20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALIT CUMHURÎYET 3 Ocak 1961 Iltllfllllı^ Gtiveıt Beşiktaş ile mukavele yaptı Altay Ayhan'a izin verdi îzmirsporda oynadığı zaman lstanbul kulüplerinin idarecüeri tarafından beğenilen Güven, geçen u n e Italya'da Amatör Millî Takımırnızda basarıh bır oyun çıkararak 3 büyuk kulubun ıdarecilerini Yeşilköye kadar getırmeye mecbur etmışti. Yesükoyde idareciler tarafından bir turlu paylasılamıyan Guven ile birhkte birkaç amatör futbolcuyu Federasyon bazı hüküm lerle cezalandırmıstı. Son çıkan Af Kanunu ile birhkte ve bu ay başlıyan transferle bu oyuncular istedıklerı kuluplere geçmek imkânını elde etmış oldular. tşte bu futbol" culardan Guven, butun söylenenleri boş çıkartarak mukavele yapan ilk futbolcu olmuştur. Güven dun Besiktas ile 2 senelik mukavele ımzalıyarak Besıktaşh olmuştur. 60 bin lıra alan bu kıymetlı oyuncu bundan sonra Beşiktaş Takımında yer alacaktn. Ayhan bonservisini aldı Büyük toplantıda Altay'da kaiması kararlaştmlan, fakat bır turlü Galatasaraydan aynlmıyan Ayhan da nihayet Galatasaraylı olmuştur. Galatasarayh idarecılerin bu futbolcu üzerınde fazla durmaları ve Altay'h 'darecilerle yaptıkları uzun gorüşmelerderı sonra Altay, Ayhana bonservismı vermiştir. Bu suretle Ayhan Calatasaray ile iki senelik mukavele yapmıştır. G. Saray, Ayhan için îzmirde 2, îstanbulda l.karşılasma yapacaktır. ıJIMllIIIHIIIIIIIIIfllllllllllllllllliftlllllliailllllllllllllill1lltfllllltlllIllfllllllflIlllllIlll|||||||||l||Illlllf|IIIIIIlIlIllllll|f|l||||||||||||llllIIIIII Geride bıraktığımız bir yıl Yabancıların seçtikleri • 11960: Sporda başansizlfk İ Avusturyada: 1 Rafer John OCAK son (Amerika) 2 Herb Elliott :fe Dünyanın sayılı bısıkletçılerınden olan î'alvan Fausto (Avustralya), 3 Wilma RuCoppı oldü dolph (Amerika). Polonyada: 1 Wilma RuŞÜBAT dolph (Amerika), 2 Peter Bo* SporToto kanunlaştı lotnikow (Rusya), 3 Jurıı * Millî basketbolcu Şevket Wlassow (Rusya) Tajhca bir trafik kazas.nda veİsveçde: 1 Herb Elliott (Afat ettı \ ustralya). 2 Juri Wlasso« * Madiso Square Gardende Belçikada. 1 Armın H r a % (Rusya), 3 Bill Nieder (Ame uzun. yüksek. gülle ve 3 mil (Almanya), 2 Jurij Wlasso\v lika). dünya rekorları kınldı ı Rusya), 3 Murray Rosj (Atsviçrede: 1 Armın Har> * Feriköy ıdarecisı Mustafa ı ustralya). (Almanya), 2 Rafer Johnson Pekgözlü, Dolmabahçe stadında (Amerika). Georg Thoma (AlBrezilyada: 1 Rafer Johnilk defa olarak ınaçın hakemi manya). son (Amerıka) 2 Herb ElliBaha Kırçıl'ı sunırukladı tspanyada: 1 Herb Elliott ot (Avustralya). 3 Armın MART (Avustralya), 2 Peter BolotHary (Almanya). sf: Spor Toto maçları ilk de4 nikow (Rusyo), 3 John ThoFmlândiyada 1 Rafer John fa olarak oynandı. mas (Amerika). von (Amerıka) 2 Boris Schak * Gül Çıray Bükreşte vapıRusyada: 1 Jurıj Wlassow lın (Rusya), 3 Wilma Rulan Balkan Şamoivon»sında bifRusya), 2 Peter Bolotnıdolph (Amerika). unci oldu kov (Rusya), 3 Eugen GriscDanimarkada: 1 Bıll Nıe lıin (Rusya). NÎSAN der (Amerika), 2 Wilma RuMacaristanda: 1 Jurıj Wla^ ^c ttalv.iva mılli maçta 1 0 dolph (Amerıka) Arm'n sow (Rusya). 2 M Troy (Ame %emldık. Hary (Almanya). rıkat, 3 Peter Bolotnikm * Sofyıda vapılan genç ta Çınde: 1 Rafer Johnson (A(Rusya). kımlar TnaiModa Bııtgaris*; nı merika). 2 Armin Hary (AlAmerikada: 1 Wılma Ru2 . 1 mağlup ettik manya), 3 Yang Chuan dolph (Amerika), 2 Floyd ^ Viyanada yapılan genç ta« Kwang (Çin). Patterson (Amerıka). 3 Rafeı kımlar şampiyonasında takımıtngilterede: 1 Rafer JohnJohnson (Amerıka). mız B Al.nanvaya 1 0, Macason (Amerika), 2 Wilma Rudolph (Amerika), 3 Herb El• • • • •* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • »• • • • • • • • • • • • • • • • lıott (Avustralya). Finlandıyada: 1 Rafer John % son (Amerıka) 2 Veikka Hakulinen (Finlandiya), 3 Herb Elliot (Avustralya). ttalyada: 1 Livio Berrutı (Italya), 2 Armin Hary (Almanya), 3 Bıkila Abebe (Ha1 beşistan). 1960 yılında butün memleketlerde yapılan anketler sonunda \ılın sporcuları seçilmiştir. Han si memleketlerin hangi sporcuları seçtikleri asağıda gösterilmıstır. Fransada: 1 Jurij Wlassow 'Rusya), 2 Herb Elliott (Avustralya) 3 Otıs Davis (Anstana 3 • 0 yenıldi. Doğu A) manyayı ise 1 . 0 mağlup ettı MACTS ^s Oran ia yapılaT nrduio' arası maçta ordu takımımi7 Y > nanistanı 1 n yerjdi ^c Gül Çiray Sofyadak! at letızm şampivoiTîS'nda birınc oldu. HAZIRAN * Ankarada vapılan maçta Iskoçya millî takımını 4 'i yendik. •Sf. Dünya şanapıyonasındîi Patterson, Isveçli Johansson't yenerek unvanını gerı aldı * TEMMTTZ ij: Bınıcılık ekıpımız Avru pada başarılı bir seyahat yap tı. AGUSTOS ie 17 Ohmpıyat Ovunları Ro ma'da açıldı. ic Amatör Takımımız Olımpı c yatlardaki maçlarında Bulgarı tana 30 Yugoslavyava 40 v» nildi ve B A C ile 3 3 beraber. kaldı. ir Olimpıyatlardakı Greko Romen güreş müsabakalarındy Müzahir Sille, Mithat BayraV ve Tevfik Kıs Olimpiyat şampı vonu oldular. EYLÜL ir OlimpivatUrda serbest pı reş müsabakalarında takım hp linde birinci olduk. ir Olimpiyat Oyunlarına kat' lan atlet. velkenci, binicilerimi/ ıvi neticeler alamadılar. ir Viyana'da vapılan Avrups Şampiyon Kulüpler Futbol Şarr piyonasmda Rapid ile karsıia ^an Beşiktaş 40 mağlup oldu ir Atina'da vapılan 19. Balkar Oyunlarında Gül Çirav tek b' rincılik alan atletimizdi EKfM •• Bulgarlarla vaptığımız ku * i'ek millî macını 21 kaybettik + Avusturva şampivonu Ra nıd. Besikta>;a Dolmabahçe'dp 1 0 yenildı. KASIM , •• Galatasaray Rus şampiyo * nu Rostov'u 40 mağlup etti. ARALIK ir Galatasaray Basketbol Ta ktmı Olimpiyakos'u sehrimizrie ve Atina'da yenerek basketbo' turnuvasında tur atladı. *• Galatasaray ezelî rakibi Fenerbahçevi 50 mağlup etti ir Galata«arav!ı!ann Mu'îlıb Hoca'sı vefat etti Avrupa şampiyon kulnnler basketboİ tarnuyası Vali atletlere izin verdi Haber aldığımıza gore Okul Spor Yaırtları faahyetlennden olan futbfel maçlarının fınalleri Dolmabahçe Stadında yapılacaktır. Valilık, Dolmabahçe Stadında atletızm için izin vermıştir. Parıs 2 (T.H.A.) Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Basketbol turnuvasınm ikinci turunda Kazablanka şehrinde Fransa şampıyonu Charleville, Fas şampiyonu Balkan îkıncüen Futbol TurnuCSCasablanca'yı 54/53 mağlup ederek kardöfinale kalmıştır. Charle vası önumüzdeki hafta şehrımizde ville ilk maçında bu rakıbini 55/57 veya Ankara'da başhyacaktır. Fenerbahçe ile turnuvanın ilk maçıyenmişti. m oynıyacak olan Bulgar Lewski öte yandan, Yugoslavya'nın OFK futbol takımı 5 ocakta şehrımize Belgrade, Isveç'in K.F.V.M. Soegelecektir. Mısafır takım KadıköySidney 2 Amatör tenis ilemi ders'i ikinci maçta 39/40 yenerek de kampa gırecektır. Fenerbahçe nm bır numarah rakibi Avustral kardöfinale yükselmiştir. bu maç için kampa girmıyecektır. yalı Neal Fraser, organizator Jack Kramer'in yarım milyon lirahk teklıfine hâlâ ayak diremektedir. Fraser, iki aya kadar ameliyat olacak ve ondan sonra evlenerek tenisi bırakacaktır. Balkan turnuvası için hazııiıklar tamamlandı G. Saray Beşiktaş I I ocakta Ankara'da karsüasacaklar Galatasaray Beşiktaş futbol takımları 11 ocakta Ankarada hususi bir karşılaşma yapacaklardır. Bu maç Ankara Gazeteciler Cemiyeti larafından organize edilmiştir. . I.(JAK = I \V>Kl tLE KAKSILASACAK KFNERBAHÇl. ! Fraser, tenisi bırakıyor : Ythn sporcuları Davis kupası Sıdney, Italya'yı 41 yenen Avustralya'nın bundan tonraki se nelerde de Davis Kupasını elinden kaçırması imkânsız görülmek tcclır. 1900 senesinden beri hmrb iene leri hâriç devam eden Davia Ku pası maçlarında Amerlka, 19, Avustralya 17, îngiltere 9, Fransa ds 6 defa şampiyon olmuşlardır. Ankara'da veledrom yapılacağı pnüjdelendi Geçtiğimiz aralık aymda Ankara' cilere söylemiştır. Bu söz bisıkletda Bısiklet Ihtisas Kulübü ismi al çilerin çalısma güclerini de artırtında bir bisiklet kulubü kurulmuş mıştır. tur. Hamdi Ayvah tarafından kurulan kulüpte Aytekin lpek, Mus «Real Madrid» futbolcutafa Palaska, Nazmi Ayvah, Nejat Kayserilioğlu, Ertan Ersoy gibi larına madalyalar verildi Madrid, Futbol kuluplerı milli ve kıymetlı bisikletçiler de dunya kupası galipleri bulunan bulunmaktadır. «Real Madrid» oyuncularına MadKırmızı siyah ve beyaz formalı rid Belediyesi tarafından şehir aİspanya millî futbol takıkulüp kurulduktan sonra sporcu dına birer madalva verılmiştir. mının yeni antrenörü lar Beden Terbiyesi Umum Müdü Bu hususta bevanatta bulunan Madrıd İspanya Futbol Fe rü Bekır Silâhçılar ile Ankara Böl «Spor ve Torenler Komisyonu» Baş rierasyonu îdare Komıtesi, millî ge Müdürü Cemal Saltık'ı ziyaret kanı Guitterıez del Castillo, bahıs futbol takımı antrenörlüğüne «Re etmişlerdir. Bekır Silâhçılar, bisik mevzuu madalyaları alan ilk takıal Madrıd» takımı antrenörü Mi let sporu için Ankarada bır veled mın Real Madrid olduğunu bıldirrhel Munoz'u tâyin etmiştır. rom yapılacağını sporcu ve idare mıstır '•IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ordu takımımızın hazırlık maçı 8 ocakta Ankarada Irak Ordu takımı ile karşüasacak olan Ordu takımımız son idmanını bujun yapacaktır. Ordu takımınrm son hazırlık maçım ise varın Hacettepe ile oynayacaktır Yugoslavyada . 1 Wılma Rı dolph (Amerıka). 2 Rafeı Johnson (Amerika). 3 Arman Harv (Almanya). Lüksemburgda 1 Rafe) Johnson (Amerika), 2 Yang Chuan Kwang (Çin), 3 Juııı \Vlassow (Rusya). Meksikada 1 Armin Har\ (Almanya), 2 Chris Von Salt /a (Amerika) 3 frina Pıe* (Rusya). Almanyada: 1 Ingrid Kra mer (Almanya), 2 Peter Bo lotnikovv (Rusya), 3 Rafeı Johnson (Amerika). Norveçde: 1 Knut Johanne <en (Norveç), 2 Otis Davı« (Amerika), 3 Wilma Rudolph (Amerika). G, Saraylı Ergun'a 15 gün ceza verildi Ankara 2 (Telefonla) Bugün toplanan Merkez Ceza Heyeti Karagümruklu Tarık'a iki ay ve F. Bahçe G Saray maçında Lefter'e tekme atan Ergun'a 15 gün muvakkat hak mahrumiveti vermistir. | IIIII llllllllf 11III ti li tl 1 Itlll MIIIM lllf llltlllltlIlltJlilllllltlllllf ItlMIIf IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIM lllımıı if | IIM , IIIM ,, IIT ||II||rif Itllllllllll 1 T llllllr Bu gQn« kadar g«l«n EN ÜSTÜN ALAMİNÜT KARTPOSTAL tki senedenberi çıkan ve herkes tarafından beğenilen EVKATI ŞERİYELİ, HAKtTALI KONGRE İLÂNI İstanbul SigortdTı İşçiler Yapı Kooperatifi îdare Heyeti Baskanhğmdan: Kooperatıfımızın normal yıllık umumi hevet toplantısı. 22 1/961 pazar günu saat 10 dan itibaren Beyazıt Nis Düğun Salonunda aşağıdaki gundem çerçevesinde yapılacağından, bütün ortaklarımızın aynı gün ve saatte kongrede hazir bplunmaları ehemmiyetle rica olunur. tDARE HETETİ NOT: Ticaret Kanununun 362 ncı madde»ı geıeğınce bilânço, murakıp raporu, yıllık rapor ve bütun hesaplanmız. her gun, ortaklarımızın tetkikine amadedir. GÜNDEM: 1 Yoklama ve hazirun cetvellerının tetkıkı. 2 Riyaset divanı seçilmesi, 3 Rey sayıcıların seçimi, 4 tdare Heyeti faaliyet raporu, bilânço ve murakıp raporlarının okunması, ile bunların tenkidi ve ibrası. 5 Rcy çekme suretile düşen ve istifa eden ıdare heyeti üyeleri yerine yenilerinin seçilmesi, 6 3 yedek uyenin seçilmesi, 7 3 murakıp ile 3 yedeğinin seçilmesi. 8 Muhtelif sebeplerle kooperatifimizden ayrüan ortaklar hakkında karar ittihazı, 9 Ortaklarımız tarafından verılen 55 imzalı dılekçe uzenne inşaatla alâkalı bilcümle işlerin ortaklarımu nezdinde gözden geçirilmesi talebınin görüşulmesi, 10 Dilekler ve kapanış. TIP FAKÜUESİ DEKANLIGINDAN 1 Tıp Fakültesı Hastahanesinln 1960 mâli yılı ihtiyacı icin (192) kalem ilâç ve malzemeden tâlip çıkmayan (76) kalem «atın alınacaktır. 2 tlâç listelerı ve şartname her gün mesaı saatlermde Fakülte hesap işlerinde görülebilır ve istenebilir. 3 Fırmalar verebilecekle ri malın her kalemimn fiatı ü e tutarını gösterir teklif mektuplannın tutan üzerinden % 7,5 teminat mektubu veya makbuzu ile birlikte (5/1/1961) perşembe günü akşamına kadar Fakülte Satınalma Komisyonu Baskanhğına gondereceklerdır. Postada vâki gecikmeler k»bul edilmez. Zarflar (6/1/1961) cuma günü açılacaktır. 4 Teklifler Satınalma Komisyonu ve katılacak bir mütehabsıs uye tarafından mcelenerek, evsafına uygun görülen her kalem malzemeye en ucuz fıat teklif eden Firmaya ihale edilecektır. 5 Her fırma serbesttir. verebileceğı kalemler için teklif vennekte rerrunm Memleketimiz için hususi emülsyon Katfyyen saranmaz Sıcak ve soğuğa mutehamildir Fiatı: 16 Liradır YAZGAN KARDEŞLER ^* Dünyacs mıruf ^ AYDIN MUHTIRASI Bayilere tevzi edildi.. Taklidlerinden sakınınız. Maarif Kitaphanesi muhrüne dikkat ediniz. Fiatı 250 kurustur. Koll. Ş t i . btaobıd Yeni Postam kupsı Yeni VMda Kan 12 Tel: 226136 Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesinden: Muessesemız, piyasaya kendir sicimi satı^ına başlamış bulunmaktadır. İtgilüerin gereklı izahat) almak üzere müracaaüarı rica olunur. 6 Her kalem üâcı mukavelenin tescili ve teblığ tarihind«n itibaren âzami 20/2/1961 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczanesine teslim edilecektir. 7 Teklif edilen malzemenin memlekete fiilen ithâl tdilmış ve transferı yapılmış mallardan olması lâzımdır ilân olunur. Istanbnl Valüiginden. 1 28/12/1960 tarih *• S691 sayıh Banialar Kurulu karan iW şekerin fabrika teelim toptan fiatı (ambalâj masraflan hariç) küp Hfeer 280, kristal seker 250 kunu; olarak tesbit edilmistir. 2 28/12/960 tarih ve 5690 sayılı karar ile özel ve tüzel ki»ilerin 1.1.1961 günü saat 7 den itibaren 5/1/1961 (tünü saat 7 ye kadar seker satmalan veya herhangi bır suretle imalâtta kullanmaları veya evvelce satış olup henüz teslitn etmedikleri şekerlerin teslim veya herhangi bir sebeple diğer bi* yere nakletmeleri yasaktır. 3 Ticaretle iştigal ed*?n bütün hakikt veya hükmî şahıslard«n ticaret maksadiyle nezdlerinde şeker bulunduranlar ve şekeri imal «ettikleri maddelerde kullananlar 1.1.1961 günü saat 7 den itibaren ticarethane, mağaza, dukkân, depo, ambar, fabrika ve imalâthanelerinde. şube, komisyoncv. ve acenteleri nezdinde vesair yerlerde mevcut şekerlerin cinslerini, rr.iktarlarnu ve bulunduklan yerlen gosteren beyannameleri 311961 günü saat 17 ye kadar bulunduklan yerin en büyük mülkiye âmirine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 4 1/1/1961 günü saat 7 den evvel satümış olup da henüz müşterilere teslim veya gösteı dikleri yerlere teslim ve sevk edilmiyerek satıcı elinde kalmış olan şekerler satıcı tarafından sevk olunmıyarak verilecek beyannameye dercolunacaktır. 5 1/1/1961 günü saat 7 den evvel satumış ve müşterilere teslim edilmek uzere yola çıkatümı^ ve fakat müşteri eline vannanuş olan şekerler, müşterilere vardığı günü takip eden günün akşammn kadar müşteri tarafından 3 üncü maddede yazüı şekilde a y n bir beyanname ile bildirilecektir. 6 Türkiye Şeker Fabrikalan Anonim Şirketinin kendi fabrıkaları ile sermayesine iştirak ettiği Şeker Fabrikalan Şirketleri beyanname vermek mecburiyetınde değillerdir. 7 İkinci maddede yazıh yasağa riayet etmiyenlerle yapılan kontrol neticesinde verdiklerı beyanname muhteviyatının hakikate uygun olmadığı tesbit edilenlfr hakkmda Türk Ceza Kanunu hükumleri uygulanacaktır. Keyfiyet, alâkalüarca bibnmek üzere ilân olunur. (149) istanbul Gazetecilerinin Yılbaşı Eşya Piyangosu Listesi Bahçeliev: 074037 KENDİR SÜMERBANK SANAYİİ MÜESSESESİ T A Ş K Ö P R Ü Teklif İsteme Ilanı ı40 un enınde 70 360 metre işçı elbiselığı kumaşına ıhtıyacımız vardır. Şartname (Aşirefendi caddesi Şeker Handaki) Buromuzdan alınabilir Alâkalıların en geç 11.1.1961 taıihınde İstanbul Büromuzda bulunacak şekilde kapalı zarfla teklif yapmaları ilân olunur. Şirketimiz ıhalej ı yapıp yapmamakta veya dilediğine vapmak ta serbesttir. TtRKtTE ŞEKER FABRtKALARI A. Ş. A rsa : 191720 190324 002951 145124 002720 168617 053073 184695 001643 147443 BUZ DOLABI: 068936 DİKİŞ MAKtNESİ: 141820 ÇAMAŞIR MAKİNESİ: 157800 SONU DÖBT RAKAMLA: ERKEK KUM^ŞI:: 6080 9779 7763 9892 7393 KADIN KUMAŞI: 2070 2514 9012 8476 4149 ELEKTRİK ÎZGARASI: 9082 5361 8810 5097 3723 ELEKTRİK ÜTÜSÜ: 9210 3793 7508 7563 1187 SONU ÜÇ RAKAMLA : KRAVAT: 353 571 948 118 163 ERKEK ÇORABI: 108 002 082 218 450 KADIN ÇORABI: 250 302 775 261 601 NOT: İkramiyeler 9/l/19fl Pazartesi gününden itibaren Gazeteciler Cemiyeti lokalınde verilecektir. İstanbul Askerlik Dairesr Baıkanhğından: 1 1940 doğumun 6 ncı celp grupuna dahıl (Eminönü, Fatih, Kartal, Sanyer, Şile, Taksim) As. Şubelerinin 1940 do»umlu ve bunlarla işleme tâbi daha yaşlı doğumlu eratı ile diğer askerlik şubelerinin kaynaklarında mevcut ayni durumlu artık eratı 31. ocak 1961 tarihinde Eğitime başlıvacak şekilde 2431 ocak. 1961 günleri arasında eğitim merkezlerine subelerden vollanacaklardır. 2 1940 doğumun 6 ncı celp grupu olan ocak • 961 celbi do?umun son celbi olduğundan 1940 doğumlu ve daha yaşlı doğumlu olup kaynakta sevkini bekleyen erler bu celpte artık kalmaksızın •amamı yollanacaklardır. 3 As. şubelerine dairece düzenlenmis tertip ve sevk çizelgeleri gönderilmiş olup bu son celpte bütün sınıf eratı toplanıp sevk edileceğinden ne şekilde hareket edileceği bildirilmiştir. 4 1940 doğumlu erata son yoklamalan sırasında sevk için bizzat kendilerine tebligat yapıl mış bulunduğundan mükellefler sevk için ayrıcs şubelerinden dâvetiye beklemevip mahalli As. Şubelerine müracaat edeceklerdir 5 Ocak 1961 celbi 31 ocak 961 tarihinde hıtam bulacaİından ve bu tarihten sonra ele geçen ve müracaat edenler As. Kanunu 89 uncu mad. g5re bakaya tanınıp As Mahkemelere verileceğinden yerli yahut yabancı 1940 doğumlu ve bunlarla ışleme tâbi bütün mükelleflerin mahalli As. Şubelerine müracaat etmeleri gerektiği ilân olunur. 63061 Almanya'da rahsil ermiç ve askerliğini yapmıs KOTA 99 Gümrü* Poıisyonu 59.14.10 L.UXOR LÜKŞ 7İTİLİ mutemet vasıtasiyle getirtmek veya tahsıslerini devretmek istiyenlerin TRANŞARK İTHAIÂT İBtBACAT LTD. ŞTL NE Aşırefendi caddesi 22, Ihsaniye Han 56 Telefon 22 54 24 Müracaatleri rica olunur. ^.^•^•^••«fc' T. C. Emekli Sandıgı Tarabya Otel İnşaatı Kontrol Şef liginden | înşaatımıza ait ahşap kapı v e ahşap balkon korkulukları, ah # sap gömme dolaplar. demir parmaklık ve merdiven korkulukla (| rı. beton kafes işleri taşaronlara verilecektir. Ihaleler gruplar halinde yapılacaktır. Bu işler ile ilgilenenlerin Tarabya Otel însaatı Kontrol Şefliğine 16. Ocak. 1961 tarihine kadar müracaat etmeleri. J ÇIKTI ^ Halkımuyı itimat ve teveccUhUnü' kazanmakta rekor kırmış olan, Yuvanızm uğuru sayılan : THSAN KERESTE FABRİKASI Y. Maden Mühendisi iş aramaktadır. TELEFON : 49 52 67 Çok temiz doğramalık çıral) ve beyaz * Insaat çeşitleri * Kısa boy mobilya dolgulut Satıs mağazası: Namıkkemat Cad. 101 Yenikapı İstanbul TELEFON: 21 33 «9 Türkiye Zîraî Donatım Kurumu Umıım Müdürlüğünden: Kurumumuz Merkezi ile İstanbul, Îzmir ve Adana Bolge Mudurluklerimizde mevcut Te knik ve Ticari Sartnamelerimiz esasları dahilinde I.C.A. kredi lerinden 85.000 e tekabül eden miktarda Göztaşı mübayaa edi lecektır. Teklifte bulunmak isteyen fi rmaların sartnamelerimiz esaslarına uygun olarak hazırlayacak ları teklıflerıni ayrıca 10 nüsha proforma faturalarıyla birlikte en geç 15.2.1961 günü akşamma kadar Ankarada Umum Müdürlüğümıizde bulundurmaları ilân olunur. (117) BU AKŞAMDAN İTİBAREN SAATLİ MAARİF OUVAR TAKYİMLERİ Bayilere Tevzi Edildi. L Alman ve Fransız ortografına iyice vâkıf, dikte altında çalışabilecek Tecrübeîi daktilo aranıyor YENİ MELEK ÖLÜM KORKUSU (VERTİGO) Reji: ALFRED HİTCHCOCK Artistleri KİM NOVAK JAMES STEW\RT Taklitlerinden sakınınız!.. / Yazılı müracaat: FEGET, Söğüt sokak 17/3 GALATA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle