12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTl CUMHUKÎYKT 22 Ocak 19Ö1 Feriköy ile K . yenişemedi Sırtı yere gelmiyen Türk'ün hikâyesı Pakistan, Finlandiya ve Almanya temasları 9 Derleven: Cem ATABEYOĞLÜ (Ibrahım KÖZ) METİN ÎN 1TTIGI PFN4LTI GOLÜ %ĞL\RDA Bu gures \ukanda da soyledı kılo olduğunu da hesaba katarsak ğım gıbı Yasar ın ağır sıklette ılk Rıhımakı karşısındakı gahbıvetın ve son vabancı maçı olması bakı değen bır kat daha artar mınddn avrı bır onem taşımaktaAynı senenın ekım aymda Aldır. Kendısnle vâkı bırçok konuş mamız sırasında ağzından şu so man mıllî gureş takımı tstanbula zu muteaddıt defalar ışıtmıştım • geldı Yaşar, 10 ekım 1950 gunu c Allah bana bır karış daha Spor ve Sergı Sarayında \apılan boy versevdı agır «ıklette gureşır Turkıye Almanya mıllî serbest gureş karş'laşmasmda 87 kılova gu dını » Bu bakımdan Yaşar pek arzula reştj Ve Alman rakıbı Henıngen ı dığı bu sıklette ancak bır vaban 8 dakıka 21 sanıje ıçınde tuşa ge cı maç dahı vapmakla bu>uk he tırdı vesını pek az da olsa tatmın ede Senenın son ayında Serbest ve bılmıştır Grekoromen şampıyonları arasınBu gureşte Yasarın ancak 8788 da Beynelmıle! Federasyonca bır «Dunya Gures Şampıyonası» tertıplenmişti Istanbul'da yapılacak bu maçlarda Yaşar son şampıyon luğunu aldığı 79 kıloya konulmus tu Ancak butun arzusuna rağmen fazla kılolarını atıp bu siklete ıne medığınden bu bujuk temasta mın dere çıkamadı Fakat bu musabakaların uzenn den pek az bır zaman geçtıkten sonra memleketımızı zıyaret eden Ankara 21 (Alı Abalı bıldırıyor) Amerıkan mılli gureş takımı ıle Mıllı lıgın yırmıncı hafta maç yapılan maçta 87 kıloya guresmek larına 19 Mavıs stadında bugun ımkânını buldu de devam edılmıştır Gunun tek ma;ı Ankaragucu ıle Adana De(Arkası var) mırspor takımları arasında ovnan mıştır. Soğuk bır havftda, kavgan sahada ve az sejırcı onunde oynanan bu maç vasatın altında cereian etmıştır G. Saray Ş. Hilâl'e averaj yaptı: 50 Salâhaddin daha farklı bir mağlubiyeti önledi Bugünkü program Alelacele hazırlaımış bır saha babasının hâtırası ı ç n yapılai bir da yapılan dunku maçta Galata dakıkalık ıhtıram duruşundan sarayın kaışısında rakıp olarak sonra başli) anovunda Galatasayalnızca Şekerhılâlden kalecı Sa raylılar hızlı bır tempo ıle hemen c kurdular 4 dakıkada lahattın vardı djebılırız Salâ u tunluk hattın yedığı beş golde hıç kabahatı olmadıktai başka en az bu "«HKKHKH o kadar da muhakkak golu oılı>erek takımını çok farklı bır mağlubıyetten korudu Sarı kırmızılılar ıkıncı devrede bugunku maçlannı dusunerek ılk iyehrimızde • 45 dakıkanın aksıne çok durgun Ferıkov Ş Hılal (12 30 da) ovnadılar G Saray PTT (1415 te) Hafta ıçınde vefat ed^n Bahrı'nın Beşıktaş Rapid (Şerefte *aat 10 30 da) Haskoj Sarıver (14 te) Ankarada: G Bırlığı D Spor t • Petrolspor Altındai tzmırde • Vefa Ka.ımpasa Goztepe Karagumruk Dun Dolmabahçe stadında mıllı lıgın ılk maçını Ferıko\'le PTT ovnadı Karşılıklı hucumlar ve denk kuvvetler arasında geçen bu maçta Ferıkovluler rakıplerıne nazaran daha çok fırsat vakaladılarsa da bunlardan ıstıfade eaemedıler Bılhassa Munacettın ıle Husevın bu fırsatları kaçırmak hususundd bırbırleıı\ le varış ettıler PTT kalecısı Metının de guzel kurtanşları ojunun golsuz be rdberhkle sona ermesını fc«mın ettı Hakem Hakkı Guruz F Ko> Necdet Aleko Kaplan Erdınç Ahmet, M AU Ertugrul, Husevın Ismet, Munacettın Rıdvan PTT Metın Doğan,1 Nıhat Yuksel, Yusuf, Ismaıl Enver Abdullah, Fuat Arıf, Etı DÎNAMOLULAR GEZÎNTÎDE Ankaragücü Ad. D. Spor'a 4 0 galip Bırıncı devrenın 18 încı dakıkasında soldan ortalanan topu Demırsporlu mudafılerın ıska geçmesı uzenne topu ıjı takıp eden Ertan penaltı noktası uzennden attığı şutla takımma ılk golu kaaandırmış ve devre 10 bıtmıştır. Ikıncı devrenın 16 ncı dakıkasın da vıne Ertan ve 20 ncı dakıkasında da Haynnın şahsî gayretlerı Ankaragucune ıkı gol kazandırmıstır Adana Demırspor mağlubıjetı kabul etmış bır şekılde oynarken oyunun 83 uncu dakıkasında Yucel sağdan ortalanan topu guzel bır şutla Demırspor kalesıne soktu ve maç da bıraz sonra Ankaragucunun farklı gahbıyetiylc son bulmuştur /ıırııııııı Mahallî liğde Süleymaniye Anadolu ile berabere Gunun >egane musabakasını, hakem Rıfat Atakanı'mn ıdaresınde Anadolu Sulevmanıve takımları, zemını buz tutan sahada duşe kalka yaptılar Ovuna Suleymanıye ıyı başladı ve devrenın sonuna kadar rakıbıne ustunluğunu kabul ettırdı Ikıncı devresı daha zıyade karşılıkh akınlarla geçen maçta, ıkı taraf golluk fırsat vakalıyamadı Maç 00 beraberlıkle son buldu llllfllllllllllllllnillMMM TAZISIZ bı Dınamo'nun antrenmanını Spor ve Sergı Saravında sevrettık î \ ı bır ekıp Hepsı volevbolu bılıvorlar Bırıncı devrevı lıder olardk bıtırmışler Son maçta Rapıd ı 3 2 yenmışler Geçen sene Demırperde Dinamo takımları arasında vapılan turnuvada ıse ıkıncı gelmısler TaFutbol Federasyonu dun geç vaAyhanın, 5 dakıkada Bahrının atkımının butun ovuncuları mıllî oltıkları gollerı ofsavt addederek kıt bır bıldırı va>ınlamıştır Bılmus Ikı yaşlı oyuncu var 139 defa dırıde, bu sezon vapacağımız maçsaymıvan hakem, 10 dakıkada da lar ıle mıllı maç teklıflerı hakkmmıllî olan Pleşoıanu ıle 14 defa Metın'ın alıp favul japılmasna da \anlan kararlar açıklanmaktamıllî olan Şıclovan 27 yaşındalar rağmei attığı golu ıptal ederek, dır 134 defa mıllî olan tvanescu ıle 2 Galatasaray lehıne favul vermeün defa mıllı olan Corbeanu da karden sonra oyun sertleştı Sarıkırdesler mızıhlar ılk gollerını 13 dakıkada Antrenorlerı Spor ve Sergı SaıaBahrı'iın çektıgı fnkıkt^n gelen vmın sahasını begenmedı cÇok topu Suat'ın kafasıjle kazandıktan sert olduğu ıçın bılhassa voleybolıkı dakıka sonra Bahrı ıkı ıcı golu de sakatlanmalar olur» dedı de yapmakta guçluk çekmedı Bu F.Bahçe netıceden ümıtsız! nu 27 dakıkada Nıvazı'den aldıgı Dinamo takımının antrenmanınpasla Metn'ın attığı uçuncu go! Izmır 21 (Nejat YADA bıldırı karşılaşmanın ılk devresı 21 Ka da Fenerbahçe'nın antrenoru ıle takıp ettı Devrenın bıtmesıne beş kız takımının kaptanı Gunes Çapa Mıllı hg maclarına bugun, sımpaşa nın lehıne kapanmıştır sanıve varken Ülku'nun kendı şehrımızde çok soğuk bır havada 68 dakıkada Yılmaz frıkıkten bır da vardı Rakıplerı hakkında bır ceza sahası ıçınde topu elle kesgol daha atarak takımının galıbıye fıkır sahıbı olmak ıçın gelmışlerdı mesı uzerıne venlen p^iatıdan de\ am edılmıştır Gunun ı!k maServı^lerını vuruslarını hucum \ e Vefd ıle 1 1 tını garantılemıştır Metın dorduncu golu de vapın^a çında Karagumruk mudafaalarını sevrettıler Çapa heKasımpaşa Hazım Yılmaz Se men fıkrını sovlevıverdı devre Galatasaravhların 4 0 ustuı beıabeıe kaldı Karsıhkh akınlarla geçen maçın ılk devresı golsuz dat Adnan, özcan, Argun • Atılluklen altında kapandı « Ivı bır takım 8 savı alabıhrkapanmıştır 77 dakıkada Vahdet la Fıkrı Rıdvan A Ihsan, Ahmet sek çok ıv ı Bızım sadece markemız îkıncı devreve Galatasaravlılar Vefa nın vegane golunu atmistır Goztepe Burhan Mustafa, Ençok yavaş basladılar Salahattn Bu gole Kırmızı Sı>ahlılar ancak ver Sumer, Sedat, Çağhvan Gu jok Yoksa takımımız geçen senedaha ılerlemış duılk devrede olduğu gıbı ıkınu o\unun son dakıkasında attıkları ler Gursel Ayhan, Nevzat, Hakkı. lere nıspetle rumda Fakat ı>ı bır maç olacak devrede de bırıbırınden guzel golle ce\ap vermışler ve maç da Elımızden geldığı kadar çalı>;acaplonjonlarla rakıplerıne gol vaptni bu sekılde bıtmıştır 11 ğız » ımkâiını vtrmedı Ovunun bıtm»Antrenor Alâettın Gunes ıse so\sıne 8 dakıka kala anı bır «knJa Karagumruk Tamer Özcan Nıle konusu>ordu «Bu takıma FeBahn butun Sekerhılal mudafaa hat Orhan, Tunca>, Ünal • Doğan nerbahçe volejbol takımlarının 957 sını geçerek besıncı golu de takı Zekaı, Kemal, Aydın Alı den sonra nasıl ılerledığını gostere mına kazandırdı O un da bu ne Vefa Turgut Ya\U7, Burhan ceğız Bu maçlarda çok çalışacatıce ıle 5 0 Galatasarav ın galebe Arıf, Yaşar, Avdın Özer, Çetın ğız Hıç olmazsa bır set almak sıvle sona erdı Ibrahım Vahdet îbrahım ıçın » G Sarav Turgav Candemır Gunun ıkıncı maçında Kasımpa Fenerbahçe takımı sovle çıkacak. Avrupa Şampıjon Kulüpler VoB Ahmet Suat Ergun Mustafa şa guzel bır ojundan sonra rakıbı leybol Turnuvası dolayısıyle IsraGuneş Seta Mahıru Nazmıye, Mete, Avhan Bahrı Metın Nıvazı Goztepe'yı kendı sahasında yenme el'de maç yapmış ve memleketımi Canel, Melıha Ş Hıla' Salahattn Anf Bur muvaffak olmuştur 31 ğe Bu maçtan once saat 19 15 te Feze henuz gelmış olan Galatasaray han Bulent, tlhan, Ülku Yalçın, 13 ve 20 dakıkalarda Rıdvanın Voleybol Takımının dun Bevkoz nerbahçe ıle Darusşafaka takımlaOrhan Altan Nazmı Metın attığı gollere 31 dakıkada Goztepe ıle yapması lazım gelen lıg maçı rı lıg ıçın karsılaşacaklardır Tunçer BENOKAN Haluk SAN Nevzat vasıtasnle cevap vermış ve tehır edılmıştır Futbol Federasyonu dün bir bildiri yayınladı Fenerbahçe Kız Voleybol Takımı bugun saat 20 15 te Spor ve Sergı Sarayında Avrupa Şampıyon Kulupler Kız Voleybol Turnuvası ıçın Bukreş Dinamo takıraı ıle karşılaşacaktır Progressu, Dinamo oldn îstanbul Bolgesının Fenerbahçe Kulubune yanlış ısım bıldırmesi sebebıyle Progressu takımını beklerken karşımıza Dinamo çıktı Hata nereden doğuyor, bellı değıl Dun sabah Fenerbahçemn rakı F. Bahçe kız takımı Dinamo ile oynuyor Samnivon kulüpler volevM tumuvası Vefa: 1 Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 3 G, Tepe: 1 G. Saray Beykoz voleybol maçı tehir edildi 1111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111 lllll llllllllll p: VAIE unutma l RUTUBETLİ HAVALARDA Fena hava sartları dolayısıvle Yarın SARAY sınematında venlecek Gölseren SADAK pıyano konserı, genel ıstek uzenne 9 ŞUBAT PERŞEMBE saat 18,30 a tehır edılmıştır 84.10 30 80 StRKtLASTON POMFALARI Tahsıs alanların muracaatlerı menfaatlerı ıcabıdır TEL: 49 35 25 K O TA 14 2 Bizim meşhur eski oklava ile açılan bö reklerimizin nefaset ve lezzetinde İstanbul Belediyesi DOKTOR ŞEHİR OPERASI ^Oeak 1961 Temgffleri Hafta: 4 26 Ocak 1961 Perşembe 21 de 28 Ocak 1961 Cumartesİ 21 de ÎTank Ziya Kırbakan; i Deri, Saç ve Zflhrev! Butalıkiar MfitehaMuı Istıklâl Cad Parmakkapı No 66 Tel • 44 10 73 Türkiyede ilk defa OPON, »oğuk ılgiBİığından nıutevellıt ağrılan teskıu eder OPON, b•^ diş, adale, sinir ağrılannı derhal dındirir MADAM BUTTERFLY Sahneye koyan ATDEV GÜN Orke«tra şefı Dekor: Koro seh Demırhan Altuğ N Perof Muhıttın Sadak Bıletler Tepebaşı Tıyatrosu gı şelermde »atılmaktadır. Talebe tenzılâtı: Persembe gunlerı talebeye V 50 tenzılât yapılacaktır o G Puccını DOKTOR Ziyaeddin Maktav Knlsk, B ı ı m , Boffti (Ağu, Dış) Hastahklan Mfltehssnsi Taksım, Recebpaşa Caddesı Park Apt 5/1 Tel : 48 30 98 Ö BÖREK BİSKÜİLERİ Üİ Kimya Ylksek MtthwııibUri ve Lâberatvvar Teknisyenleri Alınaeak Izmıt cıvannda m=a edılmekte olan istanbul Petrol Rafmerısı ıçm Kımya Yuksek Muhendıslen ve Lâboratuvar Teknisv enlerı alınacaktır Talıplerın 35 yaşından aşağı olmaları ve askerlık hızmetını ıkmal etmış bulunmalan ıstenmektedır Ingılızce büenler tercıh eddır Tahsıl ve tecrube hususları hakkmda malumat vermek suretıyle P K 142 ŞışlıIst adresıne vaz' ıle muracaat edı!mesı rıca olunur OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLlR (TANK ATIŞLARI) Karadenızde Rumelı Karaburnunun 5 mı] kuzeyi ıle terkos golü tahhsıve bınası 3 mıl kuzeyi arasında aşağıdakı arz ve tul daırelen ıle belırtılen bolgede 23, 24, 25 ocak 1961 gunlen sabahlan saat 0800 de başlamak v e 17 00 de bıtmek uzere sahılden deruze doğru top atısı j apılacağından tehlıkeh sahaya gırılmemesı ılân olunur. ARZ TUL 41" 41 3 2310 » 25 00 » İstanbul Bölge Ticaret MüdürJüğimden: (Anonim ve Hisseü Kcmandit Sirketitre) Şehrimizde faaliyette bulunan Anonim ve Hısselı Komandıt Şırketlerırun 1960 yılı Gene! Kurul toplantüan ıçm, en geç 31/1/1961 gunüne kadar Müdürlüğumüze ıki nıısha dılekçe üe müracaatle toplantı gün ve saatını tesbıt ettırmelen, bu tarıhten sonra yapılacak müracaatlenr nazarı itıbare almmıyacağl ve toplantılanna komıset gonderılmıyeceğı; şırketlerın toplantı giınlen Müdürluğumüzün imkânlarına gore ocak, şubat ve m»rt aylannda yapılacak şekılde tertıpleneceğınden dılekçeye gaa. yazılmaması ve gön abnmadan ilânlann yapılmaması ehemmiyetle ılân olunur. (3023) PAMUK TELEFİ SATILACAKTIR Tahmınen 35 ton muhtelıf cıns pamuk telefı 3 21961 cuma gunu şaat 10 da Manısa'da fabrıkamızda açık pazarlıkla satıîa caktır. Şartnamesı îstanbul'da Sümerbank Alım Satım ve tzmır de Sümerbank Basma Sanayu Muesseselerınde gorülebıhr. Fabrıkamız satışı yapıp yapmamakta veya dıledığıne yap makta serbesttır MANİSA PAMUKLU MENSUCAT A.Ş. TEKSTİL FABRIKASI 28° 40, 30 > D 28° 35, 00 > D (2337 3091) Top sarma tanbura alınacakiır Alerınos Fabrıkası ıçın 135 000 adet top sarma tanburu alınacaktır Buna aıt şartname ve numune alım 7 grupta gorülebıhr Kapah teklıfın uzenne (Mer/73003) yazılarak en geç 0.2 961 tarıhıne kadar muessesemız veya îstanbul Şubemızdekı alım teklıf kutusuna atılması lazım dır Mues^esemız ıhaleyı yapıp yapmamakta veya dıledığıne •\apmakta serbesttır İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmaîma Müdürlüğünden: 1 Müdürlüğumüz deposun da bulunan «2850» kutu 3X4X25 lık dış rontgen fılmı, beher kutusu 11 12 TL dan aşağı olma mak şartıyle teklıf alma suretıvle satılacaktır 2 Numunesı her gun, me sai saatlerı dahıhnde Komısvon da gorülebıhr 3 Bu işe aıt teklıflenn engeç 31/1'1961 salı gunu aksamı na kadar 0/07,5 nıspetındekı temınatıvle bırlıkte Bevoğlu, Ba lık Pazan, K»lyoncu Kolluk Caddesı, Malh Handakı Satmalma Komısyonumuza tevdıî lâzımdır 4 Kurum, Artırma, Eksıltme Ihale Kanununa tâbî olmavıp, satışı yapıp, yapmamakta veya dıledığıne yapmakta ser besttır (2833) ÜÇAK MAKİNİSTİ ALINÂCÂK Ingılızce konuşan yazıp okuyabılen açak makınıstı alınacaktır Daha evvel uçak makııusthğı >apmış olması şarttır Taleplenn >azılı olarak «Pan Amerıcan Hava Yolları, Yeşılkoy Hava Alanı İstanbul» adresıne goncierılmesı nca olunur A RAN IYO R Iyı Ingılızce bılır, askerlıgmı japmış genç makme muhendısı aranmaktadır Iş yerı Ankara dır MIMAŞ A. ŞTI. Ataturk Buhaıı 77/3 Tel 12 53 65 Sümerbank Alım ve Satım MUessesesi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle