19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHÜRİTET 24EyluU951 Evinizi flem ısıtır/ îfem güzelleştirir Bir UUOÎHERM petrol sobası ile, soğuk kış aylarını en rahat bir şekilde karşılamaya hazırlanınız! Amerikanın en mukemmel petrol sobası olan zam ÜUOTHERM EN ZARİF BİR ŞEKİLDE 8 Zira yalnız PUOTHERM markasının takdim ettiği fevkalâde juzel ve cazip modeller arasında, zevkinize en uygun olanı bulabileceksiniz! EN İKTISADİ BİR ŞEKİLDE Zira yalnız (/(KtfHERM sobası sarfedilen beher petrol damlasmdan, azamî harareti temin eder. , evinizin veya iş yerinizin her kosesine. muntnbir şekilde yayılmış tatlı ve rahat bir sıcaklık verir. Bir UUOTHERM petrol sobası ile, ısıtmo derdinizi en zarif ve en iktisadî bir şekilde halletmiş olacaksımz ! 3odadan 7odayo kadar muhtelif ısıtan b'oyda 1 1 MODEL Parça Menturu Aramyor Yedek parça işlerinde çalışmak Ü2ere menıur alınacaktır. Bu gıbi işlerde çalışmış olarılaria Ingilizce bilenler tercih edılecektır. İstekliıerın hal tercümelerı ile birlıkte «Parça» rümuzile 176 No. posta kutusuna yazı ile müracaatleri ilân olunur. SATILIK ARSA Göztepe durağına 2 dakika Imesafede 975 M2 deniz gömr ] arsa 10 000 liraya satılıktır. Telefon: 87376 f O R I Ş de 4 5 odalı evler, 3 1 5 katlı apartımanlar satıçı devam ediyor. Beyoğlu, Maçka, Nijantaşı, Kurtuluş ve İstanbulun her semtınde büyuk, küçük eb'adda arsalar, iyı fiatlarla satın alınır. Beyoğlu Istıklâl Cad. Parmakkapı 66/1 (Oriş) müessesesı. T E L E F O N : 45702 Baş. diş, nezle. U. S. ROYAL günde VROZİN 4 »aat aro ile 3 adet alınabilır. romotizma, sinir ağrılorına karşı SATILIK OPEL KAPİTAN | | S a " l l k 1950 nıodeli radyo ve kaloriferli, hususide gayet az çalışmış 4 kapılı bir Opel Kapıtac satıhktır. Şişli Büyükdere Cad. 23 No. da Şevrole stri ıs istasyonuna muracaat. Hususîde az kullanılmi} 947 modelı Buık otomobü satılıktır. Beşiktaş Yıldız Cad. Bakım garajı. OTOMOBİL 1 YOLDAKİ TÜMSEKLERİ YUTAN LÂSTİK U. S. ROYAL'in aiçak tazyik prensıbıne dayanan Aır Rıde lâstıkleri, tümseklerı yutmak suretiyle en anzalı yollarda dahı yağ gıbi kayıp gıder ve arabanızın yıpranma ve bozulma ihtımalinı asgariye indirir. Bicimli, dar taban, dıreksiyonu rahat kullanmanızı sa£lar. Dış taban oyuklarının fazla greniş olması sayesınde keskio virajlarda sürüş kontrolü temın edılmıştır. U. S ROYAL AIR RIDE sık sık taklıt edılmesıne r a g m e n , hiç bir marka onun haız olduğu mükemmeliyet derecesıne erışememiştir. Eski veya yenı her arabaya uyar. Şimdiye kadar aslâ bulamadığınız bir rahatiık içınde arabanızı surmek isterseniz, onu, hemen bugün U. S. Royaı Aır Rıde ile teçhız edıniz. U. S ROYAL AIR RIDE tümseklerı yutan lâstıktır. PARO ÇOCUK MAMASI YEPYENİ S A N T R İ F O J L O ÇOCUĞUNUZUN SOT ANNESiDiR. MAYFAIR ÇAMAŞIR MAKİNASI • Yıkama »• «ıkma t». mamil* otomatlktir. a 6 dakikada 5 kllo kuru çamaşır yıkar. a Kolaylık, a Çabukluk, a Tamlzlik, a Konfor tamln adar. Mütehassis MAKİNİST Aramyor Genış mikyasta makine işlerile alâkalı olan ve merkezı İstanbulda bmuuan bir şirket, traktör, ziraat âletleri, yol inşa makineleri, dizel motörleri için mütehassis makinistler aramaktadır. Isteklılerin, adı ve soyadı, doğduğu yer ve tarihi, tahsıl derecesı, evvelce çalıştığı yerler ve tarıhleri ve mevzulan, bildiğı lisan'.an göstenr hal tercümesini posta kutusu 2324 e bıldırmeleri ılân olunur. U. S." DEMEK İIİM YOIU İLE HİZMET ÜSTÜNLÜK DEMEKTİR Türkiyede U u Satış Yeri : mm MOTOR L I M I T E D ŞTI. T. A. Ş. Takıim, Doğu Palas attında Telefon: 84089 Telgraf: MOLİM İSTANBUL Ankara ve Eskişehir'de: KOÇ TİCARET ( K İ RA LI K Kaloriferli, beş odalı, lüks daire kiralıktır. Cağaloğlu Çatalçeşme sokak No. 46,'48 kapıcıya veya birinci daireye muracaat. KARLI BİR İŞ İçin kuvvetli «ermayedar aramyor Adres : E. K. Posta Kutusu 2011 İstanbul. BAHÇEKAPI KUTLU HAN T«l. 22*81 T«lar. ALEMDAB l»t»nb«l ŞEREFETTİN ALEMDAR ve KARDEŞLERİ Um«m DUnyada m«vcut olanlann «n mUkemm*lidlr.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle