09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎf ET = Yanda kalan E maçın revanşı = = Makaüî ligin 3 • • isköy • Enmijet. Eyüpx S^nyer berabere kaldılar, i Sülejmanîye 10 galip 13. haftamn Spor.Toto'ya dahi! olan 3 mahalli lig maçı dun Şeref 2 puvandı Lacivert beyazlılann »tadmda cynandı. Gunun ilk karşnaşmaında Ha»koy Y. K. Emnıyet 11 berab». Te kaldı, Kuvvetli rakıbi karşısında guzel bir oyun çıkaran Y, K. Emnıyet, fırsatlan kullanamadı ve muhakk?k bir gslibiyet kaçırd! Goller (Dk, 72ı Şeref, (Dk. 77) Şefık, Siüejmanne: 1 Adalet: 0 Çâmurlu bir zemmde haftanm da muKemmel bıt süruşten sonra Denk kuvvetlerin mucadelesınd« Suleymanıve Adaletı, ilk dev ilk mılli lıg macım Beykoz . Ka güzel ortasını Aptuilah kafa ile renm 15. dakıkasında Erayı n golu sımpaşa yaptılar ve 22 berabere Kasımpaşa ağlarına taktı. 24. daile mağlup ettı. Adalet tatmin e kaldılar. Sarı sıyahlıiar Şirzattan kikada A. tlısan kalecinin çıkmadıci bır oyun gosteremedı. ve lâdvert beyazlüar öa Adnan sına rağmen beraberliği temin dan eksik olarak başladıkları sa etti. 34. dakikada rakip ceza saHskem: Tevfık Parlar. Süleymanîye: A = '.m . Atılla. Gü hada 34. dakikada Beykoz lehine hasında gole giden İsmaile mâni ner Faruk, Turgut, Kenan Do verılen penaltı atışına kadar ta olununca hakemin verdiği penalğan. B. Hasan, K. Hasan, Eray, kımlar zaman zaman birbirlerin tıyı Erol kalecinin sağından kaleden üstün oynadılar. Kasımpaşa ye soktu. Işte bu golde n sonra Burhatv beyazlîlar şahlandılar. lıların canlı ve atakh oyunlanna lacivert Eyüp: 2 Sarıyer: î Çok çekışmeh geçen son müsa kaı=ı Beykozlular biraz daha tem Devre 21 Beykoz lehine kapanbakada Eyup , Sarıyer 22 bera kinli ve şuuılu oynamağa gay dıktan sonra ikinci devrenin hemen başlarında Kasımpaşa sağ> bere kaldı. Goller (Dk. 5) Sürey ret ettiler. Yordanın y*. (Dk. 30} Cengız, (Dk. 6072) Oyunun heme n başında fırsat açığı şahsî gayretiyle müdahalesine rağmen ceza sahaErkan. lar kaçıran Beykoz, 11. dakikada sına kadar girerek takımım tekA. AYÇIL Saimin Yılmaza verdiği ve onun rar beraberliğe ulaştıran golü attı. 1G Birligi: 3 ( î Altınordu: 0 İ Bursa. 23 (Telefonla) îzmirda yanda kalan Gençlerbirliği • Altmordu milll lig maçı dun kalabalık bir spyirci önünde oynandı ve maç 30 Gençlerbirliğinin galibiyetıyle sona erdi. Gençlerbirliği bütün oyun boyunca baskılı oynadı. Bursa seyircisi de bu guzel oyun karşısında Gençlerbirliğinı alkışladı. Karşılıkh akınlarla geçen oyunun 44. dakikasında Orhan Gençlerhirliğinin ilk sayısmı temin etti ve devre 10 Altınordu aleyhine bitti. İkinci devrede, Altınordu kalesine tehlıkeli akınlar yaparak rakip defansı ve müdafaayı çok zor durumlara sokan Gençlerbirliği, ıkinci golunü 48 dakikada kazandı, Gür ksının kornerini iyi takip eden Yılmaz, güzel bir şutla topu Altınordu ağlarına gönderdi. 84. dakikada Özkanın ortasını Orhan kafa çutu ile Gençlerbirliğinin üçüncü golü olarak Altınordu kalesine attı ve oyunda 30 Gençlerbirliğinin galıhıyetiyle son buldu. Gençlerbirliği: Doğan Burhan, Tevfik Oral. Ihsan, Osman • Gürkan, Yılmaz, Özcan, Orhan, Oktay. BEYKOZ: 2 KASIMPAŞA: 2 Güven'in «ttığı gol Altaj kalesinde Beşiktaş Altayı 10 yendi Maçm tek golünü 80. dakikada Cüven attt Oyunun gerı kaian 10 dakikasmda Altayiılar beraberliği temin etmek içm çahşmalnnna rağmen neticeyi değiştiremedüer ve maç da 10 Beşıktaşlıların galibiyeti ile sona erdi. Hakem: Küseyin Maloğlu. Beşiktaş: Cavit Ekrem, ÖnderYüksel, Süreyya, Kaya Ahmet. Birol. Güven, Şenol, Muharrem. A'tay: Varol Yılmaz, Numan Dosan. Kâ?ım, Ertan Cengiz, Na P.T.T.: 3Demirspor: 3 A.Gücü:1K.6ümrük:1 Ankara, 23 (CumhurıyetTeleks) j PTT: Sıirhat . Tamer, Nihat Dondurucu ayazın ınsanın nefe1 Mustafa, tlhan, lsraail Çetin, sıni dahi buz kestiği bir havada, ] Abdullah, Tanman, Yümaz, Yük mılli iıge devam edıldi. Soğuğa rağmen kalabalık bır «eyircinın Demirspor: Mehtnet Muzaffer, toplandığı Ankaragücü stadında ya Münir Hüsnu. Faruk. Attilâ pılan karşılaşmalarda her iki maç Fikri, Nıyazı, Ahmet, Hakkı, Ceda berabere bitti. lâl. îlk maç P.T.T. ile Demirspor aİkinci olarak yapılan Ankararasında oldu. Paten kayılabilecek gücü Karagumrük karşılaşması bır şekilde Duzlaşmış sahada PTT. Karagümrüklülenn istediğı bir şe üler daha iyi idiler. kilde neticelendi. 7 nci dakikada Ahmed'ın pasiy21. dakikada Ertanın kafa vurule Celâl, Demirsporu galip durü şunu Hüsamettin tamamlıyarak mı geçırdi. (10) 16 ncı dakikada Ankaragücünü galip duruma gebir favul atışında Yılmaz, bera çirdi (10). berliği «ağladı (11). 28 inci dakiDevre 1 0 kapandı. 81 inci dakikada Faruk'un hatasından istifa kada Ali'nin yaptığı bir korner ade ederek Tanman vasıtasiyle bir tışmda Yılmaz, kafa ile berabergol daha kazanan PTT. liler devre liği temin etti ve maç da 1 1 berayı 21 önde bitirdiler. 74 üncü da bere bitti. kikada Ahmedin ortasında voleyHakem: Hakkı Çaktırma. le Hüsnü tekrar beraberliği temin Ankaragücü: Aydın Erkan. lsettı (22). 87 inci dakikada Yılmaz met Ali, Coşkun, Nuri . Hayn. PTT. yi galibiyete ulaştırdı (32). Salih, Hüsamettin, Ertan, K. CoşKarşılaşmanın bu netice ile bite kun. ceği sanılırken jon saniyede Celâl Karajümrük: Ali Gökeen, Kur Demirspora bır gol daha kazandır can . Do&an. Kadri. Akgün Tudi ve maç da bu şekilde 33 bitti. ran, Orhan. YUmaz. A!ı. Eık=n. ALt ABALI Ha'cem : Bedri Çakır. Hakem: Ahmet Korur, Beykoz: Sıtkı Aydın, Vural Hasan. Yordan, M. Ali Yalmaz, Erol, Saim, Ismail, Aptullah. Kasımpaşa: Hazım Yılmaz, Sedat A. Ihsan, Ergin, Necdet Coşkun, Ali, Çetin, Ahmet, Yılmaz. utasl UTGUÇ Izmır ;n en popuier ı formalı takımı îzmir'li renkdaşına Dünkü maç. Istanbul'ür. ve Izmir'in iki Siyahbeyaz takımım takımlarındzn ikisi nlmalarına ve 10 galip gelerek sahadan aynlkarşı karşıya getirmesinden başka milli ligin baçında sampiyonluk dı. için taraftarlarının ümitli bulunhiç bir hususiyet taşımıyordu. îki rakibin dünkü oyunlarını malarına rağmen dunkü oyunlaOyun karşılıklı akınlarla baslagördükten »onra, bizde futbolun riyle klas bakımından vasatın çok dı ve ilk devre golsüz kapandı. altında idiler. Belki bunda sahagerilediğine bir defa daha inandık. Bu ilk 45 dakikada Beşiktaşlılar nın agır oluşu da büyük rol oyna Altaylılardan daha çok gol pozismıstır ama, her iki tarafın da yonuna girdilerse de. yakaladıkbiribirlerine nazire teşkil eden ları f'.rsatları forvetinin becerikacemice hareketleri oyunun zev »izliği yüzünden kaçırdılar. kini kaçıra:ı ve heyecanı azaltan Oyunun ikinci yarısı da aynı baçlıca sebepti. Hele kale önünde go! kıçırmak sekilde devam ederken 80. dakiAltay yarı hususunda Besiktajhlar rakipleri kada âni bir akınla j Altaylılardan çok daha ileri du sahasma giren Beşiktaşhlar Güvenin seıt bir şutu ile yegâne gol rumda idiler lerinı kazandılnr. 80 dakik:ı devam eden bu çekişmeden sonra maçm akıbetini. yegân» isabetli bir şut tâyin ediverdi ve tstanbul'un Siyahbeyaz Bugünkü program Şchrimizde : Kasımpaşa Altay (12.00 de) G.Saray Yeşıldırek (14.00 te) Ankarada : P.T.T. Karagumrük Ank. D.Spor Ankaragücü Totoda dağıtılacak ikramiye miktarı Ar.kara. 23 (CumhuriyetTelekjl Bu hafta Toto hasüâtı ve dağıtılacak ikramiye miktarı ?u şekildedır: Genel hasılat: 2.293.346. lıra Yüzde ^0 Genel Md. hissesi • 773.011. ]^3 Yüzdp bi' daâıtıiacak ikramiye: 1.043.566. liıa. Beher dereceye: 260 891, lira. A. lhsau'ın golü Beykoz kalesine eireıken Beykoz Kasımpaşa Besikla? Altay Demirspor P.T.T Ankaragücü K.Gümrük .. T. K. Emniyrt Hasköy ... Sarıyer Eyüp şülrymanive . Adalet Barbaros Sincanspor Toprakspor Tenimahallr SporToto ; neticeleri Varol bir teklikeyi uzaklajtırıyor ŞÜKRU CA\'AL'ın Biçki Kitapları Temel Bsçkı: Butun Kartın eloıselerını tek nır metori esası ü/erırrtien hoıasız oğre'en ana kıiHp fcıKek gömlek vt pılarnalart Lıra 15 7,ö MİLLİ PİYANCO İKRAMİYE APEDi bıparış, Kitapların bedell. .10 Krş pu>t»ı ııtıvtı ıte blt ukte Z,ıva Cana) Isiannul P.K »73 « i ı s i i ı (joııdenl diğınoe rteın^l taahhütJu gönderıllı Bajlits lstanbu) KKapçilannna ' nuiunuı 1962 YILBAŞI PLÂNI İKRAMİYE MİKTARI LiRA İKRAMİYETUTARI LiRA Cumhuriyet 9088 SÜPÜRGEIERİNİ j KULLANINIZ TÜRKlYE GENEL "SATICISI GÜR Tic. Ltd. Şti. Bnnkalar Cad No. 14 Ankara Te! : I I 4i 56 IL 814 9065 1000000 500000 1oopop 20.000 A O.OOO 4.OOO 1OOO 2OOOOOO AOOOOOO H OOOOOO 200000 2 0 0 0 . 0 0 0 STIL EŞYA tki adet yaldızh koltuk ı Epok, Louis XVI Aubusson) Fransız mamulâtı yaldiib salon takımları, Fransız 20 kollu avize, iki ampir, maun yuvarlak masa, sahibi eliyle satılıktır. Telefon: 36 17 10 Cumhuriyet 9041 Yuvanızı en çok sevindirecek HEDİYE RRSENHL ^. Buzdolabıdır B 2 BUZDOLAPLARI y 0 ARSENAL 1 i 7 Aysk huîdolaplariBin en mukemnıelidır. Bır aileoiB îlıüyncm! (»mamen karçılar. Plastik kaplı raflar, gen:» frçezer, çelvador raflı kapı. eriyen buıların toplanması ıtın bususı çekmere, vunıurtılık. p»ynirlık..bepsi mevcut ! 00 X f f t 1954 yılında Istanbul 4 Uncü f Xoterliğinde yaptığımız »özleç j me ile vekil tâjin ettiğimiz Rıza f Yüzbaçıoğlu'yu vekâletten az 4 Iettik ve buna ait resml forma ^ liteleri yaptık. Aynca gazete A ile de bu hususu belirtiyoruz. i Nurinisa Reel J Hayrünnlsa Gökkan \ VEKÂLETTEN AZİL r 5O IOO 2OO 4.OOO 2.OOO oo.öoo \ 6.OOO 2OO.OCX) 54İTESELL» A OpOO.OOO 2.000 2.000.000 2.5ÖO.OOO 2.000.000 2OOOOOO 4.OOO.OOO 4.OOO.OOO 4.OOO.OOO 5.OOO.OOO 270000 \ 08.000 İÇİ EMAYEDİR CİHAN KOM. ORT. . kahmoğlu han kat 5 lstanbu! Cumhuriyet 9043 KÖY YOLLAR1NIZI ve su kenarlarım ağaçlandırmız. İyi Ahlâk Oernegi J 5.OOO YEKÛN Kınkkalc Belediyesinden Belediyecıiz Fen Işlerı Müdurlüğünde münhal bulunan 50 lira yrvm^eli kadroya Tekniker mezunu bir fen memuru alınacaktır. Bu gore\e birden fszla taüp zuhur ettiği takdirde imtihana tâbi tutuîacaklar ve imtihanda derece alan tâ\in edilecektiı. Taliplsrin aşafıda yazılı belgelerini bir dilekçeye rabten 1'1 962 tarılıine kadar Kırıkkale Bclediye Reisliğine müracaat etmeleri ilân olunur. 1 Okul diploması, 2 Terhis vesikası, 3 Nüfus hüviyet cüzdaru »ureti, • İkâmetgâh \esikasL 4 (B«*ın 12817/9078) Başka almakta ' " • , • • • Takvim etmeyiniz!.. ' • • < • . • . 317492 51878000 acele Yuvanızın uğuru sayılan: SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Pek Yakında Bayilere Tevzi Edilecektir. MERKEZJ : istanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası' İL 684/9060 The Shell Company Of Turkey Ltd. Tarafından Memur Aranıyor 1 Ziraî ve sınaî kimyevî maddeler imâl eden fabrikanın müdürlüğünü deruhte edecek eleman alınacaktır. Kimya Mühendisi olması ve gerek Maî gerekse Toz Müstahzar imâlinde tecrübesi bulunması tercih edilir. 2 Petrol ve kimyevî maddeler üzerinde evsaf kontrolü yapmak ve formülâsyon üzerinde çahşmalarda bulunmak üzere kıdemli ve kıdemsiz kimyaeerler ve, 3 Teknik çahşmalar yapmak ve satışlarla meşgul olmak üzere ziraat mezurdarı alınacaktırNOT: Namzetlerin seçiminde İngilizce lisan fcilgisi ehemmiyetle göz önünde tutulacaktır. AJâkalıların saat 1416 arasında, Doğu Palas, Taksim İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde personel Servisine sahsen veya mektupla müracaatleri rica obınur. Reklâmcılık 3172 9152 KAYNAKÇILARIN ISRARLA ARADIKLARI Osmaniye Belediye Başkanlıgından 1 Osmaniye Belediyesi elektrik işletmesi ihtiyacı için b>r adet 250300 beygir takatinde Dizel Hektrojen Grupu tekbi aLma ustılü ile satın alınacaktır. 2 Teklif mektuplannın 15764 liralık muvakkat teminatla birlikte en geç 3'1/962 tarihine kadar verilmesi mecburidir. 3 Talep halinde şartname BÖnderilebılir. 4 Belediye dilediği firmadan elektrojen grupun'j alıp almsmakta serbesttır. (Basm 12708/9053 ESAB TOZU İLE İMAL EOİLEN ELEKTRODLARI YAKINDA PİYASAYA ARZEDÎLECEKTlR NÜZHET GÖKNAR Galata Kürekçiler Muslıık eok No 4 NotSipariş kaydına başlanınıştır. Tel: 44 16 76 İL 820 3069
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle