12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Al.TI CUMHURTYET 3 Ekim 1061 IIIIIMIIIIIMM Niirnberg 30 Ekimi teklif etti İlk maç Istanbulda IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIHIIIIIIIII Avrupa şampiyon kuliipler turnuvasında Fenerbahçenin rakibi DÜNYADA PELE HASTA Rıo de Janeıro. (Hususi) Devrımızin en buyuk futbolcusu Brezılyah Pele ânıden ra hatsızlanmıştır. Santos kulübu nun başkanı Cury Pele'yi teda vı etmek ıçın ikı meşhur doktoru angaje etmiştir. ITALYA LİGİNDE INTER LİDEB İtalyada yapılan son lıg maçlarından sonra İnter, liderliğini korumaktadır. Yukarıdaki resımde İtalya hginde Torino'nun son maçını gb'rüyorsunuz Niirnberg 2, (Almanya özel muhabirimiz bildiriyor) Avrupa Şampiyon Kuliipler Turnuvasın. da Nümberg'e rakip olarak bir Türk takımının çıkması burada se Vıyana (Hususı) 1955 tenvinçle karsılandı. beri îtalya'nın Sampdoria taNürnbergin idarecileri turnuva kımmda büyuk ba$an ile ovdaki rakiplerinin belli olması üze nıyan Avusturya'nın dunvaca rine derhal faaliyete geçerek fede meshur hafinsayd futbolcusu rasyona müracaat ettiler ve ligde Ernest Ocwick memleketme yendıği bu maçta en parlak Londra (Hususi) Cumarki maçlarının eeri\e atılmasını is 8 ekimde Bukreş te ve şehrımızavdet ederek. eski kulubu Ausdevrıni aratmıyacak kadar şatesi gunu Blackpool'da Blacktediler. Teküflerinin kabul edilede Romanya mılli takımı ile yapıtria'ya gırmiştır. Au'trıa antrehane bır oyun çıkaran 47 yaşmpool ile Chelsea ara 3 ında yacegi tahmin edılhor. lacak olan A ve B mılli maçın tanöru 36 vasındaki Ocwirk'i saâdaki buyük futbolcu 3 golü uspılan tngıltere lıginın muhım Nürnberç idarecileri önce birin. kımları dun kampa gırmışlerdır. açıkta ovnatmavı dumnmekt°talıkla hazırhyarak galıbiyette maçında »Sagaçıklar Kıralı» ve ci müsabakanın 3 ekimde tstan. 0 Dun sabah Futbol Federasyonu dır mühim hisse sahibi olmuştur. «Çalım ustadı» meşhur Stanley bnlda yapılmasını teklif ettiler. Burosunda toplanan futbolcularOcttirk. 1953 ve 1955 te 2 de Matthevvs yeni m»?vsimde ılk Maçtan sonra halk, MattFenerbabçenin bu tarihı kabul eNiirnberg takunı fa Ingiltere ve B Brıtanva ya dan A millî takımına dahıl bulumaçını oynamıstır. hews'e büyük tezahürat yapdip etmiyeceiji şimdilik şüphelidir kaptanı: MORLOCK karşı Avrupa muhtehtınde ovnanlar Kilyos'ta, B mılli takımı mıştır Blackpool'un Chelsea'yı 4 0 ama, her ihtiraalı besap eden Alnamıstır ise Kadıkoy'de kampa alınmışlartngiltere lig maçlan manlar çalışmalannın teraposunn dır. Londra (Hususi) tngiltere derhal deŞiştirdiler. Bn güney A! lig maçlarına devam edilmişmanya liginde Nürnberglilerin son A mılli takımı kafılesi Fenerbah tir. Birinci küm» takımlan ara yaptığı maçta da kendini gösterdi. çeli futbolcular yurda avdet ettığı sında yapılan maçlann teknik Pazar günü yapılan maçta Nürntakdirde, yarın otobusle Bükreş'e neticeleri: bergliler Bylesine bir maç çıkardı hareket edecektır. Ancak FenerBirmingham City 2 Bolton Honnover, (Hususi) Hamlar kl genelerin kuvvetli takımla. bahçe takımının Yunanıstan'da bır Wanderers 1, Blackburn Roburg ve Alman milll takımının nndan Karlsruhe'yi açık farkla Yuzde Takımıar En son netıce Tahmin hususi maç daha yapmak istemesı vers 1 Sheffield United 2. Black ufak tefek meshur santraforu J0 msğlup ettiler. Son dururna 50 Turkıye (A) Romanya (A) 01 2 Teknık Komıte uyelenni duşundur pool 4 Chelsea 0, CardıH City Uwe Seeler tekrar formunun 50 göre ligde Nürnber gl6 pnvanla Turkıye (B) Romanya (B) 20 10 Sanlâcivertliler bugün He mektedır. 2 Nottingham Forest 2, Everton zirvesine ulaşmıştır. Hâlen Avbiıinci, Elntracht Frankfurt 15 pu 50 Y. K. Emnıyet Beylerbeyi 03 0 4 Arsenal 1, Fulham 3 Burnley Dığer taraftan sehrımizde Roraklis ile karşılaşıyorlar rupa'nın 2 numaralı santrforu vanla lkinci, Rentlingen 14 puvan 80 Galata Anadolu 20 1 5, Manchester United 0 Wol manya B mılli takımı ile karşılaşakabul edilen bu muthış futbol 75 la flçüncü, Miinih 11 pnvanla dör Beyoğluspor Sarıyer 00 0 Tıran 2, (Hususi) Balkan Ikin verhampton Wander»s 2, Sheffıcak olan B millî takımımız maç cusu Dusseldorf'ta Batı Alman. 75 düncfi dnramdadır. Davutpaşa Haskoy 22 2 cıleri Tumuvası dolayısıyle bura. eld Wednesdav 1 Ipswich Toxn gunune kadar her gun sabah saat ya'nın Danimarka'yı 51 mağ75 Adalet Eyup 24 J da iki karşılaşma yapan Fener. 4. Tottenham Hotspur 1 Aston 10 30 da Fenerbahçe Stadında ça75 lup ett/ğı maçta sahane bir oYenımahalle . Altındağ 1.4 2 bahçe futbol takımı çıkardığı o . Vılla 0, West Bromwich Albion 50 yu n çıkarmış ve kafa ile 4 eol Hacettepe Yenışebır 32 10 yunla takdır toplamıştır. Sarılâ lışacaktır. 2 M3nche>=ter City 2. 50 atmıssa da hakem bınnı sayma Barbaros . Ank. Egespor 10 10 Izmır deplâsmanında olan Beşıkcivertliler bugun buradan ayrılır tspanyada lig maçlan 80 mıştır. Toprakspor Petrolspor 1.2 Değiştirilecekltrini bildirdiğımiz ken kalabalık bır kıtle tarafından taşlı futbolcular kampa ancak bu1 Madrid 2 (Hususi) Ispanyol 7S lstanbul Boks Ajanı Abdulah uğurlanmışlardır. Burada Izmir Egespor Kulturspor 05 2 ıntışar gun katılabıleceklerdır. Ayrıca tzfutbol lıgınin birinci kume taTomba ile Bolge antrenöru Feyzi ede n gazeteler Fenerbahçe'yi tah mırsporlu Rahmı de bugun kampa Clkuspor . Izmır D. Spor 34 75 2 kımları arasında hafta sonunda Törk dün kendileriyle konuşan min ettıklerinden daha kuvvetli ıltihak edecektır. B mılliler ıdman yapılan maçlann neticeleri şoybir «rkadasımıza vazifelerine de bulduklarını ve bılhassa kalecı harıcınde ayrıca teker teker nazaledır: vam ettiklerini ve kendilerine h»r Şukru'yü çok beğendıklerini be rı ders gorecekler ve millî maçta Bılbao 5 Tenerife 0, Osasuna S haagi bir tebligahn yapılmadığını lirtmektedirler. Budapeşte (Husu«i) Budaduşunulen taktık hakkında bilgı aElche 0, Oviedo 1 Seville 1, Es»o'yltmişlerdir. Bu arada Ajan peşte'nın meşhur «Nep» stadınAnkara. , (CumhuriyetTeleks) lacaklardır. Ankara ı, (Telefonla) Sporpanol 2 Valencia 2, Maloca 0 MadF. Bahçe Selânikte Abdulah Tomba 30 Hra ayhklı meda kalabalık bır seyırci kıtlesı Altıncı haftada SporTotoda rit 3, Real Madrid 2 Barcelona 0, muriyetin» devam edeceğıni bünnunde yapılan Macaristan Selânık 2, (Telefonla) F. Bah 8 ekimde tstanbul'da oynanacak Toto'nun 6 ncı haftasınm bırıncı hasılât bır mıktar artmıştır. UmuZaragoza 6 Real Sociedad 3, Betis dinnij Ajanlık vazifesinden bu çe futbol takımı bugun geç saat Turkıye (B) Romanya (B) mılli gun ve brut t«veç millî atletizm musabakaneticeleri aşağıda mi hasılât ve ikramiye miktarları 1 Santa 0. şekilde uzaklaştınlmasınm kanu lerde Selânık"e gelmıştır. Sarılâ maçmı Yunan Federasyonuna men lannda kıymetli îsveçli atl»t şoyledır: gosterilmiştir: Tasnifte Real Madrid 1 puanla 0 nen doğru olmadığını Ajanlıktan cıverthler yarm (bugun) burada sup ajaşıda ısımlerı yazılı hakemStıgg Pettersson 2 m 13 yukYuzde 6 dağıtılacak 0 ikramiye 13 maçı bilen çıkmamıstır. baştadır. Kendisini 7 puanla Maduzaklaştmlmasımn »«beplerinin a Herakhs takımı ile son maçlarını ler ıdare edeceklerdır : sek atlıvnrak şahsi Skandınavtutarı: 841 863 40 çıklanmasını istemi? ve hakkını oynavacaklar ve derhal yurda doMATTHEWS rıt takip etmektedir. ya rekorunu egale etmıştır. 12 maçı 4 kişı tahmm etmıştır. Demesthero Stat Hatos, VarnarBeher dereceye ısabet eden mik anyacağını ifade etmiştir. neceklerdır. IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIMIIIIIMIIII dakıs, Anagna«topulos. 10 maçı 458 kışı tahmm etmıştır. tar: 210 465 85 IIIIIIIIIIIIIIIIMIH"""" IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Millî takımlar kampa girdiler Kilyosta kampa giren A millî takımı, Fenerbahçeliler takdirde yarın Bükreş'e hareket edecek döndükleri llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Meşhur Ocvirk'in »!nL™*vkiİ: ,„. Çahm üstadı Matthevs halkı yine büyüledi F. Bahçe Selânikte Uve Seeler ikinci Kocsis mi olacak ? Tomba, Törk «vazifemize devam ediyoruz» dediler Spor Toto'nun 6 ncı hafta neticeleri Spor fotoaa dağıtılacak ikramiye miktarı Petterson yüksekte 2,13 m. atladı ÖSTON, KALİTE UYGUN FJAT ENÜSTÜN KALİTEENUCUZ FİAT , Çünkü; S E V I N C K M Ş A ı imalâüan perakenSe sahşa aneSilmişiir U ALR ' İ S T A N 8 U 1 1 da . . B«yoJI» : HON Galatasarty : YENİ ELMAS Svltanhımım KARVEN Uiut tt baıu F bloka 00OANLI Verlı Mallar Mft. A D A P A Z A R ' d a : SAKALHOĞIU KOLL f t l . BURSA'da OC OCAK KOLL $11 ^»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o» • • BU HAFTA SİTE, Yeni AR ve MARMARA Sınemalarmda en muazzam filmi. İZMİR d«< f«Y'l Pl tolvan ALBER U I A N K Ü T A H Y A ' d t ı g l R O L KOLL. $tf. SAMSUN'da ı IALCIO6LU KOLL. f t l TEKlRDAÖ'da.MONIR «• ADNAN IOYUEB YILKAZ ALANYAU foRtsr 4LONSO | ; BAUKESlR'de • KA8AKÇILAH SEREF ESKlŞEHlR'dt: I . ANKAKA'da' Sajmılalır : ERTAJ KOLL. ŞTU BANDIRMA'da ' SÜSLEN y« KÛÇUK SOSLEN KlsrObaıı BAYKAL KOLL »II. UŞAK'da< OROU İSTİHLAK KOOPERATİFİ «ı ŞUBELERİNDE FABRİKAMIZ MAMÜLLERİ 6U SEZON YALNIZ BU MAĞAZAIARDA FABRİKA FtATlNA SATU.HAKTADIR >•••••••••• 1 ••••••••••> • TAKSİTLE İsparta As. Sal. Al. Kom. Bşk. dan: 1. îsparta, Burdur Gamızonları ıhtıyacı ıçın aşağıdakı yıyecek maddelen kapalı zarf usulu ile satın alınacaktır. Cinsi Miktarı M. Bedelı C. Teminatı thale giin ve saatı Tahın helvası Portakal » • • • • •• • • • • • •••••»••••• KOTA 49; 35.06.90 1 Hazır ve ısmarlama gıyım < , eşyası $ Kumaş se Manıfaj tura * Kurk manto * Tnko * Tuhafıye s Kundura k sk Çanta * Halı * Battanıye * Singer dikiş makinesi \ \ \ DA Bı RHAN ŞANAL ve Ort. Sultanhamam Mevdanı Camcıbaşı Hanı zemm katta tstanbnl Tel: 22 71 18 Reklâmcıhk (2192/5398) »••••••••••••••••••• KAYIP Fatıh Nüfus memurluğundan aldigım Nüfu« cüzdanımı kaybettim. Hukümpüzdür Ertekın Korman Cumhunyet 5423 77 000 5 100 10 10/1961 S a h 10 00 22 ton KAYIP Denizcilik BankaBindan 85 0O0 5 500 10/10/1961 S a h 10 30 aldıgım pasomu kaybettim Hüküm85 ton «üzdür. 2. Evsaf ve şartnamesı Komısyonda gorülebilır. Kâzım S6 3. Teklif mektuplarının ıhaleden bır «aat evvel v e n l m e s i . (1672 Basın: 6989/539«) Cumhuriyet 5421 »• • • • • •• • • < » • • • • • » • • • TAPIŞTIKICILAR \\ lisansı olanlann Tel: 44 46 52 o ye muracaatleri. *• Cumhuriyet 5392 , İ Scnefik teerubehfzin neîicesi 1 ELEKTlRİĞI OLMAYAN KÖY VE KASABALARDA SİNEMA DAVASINI Memur Aranıyor YALNIZ PETROL OFİSİ nde (Basın 6478 5415) ^••••••••••••»»••»••••••»»••••••••••••••••••^ J Serı parça ımalâtında yuksek randıman veren Amerckan • • L O G A N marka J Kartal Maltepesındekı bir fabrikada çahsmak u/ere iyi 'daktılo bılir bay veya bayan memur aranmaktadır. îgteklilerin varsa telefon numaralarını belirtmek suretiyle posta kutusu 361 Galata adresine mektupla muracaatlan nca olunur. İL: 9010/5384 KAYIP Ehhyetımı kaybettim. Hükümsüzdür. Dr. M. Arif Ulug Miralay Nazım sok No. 28 III KADIKÖY Cumhuriyet 5387 16m.m. HALLETTI Şehvet ve saltanat hırsından çıldıran ffüzel melıke... Müyonların birbırine saldırışı... Tarihîî savaşlann en kanhaı... Cesaret ve insanüstü kuvvetiyle tarihin seyrini değıştiren kahra man... Şarkm eşsiz debdebesi. RENKLİ TÜRKÇE SİNEMASKOP İL 9019 5408 •••»•»•••••••••••»••»•••••••••••••»•••••••<» Ses «t pı«|eıcsif«nu ile 1000 kişilik sıltnlan Mare etekilir Fılmi yıırıtmaiân jeçiran • • fiflnt mıtinti'n. Ontik « t manyetik •*« ttrtihatiıAr. • • T~ To rna T *L T e z g â h l1a r i geldi. X Yedek şan}ası ktMur. Stmsltrimizfeki niuhtılif mnzulu yflzhrce film »••••»••••••••• • •••••• ••••»>»»••••••••••»> İTHALÂTÇI VE SANAYÎCİLERE 7 nci Kotadan aldıgınıı ithal lisanslannı kullanmadan aşagıdaki ç*»ltlerlmizin nümune ve fıyatlannı gSrmeniz sizin menfaatınizdir. İT Ecıalı 1 Porselen eşya 18 E c z a l ı p a m u k 2 Fayans 19 Tıbbt plâstik b a n d 20 Karpit 21 Tel h a l a t 22 Civata v e somun 23Gözlük 24 F e r m u a r 25 U s t u r a (Tıl a r m o n i k a ) 28 Bıçakçılık eşya 27 Fotoğraf m a k ı n a l a n 28 Pergel Oluklu çıvl 29 T ı m a k keskileri Krep Sol SO D i ş ç i k o l t u k l a n Baharat Kına 31 Yazı m a k i n a l a n 32 H e r çeeit kâğıt HındiEtan ceviz yağı M ü r a c a a t : Telefon: 22 X2 12 Î2 70 3^ (Jemaly) ÎL 0014 5335 GaIata Cad. 124 tmntuıitiu. ••••••••••••••••••»•••t ' • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • Yeşilköy Ziraî Araştırma <»•••»••••••••»••••••»j 4 > Ankara'da Yıldınm Beyazıt EnstJtüsü Müdürlüğünden: Meydanında s! L»feeraNgnm'z için cihaz ve • 60 Odah Kalorif erli • satın alınacaktır | Kirahk Ötel * Enstı>ijmüz Teknoioıi Lâboratııarı icîn mevcut şartnamesi gereğ'nce ass^ıda vazıh âlet ve cihazlar kapalı zarf eksiltmesi suretiyle hizs^rında gdsterilen knmet üzerinden satın alınacaktır. Istpkîılprin (fi<M5) aîtı bin dokuz yuz kırk be§ lıralık temınat bedelıni B?Vuköv Ma'mndürlüâüne vatirmalarını ve alacakları makbuzu ve tıcarî durumkrını gösterır vesaık ile birlikte ibraz etmelerini, teklif mektunlarmı 311961 cuma günü saat (14) kadar Daıremizde bulundnrmalarını ve 311P61 cuma guniı saat 15 de Dairemizde toplanacak Satın Alma Komisvonuna müracaatları rica olunur. Mevcut Fartnamesi her gun Enstitude gorulebilir. Miktarı C İ N S İ 1 Kul fırını heraus MR 170 2 Kul yakma kapları numaralı Rosental porselen 3 Gluten yıkama makinesi (Thebv) 4 Brabender Ferınograf cihazı komple aksam ve yedeklerle beraber 5 Ince kırma değırmpni (Feinmehl) Miag 6 Laboratuar e!eği Mıag 7 Kaba kırma dpğirmen (Schrotmühle) BuhİPr MIU. 200 (veva Miag 1961 model'» 8 Hamur voğurma makinesi Diosna 9 Etüv Heraeus RT 500 (40200) YEKUN. 1 Takım 1 1 1 1 Kıymeti Lira kuruş 4600 550 3100 58350. 10800. 12000 116009400. 3500. 113900. (Basın: 6857/5394) Müracaat: Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 413, tstanbnl FAAL (2974/5386) % ••••••••••••••••••••^ 3 Lüks lâmba 4 Lüks lâmba camı 5 Optık ayna 6 Bisıklet 7 Numaratör 8 Ağız Armonika » Cam bılya 10 Fan+azi Baç toka 11 K a b a r a çıvi lî 13 14 15 18 ! | 960 S365 Bır borçtan dolayı mahcuz olup satılmasma karar venlen 1173 lira muhammen kıymetinde Pike, havlu yorgan, çarçafı ve bir top telânin birinci açık arttırması 4 10 961 çarfamba günü saat 1617 araeı Mercan yokuşu Evliya han No 10 da yapılacaktır O gün verilecek bedel muhammen kiymetin yüzde yetml? beşinl btılmadığı takdirde 510 9B1 per«embe günü ayni mahal ve ayni «satte • ikinci satışı yapıiarak en çok pey ] sürene peçın para ile ihdle ediiecejtı I ihale ve tellAlive rüpumlannın da I alıcıya ait olacafn ilân oinur. \ rBa=ın 7821 5420) | SATIŞ İLÂNI İstanbul 12 nci İcra Memurluğnndan: KUL, KULUP, HASTAHME, FfcBRİM I E BENZERİ SOSYAL MÜESSESaER İLE AMATDRLERİN DİKKATİNE: . •rnı iMoat* mikresktp »azifisi gBren »• sadect !!!; fflm strip n kOçOk «iyaptzitif gBst«mtği mahsus I!; •Itktnkli vt tMrtriksiz ktrUrd» çalışakiltn ;j; Eâitinı sahasındaki fayialan k a t ' i p t l ı kakul Hi1mi$; •lan n rasim. filmstripfcUyBkn kllçOk 'İPPUİM jtstermeğt mahsus | J . j L j EPiOiASKOPLARI İ ralnıı, wsim ya» ».«Vg*stMin«gt tnahsoı EPİSKOPLARI Optık «t manyttik 1S m. m. Ilk >««! SİNEM» MAKİNEUIII TEYP ROCORDEKSES ALMACtHAZI) MuhteKf kültiir fiiimieri Ktsa kir mOMet ipn huıusl flat rıatlanmız lOtün şuW»riınir#t aynıdır. [ Q P A R F İ L Mjl K T ş Et R GALATASARAY YENİÇARŞI 4O TEL. 4 9 3 2 O O 4 4 1 2 5 7 • • • •» • • • • • • • • • • » » • » • • • • • • »• • • • • • • • • • ••• •• • • • • BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 97.114.92 lira keşif bedellı Beledıyemiz hızmet binasına kalorifer tesısatı kapalı zarf usulu ile eksıltmeje çıkarılmıştır. 2 İhale 10/Ekim/961 sah günü saat 15 de Bayburt Beledıye Daimî Komisyonunda yapılacaktır. 3 Geçıci teminat 6104.75 liradır. 4 Bu ışe ait keşif ve şartname mesai saatlarında Belediye Fen îşlennde gorülebilır. i Eksiltmeye gireceklerın 1961 yılı Ticaret Odası Belgeleri il e birlikte kanunun tanfatı daıresınde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günu saat 1 e kadar komisyona 4 makbuz mukabili vermelen lâzımdır. 8 Postadaki vâkı gecıkmeler nazan itibare alınmaz (Basın 6860 5395) ^••••••••••»•••••••••» ' J KOTA SIRA 102 • • Tahsısı olanlann • Tel: 22 57 97 + ile temas etmeleri. • ÎL: 9017/541P <»•••••••••»»»»••»•••»% 4 • ^ • Beklâmcılık 2292/5402
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle