11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET t gnb«t 1S51 TEMSİL EVA EDIYO MOTORLU SEYYAR TESTERE MAKİNALARI Yatık ve dık sğaçlan, kutukleri kesmeğo mahsus •• •• KOMPRESÖRLER Muhtelıf bujuklukte atelve, garaj \*> Loyahaneler içın elektrık motorune akuple santr;fuj tulumbalan YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLAR! (Kopuklu ve asıtlı) yangm sondurme ıçın arabalı motopomp TRAKTÖR ve KAMYONLAR ıçın lâstıkler skumulâtor ve Buıı BLAUPUNKTVVERKE Türkiye Umum Mümettili NİJAD SER VEN ve ŞERIKLERÎ Komandıt Şirketi tstanbul Galata Mağazalarımızda mevcuddur. Her zaman gorüp izahat alabilirsiniz. Icr tiirlü ziraat makinelerinden başka Avrupa ve Amerika mamulâtından en mükemmel markalı fabrika teçhizatı atölye tezgâhları Yol inşa makineleri, aeyyar ve sabit vinçler, ekskavatörler, kamyon, traktör, kara ve deniz motörleri, elektrojen grupları siparisi kabul olunur. ÇUKUROVA İTHALÂT İHRACAT T.A ÎSTANBUL • TEPEBAŞI KAYIB Istanhui Vılâyptı Buyııkdere Fırlanlık Enstıtusunrler 941 yılınöd almış oldueıım ehhyetrıamenıj kaybetUm. Yenısını aiacğım'lın «skiiinın hukmu yoktur. Harb Akademılerıne (15 20) lıra sslî maaşla bır kartograf alı nacaktır 788 sayılı Memurın Kanununun 4 \e 5 ıncı maddelenndekı şartlan taşnan ısteklılerın sma\ları yapılmak uzere gerekh belgelerıle bırlıkte 12 Şubat 1951 pazartesı gunu Harb Akadeırulen 1 ıncı Şube>e başurmalan ılân olunur (18731137) Kartograf Aranıyor: ADANA UÇAK MEYDANI KIYMETLİ EŞYA MÜZAYEDESİ A Y A Z P A Ş A BE2ELYAMERCİMEK VE DÜĞÜN ÇORBASI KOMPRİMELERİNİ 3O KURUŞA BAKK A L I N I 2 D A N ALABİLİRSİNİZ. TAVUK SUYU ILE YAPILMIŞ BU KOMPRİMELERİN BİR TANESİLE 5 KİŞİYİ DOYURACAK 5 TABAK ÇORBA YAPILIR. I Dr. HAF1Z CEMAL I LOKMAN HFKIM I Dahilive Mütehaosısi NAZİt DOĞAN • • ^ B (Mvaoyolu 10i. I • Gumuşsuyu caddesı 28 numarah Tuten apartımanın 2 ncı katında bulunaıi bılumum kı\meth ev eşyaları, 11 Şubat 1P51 Pazar eunu saat 10 da muzayede ıle satılacağı sayın haUa ılân oJunar PORTAKAL Tel: 45459
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle