12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Fenerbahçeyi hakem kurtardı: 22 ALTT CUMHT7RÎYET 8 Kasnn İzmirspor'un basarılı olduğu maçta golleri Biilent, Şeref, Ergun ve Can attıîar 1 33. dakikada hakem Tahir Ar mekik dokur gibi görülmeğe de 1 hayet 76. dakikada Ergün havadan can'ın icat ettiçi penaltı Fener. ğer futbol oynayacak, hattâ 38. gelen topu gayet guzel bir şekilde bahçeyi maglubiyetten kurtaracak dakikada Şerefin karamboldan at önüne indirecek ve Osmanı ekarte ve sarı lâcıvertlilere bir puvan tığı tesadüfi gol dahi Egelilerin ettiği gibi ikinci golu çıkaracaktı. kazandıracaktı ama işin mühim futbol oynama arzusuna mâni ola. Maç belki böyle, belki de tznjir. olan tarafı bu değildi. Be'ki bazı mıyacaktı. 68 dakikada Can, tri spor için daha iyi bir netice ile iarı futbolu n netice olduğunu id. bünleri v birbirine katacak müthiş kapanacaktı. Faka 89. dakikada SarıLacivertlilerin attıkları ilk gol <iia edeceklerdir. Fakat her şey bir vole atacak, fakat önundeki Nacinin düşmesi ile Tahir Arcan'ın den evvel şu hususun bilinmesi Seyfi buna da mâni olacaktı. Ni verdiği ucuz penaltı Can'ın ayağın verinde olur ki netice güzel oyu. dan ağları bulmuştu. Netice gerçi nun, kaliteli futbolun bir mükâfa. 2.2 idi ama, oyuna puan verilçe (ıdır. Dunkü maç 22 bersbere bit Izmirspor 80, Fenerbahçe i/e an. mişti. Bu skor zâhiren maçın denk cak 20 puvan alırdı. bir mücadele içinde geçtiğıni gös. Hakem: Tahir Arcan, terecekti ama hakikat hiç de boy. Fenerbahçe: Şükrü . Naci, Ba* !e deftildi. Nitekim 90 dakikalık rı . Seref. Osman. Kadri Hilmi, murldet zariında İzmirspor kuv. Dun Şeref stadında mahalli lig Lefter. Özer, Can, Selim. vetli değil fakat şöhretli rakibini maçlarma devam edildi tzmirspor: Seyfi Erol, Şevket zaman zaman sahadan silmiş ve HASKÖT: 4 ANADOLU: 1 Fenerbahçeyi beraberliğe kavuşturan Penaltı gol İzmirspor kalesinde Gürcan, Orhan, İrfan . Aykut, seyirciye kendisini âdeta mecbuGunun ilk karşılaşmasında Has Turgay, Ergun, Bulent, Rahmi. ren alkiflatmıştı. Bilhassa çok iyi köy üstün bir oyunla rakibi Ana. bir oyun çıkaran Gurcan'ın idare dolu'yu 41 yendi. Ekrem KARPAT | ettiği lâcivert beyazlı takım yeri. Hakem: Semih Zoroğlu, ni bıılan paslarla yaşlı ve ağır Hasköv : Doğan Samim. SureyFenerbahçe defansını perişan et ya Metin, İlhami, Salâhattin . mişti.. Fenerbahçenin ne kadar Erol, Agop, Necdet, Şefık, Nafiz. kötü bir durumda olduğunu hatır. Anadolu: Fikret K. Fikret, Hik yumrukla uraklaşAnkara 4 (Cumhuriyet Tel»ks) Yüksel bunu latmıya ve her zamanki gibi dün met Turan, Yılmaz, Dilâver A tırdı. Nihayte 44 üncü dakikada de çok berbat bir futbol oynadığı. tillâ. Şenol, Tunçay, Ayhan, Mu Turin, 4 (A.P.) Dünya kupası • Emektar lsmet'i de araları.ıa Nedim'in ara pasiyle Abdullah nı tekrar anlatmağa hacet yoktur. vaffak. futbol maçlarından İtalya ve ls alarak sahaya çıkan Yeşilbeyazlı maçın yegâne Adana 4 (Telefonla) Türkiye Polat, Celâl Tosun, 2 nci tur 60 han. Salâhattin Karlı, sayısını kaydetti kiloda M. AIi Aydemir, Yüksel rael millî takımları arasınds bu lar sert oynnlarında sonuna kadar (10). 80 kiloda Yusuf Demir, Salâhat Şimdiye kadar çıkardığı maçlar Karakucak Güreş Şampiyonasmın Goller: Agop (Dk. 1874), Ayhan Zaman zanazarı itibare alınırsa Türkiyenin (Dk. 79). Necdet (Dk. 84.88ı. EÜn burada oynanan maçta Italyan muvntfak olamadılar. tin Uğur, Ahmet Şimşek, ikinci gün müsabakaların a bugün Atıcı,, Hamza Akyüz, 74. dakikada gole gid*?n HüsaŞekerhilâlliler de rakipleri• en kolay mağlup olan defansı u n . takımı tsraeli he^imete ufiratarak man 65 kiloda Halil Hasbek, Ihsan 90 kiloda Abdullah Akar, Hasan devam edilmiş ve son güreşte BEYLERBEYt: 1 EYÜP: 1 ne uyarak oyun yerine tekme gös mettin Yordan ve Sıtkı tarafınŞahin, Ali Demir kilolarında fina. vanını kolayca kazanabilecek olan yağmur şiddetini artırdığmdan de An. Salâhattin Tokal. Günün ikinci müsabakasında 60 mağlup Ptmiçtir İlk haftayımterinc° mayta kalite diye bir şey dan 18 içinde düşürüldü. Penaltı Fenerbahçe müdafaası dün haki Beylerbeyi l 70 kiloda Ali Çetin, Ibrahim Ci. le kalmıslardır. vam edilememiştir. Müsabakalara ve Eyüp birbirine da netice 1 f idi. nişanladı. kalmadı. Şuursuzca baskı «on dort atışını Ertan Sıtkıya katen gnrülmeee değerdi dosrusu. denk bir oyundan sonra sahadan yarın devam edilecektir. Geri gelen topa hâkim olduysa Ekim 15 te iki millî takım ara dakikıria neticelendi ve ŞekerhiFenerbahçe için dıırum cidden 11 beraberlikle ayrıldılar. da yavaş bir vuruşla Sıtkı'ya tessında Telâvivde oynanan ilk maçı İkinci gün neticeleri: Ağırda lâl 2 0 gibi iyi bir netice ile galip çok vahimdir, Böyle devam ettiği lim etti. Son dakikalar Beykoz Italyan takımı 4 2 kazanmıştı. Hakem: Cihat Ergün, Dursun Alıcı, Hâmit Arslan, Hasan fe'eldi. takdirde ki devam edeceğe ben. kalesi önünde geçmesine Mğmen B. Beyi: Hasan Nuri. Aziz Şekerhilâl baskısı altır.da geçen zer en zayıf takımm dahi sarı lâ Na/.mi. Özcan, Suat Salâhattin. netice değişmedi ve maç 1 0 Bevilk devrede yakın mesaf=den atı koz'un zor da olsa galibiyeti ile civertli takımdan puvan alması Orhan, Kutnur, Benan, Üstürt. lan şutlar ya avuta çıktı veya bitti. en tabiî şey olacaktır. Eyüp: Süleyman Refik, Aydo direkier kurtardı. Devre 0 0 beraFenerbahçe oyuna âdeta mağlup ğan Cemil, Mustafa, Tunçay Ankara 4. (Telefonla) Spor bere kapandı. İkinci devrede yine baslamıştı. Daha 3. dakikada sol Hüsnü, B. Erkan, Teoman, Hal Totoya dahil mahalli liğ maçınŞek»rhilâl hâkimdi. ŞekerhilM bek açık Ralıminin ortaya aktardığı dun, K. Erkan. da Toprakspor, Güneşsporu j2 yen lediği gole sncsk 86 nci dakikada Dun Altınordu, rakibi Istanbul tanbulsporun beraberlik sayısını topu Bulent itelemiş ve Naci ile Goller: Salâhattin (Dk. 33), mişiir kavuştu. Cahit'in sağdan çektiği Izmir 4 (Telefonla) Şehrimizde sporu kendi sahasında 21 mağlup santrhaf Kenan 6 pas içinde 76. da Şükrünün bakışları arasında î z . Tunçay (Dk. 70). korner atışında kaleden geri gelen yapılan milli lig maçlarında gü etti. Maçın 0 0 biten ilk devresin kikada kafa ile attı. Altınordunun mirspor galip duruma geçmişti. topu Hüseyin yerden bir şutla Eskişehir 3 (Telefonla) Beçik. sajıada SARITER: 0 SÜLEYMANİYE: 0 nün ilk galibiyetini karşıyaka Ye. de Altınordu şuurlu ve kombine bilerek ve rakibine nazaran daha Bundan sonra tzmirspor oyaklar arasından Vefa aglarına taş futbol takımı bugün Eskişehir Son maçta Sarıyer, Süleymaniye mükâfatım \ şildirek'i 20 yenerek kazandı. Bi. bir futbol oynadıysa da rakip ce tatminkâr oyununun pönderdi (10). 89 uncu dakikada karması ile yaptığı karşılaşmayı karsısında hiç de iyi bir oyun çırinci devresi 0.0 biten maçın gol za sahasında ayaklarında fazla top 72. dakikada aldı. Rakip ceza sahaVefa kale cizgisinde üç defa gidip 51 kazanmıştır. karamadı. Buna mukabil genç Sü. lerini 57 nci dakikada Ogün ve 89 tutmaktan neticeye gidemedi. Şah sı içinde Bulent'e gelen pası BüE"len top Yalçın'ın vuruş\ıyla ikin leymaniyeliler gayet güzel ve can Siyah beyazlıların gollerini Yük uncu dakikada da Zeki atmışlar si gayretlerle sürüklenen Istanbul lent de boş vaziyette olan Altan'ın ci Şekerhilâl golü olarak Vefa sel, K. Ahmet ve Şenol 3 atmış. lı bir maç oynadılar ve kıymetli spor hücumları beceriksizlik yü ayağına bırakınca bu oyuncu da dır. a&larına takıldı (20). Maç ta bu lardır. bir puvan alarak sahadan ayrılD. B a h ç e d e : ^ zünden kıymetlendirilemedi ve çok rahat bir şekilde takımını caAnkara 4 (CumhuriyetTeleksl dılar. şekilde bitti. İkinci maç Altay ile Göztepe Beşiktaş: Cavit Muhittin, E k . İst. S p o r . I z m . S p o r ' 12.45 t e ) ^ oyun ortada denk şekilde geçti. 1 lip getiren golü kalecinin sağından 11 inci hafta spor toto hasılatı arasında cereyan etti. Kazandığı kinci devre başında canlı görünen Hakem: Mustafa Güzkaya, BF.YKOZ: 1 ANKARAGÜCÜ: 0 rem Tuncay, Süreyya, Yüksel F. Bahçe A. O r d u (14.15 t e ) f ve bakışları arasından atıverdi. ve ikrarriyesı: bir penaltıyı değerlendiremıyen Istanbulspor gol atmak için gaySarıyer: Taner Recep, tlhami . Beykozlular rakıplennin kuvve Arif, Birol, Güven, Şenol, Muhar. Ankara'da: Altınordu: Sefer . Nevzat, ŞükUmumi hasılat: 1.988.428. lira. Goztepe morali bozuk olarak maça ret göstenrken mukabil bir hü rü Oğuz, Muhterem. Namık Setini bildikleri için maçı beraber rem (K. Ahmet). Oktay, Tevfik, Njyazi . Mehmet, Masraflar: 335.490. lira, Ş. Hılâl Beykoz c devam etti. Devamlı Göztepenin cumda 18 içine kadar giren Melihin lim, Altan, Yılmaz, Melih, Biilent. liee razı bir şekilde başladılar, İlk Küçükayasofya Kulübünün o4O Um. Md. hissesi: 661.175.20 Gürbüz. Süreyya. M. Ali. Erdinç. A. Gürü Vefa baskısı aitında geçe n maçı Altay sağdan ortaladığı topa Yılmaz sıçt bs=larda A. Gücü oyuna hâkimdi. Süleymaniye: Asım A'illâ, Güianışma çayı Istanbulspor: Yılmaz . Yüksel. lira. tımirde: i Fakat golu atrmk Beykoz'a nasip Küçükayasnfya Gençlik Kulübü ASinin ayağından kazandığı 2 gol rıyarak takımını kafa ile 65. daki Yalçm Tuncay, Güngör, B. GiinFaruk. Turgut, Abdi . Ke 1i)60 ikramiye tutarı: 892.586.52 ner Altay Yeşildirek f oldtı. 25 inci dakikada Abdullah'ııı pazar günü Azak düğün salonunda nan, Kemal, Hasan, Erdoğan, Erle galip gelmesini bildi (20). Gol kada 10 galip duruma getirdi. Bun gör Kasapoğlu, Bilge, Lutfi, th lira. G. Tepe K. Yaka ler 16 ve 62 nci dakikalarda ya dan sonra yine devamlı hücuma san, Arif. snldan çektiği kornerde top do§gece bir tanışma çayı tertiplemişi Beher dereccye isabet eden ik ay. Asaf AYÇIL geçen, fakat dağınık oynıyan lspıldı. rudan dncruya kaleye girerken tır. t n a l UTGIÇ | ramiye: 223.146.63. Mahalli lig karşılaşmaları Karakucak gureş şampıyonası yağmur sebebiyle yarıda kaldı Millî maçfa İtalya İsrael'i 60 yendi Ş. Hilâl: 2 Veia: 0 Beykoz: 1 A. Gücü: 0 İzmir'deki millî lig maçları A. Ordu ist. Spor'u 2. devrede yendi:21 Toprakspor, Güneşsporu 32 mağlup etti Spor Totoda dağıtılacak ikramiye miktarı \ Bugünkü program Beşiktaş E. Şehirde 51 galip &!& Anneciğim P;VAIE Basm Yayın ve Turizm Genel MUdürlüğünden 1 Genel Müdürlüğümüz tarafından bastınlacak olan 10 u ; bin adet Ingilizce Atatürk Biy oğrafisinin baskı işi kapalı zarf (£\ usulü ile eksiltmeve çıkarılm ıştır. 2 Takriben 20 forma tut acak olan bu işin bütün malze. mesi yükumlüsüne ait olmak üzere forması 6.000 lira hesabiyle muhammen bedeli 120.000 lira ve muvakkat teminatı 9.000 liradır. 3 Bu iş 20 formadan ek. sik olursa fiat Genel Müdürluk lehine tenzil, 20 formayı geçe rse müteahhit lehine kaydolunur. Ç( 4 Eksiltmeve girmek istiyenler'in. kitabın nümunesine gö Jj re en az bu tipte bir eseri basmış olması şarttır. & 5 Ihale 17/11/1961 cuma günü saat 15.00 te Ankarada Ge. £ nel Müdürluk Idari Işler Dairesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 6 Bu işe ait teknik ve idari şartname 31 ekim 1961 salı gününden itibare n Ankarada Genel Müdürluk Idari Işler Dairesi MUdürlüğünden, Istanb ul ll Temsilciliğinden temin olu. nabilir. 7 Eu ihale 2*S! sayılı kanuna tâbi olup taliplerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar belgelerini ve bas. tıkları eser nümunelerini de ihtiva eden kapalı zarflarını komisyona vermeleri ilân olunur. (Basın 9789) A. 16427/6866 PiStimi ? . Evsiz Vatandaşa Ucuz ve sıhhi Mesken temini gayesiyle çıkarılan "8 TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI HAMİLİNE AİT K 1961 YILI TAHVİLLERİ t t HAZİNE KEFALETİNl VERGİDEN HAÎZ VE MUAFTIR HER TORLÜ t Adı.. Ağız Tadı 18 H\VAGA7i OLMAYAN YERLERE PİVAIE P. GAZ (ButAiı Propan Gazı) BANKAMIZ GlŞElERİNDE SATIŞ: 1111,1961 30 n 1P61» t t EMLAK KREDi BANKASI GRUnDIÛ . ve tp.k sözlü L P. GAZ Ocaklan Lüks Lâmbaları EVLERE DERHAt, TESLIM EDİLİR. kaydoimak için. B".vcğlu Istiklâl Cad. Tünel civarı No. 46.V24 Hidivyal Palas. M U T F A K G A Z Ltd. Şirketine müracaatleıi. IL 9763/6849 BASF Ses HER YERDE AR A Y I N 1 2 "teyplerine ait l f T A K S İ T L E Hazır ve ısmarlama giyim eşyası s Kumaş s Manifa j < j < tura * Kürk manto * T r i ko * Tuhafiye * Kundura* Çanta * Halı # Battaniye^ (?) 5jn' ''kis makinesi. (A i | Bu.ndn ^anaı ve U n . Sultanw hamam meydanı Camcıbaşı « hanı zemın katta, İstanbul. 6^ Tel: 22 71 18 Ö Reklâmcıhk 2602/6837 Lâstik Çizme Alınacaktır Türkiye Kömür İşietıneleri Kurumu İstanbul Satınalma MUdürlüğünden : Muhtelıf numaraJarda uzun. kısd ve kalçaya kadar olmak üzere 2460 çift lâstik çizme satın alınacaktır. Buna ait şartııa. me her gun Istiklâl Cad Piremeci Sok. Metropol han kat 2 dp SMınalma servisimizden temin edilebilir. Tekliflerin en geç 9/ 11/1961 skşamına kadar teklif kutusuna afılması lâzımdır. Müdürlüsîvmüz ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. (Basm 9428/6863) KİRAUK D I K KA T Uzun muddettir beklenmekte olan NACAR içten çanlı masa saatlerimiz piyasaya ar . zedilmiştir. Sayın müşterilerimizin acele etmeleri rica olunur. Toptan satiş deposu : NACAR SAAT DEPOSU Bahçekapı Sadıkıye han No. 1' İstanbul Telg." NACAR • İstanbul Telefon: 22 02 46 ı İL 9811/6851 Odalar Birliğinden alınan talimatta. 1962 yılı ithalât progıamının hazırlanması için bütün sanayici, imalâtçı, tacir vc ıhalâtçılarımızm iştirakile İstanbul Ticaret Odasında 9 kasınıdan 20 kasım 1961 tarihine kadar devam edecek bir toplan! tertiplendiği bildirilmiştir. Buna ait sirkuler ve gıindem mensuplarımıza postaianmı^ bulunduğundan. sayın üyelerimizin mukarrer tarihlerde top. lantıya katılmaları önemle rica olunur. (Basın 97296862) Eminönü Unkapanı istimlâk sahasında Ahiçelebi Mahallesi, Yağcılar Sokağı, eski: 32 38 yeni: 34 kapı 437 ada, 9 parsel sayılı 93,50 M2. sahalı üstünde odaları olan kârgır dükkânm 21600 hissede 36 hissesi sahibi Lefter kızı Efiyenya Bazlamacı, 360 hissesi sahibi Luka Kanaki, 2160 hissesi maliki Andirya kızı Efrosini ve 360 hissesi maliki Istefan oğlu Kozma'nın ikametgâh adresleri tesbit edilememiş olup kendilerine noter vasıtasiyle istimlâk keyfiyetinin tebliği mümkün olmamıştır. Gayrimenkulün tamamma takdir edilen 119212 lira i:tım!âk bedeli 26/2/957 tarih 3955 No: lu makbuz mukabilinde İş Bankasına bloke edilmiş olup mezkur hissedarlar veya alâkalıları tarafmdan satış takriri verilmediği takdirde 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesi tatbik edilerek mahkeme masraflarının kendılerinden tahsili iktiza edecektir. Keyfiyet ilân olunur. Basın 8939/6836 istanbul Belediyesiıtdeıt • II İSTANBUL SANAYIODASINDAN İ Şişli'de, Bomonti Bira Fab. karşısı, cadde üzerinde beher katı 600 m2 salon halinde, 2 katına kamyon girecek durumda garaj, 4 katı, fabrika, depo ve imalâthane olmaya müsait. 1500 Kg/M2 yüke mukavim, betonarme, heyeti umumiyesiyle veya kat kat kivalıktır. Müracaaf: Tcpkapı OKSİJEN FABRİKASI Tel : 21 51 91 ~ ^ İL . 9802/6850 Sög^; Doğu Almanya'dan ithalât yapmak isteyen firmaların nazarı dikkatine: Dnğu Almanyadan yapılacak ithalâta ait sirkuler odamıza celmiştir. Bu işle alâkalı firmaları n talepleri 6/11/1961 tarihinden itibaren kabul olunacaktır. Bu hususta malümat almak ıstiyenlerin İthalât Servisimize müracaatları ilân olunur. İstanbul Ticaret Odası ( B a s ı n 9772/6865) J 7'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle