19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖKT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU CUMHURÎYET IMIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllll 22 Nisan 1961 E Resımli Roman: 38 B A N K E R t N M I L Y O N L A R 1 Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT SAKIZCİFÎİİGİ YA2AN: MHAl KARAM&RALI 34 Henuz dukkânın kapanmas na ;e bir alacakıranhkta bulunuyorvakıt olduğunu hesaplıyarak so du kak aralarından bırıne gırdı HaKarartma devri için ozel yapılva ıyıden ıyıje kararmış, karart mış cep fenerını çıkarttı En ha manın mavı lâmbaları yanmış, fıfıne avarhyarak ışık hortumunu pencereler» kara perdeler geçırıl etrafta dolaştırdı Nasıl bır yerde mıştı bulunduğunu anlamak ıstedı Yagmurluğu çıkardı ter»ını çeA>nı zamanda yemek odası vavırdı Satrançh tarafını gıydı Kas zıfesını de goren bır holdu buraketını cebıne tıktı Ve kalın bağa sı Soluk aynah kuluatur bır buçerçevelı nuTiarasız bır gozluğu fe Ortada bacaklarınm arasına gozune taktı Tekrar kıtapçı duk dort ı^kemle sokulmus bır masa kânının karşısmdakı kaldınmda Koşelerde uzun sehpaların uzerınbehrdı de de kocaman çıçek saksıları duBeklevışi uzun surmedi Az son ruyordu Tatlı »uya alışmıs bır ra Kruger, dukkânındakı olu ma Almanin evı vı ı*ığ sondurerek elde mahut Halıl burada oyalanrnanın luçaıta kaldmma çıktı Kepengı ın zumsuzluğunu kavnyarak vanındırdı Kocaman a«ma kılıdinı vur dakı açık bir kapıdan içeri cep fedu nerını çevırdı I"sık hortumu evveŞımdı ağ r adımlarla Tepebaşı lâ bır kıtaD etajerını yaladı Sonna çıkan yan sokaklardan bınne ra bır vazı m a s a s n n ustunde dura ılerlıvordu Takıbedılmek ihtıma' ladı Halılı orava çektı lı aKİından hıç geçmemış, geçmiMurekkep lekelerıne bulanmıs vor kı donup bır kere bıle arka ovmalı bır masavdı bu Üstunde sma bakmadı bakmıyor valnız vazı edevatı sıeara edevaAltında djukkanlar olan hana tı bır de sankı geçen asra aıtmı^ benzer buvuk bir bınavı dolandı gıbı solmuş bır manzara resmı Bır dehlıze daldı Merdıvenin j * vardı nmdan k n r l a r a k alt katta bır daOrta çekme^i ara'ıktı masanın ırenın kapısını anahtarla açtı ve Halıl burada boş kâğıtiar ve kopgırdı Halıl onun kapıvı kapattığını Va kâğıtları gordu Ba<;ka şev bugorunce ânı bır fıkırle gerı don lamadı Yanlardakı ikı kılıtlı çekmece du Hızlı hızlı yuruverek dehhz> den çıktı Daırenın hangl yonde ı^e sokak kapısı gıbı bu amator o'dugunu kes'ırmıştı Yan sokağa çılıngırm hunerh parmaklar na geçtı Kruger ın pencerelerıne ba karşı kovmadan kolavca açıldılar kıvor Henuz perdelerı çekılne Bırınde hesap rlefterlerı fatura mıs Holde yandığı tahmın edl vığınları vardı Belkı ılgılen Te^ı len zavıf bır ampulun ışığı buz gereken evraktı bu^ılar ama Hahl lu camh kapalı kap ların ardin vakıt kabetmek ıstemedı Bu ev e dan bellı behr«ız suzuluvor obıektıfı benekli fotoSrafı ve el« Bu adam galıba bekar Evın den ele dolaşan kara kaph kıtabı de de valnız oturuvor Talıh bu bulmak amacıyla gırmı^tı kadar var olabıhr mı'» dıve Halıl ( \rkasi kerdı kendıne sovlemrken, Kru ger ın pencerelerde bırdenbıre beIstanbul Beledıyesı hrdıgını gordu Adam yanyana dort pencerenin perdelerını de SEHtR TtYATROLARI orttu Sonra storların dıkdortgenPepebasi Tiyatrosn lerı kovu mavımsı bır renk aldı Saat 21 ÜT Cumartesl vr Paz»t Içerde lambalar vanmıştı Günlerl saat 1^ de Halıl tekrar dehlıze voneldî TARLA KUŞU Kapanmak uzere olan dukkânların onunden geçıvordu kı Alman Saat 21 d* kıtapçınin bır fılevle belırdığını (Opera) farkederek hemen kuytuluğa gızSEVtL BERBERt lendı Temtll günlerl* Salı. Per»«mb« Bır mezecıve gırmışti Kruger re Cumarteai Halıl, ıçerıve goz atmca, onun bır v a r m ekmek salam pevnır TÎYATRO kabıhnden bazı şevler tarttırdığı«aat 18 de nı gordu Artık kanaat getırmıs T Ü Z A K Mm>n bekârdı ve e\ ınde yalnızSaat 21 d« dı H A C I Y A T M A Z Kafa^ında hemen bir plan gelışY»zan Cevat Fehm) BAŞKTJT mege basladı Çırçamb» Cumartetl 1450 da Pazar 11 de Dusuryıvordu ÇOCUK TtTATROOSTJ « Değıl mı ki ben benekli objektıfı olan makınejı ve o makıKADIKÖY TtYATROSU nevle çekılmış suç savılabılecek Saat 18 de fotograflar varsa dortlerden hangısındedır ke=fetmeğı karar altına ÇIPLAKLARI GİYDİRMEK almışım hepsının evını arıyaca<5aat 21 de ğ m O halde neden hemen bu DAVET gece Ke başlamıvavım' Belkı bu Perseınbe gtlnlert temtll yoktur adam evınde 1,nuvakkaten yalnizdır' Aılesı vardır da bır yere gıtÎSTANBUL BÖLÜMÜ Saat 15 de ı^tır' Bu bır fırıattır » DOKIWMAYTN Bu hukme varınca yureğı rahat LÜTFEN Temsll fünlerl Cıırnartesl Pazar ladı Sogukkanlıhkla planını ınceSaat 21 de lemege kovuldu 2ABITA KOMASl (. <rpv»«frt o p e r o mundıRouff Ertesı sabah, henuz dığer talebeler gelmemıs ti kı, vaptıgı tablovu sanp sarmalıvarak bır dukkâna goturdu. Dukkân sahıbı tablovn dıkkatle tetkık ettı \e ımza vok, dedı. Lucıen'ın «Ismım tanınraış değıldır, onun ıçın ımza kovmadım» demesı uzerıne de tacır «Zaran \ok imzalavın 1 Sız kımın talebesısınız ' Ramel'ın Table taciri bir an düşündu sonra dedl k i : Tablonnzu bin franga alabılırim. Nssıl lşlnıze gelır mı? E\et. O halde altına ımzanızı atın Bakın şurada fırça \ar » Lucıen tablonnn altı na ısmıni \azdi \e bır kaç dakıka sonra, cebınde on tane \uz franklık banknot olduğtı halde duk kândan çıktı. Bir kaç dakıka sonra Lncien mal «ahibi Ra blot'nun kapısını çsldı. «Beanbourg lokağındakı evın sahıbı sız mısinız'' Evet benım. Orada Madım Lurean ıle kızı otnrnvor E\et Mosvo fakat nafıle tava«,sntta bulunmav ınız Fakat Mos\ö ben tavassntta bnlonacak degılım, borçları olan ikl avlıgı vereeeğım Ve ağzı açık kalan Rablot'nnn havret nazarları onunde Lucıen cebınden paraları çıkardı. «Madam Lureau'nun borcu ne kadardır" îkl \uz ellı frank Sız Madam Lureau'vu çoktan mı tanıvorsunuz'*» Talan sovlemesını bılmıven Lucıen: «ömrumde yuzunu gormedıın» dedi. ( ^rkosı var) Askerlerimin baştan çıkmasını istemiyorum,, Bu sozu bır Ingılız komutanı meş çok guç unutabılmış Şımdı de tuthur «Susıe Wong un Hajatı» fılmı mu? vıne barışacaklarından soz enı çevıren «hancy Kvvan» ıçın soy dıjorlar Marlon Brando nun eglemış Nancy 1 54 boyunda, en mı zotık guzellıklere duşkunluğu bınık vıldız «Çocuk kadın» tıpınde hnen şey ama Nancy dedıkoduyu Belı 52 santımcık, kalçaları 85 san duvar duymaz . tım, goğus olçusu de 85, tuhaf değıl mı' Bır melez guzeh Çınlı îngılız kanşığı Gozlerı hafıf çekik Bır guluşu var, aklı baştan ahyor Belki de bıhrsımz bu guluşu îngılız ordusu Malezyaya gonder«c«ğı erlere bırkaç kelime Çınce ıla çatal >erme kuçuk çubuklarla pırınç yemejı oğretmeyi uygun gorur Kumandan gazeteye ılftn verır Bır oğretmen arar Işte bu şeytan guluşlu Nancy Kwan, Hollywood'dan telgraf çeker «Çınceyı mukemmel konujurum Çubuklarla çok guzel pırınç yemesını bıhrım Ünıforma gıymeye ba , yılırım Yalnız aksamları ojrencı , lerımle gezmeye ızın var mı?» Kum&ndan cevap verır «Hayır» Askerlenmı baştan çıkarması , nı ıstemıyorum, der arkasından da Ve ıste yine bu guzeh, bu erlerı baştan çıkarmasmdan korkulan guzeh «Marlon Brando» juzustu bırakıvermıştı bır gun Çok acı çek mış derler Nancy ıçm Marlon'u Marlon la m ı ' dıye lrkılmıs 1 O canavarla rrı' Hollvuood bu ışte B r bakıjorsun olesıve aşıklar Bır de bakıvorsun duşman olmuşlar Kımı vakıt de dost (') Işıldayan jambonların sırrı nihayet çozuldu Fransa'da jambon alanlarda pa nık başlamış Çunku jambonlarin bazıları buzdolabında, karan. lıkta tıpkı fosforlu saatler gıbı ışıldı\ orlarmış Gunumuzde bu çeşıt ışına karşı oylesıne bır korku var kı jambonların pırıldadı. ğını gorenler sarılmışlar kaleme Tıp dergılenne mektuplar yağdırmi'îlar cNe oluvor, bu jambonlarda ne \ar bovle'' Karanlıkta dıhm dıhm parıldı\orlar'» Şımdı Fransız hekımlerınden bı rı doktor Sapın Jalouıtre olayı açıklıjor Doktora gore «Bu jambonlar M iosforlu yumurta tohumlanna bulanmıslar. dır Ya da «emoglobın» gıbı bır ta kım renk verıcı maddeler bu hale gelmıştır Yeter tuz konulmaması bır sebep savılabıhr Ne olursa ol sun ortada korkulacak hıç bır sey joktur » Mıllet ışıl ışıl jambon y n ecek janı OKUYUCULARLA Vestiyer ücreti îstanbuldan Z Armağan \aznor Asıl yaşarken saygı Şehrımızdekı butun tıjatrolarda lokantalarda vestıver ucretı 50 ku görmeliler ruştur Istanbul Beledıvesıpın v eîstanbuldan öğ Ajşe I«ık vazı nı aç lan tıyatrolarmda ıse vestı 1 vor ver parasızdır Butun bunlara rağ 35 jıllık ogretmemm B z of,retmen Ankara Devlet Tı\atro«unun m^nler bu vurdun kalk nma^ında bır kaç temsıl vermek uzere anga bu\uk emeğı olan!arda n bırnız je ettıgı Şan sınemasmda vestıver Son buvuk ınkılapta 'ereflı hısseucretı 100 kuruştur Geçen gece lerımız var Neden «on \olculugu(Gergedan) temsılıne ben de gıt muzda her gun *avgı duruju \ap"nıştım Parde'îumu vestıvere ver tığımı? mmımınılere sevgısını aşı d m Çıkarıp 50 kuruş b raktım ladığımız ^anh bav ra^mız ustuArkamdan hem de oldukça kaba muze ortulmujor' Ömrunu yur 1 bir şekılde «Hey arkada : daha 50 da vermış bır volcuva verılecek kurus verecek'in » d u e bagırdı en buvuıv armağan bu olur CE\ 4BIMIZ lar Bu 15in acemiM oldukları da Yurdun kalkınmasında buvuk se caba' Istanbul Beledıvesının dıkref pavları olan oğretmenlerın ınkatınl çekerız' tıbak kanununun çıkarılma^ı, maaşlarınm arttırılma<!i yolu ıle asıl Kitap ve dergiler çok vaşarken savgı ve ılgı gormelermı pahah tercıh ederız Vığde • ^ksarajdan Osman As Yeni bir gecekondu lan jazıvor mahallesi mi?. Memleketımızde kıtap ve dergıler çok pahalı Kultur bakımmIstanbujdan bır Bakırkovlu yazıdan gerı kaln 5 bızler hıç olmazsa jor kendı kendımızı yetıştırmek ıstıTrenle gıdıp gelırken goruyoruz voruz Fakat fıvat vukseklığı bu Duşuk ıktıdann Beledıvesı tarafın ısteğımıze engel oluvor ve ovle dan Kumkapı Samatva arasındaanlaşıhvor kı kıtap ve dergi neş kı çahıl mahallelerı ıstımlak edılburava bır kultur rınde memlekete hızmetten fazla mıstı Sozde park ve fuar vapılacaktı Fakat tıcarı zıhnnet hâkım oluyor vatanda>;ları tedırgm eden bu prog CEVABIMIZ ramsız ve tepeden inme hareketKıtap ve dergi pahalıhği mem ler çok sukur 27 Mavıstai «.onra lekettekı umumı pahahhgın tabu durdu Ne var kı şimd» o I ı^Rrda bır netıcesıdır Bununla beraber venıden gecekondular ve taraltaduşuk ıktıdann gıder ajak kâğıt lar vapılnor Bu gıdısle o boleefıvatlarına yaptığı •• 300 zam, bu de Zevtınburnu gıbı blçımslz clrpahahlığı korukhyen başlıca âmıl kın ve medent bır sehre Tarasmıolmuçtur Kâğıt fıvatlarında \apı van bır hal alacak' Bır Istanbullu lacaK bır ındırmenın kıtap ve der olarak bu durumun onlenme"îlnı gı fıvatlarınm ınmesınde bujuk «.ağduvusuna ınandığımız Valımızde n rıca edıvorum bır tesırı olacağı tabııdır ikisinin arasında 3.200 yıl Lumumba'nın kardeşi filim çevlriyor Itahan sınema produktoru «Gıuseppe Benattı» Kongo ustune bır fıhm çevı»çcektır Bas artıst Lucnumba'mn kardeşı «Neden» bilinmiyor ama Fran^a da japılan genış olçude bır anket sıgara tırjafcjlen arasında alkol ıçenlerın sayısınin sı. gara kullanma\anlardan >, 20 daha fazla oldugunu gostermıştır Sebebı anlaşılamamıştır Son muhakeme «Vıttorıo de Sıca» dün>anın so nuna ait bır fıhm çevırecektır Başartıstlerden bin «Anıta Ek. berk. bın Sımon Sıgnoret ö b u ru 7 Belçıka Kırahçesının kardeşı «Don Joım e Y Aragon » Bu ıkı kadın arasında 320G yıl var Garıp bır tesaduf onları van vana getırmıştır Bırt Fıravunlar Kıralıçesı «Nefretıtı» run heykeh Oburu Fransız hava yolları hosteslerınden «Annıe Lazbıne» Genç hostese Kabıre de, yarım kalmış bır Nefretıtı heykelıru teslım etmışler Foto muhabınnm keskm gozlen 3200 yıl oncesının hâlâ heykellerd»1 yaşıvan unlu kadını ıle modern hostes arasındakı şaşırtıcı benzerbğı kaçırır mı hıç Hayaline kavuştu B U L M A CA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Balayı adası: Sîndband Balayı ıçın j e i i evhler nereyı seçerlerse seçsınler az çok balavı dışmdakılerle beraber jaşamak zorundadırlar Yalnız bu aşk gunlerını saşnanlara a\rılmış bır yer' Bır suredır şuradan buradan bunun da haberlerı gelıyor Geçenlerde Italva'da, kuçucuk bır balavı ve sevgıhler şehrı duşunulmu?tu Ru\a gıbı bır şey Şımdı de, Iran korfezınde, kuçucuk bır adanın balayı vaşıvanlar ıçın bır «ruya sıteısı hahne konulacağı bıldınhyor. Adı da «Sîndband» olacak * Gunun unlu FranMZ karıkatu. rıstı «Pe\net» nın butun karıkaturlerınde bırıcık konusu aşk, tıplerı de bır çıft se\gılıdır Hep ajnı sevgıhler Havahnın yarattı. ğı bu sevgıhlere Peynet en sonunda kavuştu Kızı ıle nışanhsı Şımdı onlara poz verdırı]» gerçek aşktan «havâl»Ier varatıjor «Bonn» şehrınde Parlamentova bır otomatık ıut dağıtıcı konul. j or Hıç bır kedı fare tutmakta o muştur nunla janşaTiıyormus Sabun fabOkulda yenilik rıkasında bu avlıklı kedı olmasa de kız okullannın prog jağ kokusuna gelen farelerle kım ramlarına bır venıhk eklenmıştır s« baş edemnormuş araba kullanma BUGÖNKÖ PR06RA, 7 27 Açılış ve program 7 30 îkı marş 7 35 Kanşık sabah muzığı 8 00 Haberler 8 15 Turkuler 8 30 Plak dolabın dan 9 00 Kuçuk sabah konsen 9 20 Şarkılar 9 40 Dans muzığı 10 00 Kapanış 1157 Açılış ve program 12 00 Ikı marş 12 05 Radyo Salon Orkestrası 12 30 Şarkılar (Sevım Tanurek) 13 00 Lucıenne D e h l e ve Yves Montand 13 15 Haberler 13 30 Şarkılar (Alaeddın Yavaşça) 14 00 Turk ieracılarından (Gulay Uğurata «Pıyano» Suna Kan «Keman» A v e g u l Sarıca «Pıvano») 14 50 Dans muzığı 15 15 Şarkılar ve turkuler 16 00 Amenkadan venı caz plakları 16 30 Yurt tan sesler 17 00 Melodıden me lodıve 17 30 Radyo Kume Fa «5li Hevetı 18 00 Sevdığınız şarkılar \ e dans 18 15 Şarkılar (Medıha Demırkıran) 18 4o Haberler 19 00 Çeşıth studvo lardan 19 30 Olajlar ve van kıları 19 45 Şarkılar (Alaed dın Şensov ) 20 00 Yassıada sa atı 21,00 Onbeş gunde bır ı 21 30 Cumartesı gecesı ıçın mu zık 22 00 Çeşıth stud>olardan 22 30 Caz şarkıları 22,45 Üç sazdan melodıler 23 00 Haber ler 2315 îlham Gençerle ta tıl gecesı 23 40 Lâtın Amenka rıtmı 23 55 Program 24 00 Kapanı» ISTANBUL SOLDAV 8AĞA1 «Deniz rengi küçuk bardak» mânasına ıkl kelime 2 Hırlstlyanlan ibadete davet eden araç 3 Sovle çarmıha gerıldıkten sonra goge uçtugu sovlerılen pevgamber bır renk 4 îşçınm havatını kazanmak içın earfettığmin yansı ek mek (eskı terım) bır edat 5 Bır kabm en derin kı«mı Divan Ede bıvatı çairelrl «evgılılerinin kaçlannı çokluk ona benzetırlerdi 6 Bazı fırmcılann kalıtesıni bozarak menfaat saglamak iitedıkleri madde eski bır atalar sozune gore bıiyukler Meclise bovle gelirlermış bır soru edatı 7 Bır haw anın bağırtısı bır göz rengi bir dtlzınenin vansı nın vanoı 8 Eskl Yunan çalgıcılarınm kullandiklan bir musiki âletı 9 Mmarelerdekl ezan okuma jerleri (çogul) Nelere harcıyorlarmış Istatıstıklerı karıştırmak hoştur Ingıltere de «Teen ager» denılen 13 19 arası \anı \enı yetışenler bızde nelere ne kadar para harcarlar dersmız'' Ingıltere'de bu yaşta 5 mılvon genç var Masraf larının °o 20 sı elbıse, ayakkabı >a "o 17 sı tutunle ıçkıje ' ı 15 ı alkolsuz ıçkılere, şekerlere, gerı , kalan da eğlenceve gıdıyormuj, gıttıkçe de artıvormuş "Misafir,, başladı; Içınde bulundugumuz mevsım başında kurul masına rağmen Istanbulun en ı\ı tıvatrolan a rasında j e r alan ve aksamları 18 15 te ver dıgı temsıller tıvatro severler tarafından tutulmuş olan Lale Oraloglu'nun «6 Tıvatrosu», 20 nısandan ıtıbaren ajrıca saat 21 15 te de temsıller vermege başlamıştır Lale Oraloglu nun sahneve kovdugu Frıtz Sch^ı efert ın «MİS\FÎR» adlı Kçme dısı her gece saat 21 J te ov nanacaktır Senıha Bedrı Gok nıl ın dılımıze çevırdığı bu pı veste baş roılfrde Lale Ora' oglu, Pekcan Koşar, Mahır ö zerdem, Erol Keskın ve Erdınç Üstun ovnamaktadır'ar 6 Tıvatrosu avnca her akşam saat 18 15 te «Becerıkh Kajnana» komedısını ojnamağa devam edecektır HALK T t R K t L E R t KONSERt tstanbul Beledı v esı Konservatu ar ıdaresı onu mjzdekı paza Konscr o unku vatuar Kon«erının programını 23 Nısan Mıllı Egemenlık Bavramı dolavısıvle «Halk Turku len» ne avırmıştır Şan sınemasmda saat 11 de verı'ecek olan bu kon^erde 30 kısıhk oır ekıp tarafında ı memleket turkulerı ve ovun ııavaları soy lenecek ve çalınacaktır Amerıkan Kız Kolejınde 23 ftı*an Mıllı Egemenlık ve Çocuk Bavramı munaseoetıjıe ^rnavutkov Amerıkan K'z Ko eu ogrencılerı tarafından çeşıth sanat gosterılenm ve eg lencelerı ıçıne alan çok genış ve cazıp bır program ha<.ırlan mıştır Darulaceze yararına tertıplenen bu buyuk mus»mere pazar gunu saat 15 te Kolejın salonlarında başlayacaktır Hazırhklar şımdıılen t e nıs ılgıjle karşılanmaktadır BIR SERGt Mubeccel Ku^ukaksov taraundan Kadıkov Iskele Caüde^ı Gençhk Kıtap e\ı No 3 te 23 ^ısan paza1 ^a at 17 de bır resım sergısl açı lacaktır Selml ANDAK «Brigitte'e övgü» B B nın adı sanı bugunedek duvulmıvan baba«ı bırdenbıre şaır olmak hevesıne duştu 50 şıır jazdı «Brıgıtte e ovgu» adını taşıjan bu şıırlerın hepsı de adı gıbı B B j ı ovujor Kıtabın yalnız 30 tanesı satıİTiıştır O da aıle ıçmde Brıgıtte babasının kendi mesleğı sanaMcıhğe devamının şaırhkten çok daha akıllıca bır i; olacağını sovlemış Bosuna çaba «tlham pe' rısınin bu kere ınadı tutmuş, felmez» dıyormus 1 «Imdat ve vardım ümit edı«*> karşıhgı ıkı kelrae 2 Bir kadın adı 3 Tek gozlerde bırer harf 4 Bır edat tavla ovununda kapalı kapılara tesadüf eden zar savl<nı strna durumu 5 O^u anc<ık 1 »*3 « 5 6 7 8 ° uzman olan hır:!E'ç!E'M]5izİJr sovabillrller e=kı alfabenin Vİılk harfi 6 |Bırıri hatırlavıp İTjismml zıkreden Para kazanan kedi Ay|A]her derde kar*ı ıdugu halde Belgrad da «Kotor» sabun fab• O'A olüme k?rşı bu riKa=ınm maaş lıstesınde bır de v an 7 «S'obodan» d»v e bır kedı adı var D'inKu nulraacanın Tek gozlerde bihallpflllmls «ekli rer ^arf 8 Bır Kedmın yenne bır odacı ımza aAvhk tamamıvle Slobo\ıla\et!rri7in merkezı olan çehir t n o r 9 Çok kısa yazılmış hajat roman dan ın vıveceğıne, bakımına harları (çoğul) canıjor Aldığı parayı da hak edı 6 57 Açılıı; ve gunun program ları 7 00 Bağlama takımından turkuler v e ovun havaları 7 30 Haberler 7 45 Bugun . 8 00 Mambolar 8 30 Sanatkarlar geçıdı 9 00 Nat Kıng Cole Caterına Valente ve Charles Trenet' den şarkılar 9 30 Nesnn Şıpahı den sarkılar 9 45 Turkuler 10 00 Kapanış 11 57 Açılış ve programlar 12 00 Ahmet Melık, Ulvıve Taşkent ten şarkılar 12 25 Sızın 1 çın 12 30 ö ğ l e konserı 13 00 Kadınlar topluluğu 13 30 Ha berler ve Turk basınmdan ozetler 13 45 Cumhurbaşkanlıgı 'ırmonı Mızıkası 14 10 Kavıp mektuplan 14 15 Kemal Kara sulevmanoğlu dan turkuler 14 30 Perez Prado ıle 15 dakıka 14 45 Sızın ıçın ls 00 Ürıv ersıte konserı 16 00 Hafıf mu zık 16 15 E«en Altan dan şar kılar 16 45 Four Kmghts dan melodıler 17 00 Çocuk «aatı 18 00 Spor satı 18 15 Sızın ıçın 19 00 Haberler 19 15 Yaşadı gımız gunler 19 30 Olavlar ve ankıları 19 45 îzzettın Ökte den tambur soloları 20 00 YasMada saatı 21 00 Tatıl gecesı 21 30 Dergıler arasında 21 40 Nermın Demırçay'dan şarkıl<ET 22 00 Hafıf Batı muzığı dınlevıcı ısteklerı 22 30 Haberler 22 45 Munır Nurettın Selçuk ve Korosu 23 15 Cumartesı gece Mnın muzığı 24 00 Kapanış ANKARA SONUNA KADAR Gece varısına kadar apartımaP«T»rtp«l gunlen teırtıll yolrrur nın etrafında done dolana bekllyecek Kruger ın derınlere daldığına BfJLVAR TlTATHOtü kanaat getırınce ıçerı gırecek OKKFRALtN AfKI Mavmuncukları cebındeydi (ToreadorUt valıl) Beklemeğe kovuldu Gece ılejleSuar» 2119 dıkçe ayaz da zahmleşıjordu Duk Çar»amba. ctımartesL pazar matlna IA19 kanlar çoktan kapanmış, sokaktan Tel 21 13 31 el ajak çekılmıştı Ara sıra uzaktan vakından bır bekçi duduğu, Istanbul Tlyatromı bır otomobıl homurtusu duvuluMÜHAU» ODACI vordu Halıl, kab. dehlızde yuruReı ak*axD II de, vor kah pencerelerın baktığı van C'rsamba tenzllâtll soıcağa geçıvordu Dıkdortgenler matlne. Comartesl hala kararmamıştı Kovu mavımPazar 11^0 ds si}dıler Kruger bellı kı geç jaI>l *4 2Î İ* tan bır adajı Halıl fosforlu saatıne tekrar ba KÜÇÜK SAHNE kıp on ıkıvı çevrek geçtığını anlaG A Z EB O yınca apartımanm etrafında bır Komedl 3 perde tur daha vaptı Gıreceğı daırenın Saat 21 de pencerelerı artık tamamıvle korCuma, Cumratest. Pazar matlna leşTiı^tı Bıre kadar olan zamanı 17 de Tel 44 02 7« dakıkaları savarak geçırdı Artık Almanm derın uvkuva dalmış olaKCÇÜK OPERA cağını hesapladı (Aksaray SAÇLARINDAN LTAV Ifararlı adımlarla dehlızde jurudu Merdıvenın vanmdan sıvırt C'rgamba. Cumartesl, Pazat matlne 18 15 suvare 9 15 ma geçıp apartımarun kapısına Tel 21 B 22 7 vardığı sırada merdıvenın orta sahanhğına smmış bır golgenın LALE ORALOGLU trabzanlardan sarktığını, karanh 6 TİYATROSU ğa alışmış kedı gozlerıvle hare(E=ki Tan Sınemasmda ketlerinı mceledığmı farkedeme HPT cün saat İB 15 te dı Gozluğu cebıne soktu, kasketı BECERİKLİ KAYNANA başına gıvdı Yuzunun varısı bovlece orturld\ı Yuzunun alt varısını Komedı 2 perde da lacıvert eşarpıyla sardı Ve son %Her aksam 21 15 te ra kapının eski tıp kılıdinı açmak CumartPsi Pazar Matıne 15 te ıçm pek az ovalandı Içerı «.uzuldu Kanadı arkasından kapattı. MİSAFİR Zmdan gıbı bır antreve gırmıştı 'Komedl 3 perde) Tel 48 07 40 Ellerıvle duvarı yokhvarak, avaklarmin ucuna basa basa yurudu Parnakları vıne bir kapı buldu KARACA TİYATROSU Tokmağı mılımetrelerle çevırdı Kadıkoy Şımdı ancak korlukten kurtulacak kadar eşvavı bellı eden genış SUREYYA C İ B A L İ « • I I I I I I I M I I I I I I I M I I I I M I I M I l l l l l l l l l l l l l l I I M I I I I I I I I I I I I I I I f •••••••• I I I I I M I t M I I M K A R A K O L U Sınemasmda BAS OSCAR: P ATTI 231 EFENO'M, ÇjDDEN Ö7ÜR PROF. NÎMBÜS'ün MACERALARL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle