11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHURİYET 27 Sııbat 19S1 Izmirspor: 2 G. Saray: 1 A. Ordu ile Feriköy de yenişemedi: 2 2 İzmır, 2b (Telelunla; Mllli ilgın şampiyon namzeti Galatasaray bueün tzmirspor'a boyun eğmekten başka bir şey vapamadı: 21. 15.290 seyircinin 84.329 lira ödiyerek takip ettiğı karşılaşmanın ilk devresinde Lâcıvert Beyazlılar iki güzel golle ileri geçtiler ve bu avantajlannı devre sonuna kadar '(ievam ettirdiler İkinci devrede ise müdafaaya çeküdüer ve yedikleri bir golle tehlikeyı atlattılar. Sarı Kırmızılılar ilk devrede rüzgârı lehlerine almalarına rağmen ancak iki defa gol pozısyonuna girdiler. Takımın forvet hattında sadece Bahri mücadele ederken müdafaa devamlı olarak bocalıyordu. 9. dakikada Nedim'den güzel bir pas alan Orhan, beklenmedik bir anda Izmirsporu galip duruma geçirdi: 1 • 0. iar. Ilk devrede Altınordu, ıkıncı devrede ise Feriköy takımları daha baskılı oynadıiar. Golleri sırasiyle: 2. dakikada Rıri van, 23. dakikada penaltıdan Aydoğan. 56 dakikada Melih ve 76. dakikada Ertuğrü! atmıslardır. Altınordu : İbrahim • Nevzat, Rüştü Muzaffer, Muhterem, Na•'l'oıan ARLIHAN] mık • Halil. Beytullah. Aydoğan. DAKİKA 1, GÖL 1 Daha oyuMeiih, Cengız. nun başmda Şenol soldan gelişen Feriköy: Necdet • Aleko. Kaplan bir akında topu kafa iie kaleye so Erdinç, Ahmet, İsmet K. Rıd kunca Beşiktaş rahatlamıştı. Yukavan, Hüseyin, Ertuğrul, Münacet rıdaki resim Şenolun golünün tin. Rıdvan Aîtay ağlarma takıldığı anı tesbit Nejat İADA i etmektedir. Dondurucu soğuk'.a beraber ıkı hâkımiyetı altında geçen 28. dakı j Altay: Varol Kâmıl, Artan , Siyahbeyazlı takım vardı dün kadan sonra 29 dakikada çift vu Eık^n, Kâzım, Kamuran GöFaik nen, Faik, Nail. Osman, Coskun. | Dolmabahçede. İstanbulun Siyah ruşta Osmanin ara pasını beyazlı formalı takımı, ilk devre Beşiktaş kalesine göndererek bera Hakem: Abdi Parlakay. nin başmda attığı golle ve olduk berlik sayısını takımın» kazandır Tuncer BENOKAN Milli ligin istikrarlı takımı ılk sayısını temin etti. Devre iki ça kuvvetli esen rüzgârda ikinci dı. Devre 11 bitti. İkinci devrede Beykozu artık mağlup edecek ta takımın da canlı çalışması ile devrede Altayı bozarak galibiyeti Beşiktaş rüzgâr altında bulunan kım bulunmıyacak gibi. Totocu 10 Beykoz lehine kapandı. Altaya sayısız akınlar yaptı. Niha ni hazırladı. (21). lar bile artık hiç düşünmeden 62. dakikada bir karambolda galibiyet Beşiktaş forveti iyi idi dün. Oyet forların atamadığı Beykoza galibiyet veriyorlar. îs fırsatı kaçırmıyan Ogün takımını yun bakımından iyi idi. Yoksa ka golünü 53. dakikada Mustafa gü tanbulun çetin ceviz diye tanınan berabere duruma getirdi. Karşıçırılan fırsatlar hesaba katılırsa zel bir putla Altay ağlarına göntakımı dün de bu oyunlarından biri yakanın baskılı oyununu Beykohepsine birden fena puvan ver derdi. Oyun da 21 son buldu sini oynadı ve 2 • 1 galip geldi. zun golcü elemam Şirzat bir anda mek lâzımdı. Beşiktaş: Necmi Bahaettin, tstanbul Sofya şehirleri ara Karşılıkh akmlarla geçen oyu yıkıverdi. 83. dakikada AbdullaBu maçta ortada oynayan Selim Ayhan Mustafa. Muhittin. Kasında vapılmakta olan temsilî nun 18. dakikasında Erol 3 ün pa hın sürüp ortaladığı topa Ero! vur Ankara 26 (Cumhuriyet Te mesiyle kazanılan penaltı vuruşu bile vazifesini yerine getirirken, ya Arif, 'Güven. Şenol. Selim. eskrim müsabakalarına dünkü sını yakalıyan Şirzat çalımla bir du. top Şirzata geldi. Şirzatın şu leks) Gâyet güzel ve futbol oy nu Altan avuta gönderdi. Maç da taraftarların güvendiği Güven, bir Ahmet. karşılaşmalarla devam edilmış] kaç oyuncuyu geçti ve takımınm | tu hem Beykozluları, hem de To10 Ankaragücünün galibiyetiyle Metin olmak sevdasına düşmuştü. namak için tam kıvamında olan tir. Kılıç sınıfında yapılan ! bitti. j tocuları sevindiriyordu. Oyun 21 havada ner iki takjm da bir an maçlarda Sofya karması Istaıı Hareketlerini ayağında top olma' Beykoz lehine son buldu. Ankaragücü: Şeref Erkan. îs dığı zaman Metine güzel benzeti neticeye varmak azmiyle maça bulu 63 yenmeye muvaffak o\ 1 Beykoz: Sıtkı Aydın. Ismasüratli oir şekilde başladılar. Lâ met Necdet. Ali. Salih Hay yordu. Daima şahsi oynuyor, fırmuştur. ! il Kâmil. Yordan, Ziya Yılkin çoktan berı gole hasret Anka ri. Doâan. Hüsamettin. Ertan. Can satlan bu yüzden kıymetlendireIstanbul takımından Seyyit Şehnmız mahalli üg nıa^laruıa ! maz, Erol, Şirzat, Erol 3, Abduldan. ralılann temaşa zevkini artıracak miyordu. Beşiktaşın ilk devredeki dün Şeref stadında vapılan 3 mü Mısırlı iki gaiibiyet ve bir mağ : lah. meşin yuvarlak her iki forvetin Şekerhüâl: Sefer Bekir, Bur defansı biraz durgun. biraz ağır sabaka ile devam edildi. lubiyet. Kemal Mısırlı bir ga| Karşıyaka: Erdinç Necati, En f'.rsatları bol keseden harcama han Arif, tlhan. Ülkü Ferit, ve açık gözüktü. fkinci Günün i!k maçını saat 10 da ve libiyet ve iki mağlübiyet ve devrede ver Erol, Sabahattin, Özcan siyle bir türlü ağlarla kucaklaşa Cahit. Altan. Ergun, Orhan. Deniz Öçgüder ise üç mağlubi Beşiktaş rüzgâr ile beraber Al hakem Muzaffer Tunçalp'ın idaBeykoı Altay 1 Zeki. Erol, Ogün, Bulut, Argun. madı. Nispeten Ankaragücü basyet almıştır. tay kalesine yüklenince defans ra resinde Galata • Süleymanive oyHakem: Hüseyin Maloğlu. 1 Beşiktaş K. Taka kısı altında golsüz biten ilk devhat etti. Maç berabere bile bitebi nadı. Ba?tan sona kadar zevksiz 1 reden sonra ikinci devre de aynı Beykoı K. Taka lirdi. Siyahbeyazlı forvetin geri geçen müsabakayı Galata 2 1 BeşiMaş Altay 1 tempo ile devam ederken, SarıAmerikan haya kuvvetlede hazırlayıp ceza sahasına kadar kazandı Yüksek atlamada Sovyet 0 lâcivertliler 80 inci dakikada kaBir evvelki maç gibi aynı temD. Spor P.T.T. indirdiği akınlarin ayai;lardan dön ri Avrupa basketbol 1 zandıkları bir çift vuruştan umul A. Gücü Ş. Hilfil düğü bir sırda Mustafanın sert po ile oynandı ve 2 2 beraberlikatleti yine birinci oldu madık bir sırada ikî puvana yete îznıirspor Feriköy 1 ve dikkatlı şutu Varolu şaşırtma le sona erdi. New York 26. (a.a.) Sovyet at şampiyonası Son müsabaka, Hasköy Emnicek golü kazandılar. Salihin çift A. Ordu G. Saray 2 sa idi. Netice beraberlikti. leti Valery Brumel, Amerikah Adana. 2ö (Telefonla) Dün akLefkoşt. 26 (Hususı) Fenerbahyet arasında cereyan etti Son vuruşunda top Seferden geri dö 0 A. Ordu Feriköy John Thomas'ı bir kere daha mağKonya, 26 (Telefonla) Ordu çe bugün buradaki son maçını Kıb İlk dakikada Selimin Altay ka haftalarda düzelmiş görülen ve şam şehrimiz kapalı spor salonuntnnirspor G. Saray 1 lup etmiştir. Madison Square Gar Futbol Takımîmız bugün burada nünce Hayri yakından Şekerhilâl rıs Türk karma.sı ile yapmıştır. Sa lesine gönderdiği ortayı yerinde Hasköy karşısında iyi bir derece da Almanya ve Ingiltere grup şamAkınspor Sömerspor den'de yapılan kış şampiyonası Konya karması ile yaptığı karşılaş ağlarını havalandırdı. Hemen hü rı Lâcivertliler baştan sona kadar takip eden Şenol yatarak vurdu alacağı tahmin edilen n final Emniyet, piyonları arasında yapılan 1 îdmançücü td. Ocağı müsabakalarında Brumel 2.18 atla mayı 30 kazanmıştır. Golleri 15. cuma geçen Ş. Hilâlliler iki daki hâkim oynadıklan maçı 40 kazah ğu bir Kafa şutu ile Beşiktaşın maçlarında her iki takımın puan1 mış, Amerikah Thomas ise 2.15 ile dak. da Can, 32. dak. da Turan ve ka sonra beraberük fırsatını e!de mıştır. Maçın ilk devresi 00 be ilk sayısını temin etti. Karşılıkh aHsköyün canlı ve güzel oyunu ları birleştiği için maç bu akşaın Fener G. Saray na dayanamadı ve 4 0 mağlup ol ikinci olmuştur. 62. dakikada Mustafa atmıslardır. i ettiler. Cahitin 18 ıçinde düşürül rabere kapanmıştır. tekraılanacaktır. akınlarin. daha sonra Besiktasın du. Beykoz, Karşıyaka engelini de aştı: 21 BEYKOZUN GOLt V\K.\ AGLARINDA Beşiktaş Mustafanm golü ile galibiyete ulaştı: 2 1 Eskrimde son yenildik: 63 Spor Toto neticeleri 24. dakikada bu defa Ergundan aldığı pasla yine Orhan, Turgay'ın başı üzerinden ikinci golü de atmağa muvaffak oldu : 2 • 0. Devre bu şekilde kapandıktan sonra 55. dakikada Ayhan'ın sağdan çektiği bir faul atışına Metin' in attığı sert kafa şutu kaleye girerek Galatasarayın yegâne golünü kazandırdı. Bu golden sonra Galatasaray takımı hızlandıysa da. kapalı Izmirspor defansını aşamadı ve maç da bu şekilde Lâcivert Beyazlıların lehine son buldu: 21. Hakem: Tahir Arcan tzmirspor: Faruk Erol, Necdet Aykut, Orhan. Erdogan • Ergun, Gürcan. Orhan, Nedim, Rahmi. Galatasaray: Turgay K. Ahmet, B. Ahmet Suat, Ergun. Uğur Recep, Ayhan. Bahri, Metin, Niyazi. Altınordu: 2 • Feriköy: 2 Günün ilk maçında ise Altınordu ile Feriköy takımları çekişmeli bir maçtan sonra 22 berabere kaldı Ankara'da Ankaragücü Şekerhilâl'i 1 0 yendi Mahallî lig Ordu takıntınıız Konyaâa galip F.Bahçe Ktbrısta son maçını 40 kazandt • Hllllılıılıııınmııııııııııııııııııııııııııııııımııııifiııııııımıııı ıııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII ıııııııııııııııııııl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l llllll l l l l l 11 • I I I • •Itllllltlllllllllllllllllll I IIIIMMII IIII IIIIMIIIIIIIIIMIIIMMIIIIIimillMimlM Fcvkalâde t FIRSAT i ve. GISIAVED LASTİKLERİ İ S V EÇ nâ Zir emâalâiz man EN USTÜN LÂSTİKTİR GISLAVED Bir defa yerinde görunüz KAUÇUK SANAYİ VE TİCARETİ T. A. Ş. Aşirefendi Caddesi, Hammeli Sokak, No. 2 İstanbul Telefon: 27 18 10 Telgraf: GİSMAL İstanbul \zara 155ve 252 m' lik daireler SAN sitıeması: P i b a m a m u l l e r i . . "h'invanın her yerinde oldugu Dünyanın bf>r vprinrip nlrinp'l] A gibı bizde de seyirci rekorunu kıran bu muazzam tarihi şaheseri umumi arzu üzerine bugün 11 de matinelerden iti Yerli malın iftiharı! Yol ve müracaat: 1 inci Levent Etiler asfaltından sağa ayrılan yehi yol üzerinde Şantiye Şefi Semih Tezcan'a veya sabahları saat 89 arası 2 2 8 4 5 2 No. lu telefona ULUS KOOPERATİFİ Kuruçeşme İSTANBUL HERKÜL Defalarca seyredilse bile heyecanına doyulmıyacak renkli türkçe sinemaskop tarihi kahramanlık destanı. BEREC BÜYÜK SİRKECİ TRAM\ AY r FIRSAT CADDESİNDE l Probleminiz mi var \ Bir Facit alınız! Yüzde %15 gelirli O D A L A R ve Y A Z l H A N E L E R ÇOK U C U Z F İ A T L A acele satılmaktadır. ANAHTAR ve TAPUSU DERHAL TESLİM EDİLİE. KALORİFER ve ASANSÖR MEVCUTTUR. M ü r a c a a t : DOĞU İ Ş TİCARET ve SANAYİ T. A. Ş. 'Doğubank İş Ham kat 1 İst. Saatçi Nlüşterilerimize Müjde Bütün kullananlar tarafından takdir edilen, dünyanın . en eski fabrikalarının mamulâtı olan CORTEBERT saallerinın 1961 modellerini ?atışa arzettik. Yeni gelen saat v'eşıtleıimiz arasında lüks ve zarif bayan saatleri ile fantazi ve sugeçmez erkek kaplama kol saatleri çeşitleri ve çoktanben mevcudu olmıyan CORTEBERT Şimendiferli cep saatlerini bu defa: Sebebi ? Facit tekmil hesap işlerinizi halleder. Bu işleri, 10 tuşlu, beş parmak ucundaki klavyesi sayesinde ra» hatça; sesi masseden lastik süspansyonlu mekanizması sayesinde sessizce", 15 dakikada öğrenilebilen basit kullanışı sayesinde kolayca yapar. Evet, hesap problemlerinizin halli gayet basittir. bir Facit alınız 1 19 CALİBRE 526 MAKİNE 17 TAŞLI KRONOMETRE 19 CALİBRE 548 MAKİNE 15 TAŞLI ve gene 18 CALİBRE 5 3 2 MAKİNE 15 TAŞLI olmak üzere 3 calibre üzerinden getirtmiş bulunuyoruz Hayat arkadaşı CORTEBERT saatlerini müşterilcrimıze tavsiye ecleriz, SİPAOit> ^~~~ flM/ §L£fi/N/>/ Perakende flatı : TL. 1950 Eli Burla ve Ortakları , Istanbul Türkiye Distributörü ; Çelik muhafazalı T U 2 pili , 1,5 Volt Transistc P. 555 p SAAT DEPOSU 4 cü Vakıf Han Kat: 1 No. 20 İSTANBUL FtCIT tım otonntık F1CIT lltktrlkH FACİT T2 yizı (ntkintii FACfT ttksir mikintıl 4,5 Volt "BEREC" bir PİBA (Pil Batarya Sanayii) MAMÛLÂTIDIR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle