20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
D0K1 • IIIIIIIIIIMIIMMIIMMIIIMHII IIIIIIM IIIII•• III•• Illll 1III111IIIIII1111111• 1 1 • 11111IIIIIM•• IIIIlllllllll1111IIIlllllllllllllIMIIMIIIIII 11 CUMHURÎYET llllll•••• •• 1 1 1 •llllllllllII• IIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIItltlMlltlMIMMİMIMIIMMIimilttllltllMla 111 10 Agnstos 1961 jj : Kesımlı Koman. 145 lllll II lllll II lllllll IIIII B A N K b K l N M l L Y O N L A B I Çızen: ¥VES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT • IIIIIIII llll IMIIIIIIMIIıııııllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllMIIIIIMIIIIIIMIIMIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIıııılMllıııiMlllllııiMIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIII 139 «O ne be Ahmet âbı?» dedi Atladı kayığa, uyandırdı oğlanı. Osman" onlenni, biraz uzağı ışa «Nasıl benzın'» ret ederek «Ne oluyor orada'» cVar!» dedi Osrnan. «Naııl ekmek su falan?» Denızın ustunü, gene hafıfçe ur «Var'» dedı Osman «Geceden perten ınce bır rüzgâr, az ılerde hazırladım > durup kalmış buyucek bır tekneyı, tıpkı ıçınden akseden bağırış «öyleyse fayrap yavrum ma en ağıra ver makınayı. En a lar gıbı, ıtıyordu yavaş yavaş, Hağıra ver makinayı En ağıra Se yırsıza doğru... etmeden, hele bır çıkalım lıman^ Baktı Ahmet Koca takanın madan dışan...» vı rengı, zorlukla seçılıyordu Kaderim, en guzel bahkçılığın «Yahu!» dedı Osmana «Bu Hayırsızla Marmara arkalannda Velı Reısin teknesı de oğlum Ne Kumbağ açıklannda, Dağlar Al yapıyor sahı orada'» tında olduğunu bilen kıhççıların «Gıdelım mı o yana doğru Ah o aralık, gıtmeği duşunecekler met abı? Nasılsa, var daha vaktıLnclen, bir fcaç metre vnkarıda kendını kuHemen de dedıği eıbı vapmaga basladı. Lâkın Lucıen ayandığı u n u n a|zı dılı kurnmıışta. Taslar knynnun dlbıne ynvarlandı ve Luclen' kadar uzaklara, aşağılara, Şarkoy mız, koye donmeğe. Istanbula da yunun dıbtne bırden duserek parçalantnasına mâza\allı çocuk gavet balsııdı. En ufak bır harekct Vucndu da ter ıçınde ıdı. Sakakları mengene ıle in hayretle dolu bakışları önünde yok olnp git onlerme vardığı zaman, 6 Mayıs yollamıyoruz kı balıkları, acele nı olan sarmasıkları gordü. «Şurava kadar bır kendısını yornvordn. Tapmakta olduğu ıs de ılersıkılmış gıbıvdi. Za\allı delıkanlı ateşler ıçınde tıler. Bunlar nereje gıdebılırlerdı0 Delııkanlı ecuma gününun ılk aydınhğı, yen edelım » çıkabılsem, divordu, ondan sonrası kolay. Nasıl lemıvordu Taş yıjçını vukselmeden gece oldo yanıjordu. Fakat çok geçmeden avağa kalkraasa gıldı ve o ana kadar farketmedıgi bır menfez gör be'ırmıştl Bır an duşundü Ahmet olsa dallara tutunr, tırmanınm » I ucıen UuvüBnnu çören delıkanlı cesaretını kavbederek kuvumuvaffak oldu. Dalları yakalamak için uzandı dü. Merak ıçınde kalan Lucıen cebındeu bir kotu öğleyedek, oralarda dolaştılar. Hapısten çıktıktan sonra asıl nun dıbını dolduran taslan muavene etti. Bnnnnn dıbıne nzandı ve ıyı kotu ayudu. \e tam tntacağı sırada taslar dağıldı kıbrıt çıkararak \aktı. O vakit yeraltında bir %e Saat bıre doğru, yukarılardan, İs kurtarıcısı Velı Reıse gıdıp elını ları bırbirı uzerine vığarak yükselebılırdı. çıt oldugunu farkettı. (Arkası var) tanbul tarafından hafıf bır mavı opmek, teşekkur etmek çok ısteb # yaklaşıp, yayılmağa başlar mıştı Ama tuhaf bır utanma eken, «Ne olur ne olmaz, bu kadar sas kaynağın Meryem olduğunu aşağılarda, poyrazda yakalanmıya bıldığı sebepsız bır korku, onu bu lım» dıye, faryap ettıler Marma ışı yapmaktan ahkoymuştu Hattâ raya Velı Reısı, ıkı kere de, sokakta Ama donuşe, boyle erkenden gormuştu uzaktan Koşup ellerı başladıkları ıçın, ne en ufak bır ne sarılmayı, ıçı delıce ıstemıştı uzuntu vardı ıçlerınde, ne de suama, sankı yaşlı denız kurdu yuratlarında tek çızgı sıkıntı zune bır bakışta, her şeyı anlayı• Tam yedı balık uzanmıştı anbar verecekmış gıbı urkmuş, yolunu da çunku' değıştırmışti Koyun koyuna yatan, bu en kü Hele o son geceden sonra, bus Bu meslege başlarken başarıya ulaşacağınızı çuğu otuzluk, parlak govdelerın butun korkuyordu Velı Reısle kar umuyor mu idınız' Eskıaehırden Mflnevver Akfün sıtma hastalığı eskıden vurdumuz uç tanesı de, yenı gelm gibi, tüllu, şılaşmaktan Onun yanına, a Yollarda kavbettığımir zaman da çok \avgındı Ancak bu devam puskullu kırıtıyordu ustelik damcağızın borcu ıçın luzumlu pa Hayır Merak yuzunden girdım Sokakta karolçul«e boşa gıden ıs saatlerı ur yazıyor Geçen gun vıne bu sutunlarda, lı sa\ aş savesmde onune geçılebilIvı bahkçılık olmuştu o gun ö n rayı, cebıne koymadan çıkacak pertır ınsanları O vapur, dolmuş, juna çıkıp, tf'lım çevırsenıze» demıjlerdı bır gun tren, otobus bekleyışler Hfle bız Dı\ rıgı den j ukselen bır memu dı Avnı derecede vavgin ve bulerıne çıkan her yeleye, ufaklara, gozune gorunecek kuvvetı bulabıParava ıhtıvacın vardı Neden gınnıyecekmışım, dede I»\ıçre gıbı bosuna beklemek run fervadını okudum Bu ve bulaşıcı olan verem hastalığına kar fazla oynaklara, gıtmemışlerdi bi leceğını hıç sanmıyordu dun kendıme Mılko ıle nışanlıydık daha O «yapadenen şejın bılınmedıgı raemleket durumdakı memur ev lâtlarım ken şı da buyuk bır başarı ıle sava le Bu yuzden, dusundu Ahmet, bır mazsın» dedı Ben. yapabıleceğınu gostermek ıçm te bıle dakıkaların değerı ustunde dılerınden beteri olduğunu duşu şıhnaktadır Verem Sav aş Dernek Ah'» dedı Osman «Ah, herıf an « dırendım Komplekslerle dolu bır mahluktum Sınedurulujor îstas>onlarda oğrencı nerek avunsunlar dıve bıraz ken lerı bu maksatla kurulmuştur A ler boyle musaade etse VuracaFakat Osman, kırmıştı blle düma benı gehotırdı, ler TÇın ai, rı bır salon yapılnor dımden bahsetiıek ıstıvorum 6 5 ma veremle savaşmak daha zor ve ğ:z vurmasına balık ama > menı o yana Şımdı daha çok du Ne koınplekslerınız vardıî Tren gelene kadâr rahatça ders vaMrda dul bır kad'nım Babam bır çok şartlara bağlı olduğundan Az yol verdı daha Yaklaşıyor yuluyordu bağırışmalar çahşacak çocuklar Yenı yetısırken çirkın sanırdım kendımı Hep dan kalma avda 115 lıra elıme ge başarı sağlamak o kadar kolay ol du mavılık Neyse korktuklarına «Yok gıtmelıyım Donelıtn koboyledır o yafta Sonra erkekler baktıkça anlarsınız çen bır t^kauduem var 35 Hrası mujor Nekator (Kancalı kurt) ugramadılar Şıddetlı bır poyra ye » detneğe, dılı varmadı genç kı guzelsınız nı oturduğum odava verıvorum hastalığına karşı başar lı bır savaş zın oncusu sandıkları kınşıklar adamın Kanser şuphesı u«tune hasta \eı 80 lıra ı l ust baş mı yapavım vok sağlamak ıçın, halkla hukumetın bır karıştan fazla buyumedıler Bır şeyler oluyordu muhakkak, e Guzel olduğunuru ilkin kim soyledı' den bır parça alınarak hucreler ın sa kaınımı mı dovuravım' Yaşlı elele vermesı gerekmektedır Bu Öyle bogaz aşağı esen, başı sonu o yanda «Yaramaz» bır şeyler ge Gahba bır okul arkadaşun celenır, bılıjorsunuz New Yorkta lıSım çalışmama mânı Yenı Emek hastalık belkı de sıtma gıbı verem behrsız bır ruzgârdı bu çıyordu Velı Reısin teknede bu maksatla boğazdan ağnsız sızı lılık kanununun çıkacağı şu sıra gıbı yaygin olmadıgından uzerın Hangı fılımleri çevırmekten hoşlanırsınız'' Yolda bır kılıç daha vurdular Kurbanlık koyun gıbı buktu sız parça almanın \olu bulundu Komedılerden Çünku onlar neşelı, hafıf şeyda bızım de durumumuzun dıkka de fazla durulmamaktadır Mek Saat dorde doğru, bu seklzincı ba bovnunu Ahmet Karşılaşmağa ha Bır doner fırça hucrelerı agrı duler Insana da neşe verirler Dram çevirmek ağır te almmasını Mıllî Bırlık Komıte tubunuzdan anlaşılıyor kı, bazı lığın gozlerı de, son bır seğırme zırlandı Reısle Nıhayet yemezdı \u~madan oradan alıverıjor sınden ve Temsılcıler Mechsınden bjlgelerde bu hastal ğın zararîarı den sonra ıçerı çokup dururken, oldurmezdı ya, adam onu Merjey Rolumü o kadar benimsıyorum kı bır turlu sıyrıca ederım çok buyuk ve genıştır llgılılerın Hayırsız onlenne varmıştı Kade yemı de alamazdı ya elınden Kim nlamıyorum o havadan buna da onem vermelen lâzımdır rim se alamazdı artık.. Kansıydı Mer Ne kadsr kazamyorsunuz' AmeriKada duran kalbe masaj O hafıf ruzg&r da kesılmiş, gene yem onun' O' . çoook Rakam veremem vapan bır makıne ıcat edıldı Bu bembejaz parlıyan bır denızde gıIçınden yukselen büyük bir segune kadar hekım olum karşısında Hangı artıstle fılm çevirmek hoşunuza gıdıdıyorlardı vınç, boğazına, burnuna doğru son çare olarak goğsu açıvor, kalbı yor? Hopa'dan Avnı Emıralıoğla ••Hayırs.z arkalarım, açıktan dc geldı Ahmedın masajla jenıden harekete geçırme Kuvvetlı aktorlerie. Çunku ben bu meslekte lanıp, adanın msafsız kayalannın, «Yol ver!» dedi Osmana «Yol ye çalışıyordu Yenı makme ıle n\or kuvvetlıyım Zayı* aktore tahammul edemem DramBolgemızde, bundan 10 1 vıl îstanbnl'dan Ahmet Can yan* Istanbula, poyraza donuk olduğu ver bıraz da, gıdıp bakalım, ne 5 gogsu açmadan bu ış japılıjor larda benden de kuvvethsını ıstenm Komedılerde bnce sıtma hastalığ nın onune ge yor tarafa geldıler olmuş?» çılmıştı Bu hastalık bugun, he du mektubu vazmamın sebebı, Osmanin gozlerı, o tarafta fılAz sonra, anladılar, ne olduğuneyse benım kadarı veter Ku\eıt Emırlnın ozel Cadlllac'ı ıren hemen vok denılecek gıbıdır İstanbul radvosunun programların dır fıldır gezıyor, hızla buyuyecek nu Erkekte en cok neler ararsınız'' Hastanelerde sıtma hastalığından da Rumca şarkılara ver verılme ıkı noktanın belırmesını yahut Velı Reısle ıki tayfası, koca manın kapı tokmakları altından ya Kuvvet ve erkeklık Kadın erkeğının yanında yatan ınsanlar, parmakla savıla mesıdır vı teknenio bordatından duşecek pıldı Ovsa kı Yunanıstanın Hajırsızın alt tarafından, ıkı tekkorunduğunu duymalıdır Güzellığe onem vermem cak kadar azdır Bu da bolgemız Komotını (Gumulcene) ıstasyo nenın fırlajıvermesını beklıyordu gibı denıze sarkmış, geriye, dumeBır de kışihk aranm sık sık gorulen verem hastalı nunda her gun Turkçe şarkılara Ama yoktular meydanda ne, pervanenın oraya doğru bakı Ama kocanız guzel ve Nekatore nazaran hıç vok ve haberlere yer verılmektedır Ne azız, ne de Fuat Reıs vardı yor, bağınşıyorlardı Tesadüf Ben erkekte çok kuvvetlı bır şahsıdemektır Doğu Karadenız bolge Acaba İstanbul radvosu (Arkası var) haftada gorunurlerde Ijıce kaybetmişlerÜnlu Fransız modacısı «Cardın» yet ararım sonbahar koleksıyonları ıçın ayak sınin ko>lulerınden °o 80 nınde ve yarım saat olsun Rumca şarkılara dı bu kere ışlerını Hem artık gel Başka çocuğunuz okun ister mısıruz'' selerbıle teknelerının lçındeki baKAYIP latanbul Yapı Kalfa Okabı, kemer \e takacakların hepsı rem hastahgı ve nekator bulun yer ayıramaz m ı ' Tabuıî. Istemez olur muyum' Mılko'ya arkamaktadır Bu Dovle ıken neden lıkları da gerı çıkaramazlardı ya' kulundan almış olduğum 222 No lı nı kendısı çızdı CEVABMIZ sıtma savaşı yapıhyor da verem daş lâzım * 500 600 yıldan ben devamlı o Fazla fazla baska vurdurtmazlar diplomamı kaybettim Yeniıini ala Oğlan mı istersinir, k u mı? «Nına Rıccı» yenı varattığı mo ve nekator savaşı yapılmıvor' E larak kultur alış • verısınde bu dı Zaten akşam yaklaşıyordu Çok cağrımdan hükumsüzdür Yasar Engln Ikısı de bir. da\ı şoyle tarıf edı>or «Renkler ğer Doğu Karadeniz bolgesmde ve lunan muzık dıl konusunda bır tan razıydılar, sekız balıkla donf Cumhuriyet 3094 estıvalı. Claudıa Cardınale sımdl rem ve nekator savaşı vapılmazsa bırınden pek çok şeyler almış olan meğe Neden KanadVya goçettiniz'' rlen uç rob ısmarladı bu festıval kovlü vatandaşlann sağlık duru ıkı komşu ve dost mılletın, karşı Kocam gitüğı lçuı Oğluma İtalyan kanunlan munun gıttıkçe fenalaşacağı mu lıklı olank radvolarmda kendı a den vatandaş pasuportu blle vermedı Kanada'da babahakkak'ır zmlıklanmn dılince muzik yavmı * os»ul vatandaş hakkı kazandılar. İtalyan hukumeti CEVABIMIZ yapması kadar tabıı b»r şev ola25 yaşındakı genç Alman modaMılko'ma daha yeni pasaport verdı Bır yanlışlık Bır çok hastalıklara yol açan maz' rı «Yorn» ılk defa Parıste salonoldu dıye de mâzeret gosterdı Artık mılletını seçlarını açtı Ve kendı yarattıgı modayı açıkladı Adı «Kuçuk surame ışı oğluma kalacak. Ister Kanada'lı olur, isterse seksapeh var kı butun kadınlar kadın olmaktan çıKooperatıfımızce Osmaneli Dortyol mevkhnde yaptınlacak hı» Bakahm kadınlar nasıl suraitalyan kıyor yanımda. Kooperatıf Bınasının lnşaatı kapah larf usuliyle ve birim fı aıcık olacaklar ? Oğlunuzu fiHmlerintzi görmeye, sınemaya goyat esası uzerınden eksıltmeye konulmustur. Ya Claudıa Cardınale? turur musunÛT" 1 Eksıltme 14/8/1981 tarıhıne rastlayan Pazartesi günü Hıç fena değıl Tabıî Bayılır buna FÜm bıter, o hâlâ «daha, saat 1 da T C Zıraat Bankası Bınasında toplanacak 6 eksiltme 7 İSTANBLL 815 Bugun 8 30 V ğız Ardaha» der ^ Şundı ne yapmak nıyetındesıniz komısyonunda yapılacaktır. 7 27 Açılış ve program 7^0 monıkası ıle hafıf melodıler Suıemada en iyi rolunüz hangısı oldu 9 Bır jemlık yapmak zorundayım Yaptıklarımı 2 Bu işe ait eksıltme dosyası mahallt T.C. Ziraat Ban Ikı marş 7 35 Sabah plâkla 8 45 Şarkılar 9 15 Sabah mu «Fanfan la Tulip» Hollywood'da son gunler tekrarlıyamanı Param var Kendun ıçın bır şejler kasında T K Kooperatıfınde gorülebıleceğı gıbi eksiltmeye iş rı 8 00 Haberler ve hava du zıgı 9 45 Turkuler 10 00 öğde, kooamla gıttüc bır aksam geç kalmıştık, gışe ka yapmak istıyorum Seyırcıye «başka» olduğumu gostırak edecekler bu dosyalan 30 lıra bedel mukabılınde mahal rumu 8 15 Saz eserlerı 8 30 le yayınının programları ve kaptuunıstL Sahjbini gordük. «Blz Gına «hayran» la termelıyım 1 T C Zıraat Bankasmdan satın alarak makbuzunu teklıf 1 Kuçuk sabah konserı 9 00 Ka panıs zarflarına kovacaklardır rındaruz, dedık Adam da «Gina fişıkı» ımış, o sâvepanış 11 57 Açılış ve programlar Gına Lollobrigida olmasaydınız kım olmal de bu yer bulabıldık. Beni tanımadı bıle 3 Eksıltmeve gırebılmek için ııtekhlenn (7432S4) hralık 1157 Açılış ve program 12 00 12 00 Muzıkle oğle tatılı 12 2a ısterdınız' muvakkat temınat vermesı ve eksıltme mevzuunu teşkıl eder Ikı marş 12 05 Şarkılar (Mu Bırkaç dakıkanızı alabılır mı Bngıtte Bardot için ne duşunuyorsunuz? Alında perçem modası venı bır zaffer Bırtan) 12 30 öğle me yız' 12 30 Sevım Erdı'den sarbu ınsaat ayarmda Bına ınşaatını muvaffakıyetle başardığım Kendı kendisi olmamak lor şeydır insan ıcır Her zaman sevmışımdir. Daha şohrete ulasuçım alıvor Sonbaharda onu bır lodılerı 13 00 Şarkılar (Mehha kılar 13 00 Haberler, Turk badaır resmî makamlardan alınmış vesıka ıbraz etmelerı şarttır madan bfr füımde gormüştum Bu meslekte tutunur ama Lollo olnıasaydım Kruçef olmak isterdim Ken andan oburune doğru bır butun Yalçın) 13 15 Haberler ve ha sınından ozetler ve hava rapo4 Eksıltme evrakı hergun mesaı saatlennde mahallı bn, dedim. «Ve Allah kadmı yarattm da o kadar nedy'nın butun ısteklennı yapmak ıçın. ıalınde taranan saçların alna duşva durumu 13 30 Yurttan ses ru 13 15 Kuçuk konser 13 45 Zıraat Bankasında, Kooperatıf Müdurluğunde tetkık edılebıhr muş bır tutam olarak goreceğız ler 14 00 Haftanın oda muzı Nurettın Çamlıdağdan turku 5 Isteklılerın teklıf mektuplarını ve eksıltme şartnameğı konserı 14 30 Kadın saatı ler 14 00 Karışık hafıf musınde gosterılen evrakı ımza ederek temmat vesıkalarıyle bır 14 40 Al Goodman Orkestrasm zık 14 30 Turhan Toper den hkte kapah zarf ıçınde 14/8/1961 tarıhındekı Pazartesi gunu dan fıhm melodılerı 15 00 Ka şarkılar 15 00 kapanıs saat 15 e kadar Eksıltme komısyonuna vermış veya gondermış pani"! 16 57 Açılış ve programlar olmalan lâzımdır 16 ^7 Açılış ve program 17 00 Nermın Demırçaydan şarPostada vakı olacak gecıkmelerden dolayı istekh bır hak 117 00 Dİskotekten mıkrofona kılar 17 30 Radvo Dans Orkestalebınde bulunamaz 17.20 Konusma 17 30 Radyo trası 17 45 Recep Bırgıt'ten 6 Kooperatıf en musaıt teklıfi yapan ısteklıye ı«*saatı Erkekler Fasıl Hejetı 18 00 şarkılar 18 00 Dın ve ahlâk ıhale edıp etmemekte veya dıledığıne lhale etmek hususunda Kuçuk Orkestra 18^0 Şarkı uzerıne konusma 18 10 Bırkaç serbesttır (Basm 4037/3096) lar 18 45 Haberler ve hava dakıkanızı ajabılır mıyız? durumu 19 00 Çeşıtlı studvo 18 15 Sızın ıçın 19 00 Haberler lardan 19 30 Olavlar ve jan ve hava raporu 19 15 Yaşadırın yarıda bırakıp bırakmamak Istanbul Beledıyesi Şehır Okıları 19 45 Şarkılar (Selma ğımız gunler 1925 Bu akşakararsızlığını uyandırmışsa da perası 1961 yılı yaz temsillerıErsoz) 20 00 Yassıada saatı mın plağı 19 30 Olavlar ve temsıllerı aksatmamıştır Av2100 Radvo Tıyatrosu 22 00 vankıları 19 45 Zıva Taskentne başlamış bulunuyor îlk nca ruzgar yuzunden bazı akÇe^ıtlı studjolardan 22 30 ten şarkılar 20 00 Yassıada temsıller S ve 5 ağuıtos tarlhsesuarın yerınden oynaması, oGenç muzısjen mıkrofonda saatı 21 00 Çocuklarla başba Kapalı zarf usulu ile 1000 adet mahya dıreğı, 2000 adet büyuk sa\unculann rahat oynamalarına leriDde Büyukada'da Anadolu 22 45 Guney Amerıka şarkıla şa 21 05 Plastık Turk muzığı bıraz etkı yapmakla bermber, kulı dırek ve 4000 adet kuçük şa kulı dırek satın alınacaktır TamaKulubunde venldıkten sonra, rı 23 00 Haberler 23 15 Dans korosu 21^0 Sılâhlı Kuvvet kısa surelı bu tabıat olayları mınm muhammen bedelı 159150 lı ra olup geçıcı temınatı 9207 50 lıIstanbulda Açıthava Tıyatrove caz muzığı 2355 Program ler saatı 22 00 Birka; dakıka • Butterfly» operasmın genç radır. îhalesı 23 ağuıtos 1961 çarş amba gunü saat 15 15 te Komısvon=unda bujuk halk kıtlesıne «u24 00 Kapanış nızı alabilir mıyız' 22 05 Mu sanatçılar taralınan ak«atılmada yapılacaktır Talıplenn 2490 sayılı kanunun hukümleri daıresmnulan temsıllerın ılkı 8 ağuszıkh kutu 22.30 Şarkılar AN'KARA dan oynanmasına engel olmade hazırlıvacakları teklıf zarflarını ihale saatınden bır saat evvel tos gecesı venlmıştır 6 57 Açılış ve gunun program 22 45 Haberler 23 00 Bır besmıştır. Komısvon Başkanlığına makbuz mukabılınde vermelen lâzımdır Pos lan 7 00 Gunavdın 7.20 Ha tecı ve eserı 2Z30 Caz muzı Şehır Operasınm G. PuccınıDemirhan Altuğ idaresındetada vâkı gecıkmeler hıç bır surette kabul edılmez Evsâf, şartname fıf muzık 7 30 Haberler ve ha gı 24 00 Cuma'nm programla nm Vedat Gürten'ın sahneye kı Şehir Orkestrasım, MuhıdKomisyonda ve İstanbul Levazım Amırlığı ılân kısmında gorulebıhr va raporu 7 45 Şarkı ve saz rı ve ıyı geceler Vovduğu «MADAM BATTERdın Sadak ıdareslnde koroyu FLY» Operasını ojnadığı bu (1157 Basm 4052 '3008) temsıller sanat ola>lan bakıve butün solutlerı fedakârca raından jurdumuzda nısbeten çahşmalanndan ovmek gerekolu savüabılen yaz gunlenne BAY OSCAR: tır Bu gece Açıkhava'da tekrar renk \e canlıhk katmak bakıedılecek temsılden sonra, 1 7 mırdan ılgı\le karsılanmıştır agustosta Fener>olunda Sıte \ncak 8 agustos gecesı AçıkhaAçıkhava Smemasında son tem\a Tı\ atrcunda \erüen temsıl, bır aralık çı&ele\en jağmurun sıl \enlecektir azızlığıne uğra^arak seurcıleSelmı AND\K Giıta ile bir koııııtnıa'fim^a Güzel yıldız: «Lollobrigida olmasaydım, Kruçef olmak isterdim; Kennedy'nin bütün isteklerini yapmak için...» diyor.... DKURLARLA ! saatlerin ! kıvmeti! Meğer beteri de varmış! Ağnsız parça alınıyor Kalbi canlandırdılar Verem ve kancalı kurt hastalığı İstanbul Radyosunda rumca şarkılara yer verilemez mi? Altın tokmaklar Moda dünyasmdan son haberler 76 Sayuı Osmaneli Merkez Tarım Kredi Kooperatifinden: son üâPYÛJBUGÛNKÜ PR06RA j modası \ Şehir Operası yaz temsilleri M.S.B. (Ankara) 2 No. lı Sat. Al. Kom. Başkanlığından: ^IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIII niMII I M I I I ••••IIIIIIMIIMIIMIIIIIMIIIIIIllllllllillllllllllllllllllltlllHMMIIıiMUiılıııınmı,,,,,,,,,,,,,,,, P ATT t 338 PKOF. NÎMBtS'ün MACERALARt J T A f ^ ^ ETİ •:•. / .
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle