14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÛÖRT Besunb Koman 288 I)A!$KASIMN GÜ KA d I CUMHURÎYLT Çızen ; VVLS SAYOL (,'eviren : Mazhaı KUN'l L L M H L K H t l ın edebı letrıkası. 22 Ocak 1961 Ellerın kamjonları lastık bula busasan kım su vereceJt/ Gece de, maz paslanır, onların otoposları gunuz de terli olursun, soğuk alırvızır vızır Şımdı gun onların gu sm gel senı benım eve gotureyım. nu! Gavrıvı duşunen yok' Önce Kıra evı değıl, kendı evımde otucan sonra canan dıvorlar' Bu la ru>orum Hususî yaptım, bır odafı ıcat eden durzunun anasını sa sını da fazladan ayınp bır kat yatak koydum Yatak kı, çarşaflan tayım' Evvelâ can Çanın çıksın temız, ovle sabun kokulu, durulu ulan 1 Geber ulan' Çatla ulan 1 durur Sırf arkadaş, ahbap ıçın . Ben ara sıra kendı kendıme ba, Gel gidelım, anasını satayım! Beba?a kalaraktan duşunuyorum da nım bubam eyıdır Ben ışlığe gıd >orum kı Djha bızım dortbaş derım, sız oturur konuşursunuz mamur bır kavım halıne gelıp m< Bır kaç gun bakım şart gana1 SonCopı/rirhl OMrO t.ıgndı Rouff dennete dahıl olabılrmız ıçı ra kalkar gıdersın Tamam mı arçok emek lazım Çok okul lazım daO Kabul mu'» Lucıen babasının kendısını oradan uzaklastırHıddetlenen Morel bağırdı «Canım ne »lırıan Sonra bıçağı uzun uzun ıncelemege basladı Lucıen koşa kosa çıktı ve bır çeyrek saat ka Emme okullardalı ogrptmenlerı Damalı oğretmenı hep guluyormak ıstedıgını anladı Sokağa çıktı, fakat on adım da ba«ırıı varıvoruz bak' Ben an au al » Avnı zaraanda paraları toglamak ıçın jere ve: •Aman pek guzel «ev dedı >»e zaman aldın"* dar Bonra sepetı dolu oldugu halde gerı dondu atmadan javaşca gerı dondu merdıvenı çıktı ve H ç gormemıştım Satın almadım Ya, de Delıkanlı duşuncelı gorunen babasının dıkkat nı larım Hoca' Sen henım eh yuz eğıldığı ıçın Vermer nın kendısıne vermış oldugu •Tuhafsın be Velı Usta 1 » bırden evın kapısım açtı Vernıer'nın verdığı pamek hedıye ettıler Evet hedıvedır» ve bu soz kama da jere duştu Bunu goren Lucıen babasın dağıtmak uzere bır taraftan konuşurken, bır ta komur ıçınde bır esnaf parçası ol Velı usta, bır parladı «Hasstır ravı bır çekmeceje yerleştırmekte olan More! ler uzerıne Morel bıçağı oğlunun elınden alarak dan atık davranarak hemen daldı ve sılâhı \er raftan ria sofrayı kurmağa başladı Çok geçmed 1 iTd h i a h»n adamın gel ulan' Nıve tuhaf oluvormuşum"» bırden irkıldı ve paraları vere duşurdu Lucıen «Havdı gıt vıveces al» d ı ı e bağırdı den kaldırdı den ıkiM de yemeğe oturdular Ama Lucıen ba«ınden ne mal olrtu*un 1 anlarıra «Işını koyup gelmış, benımle 11 «masum bır tavırla «Ne almamı istıyordun» dedl basının kadtfhını doldurmak utedığı zaman adam S mdıkı gıdı«iTit7den de ne ma raşıjorsun Yetmıyormuş gıbı, hav içmıyecegınt soyledı (Arfcası var) ta adamı bır de evıne çağırıyorsun. tura kullanıvoruz Bırıbırımızı eo TanımadıSın bır adamı » Kovlu demıreı bır daha parladı • ?el traş edhoruz Ynk^eldık ka' «Uldn sen çakal mısın'» însandan kındık kaldırdık S7 zamanrl harıç bır mahluk musun s e n ' Ben ı.ok ış gorduk Se«ımızı de bı ın«anım arkada* insandan da anho«luk kabartıvorU7 Kabara ka larım tn«an olana ınsanca m ' u bara çathv a > M A"h »tmesın rrele sarttır Baktım, seni insana <f < 7 Ulan jukseld.nse >ukseldın, ne benzettım Geldım gorüsuvorum bafinvor^urı'' Kıme duvuracak Evıme çağırıvorum t«ter eel l^ter sın' Yukselmış' Bır >organ ığne gelme Senın bıleceğin ış Emme «ını vabsndan »lıvorsun ne habar ben ıstersem ddamı zorla goturum, Yukselmış' Bır karın agrısını ha o da baska 1 Yanı, suruye suruve p nı kendın v apamıvorsun' Gızla goturum namussuzum » n okuls vazan oBretmenlerın ba «Sagol Velı Usta 1 » dedi Danıah ?ını v a m o t ' u n bovle mı vuksel oğretmenı «Eve daraslık vermıjedın". lım » «Lâfa bak' Ulan sen nasıl oretBır çocuk elınde zenbıll sallıva sall \a eelrlı Cavları bıraktı gıttı menMn Ve dara«lığı ulan' Bır oda «Ben bak «en burda vemek fı fazla dıvoruz j a ' Hem daraslık^a ahvede toplanmışlar Nereden belli. kolnna peldl Rahml doÇrnl Havalar bize varar . «ana ne ulan' Onu benım duşunlân ne vapı>orsun'» dı.. ıkındıye dogru ha1 Enyince m oiavor.. Nasıl varar? dn . «Yemıçtım bır parça Şurada da mem lazım Kalk Gonlun sığdığı va bıraz aralamıştı. Aferin Rahmi Etendi bak tstanbnl'dan M' Cavldan Çafa hıva'î ö i e m i olan bu gıbı gecık SoJuKta üşüvenler, nezle Daha başlamadıU Favul yere kov sığar » kov den getırdıgımız azık var Muh nasıl da bıldın.. Eczacı bey blle orada nçtn ajahev derken bır tane tav jazıvor melerm onune geçılmeMnı bılhasolanlar vardır. Eczahanelerlen • Çoluk çocuga zahmet » tar kovmus hevbeve Havvanları Bildim ama, nereden »ld«de kafasına vedi Ahmet teW idı. dı. Bır muddet once bu »utunlarda 1a rıca ederız aktar dOkkânlarının 15I artar «Sen va delısın va da delinın goturen arkadas bıraktı zorla » | u n n anlıvamadık k ı . Vatandaş Ahm«t Efendt tçe rar top vapmava baijladı Rah luzununu vazdığım kov okullarııhlamnr, kırmtz.. trementı ru koylu«u p Ulan benim karı sabah «Dur ulan bakavım Muhtarır Efendim.. yajmor malöm ri l r d l mı bır tane Ahmet ın sırtına Gayrimeşru çocuklar aksam davıreve gıdıp kâtıplık mı n* kıtap ve dergı gondermek ışını hn aspirin. hava civa 5 .. .. .• ra buluttan olnr. av radı ne kovmu«'» oturttn Ahmet aldırmadı Top edıyor' l«ı ne evde oturup varanıgerçekleştırmek ı ç ı n kampanva O ne\e varar* «Kıs feldi fırak açmadadır « Ha şunn bilerdın, eczaeı Azık «argısını açtı Patate«ler ma yolddşıma hırmet etsın meselesi vapmava devam ettl . Rahmi Kalk açmıs bulunuvoruz Gavemız bu Avafı kavıp du«enlerin 8neye yâre» bev.. vumurtalar gorundu Yufkalar kat hadı » tesi berısi ıncinlr. ona sarar bir tane daha attı O da Ah = 1i u k sehırlerdekı ilkokullarla te Dıverek mırıldandı.. BevoSIn dan K H. A vazıvor Rahmi Efendi evlâdım.. v» kattı metın kolnna eeldf X\\I. masa geç p ogrencılerın e«kı vıl lar salep.. Ecıacı bey: Son af kanunu mem^ket olçu•en konnt, ben dınlıveyim, ı a .Ulan ıkı de soğan varsa yaşaAhmet aldırmadı Rah Doktor îsmet, dıspanserde bır çolara aıt kıtanlannı ve her hafts sunde genıj Ya?adınız b e ' Sıcak olnr ben konnşavım, sen dinle" Ama bır sevınç varattı dık Bırçz de duz ıster tabiı » Aferln Ahmet Bev otlnm. cuğa bakıvordu Çocvğun enasına, mi devam etmröı. kar tnnları »Imakta olduklan sınıf dergılerı Ancak azamı her 3 4 vılda bır kazanırsınız, sognk olur kaza madetn ki cordnn' dınle" Sende musıkişinaslık da varmı», «Vardır » dedı oğretmen vereceğı ılaçlan anlatıvordu Sonra birikıvordn . Bu sırada Tasanl okuduktan «onra toplnarak neşredılen ve ga^rı meşru çocuk nırsınız Dinlıvornm amea! «Teeeeeh 1 » dedı. da «Helava gırıp çıktıkça ellerıron Nuri hır ton vapıp Rah krv okullarına gondermektır Kı lann tescılmı amır ozel kanun Gâzun mfl \ar' Sen de aç Haa' Bak o lftfı ıtvmrm Yumurtalardan bırini alıp optu nızı «ahunlavın bacı 1 Burada her Rahmi atıldı: mı've attı Rahmi: Rahmi Efendl. O, biraı lâübalı «a ztmanda çok ıvı sonuçlar elde nedense yeni çıkarılan af kanunu SoSanları patate«lerı optu «Kov da för Vardır, eeraeı bev. M«sşı bırakıp solucanla uğrasmıya Sen karnma' N'nri fena ettık Buvuk sehirlerfleki butün çerçeve«ine alın Tiadı Şaka ıSvledım aSabev' Anadoluda eğmegı gozunu sevdıfım'» Bır vu lım » dıyordu lnkşinaslık yardır. Çok sinas a tâbtrdlr. olnr. dıvince Narl bir tane daAhmet de çtkı«tiılkokul ojjrenrılennı ve ojrencı hattâ memleketın G8rt »lanın j o t t çıksın' A«aher tarafında murta sovdu Patatei sovdu Bır damdır.. Ksdın ılâçlan »Idıktan tonra ha attı.. V e : Bır yufkanın Rahml, bilft mahalledekl vehlerıni bu kamnanvav 1 davet pek çok aılevı ve gunahıız çocuk soğanı vumrukladı Ecsacı bev guldtt: bev.. hava civa neden «lur? borrunu «ordu Siz kar torcunn ne billrniıçını doldurdu, ezdı, karıştırdı, tuzviranelıktesin be!. Kendlnl bl San» da aferin Rabml E sevindırecek olan bu kanuedıvoruz Avrıc» buvuk sehırler lsn Havavı alır cıvaya karıştı• 481! » dedi doktor nlz be'. Ha. bn, boyle atılır.. " « çek, çevir fendi. Cınaslı, f i n u l ı lâf »dlyordekı maddi gııcu yerınde olan ha nun ne?n, herhalde unutulmuştur ladı durum vaptı Yemeğe basla nrsın! Kadm burjrunun «Itındaki elledlve blr de Ahmede attı» Ahdı Yerken durumu opuyor. «kov Ben çorap miTim Ahmet A sun. Rahmi afal afal baktı.. nımefendılerden rıca edıvoruz kani'indavız Devlet buvuklenmırını ovnattı, srdına donup bır onmet birdenblre dflndfl. t » b e v ! Nasıl rckip çeTrre.vim' = 1fazladan dıktırecekleri bir roptan zın bu konuva dıkkat'ennı çek yemegı'» dıvordu. Ederım, eczacı bey, an»» Ransırsa ne olnr? 1 Durumun bırını bıtlrdı ıklncı luk çıkardı Nnrl kendlni korn'. deme Derli toplo konn» . bırakmaılar da kendimizi fos HavacMa olgr. Arka«n »af feragat etmek suretivle bır kovmenızı rıca ederım sını vapmaîa koyuldu »ivle blr tane kafasına patiat Olnr. terembornz. Reeep, bu çay f Olmazsa". okulunun kitap ihtıvacını fazla «Ulan sana da dureyım mi bır ması blr oldn.. Rabml bnnn CEVA"«M17 Ecıaeı Ber n u n n s l ı . . Jok be! Olmaz.. sıvle karşılavabılırler B j kam TEPEBAS1 tane'» fBrflnce: Rahmi irıni çektf Hele ko\ ve ka^abalar mızda Sımdı demledim vahn' Asabey bn aktarlık fasa p?n\av a herke«ın Vendı gucöne «Istemez » dedı Damalı ogretmeTrYATROSU Ahmet aiabev ben teslim pek v a \ g n olan ımam nıkahınm (Elıvle bardafı gostererek) Allahın i;ıne kan«ılmaı flso valla' rı «Sana afıvet olsun » eore ı«frak edece?me guvenimız >^^t İR de oldnm'. Vnr suna Allah askıso|nk iste.. derken eli bardaga tabı! bır netıce^i olarak bugun ama ba karlan çek merak e Sana Byle jelir.. • Kusura bakma arkadas kasab* var Toc'anacak kıtanlar butun na' dive blr de o attı.. Nuri bir MERTEP deÇdı.. bardak devrildi.. ontı t«dlyomm. >urdumuzdakı gavrı meşru çocuk va pelelı bızım AÇabev.. ne ölçüsü var ne avrat da Orhan ilkoVullar vasıta'ivle terrıhan tane Ahmede ırBnderirken, Rah tavım derken Rahmi'nın IskemARKADAŞI lann savısı >uz bın'erın ustunde Bevlerın avratlart dondu Ne ka Oglnm Tafmnr yok ran terazısi.. \er on knrnslnk çbreDo5u illerl Maarıf ınudurluklen mlnln attıgı top sırtına reldi. lesi kavdı.. mmanın altına nza«îaai 21 de otn ver be* knrnslnk sinamedır Her bes >ılda bır bu gıbı ço dar koy edetlerı var«a koy tore yafmnr totnktan yağmar. kar ne (Kov okullarına) kavdı ıle gon Ahmet: nıverdl.. masanın flstune devriBu Melek Satılık Değil olnr. ki Hir bitmez ml bunlar*. cukların tescılını sağlıvan bır af leri varsa bıraktı Şımdı ekmeğı derılebılır len ça> da kenardan itstdne akTprtı«ıl çünifn PHZdrtfsı Sall, Rahml raprar atene alalım! Bitmez.. babamdan beri kanununun çıkanlması bundan o çar«ıdan vivoruz Çarjı ekmegının Ö\U söılecene afabeT.. tıTFVA'îniIZ Çar»amhi Cuma Pazar Taklas blraz. dedi. devam edlvor. turü üdeta zarur! bır gelenek ha de ben bır dadını alamıyorum O detnek kı bn kar, yagmnr ioaKatıldılar gulmekten. Nnrt: Ulan bırak su Ve blr Ahmet, blr Rahml bas (OPERA) lıne gelmi'tı tmam nıkâhı dev a TI kadar «ovledım Amma \aptın agabev' Ben dnrması Çok sinas Imıssın be Rehen «aglam volu ılkokul oSretmen ladılar Nnrlvl nkıstınnaya.. Sda1 21 1 P ettıîıne gore bu geleneğın dev a çar«ı ekmeSını surava bır saç vur • kadar da hımbıl deŞilim . 1 tni' dıje alav ederken, Rahml Mezın All lermin, buHarla ba"lı olarak da Yok Odun fazla MADAM BUTTERFLY Ben.. fkl HM Ile.. de B*wa mı d« bır zaruret halını almaktt da kendın vap Ne biievım ben Bitmez ml kalktı . avtunu supurerek: Günaha ;lrlvor«annz vaho' Okul Aı'e B rlıklerıni riolavıgıdermış' Bovlesı rahatmış tkısı Temsll gflnif rı PHrşpmbe v« rıkanm.. dlve Nnri fl«t1!«ıte dBrt dır dlve sorunca ben de bitme» Allah kabretsın!. iskemle Tatmnr dondnrmam «lar n ı ? de avnı hesapmış' Ondan hesap «ıv le ilkokul oSrencıM velılerını Curaartfrt kar toptı vedikten »onra avatı dedim degll kisoran var sankı' Kasaba verıne bu ışle ilgılendırmektır Bu «ra Çöpçülerin uğramadığı Eczaeı bev kavıp dipfl«.rü otnrnnca.. artık Recep: A»abev bırak bn lâfları., geldıler mı karılar fa7İa şımarıvorHa basınla da ten"q«. etmenin vol Recep Efendl, ılz «tlml blk YENt TtYATRO Iskemlelerde kabahat yok. fcenflini mfldafa> edemeı hale sen benı antal verlne kovnvorlar Hoca 1 Sonra dovemıyor«un da ları aranmal d r Butun bu Islerın met bir semt Saai 18 de Sabableyın kahvevl yıkadım. snn ama. çık da bır Kir tnpu ?p'di . Eczaeı bev pencerevi Hokumetın gozunun onu! tkı vıl bır elden ıdare«i ıcın de ilkokul Benim Bylelerlvlen iflnalııslak ycrde kaydı. Sen de karBAS SAYFA »vnıvalım . bakalım v tırdn» kar topn mavna «Mn.. Cınar «okak c akmlen vazıjor once Tahtacı Musa avlunun ıçınlararası bır kom'tenın «ecilme«! tım vok eczaeı bev desım . Dogru otursana' Ata blSHH1 '1 rtf Nnrivl kaldi'd'la' Yfizü eözü Teşvıkıve, Şakavık caddesı, Çı Hah' Rak ba lafı «ov eerekmektedır «Okııvucularla ba?. nar sokak ve cıvarına 15 gunden de kendı oz karısına ıkı odun vurner eıbl B E Y BA B A Tamam. 8vle Ue eavını ee akıllı oldu^un kar iclnde ldi Kahveve flrdldu da landarmalar alıp goturduhaja» sutunumuz, bu konıırîa ken b e n çopçu uğramamaktadır Sen ocagına bak kahveel! Bu ler, Herıfı tevgıf ettıler Huca' Ka Salı fOnleti temcll demle. başka »eve karı$ma pardnn. ler. Rahmi: dı pavınt du«en vardımı vapmak vuzden sıkıntı ıçındeyız tskemleve otnrmayı bana mı ö | Şehnn n, ote uğraştı b e n uğraı=tı kur DeSıl mı Rahmi Efendl" Sana da pardon atabev. Ahmet aSabev' Ver ellnl tan kaç nmıvacaktır reteceksın? KADIKÖY TtYATROSU bovle kalabalık ve merkezı bır taramadı En «,onu Yonı«, Beve va nogrnsnnnı e n a e ı bev . n Var mtsın* ftpevim.. derken Nnrl netea ne\atandas Ahmet Efendl lâf a ^emtıne çopçu uğramaması çok u rıp jalvardı ria o da bır akıl oğ S»»t 1(1 de Kahvrdekiler d r lâfa karnlan Recep «en de hılmedıftın feseEmekU S^ndıŞından karıştı. 7ucu bır olavdır rettı o «ayede kurtardı kncasını » MUTY.U GÜNLER tıiar »eve ne kansıvor«nn" Bak hen Ha ben olma«.a Idim (Ah Kar vagdı da bSyle o i d n . «NaMİ akılmış o'» Saai Î1 ıle karı;Mor'mn\nm* tnsan haddini medl r.5«ıtererek). s'kâvet Ahmet hev kacma' dıven şlmdi amma da balık çıkar ha! Terkos şubesl, niçin • Kfirı dedı kı vargıca efendim bılmelı Defıl mi e c a c ı bev Bn »eni bogar ldi.. dedi Receb'e Ahmet vanvan baktı, LtTFEN DOKITNMAYİN Ne baMgı?. :' Konva'dan Fmk tbrahım Tflcel bız doğu«=muyorduk Ya ne yapı Bak Ahmet a^abevim kanşıvor iln'' <i tem«H y l t r u r hafîf Infıf verınr'en kalktıRahml dekapatılmış ? Her balık cıkar.. torik, asİ vazıvor vordunu»» B17 o\ na>;ıvorduk efpn m«* kapıva rtn&ruldn.. Rahmi've: «5a5ol Nnrl afabev.. Reknmru palamut» Gazetemızın «OkuMicularla Baş dım DeSı=tırılmek uzpre 3H 10 l»flO ta Yargiç puldu guldu de baİSTANBUL BÖLÜMÜ Ağaber! tcuzlnvor dettl Hadı hakalım çık dı<sarı» cep.. R're mcak eav . benden.. Ben karuinra rıhmde Emeklı Sand'gı UmuTi başa» sutununda «Kapatilan bır rset' dedı hunlara emme dıkkdt • " t 1S r i e 5 ml». devince Rahml' Ahmet' Kanjır mı eezacı bev* mudurlügune gonderılen emeklı postahane» başlıklı vazı ile ılgılı edın bır daha avlunun orta«ında t'enzlar v a ' Ama kar ba«v BtÎYt^K CINAR Cavlar benden «ndan «on Naapıcak^ın aSabev ' Karısır ÇAnktt • «rta çeklerım aradan bu kadar zaman olarak PTT Genel Mudurluğunden ovna«mavın » tınrsa balıkçılar çikamazlar de. ra da Zevrek yokusnnda mer Sen ne istersen onn vapamektepte. ilmi eş%a oknmns Eeç'ığı halde ıade edılmedığı gı açağıdakı mektup almmıştır Guluştuler Demıcı nın snlatma nlze . Saat 21 de divenlen kırak Vs>vacaÇır.. Var rtT . tnr O d3 \&T Ta' agabev bn b bu hu^u^ta vazdıgım mektup «Zararına çalı^an 'ubelerımızın sında ınsana ıslr en bır hal vardı mısınız dedi Rahmi bayıldı HACIYATMAZ Rahmi de cıMı.. Nuri rıktı. kar nereden yajar? ve telgraflarıma da cevap verıl kapatılarak verlerınde, ma'rafları Konu^tukça Damalı oğretmenının Okndnn mn afabev' bn teklıfe.. Vazan Cev at Fehmi BAŞKITT Recep çıktı. AH çıktı Eczacı Basındakı agrı ol GSkten.. menıştır Çok zor durumdavım Okudom ya!. daha az olan avnı ı^lerı goreb le ı c ?çıhvordu Pazarteii Ritnleri trnrsıl voktur bev çıkmadı.. Ren varım.. dugu gıbı duruiordu ama sıkın O kadarını blliyonıc aga • Nasıl akndnn bnnlan Ah CEVABIMIZ cek acentehkler açılna^ı kararlaş Ben hakemlik ederim pen Ren de tıklan daŞılıvordu bev \ani » ı ' Nereden dSşer. BtTLVAH met a*abev.. faşiTOrnm sana 1 EmekU Sandıftındakı ı^lerın çok tırılmış bulunmaktadır Terkos şuerreden. dedi.. Ben de GEVERALto AŞKI Damdan.. «Ka=aba ver nın ışlerı hep bovle ılerı ağır vurüdugu konu«'inda «ı» sıkbe^ınm kapatılması bundan Neden! AH 6t: Ahmet nzaklaşmava başladı ITorpadnrlir val'11 Alav etrae, Ahmet ağabey.. matrağında' Camı hocalan ne dısıkâvet mektuplan a'maktav z ' gelmi'stır Bu verde, talıp bulu Nasıl mank?fa olmadın* Suare Î1 H Camlin dnvarı dıbınde vıfıl Ben merdiren retiririm . faliba sen de bilmlyorran! vorlar hutbede Karı senın bır taDar ve değışmez gehrlıler ıçın nur^a blr acentehk açılacaktır » Bö\lc acık eöı kaldın? Çarsamba, cumartpst pazar mıs karlara vaklaştı. Basladı dedi.. eavlar reldi.. Eczaeı beve sor« pulu malındır, ıster doversin, ıster matln* 1K19 Gfllüştüler top rapmavs.. Rahml de kahFemcı bev: Sahl.. eczaeı bey, ba kar seversın'» T»1 n 4li M Rahmi Ahmede venin kB^esinde blr ıstok bnlneden olur. Çocnklar hoeflnlflk bn Gulu<tuler Afabev.. Isler BBMIT dn ötekıler açıkta kaldılar. Sndan olnr, Rahml Efendl kadar.. kızak k a v m a n vanna I'tanbul Tijatrosu «Ulan Damalı n n oğretmenı ne evISdım. Ahmet dnrmadan top vapıvor S5vle b8vle bırakın' dlvlnre M sonra va SAKALL1 GFLtN olacak sımdı bu senın ısler» Boyle du Rahmi de onnn eibl hareFet »ksam 11 de Aman eczaeı bey, glı de Mal var m i " bıraktılar cavlarını ictıler U7«.nıp vgtı>or«un emme duşunup Çarçamba tenzlUtil ket «derken Ahmet bınJenAhmet a£aber1m «:1bı konafnaıe Calvert 1P 45 Gıtar kuartetı bır garara vardın mı? Alıbev koRahmi'nln bnrnn kıpkırmızı Var tSTANBUL ınıliM Cumartpsi bire bır tane salladı. Rahminin vorsnnnz. Sndan oldnjn belH. nlmnstu. Ha\alar" '27 Açılıi \e program 7 3(1 tkı 17 00 Çocukların koşeM 17 30 vune gıdecek mısın' Mimırlıgın Pazsr l«J0 d» marş 7,35 Pazar *abahı plakları Radvo Fa'il Hevetı 18 00 Mıkro anasını »atayım ulan' Emır altı' Te] 44 22 38 fon kuli'ite 18 10 Av demır Mete Bu kadar da emek çekmı^sın Gıt 8 00 Haberler 8 15 Saz eser'erı ve 8rkada<=ları 18 30 Turkuler meen atarlar senı Emeklerın ef 8 30 Plâk dolabından 0 no ÜnKÜCÜK SAHKE a gıder Bır vandan da hastasın lu 'olıstler «Cıacnnda de \ ıto J (Cemıle Cevher) 18 45 Haberler G A Z E B O : Bana kalırsa yarın toktura gı 19 00 Çeşıtlı «tudvolardan v Karolvı. < Î0 Turk muzığın ) den ıstekler 10 00 Dınlevi'ının 11 ^0 Haftanın dıs pohtıka konuş dıp <ana bır Ispor alalım Kasaba SaBt 21 d e «eçtığı 10 30 Kuçuk Rsdvo Tıvat ması 19 45 Şarkılar (Sevım Ta \erinde mâmırler vatmak ıstedıkCuma. Cum»rt«L Pazar tsattn« 1961 sene^ı zarfında îstanbuî'da Defterdar Bakırko\ \e rosu 10 50 Kıtap *aatı 1100 U nurekl 20 00 Ya««ıada «aatı len zam»n lapor alırlar Yanı key!T d»> TPI 44 02 7» Be^koz Marmara da Gemlık, Hereke ve Bur«a Merınos Fabn tanbul Beledı\e«ı Konservatuvan 20 30 Üç «azdan melorlıler 20*5 fı yatamazsın Ha«ta ol, ölumcul kaıarjna tah^ıs olunaeak (mıktarı 36f>00 ton olarak tahmın • *«*C« KARACA TİYATRO konserının naklen vavını 13 00 Kahramanlar «aatı 21 00 Şarkılar o' ılle lâpor' Elınde ISporun ol olunan> madpn komurlerının Zonguldak Komur Havza "îindan CÜMBÜS PAI AS Pıvano ıle hafıf melodıler 13 15 (Td'un Korman) 2130 Spor ha «un da ıstersen domuz gıbı sağlam murettep fabnkalanna nakıl ışı ek«;ıltmeve konulmustur Mıiammn Kartfi Haberler 13 30 Şarkılar (Recep berleri 21 43 Keman soloları ol o zaman da kımse kanşamsz TARKUM İNahneıyaB Istersen tokturu Mutaahhıdın komurlerı v a p u r \ e \ a motor tefrıkı vapılmak Takrıben 280 Km. Devlet »oaesmden Ajıtalya'y» indirilecek Bırgıt) 14 00 Çeşıtlı studvolardan 22 00 Çe«ıtli studvolardan 22 30 Yarın gidelım rnrOnde burava getırehm Emme, vavu hıç ?ızın dıledığı va«ıta ıle tasıvabıleceğı bu naklnat ı*ıne aıt 3 0 5 0 000 ton demır cevhenne aıt şartname Ankara'da Ulus 14 30 Mıllî lıg maçının naklen Ça*ımızın be^tecılerı 23 00 Ha sormuvorum senın buradakl ıratın Ber «ksatn 21 II tc şartnarre ve mukavele taslaSı Mue«e^emızın Gumruk ve \ a k v a\ını 16 15 Orhan Avsar Tango berler 23 15 Tatıl «ona ererken na«ıl' Bı«ırenın daşıranın da yok »IVATR© Carsamba. CumartPsl meydanında TTius Handa (Detnırexport) ve Istanbul'da Galata lıyat Şubesı Mudurluğunden ucretsız alınabılır Orkestrası 16 30 Trompetı^t Ed 23 55 Prnersm 24 00 Kapanıç PI7HI Mntıne 1* da Tel 44 M *B Fermenecıler No 90 da (Kocataş) ŞırketleTİnden almabihr Muvakkat temınat akçesı 15 0O0 kati temınat akçeM ı^e Sevkıvat programıada kolsybk yapdabılecek ve nakdi avans da 50 000 lıra olan bu ışe aıt teklıflerın nıhaı kabul tarıhı 30 Ocak 1961 'Pazarte'i gunu saat 1500 e kadardır (3068> verılebJecektır. OKUYUCULARLA KIŞ GELDI Yazan: Eurban FELEK Köy okullarına kitap yardımı 30 50.000 Ton Maden Kömiir Nakliyatı Yaptırılacak Cevheri Için Nakliyatç. Aranıyor ; MİMAR ve İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİNE Bılumum mşaata taalluk eden elektrık, sınhl tesısat, kanalızasjon havalandırma gıbı tcsısat projelen yapılır. " " " ^ • ^ ^ ^ ^ Muracaat. 49 35 25 Ismet Ozkal. ^ " ^ ^ ^ " ^ ^ " ŞÜMERBANK ALlM VE SATIM MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Bahçekapı Sümerhan) •<A¥ ÜSCAH: fiııııııııııııııııııııııııııııııııııııılılılıııııııııııııııııııııuıııııllllııııııaıııııııllııııııııııııııııııııııiBiııınnn P ATTt 146 PROF. NtMBÜS'Uo MACERALAR1: SİRK ope'o mund
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle