14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Mart 1961 0, Besim koşusunu Şükrü Şaban kazattdı 5. Ömer Besim Kır Koşu«u dün 4. Leventte yapıldı. Mükemel bir şekilde tesbit edilen parkur oldukça kalabalık bir sporseverin önünde yapıldı. Bir çok milli ve genç atletin katıldığı yarış oldukçn zevkli ve heyecanh geçti. Yan.ş esnasında bir çok millî atleti geri I c.e bırakaa genç atletlerin çokluğu ' da ayrıca sevinç uyandırdı. 7,5 kilometre üzerinden tanzira edıîen yarifi g^nç atlet Şükrü Saban (İ5t.) 30.11.2 ile kazandı. Şükrü Saban böylece gazetemizin her scn e bu yanş için ortaya koyduğu üzerinde Ömer Besim yazılı bir kırmızı esofman ile hir gümüş kupayı almak hak kazandı Bu ysrıçta alı.nan dığer teknik neticeler şu şekildeydi: 2 Erdenay Oflaz (Ankara 30.M.6. 3 Mehme; Ay (Gaziantep) 30.4b 4 Ekrem Koçak (Ankara) 20.46.2. 5 Fevzi Cavcav (Eskişehir) Beşiktaş: 1 Demirspor: 0 Beykoz:3Ankaragücü:2 Oldukça çekişmeli ve zevkli geçen maçlarda İstanbul takımlan başanlı oyun çıkardılar Beykoz: Sıtkı Aydın, İsmaıl ise kayda değer mühim bir durum Ankara 26 (Telefonla) Milli iig karşılaşmalarma bugün 19 Ma Kâmil, Yordan, Ziya Yılmaz, olmadı ve maç 10 Beşiktaş lehine kapandı. Erol 3, Şirzat, Erol, Nusret. yıs stadmda devam edildi. Hakem: Ali Timur. A. Gücü: Şeref Erkan, İsmet Bir evvelki gün iyi oyun çıkarARGUNl'N ATTlGl PENAI.TI GOLÜ AGLARA GİDERKFN Beşiktaş : Necmi Münir, Ayhan . mıyarak puvan kaybeden İstanbul Necdet, Aali, Salih . Yücel, HüsaKaya Ahmet, mettin. Hayri, Ertan, Candan. Doğan, Mustafa, takımlan bugün başarılıydılar. Güven, Şenol, Birol, Selim. Beşiktaş: 1 D. Spor: 0 i Günün ilk karşılaşmasını Beykoz D. Şpor: Mehmet Rauf, MünirBeşiktaşhlar bugünkü maçta ol| ile B^siktas galibi A. Gücü yaptıCelâl Fikri, dukça başarılıydılar. Fakat yine Hüsnü, Süreyya. S ]ar. Beykozlular ilk devrede tam de zaman zaman sıkıştılar ve bu Mustafa, Cumhur, B. O l â l , Timud=ğilse bile. bir hâkimiyet tesis etarada şansları da k«?/ıdilerine yar çin. tiler. 5. dakikada Şirzat ilk golü Ali ABAL1 Bir gün evvel attığı nizami go attıktan .sonra 15. dakikada Nusret dım etti. Eğer Demirsporlular acele lün sayılmaması yüzünden Genç bir korner atışmda golleri •"ıTiYII! etmeselerdi şutları kaleye girebiSadece ikınci devrede iyi oynallrdı. galibiyetin yan Karagümrük, bu hafta şehri lerbirliğine mağlup olan Kasım yi..ce Sarısiyahlıîar Oyunun tek golü 4 dakikada çok verdiği rahatlık içinde ovuna demizde kendir.i gösteremiyen Genç paça. dün hakemin verdiği lerbirliğinden ıki puvanı almaya ucuz bir penaltıdan kavuştuğu gol vam ettiler. 20. dakikadan üonra • oldu. Güven Bıroldan aldığı topu A. Gücü toparlandı. 33. dakikada I kaleye soktu (10). 21. dakikada le sahadan gaüp ayrıidı. muvaffak olcu 2.1 Maçın ilk devresinde 22 oyuncu j Oyunun ilk dakikalarında Ka bir A. Gücü akınında top Beykoz Timuçin'in ortadan dalışı tehlikeli da sahada yalnız dolaşmışlardı. sımpaşa rakibinden daha iyi idi. nrüdafii Aydın'a çarpınca Candan' oldu. 33. dakikada Necmi'nin de i Mahallî İig maçlanna dün Şereî, stadında yapılan 3 karşılaşma ile Değil çüzel bir akın, doğru dü. Devrenin ortalarına doğru Yılmaz ın penaltı stışı durumu 21 yaptı. kaleyi terkettiği bir anda Timuçin yuvarlıyamadı. devam edildi. rüst topa dahi vuramamışlardı. ile birlikte kafaya çıkar. sagbek 57. dakikada Yılmaz, Nusretin bir topu boş kaleye Taksim: 5 T. Emniyet: 2 pasını kafa ile kaleye soktuktan Devr e 1 0 kapandı Futboldan başka her şeyin gö Ihsanm bu hareketine hakem sonra 81. dakikada bir karambolda Günün ilk müsabakasmda Tak. 57. dakikada Timuçin'in Ol.il'e rüldüğü ilk 45 dakikada sadece Hakkı Çaktırma penaltı verince Hayri'nin elle attığı golü hakem verdiği topu bu oyuncu boş vazi sim, Y. Emniyeti 52 mağlup e(fi. Gençlerhiriiği güzel bir akın yap saydı ve maç da 32 Beykozun ga yette kaleye gö.ıderemedi iki adım Devresi 20 kapanan maçın gollp. mıştı. 32. dakikada soldan kaçan Lâcivertbeyazlılar Argun'un aya liibyeti il ?on buldu. rini "nra ile Ömer (2) Corc (2). İh d?.n topu havaya dikti. e Zeynel topu bir anda ortaya yu ğından yegâne gollerini kazandı1 Hakom: Nuri Kelebek. Macın bundan sonraki kısrr.ında i s a n Ömer ve Gündoğan attılar. varlamış fakat Tevfik berbat bir I.T. . Devre ve maç bu şek'.de bitti. Taksim: Alâettin Garbis. Ni•nruşla arar.ıla n golü yapamami!= ı kolau Yafa. Artin. Çent Zülı tı. tü. Varujan, Vahe. Ömer, Corc. » İkınci dvrenin 10. dakika.<=ında I Eyüp: i Adalet: 2 DEPAK Yaıış başlarkea atletlcr oldukça sınirli görünüyor K. Ali'nin pasını ofsayt kokan bir 1 ikinci karşılaşmada Eyüp takıŞtKRÜ SABAN YARIŞTAN SON lardı. Nitekim atletler start hskemınin işaretini beklemeden çıkmış pozisyonda yakalıyan Tank yer| mı güzel bir oyundan sonra canlar ve fodepar olmuştu. Nihayet işte yukardaki resimde görüldüğü gibi de n sol bir şutla Selçuk'u mağlup RA KUPA VE ÖMER BESİM sız Adaleti 42 venmeye muvaffak atletler normal çıkışı yapmışlarriı. EŞOFMANI İLE ! etti. Bu golden sonra açıla n Kara oldu. Kaleci Süleyman gelmeyinI sürarük 74. dakikada ikinci sayıce EyÜT» kalesini emektar sağiç ; sını kazar.maya muvaffak oidu. Hüsnü korudu. Aydının sağdan yaptığı derin orta Goüer: Tezer (Dk. 14), Şefik İzmir 26 (Telefonla) Varın şelı l defansı aşınca K. Ali sert bir (Dk. 4Z\ Haldun {Dk. 44). Alpay rimizden Atinaya hareket edecek utla galıbiyeti garantiledi. Bu fDk. 50). Arif (Dk. 53). Alpay (Dk . dakikaya kadar kornerleri devam olan Fererbahçe futbol takım: bu 62). lı tehlike yaratan Zeynel, niha. gün Göztepe'yi 1 0 mağlup ederEyüp: Hüsnü Refik. Mustayet 83. dakikada attığı korneri doğ ken mevsimin er. kötü oyunlann. fa Nihat, Tevfik, Cemil Te1 K. Güm. Ad. D. spor nıdan doğruya kaleye sokarak ta dan birini çıkardı. orasn, Kemal, Alpay, Şefik, Hal2 K. Paşa G. Birligi kımını n şeref sayısını yaptı ve Sarılâcivertliler 40. saniyede dun. 1 K. Pasa . Ad. D. Spor 'n;i', da bu sckilde so n buldu. solbek Çağiayan'ın geri pasını ya 1 Beylerbeyi: 1 Hasköy: 0 K. Güm. G. Birlişi Hakem: Feyyaz Tuğrul. kalayan Şelçuk'un ayağından ye1 Son maçta Beylerbeyi Hasköyü Demirspor Beykoz Karagümrük: Tamer Özcan. gâne gollerini kazanmışlar sonra güçlükle 10 yenebildi. Yegâne go 0 Ankaragücü . Beşiktaş Nihat Zekâi, Kadri, Doğan da gevşemişlerdi. 14. dakikada ise < » lü hirinci devrenin 18. dakikasınAnkaragücü • Beykoz tü bir oyun çıkarmışlardır. Takı mail Atillâ. O.sman. Basri da Fuat attı. Hasköy rakibinden Nedim, Aydın, Dursun. Tank, K. 2 Demirspor Beşiktaş gole giden Şeref düşürülünce ve. mı tehlikelerden Özcan korumuş Mustafa, Selçuk. Şeref, Lefter, daha iyi oynamasına rağmen sayı, Ali. 0 AHınordu . Altay rilen penaltıyı Lefter hayretler tur. Maç da bu şekilde ilk daki. Hilmi. Gençlerbirliği: Selçuk Kemal. çıkararaadı. Göztepe • Fenerbahçe ARRIVE Nihayet yarım siiau a^an bu ınuddetten sonra İstaııAykut Oral, İhsan, Tugay arasında avuta atarak maçı tehli kada atılan golle 1.0 Fenerbahçe Göztepe: Erdoğan Sümer, Çağ 2 Beylerbeyi: Muharrem Nuri, Adalet Eyüp bul'lu genç atletletlerden Şükrü Saban yarışı birinci olarak bitirmişti. İlhan, Orhan, Tevfik. Oktay, Zey keye sokmuştur. Göztepe takımı nir, lehine kapanmıçtır. layan Cavit. Talat, Nevzat Tuncer Hasan. Nejat, Fuat 1 Beylerbeyi . Hasköy Hakem: V. Necdet Arığ. j Tuncer, Resim, Şükrü Saban'ı kendisini birinci yapacak ıpe doğru ilerlerken ael. Ayhan, Sedat, Gürsel, Selâhattin, Nazmi. Fuat, Lütfi, nin güzel oyununa mukabil S a n . 1 Toprakspor Güneşspor Fenerbahçe: Özcan Nedim. Is I Abdurrahim. lâcivertliler bilhassa defansta kö. F.krcm KARPAT göstermektedir. dbrahim KÖZ) Kutnur. Asaf ATÇIL KARAGİJMRÜK: 2 GIMCLERBİRLİĞİ: Âdana D. Spor: 0 Mahallî İig karsılasmalan Spor Toto neticeeri Fenerbahçe izmirde Göztepe'yi güçlükle 1 0 mağlup edebildi makinesine güvenebilirsiniz. ANKAR ŞÎMDİ İLE UÇUNUZ İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN! 5590 sayılı Odalar Kanunu mucibince mart ayı sonuna kadar ödenmiyen yıllık aidatLnı % 50 farlasiyle tediyesi gerekmektedir. Azamızın zamlı tahsilc meydan vcrilmemek üzere aidatını mart avı sonuna kadar öderr.eleri rica olunur. LUDMIOA TC^S2IMA Ben ' L Ü K S Tuvalet Sabununu Zira Facit tekmfl hesap iflerüüzi en cahat, eo sessiz, en seri ve en baeit bir şekilde ^ Evet • bir. Facit, almu. kullanırım: Zira, güzeliik bakımımz LÜKS tuvaıet sabunu ile başlari IUKS tuvclet sobununun sırrı <cöpüğünd€dlr...,. bol, vu^uşak, koyu bir kopük. Fevkaiâde tesıri sayesinde, aidinız yumuşalc. guzei ve ourüzsüz oiur. LUKS tuvalet sabununun kokusu da çok güzeidir..» O halde, sız de sinema yıidızicnnın güzellık redavis'mi tercın ediniz, çünkü. Yıldızların onda dokuzu LÜKS Tuvalet sabununu kullanırlar. TL. 1350. Eli Burla ve Ortakları Gmlst», tstanbui 4917 66 Nakliye İşi Yaptırılacak Şırketimizin, İstanbul depolariyle. sair müesseselerin İstanbul ve civarındaki depolarından Karabük ve Kırıkkale'ye kamyonla yaptıracağı hurda demir nakli işi kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. Tâliplerin, tekliflerini 31/3/1961 cuma günü saat 16 dar. evvel vermeleri lâzımdır. İstekliler nakliye şartname sini Ankara'da Sakarya Cad desi Ersan Han No: 24 adresteki Umum Müdürlüğümüzden îstar.bul'da Galata, Tersane Caddesi Nejat Kipman Han Kat. 6 da Istanbul Büro Müdürlüğünden alabilirler. MADEN HURDACILIĞI T.A.Ş. İstanbul Bürosu Müdürlüğü COMET4B lerie ANKARA DAN ATİNA ROMA LONDRA'YA VE HERGÜN İSTANBUL/LONDRA LONDRA/İSTANBUL SAYIN BELEDIYELER ve drğer MÜŞTERİLERİMİZE MÜJDE= 1961 Mali Yılı Satmalma İhtiyacmızı karşılamak üzere HAFTADA ANKARA / LONDRA İKİ DEFA LONDRA / ANKARA 3 NİSAN 1961 DEN İTİBAREN OLYMPIC HAVAYOLLARİ İLE MÜŞTEREKEN ŞKÖDAS275veS350 DİZEL MOTORU Yedek Parçaları b O İ m İ k t a r d a geımiş ve gelmektedir Motorunuzun senelik Revizyonu yaklaşmıştır İhtiyaoınız olan Parçaları ayırtmak üzere derhai müracatınız menfaatınız icabıdır Acele ediniz. NİCOSİA, T E L A V İ V ' E Avrupa seferleri yapan BEA hava yollarınm Birinci smıf ve Turist kabinlerinde rahat ve sür'atli bir yolculük yaparak Londra'ya zinde varırsmız. Bilet almak ve yer aynttnak îçftı • yetkili seyahat acentesine vey» tçtantral • BEA Cumhuriyet Cad. No. 10, Telefon 47 67 7547 67 76 • 47 67 77 Ankara • BEA Zaier meydanı Yenişehir, Telefon :128 402 • B R 1 T I S H E U R 0 P E A N A I R W A Y S STROmPOHT TÜRKİYE MÜMESSİLİ Yıiksek mühendis Abdullah Azer Onyon Han 64/65 Galata İstanbul Tel: 44 30 i 7 I | Bir Şırkettc ihtılıdam ediiI mek üzere serı Daktilo bijen ! bir bayan aranı\or Lâlelide I Ordu Cad. No. 214 4 üncü I kgt'a müracüatları. Dakfifo Aranıyor 2 yaşında erkek çocuk için tercihan ecnebi MÜREBBİYE ARIYORUZ Ingilizce. Fransızca veya Alm&nca konuşmalı. Orta i^şlı olmalı. Müracsa(: Tel: 48 61 88 48 71 77 M.A.N. Acentcliği, Tevfik Ercan Mücssesesi (Büyüktlere cad. 16, Şişli) saat 1418 arası «.umartesi, l^a^ar hariç. Satıhk Katlar Fatihde Karadeniz Cad. 30 No: da + Yeni • Betonar* rae jt Kor.forlu •• Boş teîlim * katlar. Tel: 21 10 45 P.K. 23 Aksaray
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle