11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Mart 1951 Ur p/a/ KOY uvvosvmm Turkiye Umum VekiH ELEKTRİK KONTUARÎ Galala, Bnnkalar Caddcsi No. 43 Telefon: Bol Kopuklu Nefis Kokulu Kuru/ı İ9İ5 Şık Bayanlara Müjde | Çamasırlannız) 5ARARMAKTAN [(oruyunuz; Unların BEMBEYAZ olmasmı tsterseniz, son çamaşır suyunda : Tuvalet Sabunu 100 de 100 safiır. SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI PURO COLMAN"OkOzBa$ Ş IK BîR G İY tM İ Çivltinl mutlaka kullantnız. 4 SAAT AftA ILE GUNDE 3 ADET AUNABİLİR ALTINTOP'un NAPOLİTENLER! TAMAMLAR n Pek ^ akında Yeşilyurl Tanm ve Banndsrma KOOPERATÎFİNDEN: Zi 3 1951 gunu yapılan top.'ntıda eksenvet Sğlrnmad ğ.ndan "9.'0 ^ıu p?nel kurul toplantımız 25 İîart 1951 Paz~r çunu saat 14 e /j\?k i n ştr. S • :n ortaklann o ÇUT Adana Ha'Vevı Salonunda bulun.^alcın veya v . .lerınt goademıelerı rıca olunur. (4J26) K A R T A L ' da Arsa *IOrman Nühendisi Alınacak Kadırlı ı'çesıne bağh Akçasaz mevkıindekı sahayı ağaçlandırma le meşgul bulunan Kooperatıfımizin bır orman muhendısıne ıhtıyacı \ardır. Isteklılerın vesıkalannı ve şartlannı (Posta kutusu 158 Adana) (4527) adresine mektubla bıldırmeleri. Yeşilyurt ağaçlandırma ve Banndırma Kooper^üfi Denız kenannda, dennıvolu bovunda ve asfalta bağh, fâorıka, depo, montaj yerı gıbı îjlee ehe:.lı 5800 metıelık 43440 No h teiefona muracaat Marifatura Mağ*\z».sı Açıhyor. Beyoğlu, İstıklâl Caddesı. Elhamra Sjıenası koşesı. Tel 42105 •IBHBBBEaHHBH KİBAR KREMLI TRAŞ SABUNU Sakadnızı ) kadar »umuşatır < t gıbı kayar r ras bıçagmı* K I 8 A R traj manJ cıldimzın Oıennde adeta tuy sabunu ıhtıva sttıgı kremle cifdınizın tannşıne YARIM ASIRDAN FAZLA BİR MÜDDEÎTENBERİ ÎURKİYEDE NEMNUNİYETLE KULLANILMAKTA OLAN 51 senesi yenıliklerini gdrürseniz eminim ki siz de bir çift alırsınız. Taşra sıparışleri tedıyeli gdnderüir. Adres: Yenipostane karşısı A L T I N T O P Kundura Mağazası I " AMERİC4N EXPORT LI.VES INC. NTTVVYORK • olur n tra{ olmayı bır levk halme getırır. E X B R O O K Vapuru 21 Martta ve 23 Martta hareket E X P O R T E R Vapuru 25 Martta ve 27 Martta hareket limanunızda beklenmekte edecektir. limanunızda beklenmekte edecektir. BU VAPURLAR I Bır aded Jeep TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. TURKİYE UMUM BAYII : TIRPANLARIN İSTANBUITANTAKALECAD. 810 TElCR. NADOL ISTANBUL Yeni Pasta ve Şekerlcme Evi ANADOLU KONTUARÎ TA.Ş. NEWYORK BALTIMOR ve FÎLÂDELFİYA için eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. Fazla tafs>lât için Galata Tahir han 3 uncu katta HAYFİ, ARABOGLU ve Şsi na' muracaat. Telefon 44993 2 1 "Kervan,, Beyoğlu, İstiklâl Caddesi, 124/1, Tel' 46402 açılışı Yann Perşembe olaca>tır günü KAPTIKAÇTI c • BAKKALİYE DÜKKÂNI \ Uskudar Şeyhcamıi, tramvay yolu üstunde kâın merhum Tahsin Ertene aid olup vefat dolayısıle devren satılıktır. Pazartesı gununden ıtıbaren Tel 60202 Muhıddm Yukse^e muracaat I I Mükemmel 7 parça lâke yafak odası fakımı 22 3 '1951 Perşembe gunu saat 13,30 da Sand lbedesteninde satılacaktır. f I ile 1949 Model MERCURY satılıktır. Mursraat Başaran Garajı A\ koaşa İzzetcaşa Sok * * Telefon 84713 • • • HİC UYUMAYAN SAAT İTMORIT2 NEW YORK ST. M O R İ T Z Oteli 1000 1000 1000 ODALI RADYOLU TELEVİZYONLU Luks çav ve kahvc salonlsn. bar ve kabaresi Avrupadaıı gelen iş ve resmi hejetlerin lokalidır. ADRES: HOTEL St. MORİTZ 50 Central Park South New York N. Y. TELGRAF: SAN MORİTZ NEWYORK ODANIZ! EVVELDEN TÜRKÇE DE YAZARAK TUTABİLİRSİNİZ. SINGER SAATLERI Kadın ve erkek kol saatlerimizin kriDİarna, çelık ve altın çeşidleri yeni ıthal edılmıştır. Muhterom muşterılerımızın zıyaretlerını beklıjoruz Eminrimi 8 • Yurt sokak 2/A Ankara Palas altında Istanbul Ankara Izmir CHARLES C. TAYLOR SAHİBİ: MARMARA ADALI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle