12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Kâflm T951 SAATLERİNİ ediniz hassasiyetile dünya çapında şöhret kazanmıştır BUNYENIN IHTIYACI İSTEĞİ DOĞURUR DOKTORUMÜZUN ÖLÇÖLÖ VESAYASINA GORE YAVRUNUN SEVEREK İŞTAHA İLE YİYECEKURİNİ TAVİN EDİNİZ.ALDANMAZSINI2. ZORLA GÜ2ELLİK OLAMAZ ACELE SATILIK Yeni vaziyette bir otobus, bir kaptıkaçtı; bir vitrin buz dolabı: 80 aded butün takımlarile karyola: bir aded büvük pasta ve francala fırını, bir buyük ızgara ocağı: bakır tskımlar ve borular; elektrık ve elektrik santralı malzeme ve motorlerı. amplifıkator, hoparlor: mikrofon; muhtelif kıymetlı yeni vaziyette plâklar: çok mıktarda muhtelif sandalye ve masalar ve daha bir çok esyalar 25 11 '951 Pazar giınü saat 12 de PORTATIF YAZİ MAKINASI Kopanınco larif bir çanta şeklini alır. Yalova Kaplıcalar ında Günunden e\vel Termal Şirketince müzavede ile, satılacaktır. gelenlere pazarhk'a ria ı»atıbr Ne kadar sağlam... ve elv«rîşli ! 44 TUŞLU, komple klavyeli her işinizi görecek bir yazı makinesi! Cazip renklerde mevcuttur! Bayanlara İNGİIİZ SANAYİİNIN SAHESEDİ AYÜA Fıafı: 275 Lİra 50 Lira Peşin 25 Lira Ayda Ne kadar ehven fiat... ve müsait Jejdiye şartları ! Elektrik süpürgelerine AYDA URA Galata. Hezaren Caddesi ISTANBUL Telefon : 40870 Doktor Pataloğ • • Ktıdref Kurutluoğlu Seyahatten avdetle hastalannı kabule başlamıştır. Ortakoy tramvay Cad. Eczane bıtışığmde No. 25. Saçlarınızın parîak. ilâhî güzelliğini isterseniz mutlak YARTA MERAKLI AVCILARA Sadnizarfl Talât Paşa merhuma aıd Springer marka 12 kalıfar* otomatfk ejektörlü fevkalâde sağlam yapılı pek nadide bir çıfte 15 kaatm perşembe giinü 13.30 da Sandal Bedesteninde satılıktır. ^^^^^B^^^^^^^^M Akümülâtörleri Veteriner Muessesamizde daımî surette çalışacak bir veteriner alınacaktır. Âletlerden ıyice ve almanca bılmesı şarttır. Müracaat P.K. 1606 Galata. PRODENT DİSLERİ TEMİZLERvePARLATIR DİŞ MACUNU VVASSERMAN* Antijeni Devlet tarafından kontrol edilmiş gavet hassas bir frengi antijenidır Yapıldığı yer: Dr. ZEKÂİ MUAMMER TUNÇMAN Bakteriyoloji Lâboratuarı Divanyolu No. 103 K. 2 Tel: 29125 Refik n Müfit Sadıkoğlu Kardeşle; TORKİYE UMUMİ MUMESSİLİ MELOPHON Radyolannda bulabilirsinlz. ED zarif möblt En fistfin teknik evsai ve en tabil tesi ancak Komandit Şlrttti Istiklll cıd. No. 36 • 38 B«ro$lu Istenbul Telefon: 4485844859 T«igr. MOTORFtT Bux fibi havalarda Basınca marşa Istanbul Satış Yerleri: PANGALTI : BEYOGLU : OSMAN ŞİNASİ GÜL Halâskârgazı Caddesi No. 156 Çal,5.r VAR T A Her kolaylık KESVANDA Kesvan Kol. Rıhtım Caddesi No. 41 Galata İstanbul Telefon: 42907 Telgraf : K E S V A N O Kullanımz. Netip Bey vitaminli yağlı. yagsız likid briyaa^ili saçlara güzellik ve sıhhat verir. I I TAKSİTLE Türkiyeye münhastr SATIŞ ithalâtçısı: »•Y. MÜHENDİS"" A R ANI Y O R Almancaya vâkıf ve makinelere müteslhk şartnameleri türkçeden almancaya müm kün mertebe tercüme edebilecek. ticarî kabiliyeti haiz genc bir yüksek elektrik muhendısı aranıyor. Müracaat: • Posta Kutusu: 1198. 1M MELODİ RADYOEVİ ÇARŞIKAPI : BEYAZID EYÜB : : MEHMET RAVALA S •t ı j X e r 1e r ! : Galata Tahir han, Tel: 49449 Tepebaa Alp Otelı aJtı »e bilumum acentalarımız KARDEŞLER Bonmarşesı Yeniçeriler Caddesi No. 65 3 Okçubaşı No 65 İstıklâl Caddesi No. 22 ZUHAL ELEKTRİKEVI BURHAN GÜCE Defterdar Caddesi No. 62 SÂBIRSIZLIKLÂ BEKLENEN 1951 • 1952 KIŞ MEVSİMİNİN YENİ MODEL Taşra Acentalarımız: ANKARA İZMİR ADANA : : : ARİF SALTUK Posta Caddesi No. 21 2 AKOR MÜESSESESİ Fevzıpaşa Bulvan No. 65 '3 SABRİ EVRENDİLEK Beledıye Caddesi No. 1 7 İSKENDERUN: TRANSFOITâTIOH üvfıın lltıktır '*m vtpir t i / m ı tlertcpdc mtrkjıvemet ııter Elektron Ticaretevi ortaklığı İnonü Caddesi No. 72 74 SATIN A l M A u A N ÖNCE MUKAYESE EDİNİZ Turkıyt Umumı Mumessıh H. VİKTOR KOHEN MUTLAK • t'f«fınd' Cad Kıımel Hon 3. Ntonbul • T,l ]|43f • ] 4 4 t l İÂSTİKIERINI TERCIH EDECEKSİNİ/. VU.A I ISR BİR ANONİM ŞİRKET Almancaya vâkıf bir StenoDaktilo Bay veya Bayan aramakdır. Referans ve istediklen tnaaşla birlikte yazı ile P.K. 1231 e muracaatleri. Fran«i7ra Hlenler tercih edilir. PETROL SOBALARI MARKASINA GELMİSTİR DİKKAT 0T0M0TİK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle