14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
• 8 Şobat IOT1 ' T 44/* MAĞAZASI BCYOCLtf MAKİNA İMALÂTCILARINA • SANAYİCILERE • ZİRAATCILARA Her boy ve evsafta RENOLD SÜPİİRMEK, SİLMEK, ve ÇAMAŞIR Y1KAMAK Ev hizmetinin en ağır işi olduğunu bütün kadmlar itiraf eder! TRANSMİSYON ZiNCiRLERi ve dislilerimiz f HOOYER ft.ANCIl.IK W(' Btr camaşırcının ve hızmetçının yapacaâı bu ışleri bir HOOVER'ın kat kat daha iyı ve daha çabuk ve daha ucuza yapacaâı bedıhidir... işte bu yüzden evınızf btr HOOVER almakla otomatık ve ucuz bir hizmetçı almış olursunuz. HOOVER hakıkaten «şınızin hakkıdır! gelmişîir! Satılık otomobil Hususıde çok az kullanılmış kusursuz dıreksıvonda vıtesli fHılman) marka otomobil satılıktır Muracaat Telefon (29181) saat 10 18 •( a kadar * > 1 Saat tamirile uğraşmak istemezseniz Kiralık gayet geniş ' İKI O D A DÜNYANIN EN MÜKEMMEL ELEKTRİK ÇAMAŞIR MAKİNA ve SÜPÜRGELERİ Galata lanir Han Tel. 44996 İSTANBUL MATAŞ I D o k t o r ••• Ziyj Nâki Yaltırım Ziya Kulak, Kulak, Boğaz, Burun hastalıklan lıklan mjtehassısı Dıvanvolu • No 119 Telefon 22587 No 1 Saatlerini tercih ediniz. Turkıye Mumessılı Bahçekapı Tahır Han Teî 25929 KAYIB Namıma kaydı bulunan Tutum Bankas.nın jırmı beş lıra kmnetlı ve 22692 sayılı hısse senedını kajbettıın. Yenısmı alacağımdan hukmu olmadığı ılân olunur. Tekel Istanbuî Basmudurluğunde Durmuş Goktan G^'atada Mumhane caddesınde 96 9S No lı bınanın her ışe eherışlı bırıncı kaü ıkı genış oda kıralıktır Velı Alemdar hanında ıkıncı katta 33 No da Osman Bunvamın veya telefon 44860 Cevad Kutrı \ e murac?at ' Bir Genc Iş Anyor Italvanca Almanca ve Lehçe h^an'prına tamamıle vâkıf ve Fransızcajı da orta derecede bılen Roma Iktısad ve Tıcaret Fakultesın':'en doktora unvanıle mezun bir Turk gencı ış aıamaktadır 436 Po=ta Kutusuna muracaat Sermayedar Bir Zat Işı moaaıd olup oa tevsı etmek ıstıjen cıaaî bir muesseseve ıştırak etmek ktemektedır Arzu edenlerın 27706 telefona sdres bıldırmelerı rıİ^BBHB ca olunur 3 cihetten tasarruf etmek ve y e m e k l e r i n i z e müstesna bir lezzet vermesini arzu ederseniz bir Universal tazyikli tencere alınız. ALMAN MAMULATI DİESEL MOTÖRLÜ 7 TONLUK KAMYONLAR MOnir Safra vı ttrtakları ÇİÇEK PAZARI No. 40 Motopomp Ustası Aramyor: Harb Akademılerıne 175 lıra aylık ucretle bir znotorpomp ustası ahnacaktır I^teklılerm dilekçe, iyı hal kâğıdı, nufus cuzdanlanle bırlıkte sına\ o gonderılmek uzere 19 Şubat 1951 p^zartesı gunu saat 14,30 da Harb Akademılerı Bırıncı Şubeye basvurmalan ılân olunur. (2003452) YAKIMDA GELECEK BİR PARTİ İÇİV SİPARIŞ K\YDINA BAŞL\\^nŞTIR Fabrika muhendisleri tarahndan memleketimizin jol ve •vukleme şartları uzerınde japılan uzun tetkikat neticesinde meydana getirilen bu kam^onla^n bazı ustun vesıflan: 1 120 beygır Dıesel motöru 6 Cıft mazot deposu 2 Gomlekh sıstemde sılındır, 7 Ilâveten muavm maka<;lar, 3 Çıft mazot fıltresı, 8 Rahat ve konforlu kıhdlı şofor mahallı, 4 Pancurlu radyator, 9 1100X20 ebadında ağır yuk lâstıklerı, 5 Hava ıle çalışır emnıj'etlı hıdrolık frenler, 10 Onde ve aıkada cekme tertıbatı Fabnkanın bir mutehassısı nezaretinde daima servis ve bakun ıstasjonu. bol ve çeşıdli vcdck malzcme PARO ANA SÜTÜNE EN YAKIN ÇOCUK MAMASIDIR St/ttatninU' Türlnye Umumî Mümessili GALİP İSTANBUL: Posta Kutusu 1724 Telgraf CEYGAL İstanbul Telefon 42398 23011 CEYLANİ ANKARAPosta Kutusu 448 Telpraf CEYLANI Ankara Telefon 23904 22104
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle