19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI COIHURÎYET 16 Ocak 1981 Beşiktaş 89. dakikadaki golle : G. Birliğinden pııvcın aldı 1 1 da A D Spor 1 1 berabere Mâhatiî ligin devresi Son maçta Taksinı Emniyeti 30 mağlup etti t t Mahalli lig'in tehire uğramı? o!an maçını dün Seref stadmda saat 11.4.Î de hakem Lemi Caner'in idaresinde Taksirr. ile Emniyet oy nadı Zevksiz cerevan eder müşabakada. zavıf rakibine üs*iinlük gösteren Taksim. beceriksizliŞi yü zünden sayı vapamazken nihavet 39. dakikada ömer. takımına ilk Ankara. lö<Alı Abalı bildiriyor) ; Kaya ve Selımi ılâve ederek Neceolü kazandırdıktan sonr? macm Müli liıjin istikrarlı takımı di minin kaptanlığmda yer alan Sibirinci devresi 1 0 kanandı Knrsı YCKSEL'İN ATTICI İLK FENER GOLÜ. A. ORDL AGLARINDA dbrahim KÖZ) ye gosterilen Beykozlular Adana yahbe.vazlılar yine göz doldurma lasmanın ikinci yarısı tamamen Penirsporu küeümsemenın ceza dılar. Forvet ayağında top tutaP^mnivet nısıf sahasmda ovnanırrak kapalı Gençler müdafaasını or sınt hır puan vererek ödedıler '•en. 51 dakikada Taksim bir penKarşılıklı ak.nlarla geçen ılk tadan aşmağa çalıştı Tabiidir ki altı kazandı Varuian bunu eole devrenin 44 dakikasında thsandan bunda da muvaffak olamadı. O tahvil etti 55 dakikada sagdan vp sıyrılan Abdullah ters bir vuruş yun durgunlaştığı zamanlar bos '8 köşesinden firikik atışı vapan hâkim la Beykozu galip (iuruma gpçirdi sahaya Gençlerin hafları Yafa, topu Emniyet kalecisine hadi Gençlerbirliğinin kaptanı Kahve devre bu şekilde 1 0 bitti vale etti Bu araria üeriye kadar ikinci devrede Bevkoz baskısı raman. son dakikada hiç lüzumu îelmiş olan bek Garbis kuvvetli arcak 15 dakika «ürdü. 64. daki yokken topu kornere gönriermepi bir şutla 3. golü kavde**i Maçın takımını bir puandan kada Cengiz muhakkak bir golü ka sonunda 75. dakikasında Taksim lehine oçırdıktan sonra Demirsporlular. mahrum etti. Un penaltıya Emniyetliler evvelâ beklenen sayıyı ancak 77 dakikaOyuna Gençlerbirliği başlaclı. tlk itiraz ettiler Sonra da vazgecHler. da kazandılar. Cengizin sert şutu dakikalarda her iki takı.Ti da çe Fenerbahçe. 60 dakika oynad.ğıj Fark daha açık olabilirdi ci dakikası dolarken Nacinin ka p kalfciden geri gelince Erol ile ham kingen oynuyorlardı. 14 üncü da hırslı, süratli ve iyi oyunla Iz.nirj Fenerbahçe karşısında iyi bir leye uzattığı topu Nevzat Yüksele j akat kaleci Mustafa penaltı atı hrken arkasını «ahaya dönüp dur !e yapan Selâmi beraberliği temin kikaria bir kontratakta buna verdi. Yükselin şutu ağlarda. 60 ; Zeynel, de kuvvetlı, İstanbuida ise zayıf markaj tatbik edemiyen. rluğu anda Artin topa vurdu top etti (11). Müniri geçip Orhana pas aktardı. görülen Altınorduyu 4 . 0 mağlup rağmen Özgenç çıkıp, 10 kişi ka dakikada Hilminin çizgi üzerinden dışan cıktı Hakem. kalecinin eav lıncaya kadar kuvvetli rakibi ile yaptığı ortaya Mustafa koşarken rinizami durusundan dolavı ppnal Hakem: tsmail Dikmen. etti. (Arkası 5. sahifede) mücadeleden çekinmiyen Altınor Lefter güzel bir şutla maçın en tıyı tekrarlatmak istevince. topBeykoz: Sıtkı • Aydın. tsmail du, 40. dakikaya kadar dayanabil güzel golünü çıkardı. Oyun da kaluca itirazda bulunan EmnivetüHassn. Yordan, Ziya Nusret. Edi. Bütün maç boyunca hâkim olan çırılan sayısız fırsatlar arasında ler. maçın bitmesine 15 dakika rol 3. Şirzat. Ero!. Abdullah. Fenerbahçe, müdafaada biraz za 40 Fenerbahçe lehine bitti. varken vç 30 mağlup durumda A. Demirspor: Orhan lh=an Ço yıf görüldü. Altınordu forlarının Yaşar Dogn Londrs Olimpivat ovunlarında karşılastıfı F Bahçe: Özcan Atillâ. tsma iken sahayı terkettiler. ral llhan. Yaşar. Hakkı Cengiz. ani hücum teçebbüslerini durdur il Seref, Osman. Kadri MustaErol. Selâmi. Attlâ. Özden Avııstralyalı rakibini yendikten onra makta biraz zorluk çekildiği için fa. Naci. Yüksel. Lefter. Hilmi. Taksim: Güven Garbis. NikoBeşiktaş 1 Gençlerbirliği: 1 bu hükmü verebiliyoruz. Haflarm lau • Yafa. Artin. Çent Zühtü, Altınordu: ömer . Nevzat. NaDün hakemin sayesinde iki golyerinde müdahaleleri ve forveti Varujan, Dinçer, Yücel. Ömer. mık • Uğur. Aydoğan. Muzaffer le iki puan alan Beşiktaşı bugün iyi beslemeleri ile Fenerbahçe neEmnivet: Mustafa Ali. Kaya Cavit. Özgenç, Beytullah. Melih. Gençler karşısında mağlubiyetten ticeye kolaylıkla vardı. Yalnız sol thsan. Turgut. Seyfettin Tezcan. Cengiz. İ/mır 1 (Nejat Yada bildiri5 şansı kurtardı. öyle ki SiyahbeHakem: Faruk Tâlu. kanat iyi değildi Forveti MustaSezai, Gündoğan. Mıırad. Selim. Hakem: Tarık Yamaç. yazlılar beraberlik golünü attık yor) Milli lig maçlarına bugün Altay: Varol Numan. Ertan fa hi7İandırdı. pozisyona soktu. Asaf AYCIL tan sonra top santraya gelmeden şehrimizde devam edildi. Tnnçer BENOKAN Yılmaz, Kâzım, Erkan Gönen, Diğerleri de golleri sıraladılar. ovun bitmişti. Dünkü tertiplerine 11 berabere biten Karşıyaka Nail. Önder, Osman. Coşkun. Derle yen: Cenı ATABEYOĞLU Altınordu müdafaasının pek zaAnkaragücü maçı oldukça zevkli Demirspor: Fıkret Rauf. Cum yıf olması ve rakip oyuncularır.ın ve cekişmeli geçti. 18. dakikada Biri Kahirede, diğeri tskenderi rupa Serbest Güreş !>ampiyonasıKarşıyakalı Bulut. takımının ye hur Hüsnü Faruk. Münir Ve ayaklar na gecen topları ivi konyed» yapılan bu ik; karşılaşmada nın hazırlıklarına başladı. Şampigâne golünü attı ve devre bu şe dat. A. R:/a. Fikri, K. Celâl, Ti trol eriememeleri ve nihayet 10 kişi knlmaları Fenerbahçenin rahat Vasar karşısına çıkar Mısırh ra yonalarda olduğu gibi seçme mümuçin. küde kapandı. oynamasına ve golleri kolaytıkla kipleri Muhammed ile Abdullah'ı sabakalarında da bâriz bir üstünİkinci devrenin 57. dakikasında atma^ına sebebiyet verdi Sarılâkısa 7amnılar içinde tuşla yenme lük gösteren Yaşar Doğu 73 kilo'A. Gücünün gol makinesi Ertanm ye nıuvaffak oldu. civertliler 60 dakikadan sonra iyi da «rakipsiz» olarak takıma girattığı golle maç beraberlikle son Çok zevksiz ve kalitesiz geçen kalesine gondermişti 11. degilciiler. Futbol 90 Hakika oynan Mill! güreş takımıınjz Mısır'dan di ve tsveç'e gitti. buldu. Bu golden sonra Sansiyahlıların dığına göre! Fenerbahçe forlarının Istanbulspor Izmirspor maçında döndükten kısa bir süre sonra 232425 ekim günleri arasında Hakem: Tahir Arcan. (go'lerin tesiriyle olacaki süratle dün Toto heyecanından başka bir santrhafı Güngör. sakatlanmış ve Stockholm'de yapılacak olan Av Stockholm'de yapılan 1946 Avrupa Knr.şıyaka: Sencer Erdoğan, rinin azalmpsı, bol bol gol kacır şey yoktu Nitekim taraflar ilk dev bu sebeple de Istanbulspor ikinci Serbest Güreş Şampiyonasında Yılmaz Sabahattin, Rafet, B. Emaları son 30 dakikada oldu. To rede birer gol atmışlar ve bunun devre on kişi oynamak mecburivebeynelmilel çapta bir değer olaTelAviv 15 (HUSUM) Avrol K. Sabahattin, Bulut. Okan, pa knşmak bile istenmiyordu A la yetinmişlerdi t^inci devre on tinde kaimıştı Ama Sarısivahlıİst. Spor A. Ordu rak ortaya çıkan Yaşar Doğu. urupa şampiyon kulüpler voleyZeki, Ogün. caba takım hiç gol atmamış olsay krişi oynıyan tstanbıılspor karşi lar gayretli çalı«maları ile tzmirF. Bahçe tzm. Spor mumi bir takdir toplayan fevkabol turnuvasındaki ilk k;ırsılaş sında tzmirspor daha güclü gö sporun bü'ün hücumlarını defetdı. durıım a>'H' olahilîr mivdi? Ankaragücü: Şeref Erkan, Isİst. Spor Izm. Spor lâde güresler çıkardı. Eski sıtmaması.ıı Hapoel takımı ile yazükmüşse de neticevi kendi lerıi mişler ve kıvmeti hiç de kücümGoller met Necdet. Ali Salih A. îhF. Bahçe Altınordu pan GaU.tasaray ilk müsabasının nüksetmesi gibi büyük bir senmivecek bir puan alnvşlard! san, Nevzat, E r t a * Hüsamettin, G. Birliçi Beykoz kayı 31 kazanmıştır. Ein Ciışanssızlık kıymetli güreşçimizi İlk fırsatı Bevtııl'ah kaoırdıktan ne çevirememişti. Ankaia ve Eskîşehir bölgeleri yüksek ateş içinde güreşmek zoCandan. Ad. D. Spor Beşiktaş mer sehriıün Hapoel t»kımı Istanbulşpor: özkay tlhan. Yal sonra oyun ilk gole kadar mücaOyunun 13. dakikasında Bilge. nin de iştirakiyle dün Vatan cad runrla bıraktı. 40 derece ateş içinile ikinci maçı GalatasarayAd. D. Spor Beykoz Günün ikinci maçında Altay 90 deleli gtcti. 16. dakikada Naei dü Izmirspor müdafaasının bir hata çın Kenan. Güngör. Güngör desihde yapılan Atatürk koşusuna de kıvranan Yaşar Şampiyonanın lılar bu ayın sonunda şehriG. Birliği Beşiktaş dakika hâkim oynamasına rağmen şürüldü. pena'tı ir*\ Verilnedi 42. smdan istifade etmiş ve Seyfiye Kasapoğlu. Mustafa. Ali. Bilge, 200 den fazla atlet iştirak ctmiştir. ilk gününde, bir ikinci gününde mizde oynıyacaklar,* bu maçı Altay Ankaragücü gaüp gelemedi. İlk devrenin sondakikada Kadrinin ara pasını Yük çarptırarak attığı bir şutla takı Nedim. Büyüklerde Fenerbahçeli Şükrü iki, en mühim müsabakalarla dokazandıkları takdirde Sarılarında Nail çok büyük bir gol K. Yaka D. Spor sel ağlara yolladı. 44. dakikada Na mına yegâne golü sağlamıştı. 10. Izmirspor: Seyfi Şaban. Enver . Saban 21.37 ile Ekrem Koçak'ı ge lu finâl gününde ise arka arkaya kırmızılılar ikinci turda D. Altay D. Spor fırsatını heba ederek takımını bir cinin frikiSi üst direkten dönerken 40. dakikada Izmirsporun en iyi Nurettin. Sevket, Erdoğan . Musçerek birinci gelmiştir. Kızlarda üç güreş yapmak zorunda kaldı. Almanya ile karşılaşacaklarK. Yaka A. Giicü galibiyetten mahrum etti. Altay bu Mıı«tafa güz.el bir kafa ile ikinci oyuncusu olarak göze çarpan Gür tafa, Gürcan, Güner. Nedim. Erise birinciliği Kurtuluş kulübün Ve hepsinden de alnının akı ile larriır. Akınşpor Acaridmaıı şekilde rakibine bir puvan veregolü attı. Devre 20 F. Bahçe Ie ran'ın çift vuruştan verdıği pası gun. den Malama Hamlacı kazancnıştır. rek sahadan avrıldı. (Arkası 5. sahifede) hine kapandı. İkinci devrenin ikin Nedim, sert bir ştıtla tstanbulspor Ekrem KARPAT F. Bühçe A. Ordu önünde rahat galibiyet aldı: 40 1946 Avrupa şampiyonası Sırtı yere gelmiyen Türk'ün hikâyesi K. Yaka:1A. Gücüri Altay: 0 D. Spor: 0 G. S&ray İsrael'de 3 1 galip Atatürk koşusu dün yapıldı Spor Toio neiiceîeti İst. Spor Jle Izmirspor 1 berabere kaidılar HASTAİARA M(JJü€ ile Et ve Balık Kurvımu Umıım Müdürlüğünden: TÜZLÜ KÜRÜ KOYUN DFRİSİ İHRAÇ OLUNACAKTIR 1 Ankara, Srzurt.ır. Konya ve Zeytinrjîirnu Kombinalarımız stokların'îa mevcut takriber. 30 40.000 adet tuzlu kuru ko.vun derisi teklif a!ına suretiyle ihraç olunacaktır. 2 Derılerin yüzde 7!> u yünlü, yüzde 16 sı basi, yiizde 5 i toladıı. Asgarî yüzde 90 ı I. kalitedir. II. kalite azamî yüzde 10 dur. Yünlülerde bevaz nisrıcti yüzde 39 dur. 3 Derılerin tünıüne veya asgarî 10 ar bin adetlik partilere 2. maddedeki nisbctler bâk : kalmak üzere verilebilecek tekliflerın kapah hir zarf içinde f:ı geç 2111961 sajt 10 a kadar Ankara'da Kurum Müdüı"üğümü" Yazı ve Arşiv f^leri Müdürlüğünde bulundurmaları ve earfm ibtrine »İhracat T^klifidir» ibaresinin yazılması mercjdur. Teklıfi'.r asgarî 15 şün fıpsiyonlu olmalıdır. 4 Fiat kîlo eFasında'i FOB İstanbul /e İskenderun limanları olarak büdirilecektir. 5 Satış, gayrikatiü rücu ve konfirme bir akreditiftir. 6 Kurum ıhaleyi yapıp yapmamakta VP dilediğine yapmakta serbesttir. 7 Tip mukavele örntkleri Ankara'da Umum Müdürlükten, İstanbul"da Bölge Müdürlüğünden, İskenderun'da Soğuk Depo Müdürlüğünden büâbedel temin olunabilir ve deriler mahallerinde görülebilir. (1097) büyük TIPTA BÜYÜK YENİLİK!... Ttnınmıç Alman Doktoru Prof. Dr. Bobbelstein'in yeni bir buiuşu sıyesinde: HAD v* MÛZMİN BRONŞİTLER ASTIM ASTIM BRONŞİALE ANFİZEM (Nefas darlıklan ve göğüs nezlesi) ŞİDDETLİ v« GRİPAL bilumum SOĞUKALGINl LIKLARI BOĞAZBURUNBADEMCİK GIRTLAK hatta' hkları lltihapları ve ses kıııklıkları (had ve müzmin Rinit • Faranjit • Amigdalit Laranjit TrakeitlerAnjinler) FRONTALPARANAZAL ve hertürlü SİNÜZİTLERİ had, müzmin ve allerjik nezleler, Bahar nezlesl Hastalıklarınızj tıcak ilürlı ( Şifalı ) hava veren HlCO CLlMA MASKiSl ile evinizde hastabakıcı yardımına ihtiyaç olmadan emniyelle tedavi edebilirsiniz EN UCUZ TEDAV1 HİCOCÜMA MASKELERİYLEDİR HİCOCÜMA MASKESİ OLAH YUVADA HASTAUK BARlNMAZ. Almanyada kâin HİCO • CLlMA MASKE fabrtkalan her gün bütütı dünyadaki hastalardan yü/Jerce teşçk. kür mektubu almaktadır Satif Müme»»illiği İçin müracaat: Türkiyedc veflan» ithaütçuı : NEDİM GÜDEN btanbul • Bcyoğlu • Istiklal Cad. 'U4 Demir Han Tcl: +4 96 41 Ayrıca 935O tallhliye zengln par ikramiyeleri TECRUBELİ ELEMAN f Tamarpuflaınınızı 1S Mart Aksamına Kadar Çekmayinlz. .OOO.OOO lira Safılık Komp!e Bisküvi Fabrikası Avrupa Fırını Telefonlar: 47 20 82 22 96 34 ' f î t t f ÇÎMENTO; 69 0 Kuruş VASITAYA TESLİM Fener Vapur iskelesinde Tel: 21 32 57 Uzun seneler sanayi miıtssesata mes'ul müdür sıfatiyle va f zife deruhte eımiş, Türkve Fransızca ve Almancaya vâkıf, orta f yaşlı, iş arajnaktadır. Teklifler: L. M. Posta Kutusu İstanbul 1082. J } # f \ *^^ TELEFON A R A N I Y O R ~~*» | PiYASADA ISRARLA ARANAN Bebekte G3 ile başlayan bir telefon devir alınacaktır. Alâ f kadarların 21 15 22 numarayö 8.30 12,00 ve 13,30 17,30 ara t sında müracaatleri. sına; TOROS FİLM'in 1961 yılı sinema severlere hediyesi: i Aylardan beri beklenen. hiç 'ç bir zaman akhnızdan çıkara A mıyacağınız BÎR SİXEMA â HÂRÎKASI f €7antm PİVAIE ( T ü r k ç e sozlü Hintçe şarkılı) " 42 5 inci KOTADAN RAj KAPOOR ; NARÛİS • NADİRE \ Bu akşamdan itibaren i I II A Deri îhracı Hakkında 30 40 bin adet tuzhı kuru koyun derisioin ihracma mü tedair ilânımız gereğinco s&tı; mevzuu derilerin istihsal edildiği kombinalar, takribi afırlıkları ve istihsal mevsimine mütedair malumatın İstanbul Bölge Müdürlüğümüz İskenderun depomuz ve Umum Müdütlüsümüzden temin ohmabileceği ilân olunur. (1746) SAN Sînemasında \ SEANSLAR: 11 13.40 16.20 j ! 19 S u a r e : 21.45. i ı: Markaıı Karbon. Mumlu Kâğıt, Makine Şeridi. Zamk ve Istanpa Mürekkebi ithal etmek istiyen firmaların Şirketımızle tema? etmeleri rica olunur. ELİ BURLA ve Ort. GALATAİSTANBUL NOT: Mutemetlik deruhte edilir. Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü I SÎYAH TELEFONLARIMIZ SATISA 1 ARZEDİLMİSTİR BEYAZ VE MUHTELiF RENKLİ TELEFONLARIMIZ OA PEK YAKİNOA SATI5A ARZEDİLECEKTİR TÜRKİYE MÜMEESİLİ : ZARIF GOMLEK DARPİLM • • • • n i ) f | B B B B B M B » j İ GALATASARAY YENİÇARŞI 40 TEL: 493200441257 \ (RİFAT HALFON) LÜKS ISMARLAMA GÖMLEK ve PİJAMA 1. incı sınıf dikiş Avrupa Poplinlerinden zengin çeşıt Adres: Bahçekapı eski Hacı Bekir yanında Yıldız Han 1. inci kat No. 5 İstanbul Tel: 27 47 68 BEYOGLU PİVALE ADl. AĞ1Z TAD1 â Kadın Hastalıkları ve Doğum * Mütehassısı \ Dr. Viklor Kamhi f Osmanbey. Rumeü Cad. No. f 44 e naklelmiştir. i Telefon: « 44 43 Subemiz yakmda açıliY°r Adres gayet basli Toksücilidin sembolü herkesin tamdığı RIDVANUMAY Müessesesi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle