici dere1 Bursa 12 (Telefonla) Turkıye şu şekıldedır, îzmıt 4, Bursa 5, lar Ankara 2 Turk takımı: 44 (Yenı Turtstanbul beynelnulel eeler olarak gözümüze çarptı. Bisiklet Şampiyonası yarin (bu Konya 7, tstanbul 6, Ankara 5, yarışı ıçın tstanbulda kampa alıkıye rekoru). Bu musabakalarda 400 metrede gun) yapılacaktır. Bu musabaka. Eskışehır 8, Adana 8, Gazıantep 3, nacaklardır. Teknik neticeler: Gurkan Çevık, 3000 metrede Meh lar içın Bursa bolgesının çofc iyı Kutahya 3, Demzlı 4, Izmır 1. 400 metre engelli: met Ay yenı Turkıye rekorları hazırlandığı belli olmaktadır. Tur Geçen senenın çampıyonu Bedrı tafa, Gıray, Yuksel, Nedim (Bur1 Barberis talya 53 T ^ kırmışlardır. han), Selım. kıye Şampıyonasına 11 bolgeye Sakary» bu yıl sakat olduğu ıçın 2 Fahir özgüden 53.8 İlk gun sonunda puvan durumu mensup 54 bısıkletçi katılacaktır. musabakalara katılmamaktadır. Ferikoy: Necdet Nıhat, Kap 100 m. erkek: Bursa 12 (Tunçer Banokan bıllan Erdinç, Ahmet, Yuksel Hu 1 Kabizzi (ttalya) 10/7; 1 dirıyor) Bursada kampta bulu şüyledır: Yunanıstan 58 Türkıye Bu bısıkletçıler bolgelerıne gore Yarıs, sabah saat 7 de Çekırgede seyin, Faruk, Ertuğrul, M. Ali, B. Aydm Onur (Turk) 10/8; S Fer. nan Galatasaray futbol takımı bu 37 başlayacak ve gıdış gelış tamamı Rıdvan. 125 kılometre olmak uzere, yine ruh Oygur (Turk) 11/1; 4 Her gun (dun) Ataturk stadında olduk <,'ekırgede son bulacaktır, kalabalık bir seyırci kutlesi kül Mılâs (Turk) 11/4; 5 Huse ça Şampıyonaya tstanbul, A/ıkara onunde Çelıkspor ıle karşılaşmı?yin Çakmak (Turk) 11/5. 11 millete mensup dünyanın söh ve Eskışehır bısıkletçılerı çok iyı tır. Bu maça takımlar şu kadroUznn atlatna erkekler: hazırlanmış olup hepsı d e formda retli raketlerıni bır araya toplaları )le çıkmışlardır: 1 Yalçm Ünsal (Turk) 6 37; 16. Enternasyonal gozukmektedırler. Bu uç ekıp ara van tstanbul Galatasarav: Turgay Ahmet, 2 Nevzat Çehk (Turk) 6.01; 3 B. Ahmet K. Erol, Bahrı, A. îh. hazırlıkları sında tant bir çekışme olacağı mu Tenis Turnuvasınm Turgut Merıç (Turk) 6 01. tamamlanmıştır. Pazartesi günü san tlhan, Mete, Talât, Ayhan, Gülle, kızlar: başhyacak müsabakalar içi n dün Samım. şehrimize gelen tenısçıler sunlar1 Liu Manolin (Romen) 12 89; Maçta san kırmızıhlar durgun Balkan îkıncüeri Turnuvası lcra ! Aycan Önal (Turk) 10.67; 3 bir oyun çıkarmıslar ve takımda dır: Mandarıno. Schuster, Ballıng, Komıtesı dun ıkınci toplantısını .lknur Kumul (Turk) 8.98; 4 valnı; Talât goz doldurmuştur. 10. Blacklock, Marten. yapmış ve bazı muhim kararlar Perihan Tangur (Turk) 8 33; 5 ve 15. dakıkalarda şahsi gayretiyle Yukarıda bıldirdığımız tenisçıalmıştır. Fani Vıterbo (Turk) 8.29; 6 An ıki defa kaleye ine n Talâtın şutler bugun 10 da ilk antrenmanla. Ahna n yenı karara gÖTe, önü na Zaıdo (Turk) 8 29; rını yapacaklardır tkınci kafıle ları duekten dondukten sonra 41. muzdeki sene yapılacak olan maçYüksek atlama, kızlar: dakikada tlhanın pasından Ayhan îzmır, 12 (Telefonla) Bugun bu gece 20 de, son kafıle ise yarın lara kurucu kulup sıfatiyle Fener 1 Canel Konvur (Turk) 150; san • kırmızılıları gahp duruma burada yapılan dortlü turnuva gece şehrimize gelmiş olacaktır. bahre takımı lle birlıkte bu sene 2 Çıçek özyığit (Turk) 1.30; getirmıştır. Devre bu netıce ıle 10 14 ağustos pazartesi gunü başlamaçlarınria Karsıvaka, Yesıldtreklı Bdlkan ıkıneılerı turnuvasında Cirit atma, erkekler: kapanmıştır. 7 0 mağlup etmiştir tlk devresi yacak sampiyonanm ilk gun progşampıyon olacak takım da katı1 Bayram Kaya (Turk) 56 76; îkinci devrede G. Sarayhlar da. 2 0 bıten maçın gollerıni Ogun 3, ramı şu şekildedir: lacaktır. Boylelıkle onümuzdeki 2 tnal Mağnet (Turk) 54 28; 3 ha canlı ve baskıh oynamışlardır 14 15 te N. Bari C. özgenel, Vural 3 ve Mustafa atmıslardır. setie bu turnuvaya sekız takım Öztekın Ünyay (Turk) 50 80; 4 5b dakıkada Talât, 62. dakıkada 15 15 te Blacklock Turetcen, Dortlu turnuvanm dığer cnaçıniştırak edecek ve maçlar ıki grup Deniz Barlas (Turk) 48 20; 5 Nıyazi, 73. ve 79. dakikalarda AyM. Geaçda ise Altınordu, Ülkusporu 4 • 1 16 00 da t. Pimental ta ovnanacaktır. >tin Şahiner (Turk) 40.24. aoy, hanın golleri ile san kırmızıhyenmiştir. Uzun atlamada Gülle atmada Bundan sonra oynanacak olan 16 45 te Mandarino . B. Beler, lar sahadan 50 galip »ynlmıs. 800 m. kızlar: Turnuva maçlar na yann (buYalçın Ünsal Lin Manoliu (Rumen) 17 00 de Tunca Marten. Devamı 5 Inci aahifede gun ) de devam edılecektir. 1 Gül Çıray (Türk) S/19/2; lardır. Dünkü yarışlarda Italyan ve Rumenler başarı gösterdiler Fenerbahçe futbol takımı dıinku hazırhk maçında Ferikoyu mağlup ettı. Oyun baştan sona kadar S t n lâcıvertlılerın baskısı altında cereyan etti ve Fenerbahçe ikı devrede de değijik tertıpte oynadı. Maçın ilk golü 15. dakıkada ©1du. Mustafanın sağdan ortaladığı topu Nedım 18 dışında yakaladı: oradan savurduğu şut dıreğe çarparak kaleye girdi. 34. dakıkada Ferıkoy kalesi önunde bir karambolda top Nıhadın elıoe çarpınca hakem penaltı verdi. Nedim penaltıdan Fenerbahçenın ikincl golunu de kaydettı. 39. dakıkada Bulent 18 dışından savurduğu şut ile sağdan ve yerden üçüncü Fenerbahçe goiunü de atınca devre 3 0 SanIâcıvertlılerın lehine kapandl. Ikincı devrenm 51. dakikasmda Mustafa penaltıdan bir gol daha atmış ve maç da 4 • 0 Fenerbahçenın galıbıyetıyle son bulmuştur. Hakem: Ahmet Bagatır. Fenerbahçe: Şükru (M. Ali) • Atıllâ (Salâhattın); özcan (K. Ismail) Bulent (Necatı), Aydoğan (Artın), Huseyın (Bulent) Mus F. Bahçe dünkü maçta Feriköy'ü 4 0 yendi Balkan İkincileri turnuvası programı fesbit edildi NedimİB attığı Türkiye bisiklet şampiyonası bu sabah Bursada yapılacak Tenisçilerin ilk kafilesi dün şehrimize geldi | G. Saray: 5 j Ç. Spor: 0 I Yeşildirek 7 0 mağlup I llllllllllllllllllllllltllllllllllllMlllllflllllllllltllllllltlttlllllllllllllllinii ARÇEÜK Buzdolabını tercih etmekle OIŞ KISIM: neden en isabetli kararı vermis olursunuz? M W M DİZEL MOTORLARI Kara ve deniz vasıtaları, sabit ve dizel elektroje grupları 6 ile 2000 PS takatmda Emay Fırın Boyası t Arçelik Buzdolabının tno« dern estetiğe uygun keskin kenarh dış kıstnı, Onlü DUPONT EMAY Fırın Boyası i l e boyandığından • • • ÇATUMAZ RENK 0EÖİŞTİRME2 LEKE TUTUAZ • KOIAYCA riKAfflP TEMİZLENEBİLİR MOTORENVVERKE MANNHEIM A. G. TAYLAN ETKER İthalâtİhracat Ltd.Şti. İÇ KISIM: Ozel Plâsfik YAĞ, ASİT VE AUCALİDEN ETKİLENME7 KOLAYCA TEMİZLENEBİÜR KOKU YAPMAZ PASUNMASISÖZ KONUSU DAHİ OLMAZ CARPMIYA SON OERECE OAYANIKLtOIR Atlantik h a n Fındıkh Tel: 49 49 20 •Bakım işleriniz ve bol yedek parça içın emnnızdedır.* Emay tarihe kanşıyor. Batı dünyasında imal edilen hemen bütün tanınmış marka buzdolaplannın ve kapılarının içi.tıpkı Arçelik Buzdolabı gibi Gzel plâstikten imal edilmektedir. Bu aayede Iç kısımlar: IİPP1 Tam Teşkilâtlı BİR FABRİKA Arçelik Buzdolabı rasgele bir imalâthanede yapılan buzdolabı değildir. Arçelik Fabrikası halen Balkanların en modern saç işlerae fabrikasıdır. MODERN VE DİKKAT B2 TIM 10,2 AYA.K ARCELÎK Buzdolabı S yıllık kapalı sistem (ekovat) B2 Tlpl 5'A Fabrika tonajlı olan kamyonlar emsâline östOnlüğönö iki senedeo beri memleketimizin her tarafında ve her türlü arazide isbat etmiştir. ZTL 164 Sandıklı uzun Şati Kamyon ZİL 585 Damperli Kamyon BOL YEDEK PARÇA UCUZLUK • SATIŞLAROA KOUYLIK KAMYONLARIMIZ GELMİŞTİR GARANTİSİ ile Mtılmaktadır. Bol Yedek Parça VE HİZMETE HAZIR TEKNİK SERVİS Herhangi bir sebeple Arçelik Buzdolabtnızın .bir parçası hasara uğrarsa onu deıhal değiştirmek her zaman mOmkündür. Çünkü, Ftbrika stoklannda daima bol yedek parça bulunmaktadır. Aynea Teknik Servisimiz, Türkiyenin neresinde bulunursamt bulununuz, yerinde giderilemiyen kusurlan derhal gidermiye ftmadedir. ÖZÜR DİLERİZ.../,,/:,/ Sicl beklettik ve befcletryoruz. Hemen btr Arçelik bulmak daima mOrakOn olmıyor. ÇOnkü Arçelik Fabrikası kaliteden aala tedakârlık etmez ve aceleye jetirerek buzdolabı piyasaya fikarmaz. Satısa areedilen her Arçelik Buzdolab*. en Ueri teknik bilgl, ea modern teçhlıat, devamh araştırma, çalışma ve çok titls kalite kontrolunun auhsuiadür. öıOr dllerit lakat sizi bekJetmeinls m«» faatinid korumak Elverîşli Fîat Arçelik Buzdolabının hacmi 290 litredir. Bütün yiyecek ve içeceklerinizi rahatça banndtrabilir. Buna rağmen, büyük boy buzdolabı olan Arçelik, piyasadaki orta boy buzdolaplan fiatına, hatta daha da ucuz satılmaktadır. ARÇELİK A. Ş. SOtiace, Karaağaç Caddesl, No. 24, Telefoo: 49 44 00 (5 hat) Telgraf: ARÇEÜK • tstanbul Genel Satıeılan: BEKO TİCARET A. Ş. ktiklâl Caddesl, No. W9, tstanbul; Tel 4 9 35 00 BURLA BİRAOERLER ve Şsı. Hezarea Caddesl, No 6163, GalaU. istanbul. T e l 44 47 20 HER EBADDA.DAYANIKLI. UCUZ MOTOR : 6 Sılintfır 100 REKABET KABUL ETMCZ OTO VE GRANK : ' 7 Ana Yataklı KAMYON LASTİKLERİMİZ MEVCUTTUR PİSTON KUTRU : 101.6 milimetre BİR TECRÜBE KAFIDIR DEBRİYAJ: Takviyeli Çıft dısk ŞANJIMAN : Sınkromeçlı 5 ılerı 1 geri vites SERVİS ISTASYCMU DİFERANSİYEL : Takviyeli Dolapdcre Mo 126 Tet DAİMA FRENLER : Havalı, Kompresörlu. ön ve arka tekerlekde ELEKTRİK TERTİBATI : 12 Volt TÜRKİYE UMUM DtSTRİBİTÖRÜ RIFAT C s ^ f t Y A M Î J LASTİKLER : 900 X 20 Sırlcecı S. Vakıf han No 7 Tel 22 5182 MAKASLAR : Takviyeli SATIŞ YER! AMORTİSÖR : Kollu, Takviyeli Sırkecı HLdaedıglr Ctd. No ü Tel 22 62 3D 239
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle