12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Şabat 1951 Dlo {Kaduclau aene ba^ta Oto Sahiplerine Müjde ! Amerikan Otomobi» sanayiinin Radyo ihtiyacını temin eden yegâne firma ; PHILCO INTERNATIONAL Cor. fabrikası yalnız Amerikan Otomobıllerı için değil dünyada imal edilen bütün otomobillere uyacak 6 ve 12 voltluk 501 ve 502 modeli UNIVERSAL PHILCO OTO RADYOLARINI satışa arzederek buyuk bır yenilik temin etmiştir. M0P.5016V0LT, PHILCO »ffafi W.S0212mt\ 73. Lezzet nefaset kalon ve vıtamın kaynağı olan Toptan S ı t ı ? Y t r l M»rpuççulır Bırnıtan H»n No 37 T«l Ptnktndl Sltn Ytrlın Takıım Çirşıkıpı Ankart Ijmır ««•nı DATAŞ T A Ş T eülinftll 2ın I Magamı Necıp Sadık Damlap n ı r / J umtr B«?ejm«I 215T1 GOLDEN KAKAOSU Kahve gıbı kc^ay ve cabuk pışırılır Sar'e ve a sut ıle kanstınlarak fevkalâde bır sabah kahva't sı temın ettığı gıbı her \erde \e gunun her saatınde hoş ve gıizel bır ıkr?m o'abılır Go'Hen kakaosu ıle vapılan muhtelıf cıns pasta bıskuıt, kek, sutlaç ve muha'leKler hususı bır tad ve koku kazanır Son si'tem m=kıne ve tesısatla ımal edılen Golden kakaosu. en nadır vc ; uk'ek kalıte, kokulu kakao çekırdeklerının hasusî bır harmanıdır Cana Rakibi Handan 1937 yıtında Dolmabahçe Sarayında Ataturk un /uksek huzurundayız fffnç Ç j j . istıdatlardan Muzeyyen Senar konserme başladı Eşsız sanatkânn soyledıgı şarkılan Ata buyuk bır haz ıçınde dınlıyor ve ~iek sevdığı "CANA RAKİBf» ıkı defa tekrar ettınyor ve konsenn sonunda « Çok tatlı bır sesın var aferın Muzeyyen », dıyerek kıymetlı sanatkârı taltıf edıyor Muzeyyen « bugunku muvaffakıyetımı Ata nın bu teşvık edıcı sozlenne meayunum» dıyor leessiirle bayılanlara. Çarpıntıya, Sinir buRranlanna :'O OAMLAS! OERHAL FERAHLANÜIRIR D/attİMIZK MUTIAKA, BUtUNOURUmjZ ÂNTIDOT »HEfLE SIEMENS Alman Radyoları LTD. ŞTİ. 41624 Ot^AGHISI • A6*LE ROHATİIMASI YAN1KLA» •C.ÜNEJ YANIĞI DİKKATÜ! YENI GELEN PARTİLER Piyasaya arzedilmiştir DÜNYACA TANINMIŞ ALMAN Dığer meşhur ses sanatkârları gibi Müıeyyen Senar 6a S l E M E N S ' i bütün radyolara tercih etmektedır. •H.R6ENLİK •BOHUtr " • Df«İÇ»TL* PiATI : 7S Kri. M0r«aa. Y.,i: TÜRKELİ Or. Semsi Mutver f?3İ ÇoruU HıistalıkUrı Cagalog'u C H P karşısı 21 lumarah ap^rtıman TeİPtnn •1 27216 Ev T c ! : 2o273 • • Galata, Bankalar Cad. Yamkkapı Sok. 1, 3, 5. Tel. BOĞAZIÇININ 4KIKÎ INCISI R I C L K BKBKK YAL1 fiazinosunda F Q I |# A I | | TAHSIN KARAKVŞ H \MI>T TOKAV Kemrrco GARANTİLI BATARYA KÂTOD CEP FENERİ PİLLERİ ve FENERLERI H C ve If H K 0 A m PARAŞKO KOMURCU ses sanatkârları nın ıştırakıle ISMAIL \e SAIUHAT FASIL EKEN memleketımiıin tanınnms n MUAZZAM HEYETİ fisJtiş fadreti Bahmmdan bes sanatKan Cazıbe Paraşko Tahsin Abdullah Yuce Temiziçli Leondaridıs Karakuş Oğle ve akşam, Boğançının taze balıklan ve nefıs İsmail Komurcu > emeklerımız • » ıokay nıuşterılerımızın Bedmc Ankara yıldızı Içlı Nurten Incekara emrıne âmadedır Avsiinler 8a$ta Ge/irl Bır Austin Kamyonuna sahib olursanız en çetin işleri başarabilirsiniz. Bu kamyonlar ağır yükler ve fena yollarda çalışmak üzere imâl edilmiştir. Austin kamyonları takat ve tasarruf bakımlarından da en ileridedir. Austin'lerin çekiş kuvvetleri ağırlıklarına nispeten üstün takatları ve uzun ömürlü oluşları, Ingiltere'de Birmingham'da Longbridgede içinde 20.000 ne yakın işçinin çalıştığı 180 dönumlük eraziyi kaplayan Austin fabrikalarmdaki devamlı araştırma ve inkişafın net.cesinde temin edilmiştir. IKRAMIYE FLUORESANT LAMBALARI FAZtA tŞ/K VERİR WZLA VAYAfflR/ KALORiFERLiv > TAMKONFORLU Beyoğljnda Hamalbaşında 6 No'h (YORGI BENEDATO KOLLEKTIF ŞIRKETI) f ırması altındakı ımalâthanemızın KÜÇÜKYALI Salam ve dıl imalathanesi J ^ U^ S i T THE J Al e güvenebilirsiniz. L Ş TEKNİK EXPORT 1 MUHTELİF PARA İKRAMİYELERİ AYRICA BENEDATO Bo=tancı Kucukyalı Bağdad caddesı 17 1 f rmasıle hıç bır alâkası olmaHığı muşterılerımızın ve uç mcu şahıslann malumu ohnak uz°re ılân o E K T A VASITALAR U M I T I D TİCARETİ • T. A. Ş. E N G L A N O Ulifclil caddesi No. 103 BEYOĞLU İSTANBUL • Te.flraf : VAS.TALAR • Te.. 41609 AUST.N MOTOR CORPORAT.ON . 8 R M . N G H A M lunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle