13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A1.T1 CITMHURÎTET 15 Ekim 1961 Taksim: 2 Emniyet: 2 Gunun diğer karşılaşma < lannda B. Beyi D. Pasa'>ı 31, B. Spor da Galata'jı , 41 mağlup ettiler '( Şehnmız mahalli hg maçlarının 8 hafta karşılaşmalarına dun Şeref stadında vapılan uç musabaka ıle devam edıldı B. Beyı 3 D. Paşa 1 SporToto harıcı olan gunun ılk maçında B Bevı D Pasavı bırınc devrede Benan (2) Ustun (1) v asıtasıvle kazandığı gollerle maglup ettı 31 lk«ıcı devrede guzel bır maç çıkaran D Pa«an'n vegane sayısını Bnver sıkı bır şutla teoıın ettı Hakem îhsan Geygel B Bejı Hasan . Nurı, Azız • Kutnur, Nazmı, Suat Salâhattın Orhan Benan Avdın Üstun D Paşa Guven Altan, Hu«amettın . Celal Erol, Tamer Avhan Oktay, Kava Ne«ım, Enver B. Spor 4 • Galata 1 SporTotoda yer alan bu karşılaşmada B Spor takımı goz doldurucu bır oyundan sonra sert dav. ranan rakıbını 41 vendı Hakem Çıhat Ergun B Spor Sedat Muzaffer Yorgı . Günay, Kartal, Nevzat Alpav, Gogo, Avram, Gungor, Kemal Gala*a • îsmaı! . Ttıran, Metın Yaşar, Fehmi, tsm«t Adnan, Ayhan, Erol, Selım, Yılmaz Goller Gungor (Dk 9) Nevzat (Dk. 10), Erol (Dk 54) Gungor (Dk 69) Kemal (Dk 76) T a M n 2 . YJt. Emntret t SporTotolu son musabakada Takaim, Y K Imnivet karşısında ınagttrbtyetten guçlukle kurtuldu 22 T K Emnıy«t bılhassa ıkincj Ankara 14 (Telefonla) Mılh devrede çok guzel bır oyun çıkarlıg maçlarına bugun şehrımızde de vam edıldı Hatem: Muvahhit Afır Gunun ılk maçında Kasımpaşa Takstar Sabıh Jfıkolau Merıh • kuvvetlı rakıbı Gençlerbırhğını 21 Garbıs Cemal, Çent Varujan, raaglup etmeğe muvaffak oldu Yafa Kazaneı Yucel, Corc Oyunun 75 dakıkasına kadar Y K Emnıyet tsmet Bedri, Av mağlup vaııyette bulunan Lacıvert han • Erol Arakel, Alaettın . Fah bevazlılar ustuste attıkları ıkı rettin, Melıh, ŞeTef Fethı, Altay golle ıkı puan aldılar Goller Corc (Dk ) 26), Kazaneı Ilk devrede Gençlerbırlığı kotu (Dk 30), Altay (Dk 48), Alâettm bır oyun çıkaran Kasımpaşa kar(Dk 89). ısında ovuna hâkım olmakta guçA«af AYÇIL uk çekmedı ve nıtekım daha 25 Galatasaray I. Spor önünde terledi: 10 Maçın tek golünii 62. dakikada Ayhan attı Dun Dolmabahçe Stadında o\na nan mılh l'^^ikıncı karş.ılasma*ın da Galatrf ara\ ve Istanbulspor gol jememege gavret ederek hejecanlı klası \asatı geçmnen bır o\un çıkarmışlardır Her ıkı rakıbın mudafaa ve haf hatlarının guzel o\unu vanında kalecılere hemen hemen hıçbır ıs duşmedı dnebılınz Bu arada her ıkı fonetı teşkıl eden ovuncular neden^e şut hususunda çok kı«ırdı \e hattâ bır maçın netıce^ının şuta davandıgım unutmuşlardı * Her ıkı rakıbın karşıhklı hucumları arasında başlıvan ojunun ılk 10 dakıkaM zevklı geçtı Karşılıkh hucumların Galatasaray lehınde bozuldugu bır «ırada Ahmedın guzel bır ortasını Talat kafa ıle avuta attı Dak 1 0 Galata«araj lılar hucumlarını sık lastırdıklan anlarda tstanbulsporlular ıse sejrek fakat anı akınlarında bır turlu şut çekmeğı denemedıler Her ıkı rakıbın bek ve hafları bırıbırlenne nazıre \aparak devrenın golsuz kapanmasını temın ettiler tkıncı devremn ılk 5 dakıkasında t«tanbul«porlular temın ettıklerı ustunlugu yavaş >a\aş rakıplerıne kaptırdılar 57 dakıkada Uğurun ortasını Tahakım o\narken 79 dakıkada Se lat Mete\e geçırdı Metenın pla^elım m kornerını Lefter kısa bır su sını kalecı Yılmaz uçarak kornere rusten sonra ortala\ınca Ozer ka çıkardı fa ıle uçuncu golu atmağa muvaf 62 dakıkada Talattan çok mu«afak oldu 83 dakıkada bır Demır ıt durumda pa^ alan A^hanın şutu «por akını kornerle kesılınce van a\ut oldu Yılmazın a\ut atışından hakem ıle konuşan Lefter'ı hakem kestığı topu Bahrı Talata geçırdı Feyjaz Turgul oyun harıcı bırak Talattan tekrar Avhana gelen top tı 85 dakıkada sakatlanan Os bu o\uncunun ılk sutundan tam man ın solaçık oynamasıyle maç 20 sanne sonra <;urup çektıgı şutla son buldu Galata'arav golu alarak tstanbulspor ağlarına >uvarlandı Hakem Feyjaz Turgul Bu golden «onra tekrar akm aFenerbahçe Şukru Atıllâ, özean . Necatı Osman Avnı, Lefvantajını lehlerıne çevıren tstanbuHporlualr Tunçav ın boş tarafa ter Can, Özer Kadrı, Selım attıgı topun Turga\ tarafından Demırspor Mehmet Muzaffer, kurtarılmasıjle muhakkak bır beMunır Husnu Faruk Atıllâ E raberhkten oldular rol, C»mhur, Fıkn Hakkı, Celâl Galata«;ara\hlann 1 0 lık duruAh ABALI mu muhafaza ıçın çahşmaları karHakem: Sedat öz^elçuk şi'inda tstanbulçporlular hucumla Galatasarav: Turgay Candemır, rını semerelendıremedıler Ugur Ergun B Ahmet • Son10 dakıka zarfında da hakem F^hrı trıosunun garıp kararlan her ıkı II'Mn Recep Talat A>han, Mete. tstanbulspor : Yılmaz Nejat, takımı adeta *on enerjılerını de tuketerek takatsız bıraktı Maç da Yalçın Kenan Gungor, Gungor • bu netıce ıle Galatasarajın tstan Nevzat Nazım, Tuncav thsan, A» bul«por a 10 galebesıvle sona er nf HASAN dı Galatasaray forvetı Ist Spor kalesi onıinde gol çıkarmı>a çalışırke» F. Bahçe Ozer «2» ve Lefterin golleriyle D. Spor'u 31 yendi Kasımpaşa da Gençlerbirliğini 21 mağlup etti F. Bahçe Nürnberg maçında Lefter oyıtayabilecek mi? Başarılı bir oyun çıkaran Lefter'i hakem oyundan attı dakıka dolmadan A thsan ve Se \erdı Sarılacıvertlıler galıp duru | datın arasından topa dokunan Hık ma ancak 43 dakıkada geçebıldımet ılk golu attı Bundan sonra ler Özer m şandehnı Mehmet Kad karşılıkh fır«atlar kaçtı\s a da dev rının sarjı «ebebıv le elınden kaçırmca Lefter fırsatı kaçırmıyarak re 10 Gençler m lehıne kapandı tkıncı devrenın hemen başlann durumu 21 vaptı tkıncı yarıda Fenerbahçe \ıne da gozunden sakatlanan Alı, oyun hancı kahnca 10 kışılık Kasımpaşa takımı bır anda şahlandı Bunun netıcesı olarak 75 dakıkada Coşkun'un korner atışından Necdet ve Ahmet ın kafalarından seken top ancak Gençlerbırlığı ağ lannda durdu Beraberhkten sonra açılan Lacıvertbevazhlar 81 dakıkada gahbıyet gollermı kazan Ankara 14 (Telefonla) Bugun dılar Necdet'ın faul atışı baraja çarpınca topu kapan Çetın kalecı yapılan Fenerbahçe Demırspor \ı de çalımhyarak galıbıyetı temın maçında hakem tarafından ovundan atılan" Lefter hakkında verıleettı 21 cek karar ne olur«a olsun otomatık Kasımpaşa Hazım Sedat Ay man pazarteM gunku maçta takımhan A Îhsan Ergun Necdet dakı yerını alamıjacaktır llgılıleCoşkun Alı, Çetın, Ahmet, Altuğ rın verdıklerı bılgıye gore Lefter G Bırlığı Doğan . thsan Ay hakkında ıdarı tedbır kararı alınRut güreşçüeri bugün Fatih Kulübünde idnıan yapacaklar kut Oral Cumalı Tugav Gedız, madığı takdırde çarşamba gunku Emırgân gureş kampmda gureş Özkan Orhan Tevfık, Hıkmet Nurnberg Fenerbahçe maçında filer, Rus muiabakalanm heye ojnnacaktır Lefter hakkında ıdaF. Bahçe 3 • D. Spor 1 canla beklemektedırler Dun sa ahnmıjacağı Gunun ıkmcı karşılasmasmda rı tedbır kararının >ıne ılgılıler tarafından ıfade edılbah başantrendr Nurı Boytorun, 52 Fenerbahçe, Demirsporu 3 1 mağ mektedır kıloda kampa geç gelen Ahmet Bılup ettı Bır havlı sert ve mucadelelı geçen ojunun kahramanı mula£ı denemıştır Bılek, îbrahım Sol hakkak kı Lefterdı 37 yaşmdakı maz ıle Kâzım BarakU gureşmıs futbolcu hakıkaten gorulmeğe defakat yemlmıstır. Ahmet Bılek'm ğer bır ovun çıkanvor ve Can ıle nefesı ıyı gorulmemış ve kamptan bırlıkte Ankara sejırcısıne futbol pkarılmasına karar verılmıştır Guzıvafetı çekıvordu Ama Sarılâcıreş takımı dun akşam da çalışmışvertlıler hakım ovnadıkları halde •r» netıceje gıdemedıklerı muddetçe lardır t G. Sarav Istanbnlspor 1 sınırlı oynamışlardı Gureç aotreno.ru Nun Baytorun t G. Bırlıjı • Kasımpass 2 Ovuna Sarılacıverthler hızlı bas < Rusların, kuvvetlı bır takım 2 ladılar, tlk dakıkalarda bır hayh V D. Spor F. Bahçe tle geldığım bılıyorum Bız de ı>ı »' T. K. Emnıvet • Taksim • fırsat kaçırdıktan sonra 17 dakıhazırlandık Ellmızden geldığı ka<' B. Spor Galata 1 kada Lefterden aldığı pasla Özer, dar çalıştık înşallah, muvaffak o' H. Tepe Barbaros 1' luruz» demıştır. Ruslar, bugun ceza sahası ıçınden attığı sert şut * Tolspor A. E. Spor 0 J Fatıh Gureş Kulubunde çalışacakla ılk Fenerbahçe golunu yaptı f Sıncanspor . T. Spor 2 lardır. Gureş takımlarımız antrenBu golden hemen dort dakıka j Y. Mahalle P. Spor 2 manlarına devam edecektır ikı tasonra Fıkrl'nın attığı sert şut Şuk . tzm. Egespor Ülküspor 2 kım da yarın Adanaya hareket c • ru\u geçıp dırekten dondukten \ Kulturspor fzm. D. Spor 1 deceklerdır. Ahmet Bılek sonra Celal beraberlık golunu atı Yeşıldırekh Metının Vefa kale^ıne bir akını Güreş takımları yarın Adana'ya gidiyorlar Vefa Yeşildirekten bir puvan koparabildi: 11 Devreyi Sanyeşilliler galip bitirdıler Hakem Retep'i | oyundan çıkardı 1 Spor Toto \ netıcelerı Bır gua evvel vagan devamh kalması sebebıjle ıkı Jırsattan ıs • vağmurun tam bır tarlaya çevır tıfade edemıverek fark japılmasıdığı Dolmabahçe stadında Vefa ve na mânı oldu Yeşıldırek takımlarının japtıkları Devrenın son dakıkasına kadar mucadele hıç bır zaman vasatın u Yeşıldırek rakıbınden daha ıyı oyzerıne çıkamadı namasına rağmen başka eol atamaîlk hızla ovuna ba^hvan mılh mıştı llgın venı takımı Yeşıldırek vegaAttığı golun harıcınde Vefa >egâne golunu attıktan sonra bazı mu ne muhım fırsatı 54 dakıkada kahım fırsatlar da kaçırmış ıkıncı çırdı Enver ın sert şutu dırekten n sonra Tamer ın ellerınyarıda ıse YeşüSarıh takım oldukde kaldı ça dagınık bır o^ un gıkarmıştı *lıhavet 71 dakıkada Çetın'ın Buna mukabıl Vefa doksan da kıka boyunca takım olarak tek bır çektıgı çok sert f rıkık atışını Ta musbet hareket vapamamış ve samer elınden kaçırınca Vahdet t a dece tesadufı bır golle bpraberhgı kımına beraberlık golunu kazandırdıktan sonra 81 dakıkada Yakurtarabılmıştı Bır çok ov uncu«u cezalı bulunan VUT a tekme atan Recep ı hakem YeşılBejazhlar mudafaadakı gay oyundan attı ve maç da 11 beraretlı oyunları saye<;ınde mağlup ol bere son buldu Hakem Rıfat Atakanı mp^tan kurtulmuşlardır Vefa Altav Yavuz A'imÇetın, Daha o\unun 6 dakıkasında sol tbrahım, Enver, p<ık Sulevmanın kornerden gon Buınan A\dın YARIM KUPA ALDILAR Bundan bır muddet once yapılan derdığı topıı Fahrettın, guzel bır K Ibrphım îsmet Vahdet Yeşıldırek Tamer Yılmaz, ü Valı Kupası futbol maçlannda puvanları eşıt olan ıkı takım Galata kafa \uru^u ıle trrs koseve atarak saray ıle Istanbulspora bır kupa ıkıve bolunmek suretıyle yarımşar Yeşıldırek ın vegane golunu temın 6uı Turgav Yıldi'ım Erdoğan • Metın Kemal Recep Fahrettın, kupa verümıştır Resımde, Bolge Muduru S S Cıhanoğlunun kupa>ı ettı 1 0 Sulejman Galatasaray takımına verışı gorulmektedır 30 ve 31 dakıkdlarda Recep agır E K\RPAT GÜVEN FİLM iftiharla Takdim Eder. PERİDE llikimenguıelrvnmu \ Z1L 4Z0 OAVLIfiHT SYLVANIA Flüoresant LambaIarııtdaıı KEMAL *••••••••••••••••*••••••••••• FILM FERİDIIN KARAKAYA MAHDUT MiKTARDA GELMiŞTiR RENK. ı Hakiki "OAYUGHT" Guo^tği KALİTE: Oünyamn her tarafına nam lalmtş mejhar «» rakıpsiz SYLVANIA kslii«si LVAN I 4 UmmmL Distribülâru LİBKA TİCARET A.Ş. k 3O8.Teleforu 495200 Fjlmını takdim etmekle buvuk zevk duyar 16 ekımde ŞAN ve 17 ekımde KURTULUŞ YENIATLAS ve • IZMIRde BUYUK, LALE. KONAK ve ŞENOCAK smemalarında NOT ŞAN sınemasındakı Gala'ya butun yıldızlarımız davetlıdır • • • • • • • • » • • • • • < H, . 9281/5883 >•••••*v • • • • • • •» • • • » • >•••••••••••••••••••••••••••• Zlraî Gübre Salanların Nazarı Dikkatine: Çukobirlik Umum Müdürlügünden: •••••• •: ARSOY I bOKSEL KÂĞIT Avusturva ve tsveçın reka (' % D g"r Rolleı de Şa7i\e Moral Ahmet T Tekçe Husev ın bet kabul etmıvecek ucuz fı Ş • Baradan Bılge Zobu Eılkay Tekben Mumtaz Ener at ve sartlarımızı ogrenmeden (' Sev ım Emre ve B t R ^ C Î HAMUR sıparışlerı• nızı geçırmeyımz HAY\TI HAMZAOĞLU Sıgalla Bıraderler 4 Rcjı Atıf Yılma? Senarjo Vedat Turkalı Muzık Yalçın Tura tL 9282/5882 J Bu muazzam fılm pek vakında yurdumuzun en buyuk • smemalarında H. 9296 5893 • *»*4>««««»*«*«««»««<V' *•«•••••*••••••••••••»> ^••••••••••••••••••••^ ÎDR4R ŞEKERtM f ^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ • eden Ingıltere Mıles TATtN ^ ^ Fabrıka• sının CLİNİTEST ısımlı Mı • J yarî satışa arzedılmıstır SAGLIK MÜESSESELERİ • Kuru \ 14000 Kilo Kömür Üzüm Alınacaktır Armutçuk İşletmesi Müessesesi Müdürlügünden: Kapalı zarfla teklıf ahnmak suretıyle 14 000 kılo kunı uzum alı. nacaktır Eksıltmesı 27 10/1961 cuma gunu saat 16 da Kd Ereğlı, Ar. mutçukta Muessesemız Tıcaret Gurup Şeflığınde vapılacaktır Teklıf mektupları ajnı gun saat 15^0 a kadar Muessesemız Başsekreterlı. ğıne verılmış olacaktır Şartnameler Ankarada Turkıye Komur tşletmelerı Kurumu Umum Mudurlu. ğunden, tstanbul Bevoglu Peremecı sokak Petropol handa T K İ Satınalma Müdürlügünden, tzmır Tıcaret ve Sanayl Odası Reuhjmden, Kd Ereğlı A K Î Dırek Burosundao, Zonguldakta A K t trtıbat Amırhğmden r e Armutçukta Muessesemız Tıcaret Gurup Şeflıgınden alınabılir Muessesemız 2490 sa>ıh kanuna tabı olmavıp ıhalevı yapıp v a p . mamakta veva dıledıgıne japmakta serbesttır (Basın 8604/5908) »••••••••••••••••+•••* Turk Alman Kultur tşlerı < tstışare Kurulu Turk . Alman Eğıtım Merkezı i ALMANGA DİL KURSLARI 2 kasım 1961 den ıtıbaren başlıvacaktır. Muracaat Cumartesı harıç her gun saat 1619 Sekreter hgımıze 4 Adres Alman Lısesı K 2 Be • joğlu, Tunelbaşı, Tel 44 27 26 T tL 9147/5885 I • • • • • •» • • • ^ • • • • • »• • • • 1 Kıs tarıfesı 16 ekım 1961 pazartesı sabahından ıtıbaren • tatbık edılecektır 2 Duvar tarıfelprı ıskelelere astırılmış ve cep tanfelerı de gışelerımi'He 'atısa arzedılmıstır 3 Sırkecı araba vapur ıskelesı 16 ekım 1961 sabahından ıhbaren servıse açılacaktır Kamvon nakhyatına tahsıs olunan • Sırkecı Üskudar arasındakı araba vapuru seferlenn* her gun =aat 05 45 ten 23 30 a kadar devam edılecektır • 4 Saat 23 30 dan ıtıbaren kamvon nakhj atı sabah saat 05 00 e kadar Kabataş . Uskudar arasında devam ettırilecektır 5 Sırkecı Kadıkoy volcu naklıvatını temınen, 7 15 ten • 18 45 e kadar volcu vapuru seferlerı saatte bır olmak uzere • edılmıstır Savın \olculara ılan elunur (Ba«m R S n Denizcilik Bankası T.A.O. ŞeHir HMIarı İsleimesi Müdürlügünden: J T. A. O. • Tel: 22 42 80 J tL 9247 5886 »••••••••••••••••••••V HASTANEOTEL ^•••••••••••»•••••••••»••••••••••^•••»••••»•••••••••••••••••••••••»^ POMPEİNİN SON GÜNLERİ' Renklı Sınemaskop STEVE REEVES Sıaemalarmda YURT LALE ve YENİ AR I 98/86 «»•• »» •• • • • • • • • ' L 2 85 9 »» » •»• » • • • • • • • • r i t ADALET BATTANİYELERİ I MISIR ÇARŞISI 47 | ruPTAN• PERAKENDE < IL 9257/5888 »••••••••••••< ••••••••••••• Mustahsıl ortak ıhtıjacına kapalı zarf teklıf alma ıhale suretıvle 500 ıle 1000 ton kadar SUPERFOSFAT ve 400 ıle 800 ton kadar AMONYUMSULFAT mubajaa olunacaktır 1 Ihale 25/10/1961 çarşamba gunu saat 14 te yapılacaktır 2 Temınat a) Superfosfat ıçın, geçıcı temınat 22 500 lıradır b) Amonvumsulfat ıçın, geçıcı temınat 27 000 lıradır • 3 Kapalı zarf teklıf mektupları ıle geçıcı temınatın 25/ 10 1961 çarşamba gunu saat 11 e kadar Adana Çukobirlik L*mum Mudurlugune tevdı edılmış veva gonderılmış olması lazımdır Postada vakı olabılecek geeıkmeler nazarı ıtıbar a almmaz 4 Şartnameler Adana Çukobırlık Lev azım Mudurlugunde tstanbulda Galata, Necatıbej caddesı Kozacıoglu han Kat • 4 Şube Mudurlugunde her gun mesaı «aatlerı dahıhnde gorulebılınır 5 Çukobirlik Artırma ve Eksıltme Kanununa tâbı bulun • mayıp, ıhaleyı yapıp yapmamakta veja dıledıgıne ntedığı mıktarda vapmakta serbe«ttır tL 9320/5894 • »•••• ••••^ » • • • • • • • • • • • • • • • » • • • »• ^ • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •» • f Bugun Matınelerden Itıbaren • Operatör Dr. SARAY BRİGİTTE Sinemasında BARDOT'un Fatıh Malta Fev zıpa^a Cad 9ı kabul saatlerı 15 30 18 30 Tel 21 54 24 \ Cumhurıvet 5904 HAYftİ DAYAS ( A I» R I \ KIZ Renklı ve sınemaskop fılmınde sızı teshır edecektır İL 9301 5891 • • • •• •• • • • • »»• » • ••»» • • • » • » • • • • •»» •• • » »»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle