19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİİET 25 Eyîul 1951 ATELYE MALZEMESİ Testere Ayarlı Rayba Mengene Elektrot Kumpas HER İŞ/N BAŞI SAGUKDIR SEYYAR VİNÇLERİ Zımpara Taşı Torna Kalemlerı Mıkrometre TRANSTURKLtd.Ş. CoİBto, Tuntl Coddeıı No I I Ttltfon • 42(33 Aııtıjeni Devlet taıarından kontrol edılmış ga^ et hassas bır frengı antıjonıdır Yapıldısı \er Dr. ZEK\I MUAMMER TVNÇMAV Bakterıvolojı Lâboıatuan Dr\ anvolu No 103 K 2 Tel 29125 YÜK KALD1RMA VE NAKİL İŞLERİNDE EMNIYET, SÜR'AT VE KOLAYUK \ 1 tondan 20 tona kadar kaldırır. \ Mihveri üzsrinde 360° devreder. A lâstik tekerlek veya ray üzerinde işler, kullanışı gayet basittir. Benzin veya dizel motorlu generatörl* mücehhezdir. Tekmil manevralar elektrik motoru ilt yapılır. Elektrikli YÜK TASIMA ARABAS I ™ OperatoT Üroloi ••• Dr. Bahaeddin Lutfi VARNAL1 CANAUN,$1HHATE NE^E KATAR İdr«r ve Tena'sfil Yollan Hastatıklnrı Mutehassm Galatasarav I; Ban&ası karşısı Emırnevruz sokak No. 10/2 ^ • B Telefon 42203. • • KAYIB Selçuk KIÎ Sanat Ens'ltu^und*n »Idığım d plomnmı kavbe'tım Yenı«ını ılacatımdan e^kısinm hukmu yoktur. Suh?\lâ Bavraktar Efektrikfi PALANGA STEELS ENGINEERING PRODUCTS. ITD. İNGİLTERE Turkıyede mümesııli ^ ,t Dİ/NYA KADINLARJN1N £N%Ç0X; ' SEVD/Ğ/ CAUASIR MAKtNt" BA$. DİŞ. NEZLE, ROMATİZMA, ADAIE, VE SİNİR AĞRILARINIA KARŞI 4 saat ara ıle gunde 3 adet almabılır Talebe îçin KİRALIK ODA Sultanahmed Şehıd Mehmed Paşa yokuşu 21 numaraya muracaat. NEON HER RENKTE IŞIKLI REKLÂM İŞLERİ En ırusa'd fıat ve jartlaıla sıpanş kabul etrnektedır. Yuksekkaldmm, No 68 Galata I«tanbul. Adre»: ALDO MÜESSESESt Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden: Muessesemız ozel ortaokuluna bir injüızce oğretmeni alınacaktır. 3659 sayılı kanun hukumlerine gore verılecek aylık ucretı «250» hradır Isteklılerın lüzumlu belgelerini ve hal tercumelenni eklıyecekleri dılekçelerıle en geç 15 ekım 951 tarıhıne kadar Muessesemıze muracaat etmelen ılân olunur. (15158) Siz de, bir ANKER YAZAR KASASI ile hem cironuzu hem kârınızı artırınız! Günler kısalıyor, hava ne kadar da çabuk kararmıya başladı. Evet, güneş ışığı kadar rahat bir ıjık verer» TUNGSRAM ampulterinden almak zamanı gelm k Moğazanız buyuk veya kuçuk olsun, tom ıntıyaamza uyacak bır ANKER yazar kascsı mevcutlur. £hven fıollı kollu kasadan en mutekâmıl elektrikli ve tu}lu kasaya kadar, cozıp renklerde ANKER yozar kosolarının zengın çeş'dmı jntıhobınıza sunuyoruz ANKER yaza> kososı,'. sızın ıçın çalışocok çeltk dımağlı, ycrulmok bılmeyen bır yardımcı olacoklır I 0ĞAZIÇİ LİSESİ Çocuklarının tahsıl ve terbıyelenle, sıhhat, gıda ve bakım raeselelerıle ilgıiı ana re baba ann e\ lâdlannı ıç ferahlığıle kaydettırebıleceklen rakıbsız ve cıddî bır muessesedır. Ecnebı lısanı, bılhassa ıngıhzce ılk kısımda başlar Muracaat zanıanları saoah 9 30 dan akşam 17 ye kadar. NOT Pek ıv dereceh oğrencılere % 20 tenzılât yapılır İstiyeniere tarifname gonderılır Telefon: 36210 Arnavudkoy • Tramvay Cadde&ı 'Resmî Liselere Muadil BIRGUN KAVUSUAK IMANIYLA ILK AOIMI ATINIZ ANA İLK ORTA ve LİSE KISIMLARI VARDIR TASARRUFU EVLAK KREDi BANKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle