20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Fenerbahçe Ankarada 21 mağlub oldu Karagücü 2 golttntt de flk devrede atü, Fenerin folünü Lefter yaptı Bahar kupası atletizm yarışları dün yapıldı Batıar kupan »tletlzra yarıjları dün tsmafl Günçe (B.J.K.) 11.7; I S. 10.000 metre (büyükler): fenerbahçe stadında 260 atletin işti Fevzi Çolak (Dz.H.O.) 12. 1 îhsan Pehlıvan (B.J.K.) 34.36.6; rakile yapılımştır. Giille atma: 2 Nuri Oksüzel <BJ.K.) 36.54.8; 3 Gençler arasında iki yeni Türkiye 1 M.Karıkis (B.S.) 11.38. 2 B. H.Uzuner (Kurt.) 41.00 rekorunun tesis edıldıği müsabakala Demirbağ (B.J.K.) 9.43; 3 Akil Çekiç atma (gençler): nn teknik neticeleri şu şekildedir: Altıner (B.J.K.) 7.93 1 H. Yakovidıs (Kurt.) 39.35; 2 100 metre (büyükler): Üç adım atlama: Yorgo îvantços (Kurt.) 19.48 1 Yordanıdıs <B S.) 11.1; J 1 Teofanidıs (F.B.) 13.80 (yeni Uzun atlama (yıldızlar): f. Sindel (F.Bj 11.6; 3 Ö. Gözü Türkiye rekoru); 2 Haçopulos (F. 1 Önder Said (B J.K.) 5.34; 2 B.) 11.86; 3 Rosidis (Kurt.) 11.66 odlu (B.J.K.) 11.9 Nuçyos (Kurt) 5.13; 3 Tolon Kur100 metre (yıldızlar) ter (GS.) 5 06 800 metre (gençler): 1 Tolon Kurter (G.S.) 11.9; 2 200 metre (yıldızlar): 1 Tunçel Ozen (B.J.K.) 2.05.3; 1 Panayotidis (B.S.) 25.2; 2 1 H. Çalimopulos (B.S.) 2.09.3; 3 Ünal Bayram (F B.) 12.3; 3 Mahir Perek (B..I.K.) 12.9 Yani Kulurıdıs IBS.I 25.6; 3 H. Samım Uygun (Ferdî)' 2.10.9 1000 metre (yıldızlar): Petridis (Kurt.) 29.5. 800 metre (büyükler): DOn Şeref stadında saat 17 demfl, Vedii Eşref, Ali İhsan, C05Yüksek atlama (yıldızlar): 1 Ferhad Barıs (F.B.) 2.02.9; 1 A. Pavlidis (B.S.) 2.58; 2 Ya1 Önder Sayıt (B J.K.) 1 55; 2 hîkem Sulhi Garanın idaresinde kun Sami (K Ahmed), Nazmi, I P. Lambrınıdis (B S.) 2.07.1; 3 sef Habib 'B.JJC) 3.00.1; 3 Nuçyos (Kurt.) 3.07.1. K.Bahlas (BS.) 1.45; 3 Yerartos Beşiktaş Adalet takımlan hususî Ercan, Ahmed, Bülend. K.YakovıdIs (Kurt.) 2.18.9 Giille atma: (Kurt.) 1 35 bir karşılaşma yaptılar. Lig maGülJe atma: Adalet: Sevki Fahri (Gökçen), 1 Ertan Atagün (Dz.H.O.) 11.72; Yüksek atlama (büyükler): 1 Aleko Polatos (BS.) 11.20; 2 çında 00 berabere kalan bu iki A.Milas (Kurt.) 10.94; J E. Kara 2 Çimbıkakis (B.S.) 11.02; 3 P. 1 Yümaz Erten (İTÜ.) 1.80 2rakibin dünkü oyunlan âdeta re Ahmed Argun, Leon, Ayhan Madenli (G.S.) 9.94. Limberopulos 'Kurt.) 180, 3 Yavanş mahıyetinde idi. belen (F.B.) 10.87 Erol m , B. Erol, Oskar, Rahmi 5000 metre: vuz Ataşer (t.T.Ü) 1.65 Üç adım atlama: Çok gollü geçen bu maça her iki (Yılmaz), Salim. 1 Sadık Yücel (F.B.) 17.44.8; 2 Cekiç atma (büyükler): 1 Yavuz Ateşer d.T.Ü.) 12.30 Çok seri ve karşılıklı hücumNıko Kalamari (Kurt.) 18.33.8; 3 1 Arif Say (ferdî) 35.18; 2 takım şöyle birer kadro ile sahaya Sırıkla Atlama: larla geçen maçın 2 nci dakikasınşar Kartal 19.02.6. Bülend Akbaş 'FB> 2995; 3 Mar çıktılar: 1 Yiğit Gözen (Dz.H.O.) 3.12; 2 yo Deluka (B.S.) 17.85. Beşiktaş: Varol (Bülend) Kâda Erol HI. Adaletin ilk golünü T. Büyükdoğan (B.J.K.) 3.12; 3 V. 400 metre: y;ptı. İlk dakikalarda mağlub duEpimedis (Kurt.) 2.73; 1 Nidai Çakır (TB.) 53.7; t Cirid atma (gençler): Cahid Poyraz (B.J.K.) 53.8; 3 Neruma düşen Beşıktaşlılar Adalet 1 S. Palasis (B S.) 35.88; 1 A. dim Baruş (B.J.K.) 55.4 kalesine aktılar v e 9 uncu dakikaAlkım (B.S.) 32.19; J Y. Koç Disk atma: da Ahmedden gelen topa güzel bir 1 Rumbopulos (B.J.K.) 30.94; 2 (Kurt.) 32 00 kafa yerleştiren Ercan nruh=kkak B.Demirbağ (B.J.K.) 26.68 3 S P a $000 metre: yapılacak beraberlik jolünü kale lasis (BS.) 25.87 1 Yusuf Eldek (K.GOcü) 16.16.4; direğine sıyırtarak avuta çıkardı. 1500 metre: I Dinçer Çakınler (B.J.K.) 17.01.6; Nihayet 18 inci dakikada Saminin 1 llhan Bilgitay (BJ.K.) 4.07.8 t SerkU Mete (Şişli) 18.03.6 (yeni Türkiye rekoru); 2 Nazml komer atışmdan Ercan bersberlik, 200 metre: özkaymak (B.J.K.) 4.27.5; 3 Yümaz 29 uncu dakikada da Adaletli Ah1 T.Yordanidis (B.S.) 22.8; 2 Aytekin (F.B. 4.35.6 medin uzattığı topu kontrol eden Tasar Sindel (F.B.) 23.9; 3 ö . GöCirid atma (büyükler): «üödlü (B.J.K.) 24 B. Erol vaziyeti 22 yapıverdi ve 1 K. Bahadır (F.B.) 41.07; 2 Disk atma: ilk haftaym böylece sona erdi. K.Nulis (Kurt) 38.13; 3 Puçieris 1 E.Karabelen (F.B.) S1.46; 1 (Kurt.) 35.91 Tİlmen (F.B.) 30.60; I Rucieris îkinci devre arasında her iki taUzun atlama (büyükler): (Kurt.) 28.89 değiştirdi1 Necdet Artuğ (B J K.) 6.49; 2 Yugoslavyanm Zadar şehrinde ya zin Erol (Galatasaray>, 4 Erdo kım bazı oyunculannı Kâğıdspor müdafaası bir gole 400 metre: Nevzad Çelik (İT.Ü.) 5.98; S Ya pılacak yelken şampiyonasma ka ğan Tunç (Kalamış yelken klübü) ler. Besiktaştan Varolun yerine Bümâni oluyor ' 1 Ahmed Gönen (G.S.) 53.S; 2 vuz Ataşer (t.T.Ü.) 5.87 tılacak rr.illî ekibimizin nihaî «eçme Birinci ilân edilen ekibden 3 yellend Saminin yerine de K. AhErol Tümer (F.B.) 53J Uzun atlama (yıldızlar): leri dün Moda koyunda yapıldı. îs kenci federasyon farafınrî^n milll yel med; Adaletten de Fahrinin yeri yısını da çıkardı. 1500 metre: 1 Teofanidis (F B.) 6.39; 2 Cem tanbul yelken klübü ile federasvon ken ekıbimize seçilecektir. 52 galib duruma geçen Beşilctaşne Gökçen ve Rahminin yerine de 1 Dembrinidis (B.S.) 4.S0.2; 2 Gökçen (F.B.) 6.09; 3 K. Rosidis arasındaki ihtilâf halledilmedığinlılar biraz hızlannı yavaşlattıkları Yılmaz girmişlerdi. Arto Sen (Şışli) 4.43; 3 Yümaz Er (F.B) 5.76 den tstanbul yelken klübü müsaba Defterdar Kırklarelinde sırada Adalet 25 inci dakikada Aymij (G.S.) 5.13.2 200 metre (gençler): kalara girmemiştir. «Finâl seçmeleDevre başlar başlamaz Ercsn hanın ve 32 nci dakikada da OsDlsk atma (yıldızlar): mağlub 1 Yalçm Şengör (G.S.) 24.»; 2 rinde iki çifte aynı puanlara sahib 3 üncü, biraz sonra da Nazmi Be kar'ın ayağmdan 2 gol kazarunca 1 Ertan Atagün (D.H.O.) 24.91; Alfred Alkım (B.S.) 24.9; 3 Osman Kırklareli 27 (Telefonla) tki kar şiktaşın 4 üncü gollerini yaptılar. oldufu için ikisi de birinci ilân edil > Çimbıkakis (B S.) 22.75: 3 Bora (B.J.K.) 25.1 Beşiktaşhlar gene işi sıkı tuttular şılaşma yapmak üzere şehrimize gelen miştir. Alınan neticeier şöyledir: Vakedimas (B.S.) 21.73 Yüksek atlama (gençler): İstanbul amatör kümeden Defterdar Beşiktaşm üst üste gol çıkarmalan ve son dakikalan hâki"t oynadıkr Gençler: 1 Mahmud Hilmi (Kalamış. takımı, Bdlge liğ şampiyonu Gençlik karşısmda Adalet hücum hattı gol ise de başka gol atamadaklarından 1 Yüksel Yurdsel (Dz H.O.) 1.65; 1M metre: klübü) 2 Vecdi Baha sporla dün ve bugün yaptığı maç peşinde koşarken 17 nci dakikada maç böylece 54 siyazbeyazlılann 2 Yani Mitakidis (BS.) 1.60; 3 yelken 1 Cem Gökçen (F.B.) 11.8; 2 R.Terzioğlu (Dz.H.O.) 160 Kalamış yelken klübü) 3 Er ları 32 ve 53 kaybetmiştir. Ahmed siyahbeyazlılarm 5 inci sa galibiyeti ile sona erdi. flnillinııniıııııııııııın ÜÖJI UCUUJJUI . ^njmıcu sıydiıutryd^iijaruı o ıncı BÖ gailDiyeu îie Sona erüı Dün yapılan futbol maçları Hususî maçta Beşiktaş Adaleti 5 4, deplasmanlı maçta da Kâğıdspor, Karagümrüğü 2.0 yendiler Dünku KaragümrLİLKâğıdspor maçında, Karagumrük forvetl, Kocaell gampiyonunu sıkıstınrken; Kâğıdspor kalecisi blr tehllkeyi uzaklaştınyor yelken ekipi seçmeîeri yapıldı Kâğıdspor: 2 Karagümriik: 0 Türkiye deplasmanlı grup birinciliği karsılaşmalanndan Karrgümrük Kâğıdspor maçı dün sabah sat 11 de Şeref stadmda kalabalık bir seyirci önünde oynandı. Hakem Bursa bölgesinden HaFenerliler tekrar oyuna h&klm ol« muşlarsa da en az 3 gol fırsatım kale mid Aksoy idi. önünde kaçırdıktan sonra maçtan Jl Kâğıdspor: Kenan Sabahaddin, mağlub aynlmışlardır. Turgud Mustafa, Necdet. Remzi Rezzak, Nedim, Muadil, Cengiz, Mustafa. Ksragümriik: Turan Fehmi, Reşad Nevzad, Ismail, Fikret Ali Rıza, Receb, Osman, İzzet, Şükrü. Her iki devrede de hâkim oynıyan v e bir çok goller kaçıran Ka ragiimrüklüler, Muadilin yaptığı iki sayıya mani olamadıklarmdan tahminlerin hilâfına 20 mağlub oldular. Asaf AYÇIL Ank&ra 27 (Telefonl») Fenarbahçe takımı bugün amator kum* piyonu Karagücü fle kanjüaşmı» T» bu maçı 21 kaybetmljtlr. Hakem Falk Gökay'm ldar» «tttgl maça takımlar oşağıdakl kadrolari» çıkmışlardır: Fenerbahçe' Selâhaddta, Nedlm, Baart, GürSan, Nad M Al!, Nlyazl, Lef. ter, Hüsameddln, Ergun, Can. Karagücü: Mehmed, Bıdvan, K*r. zat, Mustafa, İlhan, Rıza Ofctay, SalMU haddln, Sellmt, Flkrl, Tasar: Oyuna süratll bashyan KaraçücO, bll hassa Ferer müdafaasiTiın aksamasından lstlfade etml$ ve 19 uncu dakiksda Sabahaddln'ln ayağmdan tlk goltl kazanmıştır. Derrenin tonlann» doğ, ru, Karagücülü Mustafa, takıınına î a n cl goltl kazandırmıstır. hîlnc! devreye Fenerliler 'Niyazlııta yerine K Nedlmi Akgünün yerlne Nee de'l, Nedımin yerine de beke Avnlyt almışlardır. 24 üncü daklkada tağdan çeldlen blr komer esnasmda, Lefter. Fenerln tek golünü yapmağa muvaffak olmuştur. Bu E İ üzerlne Sahahaddin, devamlı ş« O kllde ltlrazlarda bulunduğundan hakem tarafmdan oyundan çıSarılmak ls tenmlş fakat Sabahaddin cıkmamak•ta lsrar etm!s*lr Oytm duraklamıç T« hakemln kararında lsrar etmesl üzerine Sabahaddlnle beraber takımın dlger ovımculan da saharı terke kalkmi«lar dır Bunun üzerlne lc'aredler müdsh» le e'mlş'er re Sabahaddine orun terkettlrllmls ve bflvlec* maç» tekrar d«vam edllmlştlr F. Bahçe Havagüçlü Semihi alıyor İstanbul Yelken KuIUbü dünkü seçmelere de iştirak etmedi Ankara, 27 (T.H.A.) ÖğrenUdiğiğine göre, Fenerbahçe, hâlen askerjapmakta olan Havagüçlü Semihi almak üzere teşebbüse geçmif bulunmaktadır. Verilen malumata nazaran bu h u susta henüz katl bir anşlaşmaya v«rılamamıştır. Minüsküs atneliyahndan Bursada Merinos, Bilecik şampiyonunu 91 yendi Bursa 27 (Telefonla) Türkiye deplasmanlı grup birinciliklerine bugün şehrimizde devam edilmiş, Me rinos Bilecik şampiyonu Gençlik sporu 91 yenmiştir. Devre 51 bit miştir. hemen sonra top oynamak tehlikeli Meşhur Fransız Minüsküa Op«ratörü Dr. Judet'in kliniğinde bir ameliyat geçiren Fransız millî takım sağhafı Armand Penvem'i ziya rete gelen gazetecilere Dr. Judet cMünüsküs ameliyatuıdan çıkan fut Beşiktaş genç 3 Vardar 1 bolculan doğru sahaya süren dokDun sabah Şeref stadında hakem torların aleyhindeyim. Bu, çok teb Ruşen Örentokun idaresinde oynanan likeli olabilir. Onun için Penvernin çıkmasın» Beşiktaş Genç Vardar maçını, Genç agustosa kadar sahaya müsaade etmiyeceğim» demiştir. Beşıktaşlılar 31 kazandılar. ^Jjjjljjjjjlj^^ SÂYIN OGRETMENLER Maartf Vekâlerlnce kabul edlllp Tebligler Dergislne alınmıs olan 1956 1957 ders kltaplanmızın listesinl »unuyoruz. •• w Ukokul Ders Kitabları Tarth Denlerl Tarlh Dersleri Ynrttaslık BilgM Yarttaşlık Bilgisl Coğrafja DersleH Yeni Matematik Denlerl Tablat Dersleri Musiki Aliabesi IVV IVV ITT IVT IVV IVV IVV IVV Hllml O r u Halit Aksan Buruz Sermat Saffet Rona Halit Aksan Salim Siret Konre» LÇeünAdnan Altıntuğ Fuat Baymur Fahri Dalsar Muhtar Ataman Kadri Han (Eski Beyoğlu Yıldız Sinema«ı yerinde) ,„„ mmıınmıiMiııııııımıııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııımıııiHmnııiımııııııııııiMiıııııiMiııııııiHiııi'iıınııııııi'iıınıııımuB MAKİNELERİNİZİ HURDACIYA SATMAYIN... REMİNGTON TAMİRHANESİNDE Her marka yazı ve hesab makinelerinizi tâmir ettirebilırsinjz. Telefonla veya mektubla mü racaat ediniz. lstanbulda, Tepebaşı 6 nci Daire durağı Kefeli Han Tel: 441242 Ankarada, Atatürk Bulvan, 75 Opera karşısı Tel: 19533 KİRALANMÂYA BAŞLANMIŞTIR ZEMİN KAT Tamamen veya Kısmen BODRUM KAT TAMAMEN BEŞ BÜRO KATINDA istenilen ölçülere göre bürolar, atelveleri yapmağa uygun odalar. muayenehaneler, terzl Sıcak Soğuk hava tertibatı, telefon santralı, asansör ve her türlu konfor mevcudctur. Ortaokul Ders Kitabları Gflzel Türkçemiı Temel DİIbUgisl Türkçe Faydalı DUbllgU Coğrafy» Turttaşhk BflgM Matematik Dersleri Tabiat Bügisl Fizik Dersleri Kimya Dersleri Pransızca Derslerl InIH IüIIl ınm IÜIII 111113 IIIin IHIH IÜIII IIIin IIIm Kemal Demtraj » » B.GögüşK.Demtraj Beşir Göğüs E. tnal N. Ormancı Dr. Nurettin Seçkln F. Sunuhi Arsan Turan Tanın Fahri Dalsar Hayrl Dener İzzet Kemal Erksal Dr. Baha Öngel Satılık Asansör Halen işlemekte olan bir asan sör ehven fiatla satlhktır. Bah çekapı Cermanya handa 46 numaraya müracaat. MURACAAT SANTİYE 44 28 47 44 37 26 î / İGibi Canlv SHELL X 100 MOTOR OFL MotörOnBzO kedl glbl canh yapar Temtzleyict, koru yucu ve antloksldan katıklar ihtiva eden Im jrağ motörünüzün kurum bağlamasın» 6nler ve onu kemirıcl asıtlerden korur Aşınmaya rnukavım vağlartn öndeıi SHELL X • 100 MOTOR OIL yüksek sü rat ve hararete dayanır, otomobılınızı dınç leştir» ve motorünüzun havatını uzatır. #f Lise Ders Kitabları Metrnle TOrk Edebtyatı Batı Edeblyatı Metinlerle Edeblyat Batı Edebiyatı Şaheser Incelfrneli Batı Fdebivaü Tfirk Dili ve Edeblyaü Tanzimat Devri Edebiyatı Temel Dilbilgisl Türkçe Dilbilgisi Tarih Tarih tlk Çag Cumhurijet Tarlhl Genel Cografya Aritmetik Ceblr Arltmettk ve Cebn Aritmetik Ceblr Geometri Derslerl Geometri Derslerl Flzik Dersleri Kimya tnorganik Klmy» Kimya Blyolojl Ruhbiliml Pslkolojl Jeoloji Yeni JeoloJI FelsefeMantıkSosyolojl Astronoml Astronoml Astronoml Sanat Tarihl ınm m ınm m ra nm :n :nm ı nm nm «• r«B :nm nm :nm m vt Tua m ve Fen :nm ve Fen nm tn Abdflmhmaa Ntmrl * m Fen ra Edeblymt Fen re Edebiyat Edebiyat Kolu Vasfl Mahbr Kocatiirk • • • Halit Fahri Ozansoy MNüıat K.Demlray İsmal] Habib Kemal Demlray Mithat Sadullab Bedriye Atsız Enver Behnan Sapolyo F.Tazgan N .Serd arlar Dr. Nurettin Seçkln H.DenerB.AIpmanNuri Karaöyuklü Turan Tanın Fethl Yücel Turan Fethl Yficd Hayrl Dener İzzet Kemal Dr. T. Rüştü Beyer Sami ArguderNaşit Baylav Adem Nezlhl Energln Hayri Çakaloc Halit Adalan Adem Nezihl Energln Ahmet Kantar Hatemi Senih Sarp Şerefettln Çintan Fethl Yücel T.TanınM.Eren Burhan Toprak Saym Müşterilerimizin Nazan Dikkatine: I Beyoğlu tstiklâl caddesinde ŞARK PAZARI antreslnde bulunan ÜN^L Trikotaj sergımizi Galatasaraydakl KIĞILI Mağazamıza naklettığimizi sayın müşterılerimize arzed#riz. Adres: tstiklâl caddesl No. 178 KIĞILI roıtBiN VISCOUNT TAVYARELERİVLE UÇUNUZ HAVAYOLLARI BAfiDAT IST4NBUL • VİYANA <r« LONDRA Araurt;* nui'aıaTi iermiltr «O yolculu 1 . nci mTurlıt sınıffe VISCOUNT 1 Bir aded 90 beygir takatmda ve nasyonal Dizel marka yatık tip motör çok iyi vaziyette 2 Komple olarak kıremit ve tuğla imaline aid tesisat İhtiyaç fazlası olarak satıhktır. Taliblerin aşağıdaki adresimize müracaatları İzmir Kıremit Fahr;k?sı T A Ş. Şehidler caddesi No: 143 Teîefon: 23957 Satîbk Motör ve Tesisat ^ " " fOlCCYt UVUMt »CENTELH* ^av Knpılss No1 (Pırlcotel bttnbd HKMI 5aVa Habı>& Tel 484265 YtnıjehlT. Tef 2840B M O T O R T A G U R I N I N O N O E R İ SHELL laiHK MOTOROIL I Kitaplarrmıı Maarif Vekiletl yayınJarmdan veya doğrudan doğnıya yayın evimizden temin edebileeeŞinir. gibi, bulunduğımuz şehrin kitapçıları vasıtasüe de kolayca tedarik edebilirsiniz. Kitaplarımız ihtiyaca göre bol basümı» olduğundan lstenüen kitaplar derhal gönderilebilir. Okul Kooperatiflerine kredi açüır ve posta masrafı blze ait olmak üzere yüzde yirmi iskonto yapılır. Yeni basılan kitaplar ilgili öğretmenler ve olnıllar» gönderümiştir. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o Hossastır ve bilhassa traştan o evvel ve sonra itinalı bir bakıma o muhtaçtır. Muntazaman K E A RA o NİVEA kullanmakla cildinize o o iyilık yapmış ve erkeğe has ınlığıni sağlamış olursunuı. e gergıı (Gergin ve dözgun cÜdli e o erkekleri, kadmlar çok o beğenirler!) o o o o o o o o o o o o o Asami Verimi Sağlar, Û Uinekoloğ Operatör Cildiniz kösele değildir! SAYIN NEOFOSFAR NEOFOSFAR NEOFOSFAR RUTENStN FENİZİNA DOKTORLARA ampul Simple ampul Arsenical ampul Lecithinee Komprime Komprime Dr. R. KEMAL ÖZBEK Kadın ve Doğum Hastalıklan Mütehassın Lâboratuar tahlilleri (İdrar ile erken gebelik teshisi. elektrik tedavisi) Lâleü caddesi No: 4 kat 2 (Lâleli camii kargısı) Aksaray •^•^^ İstanbul Randevu ile Telefon: 22 69 1» Consorzio Neoterapico Nazîonale Roma Fabrikası müstahzarlarından: Cıldin yaVin «tm/rlonndon olan Eucerıt yolınu KREM I, IH'KILAPIirKITABEV NlVEA'do»ardır. Eucerır cıldm derinlıtt!«f1t* jırer v« ıçerden tesır cd«r»k genjlik >• lorov«lınl »ojlor. I NIYEACREME îstanbulda kurulmakta olan büyük ve modern blr konfek«lyon fabrikası için giyim eşyasmda, dikiş ve biçki işlerinde mütehassıs bayanlara ihtiyac vardır. Talib olanlar, tecrübelerini, tercümei hallerini referanslarını ve istedikleri ücreti bir mektubla «Dikiş» rumuzu ile PJC 176 t»tanbul «dresine göndermeleri rica olunur. Dikiş ve Biçki İşlerinde Miifehassıs BAYAN ARANÎYOR Farmaceutid Dr. L. Fontana Roma Lâboratuarı müstahzarlarından: MORRUCAL MORRUCAL ampul 2 cc. ve S ee. ct Vitamine B 12 Dcpo v* Kczanelere tevzi edilmijtir. Pedrelll Ticaret T.A.O.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle