19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CÜMHURIYET 9 Mayıs 1961 Basketbolde takımımız 10 uncu oldu Şampîyonadaki son maçımızda dün Polonya'ya 7459 yenildik Ekrem KARPAT BELGRAD'dan bildirivor Belgrad. 8 (Telefonla) Avrupa Şampnonasındakı son maçımızı bugun saat 13 30 da Po lonya ıle oynadık ve 7459 mağ. lup olduk Oyuna «Nedret, Hâşım, Şengun, Altan, Batur» tertıbıyle başlajan Turk takımı ilk dakıka. lardakı muvaffak ojununu maç boyunca devam ettıremedı. 5 ıncı dakiüada 88 berabere durumda olan maç 10. dakıkada bırdenbıre 18.15 aleyhımıze donuverdı. Şut vuzdelermdekı ısabet Polonya takımının araM açmasına yardım ettı ve takımımızın çok kotu o\na ma\a başlayıp, bılhassa hucumda çok top kavbettığı sırada devre TOTTE.NHAMIN ŞEKEF TURU Ingıltere'de \apıtan Kırai kupjsı hnal kaı§ıla:jmasında Tottenham bıttı: (40.21) rakıbı Leıcester Cıty'ı 20 mağlup ederek Kıral ku pasını almıştı. Yukarıdakı resımde, Tottenhamlı Ikıncı devreye Turk takımı Şen futbolcular, kupayı aldıktan »onra stadyomda yaptıklan çeref turunu gdstermektedır. gun, Batur, Ersan, Nedret, Hâsım tertıbıyle başladı 22 ncı dakıkada 4623 mağlup duruma dujtukten sonra takımımız turnuvada ilk de. fa fa«tBrec'lerle savı yapma yo. luna gıttı Bunda da kısme n ol sun muvaffak olarak arayı bırSon maçın yapıldıftı yer Net. Tah. Yiız. I Takımlar Belgrad, R (Te'.etonlai Bel parça kapattı, fakat netıce değış1 60 20 lstanbnlda Türkiye (A) Romama (A) grad'da Avrupa Basketbol Şampı100 1 Türkiye (B) ' Romanya (B) Karşılaşmadılar \ona= dolavı«nle b:r toplantı ıa30 ı.n2 11 S. Hilâl D. Spor Ankarada pan F î B A. karşıhkh olmak uzc1 100 01 G. Birlifl P.T.T. Ankarada re Amerıka ıle Avrupa muhtehtıII M) 03 B. Spor • B Bevı litanbulds nın karşılaşmasına karar vermışAnkara 8, (Cumhunyet Te. • > 100 02 D. Paşa Adalet tstanbnlda tır. tlk maç onumuzdekı mevsımleks) Pazar gunu Romanya iie «n j de Ne\vYoık'ta yapılacaktır. 1 2.1 Egegpor Barbaros Ankarada karçılajacak olan (A) mılli takım 1 fiO I Bu maçları F 1 B A Genel Sek10 P. Spor • S. Spor Ankarada namzetleri ktmpa gırmışlerdır. ıno 21 Iltındağ H. Tept Ankarada reterı Jones ıle nıllî takımımız Can ve Tarık hârıç kampa butun Belgrad, 8, Pazartesi j td. OcaÇı td. Ynrdu e*kı antrenoru Amerıkah McGreBugun 12 ncı Avrupa Basketbol futbolcular ıltıhak etmışlerdır. (Trabzon) (Koma) 2 60 gar organı/e edeceklerdır. Rarfilasmadılar Şampnonasını kapatıyorjz TahCan'ın yarın gelmesı beklenmekte, K Gucu Ş. Spor mm ederım kı Turkıjede en fazla Tarık ıse perçembe gunu kampa 2 60 (tzmir) "(Kütahja) Karşılasmadılar dığer takımlardan çok mılli takıgeelcettir. Harboknlu Dz. Gucü m.mız.n japtıgı maçlar ve aldığı Ayak bıleklerı hafıiçe mcnıen «0 0 (Ankara) . (tstanbul) Kar«ılasmadılar netıceler merak konusudur. Bıh\oözcan ve tsmaıl'den ba;ka butun Kömürspor Karajçücü rum efkârı umumıye Çekoslovakfutbolculann sıhhatlen yennde(Zonçuldak) (Sivas) Karşılaşmadılar 100 l \a ve Isveç galıbı\etlennden sondır. Namzetler yarın saat 16 30 da Ankara 8 (Cumhurıvet Te. ra ne de olsa bıraz şaşırmış ve tabır antrenman yapacaklardır. leks) Umum Mudurluk Merkez kım mızın bundan sonra yaptığı Kampa alınan futbolcular jun. Ceza Hevetı, bugun yaptığı top cnaçlara daha buyuk bır onem lardır devam j lantıda Galatasarayh Suat'ı dınle vermıştır. Fakat peşısıra Turgay, Mustafa, B. Ahmet. Sumış, fakat her hangı bır karar al eden 4 mağlubı>et ve arkasından «r, Metın, özcan, Nacı>, Hilmi, Is. zıhınlerı mami'itır Dosva tetkık edıldık. D. Almarna galıbıyetı maıl, Şeref, Mustafa Ertan, Ahtc n sonra karar gelecek pazartesi karıştırmaya kâfı gehr sanırım. met (F. Koy), Zevnel, Avdın Bu neden boyle olmuştur? Birbigunu verılecektır. rını tutmıyan netıcelerın hangı Nıhavet son setı alan Rumenler, îstanbul Ikıncı Vole\bol TuınuAyrıca hakeme hakaret eden ve sebeplerle alındığını izah etmek Mahalli ligde puvan vası karşılaşmalarına dun gece de maçı 3 2 kazandılar bu vuzden mahkemeye duşen Fe bır bakıma ne kadar kolaysa bır Takımlar O G. B M. A 'Y.'P Takımlar bugun ıstırahat edecek rıkoy Kulubu Başkanı Necatı Ka. bak ma da o kadar zordur. Takıdevam edılmış ve ılk maçta Ruv Yeşıldırek 22 16 2 58 15 36 \3, Iran'ı uç sette mağlup etmıştır: ler \e >arın gece saat 20 00 de Tur raka\a uç av hak mahrumiyetı ce raımız beklemedığı bır Çek galıbıSarıjer 22 13 3 34 11 32 15 6, 15/0, 15'1. k n e îran, 22 00 de Rusja Bul zası verılmıştır yetmden sonra pek za%ıf rakıbı Is21 13 Taksım 4 40 16 30 garistan karşılaşacaklardır Gecenın ıkıncı maçında ıse RoDığer yandan ceza alan futbolcu veç,ı de yenınce grup şampıvonu 21 13 Evup 5 40 18 29 manja ıle Bulgaristan çekışmeh olmuş ve normal olarak ıddıah bır lar şunlardır. 21 1 Galata 4 39 27 26 bır musabaka yaptılar. SporToto'da ilk tasnif Kasımpaşadan Yılmaz 1, Altav pozısyona gırmıştı. Bu sebeple o21 11 Adalet 7 41 24 25 tlk setı Bulgarlar 15'13 aldıktan vuncular mağlup oldukları 4 maç21 10 B. Be>ı Ankara 8, (Cumhurnet Te dan Adnan 1. Egespordan Bılgın ta da ıddıah olduklanndan mut7 28 19 24 sonra Rumenler toparlandılar ve 20 6 B. Spor 7 37 24 19 ıkıncı setı 15/13 aldılar. Üçuncu leks) Toto'nun 35 ıncı haftasın 2, Sıncanspordan Recaı 1 er ay ve hıs bır sınır knzıne kapılmışlarAnadolu 21 4 9 24 26 16 sette ıse Bulgarların toparlanma da yapılan tasnıfte bu aksama ka yıne Sıncanspordan Zekı 45 gun, dı. Doğrusu ıstenırse maçlardakı 21 3 Haskoy Sulevmaniyeden Erdoğa n 3, Tur. asabıyet, oyuncusundan tutun da 11 18 33 13 sına fırsat dahı vermiyen Rumen dar şu netıceler ahnmıştır. 21 3 fi 12 19 35 12 ler bu setı 15/5 ıahatça Suleymanıye 13 bılen \ok. 12 bılen 6, 11 bılen gut 2, Guner 1, Asım 1. Haskov idarecısıne ve hattâ gazetecısıne aldıktan 20 6 14 13 52 6 sonıa dorduncu setı D Paşa Bulgarlara 120. 10 bılen 1067 kışıdır. Tasnif den Mehmet 1 er boykot almışlar kadar devam edıvordu Mu^abaka 2(1 1 2 17 15 106 4 kaptırdılar (15'13I Y Emnı>et devam etmektedır dır medı ve maçı Polon\a takımı 74.59 kazanarak klâsmanda 9 uncu oldu Hakemler Maholvıç (Yug ) Brakel (Holânda). Turkıve: Nedret (18). Hâşım (4), Altan (12), Şengun (5) Batur (0), Ömer (9), Ersan (2), Erdal (4), Dursun (0), Yavuz (5), Ah (6). FÎNAL MAÇI Şampıvonanın son maçı ikı fınallst Rusya Yugoslavya arasında saat 19 30 da cnnandı ve Rusya maALTAY DONDU Şehıım;zdekı ıkı karsıla,mada Fen.eibatc.rden çı 60 53 kazanarak 12 ncı Avrupa bır puvan alan AJtayb futbolcular, dun vapurla şehrımızden ayrılBasketbol Şampıyonu oldu mışlardır. Yukarıdaki resımde, İzmırlı Sıyah Beyazlı futbolcular, Bu vazıyete gore klâsman »u jerıhtımda hareketlermden once goruluyorlar. kıldedır : 1 Rusya, 2 Yugoslavya, 3 Bulgaristan, 4 Fransa, 5 Çekoslovakya, 6 Macarıstan, 7 Romanya. 8 Belçıka, 9 Polon;a, 10 Turkıve, 11 îsrael, 12 D Almanja, 13 tspanya, 14 Fınlândıya, 15 Holânda, 16 B. Almanva, 17 Yunanıstan, 18 t'veç, 19 Ingıltere Davıs kupasında Fınlandıj a> a ketı Njyssonen'e karjı Zıya Kıp4 1 mağlup olduk Dun TEDağ kızıl oynadı. Genç ümidimiz Kıpcılık Kulubu santrakortunda vapı kızıl. teknık bakımdan zayıf ollan tek erkekler musabakasmda masına rağmen rakıbi ıle ılk sette Engın Balas Kınnunen'ı jendı, çok mucadele etti ve az hatâ *agenç umıdımız Zıya Kıpkızıl da parak 6'4 aldı Dıger setlerde tecrube bak mında n ustun olan Fınyenıldı landıvah, rakıbının hatSlarmdan Balas maçı Saat 14te Engın Baias Fınhlerın favdalanarak setlerı 6/3 6/0 ve 6/1 sıra«mda ba5k»tbo!cular devamlı uçuncu adamı KınnurPn ıle yap almna cnuvaffak oldu. * olarak hakemlerp üıraz ederler tıgı karşılaşmada çok ustun ve Gidivorlar ken ıstısnas z butun ıdarecıler ko dıkkath o^na^arak Turk takımma Fınlandıva tenis takımı bugun madajdılar Ahnan netıcelerden ılk galıbnetı kazandırdı Rakıbın şehrımızden avrılacaktır. 20 maolsa gerek gazetecıler dahı averaj de n daha tecrubeh olan Balaş bu vnta Helsınkı'de G Afnka ıle Dada \anlış!ık japmışlar ve Israel tun setlerı kolavhkla 6 3 6 3 6/2 vıs kupa«ı ıçin karşılasacaktır mağlubıyetınden sonra takımin so alaraK mat,ı 30 kazanaı ' T. BENOKAN nuncu olduğunu gazetelerine bılTek ümidimiz dırmışlerdı l'rael mağlubivetmi Fınlandıvanın bır numaralı raMillî ligde puvan unuteakıp takım na«ıl olsa 12 nciyız dıye D. Almanvaya karsı oldurumu dukça rahat ovnamış ve 13 sayı O G. B M A.'Y.T Takımlar farkla galıp gelmıştır. K'sacası ra35 25 8 2 74 24 58 F. Bahçe hat oynadığımız maçları kazanmıs, 38 22 11 5 61 26 55 Beşıktaş sınırlı bır sekılde başladığımız 34 24 6 4 70 16 54 îstanbul kız okulları atletizm G. Saray musabakaları ıse kavbetmıştık. Bu 37 17 15 5 49 29 49 gunku Polonva mağlubiyetınden şampıvonası dun D Bahçe stadın Beykoz 35 16 12 7 49 32 44 da >apılmış ve geç bıten musaba G. Bırhğı >;onra sampıvonada 10 unculuğu 34 12 13 9 37 38 37 Ank. D. S kazandık 1959 da tstanbuldakı kalarda şu netıceler alınmıştır 33 11 12 10 25 35 14 100 metre: Ülku Okav (N. Taş Vefa 12 ncıhğımızı gozonunde tutarsak 34 10 13 11 41 40 33 bu sampıvonada muvaffak olduğu K L ) 13 6, 200 metre: Ülku Okay A. Gucu 33 9 15 9 28 28 33 800 metre: Iz. Spor muz kolavca goze çarpar. Üstelık (N.Taş K. L ) 28 4, 36 10 12 14 29 36 32 geçen senelere nazaran çok daha Malama Hamlacı (Mer. R. L.) Ferıkoy 37 10 11 16 42 53 31 kuvvth rakıplerle o\nayışımız 2 32 1. 80 Eng • Sezer Baştek (Ist. Is Spor 37 10 10 17 42 47 30 a% rı bır başaumizdır Bu sporda K L ) 15. 4X100 bayrak: ,lst. K. K S K . 34 9 12 13 23 32 30 gençleştırme voluna gıderken ka L ) 59 1 Dısk atma: Perıhan Ke K Paşa 37 8 14 15 31 45 30 sım (Fatıh K. L ) 21, Cırıt atma: Altav naatıınce gelışmemız '« 15 20 34 9 11 14 43 46 29 arasındadır. Buna mukabıl bızde Levla Özçelık (tst. K. L.) 21.65, K Gumruk 35 9 10 16 34 51 28 her branşta oldugu gıbi basketbol Gulle atma Melıha Isıkan (Fatih Goztepe 35 7 14 14 32 55 28 da da'ntıkrar'izhk sımdıki en bu K L ) 8 61, Uzun atlama M. Ham Ş Hılftl lacı (Merkez R L ) 4 31, Yuksek P.T.T 35 6 14 15 27 43 26 vuk d»rdımızdır. atlama Melıha Isıkan (Fatıh K. A. Ordu 33 5 14 14 27 45 24 35 3 11 21 21 64 17 Adana D S Ekrem KARPAT L ) 1 35 j (A) Millı Takım; \ diin Ankarada \ f kampa girdi \ SPOR Amerika Avrupa karması basketbol maçı yapılacak Davis kupasıııda 41 yenildik ve elendlk Belgrad MEKTUPLARl Suat hakkındaki karar haftaya kaldı Voleybolde Rusya: 3iran: 0 Rumanya: 3 Bulgaristan: 2 Kız okulları atletizm şampiyonası bitti ORTA BOY BUZDOLAB1 FIATINA BÜYÜK VE KALİTELİ (10,2 AYAK B2 TİPİ) . . . / BUZDOLABI ALMAK tSENtZ, TtPİNÎ YENİ BEKLEMEK, EN NlYETtNDE B2 HAYATTA ISABETLl ARÇELİK ARÇELIK Türkiye Turing ve Otomobil Kurumundan: MZvölKm İlk Türk radyosu VERECEĞtNİZ KARARLARDAN BİRİ OLACAKT1R 1961 Modeli, B2 tipi ARÇELİK Buzdolabının hacmi 290 litredir. BütUn yiyecek ve içeceklerinızi rahatça b a r ı n d ı r a b i l i r . Sağlam konstrflksiyonlu, zarif gösterişlidir. Kalitesi hususunda e n sağlarn garanti A R Ç E L İ K markasıdır. FAAL tIIO YAKINDA SATIŞA ARZEDİLECEKTİR. Kurumumuz, Îstanbul • Ankara araJ sında gidiş geliş o}mak ^üzere, silindır bacunlanna göre' sekız sınıfa aynlan ve 1958 modeli veya daha yeni hususı otomobıllerlp iştırâk edilecek bir benzın ekonomisi müsabakaaı tertıplemıştır Mobil Oil Türk Anonım ŞirkeKnin teşvik ve iştırakiyle tertıplediğüniz "Mobil Ekonomi Müsa" bakası", baJamına ıtına edilen ve ustaükla s surulen % otomobillerde trafik nizam ve kaidelerine tama*men riayet edilmek şartiyle sağlanabilecek benzin ekonomisinı meydana koymak gayesini gütmektedir. 15 Haziran * sabahı başhyacak ve 16 Haziran akşanu bıtecek olan Mobil Ekonomi Müsabakası bayanlara da açıkhr. Müsabaka şartlarını ıhtiva eden nizamname ve matbu müracaat fonnalan şu adreslerden bedebiz alınabüir EVTRO Yeni Transistorlu tîpini takdim eder ıDahili Ferrit anten • 3 Dalga • 7 Transistor ve »Kısa dalga için hususl Teleskopik anten 2 Diod ANTEN Sağlığımz için... Boş, dış, adale, mafsot oğrılorı, siyatik, nevralji, lumbago, nezie, soğuk algınlıkları ve gripal infeksivonlarda. GAZETELERtNtZİ Koylerimız beklıyor katuyı atınıı ITI Ahlik Drmetf A ( .( l Ofr/KMERPDLİN ÜTÜSÜZ KULLANİLAN KADIN.cERKEK POPLiNi TOrkiye Tnring ve Otomobil Knnnno Nfl Pasajı, Asmalı Mescit Bcyoğln Mobil 0 0 TOrfc A. Ş. Neçriyat HadOrlBğfl Pegasns Brl Cnmhnriyet Caddest Barttye Lerent Mobll 8errİ8 tstasyonn • Om»nb«y Mobfl Servis Istasyonn • KadıkBy Mobil Servis tstasyonn • Kmltoprak Mobil Serris tstasyona • Beşiktaş Mobll Servls tstasyonu odanızda bir orkestra Eleme ve seçmeler, müsabaka nizamnamesinin 12. maddesi gereğince 1 Haziran tarihinde icra edileceğinden Müsabakaya giriş i;in yapılacak müracaatlar, en geç 20 Mayıs 1961 tarihine kadar Kunımumuz jadresine taahhutlu olarak postalanmış veya elden verilmiş olmalıdır. varmış hissini verecek kadar yüksek ses sadakatı temin eden bu harika ahizeye sahip. olmak bambaşka bir zevktir. TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU Okçumusa Cad. 6810 Galata Tel 446764 Telgr BeMıller Toptan satış yeri: BEHLiLLER Koll, Şti. İSTİKL&L CADDESİ 2T2374
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle